Page 1

.ZǯMǒTBNP[BNZLBD[NÓXJǒ(300.

FORUM  3 0 3  2010 ( . BRANŻOWE SIERPIEŃ . . 3 ( 0  0. 00 (3 (  00. 00 (30 (3  ( . 00. 00 (30 (  . 300 30 (3 ( ( . . 3 0 . 3 3    .  0  ( 0  00 (3 ( . 00. 300 (3 (   00. 0. 300 (3 (  00. 0. 300 (30 (  00. . .  0 . . 00. (30 (3  . . 0   3  0 00 (3 00 ( 3 0. ( . 0. 00 (3 ( . 0. 00 (3 30 ( . . 00. 300 ( 3  0 (3 (3  0 ( 3 (3  ( . 00. (30 (3  0. (  0 . 3  (    0 0  3 3 0   0 0  0 0  .  .  3 0 (3 0 00 ( . . ( 30 ( . 0. . 0. 00 (3 0. 0 . 0. 00 (3 ( 0. 00 (3 (3  0. 00 (3 (   0  . 0  3 0 0 3  . . 3 0 3 3 0  0  0 .   0 3 (3 ( ( . 0. 00 (3 00. 300 (3 (  0. 00. (30 30 ( 00 (3 (  0. 00. (30 300 (3 (   3 . 3 0 ( . 30 .   . ( . . (  0. 00 0. (30 (3 (3 (3 (  . 00 300 (3 (  . 00 . 00 300 (  . 3 0 00 30  . .

0

ISSN 1730-9522 NR 8 (88) SIERPIEŃ 2010

Leszek Leszek Mazurkiewicz Mazurkiewicz

LUDZIE WOŁOMINA

FENSTER UND TÜREN FÜR BAUDENKMÄLER seiten 26–41


2

GOŚĆ NUMERU Ludzie Wołomina MIESZANKA FIRMOWA

11 Zostań blogerem 12

REPORTAŻ Fasady od braci

14

SONDA Jak minęło półrocze

15

RYNKI ZAGRANICZNE Z optymizmem

20

NORMALIZACJA Drewno na okna

21

SPRZEDAŻ Niełatwy kawałek chleba

23

NOWE TECHNOLOGIE Energia ze słońca

24

REKLAMACJE Z listów do redakcji

26

FENSTER UND TÜREN FÜR BAUDENKMÄLER Stolarka z tradycjami

34

STOLARKA W ZABYTKU Szyk i profesjonalizm

42

ANALIZY Producenci stolarki

O 15 procent, jak wyliczył ekspert Blokno.pl*, powinny już być droższe okna tworzywowe, a tymczasem nasza telefoniczna sonda (str. 11) pokazuje, że nie tylko nie zdrożały, ale ich średnia cena jest wręcz niższa od tej z końca ubiegłego roku. A przecież podrożała stal (o 10 proc.), szyby (również 10 proc.), profile i okucia (o 3 proc.). Polscy producenci okien wydają się nie uwzględniać w cenach sprzedaży wzrostu kosztów materiałów i zaopatrzenia, jakby pokrywali je z własnych marż. A przecież analiza ubiegłorocznych wyników finansowych (str. 42) pokazuje, że już w poprzednim sezonie tych marż prawie w ogóle nie mieli. Z czego więc dokładają? Coraz częstsze sygnały o upadłościach firm (str. 4 i 6) każą przypuszczać, że przejadają swoje majątki. Najlepszą ilustracją tego procesu jest rozmowa z Leszkiem Mazurkiewiczem, byłym szefem Stolarki (str. 2), która właśnie zwinęła się z Wołomina. Na tle stolarki tworzywowej dużo lepiej wypada stolarka drewniana; jej producentów charakteryzuje wieloletnia, wielopokoleniowa wręcz tradycja rzemieślnicza i biznesowa (str. 27 – 30). Doskonałe wyniki Pozbudu (str. 4), elastyczność działania Braci Bertrand (str. 12 – 13), zagospodarowanie niszy stolarki do zabytków przez Bildau&Bussmann czy przemyślana polityka marketingowa firmy Urzędowski (str. 8) to tylko przykłady umiejętności dojrzałego prowadzenia biznesu, w zgodzie z własnymi kompetencjami, logiką i ekonomią. Oczywiście, i w segmencie tworzywowym takie przykłady można mnożyć, co potwierdzają wyniki Druteksu, Budvaru, Oknoplastu (str. 4 i 6) czy choćby koszalińskiej firmy PUF (str. 14). Niezbyt odkrywcze jest stwierdzenie, że są w tej branży firmy zarówno dobrze, jak i źle zarządzane. Jednak trudny obecny sezon zweryfikuje zapewne zarządy wielu z nich, a w sezon 2011 cała branża stolarki wejdzie prawdopodobnie mocno oczyszczona. W drugiej części tego wydania „Forum” pokazujemy możliwości polskich producentów w zakresie odtwarzania stolarki zabytkowej (str. 26 – 41). Jej niemieckojęzyczna wersja skierowana jest do niemieckich konserwatorów zabytków, z którymi spotkamy się już niebawem w Lipsku na największych europejskich targach poświęconych zabytkom. To jest tylko jedna z nisz, którą Polacy mogą zagospodarować z korzyścią dla siebie, bo jak wyliczył ostatnio związek niemieckich producentów okien (str. 22), w całej Europie na wymianę wciąż czeka 3,3 mld okien i zapewne drugie tyle drzwi. Dużą część tego potencjału mogą zagospodarować także polskie firmy. Jednak chyba wyłącznie te, które umieją właściwie korzystać ze swoich kompetencji oraz z praw logiki i ekonomii. ROBERT KLOS * Adam Grow: „Ignorancja ekonomiczna czy głupota?”, http://adam-grow.blokno.net

FORUM BRANŻOWE – miesięcznik Wydawca: Centrum Informacji Branżowej ul. Turmoncka 22/110, 03-254 Warszawa tel.: 22 100 52 02; tel./faks: 22 678 41 32 e-mail: cib@okna-forum.pl www.okna-forum.pl Redaguje zespół: Anna Błaszczyńska (redaktor prowadząca, tel.: 782 866 272), Hanna Czerska (przeglądy), Robert Klos (analizy rynkowe), Sylwia Melon (szkło), Maksymilian Miros (badania), Magda Rocka (aktualności), Jan Stolczyk (drewno), Magdalena Stopa (okucia), Aneta Jarosz, Jadwiga Madziar, Agnieszka Bekisz (informacje).

Redakcja: tel.: 22 100 52 02 e-mail: redakcja@okna-forum.pl Reklama: tel./faks: 22 678 41 32, kom.: 722 289 453 e-mail: marketing@okna-forum.pl Prenumerata: tel./faks: 22 678 50 73, 678 41 32 e-mail: prenumerata@okna-forum.pl Nakład: 3300 egz. Skład i łamanie: Maciej Kiełkucki Za treść i formę materiałów reklamowych i promocyjnych Redakcja nie odpowiada. Ilustracje: Jerzy Czapiewski Tłumaczenia: Marta Krzemińska

W weekend 10 – 12 września 2010 w Sielpi pod Kielcami odbędzie się

VI Branżowy Zlot Motocyklowy

MOTOBUD 2010 Partnerami tegorocznego zlotu są:

S.A.

Szczegóły organizacyjne i karta zgłoszenia na: www.motobud.pl


FORUM BRANŻOWE GOŚĆ NUMERU

LUDZIE WOŁOMINA Rozmowa z Leszkiem Mazurkiewiczem, byłym prezesem zarządu Stolarki Wołomin

Której z decyzji podjętych w okresie 12-letniego szefowania Stolarce żałuje pan najbardziej? Najbardziej żałuję tej decyzji, której nie podjąłem. Kiedy w roku 2000 wchodził do firmy francuski Paribas, zaproponował, że odkupi wszystkie akcje spółki i będzie jedynym jej właścicielem. Nie zdecydowałem się wtedy na wsparcie tego pomysłu, a już kilka lat później i tak musieliśmy jako wspólnicy to zrobić, tyle że innemu już kupującemu, w zupełnie innych okolicznościach gospodarczych. Gravitas Jarosława Mikosa skupił akcje prawie dziecięć razy taniej niż wcześniej oferował Paribas. Niestety tak, ale i koniunktura na rynku, i kondycja finansowa spółki były już zupełnie inne. Różnica między rokiem 2000 a 2005 to cała epoka w historii tej firmy: w tym okresie mieliśmy pierwszy poważny kryzys popytu na okna i drzwi, kryzys zarządzania przedsiębiorstwem i pierwsze kłopoty z nadmiernym zadłużeniem spółki. A cena akcji jest pochodną wyceny wartości firmy – w tamtym pięcioleciu jej wartość spadła, jak widać, prawie dziesięciokrotnie. Co by się zmieniło, gdyby właścicielem Stolarki w roku 2000 został Paribas? Firma zyskałaby przede wszystkim jednego właściciela, który wyznaczyłby dla spółki konkretny cel, wdrożył procedury jego realizacji i pilnował, aby ten cel był stopniowo osiągany. Z tego i tylko z tego rozliczany byłby przed właścicielem zarząd spółki. Paribas mógł wnieść w wianie także swoje wieloletnie doświadczenie korporacyjne i know-how w postaci sprawdzonych procedur budowania kanałów dystrybucji, zarządzania sprzedażą i kontrolingu w tak dużym przedsiębiorstwie.

Leszek Mazurkiewicz lat 61, absolwent technikum budowlanego, potem Wydziału Technologii Drewna na SGGW, a następnie wydziału zarządzania UW. Stypendysta Stolbudu Wołomin, więc pierwsza praca w Wołominie; najpierw referent, potem kierownik działu, następnie dyrektor ds. produkcji i prezes zarządu. W 1992 Leszek Mazurkiewicz przeprowadził prywatyzację Stolbudu i był prezesem zarządu Stolarki Wołomin do roku 2004. Obecnie członek rad nadzorczych dwóch spółek. Na co dzień lubi zajmować się domem i ogródkiem, zimą jeździ na nartach. Żonaty z Anną, którą poznał na studiach, ojciec Adama i Wojciecha, dziadek dwojga wnucząt.

2 sierpień 2010

Czy Gravitas nie był w stanie tego zrobić pięć lat później? Przyznam, że sprzedając swoje akcje panu Mikosowi, liczyłem na to, że wraz ze swoim zespołem wdroży proces restrukturyzacji i odbudowy potencjału sprzedażowego Stolarki. On sam chyba nawet miał szczere intencje przeprowadzenia takich działań, ale metody, jakimi się posłużył, doprowadziły w efekcie do katastrofy. Podstawowym grzechem ekipy nowego właściciela było przekreślenie całości dotychczasowego dorobku firmy i zwolnienie najbardziej doświadczonych pracowników produkcyjnych. Ale chyba tylko tajemnicą poliszynela było, że Stolarka ma ogromny przerost zatrudnienia. Przerost zatrudnienia był faktem, należało przeprowadzić redukcję, ale sztuką właśnie było dokonać tego w taki sposób, by nie stracić najcenniejszych pracowników. Kadra inżynierska była ogromnym kapitałem tej firmy; większość pracowników to byli fachowcy o najwyższych kwalifikacjach – roztrwonienie tego potencjału było ogromnym błędem, którego później nie dało się już odrobić. To była największa strata, bo bez dobrej

kadry żadna firma produkcyjna nie ma większych szans na sukces.

Być może nie doszłoby do tego, gdyby w pewnym momencie sam pan nie wycofał się z zarządzania firmą? Na to, niestety, nie miałem dużego wpływu, gdyż w wyniku ciągłego silnego stresu także mój organizm odmówił posłuszeństwa i miałem do wyboru albo pracować do całkowitego zatracenia, albo zrobić sobie przerwę i zregenerować siły. Siłą rzeczy wybrałem zdrowie, a być może nawet życie. Po pańskim odejściu weszła firma konsultingowa, nowy zarząd, ale kondycja Stolarki stale się pogarszała. Niestety, większość wspólników miała odmienną od mojej koncepcję odnowienia przedsiębiorstwa, a w czasie mojej długotrwałej choroby górę wzięły w spółce partykularne interesy wspólników i drobne interesiki grup pracowniczych. Kiedy wróciłem do zdrowia i mogłem na nowo zająć się sprawami spółki, degeneracja struktur zarządzania była tak daleko posunięta, że jedyne, co mi pozostało, to spróbować jakoś wszystko uporządkować i poszukać nowego właściciela, który tchnąłby w tę firmę nowego ducha. Tak padło na Gravitas i pana Mikosa. Żaden ze sprywatyzowanych zakładów dawnego Stolbudu nie poradził sobie samodzielnie: zlikwidowano zakłady we Wrocławiu, Gorzowie, Gnieźnie i Wołominie, nowych właścicieli mają Grybów, Sokółka i Włoszczowa. Czy to nie świadczy o grzechu pierworodnym tej formy prywatyzacji? Za każdym z tych przypadków stoi konkretna, odmienna historia i okoliczności, dlatego nie można tak generalizować. Myśmy w 1992 roku zrobili prywatyzację sposobem spółki pracowniczej, z pakietem kontrolnym 4 – 5 osób, ale nikt nam akcji nie podarował; musieliśmy kupić udziały za własne pieniądze. Majątek zakładu był wówczas już mocno zdekapitalizowany, dlatego w ciągu początkowych ośmiu lat praktycznie 90 proc. parku maszynowego zostało wymienione. Kosztowało to ponad 80 mln zł. Dodatkowe 30 mln zł pochłonęło jeszcze przed rokiem 2000 otwarcie zakładu podłóg. Nowe linie technologiczne pozwoliły na wprowadzenie nowych produktów i nie tylko poprawiły jakość wyrobów, ale pozwoliły również na wzrost efektywności i redukcję zatrudnienia do 1000 – 1100 osób. A to wszystko było możliwe właśnie dzięki prywatyzacji przedsiębiorstwa. Nie zaprzeczy pan jednak, że wszystkie przedsiębiorstwa dawnego Stolbudu praktycznie utraciły swoją pozycję na rynku? A to już zupełnie inna kwestia i nie wiązałbym jej z prywatyzacją, a raczej z brakiem doświadczenia w grze wolnorynkowej. Patrząc z perspektywy lat, widzę, że wszyscy


FORUM BRANŻOWE GOŚĆ NUMERU popełnialiśmy kardynalne błędy w budowaniu kanałów dystrybucji, w marketingu, w zarządzaniu strategicznym i w ogóle w sposobie naszej obecności na rynku. Mieliśmy pozycję dominującą i naszym wspólnym błędem było, że nie umieliśmy jej zachować. Przede wszystkim nie umieliśmy ze sobą rozmawiać i zamiast traktować się jak partnerzy w grze, zachowywaliśmy się jak wrogowie. Tylko dlatego, a z innej perspektywy patrząc, dzięki temu, miały szansę zbudować swoją obecną siłę takie firmy jak Porta, Drutex, Oknoplast czy Urzędowski.

Myśli pan o jakiejś formie ówczesnej zmowy producenckiej? Nie o zmowie mówię, ale o takim postępowaniu, które nie prowadziłoby do nieustannej wojny cenowej, do podkupywana sobie dilerów i w efekcie do zdominowania rynku przez dystrybutorów. W połowie lat 90. pojawił się na przykład inwestor zagraniczny, który chciał kupić wszystkie ówczesne zakłady postolbudowskie. Gdyby wówczas do tego doszło, rynek stolarki budowlanej w Polsce wyglądałby dzisiaj zupełnie inaczej. Być może wiele firm nie miałoby szansy wówczas tak bardzo urosnąć, ale i ceny, i marże nie byłyby tak absurdalne jak dzisiaj są. Ale i dzisiaj niektóre z tych nowych dużych firm także przeżywają swoje kłopoty. Duże przedsiębiorstwa są wręcz skazane na tego rodzaju kłopoty i pytaniem jest tylko, czy potrafią wyjść z tego dołka, w jakim niechybnie wcześniej czy później się znajdą. Bo albo firma jest rodzinna i da się nią właśnie rodzinnie kierować, kontrolować procesy w niej zachodzące, albo też urośnie już tak bardzo, że będzie musiała zmienić swoją strukturę i stworzy specjalne mechanizmy kontrolne. Każdy zespół, nawet rodzinny, kiedyś wreszcie się wypala i potrzebuje bodźca do dalszego działania. Takim bodźcem może być kryzys organizacji firmy i albo znajdzie się wówczas właściwe rozwiązania, wdroży się je skutecznie i pójdzie dalej w górę, albo też nie uda się kryzysu przełamać i wejdzie się na ścieżkę w dół. Przykładem tego drugiego jest, oczywiście, nie tylko Wołomin. Dlaczego jednak nie udało się to w Stolarce? Bo kiedy w firmie dzieje się dobrze, zaczynają się budzić interesy poszczególnych ludzi: i udziałowców, i kadry zarządzającej, i zwykłych pracowników. I kiedy to zaczyna przeważać nad głównym interesem firmy – zaczyna się dziać źle. W Wołominie było mnóstwo odrębnych, indywidualnych i grupowych interesów oraz interesików, których ciężaru w pewnym momencie firma nie mogła już udźwignąć. Jak mówiłem wcześniej, Wołomin miał mnóstwo wspaniałych specjalistów, ale miał też trochę fatalnych ludzi, których w ciągu tych lat nie zdołał się pozbyć. A oni stworzyli siatkę powiązań towarzysko-rodzinnych, ze swoimi własnymi celami, co fatalnie wpłynęło na tę firmę. Ale to przecież pan kierował Wołominem, mógł pan to zdusić w zarodku. O błędach swoich i otoczenia szef firmy dowiaduje się najczęściej wtedy, kiedy przestaje już być prezesem. Przecież sam nie byłbym w stanie wszystkiego kontrolować w firmie, więc musiałem komuś zaufać. Dziś przyznam,

że nie zawsze ufałem właściwym osobom. Ale przekonałem się o tym dopiero wtedy, kiedy na nowo zacząłem współpracować ze Stolarką kierowaną już przez pana Mikosa. Kiedy dotarło do mnie, że za niektóre materiały płaciliśmy nawet o 50 proc. drożej niż konkurencja, to posiwiałem do reszty. Na przykład za fryz dębowy płaciliśmy po 3 tys. zł, a okazało się, że można go było kupić na rynku po 1600 – 1800 zł. Odkryłem, że przez sklep firmowy „cudownie” wyprowadzono prawie milion złotych, a specjalne warunki handlowe dla wybranych dilerów wiązały się z odpowiednimi „gratyfikacjami” dla handlowców. Ale to dopiero wtedy zobaczyłem mnóstwo rzeczy, o których – mówiąc szczerze – nie miałem wcześniej zielonego pojęcia albo też nie wyobrażałem sobie nawet, że te procedery mogą mieć aż tak dużą skalę.

Zabrakło mechanizmów kontrolnych? Dopóki aktywnie kierowałem spółką, dopóty działania te były jednostkowe, sporadyczne. Jednak gdy zmogła mnie choroba, kiedy zabrakło mojego osobistego nadzoru, puściły wszelkie hamulce. Jedni chcieli wyżyłować spółkę, wyciągnąć, co się da, inni myśleli o utrzymaniu zatrudnienia, o miejscach pracy, ale jeszcze inni o stałym wyciąganiu czegoś dla siebie. Zupełnie sprzeczne interesy wewnątrz przedsiębiorstwa doprowadziły do upadku spółkę, która miała ambicje być korporacją, ale zabrakło w niej korporacyjnych mechanizmów kontrolnych. Dlatego tak dużą przewagę mają firmy zarządzane rodzinnie, trzymające pod swoją codzienną kontrolą newralgiczne punkty w firmie: a więc technologie, zarządzanie strategiczne i finanse. Jakie swoje decyzje z przeszłości zmieniłby pan dzisiaj? Myślę, że do 1996 roku wszystko w firmie szło prawidłowo, więc tamto bym powtórzył. Potem robiłbym wszystko, aby za wszelką cenę dogadać się w grupie tych 5 – 6 największych firm. Zupełnie inaczej ten rynek by się wówczas rozwijał. Ale niezależnie od wszystkiego na pewno skłaniałbym się do tego, żeby firma miała jednego, dominującego właściciela – nieważne jakiego, ważne by był jeden głos strategiczny. I oczywiście, konsekwentnie i z większą rozwagą budowałbym kanały dystrybucji w kraju i w eksporcie.

Kadra inżynierska była ogromnym kapitałem Stolarki; większość pracowników to byli fachowcy o najwyższych kwalifikacjach – roztrwonienie tego potencjału było ogromnym błędem, którego później nie dało się już odrobić.

Czy nie żal panu, że to już koniec okien i drzwi drewnianych w Wołominie? Kiedy przyjęto dla Stolarki założenie, że ma to być firma o rocznym obrocie 50 – 60 mln zł, to ograniczenie powierzchni produkcyjnej i liczby pracowników miało nawet sens. Tego nie dało się zrobić na ośmiu hektarach hal produkcyjnych, więc pomysł przeniesienia produkcji z Wołomina do Lęborka był jak najbardziej uzasadniony. Tym bardziej, że nowy właściciel miał tam swoje tartaki i duży zakład produkcyjny. Ale w momencie, gdy właściciel uruchomił tam produkcję, a jednocześnie sprzedał swój majątek w Lęborku… To stawia pod znakiem zapytania sensowność tych działań, jeśli chodzi o obecność Stolarki na rynku. Tak czy inaczej, w Wołominie nie ma już nic. A żal, oczywiście, jest ogromny. Dziękuję za rozmowę ROBERT KLOS sierpień 2010 3


FORUM BRANŻOWE MIESZANKA FIRMOWA 8 PROCENT PODATKU VAT doliczane będzie od 2011 roku do wartości usług budowlanych dla budownictwa mieszkaniowego, a więc także do montażu i wymiany stolarki. Liberalny ponoć rząd Platformy Obywatelskiej zaczyna podnosić podatki. Zaczyna od podatku VAT, którego podstawowa stawka od 2011 roku wynosić będzie 23 proc. Rząd zapewnia, że na razie nie będzie podwyżek podatków od dochodów osobistych PIT, od osób prawnych CIT ani składki rentowej. Ale ministerstwo finansów już dziś proponuje zakończenie w 2012 roku możliwości odliczenia podatku VAT od aut z kratką oraz od paliwa do tych samochodów.

OKNOPLAST-Kraków po pierwszym półroczu odnotował sprzedaż o 10 proc. wyższą niż rok wcześniej. Po pięciu miesiącach wartość sprzedaży przekroczyła 100 mln zł i było to o 14 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Plan sprzedaży na rok 2010 zakłada prawie 270 mln zł przychodów, z czego 40 – 45 proc. zrealizowana zostanie na rynkach zagranicznych. Oknoplast niebawem zamierza wybudować, kosztem kilkunastu milionów złotych nową halę produkcyjną, która zwiększy jego moce o kilkanaście procent. Obecnie w Oknoplaście można produkować 90 tysięcy jednostek okiennych miesięcznie. POZBUD z Poznania opublikował raport o swoich wynikach w I półroczu 2010. Spółka zrealizowała już 55 proc. z zaplanowanych na ten rok przychodów (42 mln zł) i 47 proc. z zaplanowanego zysku netto (3,91 mln zł). Takie wyniki oznaczają, że rentowność netto sprzedaży przekracza 9 proc., co w obecnych warunkach jest wynikiem rewelacyjnym. Dzisiejszy stan portfela zamówień Pozbudu ma wartość 90 mln zł, a kierownictwo firmy przyznaje, że uda mu się co najmniej 30 mln zł z tego przenieść do realizacji na 2011 rok. Gdyby nie udało się więcej, wówczas spółka zamknęłaby rok, osiągając sprzedaż przekraczającą 100 mln zł, a to by oznaczało, że plan przekroczyłaby o 25 procent. Jednocześnie w stosunku do roku 2009 byłby to wzrost sprzedaży o blisko 50 proc. @ OKNA Rąbień chcą zatrudnić obecnie 100 pracowników, a do jesieni 100 kolejnych, oferując im stałą pracę etatową, płacę podstawową w wysokości 1500 zł netto, premie. Chętni mogą tu przechodzić dodatkowe kursy zawodowe, a wybrani sfinansowane będą mieli nawet studia. Pracownikom zamiejscowym firma zapewnia bezpłatny dowóz do Rąbienia i nie ukrywa, że chce ściągnąć ludzi zatrudnionych u łódzkich potentatów w produkcji okien, takich jak Petecki czy Budvar, a także zachodnich koncernów z innych branż – np. Boscha czy Amcora. Obecnie Okna Rąbień zatrudniają 700 pracowników. @ NOTOWANIA na 30 VII 2010 r. Ropa brent, transakcja terminowa (USD/baryłka): 78,15 Kurs NBP (zł) EU – 4,008 USD – 3,073

Ceny metali (USD/tona)

Cu Sn Pb Zn Al Ni

7217,50 19 675,00 2060,00 1996,50 2138,00 20 640,00

Źródła: Londyńska Giełda Metali, Londyńska Giełda Paliwowa, NBP

4 sierpień 2010

BUDVAR Centrum ze Zduńskiej Woli zwiększył eksport o 50 proc., co oznacza, że już co trzecie okno tego producenta sprzedawane jest poza granice Polski. Po sześciu miesiącach wartość sprzedaży przekroczyła 25 mln zł i jest to o 1/4 więcej niż w roku ubiegłym. Także sprzedaż czerwcowa, która wyniosła ok. 6 mln zł, umocniła korzystną tendencję sprzedażową z wcześniejszych miesięcy. Obecnie potencjał produkcyjny spółki wykorzystywany jest w 70 proc., jeśli chodzi o wytwarzanie stolarki tworzywowej i zaledwie w 30 proc. w zakresie produkcji stolarki drewnianej. Przypomnijmy jednak, że produkcja okien drewnianych rozpoczęła się w Zduńskiej Woli zaledwie przed rokiem, a pozytywem jest to, że jej odbiorcami są – poza krajem – handlowcy z Austrii i Węgier. To pokazuje korzystny kierunek rozwoju nowego produktu spółki. @ TRION z Inowrocławia jest blisko zawarcia umowy z inwestorami, którzy pomogą spółce wyjść na prostą. Jednym z nich jest Dom Maklerski IDM, a drugim – firma z branży nieruchomości, notowana na GPW. Obecnie prowadzone są intensywne negocjacje pomiędzy potencjalnymi inwestorami a dotychczasowymi, dużymi akcjonariuszami Trionu, m.in. funduszem Novy Fund (ma 27,3 proc. walorów) – na temat nowej emisji akcji, której wartość ma wynieść 82 mln zł. Pozyskane pieniądze zarząd przeznaczy głównie na spłatę zobowiązań: na koniec marca ich łączna wartość w samym Trionie (nie licząc firm z grupy) wynosiła ponad 91 mln zł. O coraz lepszej sytuacji firmy świadczy wzrost produkcji i sprzedaży okien. Wprawdzie dziś moce wytwórcze są wykorzystywane tu tylko w połowie, ale to i tak więcej niż jeszcze kilka miesięcy temu. @ FAIR BASSE z Suwałk złożyła już ponoć wniosek o upadłość; potwierdzają to dilerzy firmy i dostawcy, ale w samym zakładzie nie można tego usłyszeć, gdyż wyłączono w niej wszystkie telefony poza faksem. Firma działała od 2000 roku na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu przejścia granicznego w Bezledach. Początkowo produkowała okna i drzwi drewniane na potrzeby amerykańskiej firmy budowlanej P&P, ale w ostatnich latach rozwijała również sprzedaż w kraju i na eksport. Jeszcze na tegorocznych targach w Norymberdze rozmawialiśmy z dyrektorem Michałem Zaprzałką o ostatnich inwestycjach firmowych oraz planach ekspansji zagranicznej, a tymczasem… Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…

WINDOWS 2000 z Rumi zamierza rozbudować swój zakład działający w więzieniu w Czarnem, gdzie zatrudnia 40 skazanych. Firma dzierżawi tam jeden z pawilonów, a niedawno wystąpiła o dzierżawę przyległego do niego gruntu na składowanie towaru. Od pierwszej połowy przyszłego roku firmy zatrudniające skazanych będą musiały płacić im pełne minimalne wynagrodzenie. Dotychczas pracodawcy mogli płacić zatrudnionym przez nich osadzonym połowę tzw. najniższej krajowej. ALBUD z Raciborowic zakupił w Urbanie i zainstalował nową linię zgrzewająco-czyszczącą składającą się ze zgrzewarki 10-głowicowej z możliwością doczołowego zgrzewania słupków stałych oraz dwóch oczyszczarek CNC ze stacjami obrotowymi. Wydajność linii sięga 240 jednostek okiennych na zmianę. BSP SERVICE z Koszalina ma certyfikat IMP na drzwi w klasie kuloodporności BR 7 – takie drzwi wytrzymują nawet ostrzał z amunicji ze stalowym rdzeniem. Zakład specjalizuje się w wykonawstwie drzwi dla hoteli i szpitali – w ub. roku dostarczył np. 1200 drzwi dla szpitala w Świnoujściu. Firmą kieruje Maciej Franczak. POZBUD w Słonawach pod Poznaniem buduje kosztem 10 mln zł nowy zakład produkcji drzwi wewnętrznych. Firma ubiegała się o dofinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych wspierających innowacyjność polskiej gospodarki. Projekt Pozbudu zakwalifikowany został do konkursu w połowie maja, a w lipcu doszło do podpisania umowy z zarządem województwa wielkopolskiego, który udzielił firmie wsparcia w wysokości prawie 4 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość księgowa spółki wynosi obecnie prawie 68 mln zł, ale jej wartość rynkowa przez inwestorów wyceniana jest na 120 mln zł (kapitalizacja). DEFOR ze Śremu, wykonawca nowoczesnych elewacji, podpisał umowę na wykonanie i montaż fasad oraz szklarni Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zakres pracy, która rozpoczęła się w lipcu, wynosi ponad 7 tys. m2 i obejmuje wykonanie oraz montaż m.in. okien, fasad oraz witryn. W roku 2007 Defor był jednym z wykonawców Galerii Bałtyckiej. METALPLAST-STOLARKA z Bielska-Białej kończy budowę osiedla domów jedno- i wielorodzinnych w miejscowości Alphen aan de Rijn w Holandii. W projekcie DE Klop, który zaprojektowany został przez Pracownię Architektoniczną Heren 5, zastosowano systemy Aluprof. Wykorzystano tu przede wszystkim system okienno-drzwiowy MB-70 oraz system przeciwpożarowy MB-78EI. Generalnym wykonawcą i zarazem inwestorem przedsięwzięcia jest firma BAM Woningbouw.


FORUM BRANŻOWE MIESZANKA FIRMOWA EUROCOLOR z Pyskowic wdraża nową technologię produkcji okien Energo+, co jest współfinansowane ze środków unijnych i pochłonie kwotę 15 mln zł. Obecnie wybudowana została nowa hala z naświetlami dachowymi oraz łącznik łączący ją z istniejącym już biurowcem.

KRISPOL z Wrześni wprowadził nowe dekory na bramy, obecnie jest ich prawie 60 w ofercie firmy. Najbardziej niespotykane i nietypowe to m.in. orzech sorrento natur, orzech sorrento balsamico, orzech włoski amaretto, wiśnia czarna, sosna górska, wiśnia rustykalna.

STOLPLAST z Szalejowa jest dostawcą okien BlueEvolution dla sieci sprzedaży firmy Urzędowski. Firma zakończyła ostatnio inwestycję w wysokowydajną linię do produkcji okien z PCW, a Urzędowski, posiadający rozbudowaną sieć sprzedaży krajowej, miał dotychczas w swojej ofercie jedynie stolarkę drewnianą.

PAKRO z Radzymina, producent drzwi antywłamaniowych, od 1 czerwca przeniósł siedzibę do podwarszawskiej Kobyłki. Pozostałe dane kontaktowe nie zmieniły się.

