Page 1


Cranberry


›±¯³¿½Ä±Âı´¬Ã·º±¯ÂÄ·¶É®Ä¿Å ΑρκόθουποςæÂÁ¸»¾¿¶ãµ»Âé¿ÂÊ¿Âʹš¼¾¸é ÆǽÁ–·ÃŸÃã¾ÀãµÇ¸¾ÊÃÂãå¸äšÁ½Æ½À¶¼Èǽé ¿¸Ç¸ÆÇÅÂä´éÇÂÊäÊƾ¿Â·ÇÂÊÃãž¹šÀÀÂÁÇÂé ‚áÀã¾éÁ¸ãµÆ¸¾ãÆ·¸ÊǶéÃÂÊÇ¿¸ÇãÆÇÅãºã

›±¯³¿½Ä±Âı´¬Ã·º±¯ÂÄ·¶É®Ä¿Å ”Αλεπού ÇÂæ¶ÁÂƸſÂ䚼Âç½À¸ÆǾ¿¶ÆǽÁ–·ÃÅ ¸Ãã¾ÀãµÇ¸¾ÊÃÂãå¸äšÁ½Æ½À¶¼Èǽ鿸ǸÆÇÅÂä´é ÇÂÊäÊƾ¿Â·ǽéÃãž¹šÀÀÂÁÇÂé ‚áÀã¾éÁ¸ãµÆ¸¾ãÆ·¸ÊǶéÃÂÊÇ¿¸ÇãÆÇÅãºã

›±¯³¿½Ä±Âı´¬Ã·º±¯ÂÄ·¶É®Ä¿Å ŸÂΑγρινόæÂÁ¸»¾¿¶ÆãÂÀ¶¿À½ÅÂÇÂÁ¿¶Ææ ÆÇÂÀµ»¾ ÇÈÁ¿·Ãž¸¿ÄÁ»¸ÆÄÁ¸Ãã¾ÀãµÇ¸¾ÊÃÂãå¸äšÁ½Æ½À¶¼È ǽ鿸ǸÆÇÅÂä´éÇÂÊäÊƾ¿Â·ÇÂÊÃãž¹šÀÀÂÁÇÂé ‚áÀã¾éÁ¸ãµÆ¸¾ãÆ·¸ÊǶéÃÂÊÇ¿¸ÇãÆÇÅãºã

¤†®†±•±Âͼ $EPARTMENTOF&ORESTS


Protecting the future of nature


*all shows start at 8 o’clock

.IKEFOR4HIRD7ORLDCOUNTRIES


WILD AT

HEART

DAVID LYNCH

SEPTEMBER 2011 in cinemas

Fuck me Lovers Lula and Sailor are separated after he is jailed for killing – in self-defense – a man who attacked him with a knife; the assailant was hired by Lula's mother, Marietta Fortune. Upon Sailor's release, Lula picks him up at the prison where she hands him his snakeskin jacket. They go to a hotel where she reserved a room, make love and go to see the speed metal band Powermad. At the club, Sailor gets into a fight with a man who accosts Lula, and then leads the band in a rendition of Elvis Presley's "Love Me". Later, back in the room, after making love again, Sailor and Lula finally decide to run away to California, breaking Sailor's parole.

SEPTEMBER 2011 in

cinemas

SEPTEMBER 2011 in cinemas

Ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισµό των µεταναστών wwww.immigrantrights.org

Ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισµό των µεταναστών wwww.immigrantrights.org


Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου


ŵƗƬƔƌƒŴƄƍƜƅƭƇƊ

žƏƊƏƄŻƒƎƘƏƫƕƜƐƍƄƌŮƔƄƙƌƍưƐžƈƚƐưƐ

žƈƚƐƒƎƒƆƌƍƒƯŻƄƐƈƓƌƕƗƊƏƭƒƘŵƯƓƔƒƘ

ŬƐƈƑƄƔƗƊƕƭƄƖ ŶƈƏƈƕƮƖ

ŰƘƔƌƓƭƇƊƖŬƐƗƜƐƌƪƇƊƖ

ůƄƏƌƄƐƮƖŮƄƅƄƎƪƖ

ŰƌƇƌƍƮ(ƍƓƄƌƇƈƘƗƌƍƮŻƔƒƕƜƓƌƍƮ

ŵƎƬƏƊƖŸƗƄƎƌƪƐƊƖ ŰƓƌƕƍƫƓƗƊƖŶƫƍƗƒƔƄƖ

ŶƪƏƓƔƒƖŶƄƏƓƔƌƐƮƖ

ŮƌưƔƆƒƖűưƗƒƖ

ŶƫƍƗƒƔƄƖ

ŵƄƋƊƆƊƗƬƖ ŽƘƐƗƒƐƌƕƗƬƖžƏƬƏƄƗƒƖ ŰƓƌƍƒƌƐƜƐƭƄƖƍƄƌ ŽƓƒƘƇưƐůƌƄƇƌƍƗƯƒƘ

ƣƎƈƐƄŵƯƉƄ

ƁƔƌƕƗƮƙƒƔƒƖŵƘƔƌƄƍƭƇƊƖ

ŶƫƍƗƒƔƄƖ

ŰƓƭƍƒƘƔƒƖŵƄƋƊƆƊƗƬƖ

ůƬƏƊƗƔƄŷƊƎƌưƐƊ ŶƫƍƗƒƔƄƖ

ůƫƐƄŸƌƍƒƎƄƭƇƒƘ

ŵƒƔƭƐƄŻƄƗƫƎƊ

ŮƔƄƏƏƄƗƫƄƖ

ŰƓƭƍƒƘƔƊŵƄƋƊƆƬƗƔƌƄ

Âê²ÅÂäÂê ŻƄƐƄƆƌưƗƊƖűƄƙƈƭƔƊƖ

ŬƐƄƓƎƊƔƜƗƬƖŵƄƋƊƆƊƗƬƖ ŽƘƐƗƒƐƌƕƗƬƖžƏƬƏƄƗƒƖŻƒƎƘƏƫƕƜƐ ƍƄƌŮƔƄƙƌƍƠƜƐžƈƚƐưƐ

ƁƄƔƪƎƄƏƓƒƖŻƒƘƎƬƖ ŶƫƍƗƒƔƄƖ

ŬƐƗƔƫƄƖŶƄƐƭƗƊƖ

ŰƓƭƍƒƘƔƒƖŵƄƋƊƆƊƗƬƖ

ųƈƒƓƭƕƗƊŽƗƘƎƌƄƐƒƯŶƪƏƓƈƔƗ

ŬƐƗưƐƊƖůƄƐƮƖ

ŶƫƍƗƒƔƄƖ

ŶƫƍƗƒƔƄƖ

ŸƭƍƒƖŽƯƐƐƒƖ

ŰƌƇƌƍƮƈƍƓƄƌƇƈƘƗƌƍƮ ƓƔƒƕƜƓƌƍƮ

ŬƕƓƄƕƭƄŻƄƓƄƇƬƏƄ

ŰƌƔƬƐƊžƒƘƔƭƆƍƒƘ

ŶƫƍƗƒƔƄƖ

ŮƔƄƏƏƄƗƫƄƖ

Âê²ÅÂäÂê

ƣƘƄŵƒƔƄƬ

ųƊƕƫƄƖŷƒƘƉƒƘƔƮƓƒƘƎƒƖ

ŰƌƇƌƍƮŰƍƓƄƌƇƈƘƗƌƍƮŻƔƒƕƜƓƌƍƮ

ŰƌƇƌƍƮŰƍƓƄƌƇƈƘƗƌƍƮŻƔƒƕƜƓƌƍƮ

ŽƗƫƎƌƒƖŽƗƘƎƌƄƐƒƯ ŵƄƋƊƆƊƗƬƖ

ŭƄƭƄůƒƘƇƪƍƊ ŶƫƍƗƒƔƄƖ

ŰƘƔƌƓƭƇƊƖűƄƐƗƭƇƊƖ ŰƓƭƍƒƘƔƒƖŵƄƋƊƆƊƗƬƖ

ŬƆƆƈƎƌƍƬŮƄƉƬ

ŰƓƌƕƍƫƓƗƔƌƄƍƄƋƊƆƬƗƔƌƄ

ŬƐƗƔƫƄƖŶƄƆƮƖ

ŸƌƍƮƎƄƖžƕƄƓƄƗƕƒƯƎƊƖ

ŶƫƍƗƒƔƄƖ

ŰƓƭƍƒƘƔƒƖŵƄƋƊƆƊƗƬƖ

ůƌƒƐƯƕƌƒƖŻƪƐƒƖ

ƢƐƗƔƊŴƜƪƐƐƒƘ

ŶƫƍƗƒƔƄƖ

ŶƫƍƗƒƔƄƖ

Âê²ÅÂäÂê

ŬƐƈƎƍƘƕƗƬƔƄƖ

ŬƭƋƒƘƕƄŲſ

ŽƍƪƎƈƖ

ŵƒƘƉƭƐƄ

ŰƭƕƒƇƒƖ

ŬƭƋƒƘƕƄŽƘƐƈƇƔƌƪƕƈƜƐ

žƒƘƄƎƫƗƈƖŬƗƮƏƜƐƏƈ ŰƌƇƌƍƫƖŬƐƪƆƍƈƖ

•Æ¶¼ã¾Â

žƒƘƄƎƫƗƈƖŬƐƇƔưƐ

žƒƘƄƎƫƗƈƖŮƘƐƄƌƍưƐ

ƀƜƗƒƗƘƓƌƍƫƖŷƊƚƄƐƫƖ

Ανελκυστήρας

Αίθουσα Η/Υ

Σκάλες

Παναγιώτης Ζαφείρης

Έυα Κοραή

Θησέας Μουζουρόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Συντονιστής Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικ΄ων Τεχνών

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Κουζίνα

Αίθουσα Συνεδριάσεων

Ευριπίδης Αντωνιάδης

Δαμιανός Γαβαλάς

Ειδικό Eκπαιδευτικό Προσωπικό

Στέλιος Στυλιανού Καθηγητής

Τουαλέτες Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Κλήμης Νταλιάνης Επισκέπτης Λέκτορας

Τουαλέτες Ανδρών

Τουαλέτες Γυναικών

Χαράλαμπος Πουλής

Βαία Δουδάκη

Λέκτορας

Αντρέας Λανίτης

Λέκτορας

Λέκτορας

Καθηγητής, Συντονιστής Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Ευριπίδης Ζαντίδης Επίκουρος Καθηγητής

Φωτοτυπικές Μηχανές

Λάμπρος Λαμπρινός

Γιώργος Ζώτος

Επίκουρος Καθηγητής

Αγγελική Γαζή

Επισκέπτρια καθηγήτρια

Αντρέας Λαγός

Λέκτορας

Ισόγειο

Αντώνης Δανός

Λέκτορας

Επίκουρος Καθηγητής

Άντρη Ιωάννου

Είσοδος

Θεοπίστη Στυλιανού-Λάμπερτ

Νικόλας Τσαπατσούλης

Λέκτορας

Λέκτορας

Διονύσιος Πάνος

Νίκος Σύννος

Λέκτορας

Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό

Ειρήνη Τουρίγκου Γραμματέας

Έλενα Κύζα

Ασπασία Παπαδήμα

Λέκτορας

2ος Όροφος

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

1ος Όροφος

1ος Όροφος

Αντρέας Λαγός Λέκτορας

Άντρη Ιωάννου

Διονύσιος Πάνος

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Λέκτορας

Ευριπίδης Ζαντίδης

Νικόλας Τσαπατσούλης

Επίκουρος Καθηγητής

Επίκουρος Καθηγητής

Θησέας Μουζουρόπουλος

Στέλιος Στυλιανού

2ος Όροφος Παναγιώτης Ζαφείρης

Συντονιστής Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Αντρέας Λανίτης

Επίκουρος Καθηγητής

Αντώνης Δανός Λέκτορας

1ος Όροφος

Βαία Δουδάκη Λέκτορας

Εύα Κοραή

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

2ος Όροφος

Αγγελική Γαζή

Επισκέπτρια Καθηγήτρια

Λέκτορας

Καθηγητής

3ος Όροφος Γιώργος Ζώτος

Καθηγητής Συντονιστής Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Δαμιανός Γαβαλάς Δήμητρα Μηλιώνη Λέκτορας

