__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 2

De cliëntenraad

E

Vanaf 1 juni 1996 geldt de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Voor zorgaanbieders, zoals verpleeghuizen en verzorgingshuizen, betekent dit dat ze onder andere een cliëntenraad dienen in te stellen.

RS I

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies Wil het management iets wijzigen dat met zorg en welzijn van de cliënten te maken heeft, dan wordt advies gevraagd aan de cliëntenraad.

EB VE

De cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht als het gaat om zaken als: • beleid voor voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne en geestelijke verzorging; • bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de zorg; • vaststellen of wijziging van de klachtenregeling en aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten van cliënten.

In uw belang

W

Inspraak van cliënten over de gang van zaken binnen onze zorgcentra is van belang voor een goede afstemming van zorg en diensten op wensen en behoeften van de cliënten. De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van de zorg. 

2

Profile for Cicero Zorggroep

Cliëntenraad zorgcentrum Ave Maria  

Cliëntenraad zorgcentrum Ave Maria  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded