Cliëntinformatie Zorgcentrum Pius

Page 1

1

CliĂŤntinformatie

Pius


De cliënteninformatie van Cicero Zorggroep bestaat uit drie delen. Deel 1: Deel 2: Deel 3:

Algemene informatie Locatiespecifieke informatie per zorgcentrum Informatie over wet- en regelgeving, financiën en verzekeringen, beleid en procedures

Deze brochure is deel 2: Locatiespecifieke informatie zorgcentrum Pius

Inhoudsopgave

2

pagina

Welkom in zorgcentrum Pius 3 Over Cicero Zorggroep 3 4 Zorgdiensten van Pius Verhuizen naar Pius 5 5 • Wat neemt u mee als u verhuist naar Pius? Zorg-/dienstverleningsovereenkomst 6 Indeling van het zorgcentrum 6 6 • Algemeen • Begane grond 6 7 • 1e, 2e en 3e etage 8 Wonen in zorgcentrum Pius • Indeling van uw appartement 8 • Geld en waardevolle zaken 9 10 Zorgverlening, welzijn en eten & drinken • Zorg en behandeling voor verpleeghuiscliënten 10 • Medische en farmaceutische zorg voor verpleeghuiscliënten 11 • Medische zorg voor verzorgingshuiscliënten 11 Huishoudelijke/dagelijkse gang van zaken 12 12 • Bezoek • Roken 12 • Afwezigheidsmelding 12 • Maaltijden 13 • Koffie, thee en fris 14 • Huisdieren 14 • Fotografie/filmopnames 14 15 • Huishoudelijke zaken Geestelijke verzorging 15 Vrijwilligers 16 16 Daginvulling Receptie 17 Servicediensten 18 • Restaurant/Grand café 18 • Winkel 18 • Postvoorziening 18 • Kapsalon 18 • Pedicure 19 • Mondzorg 19 • Bibliotheek 19 • Wasserij 19 • Huren van een ruimte 19 Technische zaken en sleutels 20 • Storingen 20 • Sleutels/toegang tot het gebouw 20 Veiligheid: Calamiteitenplan/brandpreventie 21 • Veiligheid van gebouwen en deskundigheid medewerkers 21 • Brandveiligheid: wat kunt u zelf doen? 21 Brandpreventie en -veiligheid 22 Afwezigheidsmelding 23 Cliëntenraad 23 Cliëntvertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris 24 Wens, idee of ongenoegen? 24 Klachtencommissie 25 Financiën en verzekeringen 25 Wettelijke vertegenwoordiging in geval van PG 26 Bereikbaarheid en ligging 26 Parkeren 27 Tot slot 27 Overzicht van de bijlagen 27 Adresgegevens 28 Uitgave juni 2019


Welkom! Welkom in zorgcentrum Pius Binnenkort komt u wonen in zorgcentrum Pius. Om uw komst zo ­aangenaam en gemakkelijk mogelijk te maken en om u alvast wegwijs te maken in uw nieuwe omgeving, is deze informatiebrochure voor u samengesteld. Wij hopen dat u zich snel thuis zult voelen in Pius en ­heten u alvast van harte welkom.

3

Over Cicero Zorggroep Zorgcentrum Pius is onderdeel van Cicero Zorggroep, een organisatie voor ouderenzorg in Zuid-Limburg. Cicero heeft een breed aanbod aan diensten: verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg, revalidatie, behandeling en begeleiding en tijdelijk­ ­ verblijf. Ook worden diverse diensten en activiteiten voor thuiswonende senioren ­geboden. Zorg en diensten worden verleend in en vanuit 12 moderne zorgcentra en ­andere locaties in de regio Zuid-Limburg. Cicero Zorggroep heeft ongeveer 2.000 medewerkers in dienst, die worden ondersteund door zo’n 800 vrijwilligers. Cicero Zorggroep hanteert ‘Cliënt Centraal’ als uitgangspunt. Dit betekent dat Cicero zo veel mogelijk tegemoet wil komen aan de wensen van haar cliënten, binnen de ­beschikbare mogelijkheden. Uitgebreide informatie over Cicero Zorggroep en Cliënt Centraal kunt u vinden in deel 1 van de cliëntinformatie van Cicero Zorggroep.


Zorgdiensten van Pius Zorgcentrum Pius biedt de volgende zorgdiensten* aan: • Wonen in een zorgcentrum:

• Dagbehandeling psychogeriatrie

verzorgingshuis

• Welzijnsarrangementen

• Wonen in een zorgcentrum:

• Maaltijdvoorziening

verpleeghuis psychogeriatrie

• Behandeling en begeleiding

• Dagverzorging

(aan huis)

Zorg aan huis, van hulp bij het huishouden tot aan Volledig Pakket Thuis, wordt in Hoensbroek en omstreken door Cicero bij u thuis geboden. * Voor uitleg van de zorgdiensten: zie deel 1 van de cliëntinfo ‘Algemene informatie’ Cicero Zorggroep, of kijk op www.cicerozorggroep.nl

4

b ­ etrekking op wonen in het zorgcentrum.

Cicero Zorgservice

Als u interesse heeft in zorgdiensten voor

0900 500 9 500

thuiswonenden, dan kunt u informatie en

24/7 bereikbaar

Deze

infobrochure

heeft

voornamelijk

diverse brochures opvragen bij Cicero Zorgservice, T 0900 500 9 500.

(gebruikelijke belkosten)


Verhuizen naar Pius Verhuizen naar een zorgcentrum is vaak een grote stap. We doen ons best ervoor te zorgen dat u zich snel op uw gemak voelt bij ons.

­verhuizen, komt Cicero naar u toe: wij

Wat neemt u mee als u verhuist naar Pius?

bezoeken u in uw thuissituatie of daar

Als u verhuist naar Pius verzoeken wij u

waar u op dat moment (tijdelijk) verblijft.

het volgende mee te nemen:

U wordt bezocht door een zorgtoewijzer

• geldig identiteitsbewijs

van Cicero Zorgservice, zo mogelijk

• zorgverzekeringskaart/

­samen met de zorgmanager of mede-

polis zorgverzekering

werker van de afdeling. Samen met

• alle medicijnen die u gebruikt

u worden uw wensen en behoeftes

• actueel medicatieoverzicht

besproken. Ook wordt doorgenomen ­

• eventuele dieetlijst

Als u ervoor gekozen heeft, op basis van een indicatie, naar Pius te gaan

wat er geregeld dient te worden voorafgaand aan uw verhuizing, bijvoorbeeld

Daarnaast neemt u natuurlijk persoon-

het opzeggen van overeenkomsten van

lijke eigendommen en uw persoonlijke

telefoon, huur, gas, elektra en welke

toiletspullen mee. Wij willen u of uw

­instellingen een adreswijziging dienen

familie ook vragen er op te letten ­

te ontvangen. Ook het inschrijven bij

dat deze artikelen regelmatig bijgevuld

de gemeente Heerlen komt hierbij aan

worden. U mag uw eigen beddengoed,

bod. U kunt met vragen natuurlijk ook

handdoeken en washandjes van thuis

altijd terecht bij de locatiemanager,

meenemen. U kunt er ook voor kiezen

­zowel vóór uw verhuizing als daarna.

om gebruik te maken van bed- en

De deur staat altijd open!

­badlinnen van Pius.

5


Zorg-/dienstverleningsovereenkomst Met iedere cliënt wordt een zorg-/

van zowel de zorgaanbieder als de

dienstverleningsovereenkomst gesloten,

­cliënt beschreven zijn. Het onderteke-

waarin de rechten en plichten op het

nen hiervan wordt vooraf of binnen een

gebied van zorg- en dienstverlening

week na uw komst apart afgehandeld.

6

Indeling van het zorgcentrum Algemeen

Begane grond

Het verzorgingsgedeelte van het zorg-

Hoofdingang met receptie, toiletten,

centrum telt 45 appartementen en drie

restaurant, grand café, winkel, kapsalon/

logeerkamers, op de begane grond en de

pedicure, teampost, 16 cliëntenapparte-

tweede etage. Op de eerste en derde eta-

menten voor verzorgingshuiscliënten,

ge bevinden zich de appartementen voor

drie logeerkamers, ­centrale badkamer,

47 verpleeghuiscliënten. De etages zijn

dagverzorging, ­dagbehandeling, stilte-

bereikbaar via twee liften en via de trap.

ruimte, oefenruimte fysiotherapie.


1e etage Op de eerste etage vindt u de verpleegafdeling Kasteelzicht, bestemd voor psychogeriatrische cliënten. Om kleinschaligheid te brengen is Kasteelzicht verdeeld in twee units, met elk een ­eigen gemeenschappelijke huis­kamer. De afdeling heeft twee liften, 24 cliëntenappartementen, een teampost en een snoezelruimte.

2e etage Op de tweede etage bevinden zich 29 cliëntenappartementen voor verzorgingshuiscliënten, twee liften en een teampost.

3e etage Op de derde etage vindt u de verpleegafdeling Ridder Hoenhof, bestemd voor psychogeriatrische cliënten. Om kleinschaligheid te brengen is ­ook Ridder Hoenhof verdeeld in twee units, met elk een eigen gemeenschappelijke huiskamer. De afdeling telt 23 cliënten­ appartementen, een teampost, een snoezel­ruimte en twee liften.

7


Wonen in zorgcentrum Pius

Elk appartement heeft een badkamer met een vaste wastafel, een douche en een toilet. Uw appartement kunt u naar eigen smaak inrichten. We vragen u

Wanneer u bij ons komt wonen doen wij er alles aan om u zo snel mogelijk thuis te laten voelen in Pius.

bij de inrichting rekening te houden met de benodigde zorg die onze mede­ werkers veilig moeten kunnen ­leveren. Natuurlijk kunnen wij u hier-

Indeling van uw appartement

over advi­seren. Indien gewenst voorziet

Pius heeft twee soorten appartementen:

­Cicero Zorggroep in een basisinrichting

• De appartementen waar verpleeg-

­conform het Wlz-kompas.

huiszorg en verzorgingshuiszorg met en zonder behandeling geleverd kan

In uw appartement zijn de volgende

worden.

voorzieningen aangebracht:

• De appartementen op de verpleeg-

• keukenblok met koelkast incl. diep-

afdeling

vriesvakje • vitrage, overgordijnen en gordijnrails

8 Alle appartementen in zorgcentrum

• zonwering (bij appartementen met

Pius zijn ongeveer gelijk qua grootte en

veel zoninval)

indeling. De appartementen zijn voor-

• lichtpunten in keuken, toilet en zit-/

zien van een keukenblok met ­koelkast.

slaapkamer, hal


• armatuur en energiezuinige lampen in

Het appartement dient bij vertrek te

keuken en toilet

worden achtergelaten in de staat waar-

• rookdetectoren (aangesloten op de

in het is opgeleverd. De voorzieningen

brandmeldcentrale)

dienen in goede staat in het apparte-

• zorgoproepsysteem incl. hals-/pols-

ment achter te blijven. Dat betekent dat

zender

u bijvoorbeeld gordijnen en vitrages naar eigen wens kunt ophangen (indien

De appartementen van de verpleeg-

zij voldoen aan het kwaliteitskeurmerk

afdeling zijn tevens standaard voorzien

‘brandvertragend’), maar bij het ver­

van een hoog-laagbed, een nachtkastje

laten van het appartement dienen de

en kledingkast, maar hebben geen

originele vitrages en gordijnen weer

keukenblok.

aanwezig te zijn.

In uw appartement bevindt zich verder:

Geld en waardevolle zaken

• Een contactdoos voor het centrale

Zorgcentrum Pius is een openbare in-

antennesysteem. Hierop kunt u uw

stelling en daarmee vrij toegankelijk.

eigen radio en televisie aansluiten.

Helaas kunnen wij, ondanks de oplet-

U kunt gebruik maken van het basis-

tendheid van medewerkers, niet garan-

abonnement dat Cicero bij Ziggo heeft

deren dat er geen mensen met minder

of een eigen abonnement afsluiten.

goede bedoelingen in huis komen.

In beide gevallen betaalt u abonne-

Wij verzoeken u daarom dringend geen

mentskosten.

waardevolle zaken of grote sommen

• Wifi: net als in de rest van het zorg-

geld op uw appartement te bewaren.

centrum kunt u in uw appartement

Om het risico zo klein mogelijk te ­maken,

gratis gebruik maken van Wifi.

kunt u waardevolle zaken het beste mee-

Netwerknaam: clienteninternet

geven aan uw familie of bewaren in het

Wachtwoord: Cicero2016

kluisje in uw kast, waarvan alleen uzelf

• Voor wat betreft telefonie zien we in

of uw contactpersoon de sleutel heeft.

de praktijk dat de meeste (nieuwe) bewoners gebruik maken van een eigen mobiele telefoon. Mocht u graag gebruik willen maken van een vaste telefoonlijn, dan overleggen we de mogelijkheden in dit kader met u.

9


Zorgverlening, welzijn en eten & drinken Het zorgteam is het eerste aanspreekpunt voor cliënten en familie. Dit zorgteam begeleidt de cliënt gedurende de opname en draagt zorg voor continuïteit van de uitvoering van het zorgplan. De zorgteams vallen onder de verantwoordelijkheid van de zorgmanager.

Zorg en behandeling voor verpleeghuiscliënten

zorger. In overleg en in samenspraak

De cliënten van de verpleegafdeling

met u wordt in het zorgplan vast­-

ontvangen multidisciplinaire zorg, be-

gelegd welke zorg en behandeling u

handeling en begeleiding. Het zorg­-

ontvangt. Het zorgplan wordt geregeld

team bestaat uit verpleegkundige en

geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

schappelijk werker en geestelijk ver­

verzorgende medewerkers, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig

De specialist ouderengeneeskunde is

10 specialist, psycholoog, fysiotherapeut,

medisch eindverantwoordelijk voor alle

ergotherapeut, logopedist, diëtist, pre-

medische zaken. Het zorgteam, met de

ventiemedewerker

zorgmanager als eindverantwoordelijke

mondzorg,

maat-


voor de zorgverlening, is het eerste aanspreekpunt voor cliënten en familie. Het

zorgteam

begeleidt

de

cliënt

­gedurende het verblijf en draagt zorg voor de continuïteit van de uitvoering van het zorgplan. Naast de zorgverlening verliezen we ­natuurlijk ook het welzijnsaspect niet uit het oog. Onze verantwoordelijken welzijn en eten & drinken gaan met u na welke behoeftes u op betreffende gebieden heeft en waar u zich prettig bij voelt. Uitgangspunt is te kijken naar uw

Medische zorg voor ­verzorgingshuiscliënten

­behoeften en mogelijkheden en niet

Op de verzorgingsafdeling Pius kiest

te kijken vanuit de dingen die u wel-

u uw eigen huisarts. Uw huisarts is

licht niet meer kunt. Multidisciplinaire

­medisch eindverantwoordelijk voor alle

samenwerking tussen behandelaars,

medische zaken.

begeleiders en het verpleegkundig en verzorgend personeel is voor de cliënt

Wanneer u dit niet meer zelfstandig kunt

van essentieel belang.

uitvoeren, kunt u door het zorgteam: • uw huisarts laten bellen;

Medische en farmaceutische zorg voor verpleeghuiscliënten

• afspraken laten maken met specia-

Voor de cliënten van de verpleeg­

• medicijnbestellingen laten verzorgen;

afdelingen van Pius wordt de medische

• het beheer en de distributie van uw

en farmaceutische zorg door het zorg-

medicijnen laten verrichten;

centrum geregeld.

