Page 1

CAMPANYA D'OBJECTIUS A LA ZONA 15

1. Compromís de no abusar del crèdit horari

2. Atenció per igual a tots els treballadors de la zona, sense importar quina sigui la seva afiliació sindical si és que la tenen. (Per això se'n diu de representació unitaria ).

3. Rigor i fermesa en la vigilància de l'equitat en el repartiment de serveis i desplaçaments.

4. Potenciació de la representació, reforçant la figura del Comitè de Zona, en detriment d'un sindicalisme sectari i desigual.

5. No presentar delegats “de facto” (de paper) adjudicant a tots els delegats electes una àrea a desenvolupar (incloent-hi comissions noves i específiques adaptades a les necessitats actuals) amb responsabilitat i dedicació.

6. Creació d'una Comissió específica de seguiment de les noves modalitats de contractació hagudes a la zona per tal de procurar que no hi hagi transgressions i abusos del que s'ha firmat.

7. Creació d'una Comissió específica per tal d'exigir a l'empresa tota la informació que pugui derivar dels canvis organitzatius que ens afectin directament. (Invicat, competències, legalitat) Ho ha de fer per ET, però les competències en materia de negociació excedeixen del CZ)

8. Reobrir el debat de la Formació amb l'empresa procurant i exigint que la formació sigui útil i efectiva per el nostre lloc de treball. (Reforçar les propostes de la Secció en aquesta materia – Fa set o vuit anys que presentem propostes)


9. No permetre interpretacions tendencioses d'un mateix tipus de contracte i la posterior aplicació arbitrària en la distribució dels serveis i torns, ja que entenem que és una ingerència greu que perjudica clarament als treballadors.

10. En la composició final del Comitè electe, potenciar un pacte de representació i de compromís (signat per tots els delegats electes) per tal que des del Comitè de Zona es marquin les directrius de treball i fer-les arribar als sindicats segons les necessitats de tots els treballadors i no a l' inrevés.

11. Dinamitzar la tasca de Seguretat i Salut, apretant i exigint unes condicions de treball que s'ajustin al segell de qualitat ISO-9001, vehiculitzant totes les queixes amb el Servei de Prevenció, però deixant-ne constància en les actes de zona per tal d'efectuar una mena de registre d'intervencions i exigir-ne d'altres si els treballadors ho considerem necessari.

La intenció principal de la llista d'UGT de la zona 15 és la de potenciar la representació en lloc de la delegació; perquè no sempre succeeix que un delegat esdevingui un representant dels treballadors. Aquesta llunyania entre els anhels, preocupacions i neguits dels treballadors i la seva minça repercusió , entenem que tan sols es pot canviar si la composició del Comitè de Zona varia substancialment i es veu refrendada amb noves incorporacions.

Els integrants de la llista d'UGT de la zona 15.

Arenys de Mar 10/01/11.

OBJECTIUS  

Objectius a la zona 15

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you