Page 1

projectboek semester 1.3 2013-2014 Regio Cibap Grafisch Vormgever Sixties-in-a-Box

Animatie-/Audiovisueel Vormgever Interactief Vormgever Ruimtelijk Vormgever


Sixties-in-a-Box Grafisch Vormgever Animatie-/Audiovisueel Vormgever Sem 1.3 Interactief Vormgever 2013-2014 Ruimtelijk Vormgever

Inleiding

'Vrijheid, blijheid!'

Opbouw en werkwijze

Deze periode zal steeds in vier fasen verdeeld worden. Op deze manier leer je de juiste stap op het juis te moment te zetten. Deze werkwijze heeft te maken met de beroepsmatige werkwijze die je zult toepassen in de praktijk, maar is ook alvast een voorbereiding op het onderwijs in het derde en vierde leerjaar van jouw opleiding. Daarnaast heeft elk vak zoveel mogelijk een eigen hoofdstuk gekregen. Dat wil niet zeggen dat de verschillende disciplines niets met elkaar van doen hebben. De foto die je maakt voor fotografie kun je bijvoorbeeld gebruiken bij de grafische vormgeving. Elk vak heeft een verschillend aantal opdrachten. Bij het ene vak kan dat ĂŠĂŠn grote zijn, bij het andere drie kleinere. De docent geeft aan op welk moment een opdracht af moet zijn. De komende periode wordt er doorlopend getoetst. Niet alleen pas bij het eindresultaat, maar direct al bij het concept en andere voorstadia van het ontwerp. Elk werkproces kan na afronding worden beoordeeld. Gaandeweg krijg je een totaal overzicht van je resultaten.

Sem 1.3 RegioCibap

Cohort 2013-2014

Dit projectboek brengt je langs de roerige jaren zestig in Amsterdam. Je maakt kennis met Melchior van Kooten, een opstandige tiener uit Nunspeet in een project over de sixties dat boordevol zit met idealisme, psychedelische muziek en wietdampen. Met dit projectboek zul je in aanraking komen met een aantal uitgangspunten van marketing en publiciteitsvormgeving en de invloed daarvan op vormgeving. Speerpunt bij marketing is het onderzoek naar doelgroepen. Belangrijkste boodschap daarbij is dat een doelgroep bestaat uit 'echte' mensen. Mensen die ook in jouw eigen dagelijkse omgeving wonen, werken en leven. Maar als je denkt dat je ze dus al kent, dan kom je bedrogen uit. Er zijn een hoop vragen te stellen die antwoord moeten gaan geven op de vraag: met welke promotiemiddelen bereik ik mijn toekomstige doelgroep het beste, met welke beeldtaal moet ik ze aanspreken.

1


Beroepsomgeving

Doelstellingen

Sixties-in-a-Box Bureau voor winkelvormgeving en productpresentatie Rol(len)/positie(s) leerling: Vormgever

De komende weken word je in staat gesteld om beroepsgerichte kennis en vaardigheden op te doen en toe te passen. In dit projectboek draait het om de volgende zaken: Leren werken in een tutorgroep, waarbij we vooral stil zullen staan bij het voorzitten, evalueren, concentreren en leren schematiseren van werkzaamheden; daarnaast krijg je inzicht in consumentenbehoeften en hoe je je potentiële doelgroep formuleert voor een nieuw op de markt te brengen product. De rode draad is dat je de invloed van de marketing mix op 3D vormgeving leert begrijpen.

Inhoud Inleiding Opbouw en werkwijze De beroepsomgeving Doelstellingen PRO, hoezo?

Colofon Auteurs: Docenten van het Cibap vakschool voor verbeelding te Zwolle Illustratie en grafisch ontwerp: Mark Monsma Opmaak en grafische vormgeving: Yvonne Bouwmeester

Sem 1.3 RegioCibap

© 2014 Cibap vakschool voor verbeelding

2

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Taak 1 Taak 2 Taak 3 Taak 4 Taak 5 Taak 6 Taak 7 Taak 8 Taak 9 Taak 10 Taak 11 Taak 12

Let's go! …..that's the question Waar sta ik eigenlijk? Actie! Back to the Sixties at the Bijenkorf The sky is the limit! The best art is the art of making money Vrijheid en blijheid. Freedom and joy Just for kicks - the Sixties look Het leek wel oorlog op De Dam Inside Outside the box The world wide web

GVO/TTR MRA/ARV TTR LLB RPP/GVO/GVI KLI/GVO/GVI OEV CVN/CVE FOT GVO/GVI/RPI RPD IAO

pag 1 1 2 2 3 5 5 7 8 10 12 14 16 18 19 21 22

Schema Fase 1 Planning opdrachten Schema Fase 2 Planning opdrachten Schema Fase 3, 4 en 5

23 26 27

Telefoonlijst en tutorplanning

28


PRO, hoezo?

Sixties-in-a-Box Tijdens Praktijk Realistisch Onderwijs (PRO) proberen we zoveel mogelijk uit te gaan van de beroepspraktijk. Daarbij is dan steeds de vraag: 'wat moet je in zo'n situatie kunnen?' En: 'wat moet je daarbij weten?'. Tijdens je opleiding wil je je natuurlijk zo goed mogelijk voorbereiden op je toekomstige beroep. Tijdens de opleiding zul je je vaak afvragen wat je nu precies wilt, wat je kan en wat je mogelijkheden zijn. PRO probeert je de kans te geven om bekend te worden met de wereld van jouw beroep, omdat je gaat werken aan situaties en problemen uit de praktijk. Daardoor kun je bepalen of die praktijk voor jou geschikt is en of jij geschikt bent voor de praktijk. De competenties (vaardigheden, kennis en houding) die je daarbij nodig hebt, proberen we je aan te leren. Daarvoor krijg je je hele opleiding lang de tijd. Je hoeft dus niet alles vanaf het begin helemaal goed te kunnen. Dat zou ook raar zijn; als je alles al beheerst, hoef je geen opleiding meer te volgen. Je zult op deze school veel zelfstandig aan de slag gaan. Dat betekent dat je veel zelf zult doen, waarschijnlijk meer dan je op je vorige school gewend was. Zo zal je op je vragen niet altijd direct een antwoord van je docenten krijgen. Het gaat op deze school namelijk niet alleen om de antwoorden of datgene wat je moet leren. Het gaat vooral ook om hóe je leert; de manier waarop je de antwoorden kunt vinden. Als je eenmaal aan het werk bent, zul je zien dat je goed met problemen om kunt gaan en conflicten kunt oplossen. Bovendien kun je niet alleen zelfstandig, maar ook in een team samenwerken. Dat maakt je beroep heel wat interessanter om uit te oefenen.

De stappen binnen een projectfaseplan

Fase 1 - onderzoeken • h  et opzoeken van de betekenis van verschillende begrippen • een nauwkeurige formulering van het probleem • leervragen stellen • een exacte formulering van de eisen • • • • •

Wat gaan we doen? Waarom? Waar? Hoe? Wat hebben we nodig?
Wie hebben we hiervoor nodig?

Fase 2 - plannen De planning kan weergegeven worden in een schema waarin je de weken en acties vermeldt.

Fase 3 - realiseren In deze fase heb je, afhankelijk van de opdracht, te maken met het ontwerpen en/of de uitvoering.

Fase 4 - controleren De leden van de projectgroep bekijken het concepteindproduct met een kritische blik, waarbij de feedback van de opdrachtgever/docent(en) wordt meegenomen. Het gaat er natuurlijk om dat het eindproduct in hoge mate aan de eisen voldoet, kijk hiervoor nog even naar wat je hebt opgeschreven in de onderzoeksfase. Het concepteindproduct wordt op onderdelen nog bijgesteld en als definitief eindproduct ingeleverd.

Fase 5 - evalueren Het project (boek) en alles wat daarmee samenhangt, wordt in het laatste stadium van het projectfaseplan geëvalueerd. De groepsevaluatie van het project(boek) wordt in een schriftelijk verslag vastgelegd. Hoe is de samenwerking verlopen? Waren afspraken helder? Zijn de afspraken goed nagekomen? Wat moet de volgende keer anders gedaan worden?

Sem 1.3 RegioCibap

fase 1 Onderzoeken + opstellen plan van aanpak (PVA) fase 2 Plannen + opstellen plan van aanpak (PVA) fase 3 Realiseren (ontwerpen en/of uitvoeren) fase 4 Controleren fase 5 Evalueren

3


Sixties-in-a-Box

Sixties-in-a-Box Na veertig jaar is Melchior van Kooten terug in Amsterdam. Van schuchtere onderwijzerszoon uit Nunspeet tot importeur van fair trade producten uit India. Hij herinnert het zich nog precies, die donderdagochtend, mei 1967. Knallende ruzie met zijn vader. Over zijn lange haar en rare muziek. Wat de deur echt dicht deed was het voornemen van Melchior om naar de kunstacademie in Amsterdam te gaan. Hij weet zelf niet wat belangrijker is; de academie of Amsterdam. Wat hij wel weet is dat hij 'erbij' wil zijn. Weg uit de provincie, op naar de grote stad. 'Als je dat doet, kom je er hier nooit meer in' schreeuwt zijn vader met een rood hoofd. Stampvoetend heeft hij zijn Puch aangetrapt, zijn moeder huilend achterlatend bij het tuinhekje. Vier uur later staat hij op de Dam. Hij hoort erbij. De swinging sixties! 's Avonds gaat hij naar de Prinsengracht. Het grote avontuur is begonnen en Melchior staat er met zijn neus bovenop... Uitdagen! Met dat woord snap je waar het in de jaren '60 om draait. Op elk gebied worden grenzen doorbroken. Het lijkt wel of alles kan, mag en verandert: in de kunsten, muziek, seksualiteit, het gebruik van genotmiddelen en de omgang met autoriteiten. Uitdagen noem je ook wel provoceren, daarom worden die uitdagers provo's genoemd. Wie zijn het mikpunt van de provo's? Ouders, leraren, agenten, burgemeesters‌ kortom: het gezag. Jongeren willen de macht, om baas te zijn over hun eigen leven. Dat is misschien niet helemaal gelukt. Wel zorgen de jongeren voor een grote omslag in de westerse cultuur. Die is vanaf de jaren '60 sterk op jeugd gericht. Muziek, mode, interieur, design, kunst, televisie en film‌ op al die terreinen is de boel op zijn kop gezet. Het kost geen enkele moeite om werk uit die tijd te vinden en daarmee opnieuw het hart te veroveren van de jongeren van toen. Nederlanders, die inmiddels tussen de zestig en zeventig jaar oud zijn. Dat gegeven heeft uitgeverij WhitePages op het idee gebracht om een prachtig verzorgde uitgave op de markt te brengen. Onder de naam 'Sixties-in-a-Box', ontvangt de koper een verzameling bijzonderheden in de sfeer van de jaren '60, die nostalgische gevoelens oproepen. De box bestaat uit een boekwerk waarin thematisch allerlei onderwerpen aan de orde komen als kunst, mode, muziek, interieur, maatschappelijke thema's die toen speelden, politieke ontwikkelingen en vernieuwing. Verder een dubbel CD met de top 60 en een DVD waarop muziekclips van popgroepen, oude polygoonjournaals met de landing op de maan, de 'love in' in het Vondelpark en andere 'typisch sixties' onderwerpen te zien zijn.

Sem 1.3 RegioCibap

WhitePages is razend enthousiast over de plannen en wil een geweldige happening maken van de eerste uitgave van Sixties-in-a-Box. Voor al die promotie activiteiten gaan jullie de komende periode aan de slag!

4


Sixties-in-a-Box

Producten

Taak 1 Let's go!

Leervraag Hoe geef ik een duidelijke sfeerimpressie van de jaren 60 weer?

Casus Om inzicht te krijgen in het tijdperk, waarin we ons de komende periode gaan bevinden, beginnen we de opdracht met een PowerPoint presentatie over de jaren 60. Daarna ga je zelf op onderzoek uit en werk je aan de startopdracht.

Startopdracht tijdens Kick-Off: Je maakt een drieluik van vlakken van 20 cm X 20 cm (wordt aangeleverd). De vlakken bestaan uit collages (moodboard) ter inspiratie voor de Sixties: 1 confectie/mode 2 interieur 3 kunststromingen 4 patronen/prints 5 typografie 6 passende cover/voorblad (eerste les GVO/GVI in Indesign)

Begeleiding In overleg met je docent, mag je deze inspiratievlakken ook op de computer samenstellen. Dit drieluik dient de rest van deze periode als inspiratiebron voor vormgeving bij alle andere taken.

Productspecificaties In de eerste week presenteer je je drieluik en wordt deze beoordeeld. Ga op zoek naar een creatieve oplossing om deze drie delen aan elkaar te verbinden.

Taak 2 …..that's the question Leervraag Hoe stel ik een marktonderzoek op?

Casus Je kent dat wel: wil je net de eerste hap nemen van je warme hap, zo rond een uur of zes… tringngngng. 'Een héle goedenavond, mijn naam is Jacco van een onafhankelijk adviesbureau. Mag ik u een aantal vragen stellen, het duurt maar 4 minuten'. Je geeft toestemming omdat je niet zo goed weet hoe je een eind moet maken aan het gesprek. En wat voor gesprek… ze kleden je helemaal uit. Als je na een kwartier weer de hoorn er op kunt leggen vraag je je af waarom je voor dit gesprek je eten koud hebt laten worden. Je besluit, net als na de vorige keer nooooit meer aan zoiets mee te doen. Of vind je het misschien toch wel interessant? Het heeft eigenlijk ook wel iets met je vak te maken! Ja toch, niet dan? WhitePages stelt een team samen om voor 'Sixties-in-a-box' een marktonderzoek te doen. Door middel van een enquête die de uitgeverij laat uitvoeren, moet er een antwoord komen op de vraag wat er leeft onder de doelgroep en het strekt zich uit over onder andere de volgende aandachtsgebieden: leeftijd, geslacht, beroep(srichting), leesgedrag (tijdschriften, kranten), culturele belangstelling, televisie kijkgedrag, radiozenders, muzikale smaak, politieke voorkeur, enzovoort. Ook wil WhitePages weten hoe de top 40 uit de Sixties er volgens die doelgroep uitziet. De resultaten van dit marktonderzoek worden op een visuele manier verwerkt in grafieken e.d. en gepresenteerd aan de opdrachtgever.

Sem 1.3 RegioCibap

5


Sixties-in-a-Box Werkwijze en aanpak tutorgroep en individueel.

Stap 1: oriëntatie

MRA en tutorgroep Je leest de taak met je tutorgroep, om vervolgens vast te stellen wat er precies van de grozep als geheel en van jou individueel verlangd wordt. De notulist en bordschrijver leggen de discussie en de uitkomst hiervan vast.

Stap 2: ontwerpen

MRA en tutorgroep Je past verschillende vraagsoorten toe. Dit doe je in tweetallen. Uiteindelijk worden de vragen samengevoegd in een enquête namens de hele tutor. Alleen de best gestelde vragen krijgen een plaats in de enquête.

Stap 3: realiseren

MRA Je maakt de definitieve vragenlijst. Pas nadat je goedkeuring hebt gekregen van je docent mag gestart worden met enquêteren. Je verwerkt de uitkomsten van je enquête op een visueel aantrekkelijke manier. Je verwerkt de resultaten in een doelgroepomschrijving en advies aan White Pages.

Stap 4: evalueren en presenteren

Je bespreekt de uitkomsten van de enquête met je tutorgroep. Je presenteert het geheel (uitslag enquête, doelgroep beschrijving en advies).

Productspecificaties MRA op een rij Aan de hand van een enquête leer je de doelgroep beter kennen en weet je hoe je je hierop moet richten als je aan de slag gaat met de promotiecampagne en het ontwerpen van de verschillende onderdelen hiervoor. - Formuleer een stelling (wat wil je onderzoeken). - Brainstorm met je tutorgroep over de vragen die in de enquête moeten worden gesteld. - Maak gebruik van 4 verschillende soorten vragen. - Selecteer de beste vragen (minimaal 20) en stel de enquête samen. - Ieder tutorgroeplid ondervraagt 15 personen. - De uitkomsten van die enquête verwerk je op een visuele manier (grafiek e.d.). - Maak aan de hand van de uitkomsten een doelgroep beschrijving en een advies aan White Pages. - De enquête, uitkomsten, doelgroepomschrijving en advies worden samengevoegd in een verslag.

Begeleiding MRA/ARV Je maakt kennis met de modellen voor doelgroep beschrijvingen in het algemeen en één in het bijzonder. Je krijgt uitleg over de enquête en een interview. De resultaten van die enquête verwerk je op een visuele manier (grafiek e.d.). Het uitwerken van de resultaten zal deels aan bod komen in de ARV lessen. In de MRA hoorcolleges krijg je uitleg, hoe je gegevens uit een enquête kunt verwerken tot overzichtelijke grafieken.

Sem 1.3 RegioCibap

Lesmateriaal, literatuur Boek: Marktverkenning en -onderzoek website Nipo

6

Onbegeleid De vragen voor de enquête die je in de tutorgroep hebt geformuleerd, moeten eerst worden goedgekeurd. Dit doe je met je vakdocent MRA. Iedere leerling neemt de enquête af bij 15 personen. In overleg met de vakdocent worden alle gegevens van de tutorgroep bij elkaar gevoegd en verwerkt in een presentatie. De gegevens van de interviews en enquêtes kunnen als tekst, maar zeker ook in beeld worden meegenomen in de presentatie. De volgende onderdelen uit deze taak zijn aanwezig in je ontwikkelmap: - beoordelingsformulier MRA


Sixties-in-a-Box Taak 3 Waar sta ik eigenlijk? Leervraag Hoe bepaal ik mijn niveau? Hoe bepaal ik mijn leerdoelen?