Έλενα Κύζα

Ασπασία Παπαδήμα

Λέκτορας

Θεοπίστη Στυλιανού-Λάμπερτ

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Νίκος Σύννος

Επισκέπτης Λέκτορας

Χαράλαμπος Πουλλής

Επίκουρη Καθηγητρια

Λέκτορας Λέκτορας

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Λέκτορας

Ευριπίδης Αντωνιάδης Κλήμης Νταλιάνης Κορίνα Πατέλη

Λάμπρος Λαμπρινός Λέκτορας

Χριστόφορος Κυριακίδης Επίκουρος Καθηγητής

Ειρήνη Τουρίγκου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Ισόγειο

Δένα Νικολαίδου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Δένα Νικολαίδου Γραμματέας

Κορίνα Πατέλη

Επίκουρη Καθηγήτρια

3ος Όροφος

Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών και Επικοινωνίας

3ος Όροφος

Επίκουρος Καθηγητής

Δήμητρα Μηλιώνη

Λέκτορας

1ος Όροφος

Χριστόφορος Κυριακίδης

Λέκτορας

Κτήριο Ιακωβίδη Ανεξαρτησίας 94 3040 Λεμεσός


+

EDITORIAL DESIGN


Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίαςΗ λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας.Η λέξη ελευθερία προέρχεται ετυμολογικά από το πρόθεμα έψιλον (ε-) και την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα "λεύθ" και σημαίνει αυξάνω, αναπτύσσομαι. Από την ίδια ρίζα προέρχεται ο μέλλοντας του ελλειπτικού ρήματος έρχομαι, ελεύσομαι, που έχει και τη σημασία του ανεβαίνω, εισχωρώ. Επομένως ελευθερία σημαίνει ανάπτυξη, διείσδυση.( Τερεζάκη, 2007) Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής

ǑǸȊǻdzDZǸDZȂǴDZǾȌǭǽǾǼȊǾȅDZȁǭǶDZȁȂǹǼǸǼǯǶǷȉǭǽȏȁǼǽǾȏǴDZǹǭ ȊȆǶǸǼǺƺDZƖƻǷǭǶȁdzǺǓǺǰǼDZȂǾȇǽǭȍǷȋǾȌDzǭͲǸDZȐǴͲǷǭǶȀdzǹǭȌǺDZǶ ǭȂǻȉǺȇƑǭǺǭǽȁȐȀȀǼǹǭǶƔNjǽȏȁdzǺȌǰǶǭǾȌDzǭǽǾǼȊǾȅDZȁǭǶǼ ǹȊǸǸǼǺȁǭǿȁǼȂDZǸǸDZǶǽȁǶǷǼȐǾȋǹǭȁǼǿȊǾȅǼǹǭǶƑDZǸDZȐȀǼǹǭǶƑ ǽǼȂȊȅDZǶǷǭǶȁdzȀdzǹǭȀȌǭȁǼȂǭǺDZǮǭȌǺȇƑDZǶȀȅȇǾȓƔǏǽǼǹȊǺȇǿ DZǸDZȂǴDZǾȌǭȀdzǹǭȌǺDZǶǭǺȉǽȁȂǻdzƑǰǶDZȌȀǰȂȀdzƔƺǝDZǾDZDzȉǷdzƑʹʷʷʾƻ ǑDZǸDZȂǴDZǾȌǭDZȌǺǭǶƑǯǶǭȊǺǭǺȉǺǴǾȇǽǼƑdzǰȂǺǭȁȏȁdzȁȉȁǼȂǺǭ ǰǾǭǷǭȁȉǮǼȐǸdzȀdzƔǑǷǭǴǼǸǶǷȋDZǸDZȂǴDZǾȌǭƑǹDZȁǭȀdzǹDZǾǶǺȉ ǰDZǰǼǹȊǺǭƑDZȌǺǭǶȁǼȀȇǾDZȂȁǶǷȏǭǽǼȁȊǸDZȀǹǭȁdzǿǭȁǼǹǶǷȋǿƑ ȁdzǿǷǼǶǺȇǺǶǷȋǿǷǭǶȁdzǿǽǼǸǶȁǶǷȋǿDZǸDZȂǴDZǾȌǭǿƔ

ελευθερίας..

