Page 1

Pračlovek Praczłowiek Denysa Križanová, Silvia Havelková: Hrdinovia dejín Marzena Kaszyńska teksty Pl


Kto bol prvý človek na Zemi? Kto był pierwszym człowiekiem na Ziemi? Túto otázku si kládli všetci. Odpoveď nachádzali len v Biblii.

Adam a Eva Adam i Ewa


Charles Darwin a jeho teória Karol Darwin i jego teoria "Človek vo svojej arogancii si o sebe myslí, že je niečím výnimočným, dielom hodným božstva. Ja si skromne myslím, že stojí za úvahu, že vznikol zo zvierat."

Zvieratá a rastliny vznikli prirodzeným výberom a neustálym prispôsobovaním sa meniacim sa životným podmienkam... 1809 - 1882


Teoria Darwina • Zmiany w wyglądzie zwierząt i roślin powstałych przez dobór naturalny i ciągłego dostosowywania się do zmieniających się warunków środowiska


Dlhá cesta za poznaním ! Długa droga ewolucji


Krótko o… •

Ewolucja (łac. evolutio – rozwinięcie, rozwój) – ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnych pokoleń wskutek eliminacji przez dobór naturalny lub sztuczny części osobników (genotypów) z bieżącej populacji. Charles Robert Darwin (pol. Karol Darwin), ur. 12 lutego 1809 w Shrewsbury, zm. 19 kwietnia 1882 w Downe – angielski przyrodnik[1], twórca teorii ewolucji, zgodnie z którą wszystkie gatunki pochodzą od wcześniejszych form, autor publikacji, w których przedstawił argumenty na poparcie swej tezy. Darwin uważał, że rozgałęziony schemat ewolucji wynika z procesu, który nazwał doborem naturalnym.


Ahoj, som z Doby kamennej! Jestem z epoki kamiennej!


Život v Dobe kamennej ŻYCIE W EPOCE KAMIENNEJ Človek žije v jednoduchých príbytkoch. Loví zver a zberá lesné plody a korienky rastlín. Žije v malých skupinách. Muž sa stará o potravu a žena o rodinu.


Praveký človek pracuje Jak pracował praczłowiek

Praveký človek pracuje, aby pohodlnejšie žil. Šije si oblečenie z koží ulovenej zveri.

Vie si urobiť oheň. Používa ho na obranu, svieti si ním a ohrieva sa pri ňom. Z kameňa a dreva si vyrába prvé zbrane – oštepy a nože.


Nachádzame i dnes Co przetrwało do dziś?

Najcennejšou pamiatkou sú nástenné maľby v jaskyniach, kde praveký človek prebýval.


Dテエkaz existencie ト考oveka z praveku


Dôkaz existencie dnešného človeka Diskutujte Zamyslite sa, aký dôkaz existencie necháva dnešný človek? Pracujte v tímoch Vytvorte PowerPoint prezentácie alebo plagáty s názvom: Na tejto Zemi sme žili. Vyhľadajte obrázky, symboly toho, čo dnešný človek na Zemi po sebe zanechá, čo je jeho dôkazom, že na Zemi žil. Svoje práce v tímoch odprezentujte a vzájomne hodnoťte zaujímavosti a nápaditosti prevedenia.


Dyskusja • Wymyślcie jak przedstawić życie człowieka dzisiejszego? • Praca w grupach; • Prezentacja lub plakat • NA TEJ ZIEMI MY ŻYLIŚMY • Umieść to co jest charakterystyczne dla naszego życia, symbole obrazki…


Zamyslime sa :-) Pomyślcie 


Čo by si mal vedieť? Život na Zemi začal veľmi dávno. Predchodcom dnešného človeka bol pračlovek. Žil v jaskyniach alebo obyčajných príbytkoch. Lovil zver, zberal plody a korienky rastlín. Žil jednoduchým životom v prírode. Najčastejším materiálom, s ktorými pracoval, bol kameň, drevo, koža a iné prírodniny. Praveký človek neškodil prírode. Dnešný človek žije v moderných príbytkoch. Pretvára svoje okolie a tak zasahuje do prírody. Vymyslel stroje, aby mu uľahčili prácu. Tie však veľmi ničia prírodu. Človek vyrába mnoho vecí, ktoré nepotrebuje nutne k životu. Veľmi rýchlo sa stávajú odpadom.


Życie na Ziemi zaczęło się dawno temu. Poprzednika współczesnego człowieka prehistorycznego człowieka. Mieszkał w jaskiniach lub zwykłych domów. Upolowanych, zbieranie owoców i korzeni roślin. Mieszkał prostego życia w naturze. Najczęściej materiału, w której był kamień, drewno, skóra i inne prírodniny. Prehistorycznego człowieka, przyjazny charakter.

Dziś ludzie żyją w nowoczesnym domu. Przekształcenia ich środowiska, a tym samym wpływa na charakter. Własna maszyny ułatwiająca pracę. Natury niszczy. Ludzie się wiele rzeczy, które pilnie potrzebują do życia. Bardzo szybko stają się odpadami.


Medzipredmetové vzťahy • Dejiny: Hovorte zaujímavo o „prvom človeku na Zemi“. Rešpektujte vierovyznanie detí a opatrne podávajte tieto informácie. • Biológia človeka: Zamerajte sa na to, ako sa človek, jeho telo, spôsob života menil. Porovnávajte , ako sa stravoval, aké činnosti robil, čo robil, aby prežil, ako žil v spojení s prírodou, diskutujte o tom, akého veku sa dožíval a prečo. • Environmentálna výchova: Porovnajte, aký dopad na životné prostredie mal človek v tej dobe a aký má teraz. Porovnajte, aké svedectvo jeho existencie zostalo. Čo by zostalo teraz?


Zdroje Určite si prečítajte: •http://referaty.atlas.sk/prakticke-pomocky/zivotopisy/34691/?page=0 • http://www.infovek.sk/predmety/vytvarna/index.php?k=159

Obrázky: •http://media.photobucket.com/image/Boh%20stvoril%20Adama%20a%20Evu/majka45/evolution.jpg

Obrázky:

•http://schriftman.files.wordpress.com/2009/01/adam-and-eve-palo-alto.jpg •http://media.photobucket.com/image/Boh%20stvoril%20Adama%20a%20Evu/majka45/evolution.jpg •http://biblauragraphy.files.wordpress.com/2009/02/darwin.jpg •http://schriftman.files.wordpress.com/2009/01/adam-and-eve-palo-alto.jpg •http://biblauragraphy.files.wordpress.com/2009/02/darwin.jpg •http://www.geo.arizona.edu/Antevs/nats104/darwin.gif •http://www.preoccupations.org/photos/uncategorized/homo_floriensis_sapiens_1.jpg •http://mathildasanthropologyblog.files.wordpress.com/2008/06/neanderthal20child.jpg

•http://nd01.blog.cz/979/907/dae3faeef6_26841152_o2.jpg •http://www.ao.cz/files/articles/ao/praveke-umeni/lascaux.jpg

Praczłowiek  
Praczłowiek  

Praczłowiek