Page 36

36

OOGST

Strips

met een ecologische

boodschap bestaan ze nog?

Sinds het ontstaan van het stripverhaal, zo’n honderd jaar geleden, is het voornaamste doel de lezer ontspanning te bieden met grappige, spannende en mooie verhalen. Die gaan verrassend vaak over natuur, milieu en klimaat.

De jaren zeventig:

de Club van Rome waarschuwde voor de gevolgen van onze leefwijze voor het milieu, iedereen was geëngageerd en natuur en milieu werden hot items. In het Belgische weekblad Kuifje verscheen de strip Simon van de Rivier. De hoofdpersoon van deze strip leeft in een postapocalyptische wereld. Overwoekerde steden, treinstations en elektriciteitsmasten zijn sporen van een voorbije beschaving. De wereld bestaat globaal uit twee groepen: stedelingen, die technologisch verder ontwikkeld zijn dan de mensen op het land, die zich in stammen hebben georgani-

seerd. De Franse tekenaar en schrijver van deze strip, Claude Auclair, was een hippie avant la lettre. Al in 1970 begon hij de serie Kronieken van een Toekomstige Wereld, waar Simon van de Rivier deel van uitmaakt. Auclair was zeer betrokken bij de leefomgeving en had een duidelijke boodschap: welvaart corrumpeert en als antwoord op de heersende technologie moet de mens terug naar de natuur om zichzelf te ontdekken. Een boodschap die ruim dertig jaar later sommigen nog akelig relevant in de oren zal klinken. Ook in andere strips uit die tijd spelen natuur of milieu direct of indirect een rol. In het Asterix

album De Romeinse lusthof bijvoorbeeld. In dit verhaal willen de Romeinen het bosgebied rondom het Gallische dorpje van Asterix en Obelix kappen voor de bouw van een kolonie, wat uiteraard door de helden wordt verijdeld. In Suske en Wiske De toornige tjiftjaf, dat verscheen in het Natuurbeschermingsjaar 1970, wil Lambik de wereld redden van jagers en insecticiden. woedend water Het milieu als onderwerp voor de strip was geen uitvinding van de jaren zeventig. Hergé, de geestelijk vader van Kuifje, liet zijn helden al

GRNVLD 08  

Magazine over het verbinden van stad en land

GRNVLD 08  

Magazine over het verbinden van stad en land

Advertisement