DELTA z Augustowa rozbudowuje własną sieć franczyzową, a do końca 2010 roku zrezygnowała z pobierania opłaty wstępnej od franczyzobiorców. Firma wymaga lokalu handlowego o powierzchni 25 – 30 m2, w ruchliwym miejscu oraz jego wizualizacji wg dostarczonego schematu. W sieci Delta działa obecnie 11 biur własnych oraz sześć franczyzowych. MADES z Grudziądza w ubiegłym sezonie podjął samodzielną produkcję na bazie profili Brügmann, Ponzio i Aluprof, co obecnie pomyślnie rozwija. 60 proc. sprzedaży Fabryki Okien Mades trafia na lokalny rynek, ale już 30 proc. wyrobów sprzedawane jest w regionie pomorskim, a 10 proc. jest nawet eksportowane. Na Litwę i Łotwę np. trafia co tydzień 250 okien. Większość, bo 70 proc. produkcji stanowią okna z PCW, a 15 proc. to ślusarka aluminiowa. 7 proc. sprzedaży stanowią drzwi, 5 proc. rolety zewnętrzne, a pozostałe 3 proc. parapety, klamki i inne akcesoria. Mades zatrudnia do tego 90 pracowników, z czego 60 bezpośrednio w produkcji, a 15 przy montażach. @ FASADA ze Słupska mocno obniżyła ceny drzwi podnośnio-przesuwnych z PCW. Oferta została poszerzona o progi drzwiowe i drzwi z okuciami Siegenia HS 300. SALON MAZUR z Warszawy, dystrybutor okien, drzwi i bram, w maju zmienił adres siedziby. Obecnie biuro mieści się przy ulicy Widocznej 85. Pozostałe dane kontaktowe nie zmieniły się.

VELUX rozstrzygnął IX edycję swojego konkursu dla studentów architektury. W tym roku do konkursu aplikowało 50 studentów; wygrała Agnieszka Szwarczewska, obecnie studentka V roku Wydziału Architektury na Politechnice Poznańskiej. W nagrodę pani Agnieszka do 24 września odbywa dwumiesięczną praktykę zawodową w biurze architektonicznym Velux w Hørsholm koło Kopenhagi. Velux uczestniczy obecnie w budowie modelowego jednorodzinnego domu energooszczędnego pod Wrocławiem, co zakończy się jesienią tego roku. Na przyszły rok firma planuje wznowienie własnego programu dotacji dla wybranych 20 inwestorów, którzy z sukcesem poprawią wskaźniki energooszczędności swoich domów. @

Paryż, 20 lipca, godz. 14.00. Polacy nad Sekwaną. PERSONALIA

FAKRO rozstrzygnęło międzynarodowy konkurs dla architektów „The Loft of The Future”, organizowany wspólnie z Stadslab European Urban Laboratory z Tillburga. Zwycięzcami zostali Uros Micic, Ivana Mitrowic i Igor Stegic z Serbii, a wyróżnienia przyznano Romei Muryn z Polski i Jose Cadilhe z Portugali. O palmę pierwszeństwa walczyli projektanci z całego świata: z Europy, Azji, Australii, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej. Konkursowe zadanie polegało na stworzeniu wizualizacji architektonicznej koncepcji poddasza, z wykorzystaniem przynajmniej pięciu okien dachowych z linii ProSky. Konkursowa nagroda dla zwycięzców to czek na tysiąc euro i wart 4 tys. euro udział w niezwykle prestiżowych, europejskich warsztatach urbanistyczno-architektonicznych MasterClasses. Ich organizatorem jest wydział studiów podyplomowych Stadslab European Urban Design Laboratory, holenderskiego Uniwersytetu Architektury i Urbanistyki w Tillburgu. @

Tomasz Mogilski z Koelnera zrezygnował z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu firmy. Jednocześnie wpłynęła do przewodniczącego rady nadzorczej kandydatura Tomasza Mogilskiego na członka rady nadzorczej. Z ramienia tejże będzie prowadził indywidualny nadzór nad realizacją wdrożenia nowej strategii spółki na lata 2011 – 2015 oraz budowy zrównoważonej karty wyników (BSC). Gerhard Frank, rzecznik zarządu firmy Roto Frank AG, zmarł po ciężkiej chorobie 25 lipca 2010 w wieku 66 lat. W czasie swojej 21-letniej działalności zawodowej, bratanek założyciela koncernu wspierał przede wszystkim rozwój technologiczny spółki oraz jej ofertę produktową, wyprowadzając firmę na lidera rynku zarówno w kraju, jak i zagranicą.

sierpień 2010 5


FORUM BRANŻOWE MIESZANKA FIRMOWA Z ZAGRANICY PPG Industries z Pittsburgha ogłosił raport za drugi kwartał. Sprzedaż wyniosła 3,5 miliardów dolarów i była większa o 11 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Dochód netto w drugim kwartale wyniósł 272 milion dolarów. W 2009 roku sprzedaż w II kwartale wyniosła 3,1 miliardów dolarów, a dochód netto to 146 milionów dolarów. Grupa WÜRTH zamknęła I półrocze br. obrotami w wysokości 4,2 mld euro, co oznacza wzrost o 10,5 proc. w porównaniu z adekwatnym okresem roku ubiegłego. W samych Niemczech grupa osiągnęła obroty w wysokości 1,8 mld euro, co oznacza wzrost o ok. 15,5 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. W rozłożeniu na cały rok, firma prognozuje wzrost rzędu 8 proc., co wynika z dużo mniejszej dynamiki rozwoju koncernu na pozostałych rynkach (poza Niemcami). Obecnie grupa posiada 400 spółek w 84 krajach. WESTAG & GETALIT w związku z długą i mroźną zimą, dopiero w marcu mógł wznowić działania ukierunkowane na zwiększenie obrotów. W rezultacie obroty za I połowę br. wyniosły 103,2 mln euro, czyli o 6,2 proc. więcej, niż w roku ubiegłym. Sam eksport przyniósł zwiększenie obrotów o 6,8 proc. (20,5 mln euro). Zysk przed opodatkowaniem to 5 mln euro, czyli o 17 proc. więcej, niż w I połowie roku ubiegłego. PILKINGTON zamierza ponownie uruchomić jeden ze swych zakładów w St. Helens, w Wielkiej Brytanii. Zatrudnienie znajdzie tam około 130 osób, a produkt to szkło przeznaczone na rynek wyrobów do pozyskiwania energii solarnej. Ten rynek bowiem, według Garego Charltona, dyrektora operacyjnego Pilkingtona, dynamicznie się rozwija. DOM Sicherheitstechnik oferuje swoim klientom 48-miesięczną gwarancję na produkty Protector i AccessManager. Bieg gwarancji liczony jest od dnia zakończenia zwyczajowej gwarancji producenta. Przedsiębiorstwo chce w ten sposób dać swoim klientom długoterminową pewność co do poczynionej inwestycji, a partnerom handlowym zapewnić swego rodzaju wsparcie serwisowe.

Z OSTATNIEJ CHWILI EUROCOLOR z Pyskowic przekształcił się 4 sierpnia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i został wpisany przez Sąd Rejonowy w Gliwicach do KRS pod nr. 0000362103. Aktualny NIP firmy to: 969-07-95-268, a REGON: 273242473. Spółka zarejestrowana jest pod adresem Pyskowice, ul. Toszecka 47; adresy mailowe i numery telefonów firmowych nie uległy zmianie.

6 sierpień 2010

BIUROMAX z Siedlec otworzył w tym mieście przy ulicy Piłsudskiego nową halę, w której odbywa się produkcja okien i drzwi. Natomiast biuro mieści się przy ul. Brzeskiej 102e. POL-SKONE z Lublina obchodziło 1 czerwca jubileusz 20-lecia wystawienia przez spółkę pierwszej faktury sprzedaży. Firma zaczynała wówczas od produkcji ościeżnic i zatrudniała 120 osób. Dzisiaj ma trzy, w pełni skomputeryzowane fabryki w Lublinie, Niemczech i Biłgoraju; zatrudnia 900 osób. Od podstaw produkuje nie tylko nowoczesne drzwi, ale i okna, z których 80 proc. sprzedawane jest na eksport. SONAROL z Jedwabnego zajął 4. miejsce w województwie podlaskim w rankingu miesięcznika „Forbes” (wśród firm o przychodach 50 – 250 mln zł) i po raz kolejny otrzymał Diament Forbesa. Jest to już drugie z rzędu wyróżnienie dla tej firmy. W 2009 roku Sonarol zajął 3. miejsce w kategorii firm o przychodach ze sprzedaży w przedziale 5 – 50 mln zł. Ranking wyróżnionych Diamentem Forbesa opracowywany jest na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości, uwzględniającej zarówno wyniki finansowe, jak i wartość majątku firm. MOL z Suchego Lasu także otrzymał Certyfikat Diamentu Forbesa potwierdzający, że firma należy do elitarnego grona przedsiębiorstw, które w latach 2006 – 2008 najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość. @ EMPOL z Wrocławia wyróżniony został Dolnośląskim Certyfikatem Gospodarczym w 16. edycji tego konkursu. Wyróżnienie to przyznaje co roku zarząd województwa dolnośląskiego oraz Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego. Dotychczas uzyskały je 172 firmy z Dolnego Śląska. DOM-PLAST z Ostrowca dołączył do grona sponsorów siatkarek miejscowej I-ligowej drużyny AZS WSBiP KSZO. Logo nowego patrona ostrowieckiej siatkówki pojawi się w tym sezonie na banerach reklamowych w hali oraz na koszulkach zawodniczek.

MAG Żaluzje Rolety z Dąbrowy Górniczej otrzymał w konkursie Laur Klienta – tytuł Odkrycie Roku 2010. Wyróżnienie to zostało przyznane w kategorii: systemy żaluzjowo-roletowe, jako marce o szczególnej dynamice rozwoju. DRUTEX z Bytowa zaoferował bezpłatny transport dla powodzian. Firma przewiozła zboże, artykuły spożywcze i chemiczne dla poszkodowanych w gminie Dwikozy w powiecie sandomierskim. MADAR ze Zdunów – producent okien, drzwi i schodów drewnianych – ma na swoim koncie wiele prestiżowych realizacji, m.in. Operę Dolnośląską, pałace w Jeleniej Górze, Borowej i Pakosławsku, a także budynek Ossolineum we Wrocławiu. Ta działająca od 1945 roku firma Mariana Stanisławskiego prowadzi jednak także restaurację „Impuls” oraz ośrodek wypoczynkowy ze stawami o powierzchni 8 hektarów. Jak gorzej idzie stolarce, to być może lepsze wyniki daje teraz gastronomia i turystyka. ANDERS z Krzepic, producent kantówki okiennodrzwiowej, spółka komandytowa prezesa Stanisława Komosy, która główną siedzibę ma w Czarnej Białostockiej, czeka na decyzję o ogłoszeniu upadłości lub o wprowadzeniu w przedsiębiorstwie programu naprawczego. Wniosek w tej sprawie złożył 21 lipca urząd skarbowy w Kłobucku, gdyż firma nie płaci składek ZUS i podatków. Zalega też z opłatami za prąd, przez co zakład energetyczny odciął zasilanie. Tymczasem grupa ostatnich 50 pracowników, będących od czerwca na trzymiesięcznych wypowiedzeniach, przychodzi do zakładu, żeby odsiedzieć 8 godzin i wrócić do domów. Od tego czasu nie dostali ani złotówki, niebawem mieli ponoć dostać pieniądze za czerwiec, ale na lipcowe i sierpniowe wypłaty w firmie nie ma już pieniędzy. @ HADLEY Polska z Radomska znajduje się w stanie upadłości likwidacyjnej. Wiadomość tym bardziej może zaskakiwać, że od 2006 r. ten producent profili stalowych do okien w technologii UltraSteel notował stały wzrost przychodów, które w 2008 r. wyniosły 17 mln zł. Postępowanie upadłościowe prowadzi syndyk Jan Dęderski.

POWIEDZIELI Marek Trzciński, prezes zarządu Budvar-Centrum: Przyglądamy się różnym firmom, które mogłyby wejść w skład naszej grupy. Zależy nam jednak przede wszystkim na kupnie udziału w rynku, a nie dodatkowych mocy produkcyjnych. („Parkiet”) Mikołaj Placek, prezes zarządu OknoplastKraków: Do nas również zgłaszają się podmioty, ale my nie chcemy przejmować. Interesowałaby nas firma, której model sprzedaży opiera się na dobrze zorganizowanej sieci dilerskiej. A takich firm w Polsce, poza nami, jest niewiele. („Puls Biznesu”)

Roman Andrzejak, wiceprezes Pozbud: To duży problem w negocjacjach, bo właściciele nadal żądają kwot nieadekwatnych do rzeczywistej wartości ich firm. („Parkiet”) Jan Szulżyk, dyrektor Pol-Skone: Nie ma ryzyka, że jutro przyjdzie ktoś nowy i będzie zmieniał strategię. Rodzinne sterowanie firmą zapewnia jej stabilizację. Cieszę się, że moje dzieci chcą ze mną współpracować. („Kurier Lubelski”) Ewa Siuba, właścicielka Empol: To ważne by móc poprzeć swoje kwalifikacje wyróżnieniami i nagrodami gospodarczymi. („Gazeta Wyborcza”)


FORUM BRANŻOWE MIESZANKA FIRMOWA

SOKÓŁKA OKNA I DRZWI została nominowana do udziału w piątej, jubileuszowej edycji największego ogólnopolskiego programu promocji jakości: Jakość Roku 2010. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest wydawca „Economy Life Today” w „Rzeczpospolitej” oraz „Biznes Raportu”, ukazujący się w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, wspierany merytorycznie przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. FAM Technika Odlewnicza zakupił nową maszynę do odlewania aluminium. Zarząd spółki liczy, że inwestycja zwiększy roczne przychody firmy o przynajmniej 2 mln zł. Nowa linia produkcyjna oddana zostanie do użytku pod koniec sierpnia 2010 r., a pełną zdolność produkcyjną osiągnie jesienią 2010 r. Dzięki tej inwestycji moce produkcyjne w zakresie produkcji klamek aluminiowych ulegną w tej firmie podwojeniu. PILKINGTON Polska ma plany rozbudowy sandomierskiej huty szkła. Inwestycja pochłonęłaby 50 mln zł i stworzyła nawet 400 nowych miejsc pracy. Warunek, jak poinformował Ryszard Jania, prezes Pilkington Automotive Poland, jest jeden: lepsza ochrona przeciwpowodziowa. Jeżeli nie zostanie on spełniony, inwestycja Pilkingtona ulokowana zostanie w Rumunii. GEZE z Warszawy sprzedał na polskim rynku już ponad milion samozamykaczy TS 2000. Oprócz samozamykaczy oferta firmy obejmuje również produkty z zakresu automatyki drzwiowej, okuć do drzwi i szkła, bezpieczeństwa i kontroli dostępu, urządzeń oddymiających i przewietrzających. @

BOSCH Termotechnika planuje objęcie 100 proc. udziałów w polskiej spółce Protym Air Systems z Poznania. Od 1999 roku Protym Air Systems jest dystrybutorem marki FHP w Polsce, zatrudnia ok. 20 pracowników i w 2009 roku osiągnął obroty w wysokości ponad dwóch milionów euro. Bosch Termotechnika i Protym Air Systems wspólnie będą rozwijać działalność w zakresie klimatyzacji obiektów przemysłowych. Kompetencje firmy Protym Air Systems w dziedzinie planowania, instalacji i serwisowania w połączeniu z siecią dystrybucji oraz ofertą produktową Bosch Termotechnika pozwolą oferować klientom atrakcyjne rozwiązania systemowe z jednej ręki. SELENA z Wrocławia zamierza przejąć kolejne spółki w Europie Centralnej, których produkcja obejmuje uszczelnienia i chemię budowlaną. Rozmowy prowadzone zarówno ze spółkami o obrotach od 3 do 15 mln euro rocznie, jak również z podmiotami większymi o przychodach rzędu 30 – 40 mln euro rocznie. Prezes Krzysztof Domarecki twierdzi, że zarządzana przez niego spółka jest w stanie sfinansować przejęcia własnymi siłami, bo z ostatniej emisji akcji pozostało w firmie jeszcze 63 mln zł. W ostatnim roku Selena przejęła dwie spółki: hiszpańskiego producenta i dystrybutora chemii budowlanej Quilosę, o obrotach rzędu 35 mln euro rocznie, i Matizol – polską spółkę specjalizującą się w produkcji papy, która osiąga ze sprzedaży około 60 mln zł rocznie. ALUPROF z Bielska-Białej wygrał proces wytoczony przeciwko Alu System Plus J. J. M. Kucharscy Spółka Jawna, a dotyczący zakazania czynów nieuczciwej konkurencji oraz naruszania praw ochronnych na wzory użytkowe. Sąd Okręgowy w Krakowie po rozpatrzeniu złożonych przez Aluprof dowodów wydał zakaz wprowadzania do obrotu profili oferowanych przez Alu System Plus, jako elementy systemu ASP 45 oraz ASP 60, wymienionych w postanowieniu sądu. YAWAL z Herbów od 22 do 23 maja sponsorował turniej szermierczy o Puchar Barbakanu w Krakowie. Zawody odbyły się już po raz trzydziesty. @

KTOKOLWIEK WIE… Co miesiąc wysyłamy „Forum” do naszych prenumeratorów oraz innych wybranych losowo firm z branży. Spod podanych niżej adresów nasza gazeta już kilkakrotnie wróciła. Będziemy wdzięczni za informacje, czy wymienione niżej firmy istnieją, a może tylko zmieniły adres i zapomniały nas o tym powiadomić. Telefony kontaktowe do redakcji znajdują się w stopce na pierwszej stronie miesięcznika. Glass-Zam, PHP Alko II, Casablanca Paweł Walkiewicz, Nowal, Portas Jerzy Pechman, Pracownia Witraży Witrage, Wymar Glass,

ul. Ogrodowa 13, 22-400 Zamość ul. Spokojna 1, 73-110 Stargard Szczeciński ul. Cicha 6, 14-400 Pasłęk ul. Armii Krajowej 3a/1, 64-600 Oborniki ul. Czerkaska 11, 85-746 Bydgoszcz ul. Chrobrego 32, 63-200 Jarocin ul. Bukowska 237/37, 60-189 Poznań

HENKEL koncern szuka kupca, który chciałby nabyć oddział Ceresit-Werk w Unna, razem z jego pracownikami (130 osób). Marka Ceresit nadal będzie produkowana przez firmę Henkel, tyle że w oddziałach w Europie Wschodniej. HÖRMANN zdobył w USA tytuł najlepszego producenta bram szybkobieżnych. Przyznano go tamtejszemu przedstawicielstwu firmy, spółce Hörmann Flexon LLC. Christoph Hörmann, wspólnik odpowiedzialny za rozwój na amerykańskim rynku, powiedział przy tej okazji: „Nagroda Best of Business jest dla nas potwierdzeniem, że w USA obraliśmy odpowiedni kierunek rozwoju”. Konkurs zorganizowany został przez „Professional DoorDealer” – amerykańskie czasopismo dotyczące rynku drzwi i bram. Nagrody przyznano najlepszym producentom, w 20 kategoriach. HEWI nagrodzone zostało w międzynarodowym, prestiżowym konkursie Red Dot Award w kategorii: strona promocyjna. Wręczenie nagród odbyło się w Rotterdamie, pod koniec maja. ALCOA ostatnio przejęła Traco – producenta okien i drzwi. Przez ostatnie dwa lata koncern musiał się zmierzyć z ciężkimi warunkami na rynku, m.in. spadkiem cen aluminium o 60 proc. W tym samym czasie Alcoa wydała ok. 1,5 miliardów dolarów na budowę kopalni w puszczy amazońskiej do wydobywania boksytu. Boksyt ma decydujące znaczenie w produkcji aluminium. Największe jednak zyski koncern osiągnąć zamierza w Chinach. Chodzi o uwolnienie ceny juana w stosunku do dolara. Ten ruch m.in. spowoduje popyt na aluminium.

KATALOG STOLARKI

BUDVAR Centrum odebrał z rąk premiera Włodzimierza Cimoszewicza oraz Marka Goliszewskiego, prezesa BCC – Diamenty do Złotych Statuetek Lidera Polskiego Biznesu. Jury konkursu przyznało tym razem 37 Diamentów firmom, które od chwili otrzymania Złotej Statuetki utrzymały bądź poprawiły swoją pozycję na rynku. Analizowano m.in. wysokość obrotów, zyskowność, poziom kredytów, należności i zobowiązań oraz stan zatrudnienia w firmie.

OKUCIA I AKCESORIA DO OKIEN 2010

CENTRUM INFORMACJI BRANŻOWEJ właśnie wydaje „Katalog okuć i akcesoriów do okien”. Kolejna publikacja CIB dotyczyć będzie farb i lakierów wytwarzanych na użytek producentów stolarki. Zapraszamy do współpracy przy jej tworzeniu.

sierpień 2010 7


FORUM BRANŻOWE MIESZANKA FIRMOWA SAINT GOBAIN, największy europejski dostawca materiałów budowlanych, podsumował pierwsze półrocze. Zyski wzrosły prawie czterokrotnie: zysk netto wyniósł 501 mln euro (655 milionów dolarów). W zeszłym roku wynosił on 128 milionów euro. Zysk operacyjny wzrósł o 55 proc. – do 1,45 mld euro. Obroty w handlu materiałami budowlanymi w Niemczech w I półroczu powiększyły się o 3,8 procent. Sprzedaż materiałów dla firm budowlanych wzrosła o 4,8 proc., natomiast wartość handlu z klientami prywatnymi zwiększyła się o 1,4 procent. Zgodnie z ankietą przeprowadzoną przez niemiecki związek handlu materiałami budowlanymi (BDB), 42,4 proc. handlowców oczekuje dalszego wzrostu obrotów w II półroczu, natomiast 71,5 proc. ankietowanych ocenia perspektywy dalszego wzrostu jako dobre lub zadowalające. PRAKTIKER osiągnął słabsze wyniki w sprzedaży w II kwartale 2010. Zysk operacyjny spadł o 4,4 proc., do poziomu 65,1 mln euro, a obroty zmalały o 5,6 procent. W samych Niemczech koncern wypracował 756 mln euro, co oznacza spadek o 7,2 procent. Wolfgang Werner, prezes firmy, określa uzyskane wyniki jako niezadowalające. Na taką sytuację finansową wpływ miała przede wszystkim długa i śnieżna zima oraz w całym drugim kwartale niekorzystne warunki atmosferyczne, co znacznie zmniejszyło sprzedaż artykułów ogrodowych. W rezultacie koncern obniżył swe prognozy na nadchodzący rok; Werner przewiduje lekki spadek, mimo że do tej pory prognozował wzrost. KINGFISCHER odnotował w II kwartale br. stratę rzędu 0,8 proc., przy czym w I kwartale wynosiła ona 1,8 proc. Za spadek odpowiedzialna jest sytuacja na rynku brytyjskim, gdzie obroty ciągle maleją. We Francji natomiast koncern odnotował wzrost dochodów o 2,6 procent. Związek Producentów Okien i Fasad w Niemczech spodziewa się w tym roku 4-procentowego wzrostu wartości niemieckiego rynku okien. To odpowiednik około 12,6 mln jednostek okiennych. W ubiegłym roku produkcja okien wzrosła o 3,6 proc. Motorem zmian ma być przede wszystkim rynek remontowy, a impulsów do jego rozwoju dostarczą m.in. długoterminowe pożyczki ze stałym oprocentowaniem z programu KfW (dla małych i średnich przedsiębiorstw). Liczba okien produkowanych dla obiektów remontowanych ma sięgnąć 8,2 mln. Dominującym materiałem jest PCW (56 proc.), następnie aluminium (20 proc.), drewno (16 proc.) oraz połączenie drewna z aluminium (7 proc.). Wzrost jest spodziewany również na niemieckim rynku drzwi zewnętrznych: po zwyżce o 5,1 proc. w 2009 roku (1,17 mln sztuk), tegoroczna będzie jeszcze większa i wyniesie 5,6 procent. (mst)

8 sierpień 2010

R&D Tech z Zielonej Góry, dystrybutor maszyn i narzędzi do produkcji okien, w lipcu zmienił adres. Nowa siedziba firmy mieści się także w Zielonej Górze, ale przy al. Wojska Polskiego. Pozostałe dane kontaktowe pozostały bez zmian. VITROTERM-MURÓW rozpoczął w sierpniu pierwszy w branży szklarskiej program promocyjny pod nazwą: Zatrzymaj ciepło – weź nagrody. Klienci dokonujący w Vitrotermie zakupów szyb zespolonych, szkła hartowanego i obrabianego zdobywają punkty, które potem mogą wymieniać na atrakcyjne nagrody. Program służy promocji nowych rodzajów szkła i szyb zespolonych. GEALAN otworzył stronę http://stv.gealan.de, gdzie w kilku wersjach językowych, m.in. po polsku, można przeczytać o nowej technologii STV (szklenie statyczne na sucho). Zamieszczony jest tam także film, na którym widać produkcję okien w STV. Gealan pod koniec czerwca przeprowadzał próby testowe w fabryce okien firmy Trefz Fensterbau w Niemczech. Wyniki były pozytywne. WINDOORSEN z Poznania, wbrew pojawiającym się plotkom, nie kończy swojej działalności w Polsce. W firmie podjęto jedynie decyzję o zaprzestaniu handlu okuciami budowlanymi. Nie decydowano jeszcze, co będzie wiodącą grupą produktową Windoorsena w najbliższym czasie. VALCOMP z Warszawy otrzymało Diament Forbesa 2010. Miesięcznik publikuje listę firm najszybciej zwiększających swoją wartość. Zestawienie powstaje we współpracy z firmą Dun&Brandstreet.

ALUMA z Elbląga zorganizowała w lipcu kolejny z serii pokaz maszyn i urządzeń firm: Stuertz, Pressta Eisele i Emmegi. Tym razem pokazany został sposób współpracy maszyn z programem do projektowania stolarki aluminiowej firmy Orgadata. Zaproszeni goście mieli możliwość zapoznania się i przetestowania współpracy maszyn (centrów 3- i 4-osiowych, pił dwugłowicowych sterowanych numerycznie oraz całej palety maszyn uzupełniających) oraz programu projektowego w każdej fazie realizacji zlecenia: począwszy od projektu do gotowego wyrobu. REMMERS wydał ostatnio nowy folder, w którym znajdują się informacje na temat zestawu bejc do samodzielnego sporządzania kolorystyki. Jest to nowość w ofercie firmy. Zestaw bejc przypomina na pierwszy rzut oka „małego chemika”; w rzeczywistości jest to narzędzie pozwalające na elastyczne tworzenie kolorystyki i skracające czas od ustaleń do produkcji. Remmers wydał także nowy katalog zabytków. Znajdują się w nim produkty firmy przeznaczone do renowacji.

JEDNO PYTANIE do Janusza Urzędowskiego, właściciela firmy Urzędowski

Co słychać w firmie? Pomimo licznych narzekań, które i do mnie docierają w rozmowach z innymi producentami, muszę powiedzieć, że dla firmy Urzędowski to nie jest zły sezon. Oceniam, że poziom zamówień u nas jest zbliżony do tego z roku ubiegłego, a liczę po cichu, że zakończymy rok lekkim wzrostem sprzedaży. Wprowadziliśmy ostatnio do naszej oferty wysokiej jakości okna tworzywowe jednego z polskich producentów, podjęliśmy także współpracę z firmą Sapelli – renomowanym producentem drzwi. Wszystko po to, aby móc jeszcze lepiej spełnić oczekiwania klientów, którzy szukają okien i drzwi w sieci naszych punktów sprzedaży. Nie stawiamy bowiem ani na duży eksport, ani na inwestycje deweloperskie, ale właśnie na inwestorów indywidualnych, którzy wciąż budują swoje domy i wciąż potrzebują okien i drzwi wysokiej jakości. My takie produkty potrafimy im dostarczyć w bardzo przyzwoitej cenie, a za przykład niech posłużą drzwi Sapelli, wyposażone w ościeżnicę regulowaną i w zawiasy Simonswerka, kosztujące zaledwie 1250 złotych.

Nie widzimy dla siebie większych szans na rynku niemieckim, francuskim czy skandynawskim. Tamte rynki są bardzo uporządkowane i wysoce konkurencyjne, a jedynym, czego oczekuje się tam od wyrobów z Polski, jest niska cena. My takiej ceny nie chcemy zapewniać, bo musiałoby się to wiązać z rezygnacją z najwyższej jakości materiałów do produkcji – w tych kwestiach nie chcemy iść na kompromis. Niektórzy polscy producenci stolarki drewnianej sądzą, że wysokie ceny detaliczne, np. w Niemczech, dają im duże pole do manewru cenowego; nic bardziej błędnego. Trzeba bowiem zdać sobie sprawę, że w niemieckich cenach detalicznych zawarte jest 30, 40, niekiedy nawet do 50 proc. marży handlowej. Jeżeli więc interesować się cenami w Niemczech, to jedynie tymi w zbycie, które – zapewniam z doświadczenia – wcale nie są dla nas atrakcyjne. Dlatego, owszem, działamy też w eksporcie, ale wyłącznie na wybranych rynkach, szczególnie Beneluksu, gdzie właściwie docenia się wysoką jakość pracy z drewnem. Ale podstawowym naszym odbiorcą wciąż pozostaje i na długo pozostanie, wymagający indywidualny klient krajowy. (red.)


FORUM BRANŻOWE MIESZANKA FIRMOWA BRÜGMANN zorganizował III Konferencję Sieci Polskich Okien. Spotkanie odbyło się 24 czerwca we Włocławku, w Pałacu Bursztynowym. Pojawili się na nim odbiorcy systemów Brügmann Salamander. Firma pomaga także miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Włocławku. Wspiera finansowo Biesiady Poetyckie – w czerwcu został wydrukowany tomik poezji. @ ALUPROF zorganizował cykl seminariów dla architektów i inwestorów. Odbyły się one w Pradze, Ołomuńcu i Ostrawie. Była to świetna okazja do wymiany doświadczeń dotyczących rozwiązań i najnowszych trendów w dziedzinie konstrukcji aluminiowych. SCHÜCO ma siedmiu ambasadorów swojej marki. Są to gracze golfowi, między innymi Colin Montgomery, Bernhard Langer, Martin Kaymer czy Henrik Stenson. Promują oni w trakcie różnych turniejów ideę zrównoważonego rozwoju pod hasłem Energy2. D+H, jeden ze światowych liderów w dziedzinie oddymiania, brał udział w targach Interschutz w Lipsku, co było okazją do zaprezentowania najnowszych osiągnięć w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, bezpieczeństwa i zabezpieczeń. D+H eksponował akcesoria sterujące i regulujące oddymianie, takie jak aluminiowy przycisk RT 45 LT oraz centralę RZN 4503-T. Jednak najważniejszą częścią ekspozycji był system LSC, poszerzony o wersję LSC Basic. @ POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE zanotowały w czerwcu 2010 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, wzrost cen w pięciu grupach towarowych, w tym: izolacji termicznych (o 3,2 proc.), izolacji wodochronnych (o 2,6 proc.) oraz drewna i materiałów drewnopochodnych (o 2,4 proc.). W dwóch grupach ceny spadły: gazobetonów (-0,8 proc.) i silikatów (-0,5 proc.). W czerech grupach towarowych ceny nie zmieniły się: w materiałach ściennych – ceramicznych, pokryciach dachowych, suchej zabudowie oraz stolarce. PSB otworzyły też kolejny, 46. już sklep PSB-Mrówka. Powstał w Piszu, otwarty przez firmę Grot.