Casus Deze taak helpt je om in kaart te brengen waar je goed in bent, wat je al kunt en waar je nog aan moet schaven. Zou je het de komende periode precies zo aanpakken, of ben je van plan om het nu anders te gaan doen? Op de officiële zegswijze kunnen we van de volgende leervraag spreken: Waar liggen je competenties en welke competenties moet je nog ontwikkelen? En hoe breng je dat in kaart en in beeld? Verder lever je iedere week bij je docent je weekplanning in. Bij ieder vak maak je een periodeplanning.

Werkwijze individueel

Stap 1: oriënteren

Tijdens de tutorlessen evalueer je de afgelopen periode en stel je jezelf twee leerdoelen voor dit semester. Je houdt voor die periode een weekplanning bij en bespreekt deze met je tutor.

Stap 2: ontwerpen

Maak van je leerdoelen concrete acties. Dit doe je met behulp van de SMARTformule. Bespreek dit met je tutor en voeg het toe aan je ontwikkelmap.

Stap 3: realiseren

Gedurende dit semester zul je zelf aan de leerdoelen werken.

Stap 4: presenteren en evalueren

Aan het einde van het semester evalueer je dit met je tutor en mentor. Wat is er terecht gekomen van deze leerdoelen. Heb je ze behaald of toch nog niet helemaal? Wat heb je nodig voor volgend jaar? Stel jezelf weer twee leerdoelen die je wilt halen voordat je op stage gaat. Werk de evaluatie en de leerdoelen uit en voeg ze toe aan de ontwikkelmap, zodat je volgende tutor en mentor hiermee, samen met jou, aan de slag kan.

Begeleiding Om te voorkomen dat dit blijft hangen in de sfeer van goede voornemens krijg je, tijdens tutor informatie over het stellen van leerdoelen. Waarom is dit belangrijk, wat heb je eraan? En vooral; hoe doe ik dit? Aan de hand van de SMART-formule wordt dit uitgelegd.

Productspecificaties • 1x A4 met twee leerdoelen SMART- geformuleerd • De weekplanningen • Periode planning per vak

Sem 1.3 RegioCibap

Lesmateriaal, literatuur www.carrieretijger.nl/functioneren/ management/leidinggeven/doelenstellen/smart

TTR / onbegeleid zelfstandig portfolio/showcase Tevens stel je jouw eigen portfolio samen. Hierin neem je foto's van de eindproducten (3D) en eindproducten (2D) van projectboek 1.3. Dit zijn dus ook producten die minder goed geslaagd zijn. In elk geval bewaar je in het portfolio tevens al je mooiste werk (kunnen dus ook producten zijn die je buiten school hebt gemaakt); dat gedeelte heet 'showcase'. Hiermee laat je aan docenten en later stagebedrijven zien wat je allemaal kunt. Vraag je vakdocenten en studiegenoten om hun mening over je portfolio. Iemand anders kijkt er vaak heel anders tegenaan dan jij. Dat kan verfrissend werken. Jouw portfolio 1.3 lever je in de eerste week van periode 1.4 bij je docent in.

7


Sixties-in-a-Box Taak 4 Actie! Leervraag Hoe denk jij over bepaalde stellingen m.b.t. alcohol- en drugsverbod?

Casus ‌. Zwarte truien, zwarte broeken en booties. Cool jazz op de pick-up, wijn, gesprekken over muziek, over het leven. Robert Jasper Grootveld, schoonmaker in het Hirschgebouw, had vijf jaar lang naar marihuana gezocht. In de krant had hij gelezen dat dat spul door Amerikaanse jongelui werd gebruikt en dat die daar heel wild van gingen dansen. Dat wilde hij ook, wild dansen. Opeens was er weer exotische rookwaar in Amsterdam. Het werd verhandeld op het Leidseplein en geurde in de Blue Note en de Lucky Star. Alles was ludiek en tamelijk onschuldig in de Sixties. Nu, 50 jaar later horen we heel andere geluiden. Het sinds jaren gevoerde gedoogbeleid van de coffeeshops ligt inmiddels onder vuur, ingegeven door overlast van drugstoerisme uit buurlanden. En toch wijzen de cijfers uit dat het met drugsgebruik in Nederland wel meevalt ten opzichte van de buurlanden. 'Softdrugs moeten gelegaliseerd worden' roepen sommigen. 'Alcoholverbod voor jongeren onder de 18' kopt de Telegraaf. Een paar stellingen waar door voor en tegenstanders heftig over gediscussieerd wordt. Hoe denk jij over deze onderwerpen?

Sem 1.3 RegioCibap

Droom maar niet te veel van al die dode mensen, droom maar fijn van overwinning en van macht. Denk maar niet aan al die vredeswensen. Meneer de president, slaap zacht.... zong Boudewijn de Groot richting Amerika die toen in een smerige Vietnamoorlog verwikkeld was. En hij zou het zo weer opnieuw kunnen schrijven, maar nu over Irak of Afghanistan. Jongeren protesteerden massaal tegen onrecht, oorlog en misstanden in de derde wereld. Wie kent niet het 'peace-sign' dat toen groot op spandoeken meegedragen werd in demonstraties. Voor welke misstanden in de wereld, of in je directe leefomgeving, zou jij actie willen voeren en waarom? En hoe pak je dat aan?

8


Sixties-in-a-Box Werkwijze en aanpak individueel

Stap 1: oriëntatie

Zoek zoveel mogelijk informatie over minstens twee verschillende maatschappelijk relevante thema's of acties. Eén uit de Sixties en één uit het heden. Geef bij het Sixties thema aan hoe er toen werd gedacht. Hoe kijkt men nu (heden) aan tegen het thema uit de zestiger jaren? En hoe zou men in de Sixties zijn omgegaan met jouw hedendaagse thema? Verzamel hierover ook beeldmateriaal. Vergeet de bronvermelding niet! Beschrijf welke groepen er bij dit probleem (uit de Sixties en het heden) betrokken zijn en zet de verschillende standpunten van deze groepen op een rij. Vertel bij beide onderwerpen welke acties er al zijn ondernomen. Vorm jezelf een mening over elk onderwerp en geef argumenten voor deze mening. Kies van deze doelen er één uit, waar jij je het meest verwant mee voelt en waarvoor jij ook bereidt bent je in te zetten. Geef hiervoor een goede argumentatie.

Stap 2: ontwerpen

Op welke manier zou jij een bijdrage kunnen leveren aan de actie waar jij je het meest verwant mee voelt? Bedenk een pakkende kreet die bij deze actie past. Ontwerp een nieuw symbool dat je zou kunnen gebruiken als je vandaag de straat op zou gaan om actie te voeren voor jou doel. Maak een boomerangkaart die tijdens de actie uitgedeeld gaat worden, waarop een prominente rol voor het symbool en de kreet als onderschrift.

Stap 3: realiseren

De uitkomsten van het onderzoek uit stap 1 vat je samen in een prettig leesbaar verslag. Op welke manier zou jij je voor dit doel kunnen inzetten om het probleem op te lossen? (dit kan van alles zijn; het schrijven van een protestsong, het maken van een flyer, spandoek, advertentie, filmpje of een andere ludieke actie)

Stap 4: evalueren en presenteren

In de LLB les vertel je voor welk doel jij bereid bent om actie te voeren en hoe jouw inzet er uit gaat zien. Je presenteert het ontwerp van je boomerangkaart met hierop het nieuwe symbool met de pakkende kreet en beschrijft de argumenten die voor actievoeren zijn, maar je geeft eventueel ook argumenten aan die tegen de actie pleiten.

Productspecificaties LLB discussie op een rij Zoek zoveel mogelijk informatie over de stellingen die gegeven zijn. Leg deze informatie vast in een verslag en vergeet daarbij de bronvermelding niet. Vermeld bij elke stelling wat jou eigen mening hierover is en waarom je hier zo over denkt (argumentatie). Vul daarnaast de vragenlijst over drugs in. Raadpleeg hierbij de reader. Formuleer 5 stellingen met onderwerpen die spelen in onze huidige tijd. Deze stellingen komen ook in het verslag bij de stellingen die hierboven zijn genoemd, met eindconclusies waarover je het eens bent, of absoluut niet eens.

Productspecificaties LLB Boomerangkaart op een rij Een prettig leesbaar verslag in eigen woorden met daarin; - Onderzoek naar 2 verschillende maatschappelijke relevante doelen of acties. Eén uit de Sixties en één uit het heden (in woord en beeld, met bronvermelding) - Geef je mening over elk doel met goed onderbouwde argumenten - Boomerangkaart van je gekozen doel met argumentatie welke je in de les presenteert

Begeleiding LLB

Lesmateriaal, literatuur http://geschiedenis.vpro.nl/ artikelen/23298815/ OLC (vraag hier naar info over de Sixties!) Internet: Sixties.startpagina.nl

De volgende onderdelen uit deze taak zijn aanwezig in je portfolio: - boomerangkaart - verslag van de gevoerde discussies met conclusie De volgende onderdelen uit deze taak zijn aanwezig in je ontwikkelmap: - beoordelingsformulier LLB

Sem 1.3 RegioCibap

Tijdens de LB lessen ga je aan de slag met jouw en andermans mening. Je bespreekt de door jou gekozen thema's en je ontwerpt een boomerangkaart met nieuw symbool en pakkende kreet.

