Page 1

Geïntegreerde proef

“Living the good life with The Wood Life” Christophe Van Looveren 6 Boekhouden Informatica H. Pius X-Instituut Abdijstraat 128 2020 Antwerpen 2017-2018


Geïntegreerde proef

“Living the good life with The Wood Life” Christophe Van Looveren 6 Boekhouden Informatica H. Pius X-Instituut Abdijstraat 128 2020 Antwerpen 2017-2018


Woord vooraf Deze geĂŻntegreerde proef werd geschreven in het kader van mijn eindwerk. Het is een samenbundeling van vele vakoverschrijdende taken die ik doorheen het laatste jaar boekhouden-informatica heb gemaakt. Als Financieel directeur maakte ik deel uit van een team dat gedurende 3 boekjaren The Wood Life vorm zou geven. U vindt hier onder andere onze missie, onze artikels en folders. Om deze weg af te leggen heb ik kunnen rekenen op de steun van vele mensen die ik hierbij hartelijk wil bedanken. Ik wil graag alle leden van mijn top team bedanken voor hun input. Tevens wil ik ook mevrouw Anja Faber, leerkracht bedrijfseconomie, de heer Erik Walgraef, leerkracht seminarie en geschiedenis, en mevrouw Karolien Vael, leerkracht seminarie, bedanken voor hun raadgevingen en bijsturingen tijdens de seminarielessen. Eveneens een dankwoord aan de heer Gerrit Vosters, leerkracht Nederlands, voor het nalezen van mijn GiP-opdracht. Tot slot wil ik ook graag mijn ouders bedanken die steeds klaarstonden langs de zijlijn en bereid waren om deze opdracht na te lezen. Ik wens u veel leesplezier! Christophe Van Looveren


Inhoudsopgave

WOORD VOORAF ................................................................................................................................... 5 INHOUDSOPGAVE .................................................................................................................................. 7 INLEIDING .............................................................................................................................................. 9 ..................................................................................................................................................................... 11 1.SEMINARIE........................................................................................................................................ 11 1.1 OPSTART TOPTEAM .................................................................................................................................... 12 1.2 NAAM, LOGO EN HUISSTIJL........................................................................................................................... 17 1.3 KAPITAALVERHOGING.................................................................................................................................. 18 1.4 SHAREHOLDERSANALYSE .............................................................................................................................. 23 2. BEDRIJFSECONOMIE ......................................................................................................................... 29 2.1 CONCURRENTIE ANALYSE ............................................................................................................................. 30 2.1.1 HORIZONTALE ANALYSE ............................................................................................................................ 30 2.1.2 HORIZONTALE ANALYSE ............................................................................................................................ 35 2.1.3 BESLUIT ................................................................................................................................................. 38 2.2 FINANCIËLE ANALYSE ................................................................................................................................... 39 2.2.1 VERTICALE ANALYSE ................................................................................................................................ 40 2.2.2 HORIZONTALE ANALYSE............................................................................................................................ 44 2.2.3 MASTERPLAN ......................................................................................................................................... 46 3. FRANS .............................................................................................................................................. 49 3.1 OFFRE D’EMPLOI ........................................................................................................................................ 50 3.1.1 Préparation de l’annonce d’emploi pour un assistant ................................................................... 50 3.1.2 L’annonce d’emploi ......................................................................................................................... 52 3.2 BROCHURE INFORMATIVE-PUBLICITAIRE ......................................................................................................... 54 3.2.1 Préparation ..................................................................................................................................... 54 3.2.2 Brochure ......................................................................................................................................... 56 4. ENGELS ............................................................................................................................................ 59 4.1 BUSINESS PLAN .......................................................................................................................................... 60 4.1.1 COMPANY OBJECTIVES ............................................................................................................................. 62 4.1.2 RISK ANALYSIS......................................................................................................................................... 63 4.1.3 PRODUCT DESCRIPTION ............................................................................................................................ 64 4.1.4 OWNERSHIP, MANAGEMENT AND PERSONNEL .............................................................................................. 69 4.1.5 MARKETS AND MARKETING ....................................................................................................................... 71 4.1.6 FINANCIAL FORECASTS.............................................................................................................................. 72 4.2 PROMOTION PLAN ..................................................................................................................................... 74