WINKHAUS z Rydzyny na początku lipca 2010 podpisał umowę dotyczącą obsługi z zakresu media relations z agencją GutPR. Do zadań GutPR należeć będzie prowadzenie PR produktowego zarówno dla oferowanych przez firmę Winkhaus okuć okiennych, wykorzystywanych przez producentów okien, jak i akcesoriów okiennych i drzwiowych – przeznaczonych dla klienta ostatecznego. Zespół Laboratoriów Badawczych Gryfitlab, działający od 2009 roku na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, wykonał już ponad 150 badań ogniowych wyrobów budowlanych. W 90 proc. badania dotyczyły okien i drzwi, których sprawdza się tutaj średnio dwa, trzy w tygodniu. Największa badana próbka w laboratorium Gryfitlab miała wymiary 5 x 5 metrów, a była to ściana osłonowa, ważąca prawie 8 ton. Standardowy termin wykonania badania ogniowego wynosi tutaj ok. 30 dni. JAK KUPIĆ DOBRE OKNA – poradnik wydany przez Centrum Informacji Branżowej jest zalecany obecnie studentom na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej jako „najlepsza książka o oknach”. Poleca ją profesor Leszek Laskowski. GUS podał wyniki produkcji za I półrocze 2010, z których wynika, że czerwiec był kolejnym miesiącem wzrostu produkcji okien i fasad. Wyprodukowano ich o 10 proc. więcej niż w maju. Po sześciu miesiącach jednak produkcja wyrobów szklonych jest nadal (ogółem) o 5 proc. niższa niż w I połowie 2009 roku. W strukturze wyraźnie rośnie udział energooszczędnych przeszkleń trzyszybowych. Ich zastosowane w stolarce wzrosło o 84 proc., stanowiąc na dzisiaj 8 proc. wszystkich produkowanych okien. Według GUS znacznie lepiej niż inni radzą sobie producenci stolarki drewnianej, którzy w I półroczu 2010 wyprodukowali o 4,6 proc. okien i drzwi więcej niż rok temu. Pamiętać jednak należy, że do tej grupy produktów GUS zalicza zarówno okna dachowe, jak i drzwi wewnętrzne, a duża część tego wzrostu skierowana jest na rynki zagraniczne.

Centralny Związek ds. Niemieckiego Przemysłu Budowlanego podał, że popyt w budownictwie publicznym w Niemczech w kwietniu br. zmalał o 6,1 proc. (wartość nominalna), obroty natomiast wzrosły o 2,1 proc. w porównaniu z odpowiednim okresem roku ub. Centralny Związek Niemieckiego Przemysłu Elektrycznego i Elektrotechnicznego szacuje, że w sektorze systemów kontroli dostępu nastąpił delikatny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Obroty wyniosły ok. 2,5 mld euro – jak podała podczas czerwcowej konferencji prasowej w Lipsku Angelika Staimer, przewodnicząca komisji związkowej. W sektorze technik przeciwpożarowych odnotowano wzrost o 3,8 proc., w systemach kontroli dostępu – o 2,2 proc., a w technice video – o 0,8 procent. Spadek – i to zaledwie o 0,5 proc. – odnotowano jedynie w odniesieniu do urządzeń przeciwwłamaniowych. Wartość usług budowlanych w Europie, według najnowszych danych niemieckiego instytutu Ifo (Institut für Wirtschaftsforschung), będzie w tym roku nadal się obniżać. W latach 2008 – 2010 przewidywany jest spadek rzędu 15 procent. Lepiej ma być jedynie w Polsce i Szwajcarii, gdzie w 2009 roku odnotowano w budownictwie wzrost. Poza tym rynek ten rozwija się zupełnie inaczej w każdym z 17 krajów członkowskich Unii. Podczas gdy w Niemczech odnotowano niewielki spadek, w Irlandii i Hiszpanii nastąpiło dramatyczne załamanie branży budowlanej. Jak na razie nie zanosi się na żadne korzystne zmiany – w roku 2012 obroty nadal będą niższe niż w roku 2009. Security 2010, kolejna edycja targów w Essen (5 – 8. 10. 2010) spodziewa się ok. 40 000 zwiedzających. Swój udział w targach potwierdziło 1100 wystawców z 40 krajów. W Essen prezentowane będą najnowsze technologie i koncepcje w zakresie systemów zabezpieczeń. Najlepsze prezentacje będą wyróżniane nagrodą Security Innovation Award w kategoriach: produkt i technika oraz usługi, serwis i marketing.

Rzetelny i profesjonalny partner

sierpień 2010 9


FORUM BRANŻOWE MIESZANKA FIRMOWA

Niemiecki urząd statystyczny ogłosił oficjalnie, że w roku 2009 liczba oddanych do użytku mieszkań spadła o 9,6 proc., czyli o 17 tysięcy, w porównaniu z rokiem ubiegłym. Podobna sytuacja miała miejsce w latach poprzednich – 2007 i 2008. W roku 2009, w odniesieniu do domów jednorodzinnych, odnotowano spadek o 12,4 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, w przypadku domów dwurodzinnych – o 15,2 proc., a wielorodzinnych – o 5,8 procent. Według danych tamtejszego urzędu statystycznego oznacza to dalszy zastój w budownictwie mieszkaniowym.

KREZUSI STOLARKI Na liście 100 najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost” doliczyć się można 24 miliarderów i nie ma jeszcze w tym gronie żadnego przedsiębiorcy z naszej branży. Są dalej na liście, wśród „zwykłych” milionerów, a przecież tych „dolarowych” mamy w całej Polsce ponad 50 000. W ubiegłym roku w samym województwie małopolskim dochody powyżej 1 mln zł zgłosiło ponad 1000 osób. Jednak, aby nie przesadzić, uznać trzeba, że milioner z czterema milionami złotych to jednak całkiem inna liga biznesowa niż ci, których majątek wyceniany jest na 100, 200 czy 500 mln zł. A i w branży stolarki doszukamy się wielu przedsiębiorców z majątkiem przekraczającym 1 mln dolarów, jednak tych, którzy mają powyżej 50 mln dolarów, jest zaledwie sześciu. Najwyżej spośród przedsiębiorców naszej branży sklasyfikowano małżeństwo Florków, właścicieli firmy Fakro z Nowego Sącza, a ich majątek wyceniono na prawie 600 mln zł. Na miejscu 58. wśród polskich milionerów umieszczono Arkadiusza Musia, założyciela i właściciela PressGlasu, którego osobisty majątek wyceniono na 370 mln zł. Na miejscu 64., z majątkiem wartości 350 mln zł, znalazł się na liście „Wprost” Piotr Vo-

INTEGRACJA W STOLBUDZIE Holding ZPUE, do którego należy m.in. Stolbud Włoszczowa, zorganizował festyn dla swoich pracowników. Spotkanie odbyło się w połowie czerwca na terenie zakładu producenta stolarki i wzięło w nim udział 2,5 tys. osób. Organizatorzy spotkania chcieli, by dzięki niemu pracownicy lepiej się poznali. Dlatego przygotowany został specjalny program, który sprzyjał integracji. Gospodarzami festynu byli prezesi: Roman Grudniewski i Tomasz Stępień, którzy uroczyście przywitali wszystkich gości. Za przybycie dziękował także główny akcjonariusz grupy kapitałowej Bogusław Wypychewicz z żoną Małgorzatą. Po części oficjalnej, zwiedzaniu zakładu produkcyjnego i biurowca zaczęła się część rozrywkowa. Można było m.in. wziąć udział w grach zręcznościowych i konkursach. Przygotowana była także część artystyczna – goście podziwiali pokazy cyrkowe, Teatr Ognia oraz tańce zespołu Studio Dance Factory. Na scenie pojawił się zespół Abba Family oraz Kabaret pod Wyrwigroszem. Na zakończenie zaś festynu wszyscy wzięli udział w zabawie tanecznej przy muzyce puszczanej przez DJa. MŁODY I ZDOLNY Borys Korczyński to kolarz, którego wspiera finansowo Brügmann. Zawodnik ten wziął udział 3 lipca w Grudziądzu w wyścigu trzeciej serii Pucharu Polski w kolarstwie szosowym. To młody zawodnik, jednak z dużymi już sukcesami. Wystartował w grupie najlepszych kolarzy w kraju specjalizujących się w jeździe indywidualnej na czas. W tym wyścigu Borys Korczyński zajął bardzo wysoką, trzecią pozycję.

10 sierpień 2010

elker, były właściciel Sokółki, produkujący m.in. parapety i listwy z PCW. Zaledwie 50 mln zł mniej ma Krystyna Koelner wraz z synami, którzy produkują narzędzia i systemy mocowań. Na miejscu 71. z prawie 290 mln zł sklasyfikowano Krzysztofa Domareckiego, szefa Seleny, króla polskich pian i silikonów. Majątkiem wartym 250 mln zł poszczycić się może Bogusław Wypychewicz, który od dwóch lat wyprowadza na prostą biznes włoszczowskiego Stolbudu. I to już wszyscy przedsiębiorcy branży stolarki budowlanej, których majątek, według wiedzy analityków „Wprost”, przekracza 150 mln zł. Na razie wszyscy. Bo przecież w naszej branży szybko można by wskazać co najmniej kilka nazwisk, których majątek przekracza 50 mln dolarów. Ale i o nich pewnie wszyscy wkrótce się dowiedzą, a następne wydania listy 100 najbogatszych Polaków uzupełnione zostaną o kolejne nazwiska producentów okien i drzwi. Tymczasem jednak rola listy 100 tygodnika „Wprost” wyraża się w działaniu na wyobraźnię i pokazywaniu, że – zaczynając od zera – można dojść ciężką, systematyczną pracą do grona krezusów polskiego biznesu. @

GOLF DLA DZIECI Press-Glas zorganizował dla dzieci z terenów dotkniętych powodzią specjalną imprezę. Odbyła się ona w niedzielę, 4 lipca na polu golfowym o nazwie Rosa w Konopiskach. Najważniejszą częścią spotkania był turniej gry w golfa zatytułowany: Sportowcy&Celebryci Dzieciom Powodzian. Potem zaplanowana była aukcja, podczas której licytowano m.in. koszulkę zespołu Real Madryt z podpisami piłkarzy ufundowaną przez Jerzego Dudka, kij hokejowy i koszulka reprezentacji Polski od Mariusza Czerkawskiego czy koszulkę reprezentacji Polski w siatkówce mężczyzn z podpisami siatkarzy. Dochód z akcji został przekazany na usunięcie skutków powodzi i remont trzech placówek edukacyjnych w Częstochowie. POLACY NA PODIUM Polska reprezentacja zajęła trzecie miejsce w mistrzostwach świata w piłce nożnej. Jednak nie w RPA, ale w Niemczech, a w zawodach wzięli udział pracownicy firmy Leitz. Organizatorem spotkania była centrala firmy. Co ciekawe, zawody pracowników odbyły się w tym samym czasie, co mundial w RPA. Mimo tego, że mistrzostwa w Niemczech miały znacznie skromniejszy charakter, to jednak emocje były takie same jak w RPA. Koncern Leitz organizuje podobne spotkania sportowe raz na dwa lata, a rywalizują ze sobą przedstawiciele spółek córek z całego świata. W tym roku w zawodach wzięło udział 18 drużyn z dziewięciu krajów. Wśród drużyn obowiązuje ciekawa zasada – otóż w każdej z nich musi grać minimum jedna kobieta, której gole liczone są podwójnie. Za dwa lata gospodarzem zawodów będzie Polska.

Informacje sportowe redaguje Magdalena Rocka.

European Photovoltaic Industry Association podał ostatnio, które kraje produkują najwięcej energii za pomocą ogniw słonecznych. Na pierwszym miejscu są Niemcy, z ilością prawie 10 MW rocznie, a dalej Hiszpanie, Amerykanie, Japończycy i Włosi. Na szóstym miejscu na świecie znaleźli się Czesi, z ilością prawe 500 MW energii pozyskiwanej roczne z promieniowania słonecznego. Polski w tym zestawieniu zabrakło.


FORUM BRANŻOWE MIESZANKA FIRMOWA

ZOSTAŃ BLOGEREM I to koniecznie na Blokno.pl. W poprzednim numerze naszego miesięcznika obiecaliśmy państwu publikować niektóre z wpisów. Dziś kolejne – jak nam się wydaje, refleksja w nich zawarta jest godna utrwalenia. Ceny okien: ignorancja czy głupota? Każda działalność gospodarcza, aby przynosić pożądany skutek, musi generować określony zysk. Nie jest to jednak w pełni zrozumiałe ani logiczne, jeśli chodzi o branżę okienną. Bo jak to można interpretować w aspekcie kilkunastu podwyżek cen materiałów do okien, kiedy ceny samych okien – o zgrozo! – są constans? Z początkiem tego roku 5-krotnie zdrożały wzmocnienia stalowe, średnio o 10 proc. – w zasadzie z dnia na dzień – bez powiadamiania odbiorców. W strukturze kosztów materiałowych oznacza to podwyżkę okien o około 7 procent. W międzyczasie podrożały szyby 2-krotnie o 10 proc. – co oznacza konieczność podwyżki okien o kolejne 6 procent. Na tym nie koniec – właśnie koncerny szklarskie wprowadzają trzecią podwyżkę o kolejne 10 proc., notabene nie ostatnią w tym roku. To nie wszystko; profile okienne podrożały średnio jedynie o 3 proc. – co oznacza podwyżkę okien o około 1,2 procent. A jeśli do tego dołożymy podwyżkę cen okuć o około 3 proc., to mamy już wartość dodaną do okien tym razem jedynie o 0,6 proc. Nie liczę zmia-

ny kursu walut i drastycznej podwyżki cen paliwa – czyli kosztów transportu – bo i po co ? Zsumujmy: 7 + 6 + 1,2 + 0,6 = 14,8 proc. – czyli takiej należałoby dokonać realnej podwyżki cen okien, żeby tylko i wyłącznie pokryć koszty samych podwyżek cen materiałów do ich produkcji. Nie ma w tym moim wyliczeniu zapowiadanej trzeciej podwyżki cen szyb (a może i czwartej) oraz kalkulacji wzrostu kosztów transportu i różnic kursowych. W sumie prosta matematyka. Czy oby jednak? Na dzisiaj jedynie kilka – słowem: kilka – firm dokonało podwyżek cen okien o około – uwaga: 3 procent. Już dzisiaj wielu producentów okien z PCW z Czech i Słowacji zaprzestało produkować okna we własnych krajach i postanowiło je importować z europejskiego raju okiennego – czyli z Polski. Bo nigdzie na świecie nie można kupić tak tanich okien (pewnie też i Chińczycy nie daliby rady tak tanio sprzedawać). Co to oznacza? Jeśliby wierzyć królowej nauk matematyce i jej kuzynce ekonomii, to na przełomie

O kawałku tortu Branża stolarki zasługuje na kryzys. Nie wiem, czy bardziej niż inne, ale na pewno nie mniej. Na pytanie: dlaczego? – odpowiedź jest prosta: za pasywną postawę dostaje się ujemne punkty (jak w zapasach). Rynek się skurczył, chowamy się więc do skorupki i czekamy. To jest podejście typowe. I mimo że są wyjątki, to jest ich za mało. A przecież walka nie dotyczy wielkości tortu. Na to nie mamy wpływu. Chodzi o to, ile zjemy z tego mniejszego. Bo to już, przynajmniej częściowo, leży w naszych rękach. Nie żałuję więc tych, którzy mają teraz kłopoty, a gdy rynek był znacznie większy, szaleli z rabatami, sprzedawali, co i gdzie się da, nie myśląc o przyszłości. Tak powinno być. Mam nadzieję, że z tego kryzysu wzmocnieni wyjdą producenci, którzy nie bali się wyściubić nosa ze skorupki i dostrzegli szansę dla siebie. Reszta, jak przeżyje, będzie miała możliwość wykazania się przy okazji kolejnej zapaści. Pozdrawiam Odważnych! PIOTR LUTEK 2010/2011 nastąpi, niestety, w branży wiele spektakularnych upadłości. Dzisiaj produkcja okien z PCW to jedna z najmniej opłacalnych działalności, na której rozpoczęcie nie dostanie się kredytu bankowego. Kto jak kto, ale banki potrafią liczyć. ADAM GROW

WARSZAWSKIE CENY OKIEN Kiedy pod koniec ubiegłego roku zrobiliśmy sondę cenową, wynikało z niej, że dla klienta średnia cena „wywoławcza” okna białego O34, na bazie profilu pięciokomorowego, z pakietem szybowym 1,1, wynosił ok. 730 zł netto. Minęło ponad pół roku, podrożały koszty produkcji (wzmocnienia, profile, szyby, okucia), a ceny nie tylko nie wzrosły, ale jeszcze zmalały. Na początku sierpnia sprawdziliśmy telefonicznie ceny takiego samego okna na najdroższym chyba rynku warszawskim. Nie targowaliśmy się, poprosiliśmy jedynie o podanie ceny w punkcie sprzedaży. Rozpiętość cenowa była od 490 zł do ponad 1000, co znaczy, że średnio zaoferowano nam okno za mniej więcej 630 zł netto. Czy za kolejne pół roku cena zmniejszy się o kolejne 100 zł? Pewnie tak, bo będzie zima… (stol)

Ceny okna z PCW: O34, białego, 5-komorowego, z szybą 1,1. Sprzedawca

Profil

Cena netto

Al-Bud

Brügmann

490

WWM

Plustec

600

Okna-Plast

Aluplast

600

KBE

615

Plastorama

Rehau

650

Stolbud Warszawa

Veka

775

Veka

875

Aluplast

915

Jarbetal

MFO AM-Pol

sierpień 2010 11


FORUM BRANŻOWE REPORTAŻ

FASADY OD BRACI

Zdjęcia: autorka

Na Pomorzu, w Luzinie koło Wejherowa znajduje się fabryka, założona w 1969 roku przez Bronisława Bertranda. Obecnie firma jest spółką zarządzaną przez braci: Krzysztofa, Jacka oraz Henryka Bertrandów. Zajmowany teren jest imponujący, a planowane jest jego powiększenie.

Używane do produkcji okien, drzwi i elementów fasad maszyny są skomputeryzowane.

Zdjęcie: Bertrand

pionowe lub poziome. Służą do tego dekoracyjne elementy aluminiowe, zaś pozostałe łączenia wypełniane są spoiną silikonową. Fasady mogą być wykonywane również na bazie konstrukcji drewnianej oraz stalowej, która – zdaniem Jarosława Uzarskiego – jest szczególnie mocna, gdyż stal ma 3-krotnie większą wytrzymałość od aluminium. Dzięki temu można wykonywać konstrukcje z wyjątkowo dużymi płaszczyznami przeszkleń. Obecnie stosowane systemy fasadowe, także te wykorzystywane w fabryce Bertrand, pozwalają wykonywać nie tylko konstrukcje proste oraz łamane, ale też kształty bardziej skomplikowane. Możliwości techniczne są bowiem bardzo duże; można więc powiedzieć, że efekty zależą przede wszystkim od wyobraźni oraz inwencji twórczej architektów. No i od możliwości finansowych inwestorów... – Robimy na przykład fasady okrągłe – mówi mój przewodnik. – Fasada kojarzy się z konstrukcją dużą, ale sztywną, trochę toporną. Tymczasem można robić też kształty finezyjne.

Fabryka Bertrand w Luzinie cały czas się rozbudowuje.

Powstają tu okna i drzwi, do których produkcji wykorzystywane są różne gatunki drewna, systemy profili z PCW i aluminium oraz materiały kombinowane: drewno z aluminium oraz tworzywo z aluminium. Powstają również ogrody zimowe oraz fasady, a ponieważ to właśnie one tym razem szczególnie mnie interesują, moim przewodnikiem po zakładzie jest Jarosław Uzarski, menadżer projektu, specjalizujący się w tej części produkcji. Dominuje aluminium Od trzech lat wiodącym dostawcą systemów profili aluminiowych jest firma Aluprof. Wcześniej pracowano tutaj na systemach greckiego Alumilu. Oprócz Aluprofu wykorzystywane są również profile niemieckiego Heroala oraz systemy firmy Yawal. Wśród wykonywanych tu fasad konstrukcje słupowo-ryglowe znajdują się najdłużej na naszym rynku. Systemy lekkich ścian osłonowych mają bardzo korzystny współczynnik przenikania ciepła Uf od 0,81 W/m2K dla słupa i rygla. Jednocześnie współczynnik Rw wynoszący do 43 dB umożliwia wykorzystanie takiej fasady w budynkach znajdujących się w miejscach narażonych na duże natężenie hałasu, np. przy ruchliwych ulicach i na lotniskach. Coraz większe jednak jest obecnie zapotrzebowanie na fasady strukturalne, o wyższej estetyce, w których metalowe elementy podkonstrukcji wsporczej nie są widoczne od strony zewnętrznej, a szkło łączone jest spoiną silikonową. Takie fasady są w tej chwili najpopularniejsze. Widać niemal tylko taflę szkła – spoina silikonowa ma szerokość

12 sierpień 2010

Obecnie bardzo poszukiwane są profile o wyglądzie drewna, wykorzystywane do produkcji okien i dużych witryn.

Okna i drzwi z profili aluminiowych są wzmacniane w narożnikach.

do 20 mm, co sprawia, że z większej odległości jest prawie niewidoczna. Stosuje się specjalistyczny silikon, który najczęściej ma kolor czarny. Jeśli więc doda się do tego szkło barwione w masie, spoiny nie widać. W Luzinie produkowane są także fasady semistrukturalne, w których podkreślone są podziały

Trzeba być na bieżąco... W produkcji fasad cały czas pojawiają się nowości. Niedawno taką była tzw. druga skóra. Między właściwą fasadą a fasadą zewnętrzną jest wolna przestrzeń, która w zależności od przeznaczenia może pełnić funkcję wentylacyjną, a nawet ewakuacyjną, poprawiać izolacyjność akustyczną konstrukcji oraz prezentować sobą duże walory dekoracyjne. W zależności od funkcji, jaką ma spełniać powłoka zewnętrzna, przestrzeń pomiędzy fasadami wynosi od 0,25 nawet do 1,25 m (w przypadku wykorzystania jej do ewakuacji). Na fasadzie właściwej wewnętrznej wykonuje się podkonstrukcję samonośną, a szkło zewnętrzne mocowane jest np. na rotulach, spiderach, czy też w inny sposób. Nie są to jednak rozwiązania systemowe, ale projektowane indywidualnie dla konkretnej realizacji. Gdy ktoś znajdzie się w okolicach Trójmiasta, może obejrzeć gdański biurowiec Lotosu, wykonany właśnie w ten sposób. Rozwiązanie jest jeszcze dość rzadkie i bardziej kosztowne


FORUM BRANŻOWE REPORTAŻ od innych, dlatego nieczęsto spotykane. Fabryka w Luzinie jest jednak gotowa także na realizację takiego zlecenia. Inną nowością są fasady, w których konstrukcji w ogóle nie są widoczne elementy otwierane, czyli okna. Ramy są tak „wtopione” w konstrukcję, że widać dopiero otwarte okno. Niezależnie od innowacji technologicznych, firma cały czas dba o rozwój. Najnowsze w ofercie są fasady o odporności ogniowej. Potrzeba ich projektowania i wykonywania wynika z coraz ostrzejszych przepisów ochrony przeciwpożarowej. Duże zagęszczenie zabudowy, szczególnie w miastach, wymusza zwiększenie odporności ogniowej zarówno szklenia, jak i samej konstrukcji. Duże znaczenie ma także izolacyjność cieplna fasad – na konstrukcje izolowane termicznie jest duże zapotrzebowanie. Zależnie od zastosowanego pakietu szkła można uzyskać współczynnik przenikania ciepła przez profil nawet 0,81 W/m2K, podczas gdy profil okna w konstrukcjach fasadowych może mieć współczynnik U w granicach 1,6 W/m2K. Można też zamontować szkło dwukomorowe z kryptonem oraz ciepłymi ramkami międzyszybowymi, co łącznie pozwoli na uzyskanie bardzo ciepłej przegrody. Coraz więcej jest takich fasad, również wśród tych, których wykonawcą jest firma Bertrand. Jak twierdzi Jarosław Uzarski, głównym ograniczeniem w projektowaniu fasad są możliwe do zastosowania wymiary szkła. Ale te mogą być teraz bardzo duże.

nych, ale widać też dążenie do zmiany ich funkcji. Ogród zimowy postrzegany jest jako oaza ciszy, spokoju oraz zielony zakątek domu, jednakże coraz częściej pojawiają się projekty, w których zadaszone przeszklenie (potoczne nazywane ogrodem zimowym) stanowi powiększenie przestrzeni użytkowej domu; kuchnia przechodzi w jadalnię oszkloną ze wszystkich stron, łącznie z dachem.

W magazynie znajdują się profile potrzebne do realizowanych zleceń.

– Robiliśmy obiekt usługowy w Sopocie przy Monte Cassino: Centrum Handlowo-Usługowe Haffnera. Zaprojektowano dosyć innowacyjne rozwiązanie – z elementów fasadowych powstały tam okna o wymiarach 1,5 x 2 m oraz 3 x 2 m. Kształtem i wielkością nawiązują do architektury tego miejsca. Systemy fasadowe pozwalają również na wykonywanie konstrukcji dachowych, a stąd już tylko krok do ogrodów zimowych, które są jedną ze specjalności fabryki. Wyraźnie widać, że stają się one coraz bardziej popularne wśród klientów indywidual-

Pomimo przeszkód Jak wspomniałam, zakład się rozbudowuje. Nie zahamował – na szczęście – tej tendencji nawet pożar hali okien drewnianych, który miał miejsce 17 września ubiegłego roku. W kilkanaście minut ogień zajął całą halę; pożar był widziany z odległości 15 km. Obecnie hala jest remontowana, widać nadal ogrom zniszczeń, łącznie z odkształconą od wysokiej temperatury stalową konstrukcją. Mimo niewątpliwych strat szybko poradzono sobie logistycznie, przenosząc wykonywaną tutaj produkcję do innej części fabryki. Nie uległo zmniejszeniu zatrudnienie, ani nie zmniejszyła się jej wielkość. W tym kontekście należy wspomnieć, że obecnie zakład zatrudnia ok. 180 osób i współpracuje z klientami m.in. z Austrii, Niemiec, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Litwy, Skandynawii, USA. Oprócz biura w siedzibie, w Luzinie, Bertrand ma oddziały i przedstawicieli także w Lęborku, Białymstoku, Rumi, Warszawie oraz trochę dalej: w Hamburgu i szwedzkim Skillingaryd. HANNA CZERSKA h.czerska@okna-forum.pl

sierpień 2010 13


FORUM BRANŻOWE SONDA

JAK MINĘŁO PÓŁROCZE (II) Jarosław Loos, PUF Obecny rok zapowiada się nie gorzej niż rok poprzedni. Mimo że wzrost sprzedaży w roku 2009 w stosunku do 2008 sięgnął 34 proc., już teraz – w stosunku do ubiegłego roku – odnotowujemy kolejne 28 proc. wzrostu. Stoi za tym bardzo ciężka praca całego zespołu, a głównie pracowników działu handlowego. Niezmiennie pracujemy nad rozszerzeniem naszego asortymentu, sprzedajemy wiele okien, które określiłbym mianem niestandardowych: o podwyższonej klasie tłumienia dźwięku, w dziwacznych, składanych kombinacjach. Dobra sprzedaż to również wpływ naszej działalność eksportowej. Rozpoczęliśmy ją w 2002 roku, a obecnie za granicę trafia 95 proc. naszych okien z PCW, 98 proc. drewnianych i 60 – 70 proc. z aluminium. I w eksporcie jest to więc wynik lepszy od zeszłorocznego. To nam się udaje, mimo że nasz strategiczny dostawca w pewnym momencie przestał zapewniać nam profile. Mimo to obecnie szukamy metody na zwiększenie produkcji, by dostosować ją do poziomu zamówień zakontraktowanych na drugą połowę roku. W zakładzie produkującym okna z aluminium wprowadziłem już trzecią zmianę. Szukam kilku handlowców do pracy w naszych placówkach w Niemczech i Holandii, a do pracy czasowej we Włoszech – 40 montażystów. Krzysztof Stremlau, Roto Okna Dachowe Pomimo ciężkiej i przedłużającej się zimy, udało nam się zamknąć pierwsze półrocze 2010 na poziomie ubiegłego roku; mam na myśli sprzedaż w złotówkach. Wpływ na to miało przede wszystkim wprowadzenie nowej generacji okien dachowych oraz w dalszym ciągu dynamiczny rozwój sprzedaży systemów solarnych. Obserwujemy, że inwestorzy indywidualni coraz częściej kierują się kryterium jakości,

14 sierpień 2010

dlatego na tle całej branży „dachowej” nasze wyniki są dobre. W pierwszym półroczu mieliśmy też do czynienia z nadpodażą materiałów. Przy mniejszej liczbie potencjalnych nabywców zwiększyło to presję cenową i negatywnie wpłynęło na rentowność sprzedaży u wielu dystrybutorów. Mimo to uważam, że sprzedaż w drugiej połowie tego roku oraz cały 2011 będą przebiegały pomyślnie. Wystarczy wziąć pod uwagę liczbę rozpoczętych budów oraz wydanych pozwoleń. Arkadiusz Jurga, Simonswerk Rok handlowy zaczął się dla nas dopiero w marcu. Powód? Długa, mroźna i śnieżna zima. Zahamowała ona dystrybucję okuć budowlanych; montaż okien i drzwi – a więc i zawiasów – był po prostu niemożliwy. Mimo to obecny rok zapowiada się nieźle. Sprzedaż w pierwszym półroczu była o 8 proc. wyższa od poziomu, jaki osiągnęliśmy w analogicznym okresie ubiegłego roku. A tamten rok był dla nas wyjątkowy, mogę nawet powiedzieć: najlepszy w dotychczasowej historii. Przychody ze sprzedaży sięgnęły wartości 6,5 mln zł. Najlepiej sprzedają się dziś ukryte systemy zawiasowe do drzwi wewnętrznych. Liczymy się jednak z tym, że inwestycje, które zaczęto wstrzymywać już w zapowiadającym kryzys 2008 roku, będą teraz skutkowały mniejszym zapotrzebowaniem na nasze produkty. Nadzieję pokładamy w rozwiązaniach nietypowych, których jeszcze nie rozpowszechniliśmy na polskim rynku, np. zawiasach ze stali szlachetnej, mających filigranowe kształty. Ryszard Kaczorowski, Weiss Chemie Pierwsze półrocze na rynku polskim nie minęło tak dobrze, jak tego oczekiwałem. Cały czas odczuwalne są skutki kryzysu i – mówiąc najogólniej – sprzedaż w stosunku do ubiegłego roku spadła. Choć widoczne są różnice w poszczególnych grupach materiałów. Na przykład standardowe wypełnienia do okien i drzwi sprzedają się gorzej, ale wzrosła sprzedaż elementów wielowarstwowych do domów pasywnych oraz chemii budowlanej. Powiedziałbym nawet, że rynek chemii rozwija się w miarę stabilnie. Plusem naszych rozwią-

zań jest to, że mają wszelkie niezbędne badania i certyfikaty. Wierzę, że w drugim półroczu wraz ze wzrostem sprzedaży stolarki otworowej wzrośnie sprzedaż i naszych produktów. Michał Dudziak, Schüco Pierwsze półrocze było dla nas słabsze niż przed rokiem. Spadek oceniam na więcej niż 10 procent. Jeśli chodzi o nasz strategiczny segment, a więc budownictwa obiektowego – do którego dostarczamy stolarkę aluminiową – odczuwamy to dopiero teraz; w ubiegłym roku kryzysu nie odczuliśmy, bo mieliśmy jeszcze dużo zleceń, których realizację rozpoczęliśmy w 2008 roku. Dobrze zapowiada się natomiast druga połówka 2010 roku oraz 2011, co widać już po liczbie zakontraktowanych zleceń. Po słabszym starcie spowodowanym wyjątkowo ostrą zimą, rozpędu nabiera też segment PCW. Szczególnie cieszy nas rosnąca sprzedaż produktów topowych do tzw. budownictwa energooszczędnego. W zakresie systemów solarnych już w czerwcu osiągnęliśmy taki poziom sprzedaży jak w całym 2009 rok. Świadczy to o dużym wzroście świadomości odbiorców, większej dostępności cenowej tych rozwiązań oraz dostatecznym wsparciu państwa; refunduje ono 40 proc. kosztów kredytu. Najtrudniej jest na rynku aluminium, bo wiele działających na nim zakładów upatruje szans na przetrwanie obecnego spowolnienia gospodarczego w konkurowaniu jedynie ceną. Przy spadającej liczbie zleceń prowadzi to do wojny cenowej i pogarszania się kondycji finansowej firm. Łukasz Witasiak, Koelner Pierwsze półrocze bieżącego roku oceniam pozytywnie, choć gdyby nie relatywnie słaby pierwszy kwartał, wyniki byłyby lepsze. Jesteśmy bardzo podatni na to, co dzieje się z całym rynkiem. I tak, podobnie jak całej branży, dała nam się odczuć długa zima. Co do skutków światowego kryzysu, to mamy nadzieję, że uda nam się je zniwelować dzięki nowo wprowadzonym markom. Mam na myśli piany montażowe i silikony, o które rozszerzyliśmy asortyment przed dwoma laty. A drugie półrocze powinno być jeszcze lepsze. Np. w zakresie pian i silikonów, choć w porównaniu z liderami branży wciąż raczkujemy, planujemy podwoić dotychczasowy obrót. Spodziewamy się, że w przyszłości – tak jak już dziś na rynkach rozwiniętych – gros materiałów będzie kupowana u dostawców, którzy mogą zapewnić stałą, poświadczoną certyfikatami i atestami jakość. (mst)


Z OPTYMIZMEM W czerwcu agencja badawcza BauInfoConsult przeprowadziła na zlecenie firmy Dr. Hahn, producenta zawiasów drzwiowych, kolejne badanie wśród niemieckich wytwórców drzwi metalowych oraz z PCW. Jest to typowe badanie koniunkturalne, powtarzane co kwartał, którego celem jest poznanie nastrojów panujących w firmach. Producenci drzwi poproszeni zostali o ocenę ich obecnej sytuacji na rynku oraz o przedstawienie planów inwestycyjnych na nadchodzące dwanaście miesięcy. Z badania wynika, że nastroje producentów drzwi w Niemczech są coraz lepsze. W nadchodzących trzech miesiącach co piąty producent drzwi z tworzyw sztucznych oraz co dziesiąty producent drzwi metalowych spodziewa się wzrostu wielkości produkcji (a więc również zużycia zamków drzwiowych) w porównaniu z trzema minionymi miesiącami. Wielkości produkcji na tym samym poziomie, co w II kwartale bieżącego roku, w nadchodzących miesiącach spodziewa się 2/3 niemieckich producentów drzwi metalowych oraz 3/4 producentów drzwi z PCW. Oceny zużycia zamków drzwiowych w najbliższych trzech miesiącach w stosunku do poprzednich trzech (dane w procentach). Producenci drzwi z PCW cze-09

-11

12

cze-10

-4

11

Producenci drzwi metalowych cze-09

-16

10

cze-10

-4

16

spadek

wzrost

Wielu producentów nie chciało lub nie potrafiło dokonać prognozy wielkości produkcji w całym półroczu. Wynika to z obaw o negatywne skutki ograniczenia programów wspierających budownictwo energetyczne. Trudno ocenić, czy (i ewentualnie w jakim stopniu) zapowiadane ograniczenie wsparcia małych firm wpłynie na sprzedaż drzwi metalowych oraz z tworzyw sztucznych w drugiej połowie roku. Wyraźna poprawa nastrojów producentów drzwi nastąpiła zwłaszcza w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. O ile pozytywne oceny pozostały na zbliżonym poziomie, znacznie zmniejszył się odsetek producentów, którzy negatywnie oceniają rozwój sytuacji w najbliższych miesiącach. W segmencie drzwi metalowych zaobserwowano wzrost udziału firm, z 10 do 16 procent, optymistycznie oceniających swoją sytuację w nadchodzących trzech miesiącach; wśród producentów drzwi z PCW udział ten spadł z 11 do 10 procent. W przypadku segmentu drzwi metalowych pesymistycznie najbliższe trzy miesiące ocenia 4 procent producentów (wobec 11 w analogicznym okresie 2009 roku). Również w gronie

W co firma planuje inwestować? (N=90; dane w procentach) maszyny/urządzenia

88

marketing

27

budynki

17

kształcenie pracowników

11

certfikaty

7

oraganizacja/zarządzanie

4

wzrost zatrudnienia

3

inne

9

nie wiem/brak odpowiedzi

4

firm zajmujących się produkcją drzwi z tworzyw sztucznych negatywnie nadchodzące trzy miesiące oceniło 4 procent respondentów, podczas gdy w czerwcu ubiegłego roku było ich aż 16 procent. Stabilna sytuacja na rynku drzwi w pierwszym półroczu oraz raczej optymistyczne prognozy na najbliższe miesiące stwarzają dogodne warunki do przeprowadzenia inwestycji. Blisko 2/3 niemieckich producentów drzwi z PCW oraz metalowych nie planuje jednak żadnych inwestycji w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy, a 11 procent nie wie lub nie udzieliło odpowiedzi. Oznacza to, że projekty inwestycyjne zamierza w najbliższym roku przeprowadzić 26 procent przebadanych producentów drzwi. Zdecydowana większość planowanych inwestycji dotyczy maszyn i/lub urządzeń. Aż 88 procent planujących inwestycje zamierza przeznaczyć środki właśnie na ten cel. Inne obszary inwestycji nie są już tak często wskazywane. Czy firma planuje inwestycje w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy? (N=351)

tak nie nie wiem/brak odpowiedzi

Spośród firm planujących inwestycje 27 procent zamierza rozwinąć marketing, 17 procent – budować lub modernizować budynki, 11 procent – zainwestować w szkolenie personelu, a 7 procent – uzyskać certyfikaty. Pozostałe obszary wymieniane są już znacznie rzadziej. (max) sierpień 2010 15


FORUM BRANŻOWE RELACJE

SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ Door Conference 2010 – pod tym hasłem odbyło się 20 i 21 maja spotkanie zorganizowane przez instytut IFT w Rosenheim. Tematem przewodnim konferencji była przyszłość rynku drzwi, ale też całego budownictwa. W wykładach i warsztatach uczestniczyło ponad trzystu przedstawicieli branży stolarki drzwiowej, a całość konferencji została podzielona na sześć części. Pierwsza dotyczyła drzwi zewnętrznych, pojawiły się tu m.in. pytania dotyczące aspektów oznakowania CE. Tematem drugiej były zagadnienia związane z drzwiami wewnętrznymi, gdzie omawiana była przede wszystkim norma EN 14351-2. Tematem trzeciego z kolei bloku była automatyzacja pracy drzwi, czwarty zaś dotyczył bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W piątej części skupiono się na okuciach oraz akcesoriach związanych z bezpieczeństwem, natomiast ostatnia dotyczyła bieżących uregulowań prawnych. Zielone i zrównoważone Spotkanie poświęcone było szeroko rozumianej tematyce drzwi, jednak nie dało się uciec od ogólniejszego, dotyczącego już całego budownictwa podsumowania. W tym, sporządzonym przez niemiecki instytut, pada założenie, że tzw. zielone i zrównoważone budownictwo przestają być tylko zagadnieniami teoretycznymi. Obecnie bowiem wymagania dotyczące zrównoważonego budownictwa stały się faktem i towarzyszą branży na co dzień. Ulrich Sieberath, dyrektor IFT Rosenheim, zauważył, że certyfikacja budynków poprawia ich jakość. Oznacza to, że wartość budynku to już nie tylko kwota, za którą go wybudowano. Teraz bowiem coraz częściej to określenie oznacza również koszty użytkowania obiektu. Dyrektor uważa, że zmiana podejścia do wyceny budynku to rewolucja na rynku budowlanym. W ogromnym stopniu bowiem przyczyniła się ona do nowego podejścia do jakości wyrobów budowlanych i ich innowacyjności. Używane tak często ostatnio sformułowanie „zrównoważone budownictwo” pojawia się – nierzadko bez sensu – czy to w reklamach, czy w me-

16 sierpień 2010

diach, nie oddając istoty określenia. Wpisuje się ono po prostu w modne teraz tzw. zielone słownictwo. Jednak uczestnicy spotkania w Rosenheim nie mieli wątpliwości, że zrównoważone budownictwo to tendencja, która coraz szerzej wpływa na proces budowlany i będzie się intensywnie rozwijać w następnych latach. Certyfikaty zrównoważonego budownictwa nie muszą być nawet wymagane przez prawo. Ale wymagania właścicieli budynków, urzędników i inwestorów dotyczące jakości budynków wciąż rosną. Wszystkie te grupy będą chciały mieć pewność, że nowy czy remontowany budynek stanowi małe ryzyko inwestycyjne, łatwo będzie go można odsprzedać i jest wysoko wydajny energetycznie. Taką pewność może dać odpowiedni certyfikat wydany przez bezstronną instytucję. Dyrektor Ulrich Sieberath podkreślił, że idea zrównoważonego budownictwa w najbliższej przyszłości w dużym stopniu wpłynie na przemysł. Wydajność energetyczna wciąż jest największym motorem napędzającym zmiany, ale ludzie przestaną już tak ogromną wagę przykładać do współczynnika U. Proces innowacji postępować będzie na przykład w systemach wentylacji dla okien, a także pojawiać się zaczną inne technologie wentylacyjne. Udoskonalone zostaną systemy kontroli drzwi automatycznych czy drzwi szybkiego działania, które przyczynią się do zmniejszenia utraty ciepła. Te zmiany i innowacje wpłyną również na drzwi wewnętrzne. W budynkach, w których zainstalowany zostanie system centralnej wentylacji, drzwi wewnętrzne powinny zostać dopasowane pod względem wzornictwa, ale też powinny się cicho i płynnie otwierać. Budownictwo w kontekstach O przyszłości w budownictwie mówił również Christian Hehenberger, przedstawiciel niemieckiego Instytutu Marketingu i Analiz Rynko-

wych. Twierdzi on, iż to właśnie budownictwo i elektromobilność staną się motorem napędzającym wzrost gospodarczy w najbliższych dziesięciu latach. Ludzie bowiem coraz częściej inwestują w wydajne energetycznie budynki, a także coraz liczniej kupują i korzystają z samochodów napędzanych energią elektryczną. Także tendencję widać w tym, iż przedsiębiorcy duży nacisk kładą na serwis. To waśnie jakość i rodzaj obsługi będzie decydować o tym, co klient wybierze. Nie przez przypadek niemiecki analityk rynku połączył budownictwo i elektromobliność. Ogromną przyszłość mają bowiem te firmy, które są w stanie zaoferować nie tylko wyrób budowlany i automatyzację w budownictwie, ale mają również przygotowane rozwiązania do zarządzania energią i e-moblinością jednocześnie. Innym polem do popisu dla firm budowlanych jest obsługa klientów, którzy mają powyżej 60 lat. To grupa, która najczęściej przeprowadza remonty. Według niemieckiego analityka, na tym rynku istnieje ogromny potencjał, bo wciąż brakuje przyjaznej klientowi, kompletnej obsługi. A serwis remontowy powinien oferować klientowi minimalny czas prac montażowych, zapewniać najmniejszy hałas oraz ograniczyć do minimum emisję szkodliwych gazów. MAGDALENA ROCKA m.rocka@okna-forum.pl

PRZYPOMNIJMY … zrównoważony rozwój gospodarki – w tym budownictwa, polega na wprowadzaniu innowacyjnych technologii i nowoczesnych rozwiązań, które będą łączyły korzystne efekty ekonomiczne z dbałością o zdrowie i wygodę użytkowników, zmniejszając jednocześnie negatywny wpływ budynków na środowisko naturalne oraz klimat. Źródło: www.zb.itb.pl


TECHNIKA OKIENNA wprowadziła do sprzedaży nowe okno – Forte Avante. Zastosowano w nim zestaw szyb dwukomorowych o współczynniku Uw = 0,5, profile 6-komorowe o współczynniku Uf = 0,95. Poza tym okno wyposażone jest w ciepłą ramkę swisspacer, dodatkową uszczelkę w sferze podszybowej oraz trzecią, dodatkową uszczelkę środkową. W związku z tym okno jednoskrzydłowe o wymiarze 1400 x 1400 mm ma współczynnik Uw = 0,74.

STOLLAR oferuje okna produkowane z nowych profili Optima 70. Są one 6-komorowe, przystosowane do montażu zarówno pakietu dwu-, jak i trzyszybowego. Głębokość zabudowy wynosi 70 mm.

INVADO proponuje nową kolekcję drzwi szklanych Amber. Zastosowano w nich szkło hartowane o grubości 8 mm (przezroczyste i tzw. satinato). Zdobienia nanoszone są metodą sitodruku oraz grawerowania.

SCHÜCO rozpoczęło sprzedaż aluminiowych systemów przeciwpożarowych Schüco ADS 80 FR 30 i Schüco ADS 80 FR 60. Pozwalają one na wykonywanie drzwi przeciwpożarowych, ścian działowych oraz ścian osłonowych w klasach odporności ogniowej EI 30 i EI 60. Ściany działowe i osłonowe mogą być wysokie nawet na 4,5 m.

M&S ma w sprzedaży nowe drzwi podnoszono-przesuwne z PCW o nazwie MS iD Design. Drzwi dostępne są w dwóch wariantach: dwu- oraz czteroskrzydłowym; dzięki nim można przeszklić ścianę o szerokości nawet 6 metrów. Produkt wyposażono w system okuć HS-Portal 300 KF firmy Siegenia-Aubi. Umożliwiają one otwieranie i przesuwanie skrzydeł drzwiowych o wadze 300 kg. W standardowym wyposażeniu produktu znajduje się izolowany termicznie niski próg aluminiowy, a także zewnętrzny pochwyt oraz jednostronna wkładka i klamka umożliwiająca sterowanie od środka domu mikrowentylacją.

GEALAN ma w ofercie wiele nowych rozwiązań w systemie S 8000 IQ plus o głębokości ramy 83 mm. Pogłębione ościeżnice można dowolnie łączyć z prostymi i zaokrąglonymi skrzydłami o głębokości 74 i 82 mm, wybierając spośród wersji z czterema, pięcioma, sześcioma lub siedmioma komorami. W systemie tym mogą być stosowane pakiety szybowe o grubości do 54 mm.

sierpień 2010 17


FORUM BRANŻOWE PROMOCJA

ALUMINIOWY FIMTEC Przez ponad 12 lat działań na rynkach Polski oraz Unii Europejskiej ugruntował swoją pozycję lidera w dziedzinie doradztwa, sprzedaży i serwisu maszyn do produkcji stolarki budowlanej. W ostatnich latach szczególnie szybko rozwijał się sektor maszyn do aluminium, co spowodowało, że pod koniec 2009 r. wzbogaciliśmy naszą ofertę o szeroką gamę centrów obróbczych i urządzeń wspomagających do aluminium. Jest to odpowiedź na popyt na maszyny zaawansowane i jednocześnie wsparte profesjonalnym serwisem.

Wśród nowości nie zabrakło nowoczesnej i solidnej zagniatarki do naroży II generacji. Jest to jedno z najciekawszych rozwiązań dostępnych na rynku (elektroniczna kontrola pozycji noży, proste regulacje, etc). Gorąco zachęcamy do zapoznania się z jej szczegółami technicznymi, które wraz z filmem zamieszczone są na naszej stronie internetowej www.fimtec.pl. Na uwagę zasługuje również rodzina kompaktowych mini-centrów do obróbek profili aluminiowych, stalowych oraz nierdzewnych! Ta oferta skierowana jest do bardzo prężnie rozwijającego się sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które dzięki takim maszynom mogą z powodzeniem produkować wyroby w szerszej niż do tej pory gamie, o bardzo wysokiej jakości i powtarzalności. Dla najbardziej wymagających przygotowaliśmy wysokowydajne, przemysłowe centra obróbcze. Trzy-, cztero- lub pięcioosiowe wersje wykonają najbardziej wyszukane operacje wiercenia, frezowania czy też cięcia dla niemalże nieograniczonej palety profili. Wszystko to wsparte softwarem Hicam 3D, dostępnym już w podstawowym modelu maszyny trzyosiowej. Nasz partner, firma Altech ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie obrabiania profili aluminiowych oraz stalowych, co pozwala znacznie lepiej dostosować się do potrzeb rynku. Nasza propozycja nie zamyka się w zakresie standardowych rozwiązań, lecz jest odpowiedzią na różnorodne, również bardzo dedykowane potrzeby rynku (np. produkcja ppoż.). W ramach tego mamy do zaproponowania pełną gamę systemów transportowych oraz rozwiązań do ciągów automatycznych.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Na wszystkie pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi u naszych doradców. Oczekujemy na kontakt: www.fimtec.pl.

FIMTEC - POLSKA ul. Południowa 46 62- 064 Plewiska tel.: 061 867 78 48

18 sierpień 2010

faks: 061 651 79 11 e-mail: fimtec@fimtec.pl www.fimtec.pl

SAINT-GOBAIN GLASS proponuje nowe szkło z ochroną przeciwsłoneczną: SGG Cool-lite xtreme 60/28. Technologicznie jest to szkło bezbarwne SGG Planilux z powłoką przeciwsłoneczną, naniesioną w technologii magnetronowej. Dane techniczne nowego produktu (wartości wg norm PN-EN 410, PN-EN 673) to: przepuszczalność światła TL – 60 proc., odbicie światła RL – 14 proc., solar factor g – 28 proc., Ug = 1,0 W/m2K.

OKNO PLUS wprowadza do swojej oferty okna z PCW w kolorze bianco. Ramy okienne stylizowane są na drewniane w kolorze białym. Okna mogą być zamontowane w remontowanych budynkach. BiG TOR rozszerzył swój asotyment o nowy wzór płata bramy z przetłoczeniem szerokim, o głębokiej linii podziału sekcji. Płaty dostępne są w deseniu drewnopodobnym lub gładkie, w 25 kolorach standardowych wg palety RAL. WINKHAUS oferuje system identycznie kodowanych wkładek do zamków Winkhaus AZ i Winkhaus VS. Zastosowano tu pięć par zastawek (pierwszy ich rząd wykonano ze stali hartowanej), co znacznie utrudnia rozwiercenie zamka; jest także zabezpieczenie przed próbą użycia wytrycha. Nowy system ma atest wdany przez Instytut Techniki Budowlanej.


FORUM BRANŻOWE PROMOCJA

IDZIEMY Z DUCHEM CZASU

FDT wyprodukowało płyty Rhenoplast. Stosuje się je jako przezroczyste pokrycie dachowe. Dzięki temu produktowi w budynkach mieszkalnych widać niebo, daje on jednocześnie ochronę przed deszczem, gradem i wiatrem. Płyty Rhenoplast wykazują przepuszczalność światła bliską 85 proc. i długo zachowują wysoką transparentność. Zaletą jest także duża odporność na stłuczenia (pęknięcia) oraz trudno zapalność.

BOSCH proponuje nowy, akumulatorowy klucz udarowy GDS 18 V-LI HT. Ma on wysoki moment obrotowy w swojej klasie – 650 Nm. Dzięki temu możliwe jest wkręcanie metalowych śrub (o dużej średnicy) do betonu. Dzięki metalowej przekładni i obudowie urządzenie jest wytrzymałe i odporne na uszkodzenia; waży 3,0 kg. TEKNOS wprowadził do swojego asortymentu nową, bezbarwną warstwę nawierzchniową Gori 666. Warstwa nawierzchniowa bez zawartości pigmentów zapewnia drewnianym oknom czy drzwiom oraz innym konstrukcjom stosowanym na zewnątrz budynku długotrwałą ochronę przed promieniowaniem UV. Gori 666 jest aplikowany przy pomocy natrysku i pędzla. Produkt spełnia wymagania europejskiej dyrektywy VOC. STANLEY zaproponował nowy dalmierz laserowy TLM220i. Urządzenie to wyposażone jest w kamerę, co znacznie ułatwia dokonywanie pomiarów. Wyjaśnienie W numerze 7/2010 w artykule „Mierzenie promieniami” na pierwszej stronie zamieściliśmy zdjęcie obrotowego niwelatora laserowego FatMax RL350GL. Na drugiej stronie artykułu są zdjęcia: dalmierza Stanley’a TLM 300 oraz lasera krzyżowego FatMax XT Matrix – oba niedostępne w sprzedaży na rynku polskim. Niwelator laserowy służy do pomiarów geodezyjnych.

Firma EUROCOLOR oferuje produkty markowe, wykonane z najwyższą starannością. Bardzo ważne jest połączenie aspektów dotyczących wysokiej jakości, gwarancji bezpieczeństwa, zarządzania energią i komfortu obsługi na długie lata – mówi Krzysztof Ogonowski – specjalista ds. obsługi klienta hurtowego. Wysoka jakość oraz bezpieczeństwo i komfort obsługi gwarantowane są systemem EUROCOLOR Quality. Okna i drzwi spełniają wymagania odnośnie oszczędności energii, izolacyjności akustycznej i stabilności. Innowacja technologiczna i produktowa okien marki EUROCOLOR wyróżniona została nagrodą główną Złotego Medalu – europejskich targów budowlanych BUDMA 2010 w kategorii najlepszy produkt budowlany. EUROCOLOR ze względu na szeroką ofertę i 29 różnych systemów technologicznych posiada nowoczesny i rozbudowany park maszynowy połączony systemem sieciowym z działami firmy, gdzie informacje na temat wprowadzonych zleceń automatycznie zostają przekazane do odpowiedniej maszyny, co pozwala na bieżącą kontrolę zlecenia. Cały system oparty jest na profesjonalnym oprogramowaniu Stolcad. Obecnie EUROCOLOR miesięcznie produkuje ok. 11 000 jednostek okiennych i drzwiowych. Wśród drzwi bardzo popularne są drzwi Brillant-HS. Dzięki niespotykanym rozwiązaniom architektonicznym, możliwe jest wykonanie drzwi przesuwnych do szerokości nawet 6 m i wysokości 2,8 m. Zastosowanie systemu okuć podnoszono-przesuwnych GU 934 z progiem GU Thermostep oferuje łatwe i swobodne przesuwanie nawet bardzo ciężkich skrzydeł. Z kolei do najpopularniejszych okuć należy zamek GU SECURY AUTOMATIC charakteryzujący się bardzo dużą wytrzymałością i żywotnością, a także minimalną awaryjnością. G-U SECURY AUTOMATIC to zamek, w którym po dociągnięciu drzwi następuje automatyczne, wielopunktowe ryglowanie. Drzwi zostają zaryglowane dwoma lub czterema zapadkami, które wysuwają się o 20mm, bez konieczności zamykania drzwi kluczem. Zapadki posiadają blokadę przed cofnięciem. Warto także podkreślić, że firma G-U otrzymała Srebrny Laur Konsumenta 2010 w kategorii: drzwi, zamki i wkładki antywłamaniowe. G-U jest firmą wszechstronną, oferującą szeroki garnitur rozwiązań. Dzięki zaangażowaniu firmy można liczyć zawsze na terminowe dostawy komponentów, pełną i profesjonalną pomoc techniczną – zaznacza Krzysztof Ogonowski. Bardzo dobra obsługa i czynne wsparcie techniczne to nie wszystko. Okucia firmy G-U charakteryzują się najwyższą jakością i precyzją wykonania. Spełniają wysokie wymagania użytkowe i technologiczne, dzięki czemu możemy zaoferować klientom produkty najwyższej klasy i funkcjonalności. EUROCOLOR obok klasycznych rozwiązań wykonuje okna o dowolnych kształtach (koła, łuki, trapezy, trójkąty i inne) i kolorach. Wspólne dążenie firmy G-U i EUROCOLOR do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań gwarantuje doskonałą współpracę partnerską firm. sierpień 2010 19

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

DU PONT wprowadził na rynek nowy laminat SentryGlas. Dzięki jego zastosowaniu, szyby zespolone są nie tylko cieńsze, ale i bardziej wytrzymałe. SentryGlas zwiększa odporność fasad szklanych na grad i huragan (jest pięciokrotnie mocniejszy i prawie 100 razy sztywniejszy od zwykłych laminatów PVB), zmniejszając jednocześnie wagę całej fasady.

Zdjęcie: Euro-Color

Od ponad 7 lat trwa współpraca pomiędzy firmą G-U Polska sp. z o.o. oraz EUROCOLOR. Idąc z duchem czasu, obie firmy, rozwijają obecne i wprowadzają nowe technologie w swoich produktach.


FORUM BRANŻOWE

DREWNO NA OKNA O tym, że drewno jest jednym z najważniejszych elementów okna, mającym wpływ na jego wytrzymałość i trwałość, nie trzeba przekonywać chyba żadnego producenta okien drewnianych. Niestety, tylko nieliczni przychylą się do idei badawczej weryfikacji jakości drewna klejonego. Jeśli podejmowane są działania w tym zakresie, zwykle ograniczają się one do sprawdzenia cech jakościowych i wilgotności drewna, z pominięciem jakości połączeń klejowych.

Zgodnie z wytycznymi nowej wersji normy wyrobu PN-EN 14351-1:2006+A1:2010. Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności: „Dane techniczne wszystkich dostarczonych surowców i komponentów, jak również schemat kontroli dla zapewnienia ich zgodności powinny być udokumentowane”. Metoda weryfikacji jakości komponentów, w tym półfabrykatów z drewna może być różna, np. opierać się na sprawdzeniu dokumentów przedkładanych przez dostawców, potwierdzających przydatność owych półfabrykatów do stosowania w produkcji okien. W związku z tym, że półfabrykaty z drewna klejonego, przeznaczone do produkcji stolarki nie są wyrobem budowlanym, nie ma w stosunku do nich zastosowania Ustawa o wyrobach budowlanych, która m.in. opisuje zasady wprowadzenia wyrobów na rynek. Producenci półfabrykatów mają zatem pełną dowolność w zakresie sposobu potwierdzania właściwości i deklarowania przydatności swoich produktów. Producent okien, opierając ocenę półfabrykatów na dokumentach przedłożonych przez dostawcę,

20 sierpień 2010

powinien szczegółowo przeanalizować ich treść i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy są one satysfakcjonujące z punktu widzenia producenta odpowiadającego za jakość drewna w oknie, które sam oferuje. Należy zwrócić uwagę m.in. na to, czy wyrób nim objęty jest jednoznacznie zidentyfikowany, np. czy znany jest jego producent. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku półfabrykatów importowanych, gdzie oferentem jest dystrybutor działający na polskim rynku. Istotna jest również identyfikacja rozwiązań zastosowanych w elementach, które były poddane sprawdzeniu, gdyż zmiana technologii produkcji czy komponentów (np. kleju) może skutkować zmianą właściwości elementu finalnego. Wskazana jest również okresowa badawcza kontrola wybranych właściwości. Analizując treść dokumentu potwierdzającego przydatność półfabrykatów do produkcji stolarki okiennej, konieczna jest także weryfikacja części merytorycznej dokumentu. Powstaje więc pytanie: jakie cechy powinny być potwierdzone? W Polsce od połowy lat 90. przy ocenie jakości półfabrykatów z drewna klejonego opierano się na aprobatach technicznych ITB, udzielanych dla okien drewnianych. Aprobaty te zawierały, oprócz wymagań dla okien, wytyczne oceny półfabrykatów jako elementów decydujących o ich wytrzymałości i trwałości. Metody badań i wymagania dla półfabrykatów zostały opracowane w ITB na podstawie doświadczeń własnych. W tym czasie nie istniały żadne ogólnoeuropejskie normy, których przedmiotem byłyby elementy z drewna klejonego do zastosowań niekonstrukcyjnych. Procedury oceny jakości półfabrykatów, ujęte w aprobatach dla okien, funkcjonowały z powodzeniem przez ponad 10 lat, do chwili ukazania się normy PN-EN 14351-1:2006. Ale w mo-

Zdjęcia z firm: Anders, Drewnopark, FH Ena, Remix

NORMALIZACJA

mencie jej pojawienia się nie były jeszcze opracowane normy dotyczące półfabrykatów. Z czasem lukę tę wypełniono dokumentami definiującymi kolejno wymagania w zakresie: jakości, trwałości i właściwości fizycznych drewna – PN-EN 14220:2007: Drewno i materiały drewnopochodne w zewnętrznych oknach, zewnętrznych skrzydłach drzwiowych i zewnętrznych ościeżnicach. Wymagania jakościowe i techniczne oraz PN-EN 942:2008 Drewno w stolarce budowlanej. Wymagania ogólne; geometrii półfabrykatów – PN-EN 133071:2007: Półfabrykaty z drewna i półfabrykaty przeznaczone do zastosowań niekonstrukcyjnych. Część 1: Wymagania. Wytyczne tych norm zostały szczegółowo omówione w artykule Drewno na okna i drzwi, opublikowanym na łamach „Forum Branżowego” nr 10 (54)/2007. Zbiór powyższych norm nie wyczerpywał jednak problematyki oceny jakości półfabrykatów z drewna klejonego warstwowo. Dokumenty nie odnosiły się bowiem do tak istotnych kwestii jak jakość połączeń warstwowych i złączy klinowych. Szukając rozwiązania, które byłoby odpowiednie do bieżących potrzeb przemysłu, Instytut Techniki Budowlanej opracował i wdrożył do praktyki laboratoryjnej (w roku 2008) metody badań oparte na projekcie specyfikacji technicznej prCEN/ TS 13307−2:2004: Timber blanks and semi-finished profiles for non-structural uses. Part 2: Production control, która (w myśl wytycznych PN-EN 14220:2007 i PN-EN 13307-1:2007) miała docelowo stanowić brakujące ogniwo w ocenie jakości półfabrykatów. Ponieważ treść prCEN/TS 13307-2:2004 budziła liczne kontrowersje, Komitet Techniczny nr 175 ds. Drewna okrągłego i tarcicy, działający przy CEN, nie zaprzestawał prac nad doskonaleniem dokumentu. W efekcie powstała wersja specyfikacji: FprCEN/TS 133072:2009: Laminated and finger jointed timber blanks and semi-finished profiles for non-structural uses – Part 2: Production control, która została opublikowana w roku 2009. Dokument ten różni się znacząco od wersji pierwotnej (prCEN/TS 13307-2:2004). Zmianie uległ zarówno zakres, jak i metody badań. (cdn.) EWA SUDOŁ Instytut Techniki Budowlanej

Od redakcji: Z uwagi na ograniczoną dostępność wskazanej wyżej specyfikacji, autorka omówi jej zawartość w następnym numerze „Forum”.


