Page 1

Galileo Galilei A predsa sa točí! I jeszcze się kręci

Denysa Križanová, Silvia Havelková: Hrdinovia dejín


Zem je plochá Ziemia jest płaska Zem je plochá doska, ktorá pláva na mori. Ziemia jest płaska i pływa po morzu

Pod Zemou je peklo a na nebi žije Boh a jeho anjeli. Pod Ziemią jest piekło a w niebie żyje Bóg z aniołami

Počasie je prejavom nálady bohov. Pogoda jest wyrazem nastroju Bogów

...kedysi si mysleli ľudia


Zem je guľatá

Zem je stred vesmíru. Slnko a planéty sa točia okolo Zeme. Hviezdy stoja na oblohe bez pohybu. Ziemia jest centrum wszechświata. Słońce i planety krążą wokół Ziemi Gwiazdy stoją nieruchomo na niebi

Geocentrická sústava

Aristoteles 4.st. pred n. l . Staroveké Grécko.


Zem nie je stred vesmíru Ziemia jest centrum wszechświata

Mikuláš Koperník, 15. st.

Giordano Bruno, 16. st.

...upálení inkvizíciou.


Zem je guľatá a točí sa! Ziemia jest okrągła i toczy się

Slnečná sústava

Galileo Galilei, 17.stor.


Pozoroval ďalekohľadom

...a zisťoval matematickými výpočtami


Potrestaný Galileo Inkvizícia: „Odvolaj, čo si povedal, inak zhoríš na hranici! Stredom vesmíru je a bude Zem! Je nehybná! Vždy to tak bolo a aj zostane!“ Sklamaný Galileo: „Odvolávam! „ a šeptom dodal:

„Aj tak sa točí!“ A tak si zachránil život. Neupálili ho.

...dnes sa o vesmíre učí každý tretiak.


Poznáš aj ty mesačné fázy? D ako Dorastá C ako Cúva

prvá štvrť spln posledná štvrť nov


A predsa sa točí!

Zem • • • • • •

Zem sa točí okolo svojej osi Otočí sa za 24 hodín – za deň a noc Ruch obrotowy Zem sa točí okolo Slnka Otočí sa za 365 dní – za celý rok Ruch obiegowy


Aj Mesiac sa točí! • Mesiac sa točí okolo svojej osi • Mesiac sa točí okolo Zeme • Otočí sa raz za mesiac – asi 28 dní


Dnes sa nemusíš hanbiť sa svoju múdrosť. Nech sa hanbí ten, kto je hlúpy!


Čo by si mal vedieť • Slnko je hviezda, žiari, teda dáva svetlo i teplo. Zem je planéta, svetlo len odráža. Je guľatá. • Zem aj Mesiac je súčasťou Slnečnej sústavy. Zem sa točí okolo Slnka (za rok) a vlastnej osi (za 24 hodín). Mesiac sa točí okolo Zeme (za mesiac). Slnko je hviezda, preto žiari. Mesiac a Zem sú planéta, svetlo len odrážajú. • Mesiac mení svoje podoby na nebi. Tieto podoby nazývame Mesačné fázy. Rozoznávame: prvá štvrť (keď dorastá), spln, posledná štvrť (keď cúva) a nov.


• Słońce świeci gwiazda, która daje światło i ciepło. Ziemia jest planetą, co odzwierciedla światła. Jest okrągła. •

Ziemia i Księżyc jest częścią Układu Słonecznego. Ziemia krąży wokół Słońca (rok) i własnej osi (24 godziny). Księżyc krąży wokół Ziemi (miesiąc). Słońce jest gwiazdą, więc jasne. Księżyc i planety Ziemi, tylko w świetle odbitym. Księżyc zmienia kształt na niebie. Ta forma nazywa miesięczne fazy. Wyróżniamy: pierwszy kwartał (gdy dotrze), księżyc w pełni, ostatniego kwartału (przy cofaniu), z nowym.


Medzipredmetové vzťahy • História: Hovorte o tom, ako sa vyvíjalo poznanie ľudí o Zemi a vesmíre. Porozprávajte aj o tom, ako sa žilo ľudom s prevratným myslením. Vysvetlite pojem inkvizícia. • Astrológia: Podajte zbežné informácie o Slnečnej sústave a jej zložení. Sústreďte sa na informácie o Zemi a Mesiaci. Dohodnite sa o domácom pozorovaní nočnej oblohy. • Pracovná a výtvarná výchova: Vytvorte spoločne model Slnečnej sústavy modelovaním alebo plošným zobrazením. Vystavte si ho v triede alebo v spoločných priestoroch školy.


Zdroje: 2. slide: http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/img.php?img=1953&LANG=cz 3. slide: http://citaty-o-lasce.cz/wp-content/uploads/aristoteles-260x300.jpg 4. slide: http://www.nndb.com/people/665/000029578/bruno1.jpg http://oxfordseo.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/giordano-bruno.jpg http://media.photobucket.com/image/Kopern%25C3%25ADk/xxxxxboyyy/MikolKopernik.jpg 5. slide: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/3/34/20090205202030! Slnecna_sustavaSK.png 6. slide. http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.tyden.cz/obrazek/galileo-dalekohled4974fdc6f0269_275x183.jpg&imgrefurl=http://www.tyden.cz/rubriky/veda-a-technika/veda/jakouocni-vadou-trpel-galileo-galilei-napoviexhumace_101283.html&usg=__2Quxkor3mlNA80BMKzD1XM84yiU=&h=183&w=275&sz=42&h l=cs&start=8&um=1&tbnid=FimCnbovxK7rNM:&tbnh=76&tbnw=114&prev=/images%3Fq %3Dgalileov%2B%25C4%258Falekohlad%26hl%3Dcs%26um%3D1 http://images.google.sk/imgres? imgurl=http://i.sme.sk/cdata/7/42/4246577/astronomia2009_2.jpg&imgrefurl=http://veda.sme.sk/c/42 46577/tento-rok-bude-patrit-ajvesmiru.html&usg=__4CoAraRXFDY6ZVf2FlmZIJG6hz8=&h=572&w=450&sz=32&hl=cs&start= 2&um=1&tbnid=YZux_GYg_2RIIM:&tbnh=134&tbnw=105&prev=/images%3Fq%3D %25C5%25A1o%25C5%25A1ovkov%25C3%25BD%2B%25C4%258Falekoh%25C4%25BEad %26hl%3Dcs%26um%3D1 7. slide: http://i.sme.sk/cdata/1/41/4193181/galileo-r480_res.jpg 8. slide: http://www.oskole.sk/userfiles/image/novy/adriana/image001(8).jpg http://www.webnoviny.sk/uploady/mesiac.jpg

Gallileusz  

story_hero

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you