Page 1

AIESEC Chişinău Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013


Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

Cuprins pag.

1-2 pag.

3 pag.

5-7 pag. 9-32

pag.

33 pag.

33

Descriere AIESEC AIESEC Internaţional, misiune, valori, istorie; Membrii şi partenerii AIESEC, testimoniale.

Programele AIESEC AIESEC Chişinău derulează anual 3 programe de bază; Programe pentru studenţi, elevi şi membri AIESEC.

Proiectele AIESEC Descrierea succintă a proiectelor pe care le organizăm; Scopul proiectului şi modalitatea de desfăşurare.

Descrierea proiectelor Descrierea detaliată a proiectelor pe care le organizăm; Conceptul detaliat, etapele proiectului, beneficiile partenerilor.

Beneficiile anuale Descrierea beneficiilor pe care le oferim partenerilor anuali; Beneficiile anuale sunt suplimentare celor oferite în cadrul proiectelor.

Contacte Datele de contact; Telefon, adresă de e-mail, website.

0


1

Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

Descriere AIESEC AIESEC Internaţional AIESEC este cea mai mare organizaţie internaţională, nonprofit, apolitică condusă de tineri pentru tineri. Este o platformă care permite tinerilor să-şi descopere şi să-şi realizeze potenţialul de leadership pentru a aduce un impact pozitiv în societate. AIESEC oferă tinerilor oportunitatea de a-şi dezvolta abilităţile de leadership coordonând o echipă din cadrul organizaţiei, de a pleca într-un stagiu internaţional de practică şi de a participa sau a organiza conferinţe şi proiecte. ź Fondat în 1948

ź 20.000 de poziţii de leadership anual

ź 110 ţări şi teritorii

ź 4.000 de parteneri şi sponsori

ź 730 de comitete locale

ź 470 de conferinţe anual

ź 2100 universităţi

ź 500 de proiecte anual

ź 60.000 de membri

ź 945.000 de alumni

ź 16.000 de stagii internaţionale de practică

ź 64 de ani de experienţă

Misiunea AIESEC Pacea şi realizarea potenţialului uman

AIESEC în Moldova AIESEC în Republica Moldova a fost fondat în 1999, dar activitatea propriuzisă a început în 2004. De atunci, organizaţia a reuşit să desfăşoare peste 70 de proiecte, conferinţe şi evenimente, care au implicat peste 10.000 de tineri în activităţile AIESEC. În acest moment, AIESEC Moldova numără 120 de membri, este prezent în Chişinău, Cahul şi Bălţi şi organizează anual peste 10 proiecte şi 7 conferinţe.


Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

2

Membrii AIESEC Membrii AIESEC au posibilitatea unică să treacă printr-un program de învăţare similar cu cel care are loc în cadrul companiilor. Aceştia beneficiază de traininguri şi pregătiri, de teambuildinguri şi conferinţe, ceea ce le permite să se dezvolte ca ulteriori angajaţi de valoare sau ca tineri antreprenori. În cadrul organizaţiei, aceştia au posibilitatea să dezvolte următoarele competenţe: Global Mindset, Entrepreneurial Outlook, Emotional Inteligence, Social Responsibility şi Proactive Learning. Odată asimilate, aceste competenţe le asigură un avantaj concurenţial pe piaţa muncii şi le oferă un grad de pregătire sporit pentru activitatea ulterioară în cadrul sectorului real al economiei.

Valorile AIESEC Activating Leadership: Membrii AIESEC conduc prin propriul exemplu, inspiră prin acţiuni şi rezultate. Membrii AIESEC işi asumă total responsabilitatea pentru dezvoltarea oamenilor cu care interacţionează.

Demonstrating Integrity: Membrii AIESEC demonstrează spirit ferm şi transparenţă în deciziile şi acţiunile lor. Membrii AIESEC îşi ţin promisiunile şi acţionează într-un mod caracteristic identităţii lor.

Living Diversity: Membrii AIESEC doresc să beneficieze de oportunităţi de învăţare oferite de diverse stiluri de viaţă şi medii culturale. Membrii AIESEC respectă şi încurajează contribuţia fiecăruia.

Enjoying Participation: Membrii AIESEC creează un mediu dinamic prin desfăşurarea unor activităţi pline de entuziasm şi dinamism. Membrii AIESEC primesc satisfacţie în urma activităţilor pe care le realizează.

Striving for Excellence: Membrii AIESEC ţin să livreze calitate în orice activitate pe care o desfăşoară. Prin creativitate şi inovaţie membrii AIESEC ţin să îmbunătăţească modul în care işi realizează activităţile.

Acting Sustainably: Membrii AIESEC acţionează întrun mod durabil pentru organizaţie şi societate. Deciziile membrilor AIESEC ţin cont de necesităţile generaţiilor următoare.

Parteneri AIESEC Alexandru Bordea, director general „Evenda“ Mereu am apreciat tinerii care, încă din adolescenţă, demonstrează că posedă şi trăiesc zi de zi un set de valori, cum ar fi integritatea şi responsabilitatea. Sunt tinerii care o să aducă cu siguranţă o schimbare spre bine atât în societate, cât şi în mediul de business din Moldova. Iar AIESEC este o organizaţie compusă integral din astfel de tineri.

Vitalie Arvinte, director de marketing „BCR Chişinău“ Implicarea BCR Chișinău în calitate de partener AIESEC în organizarea campionatului studențesc de management „Business Arena” reprezintă un exemplu prin care banca susține educația financiară, una dintre prioritățile politicii noastre de comunitate. Credem că educaţia este fundaţia societăţii noastre, iar uşa BCR este mereu deschisă.


3

Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

Programele AIESEC Program pentru studenţi Problematică: Actualmente, în Republica Moldova se observă o discordanţă evidenţiată între cerinţele pe care le au angajatorii şi nivelul de pregătire al tinerilor ieşiţi de pe băncile facultăţii. Din cauza unui curriculum învechit şi a metodelor de predare axate pe teorie, viitorii abosolvenţi nu acumulează experienţa necesară pentru a se încadra și a aduce o valoare adăugată în sectorul de business din țară.

Scopul programului: Scopul programului AIESEC pentru studenţi este de a le oferi acestora o experienţă complementară celei universitare, care le-ar permite să aducă un plus de valoare în mediul de business din Moldova. În acest sens, AIESEC a dezvoltat şi derulează trei proiecte şi un program de stagii de practică pentru studenţi. Acestea sunt: Business Arena (2 ediţii), Soft Skill Project şi Globex.

Program pentru liceeni Problematică: Dificultăţile cu care se confruntă Moldova la nivelul instituţiilor superioare de învățământ sunt din cauza input-ului necalitativ pe care îl au acestea. În calitate de input-uri servesc liceenii care absolvesc instituţiile de învăţământ mediu. Cele mai mari probleme în rândul liceenilor sunt indiferenţa şi gradul redus de implicare în activităţi extracurriculare educative, care să sporească nivelul de dezvoltare personală.

Scopul programului: Scopul programului AIESEC pentru liceeni este de a spori nivelul de implicare a acestora în activităţile extracurriculare care presupun dezvoltarea abilităţilor şi a capacităţilor proprii. În acest sens, AIESEC a dezvoltat şi derulează 4 proiecte, cu diverse tematici, pentru elevii claselor liceale. Aceste proiecte sunt marca UpGreat, fiecare dintre ele având o tematică diferită.