FORUM BRANŻOWE SPRZEDAŻ

NIEŁATWY KAWAŁEK CHLEBA Klienci w różny sposób zachęcani są do kupienia okna. Niektórzy sprzedawcy, chcąc w maksymalnym stopniu ułatwić im podejmowanie decyzji, potrafią powiedzieć: „Izolacyjność termiczna jest tak naprawdę… nieważna. To tylko chwyt marketingowy producentów”. Dla firmy produkcyjnej najważniejsze jest, aby wyrób, który wytwarza, został kupiony. Natomiast zadanie handlowca polega na przekonaniu klienta do zakupu. Niestety, w przypadku stolarki dość często się zdarza, że sprzedawcy traktują klientów jak intruzów. Monika Jaworska, budując dom, chciała sprawdzić, co proponują różne salony z drzwiami. Weszła do jednego z nich przy ul. Bartyckiej w Warszawie. Siedziało tam dwóch panów, którzy, widocznie z nudów, bujali się rytmicznie na krzesłach. Widząc potencjalną klientkę, nie zmienili pozycji. Gdy więc nasza bohaterka spytała o to, czy są tu dostępne drzwi, najpierw została zlustrowana od stóp do głów, a potem padła odpowiedź: – To zależy… Sytuacja była nieco kłopotliwa, Monika Jaworska chętnie by wyszła, ale panowie jednak zdecydowali się potwierdzić, że owszem, sprzedają drzwi. Po czym wręczyli jej ulotki. Na pytanie, jakie są dostępne kolory, jeden ze sprzedawców odrzekł, że w ulotce przecież wszystko jest napisane. I rozmowa skończyła się na tym, że Monika Jaworska wróciła do domu ze stosem makulatury. Do tego punktu sprzedaży już nie wróciła, ulotek nie chciało jej się czytać, wkrótce zaś udała się do innego salonu, gdzie sprzedawca chętnie wszystko wytłumaczył. Opisany przypadek nie należy do rzadkich. Okazuje się, że dość często klient musi sam poznać bogatą ofertę salonu, nauczyć się, o co chodzi w stolarce – zarówno z drzwiami, jak i oknami – by potem podjąć decyzję. W efekcie więc po prostu nie wie, co kupuje… Grunt to obsługa… O tym, jak należy dobrze sprzedawać okna, rozmawiałam z Katarzyną Banaszek, doradcą technicznym firmy Fair Basse. Jest ona polskim producentem stolarki, wytwarzającym na terenie Bartoszyckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Stąd zresztą częściowo pochodzi nazwa firmy – pierwszy jej człon, to z angielskiego: uczciwy, a drugi jest skrótem nazwy tej strefy właśnie. Producent od półtora roku ma swój punkt handlowy przy ul. Bartyckiej w Warszawie. Można w nim zamówić i kupić stolarkę drewnianą. Klientów zaś można podzielić na tych, którzy są zagorzałymi zwolennikami okien i drzwi z PCW, i tych, dla których stolarka inna niż drewniana jest nie do przyjęcia. Raczej małe są szanse, by przekonać zwolenników polichlorku winylu do drewna, choć czasami się udaje. W zasadzie więc do punktu Fair Basse

wchodzą osoby już przekonane, z jakiego surowca chcą mieć okno – z drewna. Co zatem można zrobić, by złożyły tu zamówienie? Katarzyna Banaszek tłumaczy: – Wszyscy producenci wykonują okna przeważnie na podstawie tej samej aprobaty. Produkty więc są do siebie podobne. My oferujemy dobry wyrób, w cenach porównywalnych do tych, które proponują średniej wielkości producenci na rynku. Uważam, że to jakość i wykończenie okna skłaniają klienta do decyzji o zakupie. No i oczywiście obsługa. Jeśli klient dowie się najważniejszych informacji o produkcie, uzyska odpowiedzi na zadane pytania, a potem otrzyma ofertę na czas, wówczas najczęściej składa zamówienie. Niezmiernie istotną sprawą jest to, by klient w ogóle wszedł do punktu handlowego. Jedna z możliwości jest taka, że spacerując w okolicy, zajrzy tam albo że w poszukiwaniu okien w centrum budowlanym wejdzie do wszystkich punktów proponujących okna i odwiedzi akurat ten. Tak bywa jednak sporadycznie. Firmę Fair Basse klienci znajdują najczęściej w Internecie. Ze strony WWW producenta zdobywają podstawowe informacje o ofercie. Dlatego przychodząc już do punktu handlowego, w zasadzie mają sprecyzowane oczekiwania. Producent z Bartoszyc prowadzi również akcje promocyjne w Internecie na portalach typu Allegro. Katarzyna Banaszek wyjawia też stary, sprawdzony sposób na nowych klientów: – Źródłem informacji o firmie są też osoby, które nas odwiedzają. Jeśli klient wychodzi od nas zadowolony, to tę informację później przekaże dalej. Jest to dla nas taki mały plusik i najlepsza reklama.

Wtedy klient wie, że przyszedł do salonu, gdzie pracują kompetentni sprzedawcy – zaznacza. Ważne jest również to, że podczas takiej rozmowy padają konkretne informacje, a nie ogólniki. Hasła i slogany reklamowe w punkcie handlowym się nie sprawdzają. Natomiast gdy klient dowie się o najważniejszych cechach okna od sprzedawcy, nabiera do niego zaufania. Sprzedawca pełni jeszcze jedną, dość ważną rolę, o której rzadko się mówi. Mianowicie pośredniczy między klientem, za którym często stoi architekt z niezwykłymi pomysłami, a technologiem w zakładzie produkcyjnym z jego wiedzą, co można zrobić, a czego absolutnie się nie da. Sprzedawca, aby nie tracić klienta, negocjuje z nim poprawki w projekcie, a na technologa naciska, aby spełnić nieszablonowe zamówienie. I często kończy się to sukcesem. Klient zgadza się zrezygnować np. z jednego skosu, bo inaczej okno nie będzie się otwierać, a technolog, po namyśle, decyduje się na tę nietypową produkcję. A zatem sprzedawca, który stoi na pierwszej linii, ma przed sobą odpowiedzialne zadanie. MAGDALENA ROCKA m.rocka@okna-forum.pl

Od redakcji Firma Fair Basse zgłosiła wniosek o upadłość. Wszystko, co udało nam się na ten temat ustalić, napisaliśmy w Mieszance firmowej na str. 4. Punkt handlowy, o którym mowa w artykule, mimo profesjonalizmu sprzedawców nie uratował producenta. Prawdopodobnie zgubiło go zaangażowanie w duże projekty deweloperskie. A te, jak wiele innych, zostały zamrożone, bo zabrakło środków na ich sfinansowanie.

…i odpowiednie podejście Jeśli przez próg punktu handlowego przejdzie Kowalski, który chce zamówić okno, należy odpowiednio się nim zająć. Według przedstawicielki firmy Fair Basse, każdy klient jest zainteresowany, jak okno jest zbudowane i o to najczęściej pyta. Są więc tacy, którzy już dużo wiedzą i pytają o bardzo konkretne cechy; ale są i tacy, którzy nic wcześniej z oknami nie mieli wspólnego i ich wiedza jest minimalna. Katarzyna Banaszek wyjaśnia: – Takim klientom mówię na przykład, że rama okna zbudowana jest z klejonki trójwarstwowej. Padają wtedy pytania: „co to jest?”. Więc wyjaśniam, potem opisuję proces produkcji okna drewnianego, wymieniam cechy takiej stolarki, obalam mity itd. sierpień 2010 21


FORUM BRANŻOWE NOWE TECHNOLOGIE

NOWOCZESNE = ENERGOOSZCZĘDNE Nowe techniki w szkleniu okien to dziś bez wątpienia duże wyzwanie dla producentów. Tym większe, że rosną wymagania związane z energooszczędnością obiektów, a co za tym idzie – również produktów używanych do ich modernizacji i budowy.

Za przykład niech posłuży jeden z budynków w Niemczech (patrz zdjęcie), gdzie w ciągu ostatnich piętnastu lat ochrona cieplna okien i szkła stała się jednym z wymogów architektury. W obiekcie, za sprawą zastosowania energooszczędnych materiałów budowlanych, zapotrzebowanie na olej opałowy wynosi dziś 1,5 litra na metr kwadratowy w ciągu roku. W stosunku do stanu wyjściowego to redukcja aż o 94 proc. Z kolei roczne oszczędności CO2 sięgają 50 ton. Budynek ma w pełni izolowane ściany zewnętrzne, zastosowano w nim okna z potrójnymi szybami, ponadto do obiektu przylega ogród zimowy o dużej całkowitej powierzchni szklenia, a dostarczanie ciepła i świeżego powietrza odbywa się za pomocą nowoczesnych urządzeń. Prawo Cele Unii Europejskiej w zakresie oszczędzania energii są bardzo wyraźne. Realizacja Dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (w skrócie EPBD), znowelizowanej w 2009 roku, pozwala oczekiwać, że do 2020 roku zużycie końcowe energii zmniejszy się o 5 – 6 proc., a emisja CO2 spadnie o 4 – 5 procent. Jedną z głównych zmian w dyrektywie jest to, że państwa członkowskie muszą dokonać przeglądu swoich minimalnych wymagań zużycia energii; odnosi się to zarówno do budynków nowych, jak i starych. Komisja Europejska do końca czerwca 2011 roku przedstawi metodę umożliwiającą porównywanie tych wymagań w różnych krajach. Do krajowego prawodawstwa każdego z państw członkowskich dyrektywa będzie implementowana najprawdopodobniej we wrześniu 2012 roku. Według omawianej noweli, w Europie od 2021 roku wszystkie nowo powstające budynki będą

22 sierpień 2010

Miejscem, gdzie prezentuje się innowacje w zakresie szkieł budowlanych, są targi Glasstec w Düsseldorfie. Hitem ostatniej wystawy były np. szkła laminowane, zdobione różnymi elementami, jak materiały, folie czy kolorowe szkła. Jedna z polskich firm przedstawiła ramkę dystansową nierdzewną do szyb zespolonych, o wysokich walorach izolacyjnych; w 2008 roku w Düsseldorfie pojawiło się w sumie dziesięć polskich firm. Sebastian Pflügge z biura prasowego targów wspomina o produkcie, który zrobił największe wrażenie na zwiedzających, mianowicie moście szklanym giętym na zimno. Sporo innowacji można znaleźć, jego zdaniem, właśnie w zakresie energooszczędności – poczynając od energooszczędnych maszyn do produkcji i przetwórstwa szkła, poprzez przeszklenia trzyszybowe o wysokim współczynniku izolacyjności, na produktach solarnych kończąc. miały niemal zerowe zużycie energii, a ciepło i zimno będzie dostarczane ze źródeł odnawialnych. Dla budynków użyteczności publicznej wymóg ten ma obowiązywać dwa lata wcześniej. Zatem punkt odniesienia dla budownictwa i jego wyrobów został postawiony bardzo wysoko. W Niemczech dodatkowo zaostrzają go przepisy rozporządzenia EnEV dotyczącego oszczędzania energii; jego znowelizowana wersja obowiązuje od października 2009 roku. I tak, dla nowych budynków zapotrzebowanie na energię pierwotną obniżono o 30 procent. Poza tym wzrosły wymagania dotyczące parametrów izolacyjności cieplnej przegród budowlanych (konkretnych strat ciepła z transmisji H’T, będącej średnim współczynnikiem przenikania ciepła U całkowitej powierzchni budynku, wraz z oknami, ścianami i dachem)

– średnio o 15 procent. Także w zakresie renowacji istniejących budynków, wymagania odnośnie do istotnych parametrów przegród budowlanych wzrosły średnio o 30 procent. Kolejne zaostrzenie wymagań szykuje się w związku z nowelizacją rozporządzenia EnEV w 2012 roku. Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie 18 maja. Możliwości Jak pokazuje praktyka rynkowa, to modernizacje obiektów nadają dziś główny kierunek pracom w branży budowlanej. W samych Niemczech, jak mówi Jochen Grönegräs, dyrektor zarządzający związku producentów szyb płaskich (Bundesverband Flachglas), około 340 milionów okien jest przestarzałych technicznie, co oznacza niepotrzebne straty energii. Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Okien i Fasad szacuje okna w Europie – według niego do wymiany nadaje się około 3,3 mld okien, przy czym jednostka okienna zajmuje powierzchnię średnio 1,69 m2. – Za dużą część marnowanej energii odpowiadają okna sprzed 1995 roku. Trzeba je zastąpić wyrobami nowoczesnymi, energooszczędnymi, o dobrej izolacyjności cieplnej – mówi Ulrich Tschorn, prezes stowarzyszenia. Jaką lukę do zagospodarowania stwarza nowe budownictwo? Okazuje się, że producentom szkła i szyb może być tu trudniej zaistnieć. Już teraz nowoczesne techniki szklenia łączą w sobie możliwość izolacji termicznej, zaciemnienia, kierowania źródła światła, jak też wykorzystania dodatkowych zysków słonecznych na rzecz wytwarzania prądu. To realna szansa, by w przyszłości przegrody budowlane pełniły więcej funkcji niż dotychczas. Wobec dalszej redukcji obecnie osiągniętego, bardzo dobrego współczynnika przenikania ciepła U w szybach izolacyjnych, w przyszłości należy rozważyć, czy ilość możliwej do zaoszczędzenia energii grzewczej jest rzeczywiście większa niż redukcja dodatkowych zysków z energii słonecznej (g), spowodowana obniżeniem współczynnika U. W projektach architektonicznych i deweloperskich o dodatkowych funkcjach szkła można myśleć na etapie planowania całościowego zużycia energii. Przykładowo, w budownictwie użyteczności publicznej będą to zintegrowane systemy zaciemnienia, szkła ciepłochronne z powłokami elektrochromowymi albo systemy kierowania źródła światła umieszczone w przestrzeni międzyszybowej szyb zespolonych. Zdaniem specjalistów, rozwiązania takie przyczynią się do zmniejszenia zapotrzebowania na tradycyjne systemy ogrzewania i chłodzenia oraz sztuczne światło. W związku z dążeniem do tworzenia budownictwa o blisko zerowym zużyciu energii rośnie też znaczenie fotowoltaiki. Ale to już zupełnie inny temat. MAGDALENA STOPA m.stopa@okna-forum.pl


FORUM BRANŻOWE NOWE TECHNOLOGIE

Firma nazywa się Watt, ulokowana jest w Piekarach Śląskich, ma całkowicie polski kapitał i wykorzystuje rodzimą myśl techniczną. Jest to jeden z największych w Polsce producentów kolektorów słonecznych.

szklanej rury pokryta jest specjalną powłoką, która ma dużą zdolność pochłaniania promieni słonecznych. Rury umieszczone są nad wysokorefleksyjnym zwierciadłem parabolicznym, które skupia na powierzchni absorbera rozproszone promienie słoneczne. Obydwa rodzaje kolektorów produkowane są na Śląsku

skie rozwiązania, które potem uzyskują patent. Najważniejsza innowacja w technologii dotyczy unikatowego sposobu łączenia – za pomocą lutowania strumieniowego – absorbera i miedzianych rurek. Zastosowana m.in. w kolektorze Watt 4000 S przyniosła interesujące efekty. Produkt ten został przebadany w niemieckim ośrodku Institut Für Solaregergieforschung (ISFH) w Hameln, gdzie stwierdzono, że kolektor Watt 4000 S ma efektywność na poziomie prawie 85 procent. Zamontowano w nim specjalną szybę, dzięki której refleksy świetlne (odbłyski, które powstają na powierzchni szyby) są zredukowane do minimum. W związku z tym do absorbera dociera znaczne więcej promieni słonecznych. Drugi sztandarowy produkt Watt to kolektor próżniowy. Wewnętrzna ścianka podwójnej

W naszym kraju pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych jest coraz popularniejsze. Oczywiście, daleko nam do krajów starej Unii, jednak tam tzw. zielone inwestycje od dawna znajdują wsparcie prawne i finansowe. Być może i u nas w drugiej połowie tego roku sytuacja się zmieni. Otóż, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wdrożył właśnie program dopłat do zakupu i montażu kolektorów. Osoba fizyczna i wspólnota mieszkańców będzie mogła skorzystać z dopłaty do kredytu zaciągniętego na zakup i instalację kolektorów słonecznych. Kwota, którą inwestor indywidualny otrzyma, wynosi 45 proc. brutto pożyczonych pieniędzy. Co ważne, kredyt będzie można zaciągać nawet do 100 proc. wartości inwestycji. NFOŚiGW zawarł w połowie czerwca pierwsze umowy z wybranymi bankami, które na ten cel udostępniają swoje linie kredytowe. Banki zobowiązały się w sierpniu przygotować oferty dla klientów. Do 2012 roku fundusz przeznaczył na dofinansowanie ok. 300 mln zł; zakłada się, że dzięki temu programowi powstanie w naszym kraju ok. 250 tys. m2 kolektorów. (mroc)

W Sosnowcu, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Watt buduje właśnie halę fabryczną o powierzchni ponad 25 tys. m2 – to obszar czterech boisk piłkarskich. Jej budowa w 33 proc. sfinansowana jest z funduszy unijnych, a całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 59 mln zł. Automatyczna linia produkcyjna pozwoli wytworzyć w nowej fabryce nawet 2500 m2 kolektorów słonecznych dziennie. Oznacza to, że w ciągu roku zejdzie z linii produkcyjnej aż 300 tysięcy nowych wyrobów. Mogą tu powstawać również tak zwane OEM (Original Equipment Manufacturer), czyli urządzenia na zamówienie. Gdy na przykład firma wytwarzająca na co dzień stolarkę zechce poszerzyć swoją ofertę o kolektory słoneczne, będzie mogła je zamówić w sosnowieckim zakładzie. Watt funkcjonuje już 12 lat na polskim rynku. Firma produkuje kolektory płaskie i próżniowe. Dział badań i rozwoju opracowuje autor-

Zdjęcie: Watt

SŁONECZNA ENERGIA

NOWY ZAWIAS NIEWIDOCZNY 3D Bogata oferta okuć drzwiowych firmy ANMARK została poszerzona o nowy model zawiasu chowanego STARS 1030 włoskiej firmy CEAM, posiadający pełną regulację w trzech płaszczyznach 3D. Dzięki swej uniwersalnej konstrukcji nie istnieje już problem z podziałem na stronę lewą i prawą. Ich niewątpliwą zaletą jest przede wszystkim stabilność działania, minimalne wymiary i bardzo rozsądna cena. Najmniejsza grubość skrzydła drzwiowego to 30 mm, a deklarowane obciążenia to 40 kg dla dwóch sztuk oraz 60 kg dla trzech sztuk. Produkty firmy ANMARK to przede wszystkim wysokiej jakości zawiasy oraz tuleje wentylacyjne, wykonane z mosiądzu. Flagowym produktem jest zawias mosiężny płaski o wysokości 100 mm na łożysku oporowym kulkowym, które sprawia, że otwieranie i zamykanie drzwi odbywa się w bardzo płynny sposób. Bogactwo stosowanych powłok (obróbka galwaniczna) pozwala na odpowiedni dobór kolorów do stosowanych klamek i drzwi. Dodatkowo zawias może być wyposażony w ozdobne końcówki, dzięki którym idealnie współgra z wykończeniem w stylu retro.

Dla zapoznania się z pełną ofertą firmy zapraszamy na stronę www.zawias.pl

22 863 65 04

www.zawias.pl

info@zawias.pl sierpień 2010 23


FORUM BRANŻOWE REKLAMACJE

Z LISTÓW DO REDAKCJI Zajmuję się produkcją tworzywowej stolarki otworowej. Nie zgadzam się z opinią inż. Z. Gęsińskiego, zamieszczoną w majowym „Forum Branżowym” („Pękanie szyb”, s. 45). Jednocześnie proszę o odpowiedź i wytłumaczenie sytuacji, z którą mam obecnie do czynienia – dotyczy pękania szyb w pakietach zespolonych.

Od autora

Nie zgadzam się, jak napisałem we wstępie, z opinią autora artykułu, że zawsze ponosi winę wykonawca stolarki czy monter, który nie dopilnował zgodnego z normami montażu. Pomińmy więc powyższe sytuacje, gdyż spotkałem się z innymi: 1. Szyba pęka w oknie wyeksponowanym na południe czy południowy-wschód elewacji na skutek zamontowania na oknie rolety w kasecie z użyciem grubego, nieprzewiewnego i bardzo ciemnego materiału – tworzy się poduszka powietrzna między szybą wewnętrzną a materiałem rolety; szyba wewnętrzna nagrzewa się do wysokiej temperatury; naprężenie szkła osiąga wartość krytyczną i... Podobnie dzieje się przy gwałtownej zmianie pogody, tj. zimny wiatr i deszcz trafiający na rozgrzaną taflę szkła. Z takimi przypadkami się spotkałem i nie potrafię ich wytłumaczyć. 2. Przypadek drugi, z którym mam obecnie do czynienia, a którego nie potrafię wytłumaczyć: pękło sześć pakietów u różnych klientów – łączy je położenie okna na słonecznej elewacji, dzień produkcji: dwie z początku listopada i cztery z połowy października 2009 r.; pękły tego samego dnia, gdy było bardzo ciepło; pęknięcie wygląda w każdej tak samo: jest pionowe, wzdłużne. Ostatnia cecha łącząca te przypadki to silny huk, przy pęknięciu opisywany jako wybuch (z części szkła, które wypadły na zewnątrz pakietu, wygląda na eksplozję). Oczywiście zaniepokoiłem się informacjami od klientów i aby zobaczyć to, osobiście odwiedziłem każdego i rozłożyłem okno na części, mierząc je i porównując. Oto moje wnioski: stolarka zamontowana poprawnie bez wygięć czy odkształceń, zaszklenie książkowe, podkładki dystansowe można wyciągnąć lekko, listwy przyszybowe o odpowiedniej długości, tj. dokładnie jak wnęka na listwę, zespolenia małych wymiarów, np. 400 x 1000 mm, grubość zespolenia z tolerancją ujemną 23,5 – 23,8 mm, krawędzie zespoleń równe, bez jakichkolwiek wad mechanicznych tworzących osłabienia. Proszę o dopowiedź dotyczącą wybuchających pakietów. Czy może być przyczyną zamykanie pakietu w zimnym czasie, kiedy w niższej temperaturze otoczenia zostaje wprowadzona do komory międzyszybowej większa ilość argonu, a w wysokiej temperaturze (przy rozszerzalności adiabatycznej gazu) następuje wzrost ciśnienia wewnętrznego pakietu i… granat gratis. Ale to tylko moje przypuszczenia, proszę o odpowiedź. Imię i nazwisko do wiadomości redakcji

Cieszę się, że artykuł dotyczący pękania szyb Pana zainteresował. Szkoda tylko, że poza stwierdzeniem, że Pan się z nim nie zgadza, nie udokumentował Pan tego. Nie wiem, co się w nim Panu nie podobało. Natomiast wiem, że artykuł napisałem na podstawie moich wieloletnich doświadczeń rzeczoznawcy NOT-u, wykonywanych badań podczas odbiorów technicznych reklamowanych okien i drzwi balkonowych oraz wiedzy fachowej. Pragnę tu jeszcze podkreślić, że rozpatrywane przez ze mnie reklamacje dotyczące pękania szyb były wszystkie następstwem wadliwego wykonania okna lub złego montażu w otworze okiennym. Producent okien czy drzwi balkonowych zawsze odpowiada przed odbiorcą za wyrób finalny, tj. za wszystkie podzespoły wchodzące w jego skład: profile, szyby zespolone, uszczelki i okucia, mimo że nie jest ich bezpośrednim wykonawcą. Dlatego też ma szczególny obowiązek, aby podczas zakupu tych materiałów dokonywać ich dokładnych odbiorów jakościowych. W przypadku wad powstałych już w trakcie użytkowania i po stwierdzeniu, że powstały one w wyniku wad ukrytych, producent okna ma prawo żądać od wykonawcy tego podzespołu jego wymiany, np. szyby zespolonej, lub pokrycia kosztów reklamacji. Szyby zespolone, wbudowane prawidłowo w ramę okna czy drzwi balkonowych, bez naprężeń nie mogą popękać. Podstawową przyczyną są zawsze naprężenia powstałe w szkle, które przekraczają jego wytrzymałość krytyczną. Odnosząc się do opisanych przez Pana reklamacji dotyczących pękania szyb, (co zostało przedstawione na zdjęciach), to muszę stwierdzić, że trudno się do nich ustosunkować – jakość zdjęć jest bardzo słaba, brakuje szerszej informacji dotyczącej konstrukcji okien i ich wymiarów. Aby wydać jednoznaczną opinię techniczną, dotyczącą przyczyn pękania szyb, trzeba mieć wiarygodne informacje zebrane w miejscu, gdzie doszło do uszkodzenia. Wykluczam również Pana przypuszczenia, że pęknięcia szyb powstały na skutek ich przegrzania. Oczywiście, w wyniku nasłonecznienia okno się nagrzewa, szczególnie jego ramiaki wykonane z PCW (mogą osiągnąć temperaturę do 80°C). Ale szkło nie kumuluje energii cieplnej, lecz przepuszcza ją do wnętrza mieszkania. Jest to podstawowa funkcja każdej szyby, szczególnie zespolonej, i wyraża się stosunkiem ilości energii cieplnej, która zostaje przepuszczona przez szybę zespoloną, do ilości energii cieplnej, jaka do niej dociera. Obecnie szyby zespolone przepuszczają energię

24 sierpień 2010


FORUM BRANŻOWE REKLAMACJE

cieplną w 60 procentach. W latach 80. stosowano jeszcze szyby, które przepuszczały nawet 85 proc. energii cieplnej do wnętrza pomieszczenia. Funkcja infiltracji energii cieplnej szyby jest bardzo cenna. Dzięki niej w okresie zimowym, okna południowe w dni słoneczne w poważnym stopniu dogrzewają pomieszczenia mieszkalne, obniżając koszta ogrzewania całego domu. Wykluczam również ewentualne wybuchy, o których Pan wspomina. Proces wykonania szyby zespolonej odbywa się w ustalonym mikroklimacie w hali, na linii produkcyjnej, gdzie wiele czynności wykonuje się automatycznie. Wypełnianie przestrzeni międzyszybowej gazem, np. bezbarwnym i bezwonnym argonem, następuje pod koniec procesu wytwarzania szyby, podczas jej sklejania w prasie, i jest zmechanizowane. Dlatego nie może być mowy o przedawkowaniu gazu. W praktyce gazu tego przez rozszczelnienia raczej ubywa,

ale jego normatywna ilość nie może wynosić mniej niż 90 proc. pojemności komory szybowej, ponieważ wtedy obniżają się parametry termiczne okna, pogarsza się jego współczynnik przepuszczalności cieplnej, co jest niedopuszczalne. Oceniając negatywnie Pana przypuszczenia, nie twierdzę, że szyby zespolone nie mają w ogóle wad technicznych. Mają je, oczywiście, a są to: zarysowania na powierzchniach szyb, szczególnie wewnętrznych, brak czystości w przestrzeni międzyszybowej, zaparowania na szybach od wewnątrz komory, brak normatywnego wypełnienia gazem, przestrzeni międzyszybowej, widoczne gołym okiem tęcze na szybach (tzw. pierścienie Newtona). Kończąc, pragnę Panu doradzić, aby wszystkie materiały czy podzespoły w trakcie ich zakupu zawsze dokładnie sprawdzać nie tylko pod względem ilości, ale również jakości. Każdą reklamację należy rzetelnie analizować i usuwać wady wykonawcze, natomiast wady ukryte, powstałe w podzespołach, usuwać i egzekwować wyrównanie strat własnych od ich producentów. Sporne sprawy zaś rozstrzygać przy udziale rzeczoznawcy czy biegłego sądowego. Z poważaniem inż. Zbigniew Gęsiński rzeczoznawca NOT, wieloletni biegły sądowy ds. stolarki otworowej

MIELI ZŁĄ PRASĘ Jak bardzo szkodliwe mogą być nowe media, przekonują się firmy nieustannie. Opinie o firmach stolarkowych przekazywane są na forach konsumenckich codziennie: jedne chwalą producenta (dostawcę) i jego produkty (usługi), a inne odradzają jakikolwiek kontakt z nimi. Częstym obiektem ataku na jednym z takich forów jest Dobroplast, ale także firma Budvar, denerwująca „środowisko” swoim kontrowersyjnymi działaniami promocyjnymi. Ostatnio internauta podpisany jako: „byli współpracownicy” wręcz przestrzegał przed nią. Napisał wprost: „Firma jest bardzo nierzetelna, nie dotrzymuje umów pisemnych, nie mówiąc o ustnych. (…)” Autor tego wpisu na zakończenie napisał „pozdrawiamy – byli współpracownicy”. Sądził zapewne, że tak będzie bardziej wiarygodnie. Bezkarność wypisywania bzdur w Internecie prowokuje już nie tylko do czarnego PR-u, ale wprost do szkalowania firm i obrzucania ich błotem, które potem trudno zmyć. Ale dzieje się tak tylko na tych stronach internetowych, których administratorzy na to pozwalają. Dlaczego? Dla sensacji i zwiększania czytelnictwa, za które te same opluwane firmy chcą następnie płacić reklamami. Ale czy na portalach branżowych na pewno chodzi o masowe czytelnictwo sfrustrowanych konkurentów? (stol)

POLSKA NA TARGACH DENKMAL ganizowanej równolegle Międzynarodowej Giełdzie Kooperacji CONTACT. Giełda realizowana jest w ramach sieci enterpise europe network, skierowana jest do przedstawicieli branży budowlanej, energetycznej, renowacji, konserwacji i restauracji zabytków. Celem giełdy jest stworzenie wymiany kontaktów, usług, produktów oraz know-how dla wszystkich podmiotów reprezentujących branżę ochrony zabytków, konserwacji i restauracji, a także rewitalizacji miast i modernizacji budynków. Udział w giełdzie mogą wziąć zarówno wykonawcy specjalistycznych projektów, którzy poszukują wykonawców, konserwatorów, czy też produktów lub maszyn, jak i sami producenci, rzemieślnicy i konserwatorzy zainteresowani nowymi zleceniami. Na podstawie przedstawionych profili działalności oraz zapotrzebowań zgłoszonych do giełdy firm organizatorzy jeszcze przed rozpoczęciem targów aranżują dla niej konkretne spotkania z odpowied-

nimi partnerami. W ostatniej Giełdzie Kooperacji udział wzięły zakłady z Francji, Włoch, Austrii, Polski, Rosji, Czech oraz Węgier. Spotkajmy się w Lipsku! Ze względu na obszerną prezentację Polski oraz bogaty program imprez towarzyszących tegoroczne targi Denkmal to okazja, której nie można przegapić. Zarówno dla specjalistów, jak i tych, którzy chcą wziąć aktywny udział w tej wyjątkowej edycji, przygotowana została oferta wyjazdu grupowego. Jego organizatorem są Targi Lipskie Polska. Wyjazd przewidziany jest w terminie od 17 do 20 listopada, obejmuje dwa noclegi oraz przejazd autokarem w obie strony. W programie zwiedzanie targów Denkmal, spotkania specjalistyczne, zwiedzanie lipskiej starówki oraz cennych ze względu na prace renowacyjne zabytków Lipska. Wyjazd jest planowany z Warszawy oraz Wrocławia. Wszystkich zainteresowanych odwiedzeniem lub wystawianiem się na targach zachęcamy do kontaktu z biurem Targów Lipskich Polska lub zaczerpnięciem szczegółowych informacji na stronie www.targi-denkmal.pl.

www.poland.gov.pl

sierpień 2010 25

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Od 18 do 20 listopada Polska jako Kraj Partnerski znajdzie się w centrum tegorocznej edycji Europejskich Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Renowacji Starych Budowli Denkmal w Lipsku. Udział Polski w tej wyjątkowej roli to nie tylko znakomicie zorganizowane Polskie Wystąpienie Narodowe, ale również wystawy specjalne, warsztaty konserwatorskie oraz całodniowa polsko-niemiecka konferencja poświęcona architekturze II poł. XX wieku. Rangę imprezy podkreśla patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Gospodarki. Dla wystawców zainteresowanych udziałem w ramach Polskiego Wystąpienia Narodowego przygotowane zostały trzy oferty uwzględniające indywidualne potrzeby przedsiębiorców, instytucji oraz konserwatorów. Wykupienie stoiska obejmuje szereg korzyści. Polskie stoisko posiadać będzie także, podkreślające narodowy charakter wystąpienia, akcenty architektoniczno-graficzne. CONTACT – wymiana kontaktów, usług, produktów Poza korzyściami jakie niesie ze sobą Polska prezentacja, dodatkową wartością dodaną dla wystawców jest możliwość wzięcia udziału w or-


FORUM BRANŻOWE FENSTER UND TÜREN FÜR BAUDENKMÄLER Od roku 2004, czyli od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, zainteresowanie polskimi oknami i drzwiami wzrosło ponad trzykrotnie. O tyle zwiększył się eksport polskiej stolarki na rynki krajowe Unii. Szczególnie dynamicznie rośnie uznanie dla stolarki drewnianej, której co roku już ponad milion sztuk wyjeżdża z naszego kraju. Przyczyną powodzenia wyrobów polskich stolarzy jest już nie tylko niższa cena, ale też coraz częstsze przekonanie o ich najwyższej jakości, trwałości i wysokich zaletach użytkowych. Nabywcy unijni zaczęli doceniać bowiem wysokie kwalifikacje polskiego rzemiosła stolarskiego.

Seit dem Jahr 2004, als Polen der Europäischen Union beitrat, nahm das Interesse an polnischen Fenstern mehr als dreifach zu. Um so viel ist der Export polnischer Fenster auf die Märkte der EU-Länder gestiegen. Besonders dynamisch wächst die Anerkennung für Holzfenster, wovon jährlich bereits über eine Million Stück aus Polen exportiert werden. Die Ursache des Erfolgs von polnischen Produkten ist nicht nur der niedrigere Preis, sondern auch die immer häufigere Überzeugung über ihre höchste Qualität, Beständigkeit und hohe Gebrauchsvorteile. Die EU-Käufer begannen nämlich hohe Qualifikationen des polnischen Tischlerhandwerks zu schätzen.

TISCHLEREI MIT TRADITIONEN STOLARKA Z TRADYCJAMI Polen wurde ziemlich stark von der Geschichte geprüft. Nach dem II. Weltkrieg gelang es zu allem Unglück in die sowjetische Einflusszone, und die aufgezwungene prosowjetische Macht strebte nach der Nationalisierung der ganzen Wirtschaft und Auflösung des Privateigentums. Im Rahmen dieses Planes wurde ein staatliches, aus mehreren Betrieben bestehendes Super-Unternehmen gebildet: Vereinigung Stolbud, dessen Aufgabe die Belieferung des polnischen Bauwesens mit nötigen Mengen von Fenstern, Türen und anderen Tischlerprodukten war. Mit der Zeit entstanden echte Produktionskombinate in Wołomin, Włoszczowa, Wrocław und Sokółka, und der größte von ihnen stellte jährlich über eine Million Fenster her. Die polnische Version von Soft-Kommunismus erlaubte jedoch das Bestehen kleiner Produktions-Dienstleistungs-Werkstätten, darunter auch Tischlerwerkstätten, die einige Mitarbeiter beschäftigen konnten. Diese Tatsache erwies sich segensreich für die polnische Tischlerei, weil nur dank dessen die seit vielen Generationen bestehende handwerkliche Tradition überdauern konnte. Sie konnte durch die nächsten Tischlergenerationen fortgesetzt werden, weil die kleinen Werkstätten das Recht hatten, folgende Handwerksgesellen und Tischlermeister zu schulen. Diese Werkstätten waren im kleinen Umfang tätig und stellten keine Konkurrenz für die staatlichen Großbetriebe dar, aber wurden zum Ausgangspunkt für viele Generationen polnischer Handwerker, die in Gewinnung, Bearbeitung und Ausarbeitung von Holz und Holzwaren gewandt waren. Tischlerwerkstätten wurden in den Jahren des polnischen Sozialismus durch Mangel an Zugang zu Rohstoffen und Maschinen, sowie Beschränkung der Zahl der beschäftigten Mitarbeiter und Lehrlingen, als auch durch beschwerliche Kontrollen der Finanzämter bekämpft. Trotzdem überdauerten sie diese schwierigen Zeiten und seit dem Jahre 1990, als in Polen die freie Marktwirtschaft entstand, tragen sie aktiv zur Entwicklung der polnischen Fensterindustrie bei. Eines der vielen Beispiele für derartiges Überdauern ist die Tischlerwerkstatt von Ryszard Andrzejak, die im 1975 außer dem Eigentümer noch zwei Personen bei der Produktion beschäftigte. Kundenbestellungen wurden hier innerhalb einer Frist von 2-3 Jahren realisiert, und die größte Schwierigkeit Polska jest krajem dość mocno doświadczonym przez historię. Także po II wojnie światowej miała to nieszczęście, że znalazła się w sowieckiej strefie wpływów, a narzucone władze prosowieckie dążyły do znacjonalizowania całej gospodarki i zlikwidowana własności prywatnej. W ramach tego planu stworzono państwowe, wielozakładowe super-przedsiębiorstwo: Zjednoczenie Stolbud, którego zadaniem było dostarczenie polskiemu budownictwu niezbędnej liczby okien, drzwi i innych wyrobów stolarskich. Z czasem stworzono prawdziwe kombinaty produkcyjne w Wołominie, Włoszczowie, Wrocławiu i Sokółce, a największy z nich produkował ponad milion okien rocznie. Polska wersja soft-komunizmu zezwalała jednak na istnienie małych warsztatów produkcyjno-usługowych, także stolarskich, które mogły zatrudniać kilku pracowników. Dla polskiego stolarstwa okazało się to zbawienne, ponieważ tylko dzięki temu mogła przetrwać wielopokoleniowa tradycja rzemieślnicza. Mogła też być przekazywana kolejnym pokoleniom stolarzy, bo prywatne warsztaty miały prawo kształcić kolejnych czeladników i mistrzów stolarskiego fa-

26 sierpień 2010


POZBUD HISTORISCHE PROFILE Zurück in die Vergangenheit Neue Technologien – Aussehen wie früher

chu. Nie działały one na dużą skalę, nie były konkurencją dla państwowych molochów produkcyjnych, ale stały się kolebką wielu pokoleń polskich rzemieślników biegłych w pozyskiwaniu, obróbce i wykańczaniu drewna i wyrobów z drewna. Zwalczane nieformalnie przez lata polskiego socjalizmu, a to brakiem dostępu do surowca i maszyn, a to ograniczaniem liczby zatrudnianych pracowników i uczniów, a to dotkliwymi kontrolami urzędów skarbowych, przetrwały warsztaty stolarskie przez te wszystkie trudne lata i w momencie powstania w Polsce warunków wolnorynkowych po roku 1990, aktywnie włączyły się w budowanie siły polskiego przemysłu stolarki budowlanej. Jednym z wielu przykładów takiego trwania był warsztat stolarski Ryszarda Andrzejaka, który w 1975 roku zatrudniał oprócz właściciela dwie osoby przy produkcji. Zamówienia klientów realizowane były tutaj w terminie 2 – 3 lat, a główną troską było zdobycie materiałów. W roku 1983 pan Ryszard przekazał warsztat swojemu starszemu synowi, Tadeuszowi, a ten chcąc przynajmniej częściowo uniknąć kłopotów z zaopatrzeniem, przystą-

war der Erwerb von Rohstoffen. Im Jahre 1983 übergab Herr Andrzejak seine Werkstatt an seinen älteren Sohn, Tadeusz, der sich einer Handwerksgenossenschaft anschloss, um die Versorgungsschwierigkeiten zumindest teilweise zu vermeiden. Betriebe, die im Rahmen einer Genossenschaft tätig waren, erhielten nämlich entsprechende Zuteilungen an Rohstoffen, die von einem Kontingent im damaligen Ministerium für Industrie zentral aufgeteilt wurden. Aber sowieso hatte er keine Chance auf Erwerb neuer Maschinen, so musste er die meisten Werkzeugmaschinen selbständig bauen. Die wirtschaftliche Situation änderte sich im 1990 diametral und Tadeusz Andrzejak, der Vertreter von der nächsten Tischlergeneration aus Großpolen, konnte bereits uneingeschränkt an die Entwicklung eigener Firma denken. Im Jahre 1995 wandelte er die Werkstatt in die Firma Poz-Okna um und verlegte ihren Sitz nach Złotniki in der Nähe von Poznań. Er beschäftige bereits damals einige zehn Mitarbeiter, begann Einfachfenster aus Klebholz herzustellen, und brachte die für die Realisierung der Bestellungen unentbehrlichen Beschläge jeweils

Wir besitzen die nötige Technologie, das Wissen und das Potential, auch die kompliziertesten Fenster und Türen aus denkmalgeschützten Gebäuden nachzubauen, zur garantierten Zufriedenheit der Behörde. Mamy technologię, wiedzę i potencjał aby odtworzyć najbardziej skomplikowane okna i drzwi w obiektach zabytkowych, które spełnią wszelkie wymagania konserwtorów zabytków.

WINDOWS DOORS OF WOOD

POZBUD T&R S.A. 62-031 Luboń ul. Przemysłowa 8 tel. +48 61 899 40 99 fax: +48 61 810 21 92 POLAND www.pozbud.pl Pozbud is a public company listed on the Warsaw Stock Exchange

sierpień 2010 27


FORUM BRANŻOWE FENSTER UND TÜREN FÜR BAUDENKMÄLER

pił do spółdzielni rzemieślniczej. Zakłady działające w ramach spółdzielni miały bowiem odpowiednie przydziały materiałów z puli rozdzielanej centralnie w ówczesnym ministerstwie przemysłu. Ale na zakup nowych maszyn i tak nie miał większych szans, więc większość obrabiarek musiał sobie konstruować samodzielnie. Rok 1990 diametralnie odmienił sytuację rynkową i Tadeusz Andrzejak, przedstawiciel kolejnego pokolenia stolarzy z Wielkopolski, mógł już bez ograniczeń myśleć o rozwoju własnego biznesu. W roku 1995 przekształcił warsztat w firmę Poz-Okna i przeniósł jej siedzibę do Złotników koło Poznania. Zatrudniał już wówczas kilkunastu pracowników, zaczął produkować okna jednoramowe z drewna klejonego, a niezbędne okucia do realizacji zamówień przywoził każdorazowo bezpośrednio z Niemiec. W roku 2002 połączył siły z bratem Romanem, który w innym zakładzie produkował także stolarkę tworzywową. Tak powstała spółka Pozbud T&R, która po kilku latach dynamicznego rozwoju, w roku 2007 stała się spółką akcyjną i zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Dzisiaj Pozbud T&R to jeden z większych w Polsce producentów okien i drzwi z drewna, spółka o kapitalizacji ponad 100 mln zł, rocznym obrocie powyżej 80 mln zł, rentowności netto w granicach 10 proc., zatrudniająca ponad 100 pracowników. Ostatnią inwestycją spółki jest zakup za 8 mln zł w pełni automatycznej linii Weiniga do produkcji okien, o docelowej wydajności 10 tys. okien miesięcznie na jedną zmianę. Jest to jedna z 10 zaledwie takich linii sprzedanych przez Weiniga na całym świecie. Obecnie Pozbud buduje zupełnie od podstaw nową fabrykę drzwi w Słonawach pod Poznaniem, a jednocześnie nosi się z zamiarem przejęcia innej, dużej firmy produkcyjnej w Polsce. Zaledwie kilka procent dzisiejszej sprzedaży spółki trafia na rynki zagraniczne, głównie do Niemiec i Grecji. Jednak w najbliższych latach Pozbud stanie się zapewne liderem polskiego rynku stolarki drewnianej, a dzięki wzmożonym działaniom w handlu zagranicznym, jednym z liczących się graczy na rynku europejskim. *** Innym przykładem polskiego sukcesu stolarskiego jest firma Fakro, stworzona przez syna stolarza z Tymbarku, Ryszarda Florka. Jeszcze w latach 80., kiedy jako student jeździł w wakacje remontować niemieckie domy, zwrócił uwa-

28 sierpień 2010

unmittelbar aus Deutschland hin. Im Jahre 2002 vereinigte er die Kräfte mit seinem Bruder, Roman, der in einem anderen Betrieb auch Kunststofffenster herstellte. So entstand die Gesellschaft Pozbud T&R, die nach einigen Jahren dynamischer Entwicklung, im 2007 zur Aktiengesellschaft wurde und an der Warschauer Wertpapierbörse debütierte. Heute ist Pozbud T&R einer der größten Holzfenster- und Türenhersteller in Polen, eine Gesellschaft mit Kapitalisierung von mehr als 100 Mill. PLN, mit einem Jahresumsatz von über 80 Mill. PLN, einer Netto-Rentabilität von ca. 10 Prozent, die über 100 Mitarbeiter beschäftigt. Die letzte Investition der Gesellschaft ist der Erwerb einer vollkommen automatischen Fensterproduktionslinie von Weinig für 8 Mill. PLN mit der beabsichtigten Effektivität von 10 Tsd. Fenster monatlich in einer Schicht. Es ist eine der nur 10 derartiger Linien, die Weinig auf der ganzen Welt verkaufte. Gegenwärtig baut Pozbud von Grund auf eine neue Fabrik in Słonawy in der Nähe von Poznań, und gleichzeitig hat die Absicht, ein anderes, großes Produktionsunternehmen in Polen zu übernehmen. Lediglich einige Prozent des heutigen Verkaufs von der Gesellschaft gelangen auf die ausländischen Märkte, vorwiegend nach Deutschland und Griechenland. In den nächsten Jahren wird Pozbud dennoch zum polnischen Marktführer für Holzfenster, und dank verstärkter Handlungen im Außenhandel zu einem der wichtigsten Spieler am europäischen Markt. *** Ein anderes Beispiel für einen polnischen Erfolg in der Fensterbranche ist die Firma Fakro, die vom Sohn eines Tischlers aus Tymbark, Ryszard Florek gegründet wurde. Noch in den 80-er Jahren fuhr er als Student hin und wieder in den Sommerferien nach Deutschland, um Häuser zu renovieren und bemerkte dort die Popularität der Dachfenster, die damals in Polen praktisch nicht bekannt waren. Vor allem wegen der Übermacht der Flachdächer im damaligen polnischen Bauwesen, aber auch aufgrund des für den polnischen Käufer horrenden Preises. Trotzdem ist es Florek gelungen, einige Lieferungen, die er mit seinem Privatauto ins Heimatland hinbrachte, in Polen zu verkaufen. Er scherzt heute, dass er vermutlich der erste DachfensterImporteur in Polen war.


FORUM BRANĹťOWE

Zdjęcie/Foto: Fakro

STOLARKA DO ZABYTKĂ“W

gÄ™ na popularność okien dachowych, ktĂłre w Polsce wĂłwczas nie byĹ‚y praktycznie znane. Przede wszystkim ze wzglÄ™du na przewagÄ™ pĹ‚askich dachĂłw w Ăłwczesnym polskim budownictwie, ale takĹźe z powodu ich horrendalnej dla polskiego nabywcy ceny. Mimo to udaĹ‚o siÄ™ Florkowi sprzedać w Polsce kilka dostaw, ktĂłre swoim prywatnym samochodem przywoziĹ‚ do rodzinnego kraju. Dzisiaj Ĺźartuje, Ĺźe byĹ‚ chyba pierwszym importerem okien dachowych w Polsce. W roku 1986 z kolegÄ… ze studiĂłw otworzyĹ‚ zakĹ‚ad stolarski, w ktĂłrym zaczÄ™li produkować listwy, boazeriÄ™, szafy wnÄ™kowe oraz dÄ™bowe bramy do kamienic. Pierwsze maszyny sprowadzali z Niemiec, surowiec „zaĹ‚atwialiâ€? w polskich lasach. Interes rozwijaĹ‚ siÄ™ dość dobrze, ale Ryszard Florek caĹ‚y czas myĹ›laĹ‚ o oknach dachowych, podpatrywaĹ‚ Ĺ›wiatowych potentantĂłw i wykonywaĹ‚ pierwsze prototypy, przez kilka lat je udoskonalajÄ…c. W roku 1991, pĹ‚acÄ…c niewiele, kupiĹ‚ jednÄ… z hal po upadajÄ…cych SÄ…deckich ZakĹ‚adach Naprawy AutobusĂłw w Nowym SÄ…czu i rozpoczÄ…Ĺ‚ w niej produkcjÄ™ swoich okien pod markÄ… Fakro. ByĹ‚ to czas, kiedy na rynek polski weszĹ‚a takĹźe ďŹ rma Velux z oknami produkowanymi na WÄ™grzech. Ostra konkurencja obu ďŹ rm spowodowaĹ‚a, Ĺźe rynek okien dachowych w Polsce zaczÄ…Ĺ‚ siÄ™ szybko rozwijać. Obie ponosiĹ‚y duĹźe nakĹ‚ady na reklamÄ™, pracÄ™

Im Jahre 1986 Ăśffnete er mit einem Mitstudenten einen Tischlerbetrieb, in dem sie die Produktion von Leisten, Wandtäfelung, Wandschränken und Eichentoren fĂźr Mietshäuser aufnahmen. Die ersten Maschinen importierten sie aus Deutschland und den Rohstoff „besorgten“ in polnischen Wäldern. Das Geschäft entwickelte sich ziemlich gut, aber Ryszard Florek dachte die ganze Zeit an Dachfester, beobachtete die Weltpotentaten und entwickelte die ersten Prototypen und vervollkommnete sie in einigen Jahren. Im 1991 kaufte er fĂźr wenig Geld eine der Hallen der pleite gehenden Buswerkstätte in Nowy SÄ…cz und nahm dort die Produktion dieser Fenster unter der Marke Fakro auf. In dieser Zeit debĂźtierte am polnischen Markt auch das Unternehmen Velux mit den in Ungarn hergestellten Fenstern. Eine starke Konkurrenz zwischen den beiden Unternehmen verursachte, dass sich der polnische Dachfenster-Markt schnell zu entwickeln begann. Die beiden Unternehmen zahlten hohe Kosten fĂźr Werbung, Arbeit im Kreis der Architekten sowie der Dachdecker. Fakro legte groĂ&#x;en Nachdruck auf die Entwicklung der technischen Beratung und des Kundendienstes. Die Firma setzte also auf Schulungen der Verkäufer und Decker, sowie auf das Bilden von Loyalitätsprogrammen, die sie an den Hersteller und die neuen Dachfenstertypen banden. Auf dem polnischen Markt ist es in dem MaĂ&#x;e gelungen, dass der grĂśĂ&#x;te Konkurrent Anfang der 90-er Jahre einen Marktanteil von 80 Prozent hatte, und gegenwärtig Ăźberschreitet sein Anteil nicht 30 Prozent. Das bedeutet, dass Fakro zurzeit den GroĂ&#x;teil des polnischen Marktes besitzt. Aber Ambitionen von Ryszard Florek Ăźberschreiten die polnischen Grenzen – er will sein und praktisch ist er schon jetzt einer der drei bedeutendsten Spieler auf dem Weltmarkt. Er schätzt selbst, dass er bereits ca. 15 Prozent des weltweiten Dachfenstermarktes annimmt und er bezweckt die ErhĂśhung des Verkaufs um 20-30 Prozent in jedem folgenden Jahr. Es ist mĂśglich dank der bereits sieben in Polen bestehenden Betrieben und der fĂźnf Betrieben im Ausland, sowie dank der 12 Handelsgesellschaften, die weltweit im Rahmen der Fakro Gruppe tätig sind. Insgesamt erarbeiten sie einen Handelsumsatz in HĂśhe von ca. 1 Milliarde PLN, und jedes Jahr fĂźhren sie in den Markt mehr als eine halbe Million der Dachfenster mit dem Fakro Logo ein. Die Hauptstärke von Fakro steckt jedoch nicht im Geld, sondern in technologischen Innovationen. Von Anfang an wurde der erzielte Gewinn fĂźr Entwicklung des Unternehmens und seiner Technologien bestimmt. Auch heute werden ca. 5 Prozent des Umsatzes jährlich fĂźr Forschungen und Entwicklung bestimmt. In der Konstruktionsabteilung werden zurzeit mehr als 40 Ingenieure beschäftigt, die Autoren vieler europäischer PatentzertiďŹ kate und einiger Dutzend Zeugnisse fĂźr eigene KonstruktionslĂśsungen sind. Dank ihnen unterscheiden sich die Fakro Produkte, die es heute insgesamt Ăźber 300 gibt, deutlich von den Dachfenstern der Konkurrenz, und in vielen LĂśsungen setzten sie die Entwicklungsrichtungen in diesem Segment der Fensterbranche an. Ryszard Florek, der Sohn eines Tischlers aus Tymbark, ist sich dessen bewusst, dass es noch lange dauert, bis sein Unternehmen zur Nummer 1 weltweit wird, aber bereits heute ist er stolz darauf, dass nach nur 20 Jahren der geschäftlichen Aktivität seine Firma weltweit zum technologischen FĂźhrer wird.

8JSQSPEV[JFSFO 8JSQSPEV[JFSFO EFS)FSTUFMMFSWPO3PMMMÅEFO KLUCZ SERWIS ul. Piłsudskiego 6B/13, PL 05-600 Grójec tel./fax: +48 48 670 36 44

+BMPVTJFO 3PMMMĂ…EFO .BSLJTFO VOE.PTLJUPOFU[F

XXXUXPKFSPMFUZQM sierpień 2010 29


FORUM BRANŻOWE FENSTER UND TÜREN FÜR BAUDENKMÄLER

*** Der Erfolg von Gebrüdern Andrzejak und der Erfolg von Ryszard Florek sind unbestritten. Genauso wie Erfolge vieler anderer polnischer Handwerker, die nach 1990 kleine Tischlerwerkstätten in Holzfensterproduktionsbetriebe umwandelten. Diese Erfolge wären aber nicht möglich, wenn in Polen die jahrhundertealte Tischlertradition nicht überdauern konnte. Sie wird ununterbrochen vom Vater auf Sohn, von der älteren auf die jüngere Generation übertragen. Dank dessen gibt es immer noch viele Fachleute, die mit einem so lebendigen und überraschungsvollen Stoff wie Holz arbeiten können. Da es in diesem Fach nicht reicht, wenn man, wie im Falle von Kunststofffenstern, die Stellungsinstruktion durchliest; hier muss man noch den Stoff für die Fensterfertigung kennen und ihn wenigstens ein bisschen spüren. Gerade dieses „Holzspüren“ und die langjährige Erfahrung des polnischen Handwerks bewirken, dass Produkte der polnischen Tischler zurzeit in ganz Europa immer mehr geschätzt werden. 

Artykuł został zilustrowany zdjęciami, które przedstawiają repliki stolarki historycznej w Pałacu Mostowskich i Zamku Królewskim w Warszawie oraz w budynku szkolnym w Sulęcinie (s. 29).

Der Artikel wurde mit Fotos illustriert, die Repliken historischer Fenster in MostowskiPalais und im Königlichen Schloss in Warschau darstellen und Schulgebäude im Dorf namens Sulęcin – Lubuskie in Westpolen (S. 29).

30 sierpień 2010

Zdjęcia/Fotos: Piotr A. Wasiak

promocyjną w środowisku architektów i wykonawców dachów. Firma Fakro duży nacisk położyła na rozwój doradztwa technicznego i serwisu. Postawiła więc na szkolenia sprzedawców i dekarzy, na budowanie programów lojalnościowych wiążących ich z producentem i nowymi typami okien dachowych. Na rynku polskim udało się to o tyle, że o ile największy konkurent miał na początku lat dziewięćdziesiątych 80 proc. udziału w tym rynku, to obecnie jego udział nie przekracza 30 procent. Oznacza to, że większość rynku polskiego jest obecnie w posiadaniu firmy Fakro. Ale ambicje Ryszarda Florka nie kończą się na Polsce – chce on być i praktyczne już jest jednym z trzech najbardziej liczących się graczy na rynku światowym. Sam ocenia, że zajmuje już około 15 proc. światowego rynku okien dachowych, a cele, jakie przed sobą stawia, to 20 – 30-procentowy wzrost sprzedaży w każdym kolejnym roku. Jest to możliwe dzięki siedmiu już fabrykom zbudowanym w Polsce oraz pięciu poza jej granicami, a także dzięki 12 spółkom handlowym na całym świecie, działającym w ramach Grupy Fakro. W sumie wypracowują one około miliarda złotych obrotu handlowego, a co roku wprowadzają na rynek ponad pół miliona okien dachowych z logotypem Fakro. Podstawowa siła Fakro tkwi jednak nie w pieniądzach, ale w innowacjach technologicznych. Od początku wszystkie wypracowane zyski przeznaczane były na rozwój firmy i jej technologii. Także obecnie ok. 5 proc. obrotów przeznacza się co roku na badania i rozwój. W dziale konstrukcyjnym zatrudnionych jest obecnie ponad 40 inżynierów, którzy są autorami wielu europejskich certyfikatów patentowych oraz kilkudziesięciu świadectw autorskich rozwiązań konstrukcyjnych. Dzięki nim produkty Fakro, których w sumie jest dzisiaj ponad 300, wyraźnie odróżniają się od okien dachowych konkurencji, a w wielu rozwiązaniach wyraźnie wyznaczają kierunki rozwoju tego segmentu stolarki. Ryszard Florek, syn stolarza z Tymbarku ma świadomość, że jeszcze długa droga, aby jego firma stała się numerem 1 na rynku globalnym, ale już dzisiaj jest dumny, że po 20 zaledwie latach aktywności biznesowej, jego firma staje się światowym liderem technologicznym. *** Sukces braci Andrzejaków oraz sukces Ryszarda Florka są niepodważalne. Podobnie zresztą jak sukcesy wielu innych polskich rzemieślników, którzy po roku 1990 małe warsztaty stolarskie przekształcili w zakłady produkujące stolarkę drewnianą. Wszystkie one nie byłyby jednak możliwe, gdyby nie przetrwała w Polsce wielowiekowa tradycja rzemiosła stolarskiego. To ona, wciąż przekazywana z ojca na syna, ze starszego na młodsze pokolenie, sprawia, że nie brakuje fachowców, którzy potrafią pracować z tak żywym i pełnym niespodzianek materiałem, jakim jest drewno. Bo w tej profesji nie wystarczy, jak w przypadku okien tworzywowych, przeczytać instrukcji stanowiskowej; tu trzeba jeszcze znać materiał, z którego się tworzy stolarkę, i choć trochę go czuć. Właśnie to „czucie drewna” oraz wielopokoleniowe doświadczenie polskiego rzemiosła sprawia, że wyroby polskich stolarzy są dzisiaj coraz bardziej cenione w całej Europie. JAN STOLCZYK


30509 30509 ZBZZBZ 488488

30509 30509 ZOR ZOR 941941

30509 30509 ZBZZBZ 488488

30509 30509 ZOR ZOR 941941

Komplexe Komplexe Technologie Technologie der der Herstellung Herstellung von von Fenstern Fenstern und und Türen Türen aus aus KunststoffKunststoffKomplexe Komplexe Technologie Technologie der der Herstellung Herstellung und und Aluminiumprofilen Aluminiumprofilen von von Fenstern Fenstern und und Türen Türen aus aus KunststoffKunststoffund und Aluminiumprofilen Aluminiumprofilen Eine Eine gute gute und und durchdachte durchdachte Konzeption Konzeption ist ist derder Schlüssel Schlüssel zuund zu deinem deinem Erfolg: Erfolg: Eine Eine gute gute und durchdachte durchdachte Konzeption Konzeption ist ist derder Schlüssel Schlüssel zumit zu deinem deinem Erfolg: Erfolg: • Schneiden • Schneiden mit Sägen Sägen und und Zentren Zentren •• Profil•• Profilund und Rahmenbearbeitung oder oder Verbindung Verbindung Schneiden Schneiden mitRahmenbearbeitung mit Sägen Sägen und und Zentren Zentren von von Profilen Profilen und und Rahmen Rahmen • Profil• Profilund und Rahmenbearbeitung Rahmenbearbeitung oder oder Verbindung Verbindung • Schweiß-Putzlinien • Schweiß-Putzlinien von von Profilen Profilen und und Rahmen Rahmen vonvon Produktionsprozesse Produktionsprozesse •• Automatisierung Schweiß-Putzlinien •• Automatisierung Schweiß-Putzlinien •Mit Automatisierung •Mit Automatisierung vonvon Produktionsprozesse Produktionsprozesse ROTOX ROTOX können können Sie Sie planen, planen, auswählen, auswählen,

harmonisieren, harmonisieren, rationalisieren, rationalisieren, perfektionieren! perfektionieren! Mit Mit ROTOX ROTOX können können SieSie planen, planen, auswählen, auswählen, harmonisieren, harmonisieren, rationalisieren, rationalisieren, perfektionieren! perfektionieren!

Vertrauen Vertrauen Sie Sie unserer unserer Erfahrung Erfahrung Vertrauen Vertrauen Sie Sie unserer unserer Erfahrung Erfahrung

30509 30509 Automatische Automatische Pufferanlage Pufferanlage 30509 30509 Automatyczny Automatyczny bufor bufor 30509 30509 Automatische Automatische Pufferanlage Pufferanlage 30509 30509 Automatyczny Automatyczny bufor bufor F.M.F.M. ROTOX ROTOX Sp. Sp. z o.o. z o.o. Zieleniec Zieleniec 69 69 F.M. ROTOX ROTOX Sp.Pokój Sp. z o.o. z o.o. PL -F.M. PL 46-034 - 46-034 Pokój Zieleniec Zieleniec 69 www.rotox.pl 69 Internet: Internet: www.rotox.pl PL -PL 46-034 - 46-034 Pokój Pokój Internet: Internet: www.rotox.pl www.rotox.pl

Tel.:Tel.:+48+48 77 469 77 469 30 81 30 81 +48+48 77 469 77 469 31 63 31 63 Tel.: Tel.: +48+48 +48 77 469 469 77 469 469 30 62 81 30 62 81 Fax.: Fax.: +48 77 77 31 31 +48 +48 77 469 77 469 31 63 31 63 e-mail: e-mail: handel@rotox.pl handel@rotox.pl Fax.: Fax.: +48+48 77 469 77 469 31 62 31 62 e-mail: e-mail: handel@rotox.pl handel@rotox.pl

Kompleksowa Kompleksowa Technologia Technologia Produkcji Produkcji okien okien i drzwi i drzwi z Technologia profili z Technologia profili PCW PCW i Produkcji Aluminium i Produkcji Aluminium Kompleksowa Kompleksowa okien okien i drzwi i drzwi z profili z profili PCW PCW i Aluminium i Aluminium Dobra Dobra i przemyślana i przemyślana koncepcja koncepcja kluczem kluczem Twojego Twojego sukcesu: sukcesu: koncepcja Dobra Dobra i przemyślana i przemyślana koncepcja kluczem kluczem sukcesu: sukcesu: •Twojego Cięcie •Twojego Cięcie piłami piłami lublub centrami centrami •• Cięcie Obróbka •• Cięcie Obróbka profilu profilu lub lub ramy ramy albo albo połączenie połączenie piłami piłami lublub centrami centrami jednego jednego z drugim z drugim • Obróbka • Obróbka profilu profilu lublub ramy ramy albo albo połączenie połączenie • Linie • Linie zgrzewająco zgrzewająco czyszczące czyszczące jednego jednego z drugim z drugim •• Automatyzacja •• Automatyzacja procesów procesów produkcyjnych produkcyjnych Linie Linie zgrzewająco zgrzewająco czyszczące czyszczące • Automatyzacja • Automatyzacja procesów procesów produkcyjnych produkcyjnych

Z ROTOX Z ROTOX możesz możesz planować, planować, wybierać, wybierać, harmonizować, harmonizować, racjonalizować, racjonalizować, doskonalić! doskonalić! Z ROTOX Z ROTOX możesz możesz planować, planować, wybierać, wybierać, harmonizować, harmonizować, racjonalizować, racjonalizować, doskonalić! doskonalić!

Zaufaj Zaufaj naszemu naszemu doświadczeniu doświadczeniu Zaufaj Zaufaj naszemu naszemu doświadczeniu doświadczeniu


FORUM BRANŻOWE FENSTER UND TÜREN FÜR BAUDENKMÄLER

MODERN, OBWOHL HISTORISCH NOWOCZESNE, CHOĆ ZABYTKOWE Okna do obiektów zabytkowych, zwane inaczej historycznymi, są najczęściej zrobione z drewna. Producent wykonuje je według projektu zatwierdzonego przez konserwatora zabytków i pod jego nadzorem.

Fenster für Baudenkmäler, die anders historisch genannt werden, werden am häufigsten aus Holz hergestellt. Der Hersteller fertigt sie nach einem vom Konservator für Denkmalpflege gebilligten Entwurf und unter seiner Aufsicht.

