__MAIN_TEXT__

Page 1

1

CliĂŤntinformatie

Emmastaete


De cliënteninformatie van Cicero Zorggroep bestaat uit drie delen. Deel 1: Deel 2: Deel 3:

Algemene informatie Locatiespecifieke informatie per zorgcentrum Informatie over wet- en regelgeving, financiën en verzekeringen, beleid en procedures

Deze brochure is deel 2: Locatiespecifieke informatie zorgcentrum Emmastaete

Inhoudsopgave

2

pagina

Welkom bij zorgcentrum Emmastaete 3 Over Cicero Zorggroep 3 4 Zorgdiensten van Emmastaete Verhuizen naar Emmastaete 5 5 • Wat neemt u mee als u verhuist naar Emmastaete? Zorg-/dienstverleningsovereenkomst 6 Indeling van het zorgcentrum 6 6 • Algemeen • Begane grond 6 • Eerste, tweede en derde etage 7 Wonen in zorgcentrum Emmastaete 8 • Indeling van uw appartement 8 • Geld en waardevolle zaken 9 10 Zorgverlening, welzijn en eten & drinken • Zorg en behandeling voor verpleeghuiscliënten 10 • Medische en farmaceutische zorg voor verpleeghuiscliënten 11 • Medische zorg voor verzorgingshuiscliënten 11 Huishoudelijke/dagelijkse gang van zaken 12 12 • Bezoek • Roken 12 • Afwezigheidsmelding 12 • Maaltijden 13 • Koffie, thee en fris 14 • Huisdieren 14 • Fotografie/filmopnames 14 14 • Huishoudelijke zaken Geestelijke verzorging 15 Vrijwilligers 16 16 Daginvulling Receptie 17 Servicediensten 18 • Restaurant 18 • Winkel 18 • Postvoorziening 18 • Kapster 18 • Pedicure 19 • Mondzorg 19 • Wasserij 19 • Huren van een ruimte 19 • Gebak bestellen 19 Technische zaken en sleutels 20 • Storingen 20 • Sleutels/toegang tot het gebouw 20 Veiligheid: Calamiteitenplan/brandpreventie 21 • Veiligheid van gebouwen en deskundigheid medewerkers 21 • Brandveiligheid: wat kunt u zelf doen? 21 Brandpreventie en -veiligheid 22 Afwezigheidsmelding 23 Cliëntenraad 23 Cliëntvertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris 24 Wens, idee of ongenoegen? 24 Klachtencommissie 25 Financiën en verzekeringen 25 Wettelijke vertegenwoordiging in geval van PG 26 Bereikbaarheid en ligging 26 Parkeren 27 Tot slot 27 Overzicht van de bijlagen 27 Adresgegevens 28 Uitgave november 2018


Welkom! Welkom in zorgcentrum Emmastaete Binnenkort komt u wonen in zorgcentrum Emmastaete. Om uw komst zo aangenaam en gemakkelijk mogelijk te maken en om u alvast­ wegwijs te maken in uw nieuwe omgeving, is deze informatiebrochure voor u samengesteld. Wij hopen dat u zich snel thuis zult voelen in ­Emmastaete en heten u alvast van harte welkom.

3

Over Cicero Zorggroep Zorgcentrum Emmastaete is onderdeel van Cicero Zorggroep, een organisatie voor ­ouderenzorg in Zuid-Limburg. Cicero heeft een breed aanbod aan diensten: verpleeg­ huiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg, revalidatie, behandeling en begeleiding en ­tijdelijk verblijf. Ook worden diverse diensten en activiteiten voor thuiswonende senioren geboden. Zorg en diensten worden verleend in en vanuit 12 moderne zorgcentra en ­andere locaties in de regio Zuid-Limburg. Cicero Zorggroep heeft ongeveer 2.000 medewerkers in dienst, die worden ondersteund door zo’n 800 vrijwilligers. Cicero Zorggroep hanteert ‘Cliënt Centraal’ als uitgangspunt. Dit betekent dat Cicero zo veel mogelijk tegemoet wil komen aan de wensen van haar cliënten, binnen de ­beschikbare mogelijkheden. Uitgebreide informatie over Cicero Zorggroep en Cliënt Centraal kunt u vinden in deel 1 van de cliëntinformatie van Cicero Zorggroep.


Zorgdiensten van Emmastaete Zorgcentrum Emmastaete biedt de volgende zorgdiensten* aan: • Wonen in een zorgcentrum:

• Dagverzorging

verzorgingshuis

• Welzijnsarrangementen

• Wonen in een zorgcentrum:

• Maaltijdvoorziening

verpleeghuis psychogeriatrie

• Behandeling en begeleiding

• Dagbehandeling psychogeriatrie

(aan huis)

Zorg aan huis, van hulp bij het huishouden tot aan Volledig Pakket Thuis, wordt in Brunssum en omstreken door Cicero bij u thuis geboden. * Voor uitleg van de zorgdiensten: zie deel 1 van de cliëntinfo ‘Algemene informatie’ Cicero Zorggroep, of kijk op www.cicerozorggroep.nl

4

b ­ etrekking op wonen in het zorgcentrum.

Cicero Zorgservice

Als u interesse heeft in zorgdiensten voor

0900 500 9 500

thuiswonenden, dan kunt u informatie en

24/7 bereikbaar

Deze

infobrochure

heeft

voornamelijk

diverse brochures opvragen bij Cicero Zorgservice, T 0900 500 9 500.

