Page 1

ПОКАНА ОТ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ: „ЗАСИЛВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА МИТНИЧЕСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИНИЦИАТИВАТА ЕЛЕКТРОННИ МИТНИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПОДПРИОРИТЕТ 3.1.

27 ФЕВРУАРИ 2014 ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Агенция „Митници” има удоволствието да Ви покани на заключителна конференция за представяне на резултати по проект „Засилване на административния капацитет на Българската митническа администрация в съответствие с инициативата Електронни митници на Европейски съюз”, която ще се проведе на 27 февруари 2014 г. от 09:30 ч. в Шератон София Хотел Балкан. Проектът доближи Българската митническа администрация в достигане на общите стратегически цели на митниците на ЕС и прилагане на решение на Европейския парламент и на Съвета относно безкнижна среда в митниците и търговията. На конференцията Агенция „Митници“ ще представи реализирани цели, изпълнени резултати и постигнати индикатори по дейностите на проекта. В приложението ще намерите регистрационен формуляр, който Ви молим да изпратите в срок до 24 февруари 2014 г. на посочените в него координати.

За допълнителна информация бихте могли да се свържете с официалния организатор на събитието – Компания за международни конгреси – CIC Ltd., тел. 02/892 0808; 892 0809; факс: 02/ 892 08 00; е-мейл: ibolcheva@cic.bg

Покана от Агенция "Митници"  

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Advertisement