Page 1

Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice

KRONIKA ŠKOLY


Privítali sme školský rok 2012/2013

Nový školský rok sme aj tento raz vítali v slnečný deň na školskom dvore. Prvýkrát tam stáli aj naši noví prváčikovia, ktorí sa už tešili do školy, na svoj prvý šlabikár. Dočkali sa ho 3. 9. 2012.


Svet v nákupnom košíku Akcie školského roku 2012/2013 odštartovali žiaci 2.A triedy už 11. 9. 2012 exkurziou vo „Svete v nákupnom košíku“. Na piatich stanoviskách s interaktívnymi objektmi a panelmi si žiaci mohli zistiť informácie o výrobe, spracovaní a distribúcii bavlny a bavlneného oblečenia, doslova odvážiť svoje oblečenie a zistiť, koľko vody sa spotrebuje na ich výrobu. Tiež mohli „zaplatiť“ za čokoládu a sledovať, kde sa peniaze po ceste strácajú, pokým prídu k pestovateľovi kakaa, čím mohli pochopiť rozdiel medzi konvenčným a spravodlivým obchodom.


Čistíme si zúbky Čistenie zubov je pre naše zdravie veľmi dôležité. Od 1. 10. 2012 to vedia už aj naši žiaci, ktorí sa zúčastnili besedy s budúcimi zubárkami. Dozvedeli sa, kedy je najlepšie si čistiť zúbky, ako si ich treba čistiť, akú zubné kefku používať a aj to, koľko zubnej pasty stačí na správne vyčistenie zubov. Čo myslíte, koľko? Stačí jej o veľkosti jedného malého hrášku ☺.


Deň jabĺk Keď sa pozrieme do medzinárodného kalendára, nájdeme tam množstvo zaujímavých dní. Jedným z nich – a zdravý – je Medzinárodný deň jabĺk, ktorý sa v 1.A triede rozhodli 19. 10. 2012 osláviť. Teraz už určite budú zdraví ☺.


Deň otvorených dverí a 11. európsky deň rodičov a škôl Viete si predstaviť, žeby učiteľov vymenili rodičia? My sme si to už predstavili a aj uskutočnili ☺. Takáto výmena bola možná 24. 10. 2012 vďaka Dňu otvorených dverí, ktorý bol zároveň 11. európskym dňom rodičov a škôl. Náročnosť učiteľského umenia si vyskúšalo viac rodičov, ktorí si pre deti pripravili zaujímavé aktivity. V 1.A triede sa rodičia prišli pozrieť na svoje prváčence, tí odvážnejší sa do vyučovania aj zapojili a pripravili pre deti zaujímavé aktivity.


Žiaci 2.A triedy privítali viacerých rodičov, ktorí ich preniesli od abstraktného výtvarného umenia cez rozprávku až k pokusom v domácom výskumnom laboratóriu.


Žiaci 2.B triedy sa na prvej vyučovacej hodine učili v učebni geografie. Nie žeby sa pripravovali na vyučovanie na 2. stupni, ale pracovali s interaktívnou tabuľou. Rodičia neostali v hanbe, tiež ukázali, že je to pre nich hračka ☺.

Druháci si obkreslili svoje dlane a do každej vpísali pravidlá správania sa v škole. Rodičom ukázali aj to, ako vedia z lega vytvoriť geometrické útvary a ich zrkadlové obrazy.


Štvrtáci tiež pracovali, čo im sily stačili. Žiaci 4.A sa okrem iného pustili do aranžovania. Pracovali s rôznymi plodmi – ovocím a zeleninou, ale aj s kvetinami.

V 4.B triede sa rodičia ocitli v role žiaka, učiteľa i súťažiaceho. Na súťaž dvojíc rodič - jeho dieťa sa žiaci veľmi tešili. Odpovedať na 8 otázok typu najobľúbenejšia farba, polievka, ročné obdobie... dieťaťa, nebolo vždy jednoduché.

Viac sa darilo Dávidom. Dvojica Domonkošovcov získala prvenstvo.


Pri ilustrácii príslovia ,,Keď kocúr nie je doma, myši majú hody" preukázali svoje schopnosti žiaci, na tabuli aj rodičia.

Žiaci sa nevedeli dočkať výroby šalátu a nátierky. Rodičia i mladší súrodenci ich zodpovedne ochutnávali a prideľovali body. Potvrdilo sa: „Koľko ľudí, toľko chutí.“ Prvé miesto nakoniec získali žiaci vyrastajúci na vidieku. Možno zúročili skúsenosti z domácej kuchyne.


