Page 1

Creatief vakman

week 1

Les. 1

Compositie

Vak: CV

Opdracht omschrijving:

Week: 1

Inventariseer alle bouwkundige materialen van deze school die zijn toegepast. Verwerk al deze gegevens in tabellen in het programma WORD. In de tabellen verwerk je de volgende eigenschappen van de gebruikte bouwmaterialen: soort- en merknaam, samenstelling, toepassing, eigenschappen, formaten en prijzen. Na afloop van deze les heb je af: Verslag met bouwmaterialen: soort- en merknaam, samenstelling, toepassing, eigenschappen, formaten en prijzen in combinatie met foto's. Als je de opdracht klaar hebt en je zoekt verdieping dan kun je: Lees uit het boek 'schildertechnieken' onderwerp hout hoofdstuk 1 t/m 2.

Les. 2

Compositie

Vak: CV

Opdracht omschrijving:

Week: 1

Ga op onderzoek uit naar een ontwerp van een gebouw wat jou aanspreekt. Probeer dit ontwerp in het softwareprogramma 'Sketch Up' na te maken. Beperk je alleen tot het exterieur.. Na afloop van deze les heb je af: Een ontwerp van een gebouw.

CV MMVO week 1-12

Waar kun je verdere info vinden: www.architectenweb.nl/ http://www.vastgoedsites.nl/

1


Les. 3 Vak: CV Week: 2

Creatief vakman

week 2

Vorm Hierbij wordt gebruik gemaakt van een webpagina op de computer: Bouwtechniek.

Opdracht omschrijving: Aan de hand van een webpagina gaan jullie je verdiepen in het bouwproces, de bouwtechniek. Lees de volgende onderwerpen aandachtig door en beantwoord de bijgeleverde vragen; het bouwproces; meten en uitzetten; funderingen; de eerste lagen; systeemvloeren; profielen stellen; de spouwmuur; de baksteen; baksteenfabricage; koppen en lagenmaat; metselverbanden; tanden; voegen; rollagen; verzwaringen; overspanningen; gereedschap; specie; binnenmuren; aanbouw school. Na afloop van deze les heb je af: het bouwproces; meten en uitzetten; funderingen; de eerste lagen; systeemvloeren; profielen stellen; + antwoorden op vragen. Als je de opdracht klaar hebt en je zoekt verdieping dan kun je de volgende site bezoeken: http://www.kennislink.nl/publicaties/het-geheim-van-de-gulden-snede

Les. 4 Vak: CV Week: 2

Vorm Hierbij wordt gebruik gemaakt van een webpagina op de computer: Bouwtechniek.

Opdracht omschrijving: Aan de hand van een webpagina gaan jullie je verdiepen in het bouwproces, de bouwtechniek. Lees de volgende onderwerpen aandachtig door en beantwoord de bijgeleverde vragen; het bouwproces; meten en uitzetten; funderingen; de eerste lagen; systeemvloeren; profielen stellen; de spouwmuur; de baksteen; baksteenfabricage; koppen en lagenmaat; metselverbanden; tanden; voegen; rollagen; verzwaringen; overspanningen; gereedschap; specie; binnenmuren; aanbouw school. Na afloop van deze les heb je af: De spouwmuur; de baksteen; baksteenfabricage; koppen en lagenmaat; metselverbanden; tanden; voegen; + antwoorden op vragen.

CV MMVO week 1-12

Als je de opdracht klaar hebt en je zoekt verdieping dan kun je: www.hebel.nl www.ytong.nl www.cellenbeton.nl

2


Les. 5 Vak: CV Week: 3

Creatief vakman

week 3

Vorm Hierbij wordt gebruik gemaakt van een webpagina op de computer: Bouwtechniek. Opdracht omschrijving: Aan de hand van een webpagina gaan jullie je verdiepen in het bouwproces, de bouwtechniek. Lees de volgende onderwerpen aandachtig door en beantwoord de bijgeleverde vragen; het bouwproces; meten en uitzetten; funderingen; de eerste lagen; systeemvloeren; profielen stellen; de spouwmuur; de baksteen; baksteenfabricage; koppen en lagenmaat; metselverbanden; tanden; voegen; rollagen; verzwaringen; overspanningen; gereedschap; specie; binnenmuren; aanbouw school. Na afloop van deze les heb je af: Rollagen; verzwaringen; overspanningen; gereedschap; specie; binnenmuren; aanbouw school. + antwoorden op vragen. Als je de opdracht klaar hebt en je zoekt verdieping dan kun je: www.gibo.nl www.promonta.com

Vak: CV Week: 3

Vorm Deze opdracht heeft heel veel te maken met wat je in voorgaande lessen hebt geleerd.

Opdracht omschrijving: We gaan een nader te bepalen ruimte op schaal tekenen. Eerst wordt er een powerpoint getoond waarin uitgelegd wordt hoe en wat een tekening op schaal is. Vervolgens wordt deze theorie omgezet in een plattegrond waarin alle eisen en wensen verwerkt zijn. Na afloop van deze les heb je af: Een volledige plattegrond van een ruimte op schaal getekend in de aangeleverde plattegrond. Als je de opdracht klaar hebt en je zoekt verdieping dan kun je: • Ruimtelijke schetsen maken van jullie plan. • De plattegrond inkleuren om het geheel aantrekkelijker te maken.

CV MMVO week 1-12

Les. 6

3


Les. 7 Vak: CV Week: 4

Creatief vakman

week 4

Calculatie Bij deze les wordt gebruik gemaakt van een interactieve cd om geautomatiseerd te calculeren.

Opdracht omschrijving: Opdracht calculatie 'Koornbeursflat' Opdrachtgever Savantis T.a.v. G. Zoet Postbus 76 2740 AB Waddinxveen

Calculatie-opdracht 'Koornbeursflat' De stappen die je voor de calculatie-opdracht 'Koornbeursflat' moet doorlopen bestaat uit 5 stappen, maar eerst doe je: - Inventariseren - Opmeten - Inspecteren - Adviseren - Calculeren

Inventariseer de voorgevel Gevelaanzichten vind je onder 'projectgegevens'. Vul aan de hand van de gevelaanzichten het inventarisatierapport in. Deze vind je aan de linkerkant van je scherm onder de knop 'werkmappen'.

Opmeten Meet het aantal m1 of m2 te schilderen onderdelen aan de voor- achter- en zijgevels. De te schilderen onderdelen zijn: Voorgevel - Metalen galerijhekken - Metalen garagedeuren - Houten gevelkozijnen/ramen/deuren - Houten daklijst - Betonranden - Onderkant en bovenkant van galerijvloeren - Metselwerk tot 1e verdieping Vul het aantal m1 of m2 aan de hand van de gevel-, kozijn-, detail- en plattegrondtekeningen de opmeetstaat in. Deze vind je aan de linkerkant onder 'werkmappen'. Let op: de dakopbouw van de Koornbeursflat en de begane grond (met uitzondering van de garagedeuren) vallen niet onder de opdracht. Na afloop van deze les heb je af: Het inventarisatierapport van de voorgevel en de opmeetstaat van de voorgevel.

CV MMVO week 1-12

Waar kun je verdere info vinden: calculeren in het schilderbedrijf Basis verfbestek 2006 Normenboek

4


Les. 8 Vak: CV Week: 4

Creatief vakman

week 4

Calculatie Bij deze les wordt gebruik gemaakt van een interactieve cd om geautomatiseerd te calculeren.

Opdracht omschrijving: Opdracht calculatie 'Koornbeursflat' Opdrachtgever Savantis T.a.v. G. Zoet Postbus 76 2740 AB Waddinxveen

Calculatie-opdracht 'Koornbeursflat' De stappen die je voor de calculatie-opdracht 'Koornbeursflat' moet doorlopen bestaat uit 5 stappen, maar nu doe je: - Inventariseren - Opmeten - Inspecteren - Adviseren - Calculeren

Inspecteren Onder de knop projectgegevens staat een knop totaaloverzicht als je daar heengaat kun je de 'Koornbeursflat' laten draaien. De onderdelen met gebreken hebben een rode hotspot. Als je met je muis op zo'n hotspot klikt, dan komt er een foto tevoorschijn, wanneer je nogmaals klikt kun je hem weer sluiten. De foto geeft de conditie van de ondergrond weer. Ook kun je de gebreken benaderen door in het menu op de knop 'gebreken' te drukken. Vul het inspectierapport in. Deze vind je aan de linkerkant van je scherm onder de knop 'werkmappen'. Naast het invullen van de gebreken schrijf je per foto in het inspectie rapport op wat de oorzaak is van het gebrek en hoe het gebrek langdurig is op te lossen.