Program de conferinţe interne Problematică: Tinerii care intră în cadrul organizaţiei duc lipsă, cel puţin în perioada incipientă, de pregătirea şi de cunoştinţele necesare pentru a-şi începe activitatea. Din această cauză, dar şi pentru a spori nivelul de pregătire al membrilor AIESEC, organizaţia desfăşoară conferinţe şi sesiuni de traininguri, workshopuri, teambuildinguri pentru dezvoltarea membrilor.

Scopul programului: Scopul programului de conferinţe interne este de a dezvolta membrii organizaţiei, astfel încât aceştia să genereze rezultate maxime în activitatea lor ulterioară. Astfel, AIESEC Chişinău organizează anual 7 conferinţe. Acestea sunt: LTS I şi II (Local Training Seminar), LPM (Local Planning Meeting), iTtT (Train the Trainers), Perforum, MTC (Moldova Training Conference) şi NC (National Congress).


LTS Primavară

Conferinţa Perforum

Programul Globex

UpGreat Leadership

Global Village

Forumul Perforum

LTS Primăvară

Recrutare


5

Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

Proiectele AIESEC Program Studenţi

Program Conferinţe

Program Liceeni

Business Arena - Global Challenge

UpGreat - Leadership

Train The Trainers

Soft Skills Project

UpGreat - Project Management

Local Training Seminar I and II

Business Arena - Marketing

UpGreat - Entrepreneurship

Moldova Training Conference

Recrutări Globex

UpGreat - Orientare profesională

Perforum

Recrutări AIESEC

National Congress Local Planning Meeting

Business Arena - GChallange

Soft Skills Project

Proiect pentru studenţii de la facultăţile cu profil economic, anii II şi III preponderent. Participanţii sunt divizaţi sau trebuie să se înregistreze în echipe de 5 persoane. Apoi sunt repartizaţi în grupe a câte 5 echipe care, pe parcursul a 6 ani virtuali, trebuie să ia decizii ce ţin de topmanagementul unei companii internaţionale. Finala urmează să se desfășoare între 6 echipe cel mai bine clasate. Între rundele de joc sunt organizate traininguri şi studii de caz din partea c o m p a n i i l o r p a r t e n e re. Tra n s p a re n ţ a ş i obiectivitatea campionatului este asigurată de business simulatorul on-line www.cesim.com.

Proiect pentru studenţii din anul I, care urmează să se desfăşoare în 2 valuri a câte 2 săptămâni. Pe parcursul proiectului, participanţii vor beneficia de traininguri pe soft-skills (aptitudini complementare celor deprinse în cadrul facultăţii) pe teme precumi: „Life goal setting“, „Managementul timpului“ „Comunicare eficientă“, „Managementul stresului“ etc. În weekenduri, participanţii urmează să beneficieze, împreună cu participanţii proiectului „UpGreat - Entrepreneurship“ de întâlniri cu antreprenorii din Republica Moldova.

Recrutări Globex Globex reprezintă programul de stagii de practică internaţionale, derulat de AIESEC Chişinău. În anul precedent, peste 50 de studenţi din Chişinău au avut oportunitatea să plece într-un stagiu de practică în ţări ca: Indonezia, China, Polonia, Cehia, Lituania etc. AIESEC Chişinău organizează anual două recrutări pentru programul Globex: toamna şi primăvara. În timpul recrutării, programul este promovat intensiv în rândul studenţilor de la facultăţile cu profil economic, jurnalism, psihologie etc. După încheierea perioadei de promovare, aplicanţii urmează să treacă de un interviu individual şi de un centru de evaluare.


Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

6

Business Arena - Marketing

UpGreat - Leadership

Conceptul este similar celui al proiectului „Business Arena - Global Challange“, dar, spre deosebire de acesta, în proiectul destinat marketingului participanţii va trebui să ia decizii ce ţin de activitatea de marketing a unei companii internaţionale. Audienţa-ţintă a proiectului o constituie studenţii de la specialitatea de marketing.

Proiect pentru elevii claselor liceale, structurat în 3 etape. Prima etapă o constituie trainingurile de dezvoltare personală. Participanţii urmează să beneficieze de sesiuni pe teme ca: „Leadership“, „Managementul Echipei“, „Comunicare în public“. A doua etapă este constituită din traininguri de dezvoltare a unei organizaţii, cum ar fi: „Recrutare“, „Structură“, „Procese Interne“ etc. În cea de-a treia etapă, participanţii trebuie să fondeze în liceele lor organizaţii de liceeni. Sunt preconizate trei valuri, în următoarele sectoare ale Chişinăului: Centru, Râşcani, Botanica. În total, participanţi din 10 licee.

Recrutări AIESEC Pentru a asigura continuitatea organizaţiei, AIESEC organizează anual două recrutări de membri: toamna şi primăvara. În etapa iniţială a recrutări are loc promovarea intensă a organizaţiei în rândul audienţei-ţintă, care este constituită din studenţii anului I. Universităţile în care AIESEC se promovează activ sunt: ASEM, USM, ULIM, IRIM, IMI-NOVA. După încheierea perioadei de aplicare, candidaţii sunt invitaţi la prima etapă de selecţie, interviul personal. Dacă trec de prima etapă, sunt invitaţi la cea de-a doua, centrul de evaluare, în cadrul căruia participanţii urmează să lucreze în echipe. Recrutările sunt perioadele în care AIESEC rulează cel mai mare volum de comunicaţii, astfel promovând şi partenerii organizaţiei.

UpGreat - Project management Proiect preponderent pentru participanţii ediţiei „UpGreat - Leadership“ care au constituit în liceele lor organizaţii de elevi. Aceştia vor beneficia de un c u r s c o m p l e t d e i n s t r u i re î n d o m e n i u l managementului proiectelor. În paralel, ei va trebui să dezvolte concepte de proiecte pentru organizaţiile liceale în care activează. Pe toată perioada desfășurării „UpGreat - Project management”, AIESEC Chişinău va delega o persoană responsabilă de buna implementare a proiectelor.

UpGreat - Entrepreneurship

UpGreat Orientare profesională

Proiect pentru elevii claselor liceale, constituit din două etape. În prima etapă, tinerii vor beneficia de traininguri teoretice de antreprenoriat şi educaţie financiară pe teme precum: „Gestionarea finanţelor proprii“, „Investiţii“, „Dezvoltarea conceptului de business“ etc. În cea de-a doua etapă, tinerii urmează să participe la întâlniri cu diverşi antreprenori sau cu oameni din companiile din Moldova. Proiectul urmează să se desfăşoare în 4 valuri, pe o durată de 4 săptămâni, iar în fiecare weekend este planificată o întâlnire cu antreprenori.

Proiect pentru liceenii claselor a XII-a, în două etape. Prima etapă constă în livrarea trainingurilor pe teme ca: „Evaluare personală“, „Setarea scopurilor“, „Cum alcătuim un CV“, „Cum ne prezentăm la un interviu“. Cea de-a doua etapă este constituită dintr-un târg al oportunităţilor pentru liceeni. La acest târg urmează să fie invitaţi reprezentanţi ai universităţilor, ai ONG-urilor de tineret etc. Evenimentul va fi unul de tip forum, după modelul „Târgului de Cariere“ și urmează să fie organizat de către participanţii proiectului.