ǜȁǼǹȂǭǸȏǸDZǶȁǼȂǾǯDZȌȂǽǼȀȂǺDZȌǰdzȁǭǷǭǶȀȂǺǰȂȉDzDZȁǭǶǹDZ ȉǸǸDZǿȊǺǺǼǶDZǿȏǽȇǿȁdzǺǸȐȁǾȇȀdzƑȁdzǺǭǺDZǻǭǾȁdzȀȌǭ ǷǭǶǽDZǾǶȀȀȏȁDZǾǼǹȉǸǸǼǺǹDZȁdzǺǭǽǼǰȊȀǹDZȂȀdzƔǔȉǴDZ DZȌǰǼǿǭǽǼǰȊȀǹDZȂȀdzǿƑǽǾǼȀȇǾǶǺǼȐȋǹȏǺǶǹǼȂǭǽȏȁǼ ǽDZǾǶǮȉǸǸǼǺƑȁdzǺǰǼȂǸDZȌǭƑȁdzǺǼǶǷǼǯȊǺDZǶǭƑǯDZǺǶǷȉȁdzǺ ǾǼȂȁȌǺǭƑǰdzǹǶǼȂǾǯDZȌȁǼǭȌȀǴdzǹǭȁdzǿǸȐȁǾȇȀdzǿƑȁdzǿ DZȂȁȂȅȌǭǿȓǿȊǺǭDZȌǰǼǿǽǾǼȀȇǾǶǺȋǿǭǽȏǸǭȂȀdzǿȁdzǿ DZǸDZȂǴDZǾȌǭǿƔNjǷȏǹǭǷǭǶǼǶǺȏǹǼǶȁǶǿǽǼǸǶȁDZȌǭǿƑǴDZȀǹȏǶ ǽǼȂDZȃǭǾǹȏDzǼǺȁǭǶȀȁDZǾǼȐǺȁǼǰǶǷǭȌȇǹǭȁdzǿǭǽȏǸȂȁdzǿ DZǸDZȂǴDZǾȌǭǿƑDZǸDZȂǴDZǾȌǭǿǽǾȉǻDZȇǺƑDZǸDZȂǴDZǾȌǭǿȁdzǿ ǮǼȐǸdzȀdzǿǸȏǯȇȁǼȂȏȁǶǷȉǴDZǽǾȉǻdzDZǺȉǺȁǶǭȁǼȂǿ ǷǭǺǼǺǶȀǹǼȐǿȀȂǺDZǽȉǯDZȁǭǶǹDZȁǶǹȇǾȌǭǽƔȅȃȂǸȉǷǶȀdzƑ ȊȁȀǶǼȉǺǴǾȇǽǼǿDZǯǷǸȇǮȌDzDZȁǭǶǷǭǶȀȁDZǾDZȌȁǭǶȁdzǺ DZǸDZȂǴDZǾȌǭȁǼȂƑǽǾǼȀǴȊȁǼǺȁǭǿȃǾȉǯǹǭȁǭȀȁǶǿǽǾȉǻDZǶǿ ȁǼȂƔǑǽǼǸǶȁǶǷȋǷǭǶdzǷǼǹǹǭȁǶǷǼǽǼȌdzȀdzƑȀȂǯǷDZǷǾǶǹȊǺǭƑ ǮȉDzDZǶǷǭǶǰdzǹǶǼȐǾǯDZȌǭǺǴǾȓǽǼȂǿȀDZǷǭǸǼȐǽǶǭƑ ǷǭǸǸǶDZǾǯDZȌǹǶǭȀȂǯǷDZǷǾǶǹȊǺdzȀȁȉȀdzǭǽȊǺǭǺȁǶȀȁdzǺ ǷǼǶǺȇǺȌǭƑȀȁǼȂǿǴDZȀǹǼȐǿȁdzǿǷǭǶȀȁDZǾDZȌȁdzǺǷǾǶȁǶǷȋ ȀǷȊȆdzȀȁǼǺȉǺǴǾȇǽǼƔǏǷȃǾȉDzǼǺȁǭǶǭǽȏȆDZǶǿǷǭǶ ǶǰDZǼǸǼǯȌDZǿǽǼȂǴȊȁǼȂǺȏǾǶǭȀȁdzǺǭǺǴǾȓǽǶǺdzȀǷȊȆdz ǷǭǸǸǶDZǾǯȏǺȁǭǿǭǺǴǾȓǽǼȂǿȉǮǼȂǸǼȂǿȅȇǾȌǿȁdzǺ ǷǾǶȁǶǷȋȀǷȊȆdzƑȁdzǿȊǷȃǾǭȀdzǿȁdzǿDZǸDZȂǴDZǾȌǭǿȁdzǿ ǮǼȐǸdzȀdzǿƔNjǷȏǹǭȊǺǭDZȌǰǼǿȀȁȊǾdzȀdzǿȁdzǿDZǸDZȂǴDZǾȌǭǿ DZȌǺǭǶǼDZǯǷǸȇǮǶȀǹȏǿǷǭǶdzDZǻȉǾȁdzȀdzȁǼȂǭǺǴǾȓǽǼȂ ȀȁǭȂǸǶǷȉǭǯǭǴȉƑȀȂǯǷDZǷǾǶǹȊǺǭȊǺǭǿȉǺǴǾȇǽǼǿǰDZǺ ǹǽǼǾDZȌǺǭȊȅDZǶȁdzǺDZǸDZȂǴDZǾȌǭǭǽȏǸǭȂȀdzǿDZȉǺǰDZǺȊȅDZǶ ȁǼǷǭȁȉǸǸdzǸǼǹȊȀǼǯǶǭǺǭȁǭȅDZǶǾǶȀȁDZȌȁǼǼǽǼȌǼ ȀȋǹDZǾǭDZȌǺǭǶȁǼȅǾȋǹǭǷǭǶdzǼǶǷǼǺǼǹǶǷȋǭǺDZǻǭǾȁdzȀȌǭƔ ǥȅǼȂǹDZǯȌǺDZǶȂǽȊǾȁǼȂǰDZȏǺȁǼǿƑȉǺǴǾȇǽǼǶȁȇǺ ȂǸǶǷȓǺǭǯǭǴȓǺƑǯȌǺǭǹDZǹdzȅǭǺȊǿǰǼȂǸȊȂǼǺȁǭǿ ǯǶǭǺǭǭǽǼǷȁȋȀǼȂǹDZȁǼǽǼǸȂǽȏǴdzȁǼȅǾȋǹǭǽǼȂ ǴǭǹǭǿǽǾǼȀȃȊǾDZǶȁdzǺǼǶǷǼǺǼǹǶǷȋDZȂȅȊǾǶǭǯǶǭ ƩǭǽȏǸǭȂȀdzƪƑƩDZȂȁȂȅȌǭƪƑƩDZǸDZȂǴDZǾȌǭƪƔǜǷǼǽȏǿ ǺǭǽǭǾȊȅǼȂǹDZȀȁǭǽǭǶǰȌǭǹǭǿȏȀǼȁǼǰȂǺǭȁȏ ǽDZǾǶȀȀȏȁDZǾǭƑǰǼȂǸȊȂǼǺȁǭǿǷǭǶǭǯǼǾȉDzǼǺȁǭǿ ȁdzǺDZȂȁȂȅȌǭdzǼǽȏǶǭǸȌǯǼǽǶǼǹDZȁȉǴǭȊǾǴDZǶǺǭ ǷǭȁDZǰǭȃǶȀȁDZȌǭǽȏȁdzǺǽǼǸǶȁDZȌǭDzdzȁȓǺȁǭǿ ǭǷǭȁȉǽǭȂȀȁǭƑȁdzǺǽǸdzǾȇǹȋȃȏǾȇǺƑǽǾǼȀȁȌǹȇǺƑ ǾDZȂǹȉȁǼǿǷȁǸȊȁȀǶǷǭȁǭǾǾȌǽȁDZȁǭǶǷǭǶȁǼǭȌȀǴdzǹǭ ȁdzǿDZȂȅǭǾȌȀȁǶȀdzǿǷǭǶǼȉǴǾȇǽǼǿDZǽǭǺȊǾȅDZȁǭǶ ȀȁǼȀȁȉǰǶǼȏǽǼȂǽǾǼȀǽǭǴDZȌǷǭǶǽȉǸǶǺǭǻDZȃȐǯDZǶ ǭǽȏȁdzǺȃȁȓȅDZǶǭƑȁdzǺǷǭȁǭǽȌDZȀdzǭǺǭDzdzȁDZȌ ȁdzǺDZǸDZȂǴDZǾȌǭȁǼȂƔǥǺǭǿȀȂǺDZȅȋǿǷȐǷǸǼǿ ǹDZǭǸǸdzǸȊǺǰDZȁǭǰDZǰǼǹȊǺǭȀȂǺǰȊǼǺȁǭǿȁdzǺ ǽǾǼȀȇǽǶǷȋDZǸDZȂǴDZǾȌǭǹDZȁdzǺǷǼǶǺȇǺȌǭǷǭǶ ȁdzǺǽǼǸǶȁǶǷȋƔ

