Page 1

Volleybalvereniging LABYELLOV Zevenaar 39e jaargang 2012/2013

Nr. 2

BESTUUR

INFO

Voorzitter: Kees Arts Tel.: 0316 - 52 73 80 Grootmaat 64 6903 XD Zevenaar Secretaris: Eddy Brekoo Tel.: 0316 - 52 79 35 De Gasperistraat 25 6904 LV Zevenaar E-mail: eddy.brekoo@xs4all.nl Penningmeester: Hens Sikkes Tel.: 0316 - 33 38 14 Oude Doesburgseweg 6 6901 HK Zevenaar Wedstrijdzaken-Arbitrage: Bé Iemhoff (wnd.) Tel.: 0316 - 52 48 69 Biezenweide 6 6903 VC Zevenaar Recreatieve zaken: Albert van der Beek Tel.: 0316 - 84 20 80 ’t Stegeslag 97 6905 XT Zevenaar Technische zaken: Jolanda Goedhart Tel.: 026 - 31 14 203 De Mars 13 6932 BN Westervoort PR-zaken: Bé Iemhoff Tel.: 0316 - 52 48 69 Biezenweide 6 6903 VC Zevenaar Jeugdcommissie: (jee cee) Gracé Theunissen - van Duuren (wnd.) Waldhoorn 39 Tel. 0316 - 34 07 56 6904 PM Zevenaar

Contributie:33

Speelzaal: Sporthal Lentemorgen Lentemorgen 3 6903 CT Zevenaar Tel.: 0316 - 52 54 20

Kopij inleveren vóór 12 februari 2013

Trainingsavonden: maandag, donderdag en vrijdag.

december 2012 / januari 2013

Senior: geb. voor 01-10-1994 Jeugd A: geb. na 01-10-1994 Jeugd B: geb. na 01-10-1996 Jeugd C: geb. na 01-10-1998 Jeugd D: geb. na 01-10-2000 Jeugd E: geb. na 01-10-2002 Jeugd F: geb. na 01-10-2004 Recreant: Inschrijfgeld nieuwe leden:

€ 194,€ 138,€ 138,€ 138,€ 93,€ 93,€ 93,€ 120,€ 10,-

Betaling contributie in 2 termijnen (oktober en februari) via automatische incasso. Inlichtingen bij de penningmeester. ING-bank 29 83 209 De competitie spelende leden betalen nog een aparte contributie-/bijdrage voor de Nevobo. Van € 24 voor pupillen tot € 58 voor senioren. De betaling hiervoor wordt aan het begin van het seizoen via automatische incasso geïnd.

Opzegging lidmaatschap: Schriftelijk aan het secretariaat Opzegtermijn: 6 maanden Redactie ‘t Labje: Cindy Diderichs Tel.: 0316 - 84 00 01 E-mail: cidi1578@gmail.com Antoon de Nijs Tel.: 0316 - 33 00 40 E-Mail: antondenijs@hotmail.com Hens Sikkes Tel.: 0316 - 33 38 14 E mail: h.sikkes1@upcmail.nl Advertenties: Bé Iemhoff Hens Sikkes

Tel.: 0316 - 52 48 69 Tel.: 0316 - 33 38 14

Bezorging 't Labje: Tel.: 0316 - 33 38 14

website www.labyellov.nl Beheer website : Inge de Jong E-mail: Labyellovzevenaar@hotmail.com Sportcafé Lentemorgen : Hennie & Louise Tel.: 0316 - 52 99 54

1


2


Van de Bestuurstafel Het jaar loopt ten einde, het nieuwe jaar wacht, tijd om even terug te blikken. In het algemeen liep het prima. Er werd met veel inzet gespeeld, door alle teams. De sfeer is goed en dat merk je meteen als je op zaterdag de sporthal binnenkomt. Speciaal verheugend is de toename van het aantal mini’s. En niet alleen maar meisjes! Het zou goed zijn dat we de vereniging van onderaf weer gezond kunnen krijgen want slechts drie jeugdteams in de competitie is voor Labyellov niet wat wij willen en is het absolute minimum, gezien over een groot aantal jaren. Zorgen zijn er ook, en dan vooral op financieel gebied. De geldstroom die de NeVoBo beschikbaar stelde voor stimulering van volleybal onder de jeugd is opgedroogd. Subsidie van de gemeente wordt afgeroomd. En wat kunnen we in toekomst verwachten? In ieder geval hebben we besloten een poging te doen om in aanmerking te komen voor subsidie die WVS beschikbaar stelt in het kader van de Sportinpuls. Daartoe zal een projectplan geschreven moeten worden. Positief is dan weer dat deelname aan de Grote Clubactie ons een goede financiële ruggensteun heeft gegeven, met dank aan Kim en de mini’s. En jammer dat we nu al tegen een aantal NeVoBo-boetes zijn opgelopen, terwijl we het hele vorige seizoen geen enkele boete kregen opgelegd. Wat betreft de activiteiten van de JeeCee: het sinterklaasfeest was een succes. De goedheiligman verscheen dit jaar zelf en had het maar druk met zoveel mini’s. Het olieflappentoernooi is in voorbereiding en wordt naar mijn stellige verwachting een even groot succes als vorig jaar. Wellicht is hierover in de Labje meer te lezen. Begin januari verwachten we iedereen weer bij Nivotola. Tot slot wens ik iedereen fijne feestdagen en alle goede wensen voor het komende jaar, op sportief gebied en anderszins. Kees Arts, voorzitter

3


4


Van de Redactie Dankzij de ondersteuning uit alle geledingen binnen de vereniging kan de redactie een volwaardig (kerst)nummer presenteren. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar Frans Kersten. Frans Kersten is eind november getroffen door een licht hartinfarct. Bij Frans zijn 2 stents geplaatst. Het gaat inmiddels weer goed met Frans. Frans beterschap toegewenst. We hopen je gauw weer te zien in de sporthal. Voor de rubriek “De Labyellov pen…….” wordt verwezen naar de bijdrage van Paul Lemstra. Voor het volgende Labje doet Paul een beroep op Richard Ecoma Verstege. Succes Richard. Je hebt nog de tijd tot 12 februari 2013. e Maandag 7 januari 2013 organiseert Gerard Lammertink en zijn secondanten het 40 Nivotola-toernooi. Een extra reden om deel te nemen aan dit lustrumtoernooi. e Voor Gerard is dit al de 20 keer dat hij bij de organisatie van dit jaarlijks terugkerend toernooi is betrokken. De jeugdcommissie heeft een geslaagd Sinterklaasfeest achter de rug. Ook de bowlingavond was een succes. Voor beide activiteiten wordt verwezen naar de foto’s en de bijdragen in dit Labje. De volgende activiteit van de jeugdcommissie staat alweer op stapel. Op zaterdag 29 december 2012 wordt in sporthal Lentemorgen het jaarlijks Olieflappentoernooi gehouden. Het restaurant Wok Masters aan de Doesburgseweg 2 te Zevenaar is onze nieuwe adverteerder. Denk tijdens uw kerstinkopen aan onze adverteerders. Veel leesplezier. En u weet het: uw redactie is graag in voor wensen, suggesties enz.. De redactie. De redactie wenst alle leden, donateurs, sponsors en adverteerders prettige kerstdagen en een fijne jaarwisseling toe. Zaterdag 29 december 2012 Sporthal lentemorgen Olieflappentoernooi van 10.00 tot 12.30 uur. Maandag 7 januari 2013 Sporthal Lentemorgen 40e Nivotola-toernooi met aansluitend de nieuwjaarsreceptie. De website van Labyellov is enige tijd niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan de bouw van een nieuwe website. Naar verwachting zal de nieuwe site rond de jaarwisseling in de lucht zijn. 5


6


Arbitrage en Wedstrijdzaken Op eenvoudige wijze scheidsrechter worden! Welke leden van Labyellov durven het aan om scheidsrechter te worden en zo een steentje bij te dragen voor de vereniging? Instaptoets 3e klasse en lager Het streven is om op elk competitieniveau een gekwalificeerde scheidsrechter aan het werk te zien. Dit om de kwaliteit van de arbitrage te verbeteren en daarmee het spelplezier in de wedstrijd te verhogen. Bovendien is het ook voor spelers goed om op de hoogte te zijn van de spelregels. Om de instapdrempel op de lagere niveaus laag te houden, maar toch de kwaliteit te waarborgen, is er een instaptoets op het gebied van de spelregels beschikbaar. Om te fluiten in de 3e klasse en lager (senioren) en bij jeugdwedstrijden (met uitzondering van Topklasse A- en B-jeugd) is het vanaf seizoen 2012-2013 verplicht de instaptoets met voldoende resultaat te hebben afgerond. Het is een eenvoudige toets om een licentie- scheidsrechter met code V 6 te worden. De uitslag van de toets krijgt de maker persoonlijk gemaild waarna hij/zij de licentie heeft om tot en met de 3e klasse wedstrijden (senioren) en jeugdwedstrijden (m.u.v. Topklasse A en B) te leiden. Hieronder de link die hiervoor beschikbaar is: http://www.volleybal.nl/nevobo/voor-verenigingen/opleidingen/totofficial/zaalvolleybal/instaptoets-3e-klasse-en-lager/toets Voor nadere informatie: Max Wolters tel. 0316-529649.