Medzinárodný deň knižníc

V deň otvorených dverí sme sa aktívne zúčastnili aj Medzinárodného dňa knižníc. 24. 10. 2012 žiačky 2. stupňa prevzali úlohu pani knihovníčky a pre žiakov 1. stupňa si pripravili zaujímavé dopoludnie. Žiakov 2.B triedy potešili Smelým zajkom v Afrike, pre ktorého žiaci navrhli lietadlo, ktorým by mohol lietať. Druháci sa nedali zahanbiť a ukázali, ako vedia čítať.


Etnografické múzeum Humno 25. 10. 2012 sa žiaci 4.B triedy vybrali na exkurziu do Etnografického múzea Humno v Košiciach. Upútalo ich veľké množstvo vystavených predmetov, ktoré používali naši predkovia. Z rozprávania sprievodcu sa dozvedeli o ich jednoduchom spôsobe života, o práci, ľudských vlastnostiach a životných skúsenostiach.


Rádio Mauribox v Rádiu Košice a v Rádiu 9 Na našej škole vznikol tento školský rok rozhlasový krúžok, v ktorom sa žiaci 2. stupňa zoznamujú s rozhlasovou prácou – moderovaním, strihaním zvuku, pripravovaním skladieb do vysielania a ďalšími činnosťami, ktoré sú pre rozhlasové vysielanie nevyhnutné. Najzábavnejšie sú väčšinou jazykové rozcvičky – jazykolamy. Skúste si niektoré: Išiel pštros s pštrosicou a pštrosíčatkami Pštrosou ulicou. Odideologizovaný deziluzionizmus. Retrospektívou preveroval perspektívu prospektu. Dolár – Libra – Rubeľ. Každé rádio má svoj názov a naši žiaci si pre svoje budúce školské rádio zvolili názov „Rádio Mauribox“. Aby sa budúce rozhlasové hviezdy inšpirovali, navštívili dve rádiá v Košiciach – regionálne Rádio Košice a univerzitné Rádio 9. 8. 11. poctili svojou návštevou Rádio Košice a 20. 11. Rádio 9.

Zábery z Rádia Košice


V Rádiu 9 prejavili žiaci aj svoju tvorivosť. V krátkom workshope si pripravili slogany školského rádia a texty do zvučiek a jinglov, ktoré si nahrali v nahrávacom štúdiu Rádia 9. Keď sa spustí vysielanie Rádia Mauribox, všetky ich produkty budete počuť ☺.


Projektový týždeň – praktické financie Finančná gramotnosť sa čoraz viac dostáva do pozornosti škôl. Dnes si totižto s financiami nevedia poradiť ani niektorí dospelí a preto je potrebné, aby sa s touto témou stretli aj deti. Niektoré majú vreckové, niektoré si peniaze odkladajú do pokladničky, ale vedia, čo s nimi urobia a na čo je dobré ich použiť? Aby to všetko vedeli, naša škola pre ne pripravila od 19. do 23. 11. 2012 týždeň aktivít zameraných práve na praktické financie. Začali už aj najmenší.


Prišiel k nám Mikuláš „A poslúchali ste?“ S touto otázkou navštívil 6. 12. 2012 náš obľúbený Mikuláš každú triedu, aby zistil, či si deti zaslúžia sladkosti, ktoré pre ne pripravil. A nebol sám – spoločnosť mu robili aj dvaja anjeli a čert.


Pasovanie prvákov Deň Mikuláša sme si vybrali aj na pasovanie našich prvákov za skutočných žiakov našej školy. Už vedia niečo napísať, prečítať, zarecitovať básničku či zaspievať pesničku. Musíme uznať, že si naozaj zaslúžia byť našimi žiakmi ☺. A tu už sú naši prváci z 1.A a 1.B.


Vianočná akadémia a vianočný jarmok Tesne pred vianočnými prázdninami sme si v škole navodili vianočnú atmosféru akadémiou, ktorú na 18. 12. 2012 pripravili žiaci 1. stupňa. Tento rok sme sa pozreli na to, ako vyzerali Vianoce v minulosti, ako vyzerajú dnes a ako by sa mohli sláviť v budúcnosti. Po vianočnej akadémii si mohli rodičia a žiaci kúpiť vianočné výrobky, ktoré pripravili žiaci 1. aj 2. stupňa.


Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice 2012/2013 jg©

Kronika skoly 2012 2013  

kronika 2013

Advertisement