Page 1

Gazetka Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Świnoujściu

nr 48/2019 (261) 1 grudnia 2019 r.


«Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. a to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». GRUDZIEŃ

1 niedziela

Pierwsza Niedziela Adwentu Wspomnienie: święci męczennicy jezuiccy Edmund Campion, prezbiter, i Towarzysze; św. Eligiusz (bp) Iz 2, 1-5; Ps 122 (121); Rz 13, 11-14; Mt 24, 37-44

GRUDZEŃ

2 poniedziałek

Wspomnienie: św. Blanka Kastylijska; bł. Rafał Chyliński (prez); bł. Karol de Foucauld (prez). Iz 2, 1-5; Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9; Mt 8, 5-11.

GRUDZIEŃ

3 wtorek

Wspomnienie: św. Franciszek Ksawery (prez). Iz 11, 1-10; Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 12-13. 17; Łk 10, 21-24.

GRUDZIEŃ

4 środa

Wspomnienie: św. Barbara (dz i m); św. Jan Damasceński (prez i dK); bł. Archanioł Canetoli (prez). Iz 25, 6-10a; Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6; Mt 15, 29-37.

GRUDZIEŃ

5 czwartek

Wspomnienie: św. Saba Jerozolimski (prez); bł. Filip Rinaldi (prez) bł. Narcyz Putz (prez i m). Iz 26, 1-6; Ps 118 (117), 1bc i 8-9. 19-20. 21 i 25. 26-27a; Mt 7, 21. 24-27.

GRUDZIEŃ

6 piątek

Wspomnienie: św. Mikołaj (bp). Iz 29, 17-24; Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14; Mt 9, 27-31.

GRUDZIEŃ

7 sobota

Wspomnienie: św. Ambroży (bp i dK); św. Maria Józefa Rossello (dz). Iz 30, 19-21. 23-26; Ps 147A (146), 1b-2. 3-4. 5-6; Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8.

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu: bł - błogosławionego(-ej); bp - biskupa; d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej); m. - męczennika(-cy); mis - misjonarza(-rki); mn - mnicha(-szki); o - opata; p. - papieża; prez. - prezbitera; pust - pustelnika(-cy); w - wdowy; wyz - wyznawcy; z - zakonnika(-cy); zał - założyciela(-ki) zgromadzenia.

2

Christus Regnat - 48/2019


1. Dzisiejszą I Niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, który z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski przeżywać będziemy pod hasłem: Wielka Tajemnica wiary. 2. Dziś rano poświęciliśmy opłatki, które można nabywać przy wyjściu z kościoła i w sklepiku, a dochód przeznaczony jest na dalsze prace remontowe: kruchtę i ławki. 3. Od jutra Msze Święte roratnie rano o godz. 6.45 od poniedziałku do piątku dla dorosłych (przynieśmy świece lub lampiony), a dla dzieci w poniedziałki, wtorki i czwartki o godz. 17:00. Przypominamy, że dla dzieci komunijnych jest to element przygotowania do I Komunii Świętej. Dotyczy to także dzieci z kl. II, które winny być w tygodniu dwa razy. 4. We wtorek Msza Święta zbiorowa za zmarłych. 5. Krąg biblijny od tego tygodnia będzie miał miejsce w środy po wieczornej Eucharystii. Zapraszamy! 6. W tym tygodniu będziemy przeżywać pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. W czwartek nabożeństwo eucharystyczne z modlitwą o powołania o 16:30, zaś od 23:00 do 24:00 godzina święta. Zachęcamy do modlitwy o powołania do służby w Kościele. 7. Adwentowy Przemarsz św. Józefa rozpocznie się w piątek Msza Świętą o 6:45. Zainteresowanych prosimy o kontakt z księdzem proboszczem. 8. W pierwszy piątek będziemy czcić Boże Serce. Msze Święte o 6:45; 7:30; 9:00 (wynagradzająca, po niej nabożeństwo z litanią do NSPJ i droga krzyżowa) oraz wieczorem o 17:00. Adoracja od 15:00 do 17:00. Możliwość spowiedzi podczas Mszy Świętych i adoracji. 9. W pierwszą sobotę odwiedzimy chorych z posługą, a po Mszy wieczornej adoracja w duchu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP. 10. Przy wyjściu ze świątyni można nabywać dekoracje i kartki świąteczne, z których dochód przeznaczony jest na Caritas. Zachęcamy do pobierania Christus Regnat - 48/2019