(gebruikelijke belkosten)


Verhuizen naar Emmastaete Verhuizen naar een zorgcentrum is vaak een grote stap. We doen ons best ervoor te zorgen dat u zich snel op uw gemak voelt bij ons.

Als u ervoor gekozen heeft, op basis van een indicatie, naar Emmastaete te gaan verhuizen, komt Cicero naar u toe: wij bezoeken u in uw thuissituatie of daar waar u op dat moment (tijdelijk) verblijft. U wordt bezocht door een

Wat neemt u mee als u verhuist naar Emmastaete? Als u verhuist naar Emmastaete ver­ zoeken wij u het volgende mee te nemen:

zorgtoewijzer van Cicero Zorgservice,

• geldig identiteitsbewijs

zo mogelijk samen met de zorgmanager

• zorgverzekeringskaart/

of medewerker van de afdeling. Samen

polis zorgverzekering

met u worden uw wensen en behoeftes

• alle medicijnen die u gebruikt

besproken. Ook wordt doorgenomen

• actueel medicatieoverzicht

wat er geregeld dient te worden vooraf-

• eventuele dieetlijst

gaand aan uw verhuizing, bijvoorbeeld het opzeggen van overeenkomsten van

Daarnaast neemt u natuurlijk persoon-

telefoon, huur, gas, elektra en welke

lijke eigendommen en uw persoonlijke

­instellingen een adreswijziging dienen

toiletspullen mee. Wij willen u of uw

te ontvangen. Ook het inschrijven bij de

f­amilie ook vragen er op te letten dat

gemeente Brunssum komt hierbij aan

deze artikelen regelmatig bijgevuld

bod. U kunt met vragen natuurlijk

worden. U mag uw eigen beddengoed,

ook

locatie-

handdoeken en washandjes van thuis

altijd

terecht

bij

de

manager, zowel vóór uw verhuizing

meenemen. U kunt er ook voor kiezen

als daarna.

om gebruik te maken van bed- en

De deur staat altijd open!

­badlinnen van Emmastaete.

5


Zorg-/dienstverleningsovereenkomst Met iedere cliënt wordt een zorg-/­

van zowel de zorgaanbieder als de

dienst­verleningsovereenkomst gesloten,

­cliënt beschreven zijn. Het onderteke-

waarin de rechten en plichten op het

nen hiervan wordt vooraf of binnen een

gebied van zorg- en dienstverlening

week na uw komst apart afgehandeld.

6

Indeling van het zorgcentrum Algemeen

Begane grond

Zorgcentrum Emmastaete bestaat uit

In de nabijheid van de hoofdingang

een verzorgingsafdeling (De Pijler) en

­bevindt zich het restaurant/ontmoe-

twee psychogeriatrische verpleegunits

tingsruimte het ‘Emmaplein’. Ook op

(De Schacht en Mijnzicht). Dit alles is

de begane grond vindt u de dag­ -

verdeeld over drie etages die bereik­

ver­zorging,

baar zijn via de lift of via de trap.

dagbehandeling,

winkel,

stilteruimte en een aantal kantoorruimtes. Aangrenzend aan het ‘Emmaplein’


is een groot buitenterras gesitueerd

pleeghuiscliënten met dementie. Samen

met een tuin en een dierenpark.

tellen deze afdelingen 54 éénpersoonsappartemen­ten en 1 echtparenapparte-

Eerste etage

ment. Om kleinschaligheid te brengen

Afdeling De Pijler bevindt zich op de

op een ­grote afdeling, zijn de afde­-

eerste etage. U vindt hier appar­

lingen verdeeld in units, met elk een

tementen voor verzorgingshuiscliënten

­eigen ­gemeenschappelijke huis­kamer.

en verpleeghuiscliënten gecombineerd.

Verder bevinden zich op deze etages

De afdeling telt 30 éénpersoons­ ap­

team­posten, huiskamers, een snoezel-

partementen en één echtparenappar­

ruimte en een snoezelbadkamer.

tement. In zorgcentrum Emmastaete is te­vens

Tweede en derde etage

het

Op de tweede en derde etage bevinden

­Behandeling en Begeleiding gevestigd.

zich de afdelingen De Schacht en

Hier kunnen bewoners én omwonen-

Cicero

Expertisecentrum

voor

­Mijnzicht. Op deze afdelingen vindt u

den terecht voor advies, behandeling

hoofdzakelijk appartementen voor ver-

en begeleiding.

7


Wonen in zorgcentrum Emmastaete

kunnen wij u hierover adviseren. Indien gewenst voorziet Cicero Zorggroep in een basisinrichting conform het Wlz-kompas. In uw appartement zijn de volgende

Wanneer u bij ons komt wonen doen wij er alles aan om u zo snel mogelijk thuis te laten voelen in Emmastaete.

voorzieningen aangebracht: • badkamer/doucheruimte

met

een

douche en toilet; • gordijnrails; • voordeurbel;

8

Indeling van uw appartement

• zonwering (bij appartementen met veel

Door

zoninval);

de

specifieke

bouw

van

­Emmastaete kunnen de appartementen

• lichtpunten in keuken, toilet en zit-/

verschillen qua vorm en indeling. De

slaapkamer, hal;

badkamers zijn in elk appartement

• armatuur en energiezuinige lampen

even groot. Sommige appartementen

in keuken en toilet;

zijn voorzien van een keukenblok met

• rookdetectoren (aangesloten op de

koelkast. Uw appartement kunt u naar

brandmeldcentrale);

eigen smaak inrichten. We vragen u bij

• alarmeringssysteem inclusief hals-/

de inrichting rekening te houden met de

polszender;

benodigde zorg die onze medewerkers

• brievenbus.