5. GODSDIENST .................................................................................................................................... 77 5.1 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN .......................................................................................... 78 5.1.1 Planet .............................................................................................................................................. 78 5.1.2 Profit ............................................................................................................................................... 79 5.1.3 People ............................................................................................................................................. 79 LOGBOEKEN ......................................................................................................................................... 81 BESLUIT ............................................................................................................................................... 85 LITERATUURLIJST ................................................................................................................................. 86 BIJLAGEN ............................................................................................................................................. 89


Inleiding Richard Branson zei ooit: “Kennis is macht, maar enthousiasme brengt iets in gang.” Enthousiast ben ik samen met 5 klasgenoten begonnen aan een avontuur dat de grootste taak van het laatste schooljaar op Piustien zou worden. Reeds in september werd The Wood Life in gang getrokken na het spelen van een simulatiespel ‘TopTeam’. The Wood Life zou een kampeerbedrijf worden, voor reizigers en backpackers met een passie en liefde voor de natuur. Maar hoe zouden we onze producten extra in de verf kunnen zetten, want er zijn al zoveel concurrenten met gelijkaardig aanbod? Deze vraag en nog vele andere kwamen aan bod tijdens onze zoektocht. Sokaina, Vincent, Kevin, Berina, Sabreen en ikzelf zochten én vonden voor elk de gepaste functie in de onderneming. Het enthousiasme was aanwezig en de trein was vertrokken. Het gemeenschappelijke doel om onze fictieve onderneming zo goed mogelijk te beheren bleek een uitdaging te worden. Verspreid over verschillende vakken kregen we allerhande taken en groepsopdrachten. Zo werd er een kapitaalverhoging doorgevoerd en slaagden we erin om onze investeerders te overtuigen van de aankoop van een nieuwe productielijn op een nieuwe locatie. Voor het vak Engels werd een business plan uitgewerkt in groep, en het promotion plan werd door elk apart uitgevoerd. Voor het vak Frans heb ik een vacature voor een financieel assistent opgesteld. Vervolgens heb ik een brochure opgesteld voor de avontuurlijke backpacker of ‘baroudeur’ die een jonge en originele aanpak moest uitstralen. Hoe kan je “maatschappelijk verantwoord ondernemen”? Dat was een van de moeilijkste vragen die we voorgeschoteld kregen. Hoe kan je namelijk iets produceren zonder een al te grote impact op het milieu te hebben, én met de nodige aandacht voor het personeel? De 3 P’s, planet, profit en people kregen uiteindelijk toch een plaats binnen The Wood Life. Als laatste vindt u achteraan nog een besluit, een logboek, bronvermeldingen en verschillende bijlagen. Al deze taken komen nu samen in deze GiP-opdracht. Ik hoop van harte dat u ook met enthousiasme dit eindwerk zal lezen, en ik nodig u graag uit om ons bedrijf te leren kennen op de volgende pagina’s.


10


1.Seminarie

11


1.1 Opstart TopTeam In het kader van seminarie hebben wij als eerste taak een analyse gemaakt van cijfers die we verkregen hebben via het Top Team spel in Thomas More. Deze analyse werd naar de spelleider gestuurd en dit was meteen het startschot van onze onderneming.

1.1.1 Aantal maanden eindvoorraad

In ons eerste jaar hebben we een zeer grote voorraad en dus te veel van luxe-en standaardproducten. In het tweede jaar hebben we dit verbeterd maar hadden we een te kleine voorraad van luxeproducten. In ons derde jaar zijn we ervan uitgegaan dat er geen 4e jaar kwam en hebben we net voldoende voorraad geproduceerd.

12


1.1.2 Gemiddelde productiekost per eenheid

Qua kostprijzen hebben we altijd gestreefd naar de laagste prijzen. Dit wil niet zeggen dat dit de beste keuze was maar wel dat ons afvalpercentage zeer laag lag.