ǙǶȊǺǺǼǶDZǿȁdzǿDZǸDZȂǴDZǾȌǭǿDZȌǺǭǶǭǸǸdzǸȊǺǰDZȁDZǿƑȏǽȇǿ ǭǺǭȃȊǾDZȁǭǶƑdzȀȅȊȀdzǹDZȁǭǻȐȁȇǺȁǾǶȓǺDZǸDZȂǴDZǾǶȓǺƑ ǷǭǴǼǾȌDzDZȁǭǶȓǿDZǻȋǿƑǽǾȓȁǭdzǭȁǼǹǶǷȋƑǯǶǭǺǭǭǷǼǸǼȂǴȋȀDZǶ ȇǿǭȌȁdzǹǭdzǷǼǶǺȇǺǶǷȋǷǭǶȀȁǼȁȊǸǼǿdzǽǼǸǶȁǶǷȋDZǸDZȂǴDZǾȌǭƔ ǑǭǷǼǸǼȂǴȌǭǭȂȁȋDZȌǺǭǶDZǽȌȀdzǿȀȇǾDZȂȁǶǷȋƑǹDZȁdzǺȊǺǺǼǶǭ ȏȁǶdzǹǶǭDZǸDZȂǴDZǾȌǭǽǾǼȀȁȌǴDZȁǭǶȀȁdzǺȉǸǸdzƑǰǶDZȂǾȐǺǼǺȁǭǿ ȀȂǯȅǾȏǺȇǿȁǼǺǼǾȌDzǼǺȁȉȁdzǿƔǑǽǼǸǶȁǶǷȋDZǸDZȂǴDZǾȌǭƑǯǶǭ ǽǭǾȉǰDZǶǯǹǭƑǽǾǼȑǽǼǴȊȁDZǶȁdzǺǭȁǼǹǶǷȋǷǭǶƑǼǽȇȀǰȋǽǼȁDZƑ ȁdzǺǷǼǶǺȇǺǶǷȋDZǸDZȂǴDZǾȌǭƔǎDZǺǺǼDZȌȁǭǶƑǸȏǯǼȂȅȉǾǶǺƑǼ ǰǼȂǸǼǽȉǾǼǶǷǼǿǺǭǰǶǭȁȂǽȓȀDZǶǭȌȁdzǹǭǽǼǸǶȁǶǷȋǿDZǸDZȂǴDZǾȌǭǿ ǷǭǶƑǹȉǸǶȀȁǭƑǺǭǭȂȁǼǷȂǮDZǾǺdzǴDZȌǽǼǸǶȁǶǷȉƑȅȇǾȌǿǺǭDZȌǺǭǶ ȂǽǼȀȁǭȀǶǼǽǼǶdzǹȊǺǼǿȋǰdzȇǿDZǸDZȐǴDZǾǼȉȁǼǹǼƔǑȀȇǾDZȂȁǶǷȋ ǰǶȉȁǭǻdzȁȇǺǽDZǰȌȇǺȁdzǿDZǸDZȂǴDZǾȌǭǿǰǶǭȆDZȐǰDZǶDZǽǼǹȊǺȇǿ ȁǼǺǶȀȅȂǾǶȀǹȏȁdzǿǺDZǼȁDZǾǶǷȏȁdzȁǭǿȏȁǶdzǭǷȏǸǼȂǴdzDZǸDZȂǴDZǾȌǭ ƺǽƔȅƔdzǽǼǸǶȁǶǷȋƻDZȌǺǭǶǭǺǭǶǾDZȁǶǷȋȁdzǿǽǾǼdzǯǼȐǹDZǺdzǿƺǽƔȅƔȁdzǿ ǭȁǼǹǶǷȋǿƻDZǸDZȂǴDZǾȌǭǿƔƺǔǼǺȁǼǯǶȓǾǯdzǿƑʹʷʸʸƻ

