Page 1

Dagverzorging Ave Maria


Dagverzorging zorgcentrum Ave Maria Dagverzorging is een voorziening voor thuiswonende ouderen, die extra zorg en aandacht nodig hebben, behoefte hebben aan structuur en een zinvolle dag- en weekbesteding. Het dagprogramma is gericht op sociale contacten, het in stand houden of bevorderen van de zelfstandigheid en een zinvolle dagbesteding door middel van een gevarieerd activiteitenaanbod. Deelnemers worden begeleid door beroepskrachten. Waar? De dagverzorging wordt aangeboden in zorgcentrum Ave Maria te Geulle. De dagverzorging is geopend van maandag t/m vrijdag.


Het programma van de dagverzorging  Ontvangst van de deelnemers met koffie en thee, tussen 9.00 uur en 9.30 uur.  Lezen c.q. voorlezen van de krant, tijdens de koffie en thee.  Ochtendactiviteit, rond 10.30 uur. U kunt denken aan: Meer Bewegen Voor Ouderen, creatieve activiteiten, kook- en bakactiviteiten, gezelschapsspellen, uitstapjes, geheugentraining, muziek en ontspanningsactiviteiten en activiteiten gericht op het behouden of verbeteren van individuele vaardigheden.  Warme maaltijd, tussen 12.00 uur en 13.30 uur.  Rustuurtje, tussen 13.30 uur en 14.30 uur.  Koffie en middagactiviteit, tussen 14.30 uur en 16.00 uur. Tussen 16.00 uur en 16.15 uur arriveren de taxi's om de deelnemers naar huis te brengen


Team dagverzorging Het team van de dagverzorging bestaat uit een RvE-manager en een groep medewerkers. De medewerkers zijn gediplomeerde krachten met verschillende deskundigheden, zoals activiteitenbegeleiders, afstemmer van zorg, verzorgenden (IG) en helpenden. Hierdoor kunnen wij tegemoet komen aan alle zorgvragen van de deelnemers m.b.t. activiteitenaanbod, warme maaltijd en toiletgang. Wanneer komt u (niet) voor dagverzorging in aanmerking? Voor deelname heeft u een indicatie nodig, die afgegeven wordt door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Wanneer u hulp nodig heeft bij het aanvragen van een indicatie, dan kan Cicero Zorgservice (T 0900 500 9 500) u hierbij van dienst zijn. De (samenstelling van de) bestaande groep en de ruimtelijke mogelijkheden bepalen of plaatsing op bepaalde dagen mogelijk is, een en ander ter beoordeling van het multidisciplinair te


Na toewijzing van de indicatie maken wij desgewenst een afspraak voor een huisbezoek of intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden in samenspraak met de deelnemer afspraken gemaakt m.b.t. deelname aan de dagverzorging. Deze afspraken worden vastgelegd in een individueel zorgleefplan. Dit zorgleefplan is leidend voor de inzet van onze zorgverlening. Eigen bijdrage De dagverzorging valt onder de AWBZ. Voor dagverzorging is een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd. Afmelden Bij verhindering dient u zich minimaal 24 uur van te voren af te melden. Niet tijdig afmelden kan gevolgen hebben voor uw eigen bijdrage. Vervoer Gebruikelijk is, dat bij de aanvraag ook een aanvraag voor vervoer gedaan wordt. Als deze wordt afgegeven, worden de deelnemers gehaald en gebracht met een taxi of taxibusje. Meer informatie? Voor meer informatie over onze zorg- en dienstverlening kunt u contact opnemen met Cicero Zorgservice, T 0900 500 9 500 (lokaal tarief) of rechtstreeks met Ave Maria, T 043 364 10 10.


Zorgcentrum Ave Maria maakt deel uit van Cicero Zorggroep. Cicero Zorggroep is een toonaangevende en vernieuwende Zuid-Limburgse ondernemer, die ouderen en mensen met een beperking ondersteunt om hun leven op een zinvolle en zo zelfstandig mogelijke manier vorm en inhoud te geven. Cicero Zorggroep levert cliĂŤntgerichte, kwalitatief hoogstaande intra-, semi-, en extramurale zorg en diensten aan 2.450 cliĂŤnten, vanuit diverse zorglocaties in Zuid-Limburg. De 2.000 medewerkers en 1.000 vrijwilligers zijn aanspreekbaar op de kernwaarden: vriendelijk, vertrouwd en vakkundig.

Versie augustus 2013

Zorgcentrum Ave Maria Hussenbergstraat 21 6243 AG GEULLE T 043 364 10 10 F 043 306 87 34

Cicero Zorggroep Dagverzorging zorgcentrum Ave Maria  
Cicero Zorggroep Dagverzorging zorgcentrum Ave Maria  

Cicero Zorggroep Dagverzorging zorgcentrum Ave Maria