• ziekenvervoer laten regelen.

listen, therapeuten, enz.;

Bij bezoek aan specialisten e.d. verUitgebreide informatie over wet- en

zoeken wij u een beroep te doen op

­regelgeving voor het verpleeghuis kunt

uw familie, vrienden, kennissen

u vinden in deel 3 van de cliënteninfor-

of vrijwilligers om u zo nodig

matie van Cicero Zorggroep.

daarbij te vergezellen.

11


Huishoudelijke/dagelijkse gang van zaken Bezoek

Roken

Pius maakt deel uit van de maat­

In uw eigen appartement is roken voor

schappij. Op bezoek gaan en bezoek

u toegestaan, als dat op een vei­ lige

ontvangen behoren tot de gewone,

m ­ anier gebeurt.

vaak prettige dingen in het leven, zeker in ons zorgcentrum.

Huisregel: Bezoekers vragen wij om niet te roken in de apparte­menten

Daarom:

(of elders in het zorgcentrum).

• kunt u bezoek ontvangen op dagen en tijdstippen die u zelf kiest; binnen het

Afwezigheidsmelding

zorgcentrum zijn geen vastgestelde

U bent uiteraard niet gebonden aan

bezoekuren.

­tijden van uitgaan en thuiskomen.

• kunt u altijd gebruik maken van uw

Mocht u thuiskomen buiten de tijden

12 eigen appartement en alle faciliteiten

dat de receptie is geopend, dan kunt u

die de zorgcentrum biedt. Bezoek in

aanbellen en wordt u door de dienst-

de woonkamer van de verpleegunit is

doende medewerker binnen gelaten.

slechts beperkt mogelijk in verband met

Wanneer u voor langere tijd afwezig

het welzijn van de andere cliënten.

bent of wanneer u bijvoorbeeld een


daguitstap maakt of niet zult over­ nachten in het zorgcentrum, wilt u dit dan melden aan uw zorgteam? Dan kan hier in praktische zin rekening mee worden gehouden. Bovendien is het bij eventuele calamiteiten van groot belang te weten wie er niet ­aanwezig is. In dat geval ontvangt u hiervoor

Maaltijden

­maandelijks een vergoeding.

Pius draagt zorg voor drie maaltijden per dag: twee broodmaaltijden en een

Voor cliënten van de verpleegafdeling:

warme maaltijd. Dagelijks wordt een

De drie maaltijden kunnen gebruikt

keuzemenu aangeboden.

worden in de woonkamer van de ­afdeling, het restaurant of in het

Voor verzorgingshuiscliënten:

eigen appartement. Alle maaltijden

De maaltijden kunt u zowel in uw

worden

­appartement als gezamenlijk in het

centrum. Vanzelfsprekend wordt met

­ restaurant nuttigen. Voor de brood-

voorgeschreven diëten en voorkeuren

maaltijden geldt dat u er ook voor

rekening gehouden.

kunt kiezen om hier zelf voor te zorgen.

verzorgd

door

het

zorg­-

Vervolg op pagina 14

13


Koffie, thee en fris

dat prettig vindt. We vragen dan wel

Een aantal keren per dag wordt er ­koffie,

hierover van te voren afspraken te

thee en fris aangeboden in de woon­

m ­ aken met de zorgmanager, mede in

kamer, het restaurant of in uw eigen

het kader van de privacy en rust van de

­appartement. In uw appartement kunt

overige bewoners van de afdeling.

u ook zelf voor koffie en thee zorgen. Huisregel: Huisdieren zijn

Huisdieren

in principe welkom in Pius

Bezoekers kunnen een huisdier mee-

als deze aangelijnd zijn en

brengen op bezoek naar u, wanneer u

geen overlast bezorgen.

Fotografie/filmopnames In het kader van de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de ­bescherming van persoonsgegevens, is het in principe niet toegestaan om

14

foto’s of filmopnames te maken binnen Pius. Heeft u vragen of wensen op dit gebied of is er een bijzondere aan­ leiding om beeldmateriaal te maken, neemt u dan contact op met de locatiemanager. Er zal bekeken worden of en welke mogelijkheden er zijn, waar­bij ­ieders privacy wordt gewaarborgd en eventueel benodigde toestemming wordt verkregen.

Huisregel: Het maken van foto’s en/of filmopnames is niet toegestaan binnen Pius. In bijzondere situaties kan de locatiemanager zorgen voor toestemming.


Huishoudelijke zaken Schoonmaak

over de schoonmaak van algemene

Uw appartement wordt in overleg met

ruimtes.

u en/of uw naasten (contactpersoon) schoongehouden. U kunt met de senior

Wasverzorging

ondersteuner wonen afspraken maken

Voor het wassen van uw kleding bent u

over het tijdstip hiervoor. Uw ramen

zelf verantwoordelijk. U kunt dit zelf

worden

regelmatig

binnen­

als

z­ owel

buitenzijde

aan

de

doen, laten verzorgen door uw familie

gewassen.

of uitbesteden aan een wasserij. Voor

­Wanneer u niet tevreden zou zijn over

het wassen van uw beddengoed, hand-

de schoonmaak of andere wensen

doeken en washandjes kunt u kiezen

hebt, dan vragen wij dit kenbaar

of u dit door Pius laat verzorgen, of

maken bij de senior ondersteuner

dat u dit zelf doet/laat doen. In het

en/of op te schrijven in het ­‘logboek

­laatste geval ontvangt u hiervoor een

schoonmaak’ dat op uw afdeling aan-

maandelijkse vergoeding. Voor de was­

wezig is. Daarnaast is er een logboek

kosten­regeling verwijzen wij u naar het

bij de receptie als het gaat om klachten

Wlz-kompas.

