__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

AAN DE BLEEK IN SCHINVELD MODERN EN MULTIFUNCTIONEEL (ZORG)CENTRUM


(TIJDELIJK) WONEN IN EEN PRETTIGE OMGEVING Aan de Bleek in Schinveld Aan de Bleek in Schinveld is een gerenoveerd modern, multifunctioneel en toekomst­bestendig (zorg)centrum. Gelegen in hartje Schinveld biedt Aan de Bleek een breed scala aan zorg- en dienstverlening: voor haar bewoners, maar ook voor de inwoners van Schinveld. Want Aan de Bleek blijft de functie van zorgcentrum behouden, maar biedt daarnaast nog veel méér. Om ouderen te helpen bij het zo lang mogelijk veilig thuis wonen, biedt Aan de Bleek diverse diensten aan. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan maaltijdvoorziening, activiteiten, dagbesteding en bijvoorbeeld fysiotherapie voor thuiswonende ouderen. Cicero Thuis staat bovendien graag klaar wanneer u zorg aan huis nodig heeft!

D I V E RSE D I E NST E N O M ZO LA NG M O GE LI JK V E I LIG T HUI S T E WO NEN


Wonen in Aan de Bleek

Tijdelijk wonen in Aan de Bleek

De zorgcentrumfunctie (verpleeghuiszorg en ­­

De zorg van de toekomst is erop gericht ouderen zo

ver­zorgings­huiszorg) blijft bestaan in het gereno­

lang mogelijk thuis te laten wonen. Dat moet natuurlijk

veerde Aan de Bleek. Ouderen met beperkingen

wel op een veilige manier kunnen. Soms is een situatie

(lichamelijk of psychisch, bv. dementie) die niet meer

thuis zodanig, dat op dat moment thuis wonen niet

thuis kunnen wonen* kunnen in Aan de Bleek terecht.

verantwoord is. Dan biedt Aan de Bleek een oplossing

Hier wordt wonen met zorg geboden, waarbij de cliënt

aan waarbij de oudere tijdelijk terecht kan in het

centraal staat. Het nieuwe Aan de Bleek biedt mooie,

zorg­centrum. In de tussentijd wordt op maat bekeken

ruime kamers met een eigen keukenblok en eigen

wat de oudere zelf nodig heeft en wat de familie/

badkamer. De gemeenschappelijke ruimtes zijn

mantelzorg nodig heeft om de thuissituatie tot rust te

eveneens nieuw en in stijl ingericht. Veel authentieke

laten komen en te stabiliseren. Hierbij wordt, indien

elementen uit Schinveld zijn er (symbolisch) terug

nodig, nauw samengewerkt met andere partijen (bv.

te vinden.

thuiszorg, gemeente, welzijnsorganisaties). Uiteindelijk doel is dat de oudere weer terugkeert naar een veilige thuissituatie. Op die manier vindt er een soort van ‘pitstop’ plaats, zonder dat langdurige opname

*

Hiervoor is een indicatie nodig vanaf zorgzwaartepakket (ZZP) 4.

Nieuwe gemeenschappelijke ruimtes

meteen in beeld is.

Restaurant


Mooie, ruime kamers met een eigen keukenblok en eigen badkamer

Dagvoorziening nieuwe stijl bij Aan de Bleek

knutselen, een spelletje. In Aan de Bleek draait het

Het nieuwe Aan de Bleek is één met de wijk, en dat

leven 24 uur per dag door. Deelnemende buurt­

is ook zichtbaar binnen de dagvoorziening ‘nieuwe

bewoners kunnen dan ook niet alleen overdag,

stijl’: bewoners én deelnemende buurtbewoners

maar ook in de avonduren en in het weekend

brengen samen tijd door in een van de gezellige

terecht voor dagbesteding. Want waarom zou de

huiskamers van Aan de Bleek. Er worden allerlei

behoefte aan een zinvolle daginvulling er alleen

activiteiten ondernomen, zoals bakken, tekenen,

’s ochtends of ’s middags zijn? Dagvoorziening is bedoeld om thuiswonende ouderen te ondersteunen in het zo lang mogelijk thuis wonen. Dit lukt vaak wanneer enkele malen per week ondersteuning plaatsvindt bij het zinvol invullen van de dag/avond in de vorm van dagbesteding.

Veel authentieke elementen

Dagvoorziening draagt bij aan langer thuis wonen


GE RE NOVE E RD M O D E RN, M ULT I F UNCT I O NE E L E N TO E KO MST­B EST E NDI G (ZO RG) CE NT RUM


Wilt u meer informatie over wat Aan de Bleek u te bieden heeft? Wilt u weten welke indicatie, beschikking of verwijzing u nodig heeft voor de diverse diensten van Aan de Bleek? H  eeft u andere vragen?

Neemt u dan contact op met Cicero Zorgservice. Onze medewerkers helpen u graag verder!

Rondkijken in het nieuwe Aan de Bleek? Scan deze QR-code.

(Zorg)centrum Aan de Bleek I A ge Water 1, 6451 CB Schinveld I T 045 525 31 31 I E receptie.aan.de.bleek@cicerozorggroep.nl www.cicerozorggroep.nl I (Zorg)centrum Aan de Bleek maakt onderdeel uit van Cicero Zorggroep

Profile for Cicero Zorggroep

Cicero Zorggroep - Zorgcentrum Aan de Bleek Schinveld  

Aan de Bleek in Schinveld is een gerenoveerd modern, multifunctioneel en toekomstbestendig (zorg)centrum. Gelegen in hartje Schinveld biedt...

Cicero Zorggroep - Zorgcentrum Aan de Bleek Schinveld  

Aan de Bleek in Schinveld is een gerenoveerd modern, multifunctioneel en toekomstbestendig (zorg)centrum. Gelegen in hartje Schinveld biedt...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded