Page 1

Common quiz about our countries Poland - Slovakia Made by Polish and Slovak pupils


The quiz • Slovak and Polish pupils decided to prepare quiz about the native country to each other. • Slovenskí a po ľ skí ž iaci sa rozhodli pripravi ť si vzájomne kvíz o rodnej krajine. • Polskie dzieci przygotowa ł y quiz na j ę zyku polskim o Polsce


Poland questions – Quiz o Polsce • What is the capital of Poland? • Jak nazywa stolica Polski? a) Brodnica b) Warszawa c) Kraków Answer: • What river flows through Bratislava? • Jaka rzeka p ł ynie przez Warszaw ę ? a) Drw ę ca b) Odra c) Wis ł a Answer: • What is the longest river in Poland? • Jaka jest najd ł u ż sza rzeka w Polsce? a) Wis ł a b) Drw ę ca c) Odra Answer:


Poland questions – Quiz o Polsce • The population in Poland? • Ile jest mieszka ń ców w Polsce? a) 15 milions people b) 40milions people c) 30milions people Answer: • The highest hill in Poland? Najwy ż szy szczyt w Polsce? • a) Giewont • b) Rysy • c) Ś nie ż ka


Poland questions – Quiz o Polsce Answer: • • • • •

Who is the president of Poland? Jak nazywa sie prezydent Polski a) Donald Tusk b) Brodnis ł aw Komorowski c) Jaros ł aw Kaczy ń ski


Zdroje obrรกzkov - Sources: http://www.cas.sk/clanok/91852/zachranme-tatry-tuto-krasu-chcu-znicit.html http://www.worldphotopage.com/sk/bratislava.html http://www.led-svietidlo.sk/content/1-kontakt-connidea

Quiz  

education,news

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you