7

Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

Local Training Seminar I şi II Conferinţă de patru zile pentru membrii noi recrutaţi în organizaţie. La această conferinţă ei sunt familiarizaţi cu oportunităţile, cultura, istoria, modul de funcţionare al organizaţiei. De asemenea, în cadrul acestei conferinţe, membrii noi primesc pregătiri pe următoarele teme: „Proactivitate“, „Evaluare personală“, „Comunicare şi Feedback“ etc. La conferinţă participă şi membrii AIESEC cu experienţă, dar aceștia beneficiază de alte sesiuni, cu un nivel de pregătire superior.

Train the Trainers Conferinţă de patru zile, cu scopul de a dezvolta următoarea generaţie de traineri din cadrul organizaţiei şi nu doar. Delegaţii conferinţei urmează să fie divizaţi în trei grupuri: primul grup pentru trainerii începători din AIESEC, al doilea pentru trainerii cu experienţă din AIESEC, iar cel de-al treilea - pentru studenţi, elevi şi reprezentanţi ai ONG-urilor de tineri din Moldova, care doresc să se dezvolte în această direcţie.

Local Planning Meeting

Perforum

Conferinţă de patru zile, cu participarea tuturor membrilor AIESEC, pentru planificarea activităţilor pentru următorul mandat la nivel local. În cadrul conferinţei este adaptată strategia locală la cea naţională, sunt setate obiectivele locale, sunt adaptate sturctura, procesele interne, indicatorii de performanţă şi politica de comunicare pentru creşterea randamentului organizaţiei.

Conferinţă de trei zile cu tematica „Performanţă Organizaţională“. La conferinţă participă membrii AIESEC şi reprezentanţi ai ONG-urilor din Moldova. Sesiunile livrate în cadrul conferinţei ţin de: „Viziune, obiective organizaţionale“, „Procese interne“, „Structură organizaţională”, „Indicatori de performanţă“ etc. Conferinţa este precedată de un forum care se desfăşoară la Chişinău, unde reprezentaţii ONG-urilor prezente au posibilitatea de a face schimb de opinii şi de a iniţia viitoare parteneriate, proiecte în comun.

Moldova Training Conference Conferinţă de patru zile pentru membrii AIESEC Chişinău, AIESEC Bălţi şi AIESEC Cahul. În cadrul acestei conferinţe, delegaţii participă la sesiuni pe ariile funcţionale. Pe parcursul perioadei de desfăşurarea a conferinţei, aceştia primesc pregătiri, participă la workshopuri ce ţin direct de sfera de activitate personală din cadrul organizaţiei. Astfel, conform structurii, temele abordate sunt: „Resurse Umane“, „Marketing“, „Finanţe“, „Proiecte“, „Vânzări“ etc.

National Congress Conferinţă de patru zile pentru echipele de conducere AIESEC Moldova, Chişinău, Bălţi şi Cahul. În cadrul acestei conferinţe, sunt stabilite direcţiile de dezvoltare AIESEC Moldova pentru următorul an, sunt setate obiectivele naţionale, sunt introduse proiecte şi programe noi, ce urmează să fie rulate pe parcursul anului care vine.


National Congress

NTS Team

Global Village

Perforum

Transition

MTC

Partners

HR School


9

Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

Business Arena - Global Challenge Dezvoltarea capacităţii de decizie în mediul de business a studenţilor de la facultăţile cu profil economic Audienţă-ţintă: Studenţii anilor II, III şi masteranzii de la facultăţile de economie Perioada: Octombrie - Decembrie 2012 Scop:

Proiectul constă în 2 etape: Etapa grupelor şi Finala campionatului Desfăşurarea:

După închiderea aplicărilor, echipele înregistrate sunt divizate în 4 grupe a câte 5 echipe. Pentru a se familiariza cu platforma www.cesim.com, care asigură obiectivitatea campionatului, echipele au la dispoziţie 2 runde de pregătire. Apoi urmează 6 runde în care participanții trebuie să ia decizii ce ţin de managementul de top al companiei pe care o gestionează. După fiacare rundă, echipele vizualizează rezultatele deciziilor luate. Între timp, echipele urmează să beneficieze de 6 traininguri axate pe indicatorii cu care operează platforma, astfel încât să aibă posibilitatea să o înţeleagă mai bine şi să ia decizii axate pe raţionamente logice. Totodată, urmează să fie organizate 6 studii de caz din partea companiilor partenere, în care echipele participante va trebui să vină cu soluţii de management la o situaţie din economia reală descrisă de companie. Finala: Echipele care vor înregistra cele mai bune rezultate în urma celor 6 runde de concurs vor participa la finala campionatului. Aceasta constă într-o competiţie similară, în care echipele vor avea la dispoziţie la fel 6 runde de concurs, dar în care deciziile trebuie să fie luate în jumătătate de oră. După aflarea rezultatelor, echipele cu cele mai bune rezultate urmează să fie premiate de către partenerii proiectului. Etapa grupelor:

Par tenerii proiectului din anul precedent: Orange, BCR Chişinău, Gasnatural Fenosa, târguldecariere, Opera Studio şi Coca-Cola. Acestora li s-a alăturat şi grupul local de parteneri: Starnet, Amplica, Aqua Uniqa, ASEM, Indigo Ogilvy, Studio With Love, AEGIS şi Evenda.


Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

Beneficiile partenerilor Beneficii de promovare ź prezenţa companiei la conferinţa de presă; ź apariţia logotipului companiei pe 75 de afişe şi 1000 de ź ź ź ź ź ź ź ź

flayere; organizarea a 3 studii de caz pentru participanţi; prezentarea companiei la unul dintre evenimente pentru 30 de minute; apariţia logotipului companiei pe site-ul proiectului; prezenţa bannerului companiei în cadrul evenimentelor şi la închiderea proiectului; posibilitatea de a premia echipa învingătoare; posibilitatea organizării unui eveniment personalizat; menţionarea aportului companiei în buletinele informative (newsletters) AIESEC; posibilitatea de a sponsoriza o echipă în cadrul finalei (tricouri, accesorii), aceasta urmând să poarte numele companiei dvs.

Beneficii HR ź accesul la CV-urile

participanţilor.

10


11

Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

Soft Skills Project Oferirea cunoştinţelor complementare celor universitare pentru facilitarea angajării studenţilor Audienţă-ţintă: Studenţii anilor I şi II de la facultatea de economie Perioada: Februarie 2013 Scop:

Proiectul constă în 2 etape: Traininguri şi întâlniri cu antreprenorii din Republica Moldova Desfăşurarea:

După închiderea aplicărilor, aplicanţii urmează să fie divizaţi în două grupuri. Fiecare grup de participanţi va beneficia de două săptămâni de traininguri şi workshopuri pe teme ca: „Life goal Setting“, „Managementul Timpului“, „Comunicare în public“, „Managementul Echipei“ etc. Trainingurile urmează să fie livrate de către echipa internă de traineri AIESEC, de către Alumni (absolvenţi) AIESEC şi de reprezentanţii companiilor partenere. Întâlnirile cu antreprenorii: Deoarece proiectul se desfăşoară simultan cu „UpGreat - Entrepreneurship”, participanţii acestui proiect urmează să beneficieze de oportunitatea de a întâlni antreprenori din Moldova în cadrul „offline”-urilor organizate. În cadrul acestor întâlniri, participanţii vor avea posibilitatea să adreseze întrebări, să-şi expună părerile şi, de ce nu?, să se angajeze în cadrul companiei reprezentate de către antreprenorul prezent la întâlnire. Traininguri:

Participanţii proiectului „Next Step 2010" în cadrul unei sesiuni de traininguri. „Next Step“ a fost un proiect AIESEC, în 5 ediţii, cu un concept similar. Din cauza lipsei de continuitate, proiectul nu a fost desfăşurat în anul 2011. Prin proiectul „Soft Skills Project“ ne propunem să reînviem acest concept.


Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

Beneficiile partenerilor Beneficii de promovare źplasarea logotipului companiei pe materialele promoţionale:

75 de afişe, 1000 de flayere; źplasarea logotipului companiei în rubrica proiectului de pe www.chisinau.aiesec.md; ź distribuţia materialelor promoţionale în rândul participanţilor; źdiscurs de 15 minute la închiderea şi la deschiderea proiectului; źposibilitatea realizării unui sondaj, workshop, training pentru participanţii proiectului; źamplasarea bannerului în sala de traininguri; audienţă - 60 de studenţi; ź posibilitatea repartizării unor accesorii personalizate ale comapaniei (pixuri, carnete, mape) în calitate de welcome package; ź menţionarea aportului companiei în comunicatul postproiect, care urmează să fie publicat pe site şi în buletinele informative (newsletters) AIESEC.

Beneficii HR ź accesul la CV-urile

participanţilor.

12


13

Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

Business Arena - Marketing Dezvoltarea capacităţii de decizie în domeniul de marketing a studenţilor de la facultăţile cu profil economic Audienţă-ţintă: Studenţii anilor II, III şi masteranzii de la facultăţile de business şi administrare, marketing Perioada: Martie - Aprilie 2013 Scop:

Proiectul constă în 2 etape: Etapa grupelor şi Finala campionatului Desfăşurarea:

După închiderea aplicărilor, echipele înregistrate sunt divizate în 4 grupe a câte 5 echipe. Pentru a se familiariza cu platforma www.cesim.com, care asigură obiectivitatea campionatului, echipele au la dispoziţie 2 runde de pregătire. Apoi urmează 6 runde în care trebuie să ia decizii ce ţin de managementul departamentului de marketing al companiei. După fiacare rundă, echipele vizualizează rezultatele deciziilor luate. Între timp, echipele urmează să beneficieze de 6 traininguri axate pe indicatorii cu care operează platforma, astfel încât să aibă posibilitatea să o înţeleagă mai bine şi să ia decizii axate pe raţionamente logice. Totodată, urmează să fie organizate din partea companiilor partenere 6 studii de caz în care echipele participante va trebui să vină cu soluţii de marketing la o situaţie din economia reală descrisă de companie. Finala: Echipele care vor înregistra cele mai bune rezultate în urma celor 6 runde de concurs vor participa la finala campionatului. Aceasta constă într-o competiţie similară, în care echipele vor avea la dispoziţie la fel 6 runde de concurs, dar unde deciziile trebuie să fie luate în jumătătate de oră. După aflarea rezultatelor, echipele cu cele mai bune rezultate urmează să fie premiate de către partenerii proiectului. Etapa grupelor:

Platfoma www.cesim.com permite participanţilor să ia decizii ce ţin de design, de canale de distribuţie şi promovare, de naming şi de nivelul de investiţie pentru fiecare produs. Aceste oportunităţi fac din platforma Cesim cel mai real simulator de business, care este folosit de companii cu renume, cum ar fi Microsoft, Coca-Cola, UBS etc.


Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

Beneficiile partenerilor Beneficii de promovare ź prezenţa companiei la conferinţa de presă; ź apariţia logotipului companiei pe 75 de afişe şi 1000 de ź ź ź ź ź ź ź ź

flayere; organizarea a 3 studii de caz pentru participanţi; prezentarea companiei la unul dintre evenimente pentru 30 de minute; apariţia logotipului companiei pe site-ul proiectului; prezenţa bannerului companiei în cadrul evenimentelor şi la închiderea proiectului; posibilitatea de a premia echipa învingătoare; posibilitatea organizării unui eveniment personalizat; menţionarea aportului companiei în buletinele informative (newsletters) AIESEC; posibilitatea de a sponsoriza o echipă în cadrul finalei (tricouri, accesorii), aceasta urmând să poarte numele companiei dvs.

Beneficii HR ź accesul la CV-urile

participanţilor.

14


15

Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

Recrutări Globex Oferirea unei experienţe internaţionale studenţilor din Republica Moldova Audienţă-ţintă: Studenţii anilor I, II şi III de la facultăţile de economie, psihologie, limbi străine, pedagogie. Perioada: Octombrie 2012, Februarie - Martie 2013 Scop:

Rediscover yourself in a new place

Recrutarea constă în 2 etape: promovarea programului şi selecţia participanţilor Desfăşurarea:

Globex este un program continuu, care stă la dispoziţia studenţilor pe tot parcursul anului. Cu toate acestea, deoarece studenţii au vacanţe în perioadele de vară şi iarnă, cele mai productive perioade pentru promovarea programului sunt lunile octombrie (pentru plecarea pe timpul iernii) şi februarie - martie (pentru plecarea pe timpul verii). În timpul campaniilor de promovare, programul este mediatizat în cadrul portalelor de ştiri on-line, al universităţilor, unde sunt organizate măsuţe de informare şi, de asemenea, prin plasarea bannerelor pe site-urile pe care este prezentă audienţa-ţintă a programului. Universităţile în care este promovat intensiv programul Globex sunt: USM, ULIM, ASEM şi IRIM. Studenţii interesaţi pot aplica pentru program pe site-ul www.globex.md. Selecţia participanţilor: După aplicare, candidatul este telefonat şi chemat la un interviu individual. Adăugător interviului individual, persoana trebuie să-și demonstreze abilităţile de conversaţie în limba engleză. După interviul individual, candidaţii trebuie să treacă printr-un „weekend de pregătire“, la care li se livrează informaţie importantă pentru viitorul stagiu de practică. După această etapă, participanţii primesc acces la platforma internaţională www.myaiesec.net şi urmează să-şi caute proiectul internaţional în care doresc să-şi desfăşoare stagiul de practică. Promovarea programului:

Felicia Luchianenco, participantă a programului Globex. În cadrul stagiului său internaţional de practică, Felicia a luat parte la un proiect social pentru elevi, desfăşurat în Polonia. În cadrul proiectului, Felicia era responsabilă de livrarea trainingurilor pentru elevi şi, de asemenea, reprezenta Moldova la evenimentele organizate.


Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

Beneficiile partenerilor Beneficii de promovare źamplasarea logotipului companiei pe 150 de afişe; źamplasarea logotipului companiei pe 1000 de broşuri; ź rularea publicităţii companiei dumnevoastră înainte de

prezentarea conceptului Globex, în cadrul weekend-urilor de pregătire pentru EP; ź plasarea bannerului în sala de interviuri şi în sala centrului de evaluare; audienţă - 120 de persoane; ź plasarea bannerului în sală la "weekenduri de pregătire"; audienţă - 50 de persoane; ź posibilitatea oferirii unor accesorii care să fie utilizate în timpul stagiului de practică de către participant (carnet, mapă, pix etc.).

Beneficii HR ź accesul la CV-urile aplicanţilor

care au trecut de procesul de selecţie AIESEC.