Geestelijke verzorging De geestelijk verzorger werkt vanuit de

voor vragen komen te staan van levens-

visie op ouderenzorg die gebaseerd is

beschouwelijke of religieuze aard. Ove-

op een Christelijke inspiratie met res-

rigens is uw eigen geestelijk verzorger,

pect voor ieders levensbeschouwing.

priester of dominee ook altijd welkom.

Naast de liturgische vieringen wil de geestelijk verzorger vooral steun geven aan hen die tijdens hun verblijf in Pius

Als bijlage 1 treft u de folder ‘Geestelijke verzorging Pius’ aan.

15


Vrijwilligers Tegenwoordig zijn de vrijwilligers een

lijkse activiteiten. Wij hopen dat u net

niet te missen, waardevolle aanvulling

als wij, hun belangrijke aanvulling op

op

de professionele zorgverlening weet

de

professionele

hulpverleners.

Zij ondersteunen veelal bij de dage­

te waarderen.

Daginvulling Medewerkers, vrijwilligers, cliënten en

bij het normale leven is daarbij het

mantelzorgers geven samen invulling

­uitgangspunt. Binnen Cicero Zorggroep

aan het wonen en leven bij Pius.

wordt structureel en vanzelfsprekend

­Wanneer u bij Cicero Zorggroep komt

gedacht vanuit cliëntperspectief en van

wonen willen we graag faciliteren dat

hieruit wordt samen met de cliënt en

u kunt zijn wie u bent en dat u uw

zijn/haar naasten gezocht naar de meest

16 leven zo veel mogelijk naar eigen wens

passende vormen van daginvulling die

en eigen gewoontes voort kunt zetten.

een bijdrage aan het welbevinden van

Het doel is om de zorg en ondersteu-

de cliënt kunnen leveren. Bij voorkeur

ning bij u als persoon aan te laten

is voordat u bij Cicero komt wonen,

­sluiten en niet andersom. Behoud van

­duidelijk hoe uw dag tot dat moment

regie voor de cliënt en aansluiting

en in het verleden verliep en welke


­vormen van daginvulling een bijdrage

­ ndernemen met eigen (klein)kinIets o

kunnen leveren aan uw welzijn. Onze

deren, afspraken met vrienden, de oude

medewerkers gaan op zoek naar wat

kaartclub of andere naasten kan een ­

u motiveert en halen hier samen

duidelijk verschil maken als het om

met u het beste uit voor een persoon­

een persoonlijke daginvulling gaat,

lijke ­ daginvulling. Daarnaast kan uw

ook wanneer u in een zorgcentrum

­sociale netwerk een hulpbron vormen.

woont.

Receptie De receptie is zeven dagen per week geopend. De receptie wordt beheerd door gastvrouwen/ gastheren. Zij dragen zorg voor onder meer: • ontvangst en welkom heten van bezoekers; • informatievoorziening; • telefoonverkeer; • postverdeling voor de afdeling in-/extern; • reservering van ruimtes; • reservering/afbestelling taxi’s; • verkoop van wenskaarten en postzegels; • bewaken van de veiligheid van onze cliënten en bezoekers. De gastvrouw of gastheer is een eerste aanspreekpunt voor bezoekers, maar ook een belangrijk aanspreekpunt voor een gezellig praatje, een kopje koffie of vragen van algemene aard voor onze cliënten.

17


Servicediensten Restaurant/Grand café In ons restaurant of het grand café kunt u versnaperingen en warme of gekoelde dranken kopen. Er zijn ook ­ ­enkele alcoholische dranken verkrijgbaar. Ook kunt u of uw bezoek er een brood- of warme maaltijd nuttigen.

Postvoorziening

De cliënten van Pius ontvangen hier

In de deur van elk appartement bevindt

de koffie en thee gratis.

zich een brievenbus. Hierin ontvangt u uw post. Deze wordt bezorgd door een

Winkel

medewerker van de afdeling. Uitgaande

Op de begane grond achter de receptie

post (voldoende frankeren, postzegels

bevindt zich de winkel. De openings­

verkrijgbaar bij receptie) kunt u afgeven

tijden staan vermeld bij de winkel.

bij de receptie van Pius. Zij zorgen voor

18 U kunt er terecht voor het kopen

verdere afhandeling en verzending.

van producten voor de broodmaaltijd, toiletartikelen, snoep, postzegels, en ­

Kapsalon

dergelijke. Indien u zelf niet in staat

Op de begane grond vindt u de kap­

bent om uw boodschappen te doen,

salon. De tijden van aanwezigheid zijn

kunt u dit bespreken op uw afdeling.

bekend bij de receptie. U kunt via de


ook voor kiezen uw eigen tandarts te behouden. In dat geval adviseren wij u vooraf met hem/haar te overleggen of de kosten vergoed worden vanuit de Wlz. Dit kan per tandarts verschillen. ­Cicero Zorggroep heeft verder een preventiemedewerker mondzorg in dienst. Meer informatie hierover treft u aan in ­receptie een afspraak maken. De kosten

bijlage 2, folder ‘Mondzorg/tandartsen-

zijn voor eigen rekening.

zorg bij Cicero Zorggroep’.