3


toreb miłosierdzia oraz wsparcia zbiórki artykułów żywnościowych dla ubogich w najbliższą sobotę w Polo markecie. 11. W sklepiku parafialnym są do nabycia nowe książki, szopki. 12. Od rozpoczynającego się tygodnia będzie już czynna nowa kancelaria parafialna. 13. Kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez dzieci z koła misyjnego w przyszłą niedzielę przed i po Mszy o 11:30. Dochód przeznaczony będzie na misje. 14. W tym roku Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP przeniesiona jest ze względu na II Niedzielę Adwentu na poniedziałek, 09.12.2019r. 15. Polecamy prasę katolicką, szczególnie dla dzieci i młodzieży Małego Gościa niedzielnego, do którego dołączony jest lampion roratni do wycięcia. 16. Dziękujemy za wsparcie modlitewne, ofiary i zaangażowanie w życie Kościoła. 17. Jubilatom i Solenizantom życzymy Bożego błogosławieństwa, wszystkim: owocnie przeżytego Adwentu. Ks. Bogusław Gurgul - proboszcz

4

Christus Regnat - 48/2019


Urodził się wyproszony modlitwą rodziców. Dzielił się szczodrze swoim majątkiem. Wstawiał się u cesarza za swoich wiernych. Wskrzesił zmarłych. Wspierał rybaków. Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także uczuleniem na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców, swoim znacznym majątkiem, chętnie dzielił się z potrzebującymi. Tak np. ułatwił zamążpójście trzem córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. O tym wydarzeniu wspomina Dante w swoim eposie. Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre) podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby materialne. Cuda, które czynił, przysparzały mu większej jeszcze chwały. Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców Miry na karę śmierci za jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do aż tak surowego wyroku, św. Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, by uprosić dla swoich wiernych ułaskawienie. Kiedy indziej miał swoją modlitwą uratować rybaków w czasie gwałtownej burzy od niechybnego utonięcia. Dlatego odbiera cześć również jako patron marynarzy i rybaków. W czasie zarazy, jaka nawiedziła także jego strony, usługiwał zarażonym z narażeniem własnego życia. Podanie głosi, że św. Mikołaj wskrzesił trzech ludzi, zamordowanych w złości przez hotelarza za to, że mu nie mogli wypłacić należności. Św. Grzegorz I Wielki w żywocie św. Mikołaja podaje, że w czasie prześladowania, jakie wybuchło za cesarza Dioklecjana i

Kocham więc adoruję!

Christus Regnat - 48/2019

5


Maksymiana (pocz. wieku IV) Święty został uwięziony. Uwolnił go dopiero edykt mediolański w roku 313. Święty Mikołaj uczestniczył także w pierwszym soborze powszechnym w Nicei (325), na którym potępione zostały przez biskupów błędy Ariusza. Po długich latach błogosławionych rządów Święty odszedł po nagrodę do Pana 6 grudnia (stało się to między rokiem 345 a 352). Ciało Świętego zostało pochowane ze czcią w Mirze, gdzie przetrwało do roku 1087. Dnia 9 maja tegoż roku zostało przewiezione do miasta włoskiego Bari. Dnia 29 września 1089 roku uroczyście poświęcił jego grobowiec w bazylice wystawionej ku jego czci papież bł. Urban II. Najstarsze ślady kultu św. Mikołaja napotykamy w wieku VI, kiedy to cesarz Justynian wystawił Świętemu w Konstantynopolu jedną z najwspanialszych bazylik. Cesarz Bazyli Macedończyk (w. VII) w samym pałacu cesarskim wystawił kaplicę ku czci Świętego. Do Miry udawały się liczne pielgrzymki. W Rzymie św. Mikołaj miał dwie świątynie, wystawione już w wieku IX. Papież św. Mikołaj I Wielki (858-867) ufundował ku czci swojego patrona na Lateranie osobną kaplicę. Z czasem liczba kościołów Św. Mikołaja w Rzymie doszła do kilkunastu! W całym chrześcijańskim świecie św. Mikołaj miał tak wiele świątyń, że pewien pisarz średniowieczny pisze: "Gdybym miał tysiąc ust i tysiąc języków, nie byłbym zdolny zliczyć wszystkich kościołów, wzniesionych ku jego czci". W XIII wieku pojawił się zwyczaj rozdawania w szkołach pod patronatem św. Mikołaja stypendiów i zapomóg.

6

Christus Regnat - 48/2019


Dziewico błogosławiona między niewiastami, Matko wybrana między wszystkimi matkami, Matko Chrystusa i matko ludzi, Daj nam Twego Syna, Daj nam Twego Syna! Bądź Błogosławiona - Ty, Maryjo, służebnico Pańska, Która uwierzyłaś słowom Archanioła, W Tobie dokonał się cud: Twój Bóg stał się Twym Synem! Dziewico Niepokalana, chwała Tobie! Bądź błogosławiona - ty, Maryjo, wzorze wiary. Pełen naszych lęków i wątpliwości pogrążony w chaosie świat – pragnie zbawienia. Napełnij go nadzieją! Bądź błogosławiona – Ty Maryjo, Gwiazdo w naszej nocy, Święta Matko Boża napełniona miłością, w Tobie Słowo stało się Ciałem, Słowo Stworzyciela! Bądź błogosławiona – Ty Maryjo, radości wszechświata, dajesz światu Odkupiciela, Twojego Syna, prawdziwego człowieka i prawdziwego Boga, Tego, który nas zbawia! Bądź pochwalona – Ty Maryjo, przez nas wszystkich, odkupionych Tobie oddajemy cześć, bo dałaś nam Jezusa, Dobrego Pasterza Prowadzącego nas do nieba. Bądź błogosławiona – Ty Maryjo, Matko cierpiących, odważna w trudnej codzienności Towarzysząca Jezusowi, Niepokalana Dziewico, Módl się za nami, Twoimi dziećmi. Christus Regnat - 48/2019

7


8

Christus Regnat - 48/2019


Chciałem podzielić się z Wami świadectwem działania Bożej łaski w moim życiu. Poprzez trudne sytuacje, z którymi przyszło mi się zmierzyć, mogłem dostrzec, że Bóg ma wspaniały plan dla mojego życia, ma wspaniały plan dla życia każdego z nas. Mój Ojciec prowadził firmę budowlaną, która popadła w ogromne długi, jednak udało mu się podpisać umowę na duży obiekt, co miało pozwolić odbić się od dna. Potrzebował jednak pieniędzy i naciskał, żebym został na papierze prezesem firmy, aby firma dostała kredyt i on mógłby zrealizować inwestycję. W końcu zgodziłem się. Okazało się, że na skutek wielu błędów firma utonęła w długach, było za późno na ogłoszenie upadłości. Prawnie to ja odpowiadałem za wszystkie długi, jakie w tym czasie powstały - sięgały one wówczas setek tysięcy złotych, a całe zadłużenie firmy wynosiło dużo ponad milion złotych. Rozpętało się piekło, zaczęły pojawiać się groźby od wierzycieli, na szczęście tylko raz skończyły się dotkliwym pobiciem. Bałem się chodzić do pracy, cały czas przyjeżdżali windykatorzy i komornicy. Cała ta sytuacja trwała kilka lat i stała się nie do wytrzymania. Pewnego dnia wróciłem do pustego domu po całym dniu, załamany psychicznie. Czułem jedną wielką obojętność i jedną nieodpartą myśl która pozwoliłaby skończyć to ciągnące się od kilku lat cierpienie, którego końca nic nie zapowiadało myślałem wtedy, aby skończyć swoje życie… W końcu zmusiłem się aby wstać i dowlokłem się do kuchni, gdzie popatrzyłem na obraz przedstawiający Jezusa i ugięły mi się kolana. I stało się coś dziwnego - usłyszałem głos, jakby we własnym wnętrzu, "Nie bój się, ja jestem" - poczułem wtedy tak ogromny Christus Regnat - 48/2019