16


17

Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

Recrutări AIESEC Scop:

Asigurarea continuităţii organizării activităţilor

AIESEC Studenţii anului I de la facultăţile de economie, business, jurnalism şi ştiinţe ale comunicării Perioada: Septembrie 2012, Martie 2013 Audienţă-ţintă:

Recrutarea constă în 2 etape: promovarea organizaţiei şi selecţia viitorilor membri Desfăşurarea:

Pe r i o a d a d e p r o m o va r e a organizaţiei durează 3 săptămâni. Pe parcursul acestei perioade sunt printate materiale promoţionale, cărţulii informative şi sunt deschise aplicările pe site-ul www.chisinau.aiesec.md. AIESEC este promovat în universităţile cele mai mari: USM, ASEM, ULIM şi IRIM, prin măsuţe de informare, prezentări prin auditorii şi „Big Pictures“ - prezentări cu durata de o oră şi cu audienţă mare. Selecţia membrilor: După expirarea perioadei de aplicare şi după închiderea aplicărilor, candidaţii urmează să treacă printrun proces de selecţie. Prima etapă de selecţie este interviul individual, în timpul căruia aflăm mai multe detalii despre interesele, abilităţile şi competenţele, motivaţia şi disponibilitatea de timp a candidatului. Dacă candidatul trece de prima etapă de selecţie, este invitat la centrul de evaluare, care are loc în weekend şi constă într-o activitate în echipe. Candidaţii sunt divizaţi în grupuri şi trebuie să dezvolte o soluţie la o situaţie de business a unei companii. La finalizarea timpului acordat pentru lucrul în echipă, candidaţii trebuie să scrie individual soluţia la care au convenit. Odată trecuţi de această etapă, candidaţii devin oficial membri AIESEC şi începe perioada de inducţie în cadrul organizaţiei. Promovarea organizaţiei:

Rectorul ASEM, Grigore Belostecinic, în timpul prezentării AIESEC din ASEM. În cadrul prezentărilor AIESEC, participanţii şi potenţialii membri au posibilitatea să cunoască mai bine organizaţia, oportunităţile şi beneficiile pe care le oferă, modul de funcţionare a acesteia şi partenerii care ne susţin activităţile.


Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

Beneficiile partenerilor Beneficii de promovare źamplasarea logotipului companiei pe 150 de afişe; źamplasarea logotipului companiei pe 1000 de broşuri; ź prezenţa bannerului companiei în cadrul celor 3 prezentări

AIESEC; audienţă - 50 de persoane; źrularea publicităţii companiei dumnevoastră înainte şi după prezentările AIESEC, în pauzele de la weekendul de pregătire şi înainte de deschiderea centrului de evaluare; źdistribuţia materialelor companiei în cadrul evenimentelor; ź plasarea bannerului în sala de interviuri şi în sala centrului de evaluare; audienţa - 200 de persoane; ź plasarea bannerului în sală la "weekenduri de pregătire"; audienţă - 80 de persoane.

Beneficii HR ź accesul la CV-urile aplicanţilor

care au trecut de procesul de selecţie AIESEC.

18


19

Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

UpGreat Leadership Iniţierea organizaţiilor în licee şi dezvoltarea top managementului acestora Audienţă-ţintă: Elevii claselor liceale ai liceelor din capitală şi din suburbii Perioada: Octombrie - Noiembrie 2012 Scop:

Desfăşurarea:

UpGreat Leadership constă în 2 etape: I. Traininguri; II. Iniţierea organizaţiilor din licee În prima etapă, participanţii vor beneficia de traininguri în două module. Primul modul îl constituie trainingurile de dezvoltare personală. Temele abordate urmează să fie: „Stilul de leadership“, „Analiza personală“, „Comunicare în public“, „Managementul timpului“ etc. Al doilea modul în constituie trainingurile de dezvoltare organizaţională, un ghid despre cum trebuie să fie constituită o organizaţie astfel încât ea să funcţioneze şi să genereze rezultate. Trainingurile urmează să se desfăşoare după orele curriculare şi vor fi livrate de către echipa de traineri AIESEC, Alumni AIESEC şi tineri internaţionali veniţi pentru proiect. Trainingurile servesc ca informaţie teoretică pentru următoarea etapă a proiectului. Iniţierea organizaţiilor din licee: În această etapă, liceenii care au beneficiat de pregătiri teoretice va trebui să iniţieze propriile organizaţii în liceele în care învaţă. AIESEC urmează să le pună la dispoziţie toată informaţia necesară, să ofere coaching şi consultanţă prin intermediul echipei de traineri. După deschiderea organizaţiei, participanţii va trebui să deruleze prima lor recrutare de membri, să dezvolte concepte de proiecte şi de evenimente pe care urmează să le desfăşoare în liceul lor. Prin deschiderea organizaţiilor, impactul indirect al proiectului creşte considerabil. Traininguri:

Închiderea proiectului UpGreat Leadership, ediţia primăvară 2012 În cadrul închiderii proiectului din anul precedent, participanţii au avut posibilitatea să participe la un eveniment în premieră organizat în Moldova. Evenimentul a fost numit „Act as if“, iar tinerii s-au prezentat aşa cum vor să fie văzuţi în 20 de ani.


Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

Beneficiile partenerilor Beneficii de promovare źplasarea logotipului companiei pe materialele promoţionale:

75 de afişe, 300 de flayere; ź plasarea logotipului companiei în rubrica proiectului de pe www.chisinau.aiesec.md; ź distribuirea materialelor promoţionale în rândul participanţilor; ź discurs de 15 minute la închiderea şi la deschiderea proiectului; ź posibilitatea realizării unui sondaj, workshop, training pentru participanţii proiectului; ź amplasarea bannerului în sala de traininguri; audienţă 100 de tineri; ź posibilitatea repartizării unor accesorii personalizate ale comapaniei (pixuri, carnete, mape) în calitate de welcome package; ź posibilitatea de sponsorizare a unei organizaţii formate într-un liceu; ź menţionarea aportului companiei în comunicatul postproiect, care urmează să fie publicat pe site şi în buletinele informative (newsletters) AIESEC;

Alt gen de beneficii

20


21

Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

UpGreat Project Management Dezvoltarea capacităţii de organizare a proiectelor în cadrul organizaţiilor din licee Audienţă-ţintă: Liceenii din organizaţiile deschise prin intermediul proiectului „UpGreat Leadership“ Perioada: Noiembrie - Decembrie 2012 Scop:

Desfăşurarea:

UpGreat Project Management constă în 2 etape: I. Traininguri; II. Desfăşurarea proiectelor În prima etapă a proiectului, participanţii vor beneficia de traininguri pe domeniul de project management. Aceştia vor trece printr-un curs integrat de project management special adaptat pentru nivelul lor de înţelegere. Astfel, participanţii vor avea sesiuni după cum urmează: „Determinarea problemei“, „Scopul şi obiectivele proiectului“, „Planificarea activităţilor, a resurselor, a timpului“, „Implementarea, monitorizarea şi evaluarea impactului proiectului“. În acelaşi timp, participanţii trebuie, pe baza informaţiei obținute la traininguri, să elaboreze propriile concepte de proiecte, acestea urmând să fie realizate prin intermediul organizaţiilor din licee. Desfăşurarea proiectelor: După încheierea primei etape a proiectului, participanţii, împreună cu organizaţiile din care fac parte, urmează să pună în practică conceptele de proiecte elaborate. Pe parcursul acestei etape, participanţii vor beneficia de un coach din partea AIESEC Chişinău, care va asigura respectarea termenilor de timp şi implementarea corectă a conceptului de proiect. Dacă proiectul se dovedeşte a fi unul de real impact, atunci conceptul de proiect urmează să fie multiplicat şi realizat şi în celelalte organizaţii liceale. Traininguri:

Cristian Cartofeanu, elev al liceului „Ion Creangă”, participant la UpGreat Project Management 2011 În cadrul ceremoniei de închidere, participanţii trebuia să-şi prezinte conceptul de proiect. Cristian a venit cu un concept elaborat, despre modul în care liceul poate scădea cheltuielile dacă trece la încălzire pe bază de materie ecologic pură


Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

Beneficiile partenerilor Beneficii de promovare źplasarea logotipului companiei pe materialele promoţionale:

25 de afişe şi 300 de flayere; ź plasarea logotipului companiei în rubrica proiectului de pe www.chisinau.aiesec.md; ź distribuirea materialelor promoţionale în rândul participanţilor; ź discurs de 15 minute la închiderea şi la deschiderea proiectului; źposibilitatea realizării unui sondaj, workshop, training pentru participanţii proiectului; ź amplasarea bannerului în sala de traininguri; audienţă - 50 de tineri; ź posibilitatea repartizării unor accesorii personalizate ale comapaniei (pixuri, carnete, mape) în calitate de welcome package; ź posibilitatea de sponsorizare a unui proiect; ź menţionarea aportului companei în comunicatul postproiect, care urmează să fie publicat pe site şi în buletinele informative (newsletters) AIESEC.

Alt gen de beneficii

22


23

Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

UpGreat Entrepreneurship Dezvoltarea abilităţilor de gestionare a finanţelor proprii şi a spiritului antreprenorial în rândul elevilor de liceu Audienţă-ţintă: Liceenii claselor a IX-a - a XII-a, preponderent cele cu profil real Perioada: Februarie 2013 Scop:

Desfăşurarea:

UpGreat Entrepreneurship constă în 2 etape: I. Traininguri; II. Întâlniri cu antreprenori În prima etapă a proiectului, participanţii vor beneficia de traininguri pe domeniul de antreprenoriat şi educaţie financiară. Astfel, participanţii vor avea posibilitaea să-şi dezvolte capacităţile de gestionare a resurselor financiare proprii, urmând să beneficieze de traininguri ca: „Venituri şi cheltuieli”, „Activitate bancară” etc. De asemenea, participanţii vor avea posibiliteatea să pună în practică cunoştinţele teoretice căpătate prin intermediul jocului de educaţie financiară „Cashflow 101” şi „Cashflow 102”. Acestea reprezintă simulatoare ale activităţii de gestiune financiară, concepute de către R. Kyiosaki, expert în domeniul educaţiei financiare din SUA. Întâlniri cu antreprenori: După încheierea unei săptămâni de traininguri, participanţii proiectului urmează să participe la întâlniri cu antreprenorii din Republica Moldova. În cadrul acestor întâlniri, participanţii vor avea posibilitatea să adreseze întrebări, să primească anumite sugestii din partea antreprenorilor şi să îşi creeze o impresie mai largă asupra mediului de business din Moldova. Traininguri:

Alexandru Bordea, director general Evenda În cadrul ceremoniilor de deschidere şi de închidere a proiectelor, sunt invitaţi şi reprezentanţi ai companiilor partenere AIESEC. Astfel, aceştia au posibilitatea să interacţioneze cu participanţii proiectului şi să-şi promoveze propria companie.


Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

Beneficiile partenerilor Beneficii de promovare źplasarea logotipului companiei pe materialele promoţionale:

75 de afişe, 1000 de flayere; ź plasarea logotipului companiei în rubrica proiectului de pe www.chisinau.aiesec.md; ź distribuirea materialelor promoţionale în rândul participanţilor; ź discurs de 15 minute la închiderea şi la deschiderea proiectului; ź posibilitatea realizării unui sondaj, workshop, training pentru participanţii proiectului; ź amplasarea bannerului în sala de traininguri; audienţă 100 de tineri; ź amplasarea bannerului în sala întâlnirilor cu antreprenorii; ź posibilitatea repartizării unor accesorii personalizate ale comapaniei (pixuri, carnete, mape) în calitate de welcome package; ź menţionarea aportului companiei în comunicatul postproiect, care urmează să fie publicat pe site şi în buletinele informative (newsletters) AIESEC;

Alt gen de beneficii

24


25

Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

UpGreat Orientare profesională Informarea participanţilor cu privire la oportunităţile pe care le au după terminarea liceului Audienţă-ţintă: Liceenii claselor a XI-a și a XII-a, inclusiv tinerii din suburbiile Chişinăului Perioada: Aprilie 2013 Scop:

Desfăşurarea:

UpGreat Entrepreneurship constă în 2 etape: I. Traininguri; II. Târg de oportunităţi În prima etapă a proiectului, participanţii vor beneficia de traininguri pe teme precum: „Self assessment“, „Life goal setting“, vor avea posibilitatea să elaboreze propriul CV, exemple de scrisori de motivaţie, să treacă un test de personalitate care să identifice domeniile de specializare caracteristice fiecărui participant. Desfăşurarea proiectelor: Cea de-a doua etapă a proiectului constă în organizarea şi desfăşurarea unui „Târg de oportunităţi“. Acesta va fi de tip forum, unde vor fi invitaţi reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior şi reprezentanţi ai organizaţiilor de tineret din Republica Moldova. Târgul va fi organizat de către participanţii la proiect şi va fi promovat în rândul liceenilor din Chişinău şi din suburbii. În cadrul evenimentului, entităţile participante vor avea posibiltiatea să-şi promoveze oportunităţile pe care le oferă pentru tineri. Astfel, participanţii la târg îşi vor crea o impresie mai clară despre universitatea, facultatea şi specialitatea la care doresc să îşi facă studiile şi despre organizaţiile în care se regăsesc şi vor să activeze. Traininguri:

Târgul de oportunităţi este un eveniment după conceptul „Târgul de cariere“ „Târgul de cariere” reprezintă un eveniment care aduce împreună reprezentanţi ai companiilor şi persoanele care doresc să se angajeze, astfel facilitând comunicarea dintre aceştia. Târgul de oportunităţi işi propune acelaşi lucru.


Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

Beneficiile partenerilor Beneficii de promovare źplasarea logotipului companiei pe materialele promoţionale:

75 de afişe, 1000 deflayere; ź plasarea logotipului companiei în rubrica proiectului de pe www.chisinau.aiesec.md; ź distribuirea materialelor promoţionale în rândul participanţilor; ź discurs de 15 minute la închiderea şi la deschiderea proiectului; źposibilitatea realizării unui sondaj, workshop, training pentru participanţii proiectului; ź amplasarea bannerului în sala de traininguri; audienţă 100 tineri; ź amplasarea bannerului în sala „Târgului de oportunităţi”; ź posibilitatea repartizării unor accesorii personalizate ale companiei (pixuri, carnete, mape) în calitate de welcome package; ź menţionarea aportului companiei în comunicatul postproiect, care urmează să fie publicat pe site şi în buletinele informative (newsletters) AIESEC;

Alt gen de beneficii

26


27

Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

International Train the Trainers Dezvoltarea următoarelor generaţii de traineri din cadrul organizaţiei şi a celor externi Audienţă-ţintă: AIESEC-eri, studenţi, reprezentanţi ai ONG-urilor de tineri din Moldova Perioada: 6-9 Septembrie 2012 Scop:

Durata: International Train the Trainers este o conferinţă de

4 zile Descrierea detaliată:

Delegaţii conferinţei sunt repartizaţi în 3 grupuri. Primul grup este constituit de AIESEC-erii care participă pentru prima dată la acest gen de conferinţe, cel de-al doilea este consituit din AIESEC-erii care au mai participat la acest gen de conferinţe şi urmează ca trainingurile de care beneficiază ei să aibă un nivel mai înalt. Ultimul grup este format din participanţi internaţionali, studenţi din Republica Moldova şi reprezentanţi ai ONG-urilor de tineri. Pe parcursul celor partru zile de conferinţă, participanţii vor beneficia de sesiuni pe teme ca: „Managementul audienţei“, „Comunicare nonverbală“, „Elemente paraverbale“, „Comunicare în public“ etc. De asemenea, în cadrul conferinţei, delegaţii vor avea posibilitatea să pună în aplicare cunoştinţele obţinute. Aceştia va trebui să pregătească minisesiuni de training pe care să le livreze în faţa unei comisii şi să primească feedback din partea acesteia.