Foto: Bildau&Bussmann

Stolarka przeznaczona do obiektów zabytkowych Die für Baudenkmäler bestimmten Fenster können in może być wykonana w kilku wariantach. Pierwszy mehreren Varianten hergestellt werden. Die erste Variz nich to tzw. okna tradycyjne. Stanowią one reante stellen sog. traditionelle Fenster dar. Sie sind eine plikę istniejących i są najbardziej zbliżone wygląReplik der bestehenden Fenster und ihr Aussehen steht dem do starej, zabytkowej stolarki. Odtwarzana den alten, historischen Fenstern am nächsten. Rekonsjest tu konstrukcja okien –najczęściej skrzynkowa, truiert wird hier die Fensterkonstruktion – am häufigspółskrzynkowa, ościeżnicowa. Oczywiście, zachoten Kastenfenster verschiedener Arten, Zargenfenster. wuje się wymiary, kolory, a także zdobienia. RówSelbstverständlich bleiben Größen, Farben und auch nież okucia muszą być takie same jak w starych Verzierungen erhalten. Auch Beschläge müssen genauso oknach. Pojawiają się więc takie elementy, jak: zawie die Beschläge in den alten Fenstern sein. Es erscheisuwnice prętowe, zawrotnice, blokady rozwarcia nen also solche Elemente, wie: Getrieben, Fensterdrehitp. Okno tradycyjne szkli się inaczej niż obecnie, stangen, Fensterfeststeller etc. Ein traditionelles Fenster choć metoda ta stosowana była jeszcze kilkadziewird anders als gegenwärtig verglast, obwohl diese Mesiąt lat temu. Stolarze wstawiają pojedynczą szythode noch vor einigen Jahrzehnten angewandt wurde. bę i uszczelniają ją przy użyciu kitu szklarskiego Tischler setzen eine einzelne Scheibe ein und verdichten (obecnie używa się kitu wytwarzanego na bazie sie mit Glaskitt (gegenwärtig wird der auf Silikonharzżywic silikonowych, który jest bardziej elastyczny basis hergestellte Kitt verwendet, der elastischer und i trwały niż tradycyjny, używany kiedyś, a produhaltbarer als der traditionelle, früher verwendete, auf kowany na bazie pokostu). W tym wariancie okien, Firnisbasis hergestellte Kitt ist). Bei dieser Fenstervaridopuszczane przez konserwatorów unowocześ- Kościół w Ciachcinie Nowym na Mazowszu. ante erlauben Konservatoren solche Modernisierungen Replika jednego z zabytkowych okien. nienia to możliwość zastosowania uszczelek, szyby wie die Möglichkeit der Anwendung von Dichtungen, Kirche in Ciachcin Nowy in Masowien. Replik pojedynczej float czy wkręcanie zamiast wbijania Float-Einscheibenglas oder Einschrauben statt Einschlaeines der historischen Fenster. zawiasów. gen der Scharniere. Drugim wariantem są okna tradycyjne zmodernizoDie zweite Variante stellen modernisierte traditionelle wane. Ich konstrukcja jest taka, jak w oknach zaFenster dar. Ihre Konstruktion gleicht der Konstruktion bytkowych; może więc być skrzynkowa, półskrzynhistorischer Fenster; sie können also Kastenfenster verkowa, ościeżnicowa, ale parametry okien spełniają schiedener Arten, Zargenfenster sein, aber ihre Parameter współczesne wymagania izolacyjności akustycznej erfüllen gegenwärtige Anforderungen hinsichtlich akui termicznej. Rozwiązanie, które się tu stosuje, stischer und thermischer Isolierung. Die Lösung, die hier to swoisty kompromis pomiędzy historią a nowoangewandt wird, ist ein gewisser Kompromiss zwischen czesnością. Zatem od strony zewnętrznej stolarka der Geschichte und Modernität. Somit haben diese Fenster ma zabytkowy wygląd, zachowane są zdobienia, von der Außenseite historisches Aussehen, mit erhaltenen podziały, kolorystyka i wielkość, ale już od strony Verzierungen, Aufteilungen, Farben und Größen, aber von wewnętrznej okno wygląda na współczesne. Stosoder Innenseite sehen sie modern aus. Angewandt werden wane są tu szyby zespolone i uszczelki. Także okucia hier Isolierglas und Dichtungen. Auch Beschläge – wenn – jeśli pojawiają się one od strony fasady, mają zasie von der Fassadenseite erscheinen, haben historisches bytkowy wygląd, ale już wewnątrz budynku mogą Aussehen, aber von der Innenseite des Gebäudes können być nowoczesne. sie bereits modern sein. Kolejny wariant okien, jaki może być stosowany Die folgende Fenstervariante, die in Baudenkmälern verw obiektach zabytkowych, to okna jednoramowe wendet werden kann, stellen stilisierte Einfachfenster stylizowane. Stolarka ta wyglądem przypomina dar. Diese Fenster erinnern an die historischen, die Grözabytkową, zachowane są wymiary, odwzorowaße bleibt erhalten und Verzierungen sowie Aufteilungen ne zdobienia i podziały. W tym przypadku stosuje werden wiedergegeben. In diesem Falle werden jedoch się jednak wiele nowoczesnych rozwiązań. Jednym viele moderne Lösungen angewandt. Eine von ihnen sind z nich są naklejane szprosy. aufgeklebte Sprossen. Różne warianty okiennej stolarki historycznej zapreDie oben präsentierten unterschiedlichen Varianten histozentowane powyżej są jedynie przykładowe. Każda rischer Fenster sind lediglich Beispiele. Jede Realisierung realizacja bowiem wykonywana jest według specjalwird nämlich nach einem speziell bearbeiteten Projekt nie opracowanego projektu. Produkcja zaś odbywa gefertigt. An der Herstellung beteiligen sich viele Personen się przy udziale wielu osób; często zaangażowani – oft werden nicht nur Tischler, sondern auch andere mitsą nie tylko stolarze, ale też inni, współpracujący rzemieślnicy. Trudno arbeitende Handwerker beschäftigt. Es ist also schwierig, die Produktion, die nichts więc sprowadzić do wspólnego mianownika produkcję, która nic nie ma Gemeinsames mit der Massen- oder Serienproduktion hat, auf einen Nenner zu wspólnego z masową czy seryjną. (mroc) bringen. 

32 sierpień 2010


FORUM BRANŻOWE FENSTER UND TÜREN FÜR BAUDENKMÄLER

SCHICK UND PROFESSIONALISMUS SZYK I PROFESJONALIZM Biblioteka Królewska w warszawskim zamku to miejsce niezwykłe. Jest bowiem unikalnym obiektem, w którym bywał, oddawał się lekturze i pracował ostatni król Polski – Stanisław August Poniatowski.

Die Königliche Bibliothek im Warschauer Schloss ist ein außergewöhnlicher Platz. Sie ist ein einzigartiges Objekt, wo der letzte König von Polen - Stanisław August Poniatowski sich aufhielt, sich der Lektüre widmete und arbeitete.

Zanim jednak przejdę do opowieści o oknach w Bibliotece Królewskiej – szczypta historii. Budynek, w którym mieściły się zbiory króla, jest jakby przyklejony do wschodniej fasady zamku. A wzniesiony został w latach 1779 – 1782. Biblioteka miała służyć do przechowywania książek, rycin, rysunków, map, rękopisów, a także m.in. minerałów i gemm. Autorem projektu był architekt Dominik Merlini, który stworzył bez wątpienia jedno z najpiękniejszych i najokazalszych wnętrz klasycystycznych w Warszawie. Główna sala biblioteczna, długa na ponad 70 metrów, została podzielona parami kolumn na trzy równe części. Ściany ozdobiły płaskorzeźbione medaliony przedstawiające różnorodne przedmioty, narzędzia i urządzenia charakterystyczne dla różnych dziedzin nauki i sztuki. Treści medalionów zgodne były z rzeczowym układem katalogu księgozbioru króla. Sala Biblioteki Królewskiej jest jedyną częścią zamku, która nie została zniszczona w latach ostatniej wojny. I co warte podkreślenia, mimo potężnego wybuchu, który zrujnował całą budowlę, w bibliotece przetrwały nawet delikatne prace sztukatorskie. Niedawno zakończono gruntowną modernizację i konserwację biblioteki; było to konieczne, ponieważ stała się ona siedzibą bezcennej kolekcji poloników zgromadzonych przez dr. Tomasza Niewodniczańskiego. Jego dar składa się z ponad 30 tys. obiektów – głównie map ziem polskich z XVI – XVIII wieku, ale też m.in. rękopisów utworów Adama Mickiewicza czy Fryderyka Chopina.

Bevor ich jedoch zur Erzählung über Fenster in der Königlichen Bibliothek übergehe – eine Prise Geschichte. Das Gebäude, in dem sich die Sammlungen des Königs befanden, scheint an die östliche Schlossfassade angeklebt zu sein. Es wurde in den Jahren 1779 – 1782 gebaut. In der Bibliothek sollten Bücher, Illustrationen, Zeichnungen, Landkarten, Handschriften, sowie u.a. Mineralien und Gemmen aufbewahrt werden. Der Projektautor war der Architekt Dominik Merlini, der ohne Zweifel einen der schönsten und prachtvollsten klassizistischen Räume in Warschau schuf. Der Hauptsaal der Bibliothek, der über 70 Meter lang ist, wurde durch Säulenpaare in drei gleiche Teile geteilt. Die Wände wurden mit Flachrelief-Medaillons geschmückt, die für unterschiedliche Wissenschafts- und Kunstgebiete charakteristische Gegenstände, Werkzeuge und Geräte darstellten. Die Inhalte der Medaillons entsprachen der sachlichen Ordnung im Katalog der Büchersammlung. Der Saal der Königlichen Bibliothek ist der einzige Schlossteil, der während des letzten Krieges nicht zerstört wurde. Erwähnungswert ist dabei, dass trotz heftiger Explosion, die das ganze Gebäude ruinierte, in der Bibliothek selbst feine Stuckarbeiten überdauerten. Neuerdings wurde eine gründliche Modernisierung und Konservierung der Bibliothek beendet – es war notwendig, weil sie zum Sitz der wertvollen Sammlung der von dr. Tomasz Niewodniczański gesammelten Polonica wurde. Seine Gabe besteht aus über 30 Tsd. Gegenständen – vorwiegend Landkarten von Polen aus dem XVI – XVIII Jahrhundert, als auch Handschriften u.a. von Adam Mickiewicz und Frédéric Chopin.

34 sierpień 2010


FORUM BRANŻOWE STOLARKA DO ZABYTKÓW Mówią konserwatorzy – Zanim doszliśmy do tej formy okien, którą widzimy obecnie, dokładnie przeanalizowaliśmy ikonografię – mówi Maria Szczypek, zastępca głównego konserwatora zamku. – Nie wiemy, niestety, jak wyglądały pierwsze okna zaprojektowane przez Merliniego. Wprawdzie zachowały się projekty, ale w miejscach okien są tylko otwory. Okna widać natomiast na obrazie Marcina Zaleskiego z 1831 roku – są prawdopodobnie jednoramowe, osadzone w głęboko w glifie, z podziałem na osiem kwater. Zupełnie inny wizerunek znajduje się na litografii z 1859 roku – tu widzimy podział na 20 kwater. Ale już na pocztówce z lat 70. XIX wieku okno od strony Wisły ma ślemię i podział na 3 + 9 kwater. Idąc dalej – zdjęcia z Instytutu Sztuki z lat 1915 – 17 pokazują okna skrócone, podmurowane na metr, ze ślemieniem i podziałem na 3 + 9. Po analizie tych i innych dokumentów doszliśmy do wniosku, że okna tutaj powinny mieć wygląd najbliższy pierwotnemu, klasycystycznemu – czyli

Die Konservatoren haben das Wort - Bevor wir an diese Fensterform, die heute zu sehen ist, kamen, analisierten wir genau die Ikonographie – sagt Maria Szczypek – die stellvertretende Hauptkonservatorin des Königsschlosses. - Wir wissen leider nicht, wie die ersten von Merlini entworfenen Fenster aussahen. Zwar erhielten sich Entwürfe, aber anstelle von Fenstern gibt es nur Öffnungen. Fenster sind dagegen auf dem Bild von Marcin Zaleski aus dem Jahr 1831 sichtbar – sie sind wahrscheinlich Einfachfenster, tief in der Laibung eingesetzt, mit Aufteilung in acht Fensterfelder. Ein ganz anderes Abbild befindet sich auf der Lithographie aus dem Jahr 1859 – hier ist eine Aufteilung in 20 Fensterfelder zu sehen. Aber bereits auf einer Postkarte aus den 70-er Jahren des XIX Jahrhunderts weist das Fenster von der Seite von Weichsel einen Kämpfer und die Aufteilung in 3 + 9 Fensterfelder auf. Weiter gehend – zeigen Photos aus dem Kunstinstitut aus den Jahren 1915 – 17 verkürzte Fenster, mit 1 Meter Untermauerung, mit einem Kämpfer und

Fenster in voller Pracht; in der Nahaufnahme eines der Medaillons, die Teile der königlichen Büchersammlung signieren. Okna w pełnej krasie; na zbliżeniu jeden z medalionów sygnujących części królewskiego księgozbioru.

sierpień 2010 35


FORUM BRANŻOWE FENSTER UND TÜREN FÜR BAUDENKMÄLER temu z obrazu Zaleskiego – z historycznymi podziałami, profilami i okuciami. Ale równocześnie powinny być nowoczesne i doskonałe pod względem technicznym i technologicznym – nie mogą się paczyć ani rosić; muszą być szczelne i bezpieczne. Wystąpiliśmy do stołecznego konserwatora z prośbą o akceptację zmiany konstrukcji okien. – Zetknęliśmy się jednak z problemem wysokości okien czy raczej portfenetrów, bo takiej nazwy należałoby tu używać – dodaje Tomasz Buźniak, główny konserwator zamku. – Żaden z producentów stolarki drewnianej nie może wykonać stabilnej konstrukcji wysokiej na 3,2 metra. Projektant okien, inż. Jan Głodek zaproponował rozwiązanie problemu Vergoldeter Griff mit einem Schlüs- w taki sposób, by otwierana część dolna, selschloss; dieses Fenster erfüllt auch z sześcioma kwaterami, oddzielona była eine Evakuierungsfunktion. delikatnym, wąskim ślemieniem od staZłocona klamka z zamkiem na klucz; łej części górnej z dwoma kwaterami. okno to pełni też rolę ewakuacyjną. Musieliśmy też liczyć się z tym, że wprowadzenie klimatyzacji tworzy szczególne wymagania dla stolarki okiennej. Ze względu na to Komisja Konserwatorska Zamku zadecydowała o zmianie konstrukcji okien z ościeżnicowych na jednoramowe z szybami zespolonymi. Nie ingerując w oryginalną substancję murów i kamiennych ościeży, poprawiono zewnętrzny wygląd elewacji, cofając osadzenie okien głębiej w glifie; jest to również korzystne dla ochrony stolarki. Wystarczy dodać, że propozycje konserwatorów zamku zyskały aprobatę Ewy Nekandy-Trepki, stołecznego konserwatora zabytków. Mówi szef zespołu ds. inwestycji Sławomir Kwiatkowski jednym tchem wylicza parametry okien: Uw < 1,1 W/km2; światłochronne szyby zespolone Glaspolu wypełnione kryptonem, w których przenikalność promieniowania UV wynosi mniej niż cztery procent; tzw. ciepła ramka, białe uszczelki od Schlegela, drewno red meranti, bo jest ściślejsze. Do tego zawiasy Simonswerka i zasuwnice Roto, a także ozdobne, złocone akcesoria do okuć, wykonane przez podwarszawską firmę Kaganek. I wreszcie farba Sikkensa, wybrana po wielokrotnych próbach, bo barwa stolarki jest tu też nietypowa; przypomina kość słoniową. – Wszystko na najwyższym poziomie – chwali inż. Kwiatkowski. – Przegłosowano mnie tylko, jeśli chodzi o zastosowanie w oknach rolet z lekko przezroczystego materiału. Ale, niestety, w słoneczne dni byłoby tu za jasno; starodruki nie lubią światła. Wybór wykonawcy też nie był łatwy, bo Zamek Królewski przy tego typu zamówieniach musi przestrzegać Prawa o zamówieniach publicznych, co ozna-

36 sierpień 2010

Aufteilung in 3 + 9. Nach der Analyse dieser und anderer Dokumente sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das Aussehen dieser Fenster hier dem ursprünglichen, klassizistischen Aussehen – also diesem aus dem Bild von Zaleski – mit historischen Aufteilungen, Profilen und Beschlägen am nächsten stehen soll. Diese Fenster sollen gleichzeitig modern und technisch sowie technologisch hervorragend sein – sie dürfen weder sich verziehen noch schwitzen; sie müssen dicht und sicher sein. Wir wandten uns an den Warschauer Konservator mit der Bitte um die Billigung der Änderung von Fensterkonstruktion. – Wir stießen jedoch auf das Problem der Höhe von Fenstern oder eher Fenstertüren, weil hier diese Bezeichnung angebrachter wäre – fügt Tomasz Buźniak, der Hauptkonservator des Königsschlosses hinzu. – Keiner der Holzfensterhersteller ist imstande, eine stabile Konstruktion mit einer Höhe von 3,2 Meter anzufertigen. Der Fensterentwerfer, Ing. Jan Głodek schlug vor, dieses Problem so zu lösen, dass der sich öffnende Unterteil mit sechs Fensterfeldern von dem festen Oberteil mit zwei Fensterfeldern durch einen feinen, schmalen Kämpfer getrennt wird. Wir mussten auch damit rechnen, dass die Einführung der Klimaanlage besondere Anforderungen an Fenster bildet. Aus diesem Grunde entschied der Ausschuss der Konservatoren vom Königschloss über Änderung der Fensterkonstruktion, und zwar Ersetzen der Zargenfenster durch Einfachfenster mit Isolierglas. Ohne in die originale Mauersubstanz und Steinlaibungen einzugreifen, wurde das äußere Aussehen der Fassade verbessert, indem die Fenster tiefer in der Leibung eingesetzt wurden; dies ist auch für Schutz der Fenster günstig. Es reicht hinzuzufügen, dass die Vorschläge der Konservatoren vom Königsschloss von Ewa Nekanda-Trepka, die Warschauer Konservatorin für Denkmalpflege bewilligt worden sind. Der Chef des Investitionsteams hat das Wort Sławomir Kwiatkowski zählt mit einem Atemzug Fensterparameter auf: Uw < 1,1 W/km2; das mit Krypton gefüllte lichtschützende Isolierglas von Glaspol, in dem die Durchlässigkeit für UV-Strahlen weniger als vier Prozent beträgt; die sog. Rollo beschränkt die Grellheit des Sonnen- warme Kante, weiße Dichtungen lichts, aber verdeckt die Aussicht nicht. von Schlegel, Red-Meranti-Holz, Roleta ogranicza jaskrawość światła sło- weil es dichter ist. Dazu Scharnecznego, ale nie zasłania widoku. niere von Simonswerk und Ge-


Vergoldete Fensterdrehstange. Złocona zawrotnica.

cza niezwykle ostry reżim finansowy inwestycji. Ostatecznie zdecydowano się na Bas z Lublina. – Nadzwyczaj profesjonalna i sprawna firma – twierdzi inż. Kwiatkowski. – Zresztą odwiedziliśmy ją trzykrotnie, kontrolując różne etapy produkcji naszych okien. Jest ich tylko szesnaście, a występują aż w siedmiu grupach wymiarowych; zupełnie inna jest ósemka, bo pełni funkcję wyjścia ewakuacyjnego. Montaż też nie był ani łatwy, ani typowy. Okazało się bowiem, że konieczna jest wymiana istniejącego ocieplenia nie tylko ościeży, ale i wnęk okiennych. Poza tym – kontynuuje mój rozmówca – okna jednoramowe są węższe od skrzynkowych, więc trzeba było uzupełnić marmurowe posadzki przy progach. Słowem: ogromna praca nie tylko typowo montażowa czy budowlana, ale i kamieniarska. I wszystko to zrobiono w ciągu tygodnia, sukcesywnie wywożąc gruz, żeby w pobliżu zamku nie było bałaganu. Słowo od wykonawcy – To była nasza prestiżowa realizacja – mówi Piotr Głąbocki, główny technolog Basu. – Mieliśmy zresztą ułatwione zadanie, bo projekt okien był zrobiony z zegarmistrzowską wręcz dokładnością, więc po prostu się go trzymaliśmy. Minimalne kłopoty mieliśmy przy montażu portfenetru Scharnier mit verósmego, który pełni funk- zierter Hülse. Zawias z ozdobną cję ewakuacyjną. Ale… osłonką. daliśmy radę. To nazwisko już raz padło, ale powtórzę je raz jeszcze: głównym autorem projektu jest inż. Jan Głodek – prawdziwy znawca i (chyba) admirator stolarki zabytkowej. Słówko „chyba” umieściłam przy nazwisku pana inżyniera po lekkim zastanowieniu. Bo profesjonaliści o uczuciach nie mówią. Częściej natomiast – o realizacji pasji. Piękne okna Biblioteki Królewskiej dobrze o tej pasji świadczą – pasji wielu osób, z którymi rozmawiałam, przygotowując ten artykuł. ANNA BŁASZCZYŃSKA

triebe von Roto, als auch verziertes, vergoldetes Zubehör für Beschläge, hergestellt durch die Firma Kaganek, die in der Nähe von Warschau ihren Sitz hat. Und letztendlich die Sikkens Farbe, die nach mehreren Proben gewählt wurde, weil hier auch die Fensterfarbe untypisch ist; sie erinnert an die Farbe des Elfenbeins. – Alles auf dem höchsten Niveau – lobt Ing. Kwiatkowski. – Ich wurde überstimmt, nur wenn es sich um die Anwendung von Rollos aus einem leicht durchsichtigen Stoff in Fenstern handelt. Aber leider in sonnigen Tagen wäre es hier zu hell; alte Drucke mögen kein Licht. Die Wahl des Ausführenden war auch nicht leicht, weil das Königsschloss bei derartigen Aufträgen das Gesetz über öffentliche Aufträge beachten muss, was eine außergewöhnlich scharfe finanzielle Disziplin bedeutet. Endgültig entschied man sich für das Unternehmen Bas aus Lublin. – Eine außerordentlich professionelle und effektive Firma – behauptet Ing. Kwiatkowski. – Übrigens besuchten wir sie dreimal, um unterschiedliche Produktionsphasen unserer Fenster zu kontrollieren. Es gibt nur sechzehn Fenster, aber sie treten in sieben Größengruppen auf; die Acht ist ganz anders, weil sie die Funktion von einem Evakuierungsausgang erfüllt. Der Einbau war auch weder leicht noch typisch. Es stellte sich nämlich heraus, dass es notwendig war, nicht nur die bestehende Abdichtung der Laibung, sondern auch der Fensternischen auszutauschen. Übrigens – setzt mein Gesprächspartner fort – sind Einfachfenster enger als Kastenfenster, deswegen mussten Marmorfußböden neben Schwellen ergänzt werden. Mit einem Wort: eine riesige Arbeit, und zwar nicht nur typisch Einbau- oder Bauarbeiten, sondern auch Steinmetzarbeiten. Und alles wurde in einer Woche gemacht, dabei wurde der Schutt schrittweise weggebracht, damit in der Nähe vom Schloss keine Unordnung entsteht. Ein Wort vom Ausführenden – Das war unsere Prestige-Realisierung – sagt Piotr Głąbocki, der Haupttechnologe von Bas. – Übrigens war unsere Aufgabe erleichtert, weil das Fensterprojekt geradezu mit der Genauigkeit eines Uhrmachers ausgeführt wurde, also hielten wir uns an ihm fest. Minimale Schwierigkeiten hatten wir beim Einbau der achten Fenstertür, die eine Evakuierungsfunktion erfüllt. Aber… wir haben es geschafft. Dieser Name wurde schon einmal erwähnt, aber ich wiederhole ihn noch einmal: der Hauptautor des Projekts ist Ing. Jan Głodek – ein echter Kenner und (vermutlich) Verehrer historischer Fenster. Das Wort „vermutlich” brachte ich beim Namen des Herrn Ingenieurs mit leichtem Bedenken an. Weil Profis nicht über Gefühle sprechen. Häufiger dagegen – über Verwirklichung der Leidenschaft. Die schönen Fenster der Königlichen Bibliothek zeugen gut von dieser Leidenschaft – der Leidenschaft vieler Personen, mit denen ich bei Vorbereitung dieses Artikels gesprochen habe. sierpień 2010 37


FORUM BRANŻOWE FENSTER UND TÜREN FÜR BAUDENKMÄLER

EIN SCHÖNES DETAIL PIĘKNY DETAL Klamka jaka jest, każdy widzi – tak można sparafrazować słynne zdanie Benedykta Chmielowskiego*. A ponieważ tym razem chodzi nam wyłącznie o zwrócenie uwagi państwa na design klamek do obiektów zabytkowych, więc zapraszamy do naszej galerii.

Wie ist der Griff, sieht jeder – so lässt sich der berühmte Satz von Benedykt Chmielowski* paraphrasieren. Da wir diesmal ausschließlich ihre Aufmerksamkeit auf das Design der Griffe für Baudenkmäler lenken wollen, laden wir Sie zu unserer Galerie ein.

* „Wie ist das Pferd, sieht jeder“ – so lautete der Satz im Original des „Neuen Athens“ vom Pfr. B. Chmielowski. Dieses Werk, das in der ersten Hälfte des XVIII Jhrs. bearbeitet worden ist, gilt als die erste polnische allgemeine Enzyklopädie.

* „Koń jaki jest, każdy widzi” – tak brzmiało to zdanie w oryginale „Nowych Aten” ks. B. Chmielowskiego. Dzieło to, opracowane w pierwszej połowie XVIII w., jest uważane za pierwszą polską encyklopedię powszechną.

Zdjęcia/Fotos: Axa-Mag, Domino, Enger, Hoppe, Impexmebel, Klamex, Metal-Bud, VDS

38 sierpień 2010


FORUM BRANŻOWE PROMOCJA

ALIPLAST STAWIA NA ROZWÓJ

Już we wrześniu tego roku ruszą pierwsze prace budowlane w zawiązku z rozbudową firmy Aliplast. Zaplanowana wcześniej inwestycja miała być podzielona na trzy etapy. Ze względu na obecną sytuację na rynku, pierwotny projekt został zmodyfikowany. Dlatego już we wrześniu rozpocznie się kolejny etap rozbudowy firmy. – Najpierw zamierzamy rozbudować halę o kolejne 22 tys. m2. Dzięki temu cały zakład będzie miał powierzchnię 35 tys. m2. Zamontujemy też nową prasę do produkcji profili o wydajności 10 tys. ton rocznie. Rozbudowa firmy i instalacja prasy pochłoną ok. 35 mln zł. Nowe maszyny mają ruszyć w czerwcu przyszłego roku. Pół roku później planujemy montaż nowej lakierni – pionowej. W ten sposób Aliplast wyda na urządzenia kolejne 30 mln zł. Będzie to najnowocześniejsza instalacja tego typu w kraju. Na przełomie 2012 i 2013 roku spółka planuje uruchomienie kolejnej prasy za 40 mln zł. Jeśli zliczyć te wydatki, to wyjdzie nam ponad 100 mln zł. Pieniądze te, dodać trzeba, niemałe, wydajemy bez wahania, bo wiemy, że to inwestycja w przyszłość. Nie ma dziś lepszej drogi do tego, by utrafić w zmienne upodobania klientów – mówi Jan Kidaj, prezes firmy. Rocznie Aliplast produkuje 4 tys. ton profili. Tylko dzięki uruchomieniu pierwszej prasy w rozbudowanej bazie produkcja zwiększy się 2,5-krotnie. Władze firmy szacują, że tego-

roczne przychody sięgną 105 mln zł. W 2014 roku, kiedy zakończą się inwestycje w strefie, przychody przedsiębiorstwa mają wzrosnąć do 400 mln zł. Dziś firma zatrudnia 105 pracowników. Dzięki inwestycjom w strefie ekonomicznej pracę znajdzie dodatkowe 140 osób. – Co najmniej 40 będziemy potrzebować do obsługi pierwszej prasy. Nowa lakiernia również wymaga kolejnych 40 pracowników. Blisko 60 osób zatrudnimy do obsługi drugiej prasy. Liczba pracowników będzie się zwiększać nie tylko dzięki wspomnianym inwestycjom. Szacujemy, że w 2013 będzie u nas pracować minimum 300 osób – zapowiada prezes Kidaj. Dynamiczny rozwój zaplecza produkcyjnego idzie w parze z rozwojem oferty Aliplast. Dział Techniczno-Rozwojowy pracuje nad nowymi rozwiązaniami. – Optymalizujemy istniejące i cieszące się dużą popularnością na rynku rozwiązania systemowe, zarówno pod względem parametrów technicznych, jak i kwestii montażu. Kończymy obecnie prace projektowe, nieco modyfikujące system okienno-drzwiowy Imperial. Chcemy stworzyć system bardziej ekonomiczny, jak i łatwiejszy w fabrykacji i montażu, a co za tym idzie bardziej przyjazny dla naszych klientów oraz późniejszych odbiorców i użytkowników – mówi inż. Mariusz Ciołek, kierownik działu rozwoju Aliplast. – Wciąż rozwijamy jeden z naszych czołowych systemów fasadowych MC Wall. Dostosowujemy go do zmieniających się potrzeb na rynku, do wzra-

www.aliplast.pl stających wymagań w zakresie izolacyjności termicznej i szeroko rozumianej funkcjonalności. W najnowszych badaniach (ITB Warszawa) uzyskaliśmy bardzo wysokie parametry wytrzymałościowe i szczelnościowe. Rozwijamy również ofertę systemów przeciwpożarowych o system o odporności EI60 (na rynku jest już dostępny AF55 o odporności ogniowej EI30). Odpowiedzią na duże zainteresowanie i zapotrzebowanie rynku na systemy o podwyższonej izolacyjności termicznej jest wprowadzenie w tym roku systemów: Ecofutural (system okienno-drzwiowy) oraz Ultraglide (system przesuwny i podnoszono-przesuwny). Staramy się być w ciągłym kontakcie z naszymi kolegami z działów rozwoju całej grupy Aliplast (BelgiaAliplast NV, Francja – Profils Systems, Wielka Brytania – Smart Systems), częste spotkania to doskonała okazja do wymiany informacji, integracja doświadczeń i pomysłów w zakresie konstrukcji i projektowania systemów aluminiowych na rynkach o odmiennych potrzebach i wymaganiach. Z ciekawostek – Francja (Profils Systems) wprowadziła na rynek w tym roku rozwiązania fasadowe (Tanagra) w połączeniu z modułami fotowoltaicznymi. Własna linia do tłoczenia profili, druga lakiernia (pionowa) zwiększy nasze możliwości produkcyjne, w znaczącym stopniu skróci czas realizacji zamówień. Dzisiaj rynek oczekuje szybkiej reakcji i my to zapewnimy – dodaje Marek Sałaga, dyrektor handlowy Aliplastu. Stajemy się coraz bardziej konkurencyjni, nie tylko na rynku polskim. Wciąż rozwijamy naszą sieć sprzedaży. Nasze rosnące obroty mówią, że idziemy w dobrym kierunku i nasza polityka i strategia rozwoju jest spójna zarówno pod względem rozwoju produkcyjnego, oferty, jak i sprzedaży.

Aliplast – auf Entwicklung fokussiert

Der nächste Schritt ist der Ausbau von Produktionshalle bis 35.000 m2. Im Juli 2011 wird die Extrusionslinie zur Herstellung von Aluprofile mit einer Kapazität von 10.000 Tonnen in Betrieb genommen. Zudem wird 2011 eine modernste vertikale Pulverbeschichtungsanlage eingesetzt. Vom Beginn seiner Tätigkeit hat sich ALIPLAST auf stetige Entwicklung fokussiert. Gleichzeitig kümmern wir uns ständig um höchstes Qualität unseren Produkten und entwickeln neue, innovative und umweltfreundliche Lösungen für Bauindustrie. Das Ziel von Investitionen in Jahren 2010-2013 ist Umsatzsteigerung bis 100 Millionen Euro bei der Anzahl an Beschäftigten von 300. sierpień 2010 39

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Im letzten Jahr hat ALIPLAST die erste Phase des Firmenausbaus abgeschlossen: 13.000 m2 Lager- und Produktionsfläche (vollautomatische Pulverbeschichtungsanlage für Aluprofile – mit Leistung von 360 m2 pro Stunde) und 1.650 m2 Bürofläche.