9


przypływ miłości, wydawało mi się, że zaraz umrę, wydawało mi się, że nie jestem w stanie znieść takiego ogromu miłości - płakałem, leżąc na płytkach posadzki w kuchni. Gdy wstałem, nic już nie było takie samo, już nie byłem tym samym człowiekiem. Uświadomiłem sobie po czasie, że w tamtej chwili otrzymałem niczym nie zasłużoną łaskę, dzięki której mogłem się podnieść i stawić czoło przeciwnościom. Jezus pokazał, jak bardzo jest blisko w całej tej sytuacji. Popatrzyłem na wszystko z zupełnie innej perspektywy. Zobaczyłem, jak w zestawieniu z tym źródłem niepojętej miłości moje problemy są małe. To co jeszcze przed chwilą wydawało mi się sytuacją nie do przejścia, nagle stało się drobnostką. Doświadczyłem tego, że Bóg prawdziwe istnieje i chce działać w naszym życiu. Skoro jest tak blisko, to wszystko, co mnie spotkało, ma sens. A skoro ma sens, to warto żyć. Wtedy nie rozumiałem, dlaczego spotkało mnie to wszystko i im bardziej starałem się to zrozumieć, tym gorzej się czułem, bo w swojej ograniczonej ludzkiej logice nie miałem pojęcia, w jaki sposób Bóg może wyciągnąć z tego dobro. Dopiero, gdy zamiast starać się zrozumieć, zacząłem wierzyć to wszystko zaczęło nabierać sensu. Jeżeli chcesz zmienić swoje życie, jeżeli chcesz doświadczyć prawdziwej wolności, to bez względu na to, jak trudna i niezrozumiała jest sytuacja, w której się znalazłeś, musisz uwierzyć, że jest wpisana w część Bożego planu dla Twojego życia. Chęć zrozumienia i ogarnięcia trudnych sytuacji musi ustąpić miejsca wierze i zaufaniu Bogu. To nie znaczy, że masz usiąść i nic nie robić - to nie tak. Wręcz przeciwnie, masz działać, ale w pełni wiary i zaufaniu do Boga. Nasze zbawienie dokonuje się dzięki wierze, dobre uczynki mają wynikać z naszej wiary i miłości do Boga. Ale to nie dzięki nim jesteśmy zbawieni. Dlatego nie ważne jest, jak dotychczas wyglądało Twoje życie… W akcie swojej wolnej woli możesz uznać Jezusa swoim Panem i zbawicielem - możesz to zrobić w każdym momencie. Jezus "odwalił za nas całą robotę" na krzyżu, my tylko musimy przyjąć ten bezcenny dar. Dlatego uznaj w akcie swojej wolnej woli, że Jezus jest Twoim Panem i Zbawicielem. I pamiętaj, że bez Eucharystii, bez sakramentów świętych, bez Pisma Świętego nie jesteśmy w stanie wzrastać w wierze. Kolejnym krokiem, równie nie łatwym, jest dziękczynienie. Bóg ma doskonały plan na nasze życie, jednak nie będzie mógł wprowadzić nas w kolejny etap do momentu, aż zaakceptujemy naszą obecną sytuację. Bez względu na to, jakie są przyczyny naszej obecnej sytuacji Bóg szanuje naszą wolną wolę i pozwala, aby 10

Christus Regnat - 48/2019


spotykały nas doświadczenia. Jeżeli zamiast narzekać, zaczniesz uwielbiać, wówczas światło zacznie przenikać ciemność. Bóg będzie mógł zacząć cię wyprowadzać w miejsce, w którym chce cię mieć. Doskonale wiem, jak trudno dziękować Bogu w trudnych sytuacjach, gdy waliło mi się całe życie, bycie wdzięcznym było ostatnią rzeczą o jakiej myślałem. Dziękczynienie jednak wprowadza nas w przestrzeń obecności Boga, a wtedy dzieją się wielkie rzeczy. Dopóki chowałem w swoim sercu żal z powodu mojej sytuacji, to nie pozwalałem działać Bogu w moim życiu. Jego czas działania nie zawsze odpowiada naszemu, ale On zawsze przychodzi na czas. Dlaczego Bóg zesłał burzę na Jeziorze, gdy Jezus był w łodzi razem z uczniami? Aby objawiła się jego moc. Czy Apostołowie potrafili to wówczas dostrzec? Różnica nie leży w sytuacji, ale w punkcie widzenia i w tym, co w efekcie z tego wyniknie. Dlatego podejmij decyzję, aby stanąć w wierze, a Bóg da Ci siły abyś to uczynił. Jezus został ukrzyżowany i można było odnieść wrażenie, że zło wygrało, Bóg został przybity do drzewa krzyża. Co działo się wówczas w głowach apostołów? Poświęcili wszystko i poszli za Jezusem, byli przekonani że On jest Mesjaszem, a tym czasem On leży w grobie. Jednak cały czas był realizowany wspaniały plan Boży dla zbawienia świata. To nie Bóg nas opuszcza, to my go opuszczamy. Być może to co powiedziałem, nie jest dla Ciebie do końca zrozumiałe. Zachęcam cię wówczas do czytania Pisma Świętego - słowo Boże pomaga nam zrozumieć i odkryć prawdę o Bożej obecności w naszym życiu. (na podst. deon.pl)