In Memoriam Huub Koenders Op woensdag 5 december j.l. is geheel onverwachts Huub Koenders overleden op de leeftijd van 61 jaar. Huub werd in 1969 lid van Labyellov en heeft in de loop van de jaren in diverse teams van Labyellov gespeeld. Hij was ook een aantal jaren trainer en coach van teams en was een gewaardeerd lid van Labyellov. Wij wensen zijn vrouw Helen, zijn dochters en verdere familie alle sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies. Het bestuur

7


8


De Labyellov Pen Aangezien ik gevraagd werd om de pen op te pakken voor het Labje zal ik wat meer over mijzelf vertellen. Mijn naam is Paul Lemstra en speel sinds 2004/2005 bij Labyellov. Ik ben ooit begonnen met volleyballen toen ik een jaar of 14 was, ik mocht mee met mijn moeder die op recreatief niveau speelde. Dit spelletje beviel mij zo goed dat ik naar een vereniging op zoek ben gegaan. Aangezien ik in Arnhem woonde en niet ver wilde reizen, want alles moest op de fiets, moest dit dan ook een vereniging in Arnhem zijn. Uiteindelijk ben ik bij Agilitas terecht gekomen, H5 en speelde in de 3e klasse. Op een gegeven moment speelde ik een toernooi in Arnhem en kwam er na de wedstrijden een trainer (Frans Bultink) naar mij toe die mij vroeg of ik niet bij zijn team mee wilde trainen. Het was wel een ietsie hogere klasse als wat ik nu speelde maar dat zou ik wel leren was de gedachte. Zodoende ben ik bij Wevoc in Westervoort aanbeland en was dus eigenlijk gepromoveerd van de 3e klasse naar de 3e divisie, in het begin wel even aanpoten maar al snel voelde ik mij op mijn gemak en heb hier een leuke tijd gehad en veel geleerd. Ik besloot om bij de Koninklijke Marechaussee te gaan werken, een pracht baan. Maar niet echt goed voor een competitie spelende volleyballer. Onregelmatige diensten, om het weekend werken etc.. Ook moest ik verhuizen omdat ik op Schiphol ging werken. Ik was toen al samen met mijn trouwste supporter Caroline en door het werk zijn wij in Almere beland. Doordat ik toch op een redelijk niveau gespeeld had mocht ik meedoen bij het team van de Marechaussee en ben hiermee drie keer Nederlands militair kampioen geworden. Na een jaar of twee begon het toch weer te kriebelen en ben ik bij een vereniging in Almere Buiten gaan spelen. Hier heb ik een paar jaar gespeeld. Ondertussen werd ons gezin uitgebreid met twee mooie zoons Lars en Wouter. Na Almere heb ik met het gezin een paar jaar in Zuidwest Duitsland gewoond, volleybal was hier niet echt gemeengoed, ik ben nog wel een tijdje lid geweest van een vereniging die zomers een beachvolleybal veldje hadden, met uitzondering van de steekvliegen was dit een zeer leuke bezigheid om de zomers door te komen. Ook woonden we naast een zwembad waar een beachveldje lag, ik denk dat mijn jongens hier ook het volleybal hebben opgepakt. Nadat we vanuit Duitsland in Zevenaar waren aanbeland namen we ons voor om voorlopig niet meer te verhuizen, ook had ik echt zin om weer eens in competitieverband tegen een bal aan te slaan. Ik had al jaren niet meer echt gevolleybald dus was het in het begin weer even wennen.

9


De Labyellov Pen - vervolg Het duurde dan ook ettelijke weken (mijn teamgenoten zullen maanden zeggen) voordat ik de ballen niet meer op oorhoogte bij de tegenstander in het veld sloeg. Ik ben in Heren 3 begonnen met een hoop spelers die nu nog over heren 2 en heren 1 verdeeld zijn. In het seizoen 2008/2009 werden we kampioen en ondanks de wat strammere spieren promoveerde we naar de eerste klasse. Eind 2010 kwamen er wat schouderklachten, het volleybal ging steeds wat minder. En na vele bezoeken aan de fysiotherapeut, orthopeed en diverse onderzoeken werd besloten dat ik geopereerd moest worden, het kapsel in mijn schouder was gescheurd en ik had een scheur in mijn bicepspees. Vorig jaar juli ben ik geopereerd en zou een maand of vier nodig hebben om weer te kunnen ballen, we zijn nu een dik jaar en twee operaties verder (ik zal jullie de details besparen) maar ben dit seizoen wel weer begonnen met spelen. Helaas na zeven wedstrijden zit ik op dit moment weer langs de kant, er is wederom een scheurtje ontdekt in mijn schouder. Hoe dit gaat aflopen is nog niet bekend, ik blijf hopen ooit weer eens hard tegen een volleybal aan te slaan zonder klachten. Ik zou wel eens wat meer willen weten van onze trainer en spelverdelend teamlid. Vandaar geef ik de pen door aan.... Richard Ecoma Verstege Paul Lemstra

10


Intersport Luising sponsort de sportverenigingen Intersport Luising uit Zevenaar heeft een nieuw sponsorconcept ontwikkeld. Door dit sponsorconcept komen aankopen van de leden van Labyellov bij Luising ten goede van de vereniging. Intersport Luising keert 3 % van de aankoopbedragen uit aan de vereniging. Bij de aankoop moet je aangeven dat je lid bent van Labyellov. Voor iedere â‚Ź 10,- aankoop wordt er dan een muntje in een koker gedaan, in ons geval de koker van Labyellov. Hierdoor wordt het zichtbaar hoeveel er voor Labyellov is besteed. De aankopen gelden voor het gehele assortiment van Intersport Luising, dus niet alleen voor volleybalbenodigdheden. Tot slot: Het is uiteraard geen verplichting voor de leden om aankopen te doen bij Intersport Luising, maar de opbrengst is mooi meegenomen voor Labyellov. Het Bestuur

Activiteitenkalender Labyellov seizoen 2012/2013: Datum: 20-08-2012 19-09-2012 26-10-2012 03-12-2012 29-12-2012

Activiteit: Start seizoen 2012/2013 Algemene ledenvergadering Bowlingavond ABC-jeugd Sinterklaasfeest voor de mini’s Olieflappentoernooi

07-01-2013 30-01-2013 19-04-2013 21-04-2013 24-05-2013 01/02-06-2013 24-06-2013

Nivotola-toernooi + nieuwjaarsreceptie Scholentoernooi Bedrijventoernooi Lentetoernooi Vrijwilligersavond Kamp voor alle jeugdleden Einde seizoen (optie)

11


WWW.AUTOBEDRIJFVANRENNES.NL

De Kia en Suzuki dealer voor de regio!