9


Sixties-in-a-Box Taak 5 Back to the Sixties at the Bijenkorf Leervraag Hoe maak ik een complete kinderconfectie etalage in de Sixties sfeer?

Casus Benno Premsela was in de Sixties de vormgever, ontwerper en brein achter de legendarische Bijenkorf etalages. Voor de komende zomer heeft diezelfde Bijenkorf weer grootse plannen. Op verschillende afdelingen willen ze de jaren zestig laten herleven. Zo ook op de afdeling kindermode! De Bijenkorf voert diverse kindermode merken en een aantal van deze merken moeten op spectaculaire wijze worden getoond in de etalages. Dus je raadt het al! De Bijenkorf wil een origineel, sfeervol jaren zestig etalageontwerp rondom kindermode. En omdat in de Sixties niets bij het oude bleef, ga jij naar hartenlust brainstormen, mindmappen en schetsen in de stijl van de jaren zestig, tot uiteindelijk het ultieme ontwerp is ontstaan. Ben jij de ‘nieuwe’ Benno Premsela?

Werkwijze en aanpak

Sem 1.3 RegioCibap

individueel

10

Stap 1: oriënteren

RPP Tijdens de RPP lessen leer je kinderkleding te presenteren op een torso en op andere wijze. Van alle oefeningen maak je foto's, deze print je en verwerk je in een verslag. Naast het etaleren van confectie leer je hoe je panelen voor een etalage bespant.

Stap 2: ontwerpen

GVO/GVI Tijdens deze lessen ga je n.a.v. je drieluik die je bij de introductie gemaakt hebt een print ontwerpen, die past binnen het Sixties thema en bij jouw kleding voor je eind etalage. Deze print ga je printen op folie, welke je dan weer op het paneeltje kan plakken wat je bij RPP bespannen hebt. Verwerk het ontworpen printje ook in een ontwerp voor een prijskaartje, waar je 2 tot 4 kledingstukken op zet, samen met de prijs.

Stap 3: realiseren

RPP/ GVO/GVI Je werkt aan de ontwerpen voor je decoratie paneel en je bepaalt hoe kindermode en decor in de juiste compositie gepresenteerd gaat worden. Tijdens de les RPP bespan je een paneel met molton en vervolgens met lakfolie zodat deze later beplakt kan worden met je Sixties print. Tevens maak je een ontwerp voor het prijskaartje.

Stap 4: evalueren en presenteren

RPP Je presenteert je kindermode etalage met je decoratiepaneel en prijskaart in de vitrine. In je motivatie behandel je hoe je erin geslaagd bent de Sixties te communiceren. Je levert je verslag in met alle oefeningen.


Sixties-in-a-Box Productspecificaties RPP op een rij • Een presentatie van kinderconfectie op 2 kindertorso's met decoratiepaneel en prijskaart in Sixties sfeer. • Verslag van de onderdelen m.b.t. de presentatie (zie eisen m.b.t. verslag) verslagen in Indesign. • Drieluik gemaakt in week 1 bij introductie

Productspecificaties GVO/GVI • Oefeningen in Illustrator en Photoshop • Ontwerpen Sixties print t.b.v. paneel en prijskaart RPP • Paneel ‘jaren 60 uiting’+ typografie Eisen verslag: Bij aanvang van de kinderconfectie presentatie ligt het verslag klaar in de vitrine met daarin: • Inhoudsopgave • Schetsen • Presentatie tekening in kleur met uitgebreide motivatie waarin je uitlegt hoe je tot bepaalde keuzes bent gekomen. • Ruimte in verslag voor eindfoto met motivatie van het eindresultaat • Verschillende foto's (aantal in overleg docent) van de oefen etalages tijdens de lessen, met korte • motivatie waarom dit een goede presentatie is en welk doel je met de presentatie beoogt.

Begeleiding

Sem 1.3 RegioCibap

Lesmateriaal, literatuur OLC: Boeken 'Stores of the Year' OLC: tijdschriften Inspiration en VM & SD

Zorg dat je een goed overzicht hebt van alle onderdelen die je moet maken. Maak in de eerste week een duidelijke werkplanning en bespreek dit tijdens de periode in de tutor bijeenkomst. Gebruik het drieluik als bron en uitgangspunt voor vormgeving. Je oefent technieken en leert basisprincipes kennen, die betrekking hebben op experimentele, abstracte artikelpresentatie binnen een winkelomgeving. In de onbegeleide uren kun je artikelpresentaties bestuderen in voor deze taak interessante winkelomgevingen. Je kunt op Internet naar info zoeken en je bereid het verslag voor die je bij aanvang van je eindpresentatie in moet leveren. Tijdens de werkplaatsuren in de eerste week maak je het drieluik, daarna bereid je het decoratie paneel voor en leer je bespanningtechnieken.

11


Sixties-in-a-Box Taak 6 The sky is the limit! Leervraag Hoe zet ik een plattegrond, incl. zijaanzicht tekeningen op?

Casus Ging vroeger een interieur een leven lang mee, door de toenemende welvaart werd 'wonen' ook aan mode onderhevig. In de Sixties was de Bijenkorf toonaangevend op dit terrein. Terwijl in de buitenwijken massaal 'doorzonwoningen' uit de grond werden gestampt, vond je in de Bijenkorf al het bijpassende Scandinavische Design, plastic meubels, moderne sfeerverlichting, keramiek, interieurstoffen en woonaccessoires, waarmee de buren konden worden overtroffen! Vanwege de lancering van 'Sixties-in-a-box' heeft diezelfde Bijenkorf voor de komende zomer weer grootse plannen. Vlakbij de entree, op de begane grond, wil de Bijenkorf een internet workspace beginnen. De inrichting moet een dynamisch, originele en sfeervolle uitstraling krijgen. In het interieur wil de Bijenkorf de sfeer van de jaren zestig terug laten komen. Voor de entree van de Bijenkorf wordt een stopper geplaatst met daarop de tekst en print dat het warenhuis een internet workspace is gestart. Typisch Bijenkorf: The sky is the limit!

Werkwijze en aanpak individueel Stap 1: oriëntatie

KLI Bij de opstart van taak 4 ben je al aan het brainstormen en mindmappen geweest rondom het thema Sixties. Die bevindingen kun je ook voor deze taak gebruiken! Om een goed beeld te krijgen van de inrichting en de daarbij behorende eisen zoek je afbeeldingen van inrichtingen via het internet en ga je werken aan het programma van eisen. De eerste lessen krijg je instructies 3D tekenen in VectorWorks. GVO Bij de Bijenkorf wordt een hangend paneel geplaatst, vorm gegeven in de sfeer van de jaren zestig. Gebruik je moodboard als inspiratiebron om dit hangende paneel vorm te geven. Hoe trek je de aandacht van de klacht? Welke pakkende vormgeving zet je in? Aan welke eisen moet het hangende paneel bij de entree van de Bijenkorf voldoen? Zo zullen er meer vragen zijn waar je een antwoord op moet zien te vinden. Ga dus op onderzoek uit om ideeën op te doen. KLI/GVI Je maakt een overzichtelijke werkplanning waarin je alle werkzaamheden opneemt.

Stap 2: ontwerpen

KLI N.a.v. het oriënterende deel maak je ruimtelijke ontwerpschetsen voor de internet workspace. Denk aan het programma van eisen! De ontwerpschetsen werk je verder uit in kleur.

Sem 1.3 RegioCibap

GVO In dezelfde lijn van de vormgeving voor deze workspace ontwerp je een decoratief hangend paneel. Je maakt zowel ruwe schetsen op papier, alsook een aantal presentatieschetsen in kleur (3) van je ontwerpen. Materiaalkeuze is vrij maar past bij thema én doel. Denk ook hierbij aan het programma van eisen! De afmetingen van het paneel zijn 60cm x 120 cm. Je gaat ontwerpschetsen maken t.b.v. het uiterlijk van dit paneel. Zet op het paneel de tekst en print dat het warenhuis een internet workspace is gestart.

12

GVI Je doet oefeningen in Adobe Illustrator en Photoshop t.b.v. het hangende paneel.


Stap 3: realiseren

Sixties-in-a-Box

KLI Je werkt aan de plattegrond, zijaanzicht tekeningen van de internet workspace en maakt hiervan een ruimtelijke presentatietekening. Tegelijkertijd werk je aan de onderdelen voor het verslag en oefen je je in het 3D tekenen. Je gaat de plattegrond van je ontwerp van de internet workspace uitvoeren in Vectorworks. GVO Nu je het definitieve idee op papier hebt uitgewerkt ga je aan de slag met het uiteindelijke hangende paneel in Illustrator en Photoshop. Tegelijkertijd kun je werken aan de motivatie m.b.t. de gemaakte keuzes voor de vormgeving. Je werkt het hangende paneel uit.

Stap 4: evalueren en presenteren

KLI/GVO Je levert je plattegrond, zijaanzicht tekeningen van de internet workspace samen met het verslag bij je vakdocent in. Ook lever je het hangende paneel in. In je motivatie behandel je het waarom van jouw kleur-, beeld- en materiaalkeuze.