Adviseren Naar aanleiding van de inventarisatie heb je een beeld gekregen van welke handelingen er verricht moeten worden om de klus te klaren. Ook weet je de oorzaken achter de gebreken. De opdrachtgever wil graag ĂŠĂŠn verftechnisch advies. Het verftechnisch advies vanuit het basisverf- en glasbestek is al gegeven namelijk: Onderdelen: 1. Kozijnen: OHD 03, OHR 01, OHR 05 en OHR 06 (OHR 01, OHR 05 en OHR 06 moet u eerst zelf maken) 2. Deuren, ramen en daklijsten: OHD 03, OHR 05 en OHR 06 (OHR 05 en OHR 06 moet u eerst zelf maken) 3. Metalen hekwerken: OMA 01 4. Metalen garagedeuren: OMV 04a 5. Muren tot 1e verdieping: OSA 01 6. Onderkant betonvloeren en betonranden OSD 02 7. Betonvloeren: OSV 07 en OSR 04 (OSR 04 moet u eerst zelf maken) 8. Beglazing: OBS 06 (OBS 06 moet u eerst zelf maken) Welke verfproducten je wilt gebruiken bepaal jezelf. Raadpleeg hiervoor de websites van verschillende verffabrikanten. De 'Koornbeursflat' bestaat uit meerdere gevels en niet alle gevels staan voortdurend onder invloed aan weersinvloeden. Bepaal welke gevels het meeste onderhevig zijn aan weersinvloeden. Na afloop van deze les heb je af: Inspectierapport en een verftechnisch advies Waar kun je verdere info vinden: Calculeren in het schilderbedrijf Basis verfbestek 2006 Normenboek

CV MMVO week 1-12

5


Les. 9 Vak: CV Week: 5

Creatief vakman

week 5

Ruimte Bij deze les wordt gebruik gemaakt van een interactieve cd om geautomatiseerd te calculeren.

Opdracht omschrijving: Opdracht calculatie 'Koornbeursflat' Opdrachtgever Savantis T.a.v. G. Zoet Postbus 76 2740 AB Waddinxveen Calculatie-opdracht 'Koornbeursflat' De stappen die je voor de calculatie-opdracht 'Koornbeursflat' moet doorlopen bestaat uit 5 stappen, maar nu doe je: - Inventariseren - Opmeten - Inspecteren - Adviseren - Calculeren

Calculeren Je gaat nu de gegevens invoeren in het calculatieprogramma Excel. De opdrachtgever wil graag naast een advies ook weten wat de kosten zijn van de uit te voeren werkzaamheden en wanneer het werk kan worden uitgevoerd. Als je in Excel gaat calculeren kun je onder de knop 'calculeren' een calculatieformulier vinden om in te vullen. Om het calculatieformulier in te vullen (in Excel) maak je gebruik van het verftechnisch advies en eerder uitgerekende stuks, m1 of m2 vanuit de opmeetstaat. Gebruik per onderdeel ĂŠĂŠn calculatieformulier. Om te bepalen hoeveel tijd je nodig hebt voor een handeling maak je gebruik van het tijdnormenboek voor schilderwerkzaamheden. Een aantal tijdnormen zijn te raadplegen op www.schildersinopleiding.nl. Om te bepalen wat het verbruik van de materialen is raadpleeg je de productinformatiebladen van een verfleverancier. Deze zoek je op internet op. Na afloop van deze les heb je af: Calculatieformulieren ( m1, m2 stuks prijzen) per onderdeel.

CV MMVO week 1-12

Waar kun je verdere info vinden: Calculeren in het schilderbedrijf Basis verfbestek 2006 Normenboek

6


Les. 10 Vak: CV Week: 5

Creatief vakman

week 5 en 6

Ruimte 'Ikologie' dit is het meest persoonlijke op aarde!!! Deze les is gebaseerd op een boek van Remco Claassen 'Ik'. Het boek geeft je vernieuwende, pragmatische inzichten in persoonlijk leiderschap. IK is volledig op jouw lijf geschreven. Het gaat je helpen om: * beter dan ooit in kaart te krijgen WIE je bent, WAT je wilt en HOE je dat bereikt. * te ontdekken wat je talenten, je passies en je diepste kern werkelijk zijn. * het mooiste op aarde te vinden: je eigen IK.

Opdracht omschrijving: We gaan op zoek naar 'Ikke' Aan de hand van een inspirerende powerpoint en een digitaal invul schema gaan jullie jezelf op nieuw ontdekken en een richting bepalen. Ga naar http://www.missionstatement.nl/ en probeer zo zorgvuldig mogelijk in te vullen. Na afloop van deze les heb je af: Een volledig ingevuld en geprint missionstatement. Waar kun je verdere info vinden: www.remcoclaassen.nl www.spectrum.nl voor inspiratie tav boeken Als je de opdracht klaar hebt en je zoekt verdieping dan kun je: http://www.tiggelaar.nl/ http://www.intermediair.nl/artikel//148074/managementgoeroe-remco-claassen-ikben-moeder-theresa-in-glitterpak.html

Les. 11

Kleur

Vak: CV

Jullie gaan met de basis van kleurenleer aan de slag.