Hengelder 11, 6902pa Zevenaar, 0316-526592 Volg ons ook op twitter (@autovanrennes) en Facebook (Van Rennes)

12


Op dinsdag 9 oktober 2012 heeft de Nevobo de 5000ste geslaagde van de online spelregeltoets mogen registreren! In september 2011 is de Nevobo gestart met de online spelregeltoets. Bij voldoende resultaat ontvang je direct een felicitatiemail. Tevens word je bij de Nevobo geregistreerd als scheidsrechter onder code V6, waarmee je gerechtigd bent wedstrijden op het laagste niveau te fluiten. Jullie zien dat deze online spelregeltoets een groot succes is en wellicht willen naast Theo Boekhorst er nog meer leden van Labyellov aan meedoen, zie hiervoor: www.nevobo.nl/arbitrage De bovenhandse ontvangst van een servicebal is na dit seizoen afgelopen. De wereldvolleybalbond FIVB gaat de regels aanscherpen. In de nabije toekomst kan de bal na een service alleen nog onderhands worden gespeeld door de passer. Volgens kenners gaat de kwaliteit van de passes achteruit, als volgens het nieuwe reglement alleen ‘hand contact’ onderhands is toegestaan, e.e.a. komt het volleybal niet ten goede, als je een service niet meer bovenhands mag ontvangen. Ouderen onder ons zullen zeggen vroeger mocht je niet onderhands opvangen en nu is het na ruim 50 jaar omgekeerd, tijden veranderen enz….. Bij de opening van het seizoen 2012-2103 wonnen de volleybalsters van VC Weert en de mannen van Landstede uit Zwolle de Supercup. Weert, verliezend bekerfinalist, versloeg landskampioen en bekerwinnaar Sliedrecht Sport en bekerwinnaar Landstede versloeg landskampioen Orion uit Doetinchem. De A en B league in het Nederlands volleybal bestaan niet meer, m.i.v. dit seizoen heten ze nu bij de vrouwen Dela Eredivisie en Topdivisie Dames en bij de heren Eredivisie en Topdivisie Heren. Daarnaast heb je zowel bij de dames en heren nog een 1 e divisie A en B landelijk en een 2e divisie A, B, C en D regionaal. Verder heb je in de districten nog talloze 3e divisies, hoofdklassen en 1e, 2e, 3e, 4e en 5e klassen. De districten zijn tegenwoordig heel groot. Wij zitten in Oost en dat loopt via de grens bij Oldenzaal tot aan Hoevelaken, met Twente, Salland, de Achterhoek, IJsselstreek, Veluwe, Betuwe, Gelderse Heuvelrug, omgeving Nijmegen, enz… Het merendeel van onze teams speelt nu nog in deze omgeving en de Achterhoek, maat dat gaat wel veranderen en dan spelen we meer richting Arnhem/Nijmegen. JB speelt al in Arnhem e.o. en de rest zal spoedig volgen, denken we zo.

13


Onze wens van vorig jaar is uitgekomen. Op maandag 3 december j.l. zat sint Pieter als Sinterklaas op zijn stoel in Lentemorgen. Na een afwezigheid van twee jaar was de goed heilig man blij om weer vele kinderen bij Labyellov te mogen begroeten. De jeugdcommissie heeft hiermee een belofte ingevuld en zo velen bij Labyellov een groot plezier gedaan. Goed werk mensen! Ook het Olieflappentoernooi op zaterdag 29 december belooft weer een groot succes te worden en ook hiervoor een dikke pluim voor de hele jeugdcommissie, klasse! e Dames 1 doet niet mee op het 40 Nivotola toernooi. Ze hebben die maandag een oefenwedstrijd bij DES in Angerlo. Toch jammer dat andere belangen zwaarder wegen dan mee doen aan een jarenlange traditie bij Labyellov, t.w. het Nivotola toernooi op de eerste maandag in het nieuwe jaar en dat al 40 jaar lang. Alle anderen e zien elkaar op het 40 Nivotola toernooi. Prettige feestdagen!!

14


Doetinchem 5 december 2012 Lieve dames, Dit jaar ben ik dan toch ook maar gezwicht, want vorig jaar werd het toch best gewaardeerd het gedicht. In ieder geval zei Janneke mij dat, dus begin ik ook maar gelijk met Jan want zij is me ook wat. Zij is normaal altijd lief en boos eigenlijk nooit, maar afgelopen zaterdag werden er een paar krachttermen uitgegooid.

want op facebook zie ik alleen maar foto’s waar ze staat te feesten. Sabine hebben we dit jaar pas 1x gezien, en dat was voor een minuutje op 10. Ze is namelijk pas geleden van Jay bevallen, maar hoopt spoedig weer met ons mee te kunnen knallen. Jill komt af en toe nog eens kijken, meer kan ze ook niet want dat buikje van haar begint al ergens op te lijken. Dit is ook helemaal niet raar, want ook haar zwangerschap is bijna klaar.

Normaal knalt ze de ballen binnen zo is ze beter bekent, met tegenwoordig aan haar zijde een Tsjechische vent.

Monica was dit seizoen goed begonnen, tot haar ledenmaten iets anders hadden verzonden.

Vera is er dit jaar voor het eerst bij, en ik als trainer ben met je erg blij.

Eerst een beetje de rug en daarna deden de schouders haar zeer, maar gelukkig gaat ze nu op de training weer lekker tekeer.

Ze is nu aan een nieuwe vent, en ze staat nu te volleyballen dat is bijna ongekend. Je weet je in het team zeer goed te weren, ook al valt er natuurlijk nog wel wat te leren. Charel was het seizoen wel erg goed begonnen, maar had vanaf oktober al iets anders verzonnen. Ze zit nu voor een half jaar op Curaçao volgens mij te beesten,

Hopelijk blijft ze dan nu ook blessure vrij, want daarmee zijn we allemaal erg blij. Rianne is en blijft de nummer 1, want een betere aanvoerster als haar is er geen. Ze regelt de dingen er goed, maar als aanvalster weet ze ook bijna altijd te scoren als het moet. Iris zat even in een dip, 15


daarom was ze even sip. Maar in 2013 gaat ze het helemaal maken, en gaat ze elke bal goed raken. Dan is er nog 1 ding die ze moet leren, en dat is met de handjes aan het net te blokkeren. Dayenne is nu de jongste van het stel, een eigenwijs ding want ze trek niet bij de fysio aan de bel. Ook zij is in dit team nieuw, maar gelukkig ook zij niet al te schuw. Ze weet al flink van zich af te bijten, want weet op buiten al flink met punten te smijten. Tessa haar rug wil niet doen wat ze graag wil, helaas hebben ze voor dat geen pil. Daardoor is ze nu een beetje het zorgen kind, hoe klote ik het ook vind. We zijn wel druk bezig om haar techniek beter te maken, en zij hopelijk snel de ballen ook weer hard en goed weet te raken. Selina is wel de grootste chaoot van het stel, want elke keer moet je weer vragen: Selina heb je alles wel? Gelukkig hebben we haar ook voor het volleybal genomen, en wat dat betreft zie ik dat wel helemaal goed komen. 16

Of het nou set-uppen is of diagonaal, Selina zegt zelf: Als ik maar kan volleyballen in een zaal. Britt is van dames 1 de nieuwe libero, met een ander shirtje aan zie je dat ook zo. Zij loopt er heel af en toe bij als een oud wijf, want dan zijn de benen en schouders helemaal stijf. Ze weet wel voor elke bal te gaan, dus Orion bedankt voor deze libero want ze weet echt wel haar mannetje te staan. Pien kun je bijna alles laten doen, en je krijgt nog waar ook voor je poen. Zet ze op set-up, diagonaal of op buiten, en Pien weet haar puntjes op gemak binnen te fluiten. Haar schouder doet nu wel iets zeer, maar hopelijk is dat maar voor een paar keer. Nu heb ik toch weer redelijk bladjes weten te vullen, met een beetje over jullie te lullen. Nu gaan we snel weer wat doen, want anders worden we nooit kampioen. Groetjes, Michel


Verslag bowlingavond Labyellov Vrijdagavond 26 oktober hebben we, in plaats van getraind, samen met de MA1, JB1 en MC1 gebowld bij 'de Griethse Poort'. Bowlen met 3 volleybalteams, hun trainers en coaches ĂŠn de leden van de JeeCee, dan zit je dus aan 33 personen. We hadden dan ook 5 banen gehuurd.

Toen we aankwamen stonden er 3 lange tafels gedekt. Om 17.15 uur konden we aanschuiven en werden er patatjes met een frikandel of een kroket geserveerd. Er werd volop bijgekletst en veel gelachen. (wat tijdens de training natuurlijk niet kan) Maar ondertussen werden ook de bordjes netjes leeggegeten, behalve de dames van de A1. Gevolg: Arthur bleef alleen achter aan tafel om nog een volle bak friet weg te werken. Om 18.00 uur was iedereen verzadigd en konden we gezellig gaan bowlen. Eerst allemaal even de allercharmantste schoenen aantrekken en.... 'de wedstrijd' kon beginnen. Het eerste kwartier was 'even' ingooien. De ballen ketsten alle kanten op. Sommige ballen zagen de goot eerder dan de gooier lief was, maar er waren een aantal kinderen die hun bal toch goed op de baan hielden. Er zaten ook wel een paar dieseltjes tussen die zelfs een half uur nodig hadden om warm te lopen maar dit terzijde. De sfeer was competitief maar erg gezellig.