veilig moeten kunnen leveren. Natuurlijk


De appartementen op de verpleegafde-

Het appartement dient bij vertrek te

lingen zijn tevens standaard voorzien

worden achtergelaten in de staat waar-

van een hoog-laagbed, nachtkastje en

in het is opgeleverd. De voorzieningen

kledingkast en zij zijn bed- en rolstoel-

dienen in goede staat in het apparte-

toegankelijk.

ment achter te blijven. Dat betekent dat u bijvoorbeeld gordijnen en vitrages

In uw appartement bevindt zich verder:

naar eigen wens kunt ophangen (indien

• Een contactdoos voor het centrale

zij voldoen aan het kwaliteitskeurmerk

antennesysteem. Hierop kunt u uw

‘brandvertragend’), maar bij het ver­

eigen radio en televisie aansluiten.

laten van het appartement dienen de

U kunt gebruik maken van het basis-

originele vitrages weer aanwezig te zijn.

abonnement dat Cicero bij Ziggo heeft of een eigen abonnement afsluiten.

Geld en waardevolle zaken

In beide gevallen betaalt u abonne-

Zorgcentrum Emmastaete is een open-

mentskosten.

bare instelling en daarmee vrij toegan-

• Wifi: net als in de rest van het zorg-

kelijk. Helaas kunnen wij, ondanks de

centrum kunt u in uw appartement

oplettendheid van medewerkers, niet

gratis gebruik maken van Wifi.

garanderen dat er geen mensen met min-

Netwerknaam: clienteninternet

der goede bedoelingen in huis komen.

Wachtwoord: Cicero2016

Wij verzoeken u daarom dringend geen

• Voor wat betreft telefonie zien we in

waardevolle zaken of grote sommen geld

de praktijk dat de meeste (nieuwe)

in uw appartement te bewaren. Om het

bewoners gebruik maken van een

risico zo klein mogelijk te maken, kunt

eigen mobiele telefoon. Mocht u graag

u waardevolle zaken het beste mee-

gebruik willen maken van een vaste

geven aan uw familie of bewaren in het

telefoonlijn, dan overleggen we de

kluisje in uw kast, waarvan alleen uzelf

mogelijkheden in dit kader met u.

of uw contactpersoon de sleutel heeft.

9


Zorgverlening, welzijn en eten & drinken Het zorgteam is het eerste aanspreekpunt voor cliënten en familie. Dit zorgteam begeleidt de cliënt gedurende de opname en draagt zorg voor continuïteit van de uitvoering van het zorgplan. De zorgteams vallen onder de verantwoordelijkheid van de zorgmanager.

Zorg en behandeling voor verpleeghuiscliënten

zorger. In overleg en in samenspraak

De cliënten van de verpleegafdeling

met u wordt in het zorgplan vast­-

ontvangen multidisciplinaire zorg, be-

gelegd welke zorg en behandeling u

handeling en begeleiding. Het zorg­-

ontvangt. Het zorgplan wordt geregeld

team bestaat uit verpleegkundige en

geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

schappelijk werker en geestelijk ver­

verzorgende medewerkers, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig

De specialist ouderengeneeskunde is

10 specialist, psycholoog, fysiotherapeut,

medisch eindverantwoordelijk voor alle

ergotherapeut, logopedist, diëtist, pre-

medische zaken. Het zorgteam, met de

ventiemedewerker

zorgmanager als eindverantwoordelijke

mondzorg,

maat-


voor de zorgverlening, is het eerste aanspreekpunt voor cliënten en familie. Het

zorgteam

begeleidt

de

cliënt

­ edurende het verblijf en draagt zorg g voor de continuïteit van de uitvoering van het zorgplan. Naast de zorgverlening verliezen we ­natuurlijk ook het welzijnsaspect niet uit het oog. Onze verantwoordelijken welzijn en eten & drinken gaan met u na welke behoeftes u op betreffende gebieden heeft en waar u zich prettig bij voelt. Uitgangspunt is te kijken naar uw

Medische zorg voor ­verzorgingshuiscliënten

­ ehoeften en mogelijkheden en niet b

Op de verzorgingsafdeling van Emma­

te kijken vanuit de dingen die u wel-

staete kiest u uw eigen huisarts. Uw

licht niet meer kunt. Multidisciplinaire

huisarts is medisch eindverantwoorde-

samenwerking tussen behandelaars,

lijk voor alle medische zaken.

begeleiders en het verpleegkundig en verzorgend personeel is voor de cliënt

Wanneer u dit niet meer zelfstandig kunt

van essentieel belang.

uitvoeren, kunt u door het zorgteam: • uw huisarts laten bellen;

Medische en farmaceutische zorg voor verpleeghuiscliënten

listen, therapeuten, enz;

Voor de cliënten van de verpleeg­

• medicijnbestellingen laten verzorgen;

afdelingen van Emmastaete wordt de

• het beheer en de distributie van uw

medische en farmaceutische zorg door

medicijnen laten verrichten;

het zorgcentrum geregeld.

• ziekenvervoer laten regelen.