Productspecificaties KLI op een rij • • • • • •

Moodboard op A3 formaat waaruit kleur- en materiaalkeuze blijkt. Programma van eisen m.b.t. inrichting internet workspace Plattegrond, zijaanzicht tekeningen Verslag op A3 formaat (zie 'eisen m.b.t. verslag') Ruimtelijke presentatietekening Oefeningen VectorWorks

Productspecificaties GVO op een rij -

Verslag op A4 formaat met daarin: • Brainstormschetsen • Ontwerpschetsen in kleur • Definitieve presentatieschets in kleur • Drukklaar A3 print, passend binnen het totale vormgevingsconcept en geschaald naar A3. Uitgewerkt in Adobe met uitgebreide motivatie m.b.t. gemaakte keuzes voor de vormgeving in z'n totaliteit.

Eisen verslag KLI: - Inhoudsopgave - Werkplanning - Programma van eisen - Moodboard waaruit kleur- en materiaalkeuze blijkt - Ruimtelijke schetsen internet workspace in kleur - Plattegrond, zijaanzicht tekeningen van de internet workspace Geef een heldere omschrijving van de opdracht en een duidelijke motivatie waaruit blijkt waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt!

Begeleiding

Sem 1.3 RegioCibap

Lesmateriaal, literatuur vakliteratuur OLC

Zorg dat je een goed overzicht hebt van alle onderdelen die je moet maken. Maak in de eerste week een duidelijke werkplanning en bespreek dit tijdens de periode in de tutorbijeenkomst. Van je docent krijg je voorbeelden van verschillende soorten internet workspaces en leer je de basisbegrippen kennen van vormgeving. Tijdens RPI ga je aan de slag met de instructies Vectorworks en leer je een plattegrond te maken. Tijdens GVO maak je kennis met presentatiemiddelen zoals een hangend paneel en wat de functie daarvan is en ben je je aan het ontwikkelen op het gebied van Illustrator en Photoshop.

13


Sixties-in-a-Box Taak 7 The best art is the art of making money Leervraag Hoe verbeeld ik de sfeer uit de sixties in een visual en geef ik perspectief in een tekening weer?

Casus Dat zei Andy Warhol en hij wist waar hij het over had. Vulgair, onesthetisch, een grap: popart meldt zich. De meest democratische kunstvorm die zowel kenners van kunst als kunstanalfabeten evenveel aanspreekt. De Britse criticus Lawrence Alloway gebruikt de term pop-art, een afkorting van popular art, al in de jaren vijftig als aanduiding voor alles wat tot de geïndustrialiseerde massacultuur behoort. In 1962 houden twee van de bekendste vertegenwoordigers van deze stroming ieder een tentoonstelling in de Verenigde Staten. Roy Lichtenstein exposeert zijn schilderijen van stripbeelden en Andy Warhol presenteert zijn portretten van soepblikken. De onderwerpen van pop- art zijn bij voorkeur banaal en clichématig, afkomstig uit de massacultuur en massaproductie. Favoriet zijn alledaagse gebruiksvoorwerpen, simpel voedsel (hamburgers, sandwiches), maar ook, net zo banaal, beroemdheden uit de politiek, de wereld van reclame en stripboeken, sporthelden en pop-iconen. De voorwerpen en beelden worden met schrille kleuren en sterk uitvergroot weergegeven, en vaak in eindeloze series herhaald. WhitePages wil 'Aksie-affiesjes' die verspreid worden onder boekwinkels, om De Box aan te prijzen. WhitePages denkt aan een visuaI van uitdagende, dynamische mens-iconen (denk aan Che Guevara ) uit de wereld van de popmuziek, provo en protest, politiek, sport en technologie (o.a. de maanlanding). Er is veel oefening voor nodig, om een portret en het menselijk lichaam te laten lijken. Als je een portret tekent is direct te zien of de juiste verhoudingen zijn toegepast. Ieder mens is anders. De verschillen, waardoor je mensen herkent, ontstaan door de persoonlijke ge¬laatstrekken. Maar afgezien daarvan zijn er allerlei overeenkomsten die voor iedereen gelden.

Werkwijze en aanpak Viersprong, individueel, tweetallen en tutorgroep.

Sem 1.3 RegioCibap

Stap 1: oriënteren

14

OEV visual, kunstverslag In de OEV lessen doe je in tweetallen een associatie oefening waarbij je in 15 minuten trefwoorden plaatst rondom gegeven Sixties' thema's. Trefwoorden die betrekking hebben op wat je voelt en waaraan je denkt wanneer je praat over deze gebeurtenissen. Je verzamelt afbeeldingen van personen en kunst uit de jaren zestig. Wat personen betreft kun je denken aan personages uit subculturen, etc. Aan muzikanten, acteurs, fotomodellen, presidenten of sportmensen uit die tijd. Verder gaan we oefenen met portret- en modeltekenen. Eerst het portret, dan korte houdingen, later ook iets langere. De tekeningen worden later gebruikt voor de A2 visual. Verder gaan we tekenen op jaren 60 muziek en ervaar je dat je door middel van de sfeer die de muziek oproept ook een sfeer op papier kunt krijgen. Deze ga je als achtergrond gebruiken voor je visual. Ook verdiep je je in de kunst uit de jaren zestig. OEV perspectieftekening Hoe krijg je nu dat ruimtegevoel in een tekening? Daarvoor zijn allerlei mogelijkheden in de compositie zoals overlappingen, maar ook het gebruik van donker en licht, het tekenen van schaduw en de manier waarop je potlood of krijt gebruikt. En hoe zat het ook al weer met die perspectieflijnen en de horizon? Probeer in de tekening die je gaat maken de voorwerpen echt uit het papier te laten komen voor het optimale ruimtelijke effect. Het is belangrijk inzicht te krijgen in ruimtelijkheid d.m.v perspectief. Je hebt te maken met ooghoogte/horizon en verdwijnpunten als je met perspectief bezig bent. Je oefent je om vormen en ruimte in eenpuntsperspectief te tekenen.

Stap 2: ontwerpen

OEV visual Je doet een aantal studieopdrachten m.b.t. kleurgebruik, kleurcontrast rondom jouw visual-thema en maakt in overleg met je docent een keuze voor de uitwerking.


Sixties-in-a-Box OEV kunstverslag Kies uiteindelijk drie verschillende kunstenaars uit de jaren zestig en bepaal welke onderwerpen je per kunstenaar/designer in je verslag aan de orde stelt. OEV perspectieftekening Maak een aantal oefeningen zodat je het principe van eenpunts perspectief begrijpt. Werk 1 tekening op A3 uit waarbij je vormen in een ruimte zet en deze vervolgens uitwerkt met Oost-Indische inkt.

Stap 3: realiseren

OEV visual Je maakt een visual in kleur op A2 formaat waarbij de trefwoorden rondom de gegeven thema's centraal staan. Je gaat hierbij te werk zoals beschreven in de productspecificaties. OEV kunstverslag Je gaat verder met de uitwerking van je verslag. OEV perspectieftekening Je werkt de perspectieftekening uit. OEV visual, kunstverslag en perspectieftekening Je presenteert zowel studieopdrachten als de eindproducten, dus de visual, het kunstverslag en natuurlijk de perspectieftekening.

Productspecificaties OEV op een rij • • • • •

Portretstudies en oefenschetsen in houtskool, krijt, ecoline, collage techniek Visual in kleur op A2 Kunstverslag Perspectiefoefeningen A3 perspectieftekening

OEV kunstverslag Onderzoek de kunststroming Pop-Art en Abstract expressionisme. Neem op: de naam van de kunststroming die je onderzoekt, een of meer kenmerkende kunstwerken, de naam van de kunstenaars, belangrijke jaartallen, bijzonderheden over de gemaakte kunst, bijzonderheden over de tijd waarin de kunst gemaakt is. Denk aan een voorblad, inhoudsopgave, beeldmateriaal ed. Zet de tekst om in je eigen (korte) bewoordingen. Ga bij het maken van de visual als volgt te werk: Trek in contourlijn een foto van mens- iconen uit de jaren 60 over op A3 papier, breng dun-dik verschil in deze contourlijnen aan met fineliner en Edding stift, begin met de restvorm en geef deze een richting mee. Werk in de hoofdvorm met lichtuitsparing. Laat je inspireren door Roy Lichtenstein, Andy Warhol of een andere Sixties kunstenaar en verwerk de typische Sixtiesfeer in jouw ontwerp. Denk hierbij aan patronen, motieven, materialen, kleuren en vormen.