17


Verslag bowlingavond Labyellov - vervolg Rond 18.45 uur kwam Maria Bomers even een kijkje nemen en ze is niet meer weggegaan. Zien bowlen doet bowlen. Pien moest om 19.00 uur weg, dus nam Maria het stokje van haar over. We weten niet of het kwam omdat ze váker bij Kaal te vinden is of omdat ze zo behendig is, maar het ging haar goed af. Bij sommigen straalde het fanatisme er vanaf. De mouwen werden opgestroopt en de bal werd met grote snelheid richting de kegels gegooid. Daarbij werd de puntentelling nauwlettend in de gaten gehouden. Nou weet ik niet meer of dat gold voor de kinderen onderling of toch meer voor de volwassenen. (ahum) Tussendoor konden we ook nog drinken bestellen. Halverwege het bowlen hadden we de smaak te pakken. We hoorden regelmatig gejuich vanuit één van de banen. Dit naar aanleiding van een spare of zelfs een strike. Er zaten een paar goede bowlers tussen die regelmatig alle kegels wisten te raken. Op baan 1 ging Milou er met de prijs van tussen. Op baan 2 ging de competitie tussen Lisa en Arthur. Uiteindelijk moest Arthur het onderspit delven. (Hij aanvaardde met opgeheven hoofd zijn verlies) Op baan 3 was de prijs voor Rick. Op baan 4 werd Hanneke 1ste en op baan 5 had Jade de beste score. De allerbeste bowler van de avond was Lisa Vreeken met in totaal meer dan 200 punten. Het was een hele leuke competitie en de sfeer was heel erg gezellig. Al met al was het een zeer geslaagde avond!! Zeker voor herhaling vatbaar.

18


Jeugd 2012-2013 Voor het seizoen 2012-2013 is Labyellov met 3 teams van start gegaan, te weten MA1, JB1 en MC1. Voor MA1 de eerste keer in de A- poule en doen het eigenlijk niet onverdienstelijk in de 2e klasse. Dit team bestaande uit Robin Wiggers, Lisa Vreeken, Jenny Kaak, Pam Lanters, Larissa Zwartscholten, Linda Janssen, Milou de la Combé, Lisa van der Kaaden, Carlijn Theunissen en Michelle Vreeken wordt nog steeds getraind en gecoacht door Arthur Lanters. Joya Dors is helaas afgehaakt. Hun eerste wedstrijd op 29 september 2012 begon met een 3-1 overwinning. Daarna helaas een verlies tegen de huidige koploper en inmiddels kampioen. Op het moment dat ik dit stukje schrijf staan onze meiden van MA1 op de 3e plaats. Op 8 december hebben de nummer 1 en 2 tegen elkaar gespeeld en er staat op de site nog geen uitslag. MA1 speelt op 15 december hun laatste wedstrijd van de eerste helft en van het positieve uitgaande, kunnen ze dus in theorie nog 2e in de poule worden. Laten we hopen dat de volleybalgoden hen gezind zijn. Verder hoop ik dat Jenny (je weet wel: zij gaat voor elke bal!) spoedig herstelt van haar blessure die ze in een van de wedstrijden heeft opgelopen en wens ik Milou heel veel sterkte want zij gaat vanaf januari 2013 meetrainen met……….jawel D1!!!!! De JB1 is een mix team en bestaat uit Liam Rougoor, Bryan van Uem, Paulien Koster, Sander Harlé, Evelina Karapetian, Hanneke Ravenhorst, Rick van Loenhout, Gabriël Karapetian en Nienke Kummeling. Dit team wordt getraind en gecoacht door Harry Caerteling. Op vrijdag is ondergetekende de trainer. Vorig seizoen is dit team 2 x kampioen geworden en derhalve zijn ze voor dit seizoen in de B-poule ingedeeld. Weliswaar een poule met maar 6 teams maar als je ziet de lengte van sommige spelers van andere teams dan een extra compliment voor dit team dat zich heel goed staande houdt in de 2e klasse. Alleen in tegenstander Rohda hebben zij hun meerdere moeten erkennen maar de andere teamszijns tot nu toe geen probleem geweest. Hoewel…………op 8 december hebben onze jongens en meisjes met 3-2 verloren van Setash. Dit team staat op de 3e plaats maar Labyellov JB1 staat 2e. Ervan uitgaande dat de laatste wedstrijd op 15 december tegen Langhenkel JB2 gewonnen wordt, kunnen zij niet meer van de 2e plaats gestoten worden. En vanwege het feit dat de huidige nummer 1 ‘buiten mededinging’ speelt, kan het niet anders dan dat onze JB1 kampioen wordt. Een prestatie van grote omvang. Maar ja, er dient eerst nog een wedstrijd gewonnen worden en dan pas feest vieren. Een extra compliment wil ik geven aan Pauline en Nienke die als nieuwkomers vanuit de C-jeugd deJB1 zijn komen versterken. Jullie doen het supergoed, meiden. Ga zo door!!!! 19


De MC1 is een team dat bestaat uit een aantal meiden die al in de C zaten, aangevuld met meiden die vanuit de mini’s komen. De samenstelling is als volgt: Wendy Streppel, Lisa Bomers, Feline de Groot, Emma Teunissen, Danique Schipper, Laura Teller, Jade Siemerink en Myrthe Berndsen. Ook zij spelen in de 2e klasse maar dan wel in een poule van 11 teams. Pien Berens is de trainer van dit team en er zijn zelfs 3 coaches te weten Maria Bomers, Janine Schipper en Vincent Teller. Super top dat deze ouders dit op zich willen nemen. In de competitie doen ze het hartstikke goed: van de 9 wedstrijden hebben ze er 5 gewonnen en helaas 4 verloren maar staan op een verdienstelijke 5e plaats. Een prima prestatie dus. De invloed van Pien als D1-speler is merkbaar want deze meiden roepen al netjes “LOS” al zij een bal gaan passen. Dus als zij zover zijn dat ze zelf in D1 komen, dan hoeft Michel ze dat niet meer aan te leren! Leuk om te weten dat het team binnenkort wordt uitgebreid met Romee Polman. Zij speelt nu nog bij de mini’s maar zal met ingang van de 2e helft van de competitie de overstap maken naar de MC1. Romee, heel veel plezier in je nieuwe team en succes. Al met al ben ik (als TC jeugd) zeer tevreden over hoe de jeugdteams het tot nu toe doen. Hopelijk blijft men zeer leergierig om het spelletje nog beter onder de knie te krijgen. De teamgedachte is van groot belang voor alle spelers want je moet het in het veld toch met elkaar doen en ook in trainingen is het een kwestie van samenwerken, samen verwerken en samen lachen. Dus voor alle jeugdspelers: blijf je 110% inzetten voor jezelf, je team, je trainer/coach en het publiek dat naar jullie komt kijken. Een overwinning is super maar als je verliest en er is het gevoel dat iedereen goed gespeeld heeft, moet dat kracht geven om er de volgende wedstrijd weer lekker tegenaan te gaan. Dus heel veel succes voor de teams die nog een wedstrijd te gaan hebben. Daarnaast alvast een hele fijne, gezellige kerstvakantie. Guido van Loenhout, TC jeugd.

20


Geboren Op 6 december is Carlijn Jansen-Brekoo bevallen van dochter Lisa. Moeder en dochter maken het goed. Ze is vroeger dan verwacht op de wereld gekomen in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en ligt nog in de couveuse. Inmiddels is Carlijn weer thuis, maar Lisa zal nog wel even in het ziekenhuis moeten blijven.

Op 27 oktober is Sabine Albers bevallen van dochter Jay Dani.