13


1.1.3 Leverbetrouwbaarheid in %

Bij de start van ons jaar hebben we al een behoorlijke leverbetrouwbaarheid. Dit wordt telkens verbeterd. Enkel voor onze luxeproducten zou het wel een stuk beter hebben gekund in het tweede jaar.

14


1.1.4 Marktaandeel omzet in %

Om marktleider te zijn hadden we boven de 10% moeten zitten. We zien dat we in het tweede jaar een zeer laag marktaandeel hebben maar dit hebben we dan opgebouwd in het volgende jaar. In een markt met 10 concurrenten bedraagt de gemiddelde marktaandeel omzet 10%.

15


1.1.5 SWOT-ANALYSE VAN DE CIJFERS Hieronder vindt u een SWOT-analyse van The Wood Life, waarbij sterktes, zwaktes, mogelijkheden en risico’s tegen over elkaar worden afgewogen. Hieruit kan de marktpositie ten opzichte van andere bedrijven bepaald worden.

Strengths

Weaknesses

- Sterke verkoopafdeling: - Lage klanttevredenheid: Standaardproducten steken met kop en Geen voorraad luxeproducten schouders bovenuit

(1ste

maand): Vraag naar 152 luxeproducten, maar geen voorraad

- Lage kosten voor roerende goederen: EĂŠn huurmachine in gebruik

- Minder verkoop: De productiekostprijs

voor

de

luxeproducten doorheen het jaar: een veel

te

hoge

prijs

tegenover

de

concurrentie

Opportunities

Threaths

- Grote investeringen in reclame: - Concurrent is marktleider: Grotere naambekendheid waardoor er Grootste concurrent (groep 4) had een kans was op meer verkoop

lagere

verkoopprijs

tegenover

ons

bedrijf (groep 6) - Toename behoefte luxeproducten: De vraag naar luxeproducten voor ons

- Marges zijn laag: bedrijf (groep 6) 1736 stuks en de Het risico bestaat dat deze in de gemiddelde vraag naar deze producten toekomst zouden kunnen dalen bedroeg 1804

16


1.2 Naam, logo en huisstijl The Wood life is een modern en jong bedrijf dat op een duurzame en bewuste manier kwaliteitsvolle producten vervaardigt. We hebben de intentie zo ecologisch mogelijk onze bedrijfsactiviteiten te verwezenlijken. Als creatieve naam voor onze onderneming hebben we na wat brainstorming de naam “The Wood Life” gekozen. We hebben dit afgeleid van “The Good Life”, want we associëren Wood met de natuur en dus ook met kamperen. Met onze originele naam zullen we ons onderscheiden van andere ondernemingen. Door het gebruik van een Engelstalige naam bereiken we een breder publiek. We zullen eerst een goede locatie moeten zoeken voor ons eerste filiaal. Vervolgens gaan we onze handelsnaam registreren bij de Kruispuntbank voor ondernemingen (KBO). Met onze sterke slagzin “Experience the good life with Wood Life” willen we het kamperen promoten zodat meer mensen back to basic gaan en van de natuur genieten.

1.2.1 Organogram

Chief Financial Officer Christophe Van Looveren

Financial Assistant Kevin Gerardo

Administrative Director Berina Toplic Chief Executive Officer Sokaina Karroum Production Director Sabreen Abdulrida

Marketing Director Vincent Bresseleers

17


1.3 Kapitaalverhoging We

hebben

een

buitengewone

algemene

vergadering

gehouden

om

onze

aandeelhouders ervan te overtuigen een kapitaalverhoging in te voeren. We argumenteren waarom we een kapitaalverhoging nodig hebben en we laten onze toekomstplannen voor onze onderneming zien aan de hand van een presentatie.

18


19


20


21


22


1.4 Shareholdersanalyse Groene energie en duurzame productiemethodes staan centraal in deze opdracht. Het Amerikaans First Solar, Het Deense Vestas en het Belgische Colruyt zijn alle 3 groene bedrijven. Ze dragen elk op hun eigen manier een steentje bij om een groenere samenleving

te

ontwikkelen.

Daarom

heb

ik

ze

opgenomen

in

mijn

investeringsportefeuille.