ǝȏȊǺȁȂǽǼǭȂȁȏDZȌǺǭǶǮǭȀǶȀǹȊǺǼȀȁdzǺȁǭǶǺȌǭơ¿Âº·Ê »·ÈÊƢȁǼȂ ·Ì¿ºÏĹ¾ƔǖȊȀǭǭǽȏȁdzǺȁǭǶǺȌǭǮǸȊǽǼȂǹDZǺǭǭǺǭǰȐDZȁǭǶdz ȊǺǺǼǶǭȁdzǿDZǸDZȂǴDZǾȌǭǿƑȁdzǿǭǽDZǸDZȂǴȊǾȇȀdzǿǷǭǶǯDZǺǶǷȏȁDZǾǭȁdzǿ ǰǶǭȃȂǯȋǿƔǑȊǺǺǼǶǭǭȂȁȋǮǭȀȌDzDZȁǭǶǷȂǾȌȇǿǹȊȀǭǭǽȏȁdzǺ ǽǾȇȁǭǯȇǺǶȀȁǶǷȋȃǶǯǼȐǾǭȁǼȂÉ·¿ÂÅÈ¿Æ»ÏȁǼȂǼǽǼȌǼȂǼ ȅǭǾǭǷȁȋǾǭǿȀȁdzǾȌDzDZȁǭǶǯȐǾȇǭǽȏǭȂȁȊǿȁdzǿȊǺǺǼǶDZǿǰdzǸǭǰȋ ȁdzǿǭǺDZǻǭǾȁdzȀȌǭǿǷǭǶȁdzǿǽǾǼȀȇǽǶǷȋǿȁǼȂDZǸDZȂǴDZǾȌǭǿƑǹȊȀǼ ȀȂǹǮȏǸȇǺȏǽȇǿȁǼȀǭǷȉǷǶȁǼȂǭǽȏǰȊǾǹǭȃǶǰǶǼȐƔǔǭǴȏǸdzȁdzǺ ǰǶȉǾǷDZǶǭȁdzǿȁǭǶǺȌǭǿǮǸȊǽǼȂǹDZȊǺǭǺDZǭǾȏDzDZȂǯȉǾǶȁǼǺÉ·¿ÂÅÈ ¿Æ»ÏǷǭǶȁdzǺË·ƑǺǭǮǾȌȀǷǼǺȁDZȀDZǹǶǭȀȂǺDZȅȋǿǷǭȁȉȀȁǭȀdz ǰǶǭȃȂǯȋǿǽǾȏǿȊǺǭǷǭǸȐȁDZǾǼǹȊǾǼǿȏǽǼȂǴǭDZȌǺǭǶDZǸȊȂǴDZǾǼǶ ȅȇǾȌǿǽDZǾǶǼǾǶȀǹǼȐǿȁȏȀǼǷǼǶǺȇǺǶǷǼȐǿȏȀǼǷǭǶǼǶǷǼǯDZǺDZǶǭǷǼȐǿƔ ǜȁǼȊǾǯǼǯDZǺǶǷȉDZǽǶǷǾǭȁDZȌǭǾǷDZȁȉȁǼȀǼȂǾDZǭǸǶȀȁǶǷȏȀȁǼǶȅDZȌǼ ǷǭǶdzǭǺȉǹDZǶǻdzȁǭǶǺǶȓǺȏǽȇǿǼ¿Ð·ÈºżÅÐǷǭǶDZǽȌȀdzǿǴǾȂǸǶǷȓǺ ȅǭǾǭǷȁȋǾȇǺǷǭǶȁǾǭǯǼȂǰǶȓǺȁǼȂ»ÂÌ¿ÉÆȻɻÏƔ

*

ǑDZǴǺǶǷȋȀdzǹǭȌǭȁdzǿǏǸǸȉǰǭǿǽDZǾǶȊȅDZǶDZǺǺȊǭǶȀǼǽǭȅDZȌǿƑ ǼǾǶDzȏǺȁǶDZǿǷǭǶDZǺǭǸǸǭȀȀȏǹDZǺDZǿǸDZȂǷȊǿǷǭǶǷȂǭǺȊǿ ǽǭǾȉǸǸdzǸDZǿǸȇǾȌǰDZǿƔǙǶDZǺǺȊǭǸȇǾȌǰDZǿǭǺȁǶȀȁǼǶȅǼȐǺȀDZ ǷȉǴDZǯǾȉǹǹǭǻDZȅȇǾǶȀȁȉƑǭǽȏȁdzǸȊǻdzͲDZǸDZȂǴDZǾȌǭͲƑDZȌǺǭǶ ȁȏȀDZǿȏȀDZǿǷǭǶǼǶȀȂǸǸǭǮȊǿȁǼȂͲǏǸDZȂǴDZǾȌǭȋǒȉǺǭȁǼǿͲƔ

ǜȂǺȁȉǻdzƭȀȅDZǰǶǭȀǹȏǿǡǾȐȀǶǭǛǼȐȀǼȂ


Nowadays people are really helped with some gadgets that they have, whether it is to communicate, to give them some entertainment or even to help them with their job. All of those things really prove that technology give good effect in our daily life. Even though there are several people who use technology for FULPHEXWZHVWLOOJHWPDQ\EHQH¿WVIURPLW When in the past, people only have limited communication only at their areas or it will need longer time to be able to go to some places, but nowadays, with the improvement of technology, we can do it in a quicker time. We can communicate with another person in another part of this world; we even can hear, speak and see their faces. For business, the improvement of technology really helped them to broaden their business and help the business to create new products that have a good quality. While in the matter of health, with the newest technology of some tools make people able to get better treatment to get cure, even some of them able to help people’s life. :LWKWHFKQRORJ\ZHDUHDEOHWRJHWPDQ\EHQH¿WVLQWKH matter of communication, business, health and many others. We have to use what the technology offer us for good thing, not for crime. Technology never seems to disappoint us especially as more and more gadgets are being invented which simply capture our eyes and leaves us mesmerized on what they can do. It is an important part of our lives we all have a mobile phone that we carry with us, even almost everyone have a facebook account. In this issue we will study the most important developments on technology as robotics, virtual reality in our life’s, how social games are a new phenomenon arising. Are we safe with our facebook account? Chrysia Rousou Editor

Social gaming

GAMES


Web Consulting & Research

Concept & Web Design

Informed Design

Inspired Web Design in Cyprus

At Braincache we believe that great websites are developed through intelligent, informed design. Whether it’s a new website, online shop or a re-design of an existing website, web consulting and research can improve every aspect of your project.

Braincache delivers bespoke web design concepts for websites and online shops in Cyprus. Our fresh, unique web designs seamlessly integrate traditional off-line business with contemporary online web solutions.