• afspraken laten maken met specia-­

Bij bezoek aan specialisten e.d. ver­ Uitgebreide informatie over wet- en

zoeken wij u een beroep te doen op

­regelgeving voor het verpleeghuis kunt

uw familie, vrienden, kennissen

u vinden in deel 3 van de cliënteninfor-

of vrijwilligers om u zo nodig

matie van Cicero Zorggroep.

daarbij te vergezellen.

11


Huishoudelijke/dagelijkse gang van zaken Bezoek

Roken

Emmastaete maakt deel uit van de

Bezoekers vragen wij om niet te roken

maatschappij. Op bezoek gaan en

in de appartementen (of elders in

­bezoek ontvangen behoren tot de

het zorgcentrum), maar om gebruik te

­gewone, vaak prettige dingen in het

maken van de aanwezige rookruimte. ­

­leven, zeker in ons zorgcentrum.

In uw eigen appartement is roken voor u toegestaan, als dat op een veilige

Daarom:

­manier gebeurt.

• kunt u bezoek ontvangen op dagen en tijdstippen die u zelf kiest; binnen het

Huisregel: bezoekers die graag

zorgcentrum zijn geen vastgestelde

willen roken maken gebruik van de

bezoekuren.

aanwezige rookruimte.

• kunt u altijd gebruik maken van uw ­

12 eigen appartement en het restaurant op de begane grond. Bezoek in de

Afwezigheidsmelding

woonkamer/keuken van de verpleeg-

U bent uiteraard niet gebonden aan

afdelingen is slechts beperkt mogelijk.

­tijden van uitgaan en thuiskomen.


Mocht u thuiskomen buiten de tijden dat de receptie is geopend, dan kunt u aanbellen en wordt u door de dienstdoende medewerker binnen gelaten. Wanneer u voor langere tijd afwezig bent of wanneer u bijvoorbeeld een daguitstap maakt of niet zult over­ nachten in het zorgcentrum, wilt u dit dan melden aan uw zorgteam? Dan kan hier in praktische zin rekening

r­ estaurant/huiskamer nuttigen. Voor de

mee worden gehouden. Bovendien is

broodmaaltijden geldt dat u er ook

het bij eventuele calamiteiten van

voor kunt kiezen om hier zelf voor te

groot belang te weten wie er niet

zorgen. In dat geval ontvangt u hier­-

­aanwezig is.

voor maandelijks een vergoeding.

Maaltijden

Voor verpleeghuiscliënten:

Emmastaete draagt zorg voor drie

De drie maaltijden kunnen gebruikt

maaltijden per dag: twee broodmaal­

worden in de huiskamer van de ­afdeling,

tijden en een warme maaltijd. Dagelijks

het restaurant of in het eigen apparte-

wordt een menu aangeboden.

ment. Alle maaltijden worden verzorgd door het zorgcentrum. Vanzelfsprekend

Voor verzorgingshuiscliënten:

wordt met voorgeschreven diëten en

De maaltijden kunt u zowel in uw

voorkeuren rekening gehouden.

­appartement als gezamenlijk in het

Vervolg op pagina 14

13


Fotografie/filmopnames In het kader van de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de ­bescherming van persoonsgegevens, is het in principe niet toegestaan om foto’s of filmopnames te maken binnen Emmastaete. Heeft u vragen of wensen op dit gebied of is er een bijzondere

Koffie, thee en fris

aanleiding om beeldmateriaal te ­maken,

Een aantal keren per dag wordt er ­

neemt u dan contact op met de locatie-

koffie, thee en fris aangeboden in de

manager. Er zal bekeken worden of en

­woonkamer, het restaurant of in uw

welke mogelijkheden er zijn, waarbij

­eigen appartement.

­ieders

privacy

wordt

gewaarborgd

en eventueel benodigde toestemming

Huisdieren

wordt verkregen.

Bezoekers kunnen een huisdier meebrengen op bezoek naar u, wanneer u

14 dat prettig vindt. We vragen dan wel

Huisregel: Het maken van foto’s en/of filmopnames is niet toegestaan

hierover van te voren afspraken te

binnen Emmastaete. In bijzondere

­maken met de zorgmanager, mede in

situaties kan de locatiemanager

het kader van de privacy en rust van

zorgen voor toestemming.

de overige bewoners van de afdeling. In de praktijk wordt vaak met cliënten van de verpleegafdeling de afspraak

Huishoudelijke zaken

­gemaakt het bezoek met het huisdier

Schoonmaak

op de begane grond te laten plaats­

Uw appartement wordt volgens een

vinden. Bezoekers van cliënten van het

standaardprogramma (aanwezig in uw

verzorgingshuis kunnen huisdieren mee­-

appartement) schoongehouden. U kunt

nemen naar het appartement van de

met de verantwoordelijke welzijn af-

­cliënt, wanneer deze dit op prijs stelt.

spraken maken over het tijdstip hiervoor. Uw ­ ramen worden regelmatig

Huisregel: huisdieren zijn

­zowel aan de binnen- als buitenzijde

in principe welkom in Emmastaete

gewassen. Wanneer u niet tevreden zou

als deze aangelijnd zijn en geen

zijn over de schoonmaak, dan vragen

overlast bezorgen.

wij u dit ­kenbaar te maken bij de verantwoorde­lijke welzijn.


Wasverzorging Voor het wassen van uw kleding bent u zelf verantwoordelijk. U kunt dit zelf doen, laten verzorgen door uw familie of uitbesteden aan een wasserij. Voor het wassen van uw beddengoed, handdoeken en washandjes kunt u kiezen of u dit door Emmastaete laat verzorgen, of dat u dit zelf doet/laat doen. In het laatste geval ontvangt u hiervoor een maandelijkse vergoeding. Voor de waskostenregeling verwijzen wij u naar het Wlz-kompas.