FORUM BRANŻOWE FENSTER UND TÜREN FÜR BAUDENKMÄLER

PROBLEME MIT FENSTERN IN BAUDENKMÄLERN PROBLEMY Z OKNAMI W ZABYTKACH W związku z listami naszych czytelników, redakcja skierowała do Głównego Konserwatora Zabytków kilka pytań dotyczących stolarki okiennej w obiektach zabytkowych. Publikujemy je poniżej wraz z odpowiedzią, którą przesłało nam Centrum Informacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Im Zusammenhang mit Briefen unserer Leser richtete die Redaktion einige Fragen betreffend Fenster in Baudenkmälern an den Hauptkonservator für Denkmalpflege. Unten publizieren wir diese Fragen zusammen mit der Antwort, die uns vom Informationszentrum des Ministeriums für Kultur und Nationales Erbe geschickt wurde.

1. Konserwatorzy z różnych regionów kraju dopuszczają możliwość występowania okien z PCW w obiektach zabytkowych. Na przykład konserwator mazowiecki mówi zdecydowane „nie”, konserwator stołeczny zapowiada powrót do okien drewnianych na warszawskiej Starówce, ale już konserwator z Rudy Śląskiej aprobuje (pod pewnymi warunkami) stosowanie okien z polichlorku winylu (o czym informuje na swojej stronie internetowej). Jakie stanowisko w tej sprawie zajmuje Główny Konserwator Zabytków? 2. Czy przy modernizacji obiektu zabytkowego można zamienić okna skrzynkowe na jednoramowe, modyfikowane (czyli takie, które umożliwiają zastosowanie nowoczesnych rozwiązań typu szyby zespolone, okucia obwiedniowe)? 3. Czy istnieją jednoznaczne wskazania Głównego Konserwatora Zabytków w powyższej sprawie? 4. Czy Główny Konserwator Zabytków widzi konieczność opracowania – wraz ze środowiskiem producentów stolarki – jednolitych, obowiązujących w całej Polsce wskazań dotyczących stolarki produkowanej specjalnie do renowacji obiektów zabytkowych?

1. Konservatoren aus unterschiedlichen Landregionen lassen die Möglichkeit zu, dass in historischen Gebäuden Kunststofffenster auftreten. Zum Beispiel der Konservator aus der Woiwodschaft Masowien sagt sehr entschieden „Nein“, der Warschauer Konservator kündigt Rückkehr der Holzfenster in der Warschauer Altstadt an, aber der Konservator aus Ruda Śląska billigt (unter gewissen Bedingungen) Anwendung von Fenstern aus Polyvinylchlorid (worüber er auf seiner Internetseite informiert). Welche Stellung zu dieser Sache nimmt der Hauptkonservator für Denkmalpflege? 2. Ist bei Modernisierung eines historischen Gebäudes der Austausch von Kastenfenstern gegen modifizierte Einfachfenster (also solche, die Anwendung moderner Lösungen wie Isolierverglasung, umlaufende Beschläge ermöglichen) erlaubt? 3. Gibt es eindeutige Anweisungen des Hauptkonservators für Denkmalpflege, die diese Sache betreffen? 4. Sieht der Hauptkonservator für Denkmalpflege Notwendigkeit der Bearbeitung – zusammen mit dem Kreis der Fensterhersteller – von einheitlichen, in ganz Polen geltenden Anweisungen, die die speziell für Renovierung historischer Gebäude hergestellten Fenster betreffen? Sehr geehrte Redaktion, Es steht außer Zweifel, dass originale, historische Elemente des gegebenen Baudenkmals, darunter Fenster, seinen historischen Wert bilden. Sie unterliegen dem Denkmalschutz und erfordern konservatorische Tätigkeiten zwecks ihrer Erhaltung. Allgemeine Vorgehensprinzipien bei historischen Baudenkmälern, die mehrmals in Publikationen über Denkmalschutz formuliert wurden, berücksichtigen in erster Linie die Erkundung und Dokumentierung eines Denkmals oder seines Teils, seines historischen Wertes und Erhaltungsstandes zusammen mit seiner Dokumentierung. Von den Ergebnissen der oben genannten Erkundung hängen weitere Handlungen ab, d.h. die Aufnahme der Restaurierungsarbeiten, die unter anderem auf Reparatur und Verfüllen historischer Fenster, bzw. Rekonstruktion ihrer Elemente beruhen. Lediglich wenn die Durchführung der Restaurierungsarbeiten wegen des technischen Zustands der Fenster

Foto: Excellent

Szanowna Redakcjo, Nie ulega wątpliwości, że oryginalne, historyczne elementy danego obiektu, w tym stolarka okienna, składają się na jego wartość zabytkową. Podlegają one ochronie konserwatorskiej i wymagają podejmowania działań konserwatorskich w celu ich zachowania. Ogólne zasady postępowania przy obiektach zabytkowych, formułowane wielokrotnie w publikacjach dotyczących ochrony zabytków, przewidują w pierwszej kolejności rozpoznanie i udokumentowanie zabytku lub jego części, jego wartości zabytkowej i stanu zachowania, wraz z jego udokumentowaniem. Od wyników ww. rozpoznania uzależnione są dalsze działania, tj. podjęcie prac konserwatorskich, polegających między innymi na naprawie i uzupełnieniach zabytkowej stolarki okiennej, ew. rekonstrukcji jej elementów. Jedynie w przypadku, gdy stan techniczny stolarki uniemożliwia przeprowadzenie prac konserwatorskich, dopuszcza się rekonstrukcję odpowiednio: poszczególnych okien lub całości stolarki lub w ostateczności wymianę na okna „nowoczesne”.

Drewniane elementy ozdobne do rekonstrukcji stolarki. Hölzerne Zierelemente für Fensterrekonstruktion.

40 sierpień 2010


FORUM BRANŻOWE STOLARKA DO ZABYTKÓW Osobnymi zagadnieniami jest wymiana stolarki niezabytkowej w obiektach zabytkowych czy też odtwarzanych elewacjach, a także wstawianie stolarki okiennej w obiektach zabytkowych, które z racji pełnionej wcześniej funkcji, np. gospodarczej czy przemysłowej takiej stolarki nie posiadały. We wszystkich wspomnianych przypadkach, wojewódzcy konserwatorzy zabytków orzekają w indywidualnych sprawach dotyczących konkretnych obiektów, zgodnie z całą swoją wiedzą, rozpoznaniem wartości zabytkowych obiektu i w oparciu o przestawioną dokumentację, odnosząc się do konkretnych rozwiązań projektowych zawartych w programie prac. Podkreślenia wymaga, że akceptacja wnioskowanych rozwiązań projektowych dotyczących stolarki okiennej w obiekcie zabytkowym zależy przede wszystkim od zachowanych wartości zabytkowych konkretnego obiektu i konkretnej stolarki okiennej. Zadaniem organu ochrony zabytków jest rozważenie wpływu proponowanych zmian na wartości chronione obiektu. Zgodnie z przepisem art. 89 pkt 1 i art. 93 Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), organem pierwszej instancji w sprawach dotyczących wydawania pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku (wpisanym do rejestru zabytków w trybie art. 36 ust. 1 ww. Ustawy) na terenie danego województwa jest wojewódzki konserwator zabytków. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako organ odwoławczy, w którego imieniu działa Generalny Konserwator Zabytków, zatem wypowiada się w indywidualnych sprawach na etapie postępowania odwoławczego. Generalny Konserwator Zabytków może natomiast kreować politykę konserwatorską (…) jako organ opiniodawczy do działań konserwatorskich podejmowanych przy zabytkach, w tym stosowania metod technologii, materiałów niezbędnych dla ratowania zabytków oraz prawidłowości i zasadności planowanych oraz przeprowadzanych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach oraz badań archeologicznych. Przepisy ww. Ustawy nie przewidują natomiast opracowywania przez Generalnego Konserwatora Zabytków wraz ze środowiskiem producentów stolarki jednolitych obowiązujących w całej Polsce wskazań dotyczących stolarki produkowanej specjalnie do renowacji obiektów zabytkowych. W odniesieniu do pytania dotyczącego zróżnicowania stanowisk prezentowanych przez wojewódzkich konserwatorów zabytków z różnych regionów kraju i stanowiska Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie okien z PCW oraz zmiany typu okien przy ich wymianie, wyjaśniamy, że nie zostały sformułowane i wskazane przez Generalnego Konserwatora Zabytków ogólne zasady dotyczące postępowania w sprawie wymiany stolarki okiennej na okna z PCW. (…)

unmöglich ist, wird die Rekonstruktion erlaubt, und zwar: die Rekonstruktion einzelner oder aller Fenster oder im äußersten Fall das Ersetzen durch „moderne“ Fenster. Eine andere Frage stellt der Austausch nichthistorischer Fenster in historischen Gebäuden oder in rekonstruierten Fassaden dar, ebenfalls das Einsetzen von Fenstern in historischen Gebäuden, die aufgrund ihrer früheren z.B. wirtschaftlichen oder industriellen Funktion mit Fenstern nicht ausgestattet waren. In allen oben genannten Fällen entscheiden Woiwodschaftskonservatoren für Denkmalpflege über individuelle Sachen, die konkrete Gebäude betreffen, nach ihrem ganzen Wissen, Erkundung des historischen Wertes vom Gebäude und in Anlehnung an vorgelegte Dokumentation, in Bezug auf konkrete Projektlösungen, die im Arbeitsplan enthalten sind. Es muss betont werden, dass die Annahme der beantragten Projektlösungen, die Fenster in einem Baudenkmal betreffen, vor allem vom bewahrten historischen Wert des vorliegenden Gebäudes und vorliegender Fenster abhängt. Die Denkmalschutzbehörde muss überlegen, wie die vorgeschlagenen Änderungen geschützte Werte des Gebäudes beeinflussen. Gemäß Art. 89 Pkt. 1 und Art. 93 des Gesetzes vom 23. Juli 2003 über Denkmalschutz und -pflege (GBl. Nr. 162, Pos. 1568 mit Änderungen), ist der Woiwodschaftskonservator für Denkmalpflege auf dem Gebiet der gegebenen Woiwodschaft die Behörde der ersten Instanz in Sachen, die Erteilung der Genehmigungen für Durchführung der Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten sowie Bauarbeiten bei einem Baudenkmal (eingetragen ins Denkmalregister gemäß Art. 36 Abs. 1 des o. g. Gesetzes) betreffen. Der Minister für Kultur und Nationales Erbe, als Berufungsorgan, in deren Namen der Generalkonservator für Denkmalpflege handelt, äußert sich demnach in individuellen Sachen in der Phase des Berufungsverfahrens. Der Generalkonservator für Denkmalpflege kann dagegen die konservatorische Politik kreieren (…) als begutachtendes Organ für konservatorische Handlungen, die bei Baudenkmälern unternommen werden, darunter die Anwendung von technologischen Methoden, der für die Rettung der Baudenkmäler unentbehrlichen Materialien, sowie die Richtigkeit und Begründetheit der geplanten und durchgeführten Konservierungs-, Restaurierungs- und Bauarbeiten bei Baudenkmälern, als auch archäologischer Forschungen. Die Vorschriften des o.g. Gesetztes sehen nicht vor, dass der Generalkonservator für Denkmalpflege zusammen mit dem Kreis der Fensterhersteller einheitliche, in ganz Polen geltende Anweisungen betreffend die speziell für Renovierung der Baudenkmäler hergestellten Fenster bearbeitet. In Bezug auf die Frage über die Differenzierung der durch Woiwodschaftskonservatoren für Denkmalpflege aus unterschiedlichen Landregionen und den Minister für Kultur und Nationales Erbe vertretenen Stellungen betreffend die Kunststofffenster und Änderung des Fenstertyps beim Austausch erklären wir, dass es durch den Generalkonservator für Denkmalpflege keine allgemeinen Prinzipien bezüglich Handlungsweise beim Austausch alter Fenster gegen Kunststofffenster formuliert oder angegeben wurden. (…)

Centrum Informacyjne Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Informationszentrum Ministerium für Kultur und Nationales Erbe

sierpień 2010 41


FORUM BRANŻOWE ANALIZY ty. Jednak nie chodzi przecież tylko o to, by wyjść na plus. Pytanie jeszcze, jaką drogą firma doszła do wypracowania zysku? Na to pytanie odpowiedź daje mnożnik. O ile w przypadku stolarki drewnianej jego wartość jest poprawna, o tyle przy wyrobach z tworzywa, średnia dla grupy przekroczyła cyfrę 2, co wskazuje na nadmierne zadłużenie się firm. Tak więc producenci stolarki tworzywowej podjęli ryzyko, mając nadzieję na zwiększone zyski. I efekt ten został osiągnięty. Tyle że kapitał własny zadłużony jest w ponad 100 proc., co oznacza wzrost kosztów związanych z obsługą długu i jednoczesny spadek zysku netto w kolejnych miesiącach. Chyba że zainwestowane środki, zaczerpnięte z obcych źródeł, zaczną przynosić oczekiwane zyski. Mówiąc o wskaźnikach mierzących poziom zadłużenia, także należy zaznaczyć podział pomiędzy dwiema omawianymi grupami. Firmy zajmujące się stolarką drewnianą praktycznie nie korzystały z zewnętrznych źródeł kapitału, starając się bazować na własnych środkach. Producenci stolarki tworzywowej natomiast postawili na wzrost zysku poprzez zwiększenie długu. Ogólnie rzecz ujmując, producenci stolarki w roku ubiegłym raczej walczyli o przetrwanie niż o zwiększenie wyniku finansowego. Rentowność sprzedaży (ROS) dla całego sektora to wartość równa -1, ROA i ROE (rentowność aktywów i kapitału własnego) co prawda są na plusie, jednakże ich wartości są bardzo niskie. Być może dopływ kapitału z zewnątrz uratowałby sytuację i pozwolił zwiększyć nieco zysk, jednak obecny poziom zadłużenia wyklucza taką możliwość. Zysk wprawdzie wzrośnie, lecz będzie to zjawisko krótkotrwałe, skutkujące stratą w kolejnych miesiącach. Problem bowiem leży w zbyt niskiej sprzedaży, a nie w braku środków finansowych. OPRAC. IZABELA KOLIMAGA

PRODUCENCI STOLARKI W bieżącym numerze „Forum” prześledzimy sytuację finansową producentów stolarki w roku 2009, dzieląc wybrane firmy na dwie grupy: 1. wytwarzających stolarkę drewnianą; 2. tworzywową. Nie dziwi chyba fakt, że w roku ubiegłym także im nie wiodło się najlepiej. Jedni podejmowali ryzyko, korzystając z obcych źródeł finansowania w celu wypracowania jakichkolwiek obrotów; inni stawiali na przetrwanie, ostrożnie korzystając z tego, co sami posiadali. Tym drugim udało się przetrwać, ale nic ponad to. Walka rynkowa bowiem to nie tylko utrzymanie firmy na powierzchni, lecz także jej dalszy rozwój, inwestowanie w przyszłość – zwłaszcza przy tak niekorzystnych uwarunkowaniach gospodarczych, jakie nam towarzyszą. Jeżeli chodzi o płynność finansową, widać wyraźny podział na dwie grupy. W przypadku producentów stolarki drewnianej wskaźnik bieżącej płynności osiągnął w roku 2009 wartość równą 2,70, co wskazuje na wysoki, lecz nadal nie „za wysoki” poziom płynności. Natomiast w przypadku firm zajmujących się stolarką tworzywową wskaźnik płynności przekroczył graniczną cyfrę 3, co wskazuje na wystąpienie nadpłynności finansowej. Zapasy nie zalegają w magazynach, więc to nie aktywa są przyczyną wzrostu płynności. Zaglądając w głąb sprawozdań finansowych, okazuje się, że problem nadpłynności występuje w przypadku tych firm, które na koniec ubiegłego roku wykazały stosunkowo niski poziom pasywów bieżących. Ogólny wynik, a więc średnia dla wszystkich firm pokazanych w poniższej tabeli, to wartość prawidłowa – 2,55. Wskaźniki rotacji kształtują się na dosyć niskim poziomie, bez względu na rodzaj działalności firm.

Producenci kupowali tyle, ile potrzeba, nie gromadząc towarów w magazynach. W przypadku zapasów, rotacja wynosi zaledwie 8 dni (mowa o średniej dla całego sektora). Taką samą wartość osiągnął wskaźnik rotacji należności, świadczący o bardzo skutecznej windykacji (w wersji optymistycznej), lub małej sprzedaży – skutkującej brakiem należności wobec analizowanych producentów (w wersji pesymistycznej). Zobowiązania także były spłacane niemal natychmiast: 7 dni bowiem jest w przypadku producentów niemal nieosiągalne, jeżeli chodzi o termin zapłaty… Kolejny symptom zastoju w branży i zmniejszonej produkcji? Pora teraz na analizę najważniejszych wskaźników; chodzi o rentowność, jaką przedstawione w tabeli firmy uzyskały na koniec roku 2009. Tu także, podobnie jak w przypadku płynności, występuje dosyć wyraźny podział. Firmy zajmujące się stolarką drewnianą, biorąc oczywiście pod uwagę wartość średnią, nie wykazały żadnej rentowności, a wyliczone dla nich wskaźniki to wartości ujemne. Brak efektywności działania nie wynikał ze zbyt dużego zadłużenia (pociągającego za sobą wysokie koszty obsługi długu), lecz z wykazanej na koniec minionego roku obrotowego straty. Druga grupa producentów stolarki osiągnęła dodatnie wartości wskaźników rentowności, lecz do uznania ich za pozytywne dużo jeszcze brakuje. Fakt: nawet najmniejszy zysk jest lepszy od stra-

Roto Frank Okna Dachowe Sp. z o. o.

Pol-Skone Sp. z o. o.

Fabryka Okien i Drzwi Dziadek Sp. z o. o.

Mediana 2009

M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o. o.

Profiloplast Sp. j.

Amberline Sp. z o. o.

Komsta Sp. z o. o.

Mediana 2009

Mediana ogółem 2009

Wskaźniki finansowe wybranych przedsiębiorstw.

3,45

2,24

2,41

2,70

0,84

0,98

0,72

9,78

3,08

2,55

2. Wsk. rotacji zapasów w dniach

17

13

4

11

12

14

2

7

9

8

3. Wsk. rotacji należności w dniach

12

9

14

12

6

11

4

10

8

8

4. Wsk. spłaty zobowiązań w dniach

4

8

9

7

15

12

3

5

9

7

5. Wsk. rentowności sprzedaży netto w %

-20%

6%

2%

-4%

-5%

3%

2%

7%

2%

-1%

6. Wsk. rentowności aktywów w %:

-21%

8%

7%

-2%

-11%

6%

4%

25%

6%

2%

7. Wsk. rentowności kapitału własnego w %

-23%

11%

12%

0%

-35%

17%

11%

28%

5%

3%

8. Mnożnik

1,10

1,38

1,69

1,39

3,24

3,07

2,92

1,10

2,58

1,81

9. Wsk. ogólnego zadłużenia w %

9%

27%

41%

26%

69%

67%

66%

9%

53%

36%

10. Wsk. udziału zadłużenia w kapitale własnym w %

10%

40%

69%

40%

224%

207%

192%

10%

158%

94%

NAZWA FIRMY

WSKAŹNIK 1. Wsk. bieżącej płynności

42 sierpień 2010


FORUM BRANŻOWE GIEŁDA Budvar

CO NOWEGO NA GPW

4,0 3,5 3,0

30.07

23.07

16.07

90.07

02.07

30.06

25.06

18.06

11.06

04.06

28.05

2,5 21.05

Początek wakacji przyniósł zmiany na warszawskim parkiecie giełdowym. Ceny akcji zaczęły rosnąć, co spowodowało wzrost zainteresowania ze strony inwestorów i większą liczbę zawieranych transakcji. Nastąpiło swoiste ożywienie giełdowego rynku, dając nadzieję na długo oczekiwany wzrost zainwestowanego kapitału i osiągnięcie zysku.

Grupa Kęty

30.07

23.07

16.07

90.07

02.07

30.06

25.06

18.06

11.06

04.06

30.07

23.07

16.07

90.07

02.07

30.06

25.06

18.06

11.06

23 20 17 30.07

23.07

16.07

90.07

02.07

30.06

25.06

18.06

11.06

04.06

28.05

14 21.05

Mercor 25

Selena Cena papierów wartościowych spółki rosła i malała na przemian. Brak jednolitej tendencji przyczynił się do zaniepokojenia inwestorów, przynosząc spadek wartości wolumenu. Wmax = 4255, przy kursie: 14,72 (26. 07. 2010).

20

Indeksy także potwierdzają panujący na warszawskim parkiecie giełdowym optymizm. Ich wartości bowiem wzrosły, i to bez żadnych wyjątków. Wig20 zwiększył swą wartość o ok. 8 proc., niewiele mniej wzrósł WIG – 7 proc. SWIG20 i mWIG40 zyskały na wartości po ok. 5 procent. (red.)

6,0

30.07

23.07

16.07

90.07

02.07

30.06

25.06

18.06

11.06

15 04.06

Pozbud

5,5

16.07

23.07

30.07

16.07

23.07

30.07

02.07 02.07

90.07

30.06 30.06

90.07

25.06 25.06

WIG

18.06

4,5

18.06

5,0 11.06

Pozbud W lipcu kurs akcji miał tendencję wzrostową, co oznaczało także wzrost zainteresowania spółką w oczach inwestorów. Wolumen był wysoki, aczkolwiek niestabilny. Wmax = 68 278, przy kursie: 4,99 (02. 07. 2010).

11.06

11 000

28.05

Yawal 26

04.06

Indeks stolarki: 11 968; Zmiana 11% 

04.06

28.05

0,2 21.05

Mercor Cena akcji rosła na początku miesiąca, w drugiej dekadzie nastąpił lekki spadek, po czym kurs zaczął znowu się piąć. Obroty zwiększały się w miarę wzrostu wartości papierów spółki. Wmax = 81 254, przy kursie: 19,75 (22. 07. 2010).

0,4

zł 13 000

21.05

0,6

tów zmieniała się w zależności od każdej praktycznie zmiany kursu. Wmax = 101 443, przy kursie: 17,7 (02. 07. 2010).

04.06

Yawal Nie było żadnej jednolitej tendencji zmian – cena akcji raz rosła, raz malała. Równie często i nagle zmieniała się wartość wolumenu; wielkość obro-

Trion 0,8

28.05

Trion Kurs akcji rósł i malał na przemian, dając w rezultacie niewielki wzrost na koniec miesiąca. Obroty papierami spółki były natomiast bardzo wysokie, co świadczy o zwiększonym zainteresowaniu spółką ze strony inwestorów. Wmax = 17 465 550, przy kursie: 0,63 (08. 07. 2010).

21.05

Grupa Kęty Cena akcji rosła i choć w drugiej dekadzie lipca nastąpił delikatny spadek, to w skali miesiąca przeważyła jednak tendencja wzrostowa. Obroty z kolei utrzymywały się na stosunkowo niskim poziomie, z pojedynczymi zaledwie skokami. Wmax = 124 672, przy kursie: 105,8 (27. 07. 2010).

100

28.05

Budvar Centrum Wartość papierów spółki rosła praktycznie przez cały miesiąc, choć nie brakowało chwilowych tylko i niewielkich spadków. Obroty natomiast, niskie i w miarę stabilne w pierwszej połowie miesiąca, wyraźnie wzrosły w drugiej. Wmax = 15 221, przy kursie: 3,60 (26.07. 2010).

110

21.05

Także stolarkowe spółki odnotowały wzrost cen swoich papierów wartościowych – z nielicznymi tylko wyjątkami. Zwiększyła się zatem wartość naszego indeksu – obecnie wynosi ona prawie 12 tys. zł, co oznacza 11-procentowy wzrost w stosunku do wartości z końca ubiegłego miesiąca. Jeżeli chodzi o reprezentację stolarki otworowej na warszawskiej giełdzie, to spadek odnotowały zaledwie dwie firmy: Yawal i Selena. W przypadku pozostałych widać tendencję wzrostową, w największym stopniu zaś do zwiększenia się wartości naszego indeksu przyczyniły się takie firmy, jak: Pozbud, Trion i Budvar.

120

Selena

50 000

17

45 000

15

40 000

13

35 000

11

28.05

21.05

30.07

23.07

16.07

90.07

02.07

30.06

25.06

18.06

11.06

04.06

28.05

30. 07

30. 06

28. 05

30. 04

31. 03

25. 02

29. 01

28. 12

30. 11

30. 10

30. 09

31. 08

5000

30. 06

7000

21.05

9000

sierpień 2010 43


FORUM BRANŻOWE BILANSE Wybrane dane z opublikowanych sprawozdań finansowych za rok 2009 (w tysiącach złotych). Lp. Nazwa firmy

1

Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok SA

2

Aktywa obrotowe

Środki trwałe

Kapitał własny

Zobowiązania Zobowiązania długotermi- krótkoterminowe nowe

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działaln. operacyjnej

Zysk/strata netto

Wynagrodzenia

134 801,00

0,00

204 491,00

27 924,00

83 048,00

347 426,00

283 163,00

25 202,00

bd.

Klimas Wkręt-Met Sp. z o. o.

34 145,97

14 825,88

27 561,01

48 426,83

25 156,77

145 323,27

142 732,14

1155,24

15 546,90

3

Pol-Skone Sp. z o. o.

41 273,57

61 111,69

75 162,25

9044,13

17 436,32

139 110,15

126 979,26

8077,20

27 693,39

4

Hardex SA

31 893,24

46 300,35

64 949,10

0,00

5743,21

100 851,99

101 023,49

1256,83

13 450,29

5

Renolit Polska Sp. z o. o.

16 545,47

630,64

210,44

79,37

17 096,60

79 782,70

75 587,19

1830,63

1857,29

6

Interstal SA

27 483,84

9865,28

19 636,53

612,09

15 955,97

74 662,52

64 223,70

1846,22

bd.

7

Sklejka - Eko SA

20 093,05

6759,83

11 534,86

718,65

15 585,34

67 699,21

66 591,26

122,69

11 409,97

8

Roto Frank Okna Dachowe Sp. z o. o.

15 558,81

455,08

9734,02

23,74

5750,41

54 929,97

52 666,91

1180,29

2768,92

9

Nomet Sp. z o. o.

27 040,61

23 615,34

30 180,05

3875,69

17 655,07

53 308,51

51 100,10

468,54

12 883,22

10

M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o. o.

10 653,12

8768,96

6952,11

2861,08

12 638,78

49 294,01

38 826,50

-2418,51

bd.

11

Przeds. Produkcji Farb i Lakierów Malfarb Sp. z o. o.

18 161,43

18 097,40

17 640,37

5981,11

12 883,20

47 735,90

29 486,58

2209,34

bd.

12

Franc Gardiner Sp. z o. o.

19 514,21

8552,15

15 007,97

1190,40

13 670,78

47 371,57

43 223,99

2414,88

4900,32

13

Tikkurila Coatings Sp. z o. o.

15 653,00

1291,60

14 681,50

0,00

3005,80

42 469,70

28 181,90

4681,50

bd.

14

Domoferm Polska Sp. z o. o.*

8964,41

326,81

214,13

0,00

9174,98

41 601,89

41 593,90

-491,22

2802,77

15

AGC Opatów Sp. z o. o.

10 856,95

12 436,45

12 217,94

0,00

10 339,79

40 767,59

38 762,90

851,06

4864,60

16

PPHU Amex - Bączek Sp. j.

5911,00

965,67

1811,96

157,44

4974,39

29 498,76

29 198,97

265,40

1652,35

17

Garbalinski Polska Sp. z o. o.

7275,58

10 363,39

11 713,79

2760,00

3157,50

29 204,93

27 089,00

1470,84

2892,72

18

Häfele Polska Sp. z o. o.

9731,18

6935,04

12 869,82

2587,14

5126,25

28 716,73

26 875,27

1570,99

2200,68

19

Europrofil Sp. z o. o.

10 750,33

3264,25

10 135,14

38,42

4044,50

27 057,25

27 039,80

-293,87

1267,87

20

Amberline Sp. z o. o.

2053,52

8148,19

3641,96

3267,11

2777,43

26 466,04

22 339,81

417,22

bd.

21

D+H Polska Sp. z o. o.

8726,83

1447,61

7186,96

0,00

2946,76

25 490,66

24 221,18

1237,07

3734,95

22

Euro-Locks Sp. z o. o.

10 488,37

9009,35

18 021,88

0,00

1555,68

23 633,71

19 692,69

3025,11

2480,41

23

Parapety Sp. z o. o.

12 731,59

5036,58

5399,91

500,00

11 446,68

23 611,54

25 812,20

-2189,24

3535,82

24

Urban Polska Sp. z o. o.

5657,06

2402,35

3232,75

0,00

4599,93

23 413,14

22 548,95

609,84

1683,35

25

Decoratum Sp. z o. o.

7322,20

939,92

6640,70

0,00

1247,50

12 083,50

10 946,20

824,24

1934,98

26

Fabryka Okien i Drzwi Dziadek Sp. z o. o.

3538,63

7583,58

10 210,71

0,00

997,31

11 486,80

14 138,80

-2396,20

3139,38

27

Profiloplast Sp. j.

3197,20

2469,97

1849,12

557,50

3264,48

11 462,45

11 030,76

315,77

1774,03

28

Komsta Sp. z o. o.

1694,86

150,84

1672,36

0,00

173,33

6597,41

5551,18

461,06

bd.

* rok obrotowy: 01.04.2008 - 31.12.2009

OKUCIA

FKS ul. Morownicka 1C Bronikowo 64-030 Śmigiel (065) 518 80 24 (065) 518 80 30 fks@home.pl www.fks.home.pl

PRODUCENT KLAMEK OKIENNYCH I DRZWIOWYCH

44 sierpień 2010

SZKŁO

GUARDIAN ul. W.Korfantego 31/35 42-200 Częstochowa / (34) 323 92 00 mbanowski@guardian.com www.glasmax.pl

SZYBY GLASMAX MOC ŁĄCZENIA PRZESTRZENI

INNE

ROLLFIX ul. Bakalarska 19 02-212 Warszawa (022) 575 09 00 (022) 575 09 02 rollfix@rollfix.pl www.rollfix.pl

TAŚMY I FOLIE SAMOPRZYLEPNE


.ZǯMǒTBNP[BNZLBD[NÓXJǒ(300.

FORUM  3 0 3  2010 ( . BRANŻOWE SIERPIEŃ . . 3 ( 0  0. 00 (3 (  00. 00 (30 (3  ( . 00. 00 (30 (  . 300 30 (3 ( ( . . 3 0 . 3 3    .  0  ( 0  00 (3 ( . 00. 300 (3 (   00. 0. 300 (3 (  00. 0. 300 (30 (  00. . .  0 . . 00. (30 (3  . . 0   3  0 00 (3 00 ( 3 0. ( . 0. 00 (3 ( . 0. 00 (3 30 ( . . 00. 300 ( 3  0 (3 (3  0 ( 3 (3  ( . 00. (30 (3  0. (  0 . 3  (    0 0  3 3 0   0 0  0 0  .  .  3 0 (3 0 00 ( . . ( 30 ( . 0. . 0. 00 (3 0. 0 . 0. 00 (3 ( 0. 00 (3 (3  0. 00 (3 (   0  . 0  3 0 0 3  . . 3 0 3 3 0  0  0 .   0 3 (3 ( ( . 0. 00 (3 00. 300 (3 (  0. 00. (30 30 ( 00 (3 (  0. 00. (30 300 (3 (   3 . 3 0 ( . 30 .   . ( . . (  0. 00 0. (30 (3 (3 (3 (  . 00 300 (3 (  . 00 . 00 300 (  . 3 0 00 30  . .

0

ISSN 1730-9522 NR 8 (88) SIERPIEŃ 2010

Leszek Leszek Mazurkiewicz Mazurkiewicz

LUDZIE WOŁOMINA

FENSTER UND TÜREN FÜR BAUDENKMÄLER seiten 26–41

Forum Branżowe - Okna Drzwi Fasady, sierpień 2010  

Forum Branżowe - Okna Drzwi Fasady

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you