21


22


Sinterklaas op bezoek bij Labyellov Het was alweer twee jaar geleden dat ik op bezoek was bij de jeugd van Labyellov. Wat is er veel gebeurd in die tussentijd. Natuurlijk had ik al wel van mijn Pieten gehoord dat er een frisse wind was gaan waaien en dat er heel veel jonge kinderen zich hadden aangemeld. Dat ik op bezoek zou komen bij zo’n grote groep had ik echter niet verwacht. Vol enthousiasme waren ze al allemaal Pietenspelletjes aan het doen in de sporthal. Graag had ik even mee willen doen, maar op mijn leeftijd is dat toch wel gevaarlijk. Gelukkig namen mijn twee Pieten mijn plaats in. Ze heten dan ook niet voor niets Volleybalpiet en Voetbalpiet. Het springen door een hoepel lukte nog wel, al deden de kinderen dat veel sneller. Het spelletje volleybal tegen de train(st)ers ging hopeloos verloren. Werk aan de winkel dus als we terug zijn in Spanje. Na de inspanningen in de sporthal konden we even bijkomen in de kantine. De kinderen wilden allemaal bij mij in de buurt zitten en waren oh zo braaf. De trainers daarentegen hielden enigszins bevreesd de nodige afstand. Waar zou dat aan liggen? Met een beetje hulp van Henny, die ik volgend jaar als Techniekpiet wil inhuren, kwamen alle kinderen aan bod. Het werd mij al snel duidelijk dat er erg veel talenten rondlopen bij deze groep; de een in het onderhands spelen, de ander in het smashen, weer een ander in het oppeppen van het team en de meesten ook in het kletsen. Het kan dus niet anders of Labyellov speelt binnenkort met heel veel teams op het hoogste niveau. Ik vond het ook erg mooi dat de kinderen tekeningen en andere kunstwerkjes gemaakt hadden. Drie daarvan kregen van mij dan ook de eerste prijs. De rest had allemaal de tweede. De werkjes hangen intussen allemaal in mijn paleis in Madrid nadat ze eerst in het Pietenhuis hebben gehangen. Natuurlijk heb ik gevraagd aan mijn Pieten hoe het toch kan dat er zoveel kinderen willen volleyballen. Zij hebben gezien dat Kim van Wolswijk met hulp van een aantal jonge jongens en meiden (en Arthur) heel erg hun best doen om het de kinderen naar hun zin te maken. Daarbij worden ze buiten het veld ook regelmatig geholpen door de jeugdcommissie. Labyellov mag daar trots op zijn. Ook de ouders spelen natuurlijk een belangrijke rol, al mogen sommige moeders het iets rustiger aan doen volgens hun kinderen. Mijn Pieten zullen dat zeker in de gaten houden. Volgend jaar kom ik graag weer terug bij deze fantastische groep. Als ze zo hun best blijven doen, zal ik zeker weer een grote zak cadeautjes meebrengen. Groetjes van de Sint en zijn Pieten 23


24


Cool Moves Volley We kunnen terugkijken op een heel succesvol eerste helft van het seizoen. Op de toernooien in Wehl, Westervoort en Hoog Keppel hebben onze teams laten zien dat we heel goed mee kunnen doen. Er zijn dan ook meerdere teams die een toernooi hebben gespeeld met alleen maar gewonnen wedstrijden. Daarom zullen er ook meerdere spelers de tweede helft van het seizoen op een niveau hoger gaan spelen. Er wordt goed getraind en gelukkig hebben we ook hele goede en enthousiaste trainers die de kinderen de nodige aanwijzingen geven bij het leren van de moeilijke volleybaltechnieken. Doordat er verschillende jongens en meiden zijn die bij onze vereniging de maatschappelijke stage komen lopen, kunnen we de spelers voldoende aandacht geven. We hopen dan ook dat een aantal van hen ook na hun stage bij ons wil blijven als trainer. We hebben de eerste helft van het seizoen ook veel nieuwe leden mogen begroeten. In het begin van het seizoen waren er al best veel meiden, en moesten Patrick en Justus als enige jongens soms flink steun zoeken bij elkaar tussen al dat geklets van de meisjes. Maar al snel kwam Jordy erbij, en inmiddels hebben Jorik en Leon zich ook aangemeld als lid, en stiekem hopen we natuurlijk op nog meer van die volleybalkanjers! Gelukkig hebben we er ook een aantal hele sportieve en fanatieke meiden bij gekregen (en komen er in januari er nog een paar bij), zodat we in de tweede helft waarschijnlijk met 6 teams mee gaan doen aan de toernooien.

25


Denk tijdens uw inkopen aan onze adverteerders

26


Cool Moves Volley- vervolg Om de toernooien succesvol te laten verlopen, doen we een beroep op de ouders voor het rijden en coachen. En dit gaat prima. Alhoewel sommige ouders in het begin nog een beetje huiverig bij het team langs de kant staan, leren ze tijdens het toernooi al snel de regels, en staan ze op het eind soms nog fanatieker te coachen dan ik zelf! Maar gelukkig staat bij iedereen sportiviteit en plezier voorop, zodat iedereen met een goed gevoel ook weer naar huis gaat. Ik wil hierbij de ouders bedanken voor hun bijdrage en hoop ook de tweede helft van het seizoen weer op hun enthousiasme te kunnen rekenen. Overigens slaat het volleybalvirus soms al van de kinderen over naar de ouders, en horen we geluiden dat een aantal moeders bij de recreanten uit gaan testen of ze net zoveel volleybaltalent hebben als hun kinderen. Dat vinden we natuurlijk erg leuk en wellicht ook erg handig, want natuurlijk gaan we ook weer wedstrijdjes spelen met en tegen de ouders! Naast de standaard volleybaltrainingen, hebben we ook een hele leuke Sinterklaastraining gehad, met dank aan de Jeecee. Sinterklaas wist veel over onze talenten te vertellen, en was duidelijk fan van ons volleybalspelletje. Natuurlijk was er ook voor iedereen een cadeautje. Nu Sinterklaas weer terug is naar Spanje, verheugen we ons alweer op het Olieflappentoernooi. Een reuze gezellige activiteit voor de hele familie in de kerstvakantie, die je niet mag missen!! In de tweede helft gaan we naast de trainingen, nog een aantal activiteiten organiseren om nog meer kinderen enthousiast te krijgen voor het volleybal. Hiermee starten we in januari met gastlessen bij BSO de Zonnekinderen. In de nationale sportweek zullen er ook wederom activiteiten worden georganiseerd om kinderen kennis te laten maken met volleybal. Natuurlijk zijn kinderen die ge誰nteresseerd zijn in volleybal altijd welkom om drie proeftrainingen te volgen. We trainen op maandag van 17.00 uur tot 18.15 uur in sporthal de Lentemorgen. Ik wil iedereen alvast hele fijne feestdagen wensen, en een supergezond en sportief 2013!

27


Wijziging programma CMV niveau 5 & 6 Omdat de sporthal in Hoog Keppel op 3 data niet beschikbaar is, is er een wijziging in de speeldagen en locaties voor de toernooien: 26-01-2013 Sporthal Lentemorgen te Zevenaar 09-02-2013 Sporthal De Pals te Westervoort 23-02-2013 Sporthal Hessenhal te Hoog Keppel De overige speeldatums zijn niet gewijzigd, dus op: 09-03-2013, 23-03-2013, 06-04-2013, 20-04-2013 wordt er gespeeld in de Hessenhal. Natuurlijk verwachten we op 26 januari veel supporters in de Lentemorgen, want voor ons is het natuurlijk uniek dat we in de eigen hal onze wedstrijden kunnen spelen. Elma, Noelle, Marina, Jessy, Dewi en Sam zijn onze talenten van niveau 6 die op deze zaterdagochtend zullen strijden om in een zo’n hoog mogelijke poule te komen.

Scholentoernooi Op woensdagmiddag 30 januari houden we ons jaarlijkse schoolvolleybaltoernooi voor de kinderen van groep 7 & 8 van de basisscholen. Deze zal plaatsvinden in sporthal de Lentemorgen van 14.00 uur tot 17.00 uur. Vorig seizoen is het team van basisschool de Lindenhage kampioen geworden. Veel belangrijker nog is dat alle kinderen een leuke en sportieve middag hebben. Dit is mede te danken aan de vele vrijwilligers van Labyellov die er voor hebben gezorgd dat alles soepel verliep. Natuurlijk hopen we dit jaar ook weer op voldoende hulp vanuit de vereniging, zodat we er met elkaar wederom een groot succes van kunnen maken. WIE HEEFT ER TIJD EN ZIN OM TE HELPEN? Groet, Kim Wolswijk

28


Grote Clubactie Dit seizoen hebben veel leden zich ingezet om voor de vereniging loten te verkopen van de Grote Clubactie. Dankzij hun inzet hebben we onze penningmeester blij kunnen maken met een mooi bedrag.