Geestelijke verzorging De geestelijk verzorger werkt vanuit de

staan

visie op ouderenzorg die gebaseerd is

r­eligieuze aard. Overigens is uw eigen

op een Christelijke inspiratie met res-

geestelijk verzorger, priester of ­dominee

pect voor ieders levensbeschouwing.

ook altijd welkom.

Naast de liturgische vieringen wil de geestelijk verzorger vooral steun geven aan hen die tijdens hun verblijf in ­Emmastaete voor vragen komen te

van

levensbeschouwelijke

Als bijlage 1 treft u de folder ‘Geestelijke verzorging Emmastaete’ aan.

of

15


Vrijwilligers Tegenwoordig zijn de vrijwilligers een niet te missen, waardevolle aanvulling op

de

professionele

hulpverleners.

Zij ondersteunen veelal bij de dage­ lijkse activiteiten. Wij hopen dat u net als wij, hun belangrijke aanvulling op de professionele zorgverlening weet te waarderen.

Daginvulling Medewerkers, vrijwilligers, cliënten en

eigen gewoontes voort kunt zetten. ­

mantelzorgers geven samen invulling aan

Het doel is om de zorg en ondersteu-

het wonen en leven bij ­Emmastaete.

ning bij u als persoon aan te laten

16 Wanneer u bij Cicero Zorggroep komt

­sluiten en niet andersom. Behoud van

wonen willen we graag faciliteren dat

regie voor de cliënt en aansluiting

u kunt zijn wie u bent en dat u uw leven

bij het normale leven is daarbij het

zo veel mogelijk naar eigen wens en

­uitgangspunt. Binnen Cicero Zorggroep


wordt structureel en vanzelfsprekend gedacht vanuit cliëntperspectief en van hieruit wordt samen met de cliënt en zijn/haar naasten gezocht naar de meest passende vormen van daginvulling die een bijdrage aan het welbevinden van de cliënt kunnen leveren. Bij voorkeur is voordat u bij Cicero komt wonen, ­duidelijk hoe uw dag tot dat moment en in het verleden verliep en welke

netwerk een hulpbron vormen. Iets

­vormen van daginvulling een bijdrage

­ ndernemen met eigen (klein)kinderen, o

kunnen leveren aan uw welzijn. Onze

afspraken

medewerkers gaan op zoek naar wat

kaartclub of andere naasten kan een ­

met

vrienden,

de

oude

u motiveert en halen hier samen met u

duidelijk verschil maken als het om

het beste uit voor een persoonlijke

een persoonlijke daginvulling gaat, ook

­daginvulling. Daarnaast kan uw sociale

wanneer u in een zorgcentrum woont.

Receptie De receptie is zeven dagen per week geopend. De receptie wordt beheerd door gastvrouwen/ gastheren. Zij dragen zorg voor onder meer: • ontvangst en welkom heten van bezoekers; • informatievoorziening; • telefoonverkeer; • postverdeling voor de afdeling in-/extern; • reservering van ruimtes; • reservering/afbestelling taxi’s; • verkoop van wenskaarten en postzegels; • bewaken van de veiligheid van onze cliënten en bezoekers. De gastvrouw of gastheer is een eerste aanspreekpunt voor bezoekers, maar ook een belangrijk aanspreekpunt voor een gezellig praatje, een kopje koffie of vragen van algemene aard voor onze cliënten.

17


Servicediensten Restaurant In ons restaurant kunt u versnaperingen en warme of gekoelde dranken kopen. Er zijn ook enkele alcoholische dranken verkrijgbaar. Ook kunt u of uw bezoek er

te doen, kunt u dit bespreken op uw

een brood- of warme maaltijd nuttigen.

­afdeling.

De cliënten van Emmastaete ontvangen hier de koffie en thee gratis.

Postvoorziening Elk appartement heeft een brievenbus.

Winkel

Hierin ontvangt u uw post. Deze brie-

Op de begane grond, in de gang naast

venbus is enkel te openen met een

de receptie, bevindt zich de Mijnwinkel.

­persoonlijke sleutel, die u bij uw komst

Hier kunt u terecht voor een aantal

ontvangt. Uitgaande post (voldoende

­producten voor bijvoorbeeld de brood-

frankeren, postzegels verkrijgbaar bij

18 maaltijd. Elke dag wordt er vers brood

receptie) kunt u afgeven bij de receptie

geleverd. De openingstijden treft u

van Emmastaete. Zij zorgen voor ver-

aan bij de winkel. Het is mogelijk om

dere afhandeling en verzending.

de boodschappen te betalen met een ­‘winkelkaart’, zodat u niet elke keer

Kapster

c­ ontant hoeft te betalen. Indien u zelf

U kunt de kapster in uw appartement

niet in staat bent om uw boodschappen

ontvangen. De kapsters van Emmastaete


cliënt naar ‘onze’ tandarts gaat wordt vergoed vanuit de Wlz. U kunt er ook voor kiezen uw eigen tandarts te be­ houden. In dat geval adviseren wij u vooraf met hem/haar te overleggen of de kosten vergoed worden vanuit de werken op afspraak. De afspraken kunt

Wlz. Dit kan per tandarts verschillen.

u plannen via de receptie of via een

­Cicero Zorggroep heeft verder een pre-

­medewerker. De kosten van de kapster

ventiemedewerker mondzorg in dienst.

zijn voor eigen rekening.