Christus Regnat - 48/2019

11


Słowo "adwent" pochodzi od łac. advenio - przychodzić (gr. epifaneia, parusia - przyjście, objawienie). Sens okresu Adwentu jest nierozłącznie związany z uroczystością Narodzenia Pańskiego. Uroczystość Bożego Narodzenia pojawia się w Rzymie ok. 336 roku. Wyznaczona została na dzień zimowego przesilenia tj. 25 grudnia. W tym to dniu w cywilnym kalendarzu rzymskim obchodzono Dzień Narodzin Słońca Niezwyciężonego (co za aluzja do narodzin Chrystusa!) Pewne jest, że przed 354 r. Boże Narodzenie pojawiło się w kalendarzu, zredagowanym przez sekretarza pap. św. Damazego. Pierwsze wzmianki o przygotowaniu do Bożego Narodzenia - adwentu pochodzą z Galii (dzisiejsza Francja) i Hiszpanii. Pierwotnym sensem było przygotowanie katechumenów do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, zwłaszcza chrztu, którego udzielano 6 stycznia (dzisiejsza uroczystość Objawienia Pańskiego). Biskupi proponowali należyte przygotowanie do obchodów Narodzenia Pańskiego poprzez ascezę, pokutę i rezygnację z zabaw i uciech. W Rzymie Adwent wprowadzono dopiero w VI w. (trwał on pierwotnie 6 tygodni), zaś od pontyfikatu św. pap. Grzegorza Wielkiego - już cztery tygodnie. Zyskał on ponadto, poza ascetycznym przygotowaniem do Bożego Narodzenia; charakter eschatologiczny; czyli przygotowania do ostatecznego przyjścia Chrystusa (paruzji). Potwierdza to też fragment prefacji adwentowej: "On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił Twoje odwieczne postanowienie, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których z ufnością oczekujemy". Adwent, jako okres radosnego i pobożnego przygotowania do dnia narodzin Pana, obchodzi się do 12

Christus Regnat - 48/2019


dziś prawie w niezmienionej formie. Nie jest to już jednak okres pokutny (jak kiedyś). Warto jednak powziąć stosowne postanowienia, wzmacniające naszą wolę, mając na względzie słowa Pana: "uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przyszedł na was znienacka; jak potrzask" (Łk 21, 34). Ostrzeżenie to dotyczy Dnia Sądu, ale czyż nie pasuje to idealnie do obżarstwa i trosk doczesnych czasu przed Bożym Narodzeniem? Ogólne normy Roku liturgicznego i Kalendarza z 1969 r. mówią, że: "Adwent rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli, która wypada 30 listopada lub jest najbliższa tego dnia i kończy się przed I Nieszporami Narodzenia Pańskiego". Okres adwentu ma dwie części. Pierwsza część: od pierwszej Niedzieli Adwentu aż do 16 grudnia przygotować ma nas na paruzję - ostateczne przyjście Chrystusa u końcu czasów (Ap 22, 20). W Liturgii Słowa powracają echem słowa proroka Izajasza. W drugiej prefacji adwentowej słyszymy: "Jego zapowiadali wszyscy prorocy, dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością, Jan Chrzciciel zwiastował jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu". Druga część Adwentu to już bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Przebiega ona od 16 do 24 grudnia; każdy dzień posiada swoją własną antyfonę, podkreślającą charakter zbliżającego się Przyjścia. W liturgii Mszy św. doniośle brzmią słowa ostatniego proroka Starego Testamentu, Jana Chrzciciela: "Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki" (Mk 1, 3). Liturgia zachęca nas od umiłowania rzeczy niewidzialnych: "abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych". Mówi także o wymianie (podzieleniu) przez Chrystusa losu ludzkiego; przyjścia w cielesnej postaci. Oto Boże Narodzenie staje się wielkim podniesieniem natury ludzkiej; skoro Bóg tak bardzo siebie uniżył, rodząc się jako dziecko - o ileż wywyższył godność człowieka!