Pedicure

Bibliotheek

Binnen het zorgcentrum is een pedicure

Wekelijks verzorgen vrijwilligers de ­biblio­-

beschikbaar. U kunt een afspraak maken

theek in het restaurant. Voor wie dit wil

bij de receptie. Wanneer de specialist

bestaat de mogelijkheid boeken te lenen

ouderengeneeskunde of huisarts een

met een groot lettertype. Wanneer u

medische indicatie afgeeft worden de

slechtziend bent, kunt u gebruik maken

kosten voor de pedicure vergoed. Anders

van een gesproken boek. Informatie hier-

zijn de kosten voor eigen rekening.

over kunt u opvragen bij de ergotherapie.

Mondzorg

Wasserij

Wanneer u bij Pius zorg ontvangt op

U kunt gebruik maken van de externe

­basis van een ZZP zonder b ­ ehandeling

wasserij die aan Pius verbonden is.

(meestal betreft dit het verzorgings-

Hier zijn maandelijkse kosten aan ver-

huis), dan houdt u uw eigen tandarts.

bonden.

Wanneer u bij Pius zorg ontvangt op basis van een ZZP 4 of hoger met ­

Huren van een ruimte

­behandeling, dan kunt u voor wat

In Pius kunt u een ruimte huren voor

betreft uw mondzorg gebruik maken ­

­bijvoorbeeld het vieren van uw verjaar-

van een vaste tandarts, die Pius regel-

dag. De ruimte kunt u reserveren via de

matig bezoekt. Afspraken worden via

receptie, waar ook de prijslijst voor de

de afdeling en de receptie gemaakt.

faciliteiten beschikbaar is. Uw (speciale)

De tandheelkundige zorg waarvoor u

wensen op het gebied van eten en

als cliënt naar ‘onze’ tandarts gaat

­ drinken kunt u bespreken met de

wordt vergoed vanuit de Wlz. U kunt er

­verantwoordelijke eten & drinken.

19


Technische zaken en sleutels Storingen

openingsuren van de receptie. Als de

Indien er iets defect is in uw appar­

deur gesloten is, kunt u aanbellen,

tement kunt u of uw contactpersoon

waarna u binnengelaten wordt. De

dit doorgeven aan een medewerker van

appartementen zijn voorzien van een ­

de afdeling. Zij laten dan bij de receptie

voordeur met bel.

een opdracht maken voor reparatie. ­Reparatie wordt waar mogelijk uitge-

U ontvangt bij uw komst:

voerd door onze eigen technische

• 1 chip voor uw voordeur. Aanvraag

dienst.

voor

een

tweede

chip

voor

uw

contactpersoon is mogelijk. Behalve

Sleutels/toegang tot het gebouw

u en uw contactpersoon, kunnen uit-

De toegang tot het gebouw geschiedt

sluitend het management, de techni-

via de centrale hoofdingang aan de

sche dienst en het dienstdoende

voorzijde. Deze is geopend tijdens de

personeel de deuren openen. Dit zal echter alleen gebeuren als het strikt

20

noodzakelijk is. • 1 brievenbussleutel.


Veiligheid: Calamiteitenplan/ brandpreventie De veiligheid van cliënten en medewerkers staat bij Cicero Zorggroep hoog in het vaandel. Veilige zorg staat op de eerste plaats. Daarnaast investeert Cicero Zorggroep ook in de veiligheid van haar gebouwen (zorgcentra), zodat deze zo brandveilig mogelijk zijn.

Veiligheid van gebouwen en deskundigheid medewerkers

benodigde maatregelen te nemen in

Cicero Zorggroep investeert in de vei­

veiligheidsvoorschriften zoveel moge­

ligheid van haar gebouwen door het

lijk op te volgen.

uw eigen appartement en de regels en

toepassen van de daarvoor bestemde brandpreventiemiddelen en -methodes.

Hieronder volgt een aantal tips voor

Denk aan brandveilige deuren, blusmid-

uw eigen veiligheid binnen het zorg­

delen, branddetectieapparatuur, nood-

centrum:

verlichting etc. Zo proberen wij te

• Volgt u in geval van een calamiteit de

voorkomen dat een brand (als deze al

instructies van het personeel op.

zou ontstaan) zich niet snel kan ver­

• Stelt u zich op de hoogte van de

spreiden en dat vluchtwegen beschik­

(vlucht)wegen waarlangs u in nood-

baar blijven. Ook investeert Cicero

situaties uw appar­tement, de afdeling,

Zorggroep in de deskundigheid van

de algemene ruimten of het zorgcen-

haar medewerkers op dit vlak. Zij zijn

trum kunt verlaten. Deze vluchtwegen

een

uw

staan afgebeeld op de plattegrond, die

training

u aantreft aan de binnenzijde van de

weten zij u in veiligheid te brengen in

deur van uw appartement. Ook op de

geval van een brand.

gangen zijn deze plattegronden te­

onmisbare

veiligheid.

Door

schakel de

voor

juiste

vinden in een lijstje aan de muur.

Brandveiligheid: wat kunt u zelf doen?