Week: 6

Opdracht omschrijving: Lees de kleurengids en beantwoord de vragen.

CV MMVO week 1-12

Waar kun je verdere info vinden: http://www.colourtechnology.eu/2008/upload/file/kleurengids.pdf http://www.euklides.no/vig_bauhaus/itten_m.jpg http://www.fusionanomaly.net http://www.vischeck.com

7


Les. 12 Vak: CV Week: 6

Creatief vakman

week 6

Kleur Kleur is een eigenschap van licht die wordt bepaald door de verschillende golflengtes waaruit dat licht is samengesteld. Mensen nemen licht waar wanneer elektromagnetische straling met een golflengte tussen 750 en 400 nanometer het oog bereikt. De samenstelling van golflengtes wordt het spectrum genoemd. De kleur van een oppervlak wordt bepaald door het deel van het licht dat door dat oppervlak wordt weerkaatst. (Bron: wikipedia)

Opdracht omschrijving: Eigen camera mee! Check eerst http://www.vanloonkleuradvies.nl/portfolio.html Ga nu in tweetallen de binnenstad van Zwolle in en maak een fotoreportage van gebouwen, de relatie is kleur. Je kunt denken aan detail foto's van kozijnen, luiken, voordeuren, reclame uitingen, huisnummers, enz, maar ook complete gebouwen rijtjes woningen, naar binnen draaiende deuren, enz. Druk de foto's af en maak een collage, waarbij kleur leidend is. Druk de meest inspirerende foto's af en maak een collage, waarbij kleur leidend is. Deze collage wordt aan het eind gepresenteerd en motiveer jouw uitwerking, de nadruk van deze motivering dient natuurlijk bij de kleurstellingen te liggen. Na afloop van deze les heb je af: Een kleurrijke collage, opgebouwd uit inspirerende eigen gemaakte foto's.

CV MMVO week 1-12

Waar kun je verdere info vinden: Inspiratiebron: http://www.instantshift.com/2010/04/23/mix-collection-of-77-stunning-photographsto-refresh-your-mind/ http://www.flickr.com/groups/architecture/pool/with/7365373040/#photo_7365373040

8


Creatief vakman

Les. 13

Materiaal

Vak: CV

Wij verdiepen ons in bouwtechniek.

week 7

Week: 7

Opdracht omschrijving: Waar is jouw huis van gemaakt?. Verschillende materialen hebben verschillende eigenschappen. En die eigenschappen moet je gebruiken. Glas is bijvoorbeeld doorzichtig, en kun je goed gebruiken voor de ramen. Maar als je je hele huis van glas maakt kan iedereen zo naar binnen kijken! Ook heb je verschillende soorten hout. Zachthout en hardhout. Zachthout is makkelijk te verwerken, je kunt er makkelijk in boren of spijkers in slaan. Een nadeel van zachthout is dat het snel beschadigt. Zachthout is dus niet duurzaam. Je gaat op Internet opzoeken welke materialen je allemaal kunt gebruiken voor je huis. Bedenk goed wat voordelen en nadelen zijn van de materialen. Om het milieu te sparen gebruik je duurzame materialen. Wat is duurzaam eigenlijk? Als je duurzame materialen moet gebruiken moet je misschien eerst weten wat dat betekent. Ga naar Google en type in: 'Wat is duurzaam bouwen'.

Internet-opdracht 1: Google: wat is duurzaam bouwen? Dubo producten Dubo materialen

Opdracht 2: Google: manieren om je huis te verwarmen Alles over verwarming Over verwarmen en isoleren (met weer een heleboel links!)

Opdracht 3: Google: water besparen Water besparen Opdracht 4: Wikipedia (encyclopedie) over energiecentrales Duurzame energie

CV MMVO week 1-12

Na afloop van deze les heb je af: Informatie zoeken en verzamelen vanuit de gegeven sites en linken.