Christus Regnat - 48/2019

13


GRUDZIEŃ

1 niedziela

GRUDZIEŃ

2 poniedziałek

GRUDZIEŃ

3 wtorek GRUDZIEŃ

4 środa

GRUDZIEŃ

5 czwartek GRUDZIEŃ

6

GRUDZIEŃ piątek GRUDZIEŃ

7 sobota

GRUDZIEŃ

8 niedziela

14

07.00 ++ Zofia, Nikodem, Andrzej 08.30 + Zbigniew – 15 r. śm. 10.00 + Stanisław 10.00 W int. Eweliny z racji urodzin z podziękowaniem Bogu za zdrowie, z prośbą o dalsze Boże bł. przez przyczynę Maryi dla Jubilatki i jej Rodziny. 11.30 ++Józef, Katarzyna, Józef Kordula i zm. z rodziny. 13.00 int. Moniki z okazji urodzin dziękując za otrzymane łaski i z prośbą o rozlanie się w Niej i Rodzinie Ducha św. 17.00 ++ Aleksandra, Bronisław, Józef, Stanisław 06.45 + Stanisław Przybyszewski – 1 miesięc po śmierci 07.30 Za konających tego tygodnia przez przyczynę Maryi, św. Józefa i św. Dyzmy o szczęśliwą śmierć. 17.00 + Tomasz Dziuba – od uczestników pogrzebu 17.00 + Henryk Zegadło 06.45 + Jan – 3 miesiąc po śmierci 07.30 + Stanisław Przybyszewski 17.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 17.00 + Zofia Więcław – od uczestników pogrzebu 06.45 W int. wotywnych 07.30 + Tomasz Dziuba – od uczestników pogrzebu 17.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 17.00 O zdrowie i Boże bł. i opiekę Maryi dla członków Żywego Różańca ( od Róży św. Filomeny). 06.45 + Zbigniew Radziwonik – 1 r. śm. 07.30 + Tomasz Dziuba – od rodziny Czasiorów 17.00 W int ka[płanów naszej Parafii zawierzając ich NSPJ przez Niepokalane Serce Maryi, oraz o powołania kapłańskie, i zakonne z naszej Parafii. 17.00 + Gertruda Kozakiewicz – od uczestników pogrzebu 06.45 W int uczestników Adwentowego Marszu św. Józefa 07.30 + Za zmarłych polecanych w Wypominkach 09.30 Wynagradzająca Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całej Parafii 17.00 W int. kl. Michała o umocnienie na drodze powołania i opiekę Matki Bożej 06.45 Abyśmy wszyscy uwielbiali Boga Ojca za Jego Miłość i Miłosierdzie 07.30 W int. ks. Mateusza o Dary Ducha św. 17.00 W int Wioletty o uwolnienie z nałogów i łaskę dobrego męża, przez przyczynę Maryi. 17.00 ++ Rozalia i Michał Jan, Maria, Irena, Wiktor, Ludwik Winiarscy, Józefa Jarosław Fornal, Genowefa, Feliks Gralewicz 07.00 ++ Za zmarłych z rodziny Drygało, Janczarek, Wójcik, Świtek 08.30 + Andrzej Karoj 3 r. śm 10.00 ++ Lucyna Olszewska, Ryszard Olszewski 11.30 + Tomasz Dziuba – od rodziny Olszewskich 11.30 Marian Kuś – od uczestników pogrzebu 13.00 ++ Genowefa i Jan Synal i zmarli z rodziny Synal i Kusyłowicz 17.00 + Stefan Lechman – 16 r. śm. Christus Regnat - 48/2019


1. Cokolwiek mówisz w sekrecie, tak to wyrażaj, jakbyś mówił to wobec wszystkich ludzi. 2. Burza, która bez naszej winy przeciw nam się sroży, jest zapowiedzią rychłej korzyści w przyszłości. 3. „Chcę" i „Nie chcę" nie mieszkają w naszym domu. 4. Trudniej jest powściągnąć ducha niż ciało. 5. Pracownicy w Winnicy Pańskiej jedną tylko nogą powinni stać na ziemi, drugą zaś winni trzymać podniesioną i gotową do wyruszenia w drogę. 6. Tak dalece winniśmy być w zgodzie z Kościołem katolickim, ażeby uznać za czarne to, co naszym oczom wydaje się białe, jeśliby Kościół określił to jako czarne.