Acht leden hebben 23 loten of meer verkocht, en hebben inmiddels een bioscoopbon ontvangen als dank voor hun inzet. Alle jeugdleden die loten hebben verkocht hebben iets lekker ontvangen. Justus Vink uit de CMV groep heeft de meeste loten verkocht: 40 stuks. Hij heeft als extra prijs een beachvolleybal gekregen. Naast de verkoop door de jeugdleden, zijn er ook online loten gekocht en hebben de seniorenteams ook nog wat loten verkocht. Echter onze jeugd, en met name de CMV leden, hebben het grootste aandeel in dit succes! In het totaal zijn er 489 loten verkocht. Een prachtig resultaat! Van de opbrengst zijn 20 prachtige nieuwe minivolleyballen gekocht, waar onze jongste jeugd met veel plezier mee traint. Inmiddels is de trekking van de loterij geweest, en we hopen natuurlijk dat onze lotenkopers flink in de prijzen zijn gevallen. We zijn heel tevreden met het verloop van de actie, maar natuurlijk gaan we er naar streven om volgend jaar meer dan 500 loten te verkopen! Groet, Kim Wolswijk

29


30


Sponsor bedankt! Het JB 1 team heeft nieuwe shirts ontvangen van de firma Visser Spiegels & Glas uit Duiven. Het bedrijf maakt spiegels, douchedeuren en douchewanden en bewerkt met geavanceerde machines diverse soorten glas. Eddy Visser Directeur/Eigenaar van het bedrijf heeft maandag 5 november j.l. in sporthal Lentemorgen de shirts overhandigd aan het team.

Op de foto het team: 1 Liam Rougoor, 2 Sander Harlé, 3 Hanneke Ravenhorst, 4 Paulien Koster, 5 Gabriël Karpetian, 6 Bryan van Uem, 7 Rick van Loenhout, 8 Evelina Karpetian, 9 Nienke Kummeling. Rechts sponsor Eddy Visser en links trainer-coach Harry Caerteling, midden achter Guido Loenhout lid technische zaken. Dit “mixteam speelt met veel plezier de wedstrijden en staat momenteel op de 2e plaats in hun klasse. Het team bedankt de sponsor bijzonder voor de nieuwe kleding.

31


32


Uitnodiging bezoeken eredivisiewedstrijd Orion heren 1 Op zaterdag 12 januari kunnen we met maximaal 50 leden van Labyellov de eredivisiewedstrijd Orion tegen Prins VCV bezoeken. Deze wedstrijd wordt gehouden in sporthal de Rozengaarde te Doetinchem, en begint om 20.00 uur. Naast onze leden, zijn ook ouders van jeugdleden van harte welkom om mee te gaan. We worden om 19.30 uur verwacht in Rozengaarde, en het is de bedoeling dat iedereen in het oranje komt, zodat we als vereniging goed herkenbaar zijn. Daarnaast is het natuurlijk leuk om trommels, fluiten, toeters etc. mee te nemen om de heren aan te moedigen. We vertrekken om 19.00 uur vanaf sporthal de Lentemorgen, en hopen dat er voldoende leden (en ouders) zijn die voor het vervoer willen zorgen. Om gebruik te maken van de gratis kaarten, dien je je per mail bij mij aan te melden. Je zet in de mail de namen van de personen die meegaan, en als je tevens voor vervoer kunt zorgen, hoeveel plekken er beschikbaar zijn in de auto. VOL = VOL We hopen er een gezellig verenigingsuitje van te maken! Groetjes, Kim Wolswijk, kimwolswijk@hotmail.com

33


WWW.AUTOBEDRIJFVANRENNES.NL

De Kia en Suzuki dealer voor de regio!

Hengelder 11, 6902pa Zevenaar, 0316-526592 Volg ons ook op twitter (@autovanrennes) en Facebook (Van Rennes)

34


Recrea - Labbertjes Elly Peters is overgestapt naar de vrouwengroep van Irene Biemond op donderdag. Sinds enige tijd speelt ze met veel plezier bij Bas Wiggers en zijn dames. Toch mooi dat Bas steeds meer dames aan zich weet te binden en dat op die leeftijd, petje af hoor! Mede hierdoor en het naderend vertrek van Martine en Connie ontstaat er nog meer ruimte voor nieuwe leden bij de beide andere gemengde groepen op donderdag om 21.15 uur. Wie helpt ons aan de nodige aanwas de komende tijd? Met groepen van 15 à 16 leden is het toch prettiger ballen, te meer lang niet iedereen elke week trouw kan verschijnen. Laat mensen gewoon 4 à 5 keer meedoen en ze worden vanzelf lid van onze gezellige en sportieve club, of niet? Woensdag 31 oktober j.l. was het zover, 1e ronde van de Nevobo-recreanten competitie in Pannerden. Hoewel we gehoopt hadden met beide teams hoog te eindigen in poule C werden we helaas 3e en 4e en zo degradeerde Labyellov 1 naar poule D en bleef Labyellov 2 er niet in. Na afloop smaakten de broodjes kroket en de grote glazen bier als vanouds en waren de verwachtingen voor de 2e ronde opnieuw hoog. Woensdag 12 december de 2e ronde en Labyellov verzorgt dan tevens de wedstrijdleiding. Tot onze grote vreugde neemt ‘good old’ Max Wolters dit voor zijn rekening en kan er zo weinig misgaan. Met nog 1 ronde te gaan lijkt Tafel 13 in de mid-week competitie in Arnhem op een promotie plek te eindigen en gaat dan straks in een hogere klasse spelen. Wij feliciteren Tafel 13 met dit fraaie resultaat en hopen op een mooi vervolg in het nieuwe jaar. Team Westerduifjes kwam dinsdag 13 november j.l. mensen te kort op het wijkentoernooi in Duiven, en zo speelden 5 Labyellov’ers (Ciska, Esther, Mark, Albert en Antoon) mooi mee en werden ze 2e in de poule A. Chris en Astrid van Bergen waren erg tevreden met deze prima klasseringen en de Labyellov’ers met het leuke avondje ballen in de Spelleward. Wie weet komt er nog een vervolg in de toekomst. Als recreant bij Labyellov kan je overal inzetbaar zijn binnen en buiten de club en dat is naast het wekelijks potje volleyballen voor menigeen de charme om lid te zijn van onze vereniging. Tot ziens op het Nivotola 2013 op maandag 7 januari a.s. en wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar!!

35


Met pijn in het hart Via deze weg wil ik al mijn mede spelers van de donderdagavond bedanken voor de gezellige en sportieve uren die ik met jullie heb beleefd! Na (ongeveer) 25 jaar heb ik, met pijn in mijn hart, de beslissing genomen om te stoppen bij Labyellov. Sinds 2001 woon ik in Bemmel en heb al die jaren dus op en neer gereden. Ik merk dat dit nu te vermoeiend word in combinatie met ons gezin en mijn werk. Omdat ik volleybal een geweldige sport vind, speel ik nu op maandagavond in Bemmel bij Kidang. Ook een gemengd recreantenteam en 1x in de maand een wedstrijd in de regio. Ik wens jullie allemaal vele gezonde, sportieve jaren toe en hopelijk nog wat nieuwe leden! Groeten en tot ziens, Martine Gerritsen

36


De spelers van donderdavond‌

37


Jarige Jeugdleden In de maanden december, januari en februari vieren de volgende jeugdleden hun verjaardag: In december

5 Danique Schipper 9 Nina Wiggers

Zij wordt Zij wordt

13 10

In januari

7 9 20 27

Mandy Betlem Milou de la Combe Lisa Bomers Paulien Koster

Zij wordt Zij wordt Zij wordt Zij wordt

17 15 14 15

In februari

5 Rick van Loenhout 12 Nienke Kummeling 15 Annelous Pennekamp

Hij wordt Zij wordt Zij wordt

15 13 18

Namens heel Labyellov: HARTELIJK GEFELICITEERD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

38


Nieuwjaars Intern VOlleybal TOernooi LAbyellov 40 Maandag

NIVOTOLA

7 januari 2013

Opbouw velden: 18.45 uur. (alle hulp is welkom) Aanvang wedstrijden: 19.15 uur. AF/AANMELDEN BIJ GERARD LAMMERTINK E-mail geerlam@dds.nl

33 05 87

REGLEMENT: 1. Elke wedstrijd duurt in totaal 15 minuten. Er wordt niet van speelhelft gewisseld. 2.

De nethoogte is ± 2.35 m.

3.

Hard serveren en smashen is niet toegestaan. Scheidsrechters moeten hierop letten.

4.

Time-outs zijn niet toegestaan.

5.

Bestaat de ploeg uit meer dan 6 spelers,dan moet er ingedraaid worden.Iedereen speelt mee.

6.

De eerstgenoemde van elk team is aanvoerder en draagt duidelijk zijn teamnummer.