Meer informatie hierover treft u aan in bijlage 2, folder ‘Mondzorg/tandartsen-

Pedicure

zorg bij Cicero Zorggroep’.

Binnen het zorgcentrum zijn enkele ­pedicures beschikbaar. U kunt met

Wasserij

hen een afspraak maken via de zorg­­ma­

U kunt gebruik maken van de externe

nager. Wanneer de specialist ouderen­

wasserij die aan Emmastaete verbon-

geneeskunde of huisarts een medische

den is. Hier zijn maandelijkse kosten

indicatie afgeeft worden de kosten voor

aan verbonden.

de pedicure vergoed. Anders zijn de

Huren van een ruimte

kosten voor eigen rekening.

In Emmastaete kunt u een ruimte huren

Mondzorg

voor bijvoorbeeld het vieren van uw

Wanneer u bij Emmastaete zorg ont-

verjaardag. De ruimte kunt u reserveren

vangt op basis van een ZZP zonder

via de receptie, waar ook de prijslijst

­behandeling (meestal betreft dit het

voor de faciliteiten beschikbaar is. Uw

verzorgingshuis), dan houdt u uw eigen

(speciale) wensen op het gebied van

tandarts. Wanneer u bij Emmastaete

eten en drinken kunt u bespreken met

zorg ontvangt op basis van een ZZP 4

de verantwoordelijke eten & drinken.

of hoger met behandeling, dan kunt u voor wat betreft uw mondzorg­

Gebak bestellen

gebruik

vaste

U kunt gebak bestellen via de receptie.

tandarts, die ­Emmastaete regelmatig

Dit gebak wordt dagvers geleverd

maken

van

een

bezoekt. Afspraken worden via de

door onze huisbakker. Het verschul­

­

afdeling en de receptie gemaakt. De

digde

tandheelkundige zorg waarvoor u als

voldaan te worden.

bedrag

dient

bij

bestellen ­

19


Technische zaken en sleutels Sleutels/toegang tot het gebouw De toegang tot het gebouw geschiedt via de centrale hoofdingang. Deze is ­geopend tijdens de openingsuren van de receptie. Als de deur gesloten is, kunt u aanbellen, waarna u binnen­ gelaten wordt.

Storingen Indien er iets defect is in uw appar­

U ontvangt bij uw komst:

tement kunt u of uw contactpersoon dit

• 1 voordeursleutel van het apparte-

doorgeven aan een medewerker van de

ment (echtparen ontvangen 2 sleutels).

­afdeling. Zij laten dan bij de receptie

In overleg kan familie een extra sleutel

een opdracht maken voor reparatie.

van het appar­tement ontvangen.

­Reparatie wordt waar mogelijk uitge-

• 1 brievenbussleutel.

voerd door onze eigen technische

• Eventueel 1 chip t.b.v. toegang voor-

20 dienst.

deur tegen betaling van een borgsom.


Veiligheid: Calamiteitenplan/ brandpreventie De veiligheid van cliënten en medewerkers staat bij Cicero Zorggroep hoog in het vaandel. Veilige zorg staat op de eerste plaats. Daarnaast investeert Cicero Zorggroep ook in de veiligheid van haar gebouwen (zorgcentra), zodat deze zo brandveilig mogelijk zijn.

Veiligheid van gebouwen en deskundigheid medewerkers

­benodigde maatregelen te nemen in

Cicero Zorggroep investeert in de vei-

veiligheidsvoorschriften zoveel moge-

ligheid van haar gebouwen door het

lijk op te volgen.

uw eigen appar­tement en de regels en

toepassen van de daarvoor bestemde brandpreventiemiddelen en -methodes.

Hieronder volgt een aantal tips voor

Denk aan brandveilige deuren, blusmid­

uw eigen veiligheid binnen het zorg­

delen, branddetectieapparatuur, nood-

centrum:

verlichting etc. Zo proberen wij te

• Volgt u in geval van een calamiteit de

­voorkomen dat een brand (als deze al

instructies van het personeel op.

zou ontstaan) zich niet snel kan ver-

• Stelt u zich op de hoogte van de

spreiden en dat vluchtwegen beschik-

(vlucht)wegen waarlangs u in nood-

baar blijven. Ook investeert Cicero

situaties uw appar­tement, de afdeling,

Zorggroep in de deskundigheid van

de algemene ruimten of het zorgcen-

haar medewerkers op dit vlak. Zij zijn

trum kunt verlaten. Deze vluchtwegen

een

uw

staan afgebeeld op de plattegrond, die

training

u aantreft aan de binnenzijde van de

weten zij u in veiligheid te brengen in

deur van uw appartement. Ook op de

geval van een brand.

gangen zijn deze plattegronden te ­

onmisbare

­veiligheid.

Door

schakel de

voor

juiste

vinden in een lijstje aan de muur.