Biuro Parafialne: wtorek: 8:00 - 9:00 oraz 18:30 - 19:00 czwartek: 8:00 - 9:00 oraz 18:30 - 19:00 sobota: 10:00 - 12:00 konto bankowe: 67 1240 3914 1111 0000 3087 7108

Christus Regnat - 48/2019

15


„A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.” Jesteś gospodarzem własnego serca, własnego sumienia i to ty masz czuwać, żeby szatan nie wdarł się do środka. Nie wiesz, kiedy przyjdzie, to fakt, ale właśnie dlatego masz być zawsze uważny. Ten diaboliczny złodziej twojej wiecznej przyszłości, który pragnie wyrwać cię z objęć Boga, tylko pośrednio odpowiada za twoje moralne nieszczęście. Prawda jest taka, że jeżeli zły duch buszuje w twoim sercu, to winę za to ponosisz głównie ty, a nie tylko on, ponieważ to ty dopuściłeś się karygodnego zaniedbania - odwróciłeś swoją uwagę od swojego serca i odrzuciłeś pieczę nad swoim sumieniem. Zapatrzyłeś się w ciemność i straciłeś jasność widzenia. Wokół twojej duszy wytworzyły się szczeliny, a ty je przeoczyłeś, ponieważ skoncentrowałeś się na bożkach codzienności. Owszem, byłeś ostrożny – ale tylko w obrębie swojej teraźniejszości – skupiłeś się na bezpieczeństwie finansowym, zdrowotnym, zawodowym, natomiast duchowe wartości zostawiłeś bez dozoru. Kontrola obecnej rzeczywistości nie jest jednak fortecą dla twojej wieczności, a zły duch jest inteligentny i podstępny. Mało tego. Szatan wie, że ty nie doceniasz go jako przeciwnika, ponieważ uważasz go za ludowego nieszkodliwego pajaca, który istnieje jedynie w bajkach dla niegrzecznych dzieci. Jak więc chcesz zabezpieczyć się przed złodziejem, w którego istnienie nie wierzysz? I jak chcesz ochronić swoje serce, skoro cenniejsze dla ciebie jest dobro materialne? To szatanowi bardziej zależy na twojej duszy niż tobie samemu. Dlaczego? Bo szatan zna jej wagę i chce tę twoją bezcenną duszę rozerwać na strzępy. Zniszczyć ją, sprofanować, zbezcześcić. Szatan nigdy nie spuszcza z ciebie oka i czujnie krąży wokół ciebie niczym zagłodzony wilk. Bezustannie i na ugiętych łapach. Niestrudzenie. Jest tak zaangażowany, że bez trudu dostrzeże każdą, najmniejszą nawet szparkę, w twojej czujności. Wsadzi w nią swój pazur i powolutku, podstępem, zakradnie się do twojego serca. Otworzy szeroko drzwi i przygotuje drogę innym demonom i nie będziesz już bezpieczny. Zamki i łańcuchy stracą rację bytu, skoro ty sam nie pilnujesz, żeby dokładnie zamykać drzwi. Czy wilk, który pożera owcę jest winien jej śmierci? Czy raczej bezmyślna owca ponosi odpowiedzialność za swoją nieuwagę? Głupota nie zwalnia od myślenia, a okazja czyni złodzieja. Dlaczego więc częściej zaglądasz do swojego smartfona niż do własnego sumienia? Dlaczego twoje mieszkanie lśni czystością, a serce masz zakurzone i zaniedbane? Ponieważ jesteś ślepą owcą i jak ona podążasz za tłumem. Tylko że to nie skończy się dla ciebie dobrze, a dla tłumu twoja wieczność jest nieistotna. Albo zamykasz drzwi na klucz, albo nie. Albo czuwasz nad swoją duchową czystością, albo nie. Wybór należy do ciebie. Nie obwiniaj złodzieja, który korzysta z okazji, którą sam mu stworzyłeś. Jeżeli zostałeś obrabowany, to dlatego, że na to pozwoliłeś. Twój grzech jest twoim grzechem, możesz się z niego podnieść, albo w nim tkwić. Przyszłość leży w twoich rękach, zanurz je w miłosierdziu, zamiast w nieprawości. bibliotekaboga.pl

Profile for Christus Regnat

Nr 48/2019 (261) - 01.12.2019  

Nr 48/2019 (261) - 01.12.2019  

Advertisement