Begeleiding Je krijgt inzicht in de kunstuitingen en vormgeving van de Sixties, met aandacht voor motieven, kleuren en patronen en de toepassingen in productontwerp. Je doet kennis op van de kleurenleer en de praktische gebruiksmogelijkheden van die kennis. Dit wordt toegepast in de werkstukken. Je maakt schetsmatige kleur- en vormonderzoeken rondom begrippen die rechtstreeks met het onderwerp van dit projectboek te maken hebben en verwerkt de schetsen in een definitief werkstuk. Je zoekt naar informatie (tekst/ beeld) over de opgegeven periode/kunststroming. De volgende onderdelen uit deze taak zijn aanwezig in je portfolio: • Foto A2 visual • Kunstverslag • A3 Perspectieftekening

Sem 1.3 RegioCibap

Stap 4: evalueren en presenteren

15


Sixties-in-a-Box

Taak 8 Vrijheid en blijheid. Freedom and joy. Leervraag Hoe stel ik een helder interview samen? Onderzoek vaktermen Nederlands/Engels

Casus De technologische ontwikkelingen volgden elkaar snel op. De telefoon, radio en ook de auto werden daardoor goedkoper en voor iedereen betaalbaar. De verbeterde infrastructuur droeg bij aan het makkelijker communiceren met elkaar. De radio als communicatiemiddel was beschikbaar voor iedereen. Veel jongeren konden van hun zakgeld wel een draagbaar radiootje kopen. Radio Noordzee, Radio Veronica, Radio Caroline, Radio London, ga zo maar door. Bob Dylan met 'The times they are changing' en andere protestzangers die pleitten voor vrede en verdraagzaamheid waren bij de meeste jongeren razend populair. De boodschap die via de media gecommuniceerd werd was: vrijheid en blijheid. Alles kon en alles mocht. Door de opkomst van de tv kon men zelfs de beelden zien, wat zich elders in de wereld afspeelde. De jongeren voelden zich gesteund, omdat er over de wereld meer mensen waren, met dezelfde gedachten en met dezelfde idealen. Communiceren. Het simpelste antwoord op een hoop problemen in de wereld. Wat zou er veel voorkomen kunnen worden als de mens de kunst van het communiceren goed beheerste. Je zou toch zeggen dat wij door spraak en taal de juiste tools in handen hebben om het communiceren tot in de perfectie te beoefenen? Say it is so...

Werkwijze en aanpak individueel, groep Stap 1: oriëntatie

CVN Zoek een aantal verschillende interviews op, afgenomen door journalisten, met een bekend persoon uit de jaren zestig of over een gebeurtenis uit de jaren zestig. Wie werd er geïnterviewd? Waar ging het interview over? Wat was het doel van het interview? Wat voor soort vragen werden er gesteld, werd er doorgevraagd? Was er sprake van ruis? En werd er eigenlijk wel goed geluisterd naar elkaar? Vermeld de bron waar je je interviews hebt gevonden. CVE Je gaat individueel op zoek naar Engelstalige liedjes uit de jaren zestig die een maatschappelijk thema hebben. Geëngageerde teksten dus. Welke artiesten waren bezig met geëngageerde teksten? Je kiest er drie uit die jou het meest aanspreken. (Op internet zijn zo'n beetje alle lyrics van de diverse artiesten uit de sixties te vinden.) Daarna worden jullie tijdens de les in groepjes van vier personen ingedeeld.

Sem 1.3 RegioCibap

Stap 2: ontwerpen

16

CVN Stel vragen samen voor je eigen interview over de jaren zestig. Je gaat dit interview bij minimaal vijf personen afnemen. Bij het maken van je eigen interview laat je zien dat je de verschillende soorten vragen beheerst. Van één bestaand interview dat een journalist afnam, leg je de nadruk op de analyse van dat interview. (Zie stap oriëntatie.) CVE Je gaat tijdens de lessen, in het Engels, in gesprek met je groepje om te bepalen welke 'song' jullie uiteindelijk als groep gaan presenteren. Als dat vast staat, gaan jullie je individueel voorbereiden op één van de volgende onderdelen; hoe is de keuze tot stand gekomen, waarom juist deze song, wat heb jij en/of de anderen ermee, wat betekent de tekst van de song, hoe heb je er kennis van genomen, wat vind je van de zanger(s), zangeres(sen), etc. De gezamenlijke presentatie duurt vijf minuten.


Stap 3: realiseren

Sixties-in-a-Box

CVN Je eigen afgenomen interviews laat je zien en vat je samen als een verslag van +/- een half A4. Je legt een logisch verband met het algemene beeld dat je hebt gekregen van de jaren zestig dat is voortgekomen uit de dingen die je tijdens deze periode leerde over de jaren zestig. CVE Jullie gaan de taken verdelen en een ieder doet de voorbereidingen m.b.t. de te houden presentatie. Ook geef je weer in jullie presentatie wie welk onderdeel voor zijn/haar rekening heeft genomen. Blijf in overleg met elkaar over de invulling van de verschillende onderdelen!

Stap 4: evalueren en presenteren

CVN Je presenteert het verslag aan je tutorgroep en geeft je mening die je hebt gevormd op basis van de opdrachten uit dit deel van het projectboek. CVE Je houdt met je groepje tijdens de Engelse les de presentatie over jullie 'song'. Deze groepspresentatie duurt ongeveer vijf minuten. Je maakt hiervoor een PowerPoint presentatie. Gebruik je muziek, dan mag dit onderdeel maximaal ĂŠĂŠn minuut duren.

Productspecificaties CVN op een rij Verslag in een snelhechter op A4 formaat met: - de zelf afgenomen interviews - het bestaande interview - het logische verband met het algemene beeld van de sixties

Productspecificaties CVE op een rij - Verslag in een snelhechter op A4 formaat, met daarin het individuele deel uit stap 1 en de 'song' met de individuele onderdelen op naam uit stap 2 en 3. De voorbereiding van de gezamenlijke presentatie, aantekeningen en andere hulpmiddelen die jullie gebruikten, bijvoorbeeld een PowerPointdocument, lever je ook in bij je verslag.

Begeleiding CVN Je maakt kennis met algemene communicatie. Denk daarbij aan het communicatiemodel, vragen leren stellen, doorvragen, ruis, etc. Het communicatiemodel is een model uit de taalwetenschap waarin de relaties tussen zender, bericht en ontvanger schematisch worden voorgesteld. Naast het maken van het verslag werken we verder in je boek en wekelijks op studiemeter.

Lesmateriaal, literatuur OLC Methode Good Practice www.studiemeter.nl www.songteksten.nl

Onbegeleid Onderzoek doen naar bestaande interviews en de verschillende vraagstellingen. Na goedkeuring van de vragen voor het interview houd je deze met minimaal vijf personen waarvan een aantal 'jong' is geweest in de jaren zestig. Je gaat op internet op zoek naar songteksten met een maatschappelijk thema, daarna ga je je voorbereiden op de groepspresentatie in het Engels. Je oefent wekelijks op studiemeter voor Engels en Nederlands. De volgende onderdelen uit deze taak zijn aanwezig in je ontwikkelmap: - beoordelingsformulier CVN - beoordelingsformulier CVE

Sem 1.3 RegioCibap

CVE Je oefent het spreken en het motiveren van je keuzes in het Engels. Je werkt verder uit de methode Good Practice en wekelijks op studiemeter.

17


Sixties-in-a-Box Taak 9 Just for kicks – the Sixties look Leervraag Hoe fotografeer ik op overtuigende en stijlvolle wijze de Sixties style?

Casus De mode in de Sixties was behoorlijk opvallend, bloemetjesjurken, dromerige meisjes met lang haar, zelf jongens droegen blouses met bloemmotieven. Een baard was voor velen ook een teken van je losmaken van de oudere generatie. Ook met fotografie werd geëxperimenteerd. Zoals Andy Warhol, die persfoto’s van Jacky Kennedy vaak gebruikte in zeefdruk waarbij hij experimenteerde met belichting, sluitertijden en diafragma’s.

Werkwijze en aanpak tweetallen en tutorgroep Stap 1: oriëntatie

In de FOT lessen werk je in tweetallen. Maak een serie van 6 tot 10 foto’s in Sixties style. Dit kunnen portretfoto’s of modefoto’s zijn. Een combinatie kan natuurlijk ook prima. Zoek op Internet naar voorbeelden hoe het modebeeld in de Sixties was. Download de voorbeelden die je wilt fotograferen en overleg met je docent of dit haalbaar is. Ga daarna op zoek naar de juiste attributen, bijvoorbeeld bij een kringloopwinkel of op zolder bij de (groot)ouders.

Stap 2: ontwerpen

Je kiest een aantal attributen, die je fotografeert en je maakt een keuze.

Stap 3: realiseren

Maak de foto’s in de studio met een neutrale achtergrond. Daarna ga je de foto’s bewerken in Photoshop, zodat deze uiteindelijk vrijstaand zijn. Vervolgens ga je er een achtergrond in kopiëren. Die achtergrond moet een typisch beeld van de Sixties zijn, bijvoorbeeld een afbeelding van Roy Lichtenstein of van Andy Warhol. Druk de foto’s af op staand A5 formaat en lever dit in bij je docent. Bespreek het eindresultaat met je vakdocent.

Productspecificaties fotografie op een rij:

Sem 1.3 RegioCibap

• Vooronderzoek (afbeeldingen, attributen) • 6 - 10 bewerkte portret- en modefoto’s (formaat: staand A5) in Sixties style

18


Sixties-in-a-Box

Taak 10 Het leek wel oorlog op De Dam Leervraag Hoe ontwikkel ik een flyer, aansluitend bij het Sixties thema?