• Neemt u, voor zover dat voor u

Naast de genoemde brandpreventie­

brand- en calamiteitenoefeningen die

maatregelen die Cicero in acht neemt,

in het zorgcentrum worden gehouden.

doen we ook graag een dringend ­beroep op u om ons te helpen om uw woonomgeving/appartement nog veiliger te maken. Dit kan door ook de

mogelijk is, regelmatig deel aan de

21


Brandpreventie en -veiligheid In het kader van brandpreventie

De volgende zaken zijn uit veiligheids-

en -veiligheid gelden een aantal

overwegingen absoluut verboden in

huisregels.

uw appartement: • Het gebruiken e/o bewaren van petro-

Cicero Zorggroep verzoekt u om de

leum, spiritus, benzine of andere licht

­volgende huisregels m.b.t. veiligheid in

ontvlambare stoffen.

acht te nemen als u bij ons komt ­wonen:

• Roken in bed.

• Gordijnen die u aanschaft voor uw

• Gebruik van een strijkbout.

appartement voldoen aan het kwali-

• Branden van kaarsen of een ander

teitskeurmerk ‘brandvertragend’.

open vuur.

• Onze technisch medewerker keurt uw

• Bewaren van zuurstofflessen.

elektrische apparaten en de daarbij

• Opladen van de accu van een elektri-

behorende snoeren.

sche rolstoel.

• Onze technisch medewerker contro leert uw inventaris op brandveiligheid.

22 • Ook zal hij controleren of:

Het

is

voor

uw

eigen

veiligheid

­belangrijk:

- er geen kleedjes en planten op de tv

dat u bij brand onmiddellijk alarm slaat

liggen of staan;

door het plastic afdekplaatje van het

- er niet te veel apparaten op één stop-

rode kastje, te vinden aan de muur in de

contact zijn aangesloten;

gang, in te drukken en, voor zover dat

- lampen op een redelijke afstand van

mogelijk is, openstaande ramen en

de gordijnen staan;

deuren te sluiten en uw appartement te

- er geen lampen met een hoger wat-

verlaten. Volgt u vervolgens de aanwij­

tage in de armaturen zitten dan is

zingen van personeel en brandweer op.

toegestaan; - de televisie in de ‘uit-stand’, indien

Uit veiligheidsoverwegingen is het, in

mogelijk, helemaal uit staat (niet

samenspraak met de brandweer, niet

stand-by).

toegestaan om rolstoelen, rollators en scootmobielen in de gangen te plaatsen. Het calamiteitenplan ligt ter inzage bij de receptie.


Afwezigheidsmelding U bent uiteraard niet gebonden aan

centrum, wilt u dit dan melden aan

tijden van uitgaan en thuiskomen.

de verzorging.

Mocht u thuiskomen buiten de tijden dat de receptie is geopend, dan kunt u aanbellen en u wordt door de dienst­ doende medewerker binnengelaten. Bij eventuele calamiteiten is het van groot belang te weten wie er niet aanwezig is. Wanneer u voor langere tijd

afwezig

bent

of

wanneer

u

bijvoorbeeld een daguitstap maakt of niet zult overnachten in het zorg­

23

Cliëntenraad De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten van de zorginstellingen. Deze raad adviseert het management gevraagd en ongevraagd over onder­ werpen die voor cliënten van belang zijn. Cliëntenraad en zorgaanbieder streven samen naar een optimale zorg voor cliënten. In bijgevoegde brochure ‘Cliëntenraad zorgcentrum Pius’ vindt u praktische informatie over de werking en samenstelling van de cliëntenraad van zorgcentrum Pius. Als bijlage 3 ontvangt u de folder ­‘Cliëntenraad zorgcentrum Pius’.

I www.cicerozorggroep.nl

Cliëntenraad zorgcentrum Pius


Cliëntvertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris Binnen Pius zijn een cliëntvertrouwens­ persoon en een klachtenfunctionaris benoemd. Natuurlijk hopen we dat u zaken waarover u minder tevreden bent eerst met de direct betrokken medewerker(s) bespreken.

of

Wanneer

manager u

liever

wilt met

iemand praat die niet direct betrokken is kunt u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon of klachten­ Cliëntvertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris zorgcentrum Pius

functionaris. Meer informatie treft u aan in bij­

24 gevoegde folder ‘Cliëntvertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris zorg-

I www.cicerozorggroep.nl

centrum Pius’ (bijlage 4).

Wens, idee of ongenoegen? Heeft u een wens, idee of bent u ergens

op een wensenformulier. Dit formulier

niet helemaal tevreden over, dan staan

is verkrijgbaar bij de receptie, de

de deuren van de zorg- en locatiemana­

zorgmanager én bij de cliëntvertrou­

ger altijd voor u open om een en ander

wenspersoon. U kunt het ingevulde

te bespreken. We kunnen dan samen

formulier inleveren bij de receptie.

kijken naar een oplossing. U kunt uw

De

wens, idee of ongenoegen ook invullen

zorgen voor verdere afhandeling.

medewerkers

van

de

receptie


Klachtencommissie Wij streven ernaar uw verblijf zo goed mogelijk aan te passen aan uw wensen. Toch kunnen er zich zaken voordoen, Uitspraak

Landelijk Meldpunt Zorg

Postbus 2115, 3500 GC Utrecht De uitspraak van de klachtencommissie is een waarover u ontevreden bent. Wij ver­ I www.landelijkmeldpuntzorg.nl zwaarwegend advies aan de raad van bestuur van de zorgaanbieder. De uitspraak wordt schriftelijk

verstuurd naar de klager, de aangeklaagde en de zoeken u om uw klachten of ontevre­ zorgaanbieder. Deze klachtenregeling is van

toepassing op:

Vertrouwelijk denheid eerst te kennen • • teZorgcentrum Aan de Bleek geven aan De commissieleden zijn tot geheimhouding verplicht Zorgcentrum Ave Maria en zullen alle informatie vertrouwelijk behandelen.