Brandveiligheid: wat kunt u zelf doen?

mogelijk is, regelmatig deel aan de

Naast de genoemde brandpreventie-

brand- en calamiteitenoefeningen die

maatregelen die Cicero in acht neemt,

in het zorgcentrum worden gehouden.

doen we ook graag een dringend ­beroep op u om ons te helpen om uw woonomgeving/appar­tement nog veiliger te maken. Dit kan door de

• Neemt u, voor zover dat voor u

21


Brandpreventie en -veiligheid In het kader van brandpreventie

De volgende zaken zijn uit veiligheids-

en -veiligheid gelden een aantal

overwegingen absoluut verboden in

huisregels.

uw appartement: • Het gebruiken e/o bewaren van petro-

Cicero Zorggroep verzoekt u om de

leum, spiritus, benzine of andere licht

­volgende huisregels m.b.t. veiligheid in

ontvlambare stoffen.

acht te nemen als u bij ons komt ­wonen:

• Roken in bed.

• Gordijnen die u aanschaft voor uw

• Gebruik van een strijkbout.

appartement voldoen aan het kwali-

• Branden van kaarsen of een ander

teitskeurmerk ‘brandvertragend’.

open vuur.

• Onze technisch medewerker keurt uw

• Bewaren van zuurstofflessen.

elektrische apparaten en de daarbij

• Opladen van de accu van een elektri-

behorende snoeren.

sche rolstoel.

• Onze technisch medewerker contro leert uw inventaris op brandveiligheid.

22 • Ook zal hij controleren of:

Het

is

voor

uw

eigen

veiligheid

­belangrijk:

- er geen kleedjes en planten op de tv

dat u bij brand onmiddellijk alarm slaat

liggen of staan;

door het plastic afdekplaatje van het

- er niet te veel apparaten op één stop-

rode kastje, te vinden aan de muur in de

contact zijn aangesloten;

gang, in te drukken en, voor zover dat

- lampen op een redelijke afstand van

mogelijk is, openstaande ramen en

de gordijnen staan;

deuren te sluiten en uw appartement te

- er geen lampen met een hoger wat-

verlaten. Volgt u vervolgens de aanwij-

tage in de armaturen zitten dan is

zingen van personeel en brandweer op.

toegestaan; - de televisie in de ‘uit-stand’, indien

Uit veiligheidsoverwegingen is het, in

mogelijk, helemaal uit staat (niet

samenspraak met de brandweer, niet

stand-by).

toegestaan om rolstoelen, rollators en scootmobielen in de gangen te plaatsen. Het calamiteitenplan ligt ter inzage bij de receptie.


Afwezigheidsmelding U bent uiteraard niet gebonden aan

centrum, wilt u dit dan melden aan

­tijden van uitgaan en thuiskomen.

de verzorging.

Mocht u thuiskomen buiten de tijden dat de receptie is geopend, dan kunt u aanbellen en u wordt door de dienstdoende medewerker binnengelaten. Bij eventuele calamiteiten is het van groot belang te weten wie er niet ­aanwezig is. Wanneer u voor langere tijd

afwezig

bent

of

wanneer

u

­bijvoorbeeld een daguitstap maakt of niet zult overnachten in het zorg­

23

Cliëntenraad De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten van de zorginstellingen. Deze raad adviseert het management gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Cliëntenraad en zorgaanbieder streven samen naar een optimale zorg voor cliënten. In bijgevoegde brochure ‘Cliëntenraad zorgcentrum Emmastaete’ vindt u praktische informatie over de werking en samenstelling van de cliëntenraad van zorgcentrum Emmastaete. Als bijlage 3 ontvangt u de folder ­‘Cliëntenraad zorgcentrum Emmastaete’.

I www.cicerozorggroep.nl

Cliëntenraad zorgcentrum Emmastaete


Cliëntvertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris Binnen Emmastaete zijn een cliëntvertrouwenspersoon

en

een

klachten­

functionaris benoemd. Natuurlijk hopen we dat u zaken waarover u minder tevreden bent eerst met de direct ­ ­betrokken medewerker(s) of manager wilt bespreken. Wanneer u liever met iemand praat die niet direct betrokken is kunt u contact opnemen met de ­cliëntvertrouwenspersoon of klachtenCliëntvertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris zorgcentrum Emmastaete

functionaris. Meer informatie treft u aan in bij­

24 gevoegde folder ‘Cliëntvertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris zorg-

I www.cicerozorggroep.nl

centrum Emmastaete’ (bijlage 4).

Wens, idee of ongenoegen? Heeft u een wens, idee of bent u ergens

op een wensenformulier. Dit formulier

niet helemaal tevreden over, dan staan

is verkrijgbaar bij de receptie, de zorgmanager én bij de cliëntvertrou-

de deuren van de zorg- en locatiemana-

­

ger altijd voor u open om een en ander

wenspersoon. U kunt het ingevulde

te bespreken. We kunnen dan samen

­formulier inleveren bij de receptie.

kijken naar een oplossing. U kunt uw

De

wens, idee of ongenoegen ook invullen

zorgen voor verdere afhandeling.

medewerkers

van

de

receptie­


Klachtencommissie Wij streven ernaar uw verblijf zo goed mogelijk aan te passen aan uw wensen. Toch kunnen er zich zaken voordoen, Uitspraak

Landelijk Meldpunt Zorg

Postbus 2115, 3500 GC Utrecht De uitspraak van de klachtencommissie is een waarover u ontevreden bent. Wij verI www.landelijkmeldpuntzorg.nl zwaarwegend advies aan de raad van bestuur van de zorgaanbieder. De uitspraak wordt schriftelijk

verstuurd naar de klager, de aangeklaagde en de zoeken u om uw klachten of ontevrezorgaanbieder. Deze klachtenregeling is van

toepassing op:

Vertrouwelijk denheid eerst te kennen • • teZorgcentrum Aan de Bleek geven aan De commissieleden zijn tot geheimhouding verplicht Zorgcentrum Ave Maria en zullen alle informatie vertrouwelijk behandelen.