Knowing Your Business is Our Business

•Listen Tell us what you want and need. Help us understand your business; your brand, objectives, ethos, focus and priorities.

Website Management

•Analyse search engine optimisation (SEO), backlinks, time spent on site and social media presence, we can identify areas of strength & weakness.

Every business is different, and therefore, so is every web design and development project. By fully understanding what our clients want to achieve, and clearly communicating how we develop online solutions, Braincache delivers bespoke web design solutions, customised to meet your business unique requirements.

Website maintenance is offered exclusively to Braincache clients whose websites have been developed in-house. Regular website maintenance ensures continual improvement of the applications every time an update or upgrade is available. Services covered by the annual website maintenance fee include:

Form and Function

Continually Adding Value

Great web design is essential to your website’s success. First impressions count, it only takes a few seconds for visitors to decide whether they will stay or leave. Braincache combine creativity and technology to develop websites that are engaging and easy to use, featuring:

Not all businesses have the time, skills or resources to keep a complex website up to date. Braincache can help with ongoing development and support, keeping your site fresh, current and optimised, allowing you to focus on your core business.

•Core engine updates & upgrades •Software development, add-ons to website functionality •Adjustments to visuals & functionality of modules •Nurture & Grow Braincache’s website management and maintenance services help your website grow and evolve with your ever changing business needs, maximising your return on investment.

Website Management Braincache aims to become an extension of your organisation, working closely alongside your business to facilitate all aspects of web management. Our annual website management fee includes the following services: •Product management - ensuring optimised, relevant content, images & navigation •Project Manager - dedicated single point of contact for all requirements •Ongoing quality assurance •Website statistics and analysis •Search Engine Optimisation (SEO)

Innovative web design involves more than just creating strong graphics – our process involves site planning, interface design (GUI), conceptualisation, prototyping, copywriting, typography, and logo design - to deliver a total web design solution.

The Right Design, Every Time

Website Maintenance

A website is like a living thing - continually growing, changing and adapting. and thrive. Without regular website management and maintenance, your site will become static and out-dated, detracting from the dynamic nature of your business.

•High end, dynamic graphics •Strong company branding •Intuitive, user-friendly navigation •Clear, search engine optimised (SEO) content •Latest web standards •Complete Solutions

•Research We review all the elements & externalities that affect your business. Identify trends / target market / current audience / partners / USP /marketing / competitors / revenue streams / future growth.

Online Evolution

Good Design is Good Business

•Banner creation & management •Zone management & product updates

We believe in creating aesthetically pleasing, accessible and user-friendly web design solutions that meet the needs of your business and customers in Cyprus and around the world. Whether you are looking to build a new web site from scratch or re-design an existing site, Braincache will deliver a web design that communicates your brand, engages your visitors and converts visits into business.

Web Consulting & Research

Concept & Web design

Copywriting

Search Engine Optimisation (SEO)

Creating Compelling, Optimised Content

Braincache provides Search Engine Optimisation (SEO) services that increase the number of visitors coming from major search engines.

Braincache do not develop websites that simply look pretty. We create websites that deliver your company’s objectives by clearly communicating with your customers. Fluent, powerful content is integral to great website design and development - it completes the package by grabbing attention and inspiring action.

Website Management

Website Management

More Visitors = More Business Search Engine Optimisation (SEO) is the process of creating and maintaining a website which is highly visible to search engines, and engaging for visitors.

Right Message, Right Audience

or services. A top ranking search engine result will seriously improve your business performance.

Transform Ordinary Text - professional copywriting transforms ordinary text into an informative, persuasive business tool. Engage website visitors with customercentred copy that is relevant, clear, compelling and concise.

Designed to Be Seen Effective Search Engine Optimisation (SEO) starts with intelligent web design. The better this is applied, the higher your search engine ranking. Braincache will research and analyse your site’s performance, ensuring the right solutions are implemented to optimise your website’s ranking.

Communicate Advantages - get your message across instantly and effectively. and security.

On-site optimisation - all areas that can be optimised on your website:

Encourage Action - by stimulating thought and feelings through content the reader can relate to and has an impact. Creative copy promotes action and desire, converting visits into sales.

•Design - structure, coding and linking •Content - relevant keywords, authoritative copywriting, regular updates & fresh content

Be Word Perfect

The company Braincache delivers powerful and innovative online solutions, by blending complex technical skill with stunning high impact design.

Off-site optimisation

Effective copywriting structures your website, ensuring the copy is pressing the right buttons, your content is optimised to give the search engines precisely what they are looking for, while simultaneously giving your customers a clear, compelling sales message.

•Backlinks – links to your site from other websites (especially highly ranked sites – PR4+) •Social bookmarks – links created from articles, blogs, forums, social networks •Online advertising – paid adverts, banners, viral marketing

Re-Work & Revise If you decide to write your own content, or if it’s already been written, Braincache’s copywriting services can make sure it’s strategically sound and polish it up to make it web-ready.

We pride ourselves on our experience and reputation in Cyprus over the past 5 years. Our success comes from building long-term partnerships with our clients, helping them move to and stay at the forefront of business in Cyprus and internationally.

Stay ahead of the competition Search engines continuously change the algorithms they use for ranking websites, meaning your website must be regularly analysed and updated to keep it at the top of the search rankings. At Braincache, we know how to maximise your business. Copywriting

Search Engine Optimisation

Braincache works with you every step to create an online presence that delivers. Ultimately a great website must enable a clear return on your investment. Braincache can help you exceed your business expectations and meet your customers’ needs. Our powerful and fresh design solutions will communicate your brand clearly, build your database, engage visitors and convert visits into business.

Braincache Ltd. 32 Platonos Street 3090 Limassol, Cyprus

T: 357 25 10 30 40 F: 357 25 25 03 57 M: 357 99 37 53 90


about TPDL p.05


+

BRANDING


Καίγοντας τα δάση, καίς τη ζωή τους Η Αλεπού το μόνο σαρκοφάγο θηλαστικό στην Κύπρο απειλείται υπο εξαφάνηση λόγω της καταστροφής του φυσικού της περιβάλλοντος. Θέλεις να είσαι εσύ αυτός που το κατεστρεψε;


+

Promotional Items T-shirt, Bag, Seed bag, Matches


+

PACKAGE DESIGN


“Διαλέξαμε για σας να σας προσφέρουμε την καλύτερη ποίτητα φυσικής καλλιέργειας χαμομήλι στο τσάι σας για να απολαμβάνεται κάθε στιγμή της μέρας.”