23


24


25


26


27


28


2. Bedrijfseconomie

29


2.1 Concurrentie-analyse De Kampeerder is een detailhandel gespecialiseerd in outdoor producten. Het is een Belgisch bedrijf met 2 vestigingen in Antwerpen. Ze beschikken ook over een webshop waar je heel hun assortiment kan bekijken en bestellen. Van schoenen tot tenten. De Kampeerder verkoopt alles wat je nodig hebt voor een avontuurlijke tocht. Hun eerste filiaal is gelegen in de Leopoldsstraat Antwerpen en heeft als naam De Kampeerder. Hier hebben ze vooral een assortiment voor kinderen en familie. Hun tweede filiaal is gelegen op de Frankrijklei in Antwerpen en draagt de naam K2. Hier focussen ze zich op de grotere producten zoals tenten, rugzakken, …

2.1.1 Horizontale analyse Liquiditeit Er zijn 2 soorten liquiditeitsratio’s: één in enge zin (quick ratio) en één in ruime zin (current ratio). Bij beiden worden de vlottende activa gedeeld door de schulden op korte termijn. Enkel bij die van enge zin worden de voorraden afgetrokken. Zo kunnen we zien of het bedrijf zonder zijn voorraad zijn schulden op korte termijn kan betalen. Wij analyseren hier zowel de current als de quick ratio. De Kampeerder is een detailhandel. Ze beschikken over een grote voorraad, waardoor er een zichtbaar verschil zal zijn tussen deze twee ratio’s.

30


Current ratio Formule Current ratio =

Current ratio 2,50 2,00 2,00 1,50 1,13 1,00

0,74

0,50 0,00 2014

Current ratio

2015

2016

2014

2015

2016

0,74

1,13

2,00

In 2014 zien we een negatieve ratio. Dit komt doordat er veel schulden op korte termijn waren in dat jaar. Maar dit wordt weggewerkt in de 2 opeenvolgende boekjaren. In 2016 halen ze zelfs een zeer goede ratio van 2.

31


Quick ratio

Formule Quick ratio =

Quick ratio 0,85

0,90 0,80 0,70

0,61

0,60 0,50 0,40 0,30

0,28

0,20 0,10 0,00 2014

Quick ratio

2015

2016

2014

2015

2016

0,28

0,61

0,85

Als we de current en quick ratio met elkaar vergelijken, zien we dat er een groot verschil is. Dit hadden we verwacht, omdat we hier een onderneming analyseren met een grote voorraad. Natuurlijk geeft de current ratio dan een verkeerd beeld omdat deze een ratio boven 1 weergeeft terwijl de quick ratio een ratio onder 1 weergeeft, wat niet goed is. Als men de voorraden niet direct kan omzetten in geldmiddelen zullen ze met een liquiditeitstekort zitten. We zien dat er een positieve evolutie is en als de resultaten dezelfde positieve kant uitgaan, verwachten we in 2017 een ratio rond de 1.

32


Rentabiliteit van het eigen vermogen Rentabiliteit geeft aan hoeveel winst er is behaald met het geĂŻnvesteerde vermogen. Het geeft een beeld in hoeverre De Kampeerder winstgevend is. Formule Rentabiliteit van het eigen vermogen =

"100

!

Rentabiliteit van het eigen vermogen 50,00%

46,22%

40,00% 30,00% 17,99%

20,00% 10,00% 0,00% 2014

2015

2016 -3,56%

-10,00%

Rentabiliteit EV

2014

2015

2016

46,22%

17,99%

-3,56%

De rentabiliteit van dit bedrijf is aan het dalen met de jaren. In 2016 hebben ze een negatief resultaat na belastingen van – 92 056,00 EUR. Dit komt omdat hun omzet in 2016 met de helft verminderd is. Hierdoor behalen ze een negatieve rentabiliteit van 3,56%. Dit betekent dat men voor elke geïnvesteerde 100 EUR een verlies maakt van 3,56 EUR.