Casus Veertig jaar geleden: het leek wel oorlog in hartje Amsterdam! Beatrix gaat trouwen en naarmate de huwelijksdag nadert, verspreidt Provo 'witte geruchten', bijvoorbeeld dat ze 'geestverruimende' suikerklontjes aan politiepaarden gaan voeren. Ze houden happenings en delen pamfletten uit, ze gebruiken de pers voor publiciteit. Een golf van graffiti kruipt als een vreemde uitslag over de stad. Er heerst een geheimzinnige sfeer in Amsterdam. Mensen gaan 's avonds naar bijeenkomsten en happenings, op zoek naar iets dat misschien ergens zou gebeuren. Op 10 maart rijdt de Koninklijke stoet na de huwelijksvoltrekking door Amsterdam. Er wordt een kip losgelaten en er ontploft een rookbom voor de gouden koets, de foto hiervan wordt wereldnieuws. Er zijn rellen tussen de nerveuze politie en groepen jongeren. De politie voert charges uit en de pers krijgt ook de nodige klappen. Pas dagen later keert de rust weer volledig terug, iedereen in verbijstering achterlatend. Hoe had het zo ver kunnen komen? En vooral, wat was de rol van de politie en van het gemeentebestuur? Roerige tijden waren het. Uitgeverij WhitePages laat die beelden herleven in de vorm van een boek 'Sixtiesin-a-Box'. Net als de Provobeweging van weleer met de pamfletten, wil WhitePages, als vooraankondiging alvast flyers laten drukken om de verkoop van 'Sixties-in-aBox' te ondersteunen. Natuurlijk zijn die flyers voorzien van een pakkende kopregel, illustraties en patronen. WhitePages wil graag een aantal (8) voorstellen van jullie waaruit zij DE flyer voor 'Sixties-in-a-Box' kunnen kiezen. Om het boek exclusief te maken wil de uitgeverij een aansprekende verpakking uitgeven, waarbij 'Sixties-in-a-Box' letterlijk vertaald moet worden. Aan die box is een label bevestigd.

Werkwijze en aanpak individueel Stap 1: oriĂŤntatie

GVO Je doet onderzoek naar bestaande flyers en je vormt hierover een mening. Je krijgt informatie van je docent over typografie en de grafisch- technische kant van kleursystemen. Je leert hoe je sfeer in bijvoorbeeld een flyer kan overbrengen. Ook doe je font- en kleuronderzoek (CMYK) in Indesign. Daarnaast doe je onderzoek naar allerlei soorten labels. GVI Je oefent met de Adobe programma’s, zodat je de flyer drukklaar kunt aanleveren. RPI Je doet onderzoek naar (hout)verbindingen en materialen t.b.v. 'Sixties-in-a-Box'. GVO Je maakt brainstormschetsen in kleur voor de flyer en bespreekt die met je docent, alvorens je een definitieve keuze maakt en je idee uitwerkt in een presentatieschets. RPI Nadat je hebt vastgesteld wat de afmetingen en de constructie voor de Box zijn ga je ontwerpschetsen maken t.b.v. het uiterlijk van deze verzamelbox. Zet op een rijtje welke verrassingen allemaal in de Box komen. Denk hierbij aan: scharnieren, laadjes, schuifelementen, materiaal ed.! De Box moet open en dicht kunnen. In de box past uiteindelijk jouw A3 portfolio. Materiaalkeuze is vrij maar denk ook eens hier aan afvalmaterialen zoals bijv. oude LP's, bakeliet, verpakkingsmaterialen, plastics, dozen en kijk eens in de kringloopwinkel!

Sem 1.3 RegioCibap

Stap 2: ontwerpen

19


Stap 3: realiseren

Sixties-in-a-Box

GVO Je werkt de definitieve schets uit tot een presentatieschets van de gekozen flyer in kleur. Je gaat verder met de uitwerking van het label. RPI Je maakt de Sixties-Box. GVI Je maakt oefeningen in Adobe Illustrator, Photoshop en Indesign.

Stap 4: evalueren en presenteren

Je levert de resultaten van jouw onderzoek naar flyers en labels, zowel alle ontwerpschetsen van de flyer en het label in. Je motiveert de gemaakte keuzes met betrekking tot beeld, kleur en typografie. Je beschrijft het ontwerpproces. En natuurlijk lever je jouw eigen Sixties-in-a-Box met aangehecht label in.

Productspecificaties GVO op een rij: Je maakt een ontwerp voor de flyer (eenzijdig bedrukt A4, full colour, CMYK) + het label. In de flyer neem je de volgende onderdelen op: • een kopregel (zelf bedenken) • foto's (3) • body tekst • een grafisch element

Productspecificaties instructie RPI/GVI op een rij: • Je eigen Sixties-Box. • Oefeningen Illustrator, Photoshop en Indesign • Label 'Sixties-in-a-Box' Welke producten maak je? • Onderzoek (bestaande flyers, font- en kleuronderzoek) • Brainstormschetsen • Presentatieschets • Opmaak in Indesign • Onderzoek, schetsen, print en motivatie in een net verslag Voer je ontwerp uit met bij het onderwerp passende: • typografie • kleur • vorm • lay-out • stramien (exact werken) • sfeer De verschillende ontwerpen worden uitgewerkt op de computer in het programma Indesign. Aan het eind van de taak voeg je de presentatieschets en print van de flyer en het label in je portfolio.

Begeleiding

Sem 1.3 RegioCibap

Lesmateriaal, literatuur vaktijdschriften OLC: (Novum, Items) boeken OLC: Apples & Oranges, het ultieme handboek voor visuele communicatie van David Dabner. Internet: sixties.startpagina.nl en zoek bij 600gle onder Sixties flyers en/of affiches

20

Start de taak op. Zorg dat je een goed overzicht hebt van de producten die je allemaal moet maken bij de verschillende vakgebieden. Let op de wensen van de opdrachtgever. Je leert schetsen op een manier die het bespreken van het werk goed mogelijk maken. Je doet onderzoek naar lay-out, typografie en kleur. Je maakt kennis met de grafisch- technische kant van kleur. Wat is PMS, CMYK en RGB? Je leert hoe je sfeer in bijvoorbeeld een flyer kan overbrengen. Tijdens Instructie GVI leer je werken met relevante software zoals Indesign door eerst enkele oefeningen te doen. Bij RPI leer je hoe je o.a. (hout)verbindingen maakt en werk je aan je eigen Sixties Box. Bij GVO ben je je aan het ontwikkelen op het gebied van Illustrator en Photoshop en maak je een label voor aan de Box. De volgende onderdelen uit deze taak zijn aanwezig in je portfolio: • presentatieschets flyer en label • print flyer & label (eenzijdig bedrukt A4, full colour).


Sixties-in-a-Box

Taak 11 Inside Outside the box Leervraag Op welke manier kan ik een baliedisplay ontwikkelen passend in het vormgevingsconcept van de Sixties?

Casus Voor de komende zomer heeft de Bijenkorf weer grootse plannen. Op verschillende afdelingen willen ze de jaren zestig laten herleven. Daarvoor is al een speciaal assortiment ingekocht of geproduceerd en deze artikelen, variërend van interieurartikelen en mode, tot boeken, DVD's en muziek worden verkocht. Op de multimedia afdeling, wil men een spectaculaire baliedisplay waarin een speciale 'Tribute to the 60' CD verkocht wordt. Echter is het zo, dat ook een goed product zich zelf nog niet verkoopt. Er zitten soms enorme reclame campagnes achter producten die je elke dag weer gebruikt. Om op te vallen tussen zoveel andere producten moet je de aandacht van de klant zien te krijgen en dat kan onder andere doormiddel van een opvallende productpresentatie. Met welk ontwerp verleid je de klant tot aanschaf van deze CD?

Werkwijze en aanpak individueel Stap 1: oriëntatie

RPD Je doet onderzoek naar verrassende, creatieve baliedisplays. Je benoemt de voornaamste kenmerken als kleurgebruik, vormentaal en toegepast materiaal en je gebruikt deze kennis bij de ontwerpen voor de baliedisplay. Daarnaast doe je onderzoek naar de kenmerken van diverse materialen, die je kunt gebruiken voor jouw ontwerp. Hoe kun je deze bewerken, ga experimenteren door bijv. door te zagen, boren, verwarmen, snijden, naaien …. ed. Maak foto’s van het proces en je materiaalproefjes.

Stap 2: ontwerpen

RPD Ontwerp een decoratieve baliedisplay voor de cd. Je maakt zowel ruwe schetsen op papier, alsook een aantal ruimtelijke modellen van je ontwerpen. Werk jou definitief ontwerp uit op A3 in kleur. Maak een display die functioneel en presentabel is. Zorg er voor dat hij origineel is en dat hij de Sixtie sfeer heeft. Maak duidelijk dat het om een cd presentatie gaat. Verder moet er plek zijn voor minimaal 10 cd’s. De totale grote van de baliedisplay mag niet groter zijn dan 35x 35 cm.