Beneficiile partenerilor źamplasarea logotipului companiei în rubrica proiectului de pe site-ul www.chisinau.aiesec.md; źamplasarea logotipului companiei în scrisorile de invitaţie pentru reprezentaţii ONG-urilor; źamplasarea logotipului companiei pe ecusoanele participanţilor; źprezentarea timp de o jumătate de oră a companiei în cadrul conferinţei; źplasarea bannerului companiei în cadrul sălii de conferinţă; ź menţionarea companiei în articolul post-eveniment al conferinţei, acesta fiind publicat în buletinul

informativ (newsletter) AIESEC; źrularea spoturilor companiei dumneavoastră în pauzele dintre sesiuni; ź posibilitatea repartizării unor accesorii personalizate (pixuri, carnete, mape) în calitate de welcome package; źadministrarea unui chestionar al companiei dumneavoastră în rândul participanţilor; ź posibilitatea de a asista la traininguri şi de a selecta potenţiali angajaţi pentru compania dumneavostră în materie de training;


Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

28

Local Training Seminar Fall and Spring Asigurarea unei inducţii calitative pentru membrii noi şi dezvoltarea abilităţilor de leadership pentru membrii cu experienţă Scop:

Audienţă-ţintă: Perioada:

AIESEC-eri

18-21 Octombrie 2012, Martie 2013

Durata: Local Training Seminar este o conferinţă bianuală

care durează 4 zile Descrierea detaliată:

În cadrul acestei conferinţe, delegaţii sunt repartizaţi în două grupuri. Primul grup îl constituie membrii AIESEC intraţi în ultima recrutare, iar cel de-al doilea este constituit din membrii AIESEC care au mai mult de 6 luni în organizaţie. În cadrul Local Training Seminar, membrii noi primesc informaţiile necesare despre viziunea, valorile, modul de funcţionare şi departamentele organizaţiei. De asemenea, aceştia beneficiază de instruire basic în domeniul de project management. Pentru membrii care au mai mult de 6 luni în AIESEC sunt organizate pregătiri pe teme precum: „Team management“, „time Management“, „Personal Branding“ etc. De asemenea, aceştia lucrează asupra workshopurilor din partea companiilor. Conferinţa se încheie cu o gală la care sunt premiaţi cei mai activi membri ai organizaţiei.

Beneficiile partenerilor źamplasarea logotipului companiei pe ecusoanele participanţilor; źprezentarea timp de o jumătate de oră a companiei în cadrul conferinţei; źplasarea bannerului companiei în sala de conferinţă; ź menţionarea companiei în articolul post-eveniment al conferinţei, acesta fiind publicat în buletinul

informativ (newsletter) AIESEC; źrularea spoturilor companiei dumneavoastră în pauzele dintre sesiuni; źposibilitatea repartizării unor accesorii personalizate (pixuri, carnete, mape) în calitate de welcome package; źadministrarea unui chestionar al companiei dumneavoastră în rândul participanţilor; źposibilitatea organizării unui workshop cu durata de 3 ore, pentru rezolvarea unei probleme din cadrul companiei, în acelaşi timp având posibilitatea să selectaţi în prealabil angajaţi pentru compania dumneavoastră.


29

Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

Moldova Training Conference Scop:

Asigurarea pregătirilor pe arii funcţionale a membrilor

AIESEC AIESEC-eri, AIESEC Chişinău, AIESEC Bălţi, AIESEC Cahul Perioada: Decembrie 2012 Audienţă-ţintă:

Durata: Moldova Training Conference este o conferinţă de

4 zile Descrierea detaliată:

Spre deosebire de conferinţele LTS, LPM, conferinţa aceasta este una naţională, la care participă membrii AIESEC din cele trei locale AIESEC: Chişinău, Cahul şi Bălţi. În cadrul acestei conferinţe, participanţii primesc pregătiri pe ariile funcţionale pe care activează. Astfel, sesiunile sunt divizate după tematică în următoarele grupuri: comunicare şi marketing, resurse umane, managementul proiectelor, finanţe, vânzări. Pentru a asigura un nivel înalt al pregătirilor, sesiunile sunt livrate de către alumni AIESEC Moldova care lucrează în domeniile de mai sus şi de către reprezentanţi ai companiilor. Astfel, MTC este conferinţa la care companiile pot interacţiona îndeaproape cu membri AIESEC. Conferinţa este încheiată de o gală, în cadrul căreia sunt premiate cele mai active locale din reţeaua AIESEC Moldova.

Beneficiile partenerilor źamplasarea logotipului companiei pe ecusoanele participanţilor; źprezentarea timp de o jumătate de oră a companiei în cadrul conferinţei; źplasarea bannerului companiei în sala de conferinţă; ź menţionarea companiei în articolul post-eveniment al conferinţei, acesta fiind publicat în buletinul

informativ (newsletter) AIESEC; źrularea spoturilor companiei dumneavoastră în pauzele dintre sesiuni; ź posibilitatea repartizării unor accesorii personalizate (pixuri, carnete, mape) în calitate de welcome package; źadministrarea unui chestionar al companiei dumneavoastră în rândul participanţilor; ź posibilitatea organizării unui workshop cu durata a 3 ore, pentru rezolvarea unei probleme din cadrul companiei, în acelaşi timp având posibilitatea să selectaţi în prealabil angajaţi pentru compania dumneavoastră.


Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

30

Perforum Creşterea performanţei organizaţionale în rândul ONG-urilor din R.Moldova Audienţă-ţintă: AIESEC-eri, reprezentanţii organizaţiilor Scop:

nonguvernamentale de tineret Perioada:

Februarie 2013

Durata: Perforum, conferinţa internaţională de performanţă

organizaţională, durează 3 zile Descrierea detaliată:

În cadrul conferinţei participanţii beneficiază de traininguri pe tema performanţei organizaţionale. Printre sesiunile livrate se numără cele pe „Procese şi eficientizarea lor“, „Indicatori de performanţă“, „Balance score card“, „Instrumente de tracking“ etc. Toată informaţia teoretică care este livrată este apoi structurată într-un ghid de performanţă organizaţională care este repartizat participanţilor conferinţei. Sesiunile sunt livrate de experţi în domeniu, reprezentanţi ai companiilor de consultanţă de business din Republica Moldova şi de peste hotare. De asemenea, conferinţa permite interacţiunea dintre reprezentanţii diverselor organizaţii de tineret, astfel servind ca punct de pornire penntru potenţiale colaborări şi proiecte comune.