7.

Het eerstgenoemde team speelt aan de muurkant en heeft de opslag.

8.

Begin- en eindsignaal worden door de wedstrijdleiding gegeven.

8.

In het wedstrijdschema zijn scheidsrechters en tellers aangegeven. Zij moeten tijdig aanwezig zijn.

10. De bedoeling van het NIVOTOLA is elkaar beter te leren kennen. Sportiviteit en gezelligheid staan voorop. Er zijn geen prijzen aan dit toernooi verbonden. Winst of verlies zijn dus niet belangrijk. 11 Na afloop wordt iedereen bij Hennie verwacht voor de …….

**** NIEUWJAARSINSTUIF *** 39


NIVOTOLA 40 TEAM

A1

Arthur Lanters Stefanie v. Ham Albert v/d Beek Oleg Weikum Michelle Vreeken Paulien Koster

TEAM

B1

maandag TEAM

A2

TEAM

A4

Pim Stoopendaal Ciska Jenkins Rob Borgonjen Gerrit de Jong Jos van Uem

Bryan van Uem

Rick van Loenhout

TEAM

TEAM

TEAM

B2

TEAM

TEAM

Linda Janssen

A3

19.15 uur

Bert Meijers Josta Buiting Mark Wagener Hellen Weikum Pam Lanters

Bert Sweers Marieke v. Zadel Kevin van Uem Henny Peterse Bart Arts Pien Grauwelman

Richard Ecoma V Rosemarie v.d. Kamp Freek Jongkind Ruud Giesen Pernille Wiendels

TEAM

2013

Theo van Uem Lydia Bloemberg Jerry Rougoor Antoon de Nijs Larissa Zwartscholten Hanneke Ravenhorst

Michiel v. Horen Michelle de Groot Peter de Groot Chantal v/d Berg Maaike Senhorst Carlijn Theunissen Nienke Kummeling

C1

7 januari

B3

Chris Briek Amanda Bruns Leon Wensink Jan Lobbezoo Gerrit Peters Mandy Betlem

B4

Harry Caerteling Esther Kemperman Willy Bosch Liam Rougoor Patrick Witjes Iris Onck

Gabriël Karapetian

C2

TEAM

C3

TEAM

C4

Rick Nillesen Micheal Midden Jolanda Goedhart Maria Bomers

Buddy Simon Pieter Theunissen

Steven Plug Sander Harlé Anneloes Pennekamp Milou de la Combé

Eddy Brekoo Vincent Teller Yentl Minkman

Tonnie Huygen Janine Schipper Kelly ter Bogt

Lisa v/d Kaaden

Evelina Karapetian

KIJK OOK OF JE MOET FLUITEN OF TELLEN

40


Nivotola 40 maandag 7 januari 2013 19.15 uur WEDSTRIJD*TIJD*   A1 – A2 19.15 B1 – B2 19.15 C1 – C2 19.15

VELD* SCHEIDSRECHTER*   1 Ciska Jenkins 2 Patrick Witjes 3 Buddy Simon

TELLER  Rick v.Loenhout Iris Onck Kelly ter Bogt

A3 – A4 B3 – B4 C3 – C4

19.30 19.30 19.30

1 2 3

Theo van Uem Henny Peterse Rick Nillesen

Hanneke Ravenhorst A2 Pien Grauwelman B2 Milou de la Combé C2

A4 – A1 B4 – B1 C4 – C1

19.45 19.45 19.45

1 2 3

Bert Meijers Amanda Bruns Micheal Midden

Hellen Weikum A3 Gabriël Karapetian B3 Yentel Minkman C3

A3 – A2 B3 – B2 C3 – C2

20.00 20.00 20.00

1 2 3

Gerrit de Jong Willy Bosch Tonnie Huygen

Liam Rougoor A4 Patrick Witjes B4 Evelina Karapetian C4

A1 – A3 B1 – B3 C1 – C3

20.15 20.15 20.15

1 2 3

Antoon de Nijs Bert Sweers Jolanda Goedhart

Larissa Zwartscholten A2 Kevin van Uem B2 Sander Harlé C2

A2 – A4 B2 – B4 C2 – C4

20.30 20.30 20.30

1 2 3

Stefanie van Ham Michiel van Horen Freek Jongkind

Pauline Koster A1 Carlijn Theunissen B1 Linda Jansen C1

A4 B4 C4

15 minuten pauze !! i.v.m. nieuwe indeling finale ronde. Ieder team speelt dan nog twee wedstrijden. FINALERONDE WEDSTRIJD e

e

21.00 21.00 21.00

1 2 3

FLUITEN TELLEN e 1 C e 2 C e 4 C

e

e

21.15 21.15 21.15

1 2 3

1 A e 2 A e 3 A

e

e

21.30 21.30 21.30

1 2 3

1 B e 4 B e 3 B

e

e

21.45 21.45 21.45

1 2 3

3 C e 4 A e 2 B

1 2 3

1 A–1 B e e 2 A–2 B e e 4 A–4 B

4 5 6

1 B–1 C e e 2 B–2 C e e 3 B–3 C

7 8 9

1 C–1 A e e 4 C–4 A e e 3 C–3 A

10 11 12

3 A–3 B e e 4 B–4 C e e 2 C–2 A

TIJD

VELD

e

e

e

Na afloop wordt iedereen bij Hennie verwacht voor de …… *** NIEUWJAARSINSTUIF ****

41


Wedstrijdschema seizoen 2012 / 2013 Datum 11-12 15-12 15-12 15-12 15-12 15-12 15-12 15-12 22-12 22-12 09-01 09-01 10-01 12-01 12-01 12-01 16-01 19-01 19-01 19-01 19-01 19-01 19-01 24-01 24-01 26-01 26-01 26-01 26-01 26-01 29-01 02-02 02-02 02-02 02-02 02-02 02-02 21-02 22-02 23-02 23-02

42

Tijd 21:00 11:30 11:30 13:45 13:45 13:45 15:00 15:45 13:30 13:30 21:00 21:00 20:30 15:45 15:45 16:00 20:00 13:45 13:45 13:45 15:45 15:45 15:45 20:15 20:30 13:00 15:00 16:45 17:30 18:00 20:00 13:45 13:45 13:45 15:45 15:45 15:45 20:30 19:30 15:00 16:00

Team thuis Pajodos DS 4 Labyellov JB 1 Labyellov MC 1 Labyellov DS 1 Labyellov HS 1 Labyellov DS 5 Pajodos MA 1 Labyellov DS 2 AAA BOVO HS 3 AAA BOVO DS 2 D.V.O. DS 3 Dash DS 6 Labyellov DS 3 Reflex HS 4 Reflex DS 2 Smash '68-SCM HS 1 Volga DS 3 Labyellov HS 1 Labyellov DS 5 Labyellov DS 1 Labyellov DS 4 Labyellov DS 2 Labyellov HS 2 V.C.V. DS 5 Labyellov DS 3 Langhenkel Orion DS 3 Victoria DS 2 Grol HS 1 WSV DS 2 Rivo HS 1 Actief '81 DS 1 Labyellov DS 1 Labyellov HS 1 Labyellov DS 5 Labyellov DS 2 Labyellov HS 2 Labyellov DS 4 Labyellov DS 3 KSH HS 1 Pajodos DS 3 V.C.V. HS 2

Team uit Labyellov DS 3 Langhenkel Orion JB 2 D.V.O. MC 2 Focus DS 2 Vollverijs HS 1 Tornado/Harfsen DS 5 Labyellov MA 1 V.IJ.V. DS 1 Labyellov HS 2 Labyellov DS 1 Labyellov DS 1 Labyellov DS 5 Favorita DS 3 Labyellov HS 2 Labyellov DS 2 Labyellov HS 1 Labyellov DS 3 Halley HS 1 Halley DS 7 VIOS Beltrum DS 1 Halley DS 4 Halley DS 3 VIOS Beltrum HS 1 Labyellov DS 4 KSH DS 2 Labyellov DS 1 Labyellov DS 5 Labyellov HS 1 Labyellov DS 2 Labyellov HS 2 Labyellov DS 3 Tornado/Harfsen DS 2 Langhenkel Orion HS 4 ROHDA DS 2 VIOS Eefde DS 1 Brevolk HS 1 ROHDA DS 1 Blok '71 DS 1 Labyellov HS 1 Labyellov DS 4 Labyellov HS 2