9


Creatief vakman

Les. 14

Materiaal

Vak: CV

Jullie gaan je verdiepen in bouwtechniek.

week 7 en 8

Week: 7

Opdracht omschrijving: Verzamelde gegevens samenvoegen tot een uitgewerkt verslag. Na afloop van deze les heb je af: Uitgewerkt verslag met voorkant, inhoudsopgave, kern en slot Waar kun je verdere info vinden: http://www.marianum.nl/natuurkunde/Info/En%20verslag%20hoe%20maak%20je%20 dat.htm

Les. 15 Vak: CV Week: 8

Materiaal Materialen zijn er in vele soorten en maten, maar deze materialen zijn in 5 groepen onder te verdelen. Namelijk: hout, steenachtig, glas, kunststof, metaal.

Opdracht omschrijving: Jullie krijgen een powerpoint mbt hout. Zoek uit: Wat is de herkomst van hout, schrijf hierover een artikel van minimaal 300 en maximaal 500 woorden. Verzamel de gegevens en voeg dit samen tot een uitgewerkt verslag. Na afloop van deze les heb je af: 1 Artikel en een uitgewerkt verslag met voorkant, inhoudsopgave, kern en slot. Waar kun je verdere info vinden: http://nl.Wikipedia.Org/wiki/hout http://hout.Startpagina.nl/

Les. 16

Materiaal

Vak: CV

Verf, een geweldig materiaal.

Week: 8

Opdracht omschrijving: Luisteren naar een powerpoint over verf en haar bestanddelen. En dan naar het practicum lokaal voor 'van ei tot schilderij' We maken hier van de eidooier een bindmiddel voor een verfje. Het is heel gemakkelijk schilderen met deze verf, droogt ook snel. Na afloop van deze les heb je af: Een zelf gemaakte verf en een schilderij gemaakt met deze verf.

CV MMVO week 1-12

Waar kun je verdere info vinden: http://hobby-en-overige.infonu.nl/diversen/29853-van-ei-tot-schilderij.html  

10


Creatief vakman

Les. 17

Stijl

Vak: CV

Een ondernemende ondernemer‌

week 9

Week: 9

Opdracht omschrijving: Meegebracht: oordoppen om video's te beluisteren. Bekijk: http://www.entrepreneurconsultancy.nl/entrepreneur/ Facebook is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Like en unlike zijn tegenwoordig veel gebruikte termen. Een ondernemer mag en kan facebook niet meer links laten liggen, dit geldt overigens ook voor twitter en LinkedIn. Wij gaan aan de hand van een digitale handleiding een Facebook pagina aanmaken voor ons fictieve bedrijf. Na afloop van deze les heb je af: Een facebook pagina voor jouw fictieve bedrijf Waar kun je verdere info vinden: http://www.justconnecting.nl/IManager/Download/545/29001/5647/0/NL/5647_0_ pv2i_1_page_ebook_over_Facebook.pdf http://www.veranderjewereld.nl/ http://da.nny.nl/  

Les. 18

Stijl

Vak: CV

Opdracht omschrijving:

Week: 9

Luisteren naar sprekers uit de vastgoedbranche. Onderwerp: wat staat mij de komende jaren te wachten? Een projectleider (Arnold Bolhuis, Wits Noord) eigenaar vastgoedonderhoudsbedrijf (Tonnie Zijlstra ), makelaar (Karin Renes) oid.

CV MMVO week 1-12

Waar kun je verdere info vinden: http://www.wits.nl/page/wits-noord.ashx http://zijlstraschilders.nl/default.ashx http://www.reneslevenenwonen.nl/

11


Creatief vakman

Les. 19

Stijl

Vak: CV

Schilderstijl of schilderhandtekening

week 10

Week: 10

Opdracht omschrijving: Jullie gaan aan de slag met schuurpapier, kwasten, rollers, watergedragen- en oplosmiddelhoudendeverven. Verkrijg kennis van verschillende materialen gereedschappen en verven. Na afloop van deze les heb je af: Geschilderde ondergronden, basiskennis verf.

Waar kun je verdere info vinden: http://www.decoratief.nl/Verfvraagbaak/Wat%20is%20verf.htm

Les. 20

Stijl

Vak: CV

Opdracht omschrijving:

Week: 10

Als afsluiting gaan we STEIL naar boven. We gaan naar de klimwand bij Yosemite Zwolle. Teambuilding is een veel gehoorde term in het bedrijfsleven. Door middel van knopen, zekeringen, veiligheid en op elkaar vertrouwen. Schooltarief klimclinic indoor toprope 6 pers 1,5 uur â‚Ź 11,50/ pp

CV MMVO week 1-12

Waar kun je verdere info vinden: http://www.yosemite.nl/

12

Semesterboek Creatief vakman semester 1 2012  

Semesterboek Creatief vakman semester 1 2012