Beneficiile partenerilor ź amplasarea logotipului companiei în rubrica proiectului de pe site-ul www.chisinau.aiesec.md; ź amplasarea logotipului companiei în scrisorile de invitaţie pentru reprezentaţii ONG-urilor; ź amplasarea logotipului companiei pe ecusoanele participanţilor; ź prezentarea timp de o jumătate de oră a companiei în cadrul conferinţei; ź plasarea bannerului companiei în sala de conferinţă; ź menţionarea companiei în articolul post-eveniment al conferinţei, acesta fiind publicat în buletinul

informativ (newsletter) AIESEC; ź rularea spoturilor companiei dumneavoastră în pauzele dintre sesiuni; ź posibilitatea repartizării unor accesorii personalizate (pixuri, carnete, mape) în calitate de welcome package; źadministrarea unui chestionar al companiei dumneavoastră în rândul participanţilor; ź ampasarea publicităţii companiei dumneavoastră în ghidul performanţei ogranizaţionale, elaborat în cadrul conferinţei; ź posibilitatea de a asista la traininguri şi de a selecta potenţiali angajaţi pentru compania dumneavostră în materie de training.


31

Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

National Congress Stabilirea strategiei şi a obiectivelor naţionale pentru următorul mandat Audienţă-ţintă: Echipele de conducere AIESEC Moldova, Chişinău, Bălţi şi Cahul Perioada: Iunie 2013 Scop:

Durata: National Congress este o conferinţă de 4 zile

Descrierea detaliată:

Este singura conferinţă AIESEC la care participă exclusiv echipele de conducere. În cadrul conferinţei este elaborată strategia naţională pentru următorul an, sunt setate direcţiile de dezvoltare şi obiectivele pentru următorul mandat. Sunt analizate produsele din anii precedenţi şi sunt definitivate produsele pe care urmează să le livreze AIESEC beneficiarilor pe parcursul următorului an. Deoarece la conferinţa aceasta sunt prezente doar echipele de conducere, în calitate de parteneri companiile pot desfăşura un workshop, în acelaşi timp având siguranţa că rezultatele obţinute vor avea calitate înaltă şi un grad de aplicabilitate ridicat. De asemenea, NC este locul perfect pentru posibilile angajări, deoarece reprezentanţii companiilor au posbilitatea să se convingă de nivelul de înţelegere în domeniul de planificare caracteristic membrilor echipelor de conducere AIESEC.

Beneficiile partenerilor źamplasarea logotipului companiei pe ecusoanele participanţilor; źprezentarea timp de o jumătate de oră a companiei în cadrul conferinţei; źplasarea bannerului companiei în sala de conferinţă; ź menţionarea companiei în articolul post eveniment al conferinţei, acesta fiind publicat în buletinul

informativ (newsletter) AIESEC; źrularea spoturilor companiei dumneavoastră în pauzele dintre sesiuni; ź posibilitatea repartizării unor accesorii personalizate (pixuri, carnete, mape) în calitate de welcome package; źadministrarea unui chestionar al companiei dumneavoastră în rândul participanţilor; ź posibilitatea organizării unui workshop cu durata a 3 ore, pentru rezolvarea unei probleme din cadrul companiei, în acelaşi timp având posibilitatea să selectaţi în prealabil angajaţi pentru compania dumneavoastră.


Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

32

Local Planning Meeting Creşterea randamentului organizaţiei prin alinierea activităţilor la strategia naţională Scop:

Audienţă-ţintă: Perioada:

AIESEC-eri

Iulie 2013

Durata: Local Planning Meeting este o conferinţă de 4 zile

Descrierea detaliată:

În cadrul acestei conferinţe este creată strategia locală pentru următorul an. Aceasta vine ca o adaptare a strategiei naţionale, cu stabilirea obiectivelor locale şi a direcţiilor de dezvoltare. Este definitivat portofoliu de proiecte pentru următorul an şi toată structura AIESEC este adaptată pentru atingerea obiectivelor locale. Astfel, la această conferinţă este adaptată organigrama, scopurile departamentelor, structura departamentelor, macroprocesele, sunt eficientizate microprocesele, sunt stabiliţi indicatorii de performanţă care urmează să fie măsuraţi. De asemenea, este stabilită politica de comunicare din cadrul organizaţiei. În ultimile sesiuni ale conferinţei sunt documentate toate schimbările introduse. Spre deosebire de alte conferinţe, LPM conține sesiuni de lucru, fiecare dintre ele fiind orientată spre activităţi în grup sau pe departamente.

Beneficiile partenerilor ź amplasarea logotipului companiei pe ecusoanele participanţilor; ź prezentarea timp de o jumătate de oră a companiei în cadrul conferinţei; ź plasarea bannerului companiei în sala de conferinţă; ź menţionarea companiei în articolul post-eveniment al conferinţei, acesta fiind publicat în buletinul

informativ (newsletter) AIESEC; ź rularea spoturilor companiei dumneavoastră în pauzele dintre sesiuni; ź posibilitatea repartizării unor accesorii personalizate (pixuri, carnete, mape) în calitate de welcome package; ź administrarea unui chestionar al companiei dumneavoastră în rândul participanţilor; ź posibilitatea organizării unui workshop cu durata a 3 ore, pentru rezolvarea unei probleme din cadrul companiei, în acelaşi timp având posibilitatea să selectaţi în prealabil angajaţi pentru compania dumneavoastră.


33

Portofoliu de programe şi proiecte AIESEC Chişinău 2012 - 2013

Beneficii anuale Beneficiile partenerilor anuali 1. invitaţii la şedinţele săptămânale AIESEC; de asemenea, invitaţii la toate evenimentele AIESEC; 2. promovarea ofertelor de angajare ale companiei dumneavoastră în cadrul reţelei AIESEC Chişinău; 3. promovarea ofertelor comerciale prin intermediul newsletter-elor şi a site-ului organizaţie; 4. posibilitatea organizării workshopurilor pe una dintre problematicile companiei dumneavoastră. În acest caz, se formează o echipă din rândul membrilor AIESEC cu experienţă, care lucrează în exclusivitatea asupra workshopului oferit de companie; 5. acces la informaţii datorită reţelei AIESEC, organizarea focus group-urilor, distribuirea sondajelor pentru acumularea informaţiei necesare companiei; 6. posibilitatea de a beneficia de experienţa unui tânăr din reţeaua AIESEC Internaţional prin intermediul programului de Exchange. Dumneavostră ne oferiţi informaţii ce ţin de activităţile pe care acesta urmează să le desfăşoare în compania dvs., iar noi căutăm candidatul potrivit; 7. oferirea posibilităţii unui stagiu de practică internaţional pentru angajaţii companiei dvs. Astfel aceştia au posibilitatea să facă un stagiu de practică într-o companie sau într-o asociaţie internaţională, pentru ca ulterior să implementeze experienţa internaţională în compania dumneavoastră. * Beneficiile anuale vin ca bonus la beneficiile oferite în cadrul proiectelor. Pe lângă acestea, AIESEC este deschis a oferi partenerilor beneficii suplimentare, atât timp cât acestea nu încalcă principiile şi valorile activităţii AIESEC.

Contacte:

Artur MIJA preşedinte AIESEC Chişinău artur.mija@aiesec.net +373 68 25 89 85 www.aiesec.md or. Chişinău, str. Căpriana, ASEM Bloc C, 502 A

AIESEC Chisinau Portofoliu  

AIESEC Chisinau Portofoliu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you