Locatie Pauwengaard, Pannerden Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Pauwengaard, Pannerden Lentemorgen, Zevenaar Stationsplein, Aalten Stationsplein, Aalten de Kamp, Hengelo Gld 't Jebbink, Vorden Lentemorgen, Zevenaar Sportcentrum Triominos, Duiven Sportcentrum Triominos, Duiven Montferland, 's-heerenberg de Pol, Gaanderen Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar van Pallandthal, Varsseveld Lentemorgen, Zevenaar Rozengaarde, Doetinchem de Muizenberg, Didam Den Elshof, Groenlo de Kei, Warnsveld Dorpsaccommodatie, Rietmolen De Nieuwhof, Westervoort Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar het Kempken, Harreveld Pauwengaard, Pannerden van Pallandthal, Varsseveld


23-02 23-02 28-02 02-03 02-03 02-03 02-03 02-03 02-03 06-03 09-03 09-03 09-03 09-03 09-03 09-03 15-03 21-03 23-03 23-03 23-03 23-03 23-03 23-03 03-04 04-04 05-04 06-04 06-04 06-04 06-04 11-04 11-04 13-04 13-04 13-04 19-04 20-04 20-04 20-04 20-04 20-04

17:00 18:00 20:30 13:45 13:45 13:45 15:45 15:45 15:45 20:30 13:30 15:00 16:00 16:00 17:00 18:30 19:00 20:30 13:45 13:45 13:45 15:45 15:45 15:45 19:45 21:00 19:30 15:00 15:30 15:30 15:30 20:30 21:00 14:30 16:15 17:30 20:45 13:45 13:45 15:45 15:45 15:45

Pajodos DS 2 V.C.V. DS 2 Labyellov DS 3 Labyellov DS 1 Labyellov HS 1 Labyellov DS 5 Labyellov DS 2 Labyellov HS 2 Labyellov DS 4 SV Halle DS 1 WIK Steenderen DS 2 Pajodos DS 5 Wevoc HS 2 Wevoc DS 2 Pajodos HS 1 Wevoc DS 3 Tornado/Harfsen DS 5 Labyellov DS 3 Labyellov DS 1 Labyellov HS 1 Labyellov DS 5 Labyellov DS 2 Labyellov HS 2 Labyellov DS 4 Kerkemeijer Gemini DS 2 Sparta Zelhem HS 1 KSV DS 2 Volga DS 4 Boemerang DS 2 Dash DS 5 Dash HS 2 Labyellov DS 3 Vollverijs HS 1 V.IJ.V. DS 3 Focus DS 2 V.IJ.V. DS 1 Rivo DS 2 Labyellov HS 1 Labyellov DS 5 Labyellov DS 4 Labyellov DS 2 Labyellov HS 2

Labyellov DS 2 Labyellov DS 1 Grol DS 3 AAA BOVO DS 2 The Phantoms HS 1 The Phantoms DS 1 DES DS 2 AAA BOVO HS 3 Langhenkel Orion DS 7 Labyellov DS 3 Labyellov DS 1 Labyellov DS 5 Labyellov HS 1 Labyellov DS 2 Labyellov HS 2 Labyellov DS 4 Labyellov DS 5 DES DS 3 Favorita DS 2 Dynamo-Neede HS 2 Dynamo-Neede DS 5 Marvo 76 DS 1 BVC'73 HS 2 Wilskracht DS 1 Labyellov DS 2 Labyellov HS 1 Labyellov DS 3 Labyellov DS 5 Labyellov DS 1 Labyellov DS 4 Labyellov HS 2 Pajodos DS 4 Labyellov HS 1 Labyellov DS 4 Labyellov DS 1 Labyellov DS 2 Labyellov DS 3 Longa'59 HS 2 Sparta Zelhem DS 2 Longa'59 DS 5 D.V.O. DS 6 D.V.O. HS 2

Pauwengaard, Pannerden van Pallandthal, Varsseveld Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Meisterkamp, Halle het Hooge Wessel, Steenderen Pauwengaard, Pannerden de Pals, Westervoort de Pals, Westervoort Pauwengaard, Pannerden de Pals, Westervoort Braninkhal, Laren Gld Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Sportcentrum't Timpke, Borculo de Pol, Zelhem de Bult, Vragender de Pol, Gaanderen De Pickerhal, Eibergen 't Jebbink, Vorden 't Jebbink, Vorden Lentemorgen, Zevenaar de Paasberg, Terborg de Pokkershutte, Doetinchem Hessenhal, Hoog-keppel de Pokkershutte, Doetinchem Dorpsaccommodatie, Rietmolen Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar Lentemorgen, Zevenaar

43


Standen per 11 december 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Team Dames 1e klasse D Focus DS 2 VIOS Beltrum DS 1 D.V.O. DS 3 Labyellov DS 1 Tornado Harfsen DS 2 Boemerang DS 2 V.C.V. DS 2 AAA BOVO DS 2 Favorita DS 2 WIK Steenderen DS 2 Orion DS 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

44

W

P

9 9 9 8 9 9 8 8 9 9 9

39 37 28 25 23 21 20 20 13 10 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dames 3e klasse K Pajodos DS 3 V.C.V. DS 5 Halley DS 4 Dash DS 5 Wevoc DS 3 Orion DS 7 Longa '59 DS 5 V.IJ.V. DS 3 ROHDA DS 1 Labyellov DS 4 Wilskracht DS 1

9 8 10 9 10 9 8 10 9 10 10

40 36 36 29 29 21 18 16 15 12 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Team Dames 2e klasse G Marvo 76 DS 1 Halley DS 3 Wevoc DS 2 Gemini DS 2 Reflex DS 2 VIOS Eefde DS 1 Labyellov DS 2 V.IJ.V. DS 1 DES DS 2 Pajodos DS 2 D.V.O. DS 6 WSV DS 2 Dames 4e klasse E Dynamo-Neede DS 5 Pajodos DS 5 ROHDA DS 2 Labyellov DS 5 The Phantoms DS 1 Tornado Harfsen DS 5 Victoria DS 2 Sparta Zelhem DS 2 Halley DS 7 Volga DS 4 Dash DS 6

W

P

11 11 11 10 10 11 10 9 10 10 10 9

47 40 33 32 32 30 28 21 18 11 7 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 8 9 9 9 8 9 9 9 8 8

32 31 29 21 20 19 19 18 17 16 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Heren 2e klasse E Rivo HS 1 VIOS Beltrum HS 1 Dash HS 2 Reflex HS 4 D.V.O. HS 2 AAA BOVO HS 3 BVC'73 HS 2 Brevolk HS 1 Labyellov HS 2 V.C.V. HS 2 Pajodos HS 1

9 9 8 9 9 8 9 9 9 8 9

38 31 25 25 25 21 22 21 19 8 2

1 2 3 4 5

Meisjes A 2e klasse C Smash '68-SCM MA 1 Focus MA 1 Labyellov MA 1 Pajodos MA 1 Orion MA 1

7 7 7 7 8

32 22 21 13 2

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Meisjes C 2e klasse E Longa '59 MB 2 Favorita MC 2 The Phantoms MC 1 Pajodos MC 1 Labyellov MC 1 V.C.V. MC 3 D.V.O. MC 2 Victoria MC 1 Reflex MC 1 Halley MC 3 AAA BOVO MC 3

9 8 9 9 9 8 9 9 9 10 9

39 35 35 28 23 20 20 18 18 7 2

Team Dames 3e klasse H DES DS 3 KSV DS 3 Rivo DS 2 Volga DS 3 Favorita DS 3 KSH DS 2 Blok '71 DS 1 Labyellov DS 3 Actief '81 DS 1 Pajodos DS 4 SV Halley DS 1 Grol DS 3 Heren 1e klasse D Orion HS 4 Vollverijs HS 1 Grol HS 1 Wevoc HS 2 Labyellov HS 1 Longa '59 HS 2 Sparta Zelhem HS 1 KSH HS 1 The Phantoms HS 1 Halley HS 1 Smash '68-SCM HS 1 Dynamo-Neede HS 2 Jongens B 2e klasse C ROHDA JB 1 Labyellov JB 1 Setash JB 1 Arvevo JB 1 Orion JB 2 Agilitas JB 1

W

P

10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 9 10

42 32 32 26 25 25 24 21 20 16 14 13

9 10 9 11 10 10 10 10 10 11 10 10

42 39 32 29 28 25 25 25 24 12 11 9

9 9 9 9 9 9

38 31 29 19 14 4

Labje december 2012 - januari 2013  

Labje december 2012 - januari 2013

Advertisement