Page 1

weerbaarheidsprogramma


Woord vooraf... Met het weerbaarheidsprogramma LEV! willen we jongeren handvatten bieden om goede keuzes te maken en een verantwoorde leefstijl te ontwikkelen. Het is ontwikkelt voor jongeren vanaf 11 jaar en wordt altijd gegeven in groepsverband. Door te werken aan een gezond zelfbeeld, zelfinzicht, empathie en planning bereiden we de jongeren voor op de uitdagingen van het voortgezet onderwijs. Het LEV!-concept bestaat uit een interactieve training van twee volledige dagen. Bij voorkeur wordt de training gegeven op twee aaneensluitende dagen.

Methodiek

De LEV! training werkt met de BOMB-methodiek: Beeldvorming, Ordening, Meningsvorming en Besluitvorming. Deze methodiek stimuleert om zelf na te denken. Onder leiding van deskundige trainers ontdekken ze belangrijke principes door middel van de verscheidenheid van uitdagende werkvormen, filmpjes, denktriggers, confronterende situaties, stellingen en rollenspellen. LEV! is boordevol interactie en dynamisch samenspel. Kinderen leren voor zichzelf op te komen, maar daarbij ook rekening houden met de ander. Weerbaar zijn, dat vraagt moed, lef en veerkracht!

[2]

Aanbod voor uw school


„De leerlingen toonden veel betrokkenheid, stelden veel vragen en waren gemotiveerd om de werkvormen te doen. Bij de terugkoppelingen na de werkvormen merkte ik dat het ’kwartje viel’. Ze ontdekten dat groepsdruk en nieuwsgierigheid een sterke kracht vormen bij het nemen van beslissingen.” Trainer

Stichting Chris en Voorkom!

[3]


LEV!

[4]

Aanbod voor uw school


LEV!

LEV! is een Hebreeuws woord, dat ‘hart’ betekent. Het betekent niet alleen hart in de letterlijke zin van het woord. Het wordt gebruikt voor het hele innerlijk wezen van de mens, voor diegene die hij werkelijk is, zijn echte ‘ik’. LEV! wil jongeren laten ontdekken wie zij werkelijk zijn en wil hen ondersteunen, zodat ze op een goede en zorgvuldige manier met zichzelf omgaan en zo hun hart beschermen. LEV! wordt uitgesproken als ‘lef!’, wat in het Nederlands ‘moed’ en ‘durf’ betekent. Het vraagt lef om gezonde keuzes te maken. De letters LEV! vormen ook het eerste gedeelte van het woord ‘leven’. Met LEV! wordt de kern van het leven behandeld: dat waar het allemaal werkelijk om gaat en wie je als mens werkelijk bent.

Stichting Chris en Voorkom!

[5]


Vaste thema’s Het programma LEV! bestaat uit verschillende onderdelen, die naadloos op elkaar aansluiten en een doorgaande lijn vormen gedurende de twee dagen. Elk onderdeel bestaat uit een aantal vaste onderdelen en activiteiten, die de rode draad die door het programma loopt, bepalen. Daarnaast zijn er keuzeonderdelen. Deze gaan dieper in op bepaalde thema’s uit het programma. Door middel van deze keuzeonderdelen kan het programma op maat gemaakt worden voor de groep jongeren waaraan het programma wordt aangeboden. Een factor die het programma zo krachtig maakt, is dat de onderdelen zo nauw mogelijk aansluiten bij de jongeren zelf: bij hun behoeften, vragen en situatie. • Jij & respect (je bent uniek en waardevol) Hoofdvraag: ‘Wie ben je? • Jij & je doelambitie (ga voor goud) Hoofdvraag; Waar ga je voor? • Jij & de groep (wees (media)wijs) Hoofdvraag:Waardoor wordt je beinvloed? • Jij & grenzen. (heb lef om gezond te leven) Hoofdvraag: Wat zijn de risico’s, hoe stel je grenzen? • Jij & puberteit (heb lef om op te groeien) Hoofdvraag: Hoe ga je gezonde relaties aan? • Jij & lef (leef met lef, verantwoordelijkheid en keuzes) Hoofdvraag: Hoe leef ik verantwoord?

