Page 1

Mini-Symposium De ontmoeting 16 JANUARI 14.00 - 16.00 uur ZORGCENTRUM SCHUTTERSHOF

Uitnodiging mini-symposium 'de ontmoeting' 16 jan 2014  
Uitnodiging mini-symposium 'de ontmoeting' 16 jan 2014  

Begeleiding van probleemgedrag bij dementie en de palliatief-terminale zorg bij dementerende cliënten