Page 42

42

OORSPRONG

is er in geslaagd om in een tijdsbestek van drie keer drie minuten gecompliceerde thema’s voor jong en oud begrijpelijk te maken.’ De animatiefilms zijn ook op het Veldwerkcentrum te bekijken. In samenwerking met ‘De Tuin der Lusten’, een theaterbureau dat zich toelegt op de organisatie van theater op landgoederen, worden met enige regelmaat muziek- en theatervoorstellingen georganiseerd. educatie en welzijnszorg Het waterpark is zoals gezegd een proefproject waar wetenschappers, overheden en ondernemers hun voordeel mee hopen te doen. Maar men wil ook de jeugd deelgenoot maken van wat hier gebeurt. Eric Brinckmann: ‘Voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs hebben we in samenwerking met het IVN, de gemeente Haaksbergen en het Waterschap Rijn & IJssel een lesprogramma gemaakt. We laten de kinderen kennismaken met het park en hoe het allemaal werkt. Zo kunnen we ze zelf laten constateren dat

toekomst De toekomst hangt af van de rekensommen die overheid, waterschappen, provincies en gemeenten maken. Zij zijn de partijen die het bestaansrecht van een waterpark als Het Lankheet voor de lange termijn veilig moeten stellen. Zij wegen factoren als waterkwaliteit, waterveiligheid, biodiversiteit, educatie en recreatie af tegen de te maken kosten. En natuurlijk moet het voor de ondernemers die het waterpark gaan exploiteren geen mission impossible worden. Zij moeten er vertrouwen in hebben dat er een acceptabel inkomen kan worden gehaald uit het tegen betaling aanbieden van waterparkdiensten. De grote vraag is of het concept ‘waterpark’ maatschappelijk gezien economisch rendabel is. Zijn de inkomsten hoger met het leveren van uitsluitend ‘blauwe diensten’ dan wanneer we het gebied op de traditionele manier, dat wil zeggen met akkerbouw exploiteren? Eric Brinckmann: ‘Zeker in deze economisch onzekere tijden is dat een geweldige hobbel.

WAT IS EEN BUURSERBEEKPOT? Het Lankheet heeft plannen om met de scheepsbouwers van de ‘Enterse Waarf’ een reconstructie te maken van een heuse Buurserbeekpot. Een Buurserbeekpot is een kleine zomp (een scheepstype dat eeuwenlang, tot begin 20ste eeuw, ten oosten van de IJssel op beken en rivieren werd gebruikt – red.), maar wel één met aanmerkelijke verschillen. Spannend, want een echt historisch voorbeeld of een verantwoorde tekening van zo'n schuit bestaat niet. De pot zal in fasen gebouwd worden: deels voorbereid op de houtwaterplaats op Het Lankheet en gebouwd in Enter in een werkervaringsproject. De bedoeling is om er uiteindelijk betaalde rondvaarten mee te maken. Sponsors voor dit project zijn welkom. www.waterparkhetlankheet.nl/weblog

de biodiversiteit aan het begin van het park een stuk minder groot is dan aan het eind, waar het water en de flora en fauna profiteren van de zuiverende werking van de vloeiweiden.’ Ook de welzijnszorg profiteert van het project. In eerste instantie werkte men op het waterpark met jongeren die een justitieel resocialisatietraject doorliepen, maar de instelling die deze jongens tewerkstelde, is inmiddels gesloten. Reguliere jeugdzorg is daarvoor in de plaats gekomen. ‘Nu werken we voornamelijk met mensen uit de verslavingszorg. Als therapeutische activiteit helpen zij ons bijvoorbeeld bij het oogsten van het riet. Dat moet worden gesneden, gebundeld en verwerkt voor de verkoop. Zolang we het riet nog niet als brandstof voor energieopwekking kunnen inzetten, leveren we het als alternatief stalstrooisel voor de veehouderij. Daar is momenteel veel vraag naar.’

We ervaren nu al dat diverse subsidies in het kader van natuurbeheer niet doorgaan, terwijl we daar in onze plannen wel op gerekend hadden. We moeten dus op zoek naar mogelijke sponsors, partners en andere vormen van financiering.’ Waterpark Het Lankheet is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM), Landgoed Het Lankheet, Stichting Waterpark Het Lankheet, Provincie Overijssel, Wageningen Universiteit/Plant Research International, Waterschap Rijn en IJssel en Stichting Leven met Water.

GRNVLD 08  

Magazine over het verbinden van stad en land

GRNVLD 08  

Magazine over het verbinden van stad en land

Advertisement