[6]

Aanbod voor uw school


Ouderavond LEV2Live

Een vast onderdeel van de LEV!-weerbaarheidstraining is een ouderavond voor de ouders van de leerlingen. Het doel van deze ouderavond is om de ouders te informeren over het programma, hen bewust te maken van de invloed die zij zelf hebben en hen uit te dagen zelf ook aan de slag te gaan met het weerbaar maken van hun kinderen.

„Deze trainer heeft mijn groep veel meegegeven. Ze gaf de groepsprocessen op een zeer prettige manier weer. Veiligheid voorop!” Docent

Stichting Chris en Voorkom!

[7]


Chris en Voorkom! Chris en Voorkom! is een stichting die kinderen en tieners wil stimuleren om gezonde en verantwoorde keuzes te maken. Kinderen die stevig op hun benen staan. Daar is het ons om te doen! We ondersteunen daarvoor graag scholen en opvoeders. Dat doen we via verschillende programma’s:

LEV! – weerbaarheid en maatwerk

Vanuit de ervaring van Chris zijn de LEV!-weerbaarheidstrainingen ontstaan. Deze verzorgen wij naar tevredenheid op veel scholen. Daarnaast bieden wij op maat trainingen, voorlichtingen en coaching, bijvoorbeeld over het aanpakken van pestgedrag.

Voorkom! – preventie

Via het programma Voorkom! willen wij kinderen en tieners waarschuwen voor de gevolgen van middelengebruik. Dit doen wij door het verzorgen van preventielessen, zoals Weerbaar en Gezond. Deze gaan onder meer over gewoontevorming, groepsprocessen en risico’s zoals alcohol, roken en online gedrag.

Chris, wat er ook is!

Via Chris Chat en Connect bieden wij anonieme online coaching en nazorg voor kinderen en tieners. Zij vinden online een luisterend oor. Jaarlijks zijn er zo’n 6.000 chats en honderden langdurige mailcontacten. Chris biedt bijvoorbeeld ook ondersteuning aan het programma Anti Pest Club.

[8]

Aanbod voor uw school


“Kinderen en jongeren die stevig op eigen benen staan. Daar is het ons om te doen! Dat vraagt om een duidelijk verhaal en duidelijke kaders. Maar vooral ook om het lef om te investeren in hun weerbaarheid en natuurlijk mensen om hen heen die hen kunnen coachen.”

Stichting Chris en Voorkom!

[9]


Referenties OBS Prins Willem Alexanderschool Mevrouw J. (Jacqueline) van Meeteren Nieuwe Steeg 6 4266 EH Eethen 0416-351643   CBS De Hoeksteen   Mevrouw G. (Greetje) Hoevenaren Kerkverreweide 61    4261 LL Wijk en Aalburg 0416-692101   GBS Admiraal de Ruyterschool De heer P.B. (Pim) Keereweer Kerkdreef 1a     2922 BG   Krimpen aan den IJssel 0180-513141   KBS Hildegardisschool      Mevrouw D. (Dalida) MacDonald Verbaakstraat 7 3036 MR Rotterdam 010-4656840

[ 10 ]

EBS De Morgenster Mevrouw A. (Alienke) Meijer Holendrechtplein 42 1106 LP Amsterdam 020-6961238 OBS De Toonladder Mevrouw K. (Kimberley) Florie Galecopperzoom 2 3438 VW Nieuwegein 030-6055649   Ref. SG Wartburg College Mevrouw H. (Hanneke) Kat Piccolo 50 (loc. Revius) 3068 HR Rotterdam 010-2866000    CSG Prins Maurits    De heer M.A. (Marcel) Vercammen Kon. Julianaweg 57   3241 XB Middelharnis 0187-482745

Aanbod voor uw school


„De inhoud van LEV! sluit perfect aan op zowel de wensen van de scholen als van het gemeentebestuur. Wij vinden dat de jeugd op de basisschool voorbereid moet zijn op de stap naar het voortgezet onderwijs en dat deze training hier zeker aan bijdraagt. De trainers van Stichting Chris en Voorkom! vinden aansluiting bij de belevingswereld van de jeugdigen.” Beleidsmedewerker gemeente

Stichting Chris en Voorkom!

[ 11 ]


Stichting Chris en Voorkom! Pelmolen 8, 3994 XZ Houten [ t ] 0850-404 850 [ e ] info@chrisvoorkom.nl   www.chrisvoorkom.nl

Profile for Stichting Chris en Voorkom!

Aanbod: LEV!  

Aanbod: LEV!  

Advertisement