Χαμομήλι

σ τα

τ ε υ τ ι κό π

18kj/4kcal 0.2 γρ. 0.8γρ. 0

Τσάϊ Χαμομήλι

ερ

λ ι γμ

ε ι δ ι κό

ρο

ιτύ

π

Διατροφική αξία Ενέργεια Πρωτείνη Υδατάνθρακες Λίπος

α

100% Φυσικό κυπριακό προϊόν

15

15 Tea time

Βάρος:

Tea time

Ανάλωση πρίν: 12.2014

+

Botanica Tea Package design, chamomil tea

“Διαλέξαμε για σας να σας προσφέρουμε την καλύτερη ποίτητα φυσικής καλλιέργειας φασκόμηλο στο τσάι σας για να απολαμβάνεται κάθε στιγμή της μέρας.”

Φασκόμηλο Διατροφική αξία

σ τα

τ ε υ τ ι κό π

α

100% Φυσικό κυπριακό προϊόν

15

15 Tea time

Ανάλωση πρίν: 12.2014

+

18kj/4kcal 0.2 γρ. 0.8γρ. 0

Τσάϊ Φασκόμηλο

ερ

λ ι γμ

ε ι δ ι κό

ρο

ιτύ

π

Ενέργεια Πρωτείνη Υδατάνθρακες Λίπος

Botanica Tea Package design, sage tea

Tea time

Βάρος:


“Διαλέξαμε για σας να σας προσφέρουμε την καλύτερη ποίτητα φυσικής καλλιέργειας γλυκάνισου στο τσάι σας για να απολαμβάνεται κάθε στιγμή της μέρας.”

σ τα

τ ε υ τ ι κό π

18kj/4kcal 0.2 γρ. 0.8γρ. 0

Τσάϊ Γλυκάνισος

ερ

λ ι γμ

100% Φυσικό κυπριακό προϊόν

α

ε ι δ ι κό

ρο

ιτύ

π

Διατροφική αξία Ενέργεια Πρωτείνη Υδατάνθρακες Λίπος

Βάρος: Tea time

Tea time

Ανάλωση πρίν: 12.2014

+

Botanica Tea Package design, aniseed tea

This stimulation energy drink helps put the zing back in you with its energising and stimulating formulation of Gingko for brain power and Korean Ginseng for alertness and energy. Perfect for days when you need to be extra attentive or even to combat a ‘dizzy lizzy’ day.

This stimulation energy drink helps put the zing back in you with its energising and stimulating formulation of Gingko for brain power and Korean Ginseng for alertness and energy. Perfect for days when you need to be extra attentive or even to combat a ‘dizzy lizzy’ day.

Ingredients

Vegetable glycerine, Vitis vinifera (Red grape juice concentrate), Cola nitida (Cola nut), Prunus cerasus (Sour cherry juice concentrate), Ginkgo biloba (Ginkgo leaf), Panax ginseng (Korean ginseng), Citrus limonum (Lemon juice concentrate), Centella asciatica (Gotu kola herb). Contains no Sugar, no Artificial Colours, no Flavourings or Preservatives.

Ingredients

Vegetable glycerine, Vitis vinifera (Red grape juice concentrate), Cola nitida (Cola nut), Prunus cerasus (Sour cherry juice concentrate), Ginkgo biloba (Ginkgo leaf), Panax ginseng (Korean ginseng), Citrus limonum (Lemon juice concentrate), Centella asciatica (Gotu kola herb). Contains no Sugar, no Artificial Colours, no Flavourings or Preservatives.

275mle

+

Boost Boottle labels design

275mle


+

ILLUSTRATIONS


+

24/7 Magazine cover

+

Freedom Magazine Illustrations


SPICY

SALTY

Saltiness is the taste of salt. An appertive taste, it drives the consumption of salt.

A vegetable production of many kinds, fragrant or aromatic and pungent to the taste, as pepper, cinnamon, nutmeg which are used in cookery and to flavor sauces.

--

Good taste is either that which agrees with my taste or that which subjects itself to the rule of reason. From this we can see how useful it is to employ reason in seeking out the laws of taste.

It is conventional to call ''monster'' any blending of dissonant elements. I call ''monster'' every original inexhaustible beauty. Alfred Jarry

Georg C. Lichtenberg

SEPTEMBER

AUGUST mon 1 8 15 22 29

+

tues weds thurs 2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

fri

sat

sun

mon

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

5 12 19 26

Calendar Design

Τα αρκουδάκια αντίθετα βρήκαν την βιολέτα. ‘Ηταν μια μικρή βιολέτα μενεξεδιά που έτρεμε από το κρύο, αλλά συνέχιζε θαραλλέα να αρωματίζει τον αέρα γιατί αυτό ήταν το καθήκον της.

Ήρθαν να δουν τη βιολέτα φώκιες και θαλασσινά άλογα, ήρθαν από τη Σιβηρία οι ταράνδοι, από την Αμερική τα μοσχοφόρα βόδια, κι από πιο μακριά ακόμα άσπρες αλεπούδες, λύκοι και θαλασσινές κίσσες.

+

Childrens book

Όλοι θαύμαζαν το άγνωστο λουλούδι, το μίσχο του που έτρεμε, όλοι αναπνέανε το άρωμα του, κι όμως περίσσευε ακόμα αρκετό για κείνους που έφταναν τελευταίοι να μυρίσουν, έμενε πάντα όπως πρώτα.

tues weds thurs 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29

fri 2 9 16 23 30

sat 3 10 17 24 31

sun 4 11 18 25

+portfoliochrysia.rousou  

Personal portfolio work chrysia.rousou@gmail.com

+portfoliochrysia.rousou  

Personal portfolio work chrysia.rousou@gmail.com

Advertisement