Stap 3: realiseren

RPD Je werkt aan de uitvoering van de baliedisplay. De basis van de display mag je maken van Finch board. Alle materialen die je extra wilt toevoegen moet je zelf zoeken en goed afstemmen op de uitstraling van de display. Denk hierbij ook aan diverse afvalmaterialen zoals aan oude LP's, bakeliet, plastics en kijk eens in de kringloopwinkel!

Stap 4: evalueren en presenteren

RPD Je levert je baliedisplay samen met het materiaalbord, de A3 visualisatie van het display en de 15 schetsen in. In je motivatie behandel je het waarom van jouw kleur- beeld- en materiaalkeuze.

• Een planning vooraf, waarin je alle werkzaamheden opneemt. • Materiaalbord waaruit kleur- en materiaalkeuze blijkt. • Baliedisplay op schaal 1 : 1 passend binnen het totale vormgevingsconcept. • Ruimtelijke schetsen van de baliedisplay. • Ruimtelijke proefmodellen. • Motivatie m.b.t. gemaakte keuzes voor de vormgeving. Geef bij de ontwerpen een duidelijke motivatie waaruit blijkt waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt.

Begeleiding Zorg dat je een goed overzicht hebt van alle onderdelen die je moet maken. Maak in de eerste week een duidelijke werkplanning en bespreek dit tijdens de periode in de tutor bijeenkomst. Je leert de basisbegrippen kennen van winkelvormgeving.

Sem 1.3 RegioCibap

Productspecificaties RPD op een rij:

21


Sixties-in-a-Box

Taak 12 The world wide web Leervraag Wat is Flash? Hoe pas je ontwerpprincipes zoals kleur, lay-out en typografie toe op het web? Hoe maak ik een app?

Casus We surfen wat af op het web. Maar hoe goed kijken we nu echt? Heb je wel eens heel kritisch gekeken naar een website? Hoe ziet die er eigenlijk uit? Aan de hand van een kijk-lijst ga je op het web op zoek naar voorbeelden van een goede website als we spreken over lay-out. Alle begrippen die je op de begrippenlijst voorkomen ga je gebruiken om je ogen goed de kost te kunnen geven. Welke uitgangspunten bij het ontwerpen van een website zijn belangrijk: • wat is het formaat? Bij het ontwerpen van website wordt gewerkt met pixels (px), het meest gangbare formaat is 1024 x 768. • welke onderdelen/elementen vormen samen een website? Denk hierbij bijvoorbeeld aan contact. • hoeveelheid elementen zijn dat? Bedenk hoeveel elementen je wilt laten zien. • wat is de leesrichting? Gaat jouw site van boven naar beneden of van links naar rechts. • wat zijn de belangrijkste elementen? Wat wil je graag als eerste laten zien, wat is een aantrekkelijk beeld, kan dat ook alleen met letters of moet er beeld bij? 1 Wat is internet? - Zelfde les instructie Flash (keyframes, tweens, geleiders, importeren bestanden (Ps,Ai)) - huiswerk: onderzoekje fonts/kleurgebruik sixties, verzamelen beeldmateriaal, schets banner in Ps 2 Korte Recap Flash instructie - Maken van de banner 3 Start single page site India - instructie over divs, containers, Dw, etc. - huiswerk: onderzoekje fonts/kleurgebruik india, verzamelen beeldmateriaal, schets in Ps 4 Maken van de website over India 5 Afmaken website over India - Presenteren van websites - huiswerk: verzamelen van informatie en beeldmateriaal voor de app 6 Instructie aanpassen van app template - Maken van app 7 Maken van app

Sem 1.3 RegioCibap

8 Uploaden van app naar het interweb(?) - Presenteren van app

22


Fase 1

Sixties-in-a-Box Planning opdrachten

** deze krijg je ook digitaal van je tutor/mentor Producten 1

Drieluik GVO/TTR

Betekenis van begrippen Probleemstelling formuleren Leervragen opstellen Gestelde eisen van het op te leveren product

2 EnquĂŞte MRA/ARV

Betekenis van begrippen Probleemstelling formuleren Leervragen opstellen Gestelde eisen van het op te leveren product

3

Planning + leerdoelen TTR

Betekenis van begrippen Probleemstelling formuleren Leervragen opstellen Gestelde eisen van het op te leveren product

4 Boomerangkaart LLB

Betekenis van begrippen Probleemstelling formuleren Leervragen opstellen Gestelde eisen van het op te leveren product

Verslag LLB

Betekenis van begrippen Probleemstelling formuleren Leervragen opstellen Gestelde eisen van het op te leveren product

Verslag RPP/GVO/GVI

Betekenis van begrippen Probleemstelling formuleren Leervragen opstellen Gestelde eisen van het op te leveren product

Kindermode etalage RPP/GVO/GVI

Betekenis van begrippen Probleemstelling formuleren Leervragen opstellen Gestelde eisen van het op te leveren product

Prijskaart RPP/GVO/GVI

Betekenis van begrippen Probleemstelling formuleren Leervragen opstellen Gestelde eisen van het op te leveren product

Sem 1.3 RegioCibap

5

23


Sixties-in-a-Box

6 Decoratiepaneel KLI/GVO/GVI

Betekenis van begrippen Probleemstelling formuleren Leervragen opstellen Gestelde eisen van het op te leveren product

Internet workspace KLI/GVO/GVI

Betekenis van begrippen Probleemstelling formuleren Leervragen opstellen Gestelde eisen van het op te leveren product

7

Visual OEV

Betekenis van begrippen Probleemstelling formuleren Leervragen opstellen Gestelde eisen van het op te leveren product

Perspectieftekening OEV

Betekenis van begrippen Probleemstelling formuleren Leervragen opstellen Gestelde eisen van het op te leveren product

Kunstverslag OEV

Betekenis van begrippen Probleemstelling formuleren Leervragen opstellen Gestelde eisen van het op te leveren product

8 Verslag CVN/CVE

Betekenis van begrippen Probleemstelling formuleren Leervragen opstellen Gestelde eisen van het op te leveren product

9 Serie 60’style foto’s FOT

Betekenis van begrippen Probleemstelling formuleren Leervragen opstellen Gestelde eisen van het op te leveren product

10 Flyer GVO/GVI/RPI

Betekenis van begrippen Probleemstelling formuleren Leervragen opstellen Gestelde eisen van het op te leveren product

Sixties verzamelbox GVO/GVI/RPI

Betekenis van begrippen

Sem 1.3 RegioCibap

Probleemstelling formuleren

24

Leervragen opstellen Gestelde eisen van het op te leveren product


Sixties-in-a-Box

11 Baliedisplay RPD

Betekenis van begrippen Probleemstelling formuleren Leervragen opstellen Gestelde eisen van het op te leveren product

12 Website IAO

Betekenis van begrippen Probleemstelling formuleren Leervragen opstellen Gestelde eisen van het op te leveren product

App template Betekenis van begrippen Probleemstelling formuleren Leervragen opstellen Gestelde eisen van het op te leveren product

Sem 1.3 RegioCibap

IAO

25


Fase 2

Sixties-in-a-Box Planning opdrachten

** deze krijg je ook digitaal van je tutor/mentor

Sem 1.3 RegioCibap

Taken

26

1

Let's go!

2

‌..that's the question

3

Waar sta ik eigenlijk?

4

Actie!

5

Back to the Sixties at the Bijenkorf

6

The sky is the limit!

7

The best art is the art of making money

8

Vrijheid en blijheid. Freedom and joy

9

Just for kicks - the Sixties look

10

Het leek wel oorlog op De Dam

11

Inside Outside the box

12

The world wide web

wk 1

wk 2

wk 3

wk 4

wk 5

wk 6

wk 7

wk 8

wk 9


Sixties-in-a-Box

Fase 3, 4 en 5 ** deze krijg je ook digitaal van je tutor/mentor Producten Wat moet je allemaal inleveren en hoe? Taak 1

Fase 3

Fase 3

Fase 4

Fase 5

realiseren ontwerpen

realiseren uitvoeren

controleren (feedback en inleveren

evalueren

Let's go!

Taak 2 ‌..that's the question Taak 3 Waar sta ik eigenlijk? Taak 4 Actie! Taak 5 Back to the Sixties at the Bijenkorf Taak 6 The sky is the limit! Taak 7

The best art is the art of making money

Taak 8 Vrijheid en blijheid. Freedom and joy Taak 9 Just for kicks - the Sixties look Taak 10 Het leek wel oorlog op De Dam Taak 11 Inside Outside the box

Sem 1.3 RegioCibap

Taak 12 The world wide web

27


Sixties-in-a-Box

Telefoonlijst en tutorplanning Projectgroep / tutorgroep Naam

Telefoon

Overige

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tutor

Tutorplanning Week 1 2 3 4 5

Sem 1.3 RegioCibap

6

28

7 8 9

Voorzitter

Notulist

Bordschrijver


Cibap vakschool voor verbeelding Postbus 868

8000 AW

Zwolle

038 454 69 44

info@cibap.nl

www.cibap.nl

Regiocibap sem 1 3 sixties in a box 2013-14  

Dit projectboek brengt je langs de roerige jaren zestig in Amsterdam. Je maakt kennis met Melchior van Kooten, een opstandige tiener uit Nun...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you