• Zorgcentrum Bronnenhof

Wanneer u het moeilijk vindt om iemand aan te

• Zorgcentrum Elvira-Leontine • Zorgcentrum Emmastaete

de zorgmanager en waar• Zorgcentrum ’t Brook mogelijk te Advies en bijstand spreken op zijn verantwoordelijkheden of wanneer bespreken met de cliëntenvertrouwens• Zorgcentrum Huize Louise u advies wilt inwinnen, dan kunt u zich te allen tijde laten bijstaan. Uw adviseur kan bijvoorbeeld

• Zorgcentrum Op den Toren

• Zorgcentrum Pius aanwezig zijn bij het gesprek en/of u helpen bij het persoon of klachtenfunctionaris. Met • Zorgcentrum Schuttershof op schrift stellen van uw klacht. Advies en bijstand kunnen ook worden verleend door de cliënt-

• Huize d'Alzon

Indienen van een klacht

• Cicero Thuis

• Gregoriushuis vertrouwenspersoon of de klachtenfunctionaris. waarvan eventuele klachten u vindt • Palliatief Centrum Heemhof Een klacht kan worden ingediend door: • Cicero Revalidatie en Herstelzorg dat ze onvoldoende opgelost worden, • de cliënt; • de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt;

• Cicero Zorghuis

• de contactpersoon van de cliënt, die als zodanig kunt u terecht bij de klachtencommissie bij de administratie van Cicero Zorggroep staat

Heeft u klachten? Laat het ons weten!

Uitgave januari 2017

geregistreerd.

Klachtenregeling cliënten Cicero Zorggroep

Cicero Zorggroep. Klachten, gericht aan de klachtencommissie, dienen (bij voorkeur schriftelijk of per e-mail) te worden ingediend bij: Secretariaat klachtencommissie

cliëntenfolder Cicero Zorggroep De ‘Heeft u klachten? Laat het t.a.v. mw. R. de Jonge-Hulshof Antwoordnummer 11, 6440 VB Brunssum

E klachtencommissie@cicerozorggroep.nl ons weten! Klachtenregeling cliënten

21 25

Postbus 149 | 6440 AC Brunssum

Bezoekadres: St. Brigidastraat 3 | 6441 CR Brunssum

De Geschillencommissie

Postbus 90600, 2509 LP Den Haag Cicero Zorggroep’ treft u als bijlage T 045 563 74 00

E info@cicerozorggroep.nl

I www.degeschillencommissie.nl

I www.cicerozorggroep.nl

aan bij deel 3 van de cliënteninfo, Cicero_folder_klachtenregeling 170040e.indd 1

of kunt u opvragen bij de receptie van Emmastaete.

Financiën en verzekeringen Voor informatie over financiën en verzekeringen verwijzen wij u naar ­ deel 3 van de cliënteninfo van Cicero Zorggroep.

27-01-17 09:35


Wettelijke vertegenwoordiging in geval van PG Wanneer u zelf niet (meer) in staat bent om over uw eigen medische situatie te kunnen beslissen, treedt een vertegenwoordiger op, die uw belangen in voor-

1

komende situaties behartigt. Verdere

informatie

over

• Wet- en regelgeving • Financiën en verzekeringen • Beleid en procedures

wettelijke

vertegenwoordiging treft u aan in ­

Cicero Zorgservice

0900 500 9 500 (gratis)

deel 3 van de cliënteninfo van Cicero

r 24/7 berei kbaa

Zorggroep. Cicero_deel3_wet_regelgeving_2016 160382b.indd 1

26

30-03-17 09:21

Bereikbaarheid en ligging Zorgcentrum Emmastaete ligt in Brunssum net op de grens met Hoensbroek. Het zorgcentrum is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.


Parkeren Op

het

terrein

zijn ­beperkte

van

Emmastaete

parkeermogelijkheden.

De par­keerplaats aan de voorzijde is enkel bestemd voor kortdurend parkeren (blauwe zone). Er is gelegenheid tot vrij parkeren in de wijk aan de ­ chterkant van het gebouw. a U kunt een ondergrondse parkeerplaats huren via woningstichting De Voorzorg.

Tot slot Wij hopen dat wij u met dit boekje enig inzicht hebben verschaft in het reilen en zeilen binnen Emmastaete. Wanneer u zaken mist in deze informatiebrochure kunt u dit melden bij de ­receptie. Wij hopen dat u zich snel thuis zult voelen in Emmastaete.

Overzicht van de bijlagen: 1.

Folder ‘Geestelijke verzorging Emmastaete’

2.

Folder ‘Mondzorg/tandartsenzorg bij Cicero Zorggroep’

3.

Folder ‘Cliëntenraad zorgcentrum Emmastaete’

4.

Folder ‘Cliëntvertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris zorgcentrum Emmastaete’

27


28

Adresgegevens Zorgcentrum Emmastaete Akerstraat Noord 63 hs03 6446 XC Brunssum T 045 528 07 00 E receptie.emmastaete@cicerozorggroep.nl I www.cicerozorggroep.nl Zorgcentrum Emmastaete maakt onderdeel uit van Cicero Zorggroep

Profile for Cicero Zorggroep

Cicero_Zorggroep_brochure_Emmastaete_december_2018  

Cicero_Zorggroep_brochure_Emmastaete_december_2018