Page 1

secció sindical acesa

juny de 2010

Benvolgut company / a Després d’un any i mig de negociació, i amb una vaga pel mig, finalment s’ha arribat a un acord, referendant per totes les assemblees, sobre el nou conveni col·lectiu d’acesa. Un dels aspectes destacables d’aquest conveni, i encara més pel que t’afecta personalment, és la creació de 200 noves places de cobrador a temps parcial , la millora de jornada dels actuals contractes de TP al 50% i l’establiment d’una regulació general pels TPs que garanteix un 75% de la jornada i 12 caps de setmana fixats en quadrant anual, i el 25% restant en quadrant mensual. Considerem que cal valorar l’assoliment d’aquestes fites en la seva justa mesura, i és bo que recordem d’on venim i l’acció sindical que ha calgut per arribar fins aquí.

1. Venim d’allà on ens vareu abandonar... Des de la secció sindical de CCOO a acesa fa temps que som conscients de que les transformacions a petge tancat i les innovacions tecnològiques aplicades al cobrament del peatge ( primer amb el Teletac i ara amb la via TP - tot pagament - per control remot ) estan dissenyant un futur amb molta menys gent als peatges. Per això, un dels nostres objectius ha estat la consecució de la clàusula social de garantia del lloc de treball i que la conseqüent amortització de llocs de treball es faci de manera sostinguda i el més paulatinament i social possible.

2. Si heu de tornar a retallar, tots sabem d’on ho fareu... Conscients també de que la contractació eventual que s’ha vingut practicant a l’empresa, en les seves diferents modalitats, eren una forma de cobrir les necessitats actuals de servei amb personal del que l’empresa en prescindiria impunement en un futur proper, quan els finals d’obra i les innovacions tecnològiques ho anessin fent possible, calia dirigir l’acció sindical a l’objectiu d’acabar al màxim amb aquesta eventualitat i transformar-la, en la mesura del possible, en contractació fixa.

Afiliada a la CES (Confederació Europea de Sindicats)

3. Quanta poca vergonya, ¿i les irregularitats contractuals produïdes any rera any? ¿Es que no hi havia lloc a denuncia col·lectiva? ¿De que pebrots em voleu convèncer? Repasseu la jurisprudència! Ara toca justificar allò que és injustificable, la manca absoluta de treball, la despreocupació i el “mercadeig” constant del col·lectiu eventual. Amb aquest objectiu, tan a acesa com a aucat vam denunciar planificadament, amb èxit, a la Inspecció de Treball, el frau de llei que podia representar la contractació eventual per cobrir els RH, les hores sindicals, puntes de trànsit previsibles i les vacances de la plantilla, i com a conseqüència d’això es va aconseguir la incorporació de la tongada de 26 TPs de fa 18 mesos i la dels 200 d’aquest conveni. Per altra banda, també vam haver d’acudir a la Inspecció de Treball per la manca d’estabilitat del calendari laboral i de possibilitat de conciliació dels TPs i rellevistes, demostrant els continus i nombrosos canvis de quadrant que patíeu. En aquest cas la Inspecció no va ser tan contundent, doncs va reconèixer que l’empresa tenia necessitat de flexibilitat per atendre el servei, però va fer un requeriment a les parts que negociéssim i pactéssim una regulació que compatibilitzés ambdues necessitats, fruit del qual s’ha aconseguit en aquest conveni la fixació del 75% de la jornada i 12 caps setmanes en calendari anual planificat.

4. Ah si? On? Quan? De quina manera? Si és així, ¿per què en aquesta zona no s’ha fet el mateix? El secretari general de la secció sindical de COCO curiosament és president de la nostra zona...

Secció Sindical de CCOO a acesa

jcmarin@ccoo.cat

jorditomas@ccoo.cat

jjtejedor@ccoo.cat


secció sindical acesa

juny de 2010

Un cop aconseguits aquests objectius, juntament amb la resta de millores econòmiques i socials del conveni, cal mirar endavant per solucionar les mancances que encara hi ha i garantir els drets laborals i les conquestes socials en aquests temps difícils i de retallades que s’acosten.

5. Ara sembla que portem dècades de crisi... Haber fet els deures quan tocaba! Per això, et volem fer partícip de la Secció Sindical de CCOO a acesa que, com a representació del sindicat de classe majoritari a l’empresa i al Grup, treballem per la millora de les condicions de treball del conjunt de treballadors i treballadores d’acesa, defensant tan els drets col·lectius com individuals dels nostres afiliats, entre els que hi tens un lloc. Per això t’adjuntem un full d’afiliació a CCOO ( si encara no ho estàs) per si és del teu interès. I si a més d’afiliar-te vols participar en l’activitat sindical, sigues benvingut / da i posa’t en contacte amb nosaltres, doncs des de CCOO volem garantir la presencia de TPs en els futurs òrgans de representació per afrontar les noves situacions i formes de treball derivades de la nova organització que la direcció de l’empresa està dissenyant.

6. Ara venen les presses, garantir la presència de TPs en els futurs òrgans de representació. Haber-os preocupat, haver preguntat, implicat, interessat o solidaritzat amb els companys. Haver treballat perquè les condicions de tots fossin dignes en el seu moment i probablement així, aquests, participarien més activament. Aquells a qui ara sol·liciteu la seva participació, han estat els més perjudicats de les vostres accions o no –accions, cal recordar que la zona 15, és la zona amb més antiguitat eventual de tot el conjunt de zones, fàcilment demostrable a partir de les últimes llistes publicades. L’afiliació a qualsevol opció sindical és un acte absolutament voluntari i aprofitar les circumstàncies per induir als companys a fer-ho, és LAMENTABLE! Si vols rebre informació per e-mail, fes-nos arribar la teva adreça electrònica.

Afiliada a la CES (Confederació Europea de Sindicats)

Salutacions sindicals. Jorge Tejedor secretari general

Jordi Tomàs delegat sindical LOLS

José Carlos Marín delegat sindical LOLS

Un cobrador eventual putejat, emprenyat i profundament decebut de la demagògia que utilitzen alguns dels nostres representants. Si es pot negociar les condicions d’un col·lectiu a la baixa sense cap compensació, aquests, també tenien dret a fer-ho a l’alça. Més treball, més humilitat i menys excuses!

Com deia aquell, “HO HAVEU VIST!!!... LA MARE QUE ELS VA PARIR!!!” Secció Sindical de CCOO a acesa

jcmarin@ccoo.cat

jorditomas@ccoo.cat

jjtejedor@ccoo.cat

Carta a nous TPs  

Carta als nous tps

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you