Page 1

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΙΔΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Α4 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2013-4


ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΖΕΛΕΣΙ ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΣΚΟΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

3

ΤΣΙΑΧΤΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΧΥΣΑ ΝΤΕΒΙΣ

ΧΑΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

1

ΣΚΡΕΤΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2

ΧΑΚΑ ΚΛΑΪΝΤΙ

ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3

ΒΕΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

1 2

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαγγίνα Ουρανία


ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΑΧΤΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΛΕΣΙ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΧΥΣΑ ΝΤΕΒΙΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΡΕΤΑΣ ΘΩΜΑΣ ΧΑΚΑ ΚΛΑΪΝΤΙ ΒΕΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ


Ο κινητήρας είναι σύστημα μηχανημάτων που έχει την ικανότητα να μετατρέπει την κάθε μορφή ενέργειας που του προσφέρεται σε κινητική ενέργεια, θέτοντας σε κίνηση ένα άλλο μηχανικό συγκρότημα. ΕΙΔΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΑΤΜΟΜHΧΑΝΕΣ ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠYΡHΝΙΚHΣ ΕΝΕΡΓEΙΑΣ


Ηλεκτρικός Κινητήρας


Ηλεκτρικός Κινητήρας •

(1) Ρεύμα: Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η ροή των αρνητικά φορτισμένων ελεύθερων ηλεκτρονίων μέσα σε ένα υλικό. Αν και συνήθως στα διαγράμματα το ρεύμα συμβολίζεται ως ροή από το θετικό προς το αρνητικό, στην πραγματικότητα τα ηλεκτρόνια κινούνται προς το θετικό άκρο του κυκλώματος.

(2) Στάτορας: Ο στάτορας αποτελείται από πηνία που τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό παράγει το μαγνητικό πεδίο, που ασκεί δύναμη στρέψης στα πηνία του ρότορα.


Ηλεκτρικός Κινητήρας (3) Ρότορας: Ο ρότορας αποτελείται από πολλά πηνία. Καθώς περιστρέφεται, κάθε πηνίο διαρρέεται εναλλάξ με ρεύμα από τις ψήκτρες. (4) Ψήκτρα: Οι ψήκτρες από γραφίτη εξασφαλίζουν την ηλεκτρική σύνδεση του εναλλάκτη. (5) Εναλλάκτης: Ο εναλλάκτης (ή μεταλλάκτης) διαθέτει μια σειρά μεταλλικών συνδέσεων πάνω σε έναν κύλινδρο. Οι ψήκτρες παρέχουν ρεύμα σε κάθε σύνδεση, εναλλάξ, καθώς ο εναλλάκτης περιστρέφεται.


ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: • συνεχούς ρεύματος (DC motors) • εναλλασσόμενου ρεύματος (AC motors)


ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ


ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ


ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Κινητήρας Ε.Ρ. είναι κάθε μηχανή, η οποία μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική, με την προϋπόθεση ότι συνδέεται σε εναλλασσόμενο δίκτυο. Ανάλογα με την κατασκευή και με τη λειτουργία τους οι κινητήρες Ε.Ρ. χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) τους σύγχρονους, και β) τους ασύγχρονους.


Οι σύγχρονοι κινητήρες χρησιμοποιούνται: 1) Για να κινούν ορισμένα μηχανήματα. 2) Για να διορθώνουν τον συντελεστή ισχύος μιας εγκατάστασης. Οι ασύγχρονοι κινητήρες διακρίνονται: 1) Στους επαγωγικούς, που είναι οι: α) δακτυλιοφόροι (μονοφασικοί ή πολυφασικοί) κινητήρες, β) κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα ή κινητήρες κλωβού (μονοφασικοί ή πολυφασικοί). Οι μονοφασικοί κινητήρες διακρίνονται σε: α) αντίστασης β) βραχυκυκλωμένων σπειρών στο στάτη, και γ) πυκνωτή (εκκίνησης - λειτουργίας). 2) Στους κινητήρες με συλλέκτη, που είναι οι: α) κινητήρες σειράς β) κινητήρες “Γιουνιβέρσαλ” (Universal) γ) κινητήρες αντίδρασης (ή απωστικοί κινητήρες).


Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς


Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς


Κινητήρες εσωτερικής καύσης Μηχανή εσωτερικής καύσης ή κινητήρας εσωτερικής καύσης ονομάζεται η κινητήρια θερμική μηχανή στην οποία η καύση του καυσίμου γίνεται στο εσωτερικό σώμα της ίδιας της μηχανής σε αντίθεση με την ατμομηχανή, (όπου η καύση γίνεται εκτός, στο λέβητα). Οι μηχανές αυτές έχει καθιερωθεί ευρύτερα ν΄ αναφέρονται ως ΜΕΚ. Ως ΜΕΚ θεωρούνται γενικά οι αεριομηχανές, οι βενζινομηχανές, οι πετρελαιομηχανές και οι αεριοστρόβιλοι. Γενικά στις ΜΕΚ, "εργαζόμενο μέσο", ή "εργαζόμενη ουσία" είναι ο ατμοσφαιρικός αέρας, (ενώ στις ατμομηχανές είναι ο ατμός).