• Zorgcentrum Bronnenhof

Wanneer u het moeilijk vindt om iemand aan te

• Zorgcentrum Elvira-Leontine • Zorgcentrum Emmastaete

de zorgmanager en waar• Zorgcentrum ’t Brook mogelijk te Advies en bijstand spreken op zijn verantwoordelijkheden of wanneer bespreken met de cliëntenvertrouwens­ • Zorgcentrum Huize Louise u advies wilt inwinnen, dan kunt u zich te allen tijde laten bijstaan. Uw adviseur kan bijvoorbeeld

• Zorgcentrum Op den Toren

• Zorgcentrum Pius aanwezig zijn bij het gesprek en/of u helpen bij het persoon of klachtenfunctionaris. Met • Zorgcentrum Schuttershof op schrift stellen van uw klacht. Advies en bijstand kunnen ook worden verleend door de cliënt-

• Huize d'Alzon

Indienen van een klacht

• Cicero Thuis

• Gregoriushuis vertrouwenspersoon of de klachtenfunctionaris. waarvan eventuele klachten u vindt • Palliatief Centrum Heemhof Een klacht kan worden ingediend door: • Cicero Revalidatie en Herstelzorg dat ze onvoldoende opgelost worden, • de cliënt; • de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt;

• Cicero Zorghuis

• de contactpersoon van de cliënt, die als zodanig kunt u terecht bij de klachtencommissie bij de administratie van Cicero Zorggroep staat

Heeft u klachten? Laat het ons weten!

Uitgave januari 2017

geregistreerd.

Klachtenregeling cliënten Cicero Zorggroep

Cicero Zorggroep. Klachten, gericht aan de klachtencommissie, dienen (bij voorkeur schriftelijk of per e-mail) te worden ingediend bij: Secretariaat klachtencommissie

cliëntenfolder Cicero Zorggroep De ‘Heeft u klachten? Laat het t.a.v. mw. R. de Jonge-Hulshof Antwoordnummer 11, 6440 VB Brunssum

E klachtencommissie@cicerozorggroep.nl ons weten! Klachtenregeling cliënten

21 25

Postbus 149 | 6440 AC Brunssum

Bezoekadres: St. Brigidastraat 3 | 6441 CR Brunssum

De Geschillencommissie

Postbus 90600, 2509 LP Den Haag Cicero Zorggroep’ treft u als bijlage T 045 563 74 00

E info@cicerozorggroep.nl

I www.degeschillencommissie.nl

I www.cicerozorggroep.nl

aan bij deel 3 van de cliënteninfo, Cicero_folder_klachtenregeling 170040e.indd 1

of kunt u opvragen bij de receptie van Pius.

Financiën en verzekeringen Voor informatie over financiën en verzekeringen verwijzen wij u naar ­ deel 3 van de cliënteninfo van Cicero Zorggroep.

27-01-17 09:35


Wettelijke vertegenwoordiging in geval van PG Wanneer u zelf niet (meer) in staat bent om over uw eigen medische situatie te kunnen beslissen, treedt een vertegen­ woordiger op, die uw belangen in voor­

1

komende situaties behartigt. Verdere

informatie

over

• Wet- en regelgeving • Financiën en verzekeringen • Beleid en procedures

wettelijke

vertegenwoordiging treft u aan in ­

Cicero Zorgservice

0900 500 9 500 (gratis)

deel 3 van de cliënteninfo van Cicero

r 24/7 berei kbaa

Zorggroep. Cicero_deel3_wet_regelgeving_2016 160382b.indd 1

26

30-03-17 09:21

Bereikbaarheid en ligging Zorgcentrum Pius is gelegen in het centrum van Hoensbroek. Het zorgcentrum is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Actuele informatie over de buslijnen is verkrijgbaar bij de receptie.


Parkeren Er is gelegenheid tot vrij parkeren aan de voorzijde van het gebouw en in de wijk. Er is aan de voorzijde van het gebouw ook een fiets- en scooterstalling. Huisregel: Het is niet toegestaan om fietsen of scooters voor of nabij de hoofdingang te plaatsen.

Tot slot Wij hopen dat wij u met dit boekje enig inzicht hebben verschaft in het reilen en zeilen van zorgcentrum Pius. Wanneer u zaken mist in deze informatiebrochure kunt u dit melden bij de receptie. Wij hopen dat u zich snel thuis zult voelen in Pius.

Overzicht van de bijlagen: 1.

Folder ‘Geestelijke verzorging Pius’

2.

Folder ‘Mondzorg/tandartsenzorg bij Cicero Zorggroep’

3.

Folder ‘Cliëntenraad zorgcentrum Pius’

4.

Folder ‘Cliëntvertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris zorgcentrum Pius’

27


28

Adresgegevens Zorgcentrum Pius Mettenstraat 2 6431 NW Hoensbroek T 045 522 08 22 E receptie.pius@cicerozorggroep.nl I www.cicerozorggroep.nl Zorgcentrum Pius maakt onderdeel uit van Cicero Zorggroep