Μηχανή εσωτερικής καύσης ή κινητήρας εσωτερικής καύσης ονομάζεται η κινητήρια θερμική μηχανή στην οποία η καύση του καυσίμου γίνεται στο εσωτερικό σώμα της ίδιας της μηχανής σε αντίθεση με την ατμομηχανή, (όπου η καύση γίνεται εκτός, στο λέβητα). Οι μηχανές αυτές έχει καθιερωθεί ευρύτερα ν΄ αναφέρονται με το κεφαλαιογράμματα αρκτικόλεξο ΜΕΚ. Ως ΜΕΚ θεωρούνται γενικά: οι αεριομηχανές, οι βενζινομηχανές, οι πετρελαιομηχανές και οι αεροστρόβιλοι.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 4ΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ • • •

• •

Εισαγωγή. Το καύσιμο μείγμα εισέρχεται στο θάλαμο καύσης από την ανοιχτή βαλβίδα εισαγωγής Συμπίεση. Το έμβολο κινείται προς το άνω νεκρό σημείο και συμπιέζει το καύσιμο μείγμα Ανάφλεξη. Η ταχεία αύξηση της θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με τον ηλεκτρικό σπινθήρα που δίνεται από το μπουζί (βενζινοκινητήρες), προκαλούν την ανάφλεξη του καύσιμου μείγματος. Η έναυση δεν γίνεται στο άνω νεκρό σημείο αλλά λίγο πιο πριν (προπορεία ανάφλεξης, «αβάνς») Καύση / Εκτόνωση. Το μείγμα καίγεται και εκτονώνεται, πιέζοντας το έμβολο προς το κάτω νεκρό σημείο, παράγοντας ωφέλιμο έργο Εξαγωγή. Το έμβολο, που λόγω της πίεσης των αερίων της καύσης έχει φτάσει στο κάτω νεκρό σημείο, λόγω της αδράνειας του συστήματος έμβολο-στροφαλοφόρος-σφόνδυλος, αρχίζει να κινείται προς τα άνω, σπρώχνοντας τα αέρια προς την ανοιχτή βαλβίδα εξαγωγής. Έτσι τα προϊόντα της καύσης εξέρχονται από το θάλαμο καύσης.


Ατμομηχανή Γενικά ως ατμομηχανή χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε μηχανή χρησιμοποιεί την ενέργεια και πίεση του ατμού προκειμένου να παράγει έργο. Ως μέσο κίνησης η ατμάμαξα χρησιμοποιεί τον ατμό, ο οποίος παράγεται με θέρμανση νερού με τη χρήση άνθρακα, ξύλων ή πετρελαίου ως καυσίμου. Καύσιμο υλικό και νερό φέρονται είτε επί της ίδιας της ατμάμαξας είτε σε ειδικά διαμορφωμένο βαγόνι, την εφοδιοφόρο.


Βασικά εξαρτήματα Θάλαμος καύσης Λέβητας Καπνοδόχη Πλαίσιο Σύστημα έλξης - μετάδοσης κίνησης Σύστημα πέδησης Βαλβίδες ασφαλείας Αντλίες και εγχυτές Όργανα ένδειξης Τροφοδότης Φωτισμός Ηχητικά όργανα Καύσιμο και νερό


ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

• Αιολικοί κινητήρες ή ανεμοκινητήρες. Κι αυτοί είναι απ' τους κινητήρες που ανακάλυψε ο άνθρωπος απ' τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής του. Είναι οι κινητήρες που χρησιμοποιούν τη δύναμη ανέμου που φυσά.


ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η ανεμογεννήτρια είναι αιολική μηχανή που παράγει ρεύμα από την αιολική ενέργεια και μπορεί να τροφοδοτήσει με ρεύμα κατοικημένες περιοχές όπως πόλεις, κωμοπόλεις ή χωριά. Πολλές ανεμογεννήτριες μαζί αποτελούν ένα αιολικό πάρκο. Όμως υπάρχει μεγάλο κόστος για να κατασκευαστεί και να τοποθετηθεί μία ανεμογεννήτρια και ακόμη μεγαλύτερο κόστος για να κατασκευαστεί ένα αιολικό πάρκο.


Μέρη ανεμογεννήτριας • Ο πύργος στηρίζει όλη την κατασκευή. Οι πύργοι είναι συνήθως μεταλλικές (χαλύβδινες) σωληνωτές κατασκευές ή δικτυώματα. Μερικοί πύργοι αποτελούνται από σκυρόδεμα. • Η τουρμπίνα παράγει ρεύμα. • Τα πτερύγια γυρίζουν με τον άνεμο που με τη βοήθεια του ρότορα γυρίζει την τουρμπίνα.


ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ • Κινητήρες πυρηνικής ενέργειας. Δεδομένου ότι η χρησιμοποίηση αυτών των κινητήρων βρίσκεται στη βρεφική της ηλικία και ότι οι δυνατότητές τους αναμένεται να είναι τεράστιες, πιστεύεται ότι η χρησιμοποίησή τους για παραγωγή ενέργειας θ' αυξηθεί σημαντικά.


Κινητήρες πυρηνικής ενέργειας


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ • el.wikipedia.org/wiki/ • https://www.google.gr/ • http://digitalschool.minedu.gov.gr ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΑΛ • ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

Ερευνητικη εργασια α4 α τετραμηνου  

School project of 1st EPAL Karditsas, A4, A' sem. 2013-14

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you