33


Solvabiliteit Solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen van de onderneming. Deze ratio wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de financiĂŤle gezondheid van een bedrijf op lange termijn. Als men een lening wil aangaan verwacht de bank dat het bedrijf solvabel genoeg is, minimaal 30%. Formule Solvabiliteit =

! %&'(() *(++,-(

"100

Solvabiliteit 42,00% 41,00%

40,77%

40,79%

2015

2016

40,00% 39,00% 38,00% 37,00% 36,00%

35,07%

35,00% 34,00% 33,00% 32,00% 2014

De Kampeerder Solvabiliteit

2014

2015

2016

35,07%

40,77%

40,79%

We zien hier over de hele lijn een sterke solvabiliteit die steeds boven de 30% ligt. Dit komt door het sterk eigen vermogen. Ook beschikken ze over een zeer sterke reserve van ongeveer 2 miljoen euro. Als ze in de toekomst plannen hebben om te investeren, kunnen ze met deze solvabiliteit een lening aangaan bij de bank. De Kampeerder is een waardige concurrent omdat ze nog steeds de middelen hebben om te innoveren.

34


2.1.2 Horizontale analyse Brutomarge

De Kampeerder Brutomarge

2014

2015

2016

€ 1.135.921,00

€ 1.050.519,00

€ 916.488,00

100%

92%

81%

In 2014 had De Kampeerder een brutomarge van 1 135 921,00 EUR. Een jaar later daalt dit tot 1 050 519,00 EUR en in 2016 vermindert dit nog eens met 134 031,00 EUR. Er is duidelijk te zien dat de omzet de laatste 3 jaren in een dalende lijn zit.

Personeelsbestand

In 2014 starten ze met een even aantal van 7 voltijdse en 7 deeltijdse werknemers. We zien een verandering in 2015 waar de voltijdse werknemers vermeerderen en de deeltijdse werknemers verminderen. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Het is mogelijk dat deeltijdse werknemers voltijds zijn gaan werken. In 2016 zien we dat er 1 deeltijdse werknemer minder is.

35


De Kampeerder

2014

2015

2016

Personeelsbestand in

12,30

12,70

11,50

VTE

Als we het totaal in voltijdse equivalenten vergelijken, zien we dat we over de jaren heen geen grote verschillen hebben, maar in 2016 werken ze met ongeveer 1 mankracht minder. Een mogelijke oorzaak dat er minder personeel nodig is, kan te wijten zijn aan het feit dat het bedrijf in een moeilijkere periode zit.

36


Vreemd vermogen De Kampeerder Vreemd vermogen

2014

2015

2016

€ 3.593.190,00

€ 3.061.204,00

€ 2.961.360,00

100%

85%

82%

We zien een daling in het vreemd vermogen. We kunnen ervan uit gaan dat ze hun schulden op korte termijn hebben herzien. Als we het vreemd vermogen in 2016 verder analyseren, zien we dat er een grotere schuld op lange termijn is tegenover het vorige boekjaar. De oorzaak hiervan kan zijn dat ze een herfinanciering hebben gedaan van hun te grote schulden op korte termijn. We kunnen dit niet met zekerheid zeggen. De schulden op korte termijn verminderen met ongeveer de helft. Dit komt omdat ze dat jaar minder financiële en overige schulden hebben.

37


2.1.3 Besluit We kunnen ervan uit gaan dat De Kampeerder een waardige concurrent is, zeker door hun online webshop omdat wij hier ook op focussen. Als we de laatste 3 jaren vergelijken, zien we dat de cijfers in een dalende lijn liggen. We hopen dat dit te maken heeft met het bedrijf zelf en niet omdat kamperen minder populair wordt. Daarom zullen wij ook moeten focussen op marketing om genoeg klanten aan te brengen.

38


2.2 Financiële analyse In dit onderdeel vindt u de analyse van de jaarrekeningen van The Wood Life. In deze analyse gaan we cijfers en allerlei andere zaken met elkaar vergelijken en ook beoordelen. We willen hiermee onze aandeelhouders en geïnteresseerden informeren over de prestaties van ons bedrijf. We vertellen u over de huidige cijfers als ons vooruitzicht op de toekomst. Bij het opstellen van de analyse hebben we er ook aandacht aan besteed om alles goed uit te leggen zodat iedereen de cijfers op de juiste manier kan interpreteren. Bij de bespreking van de cijfers hebben we ook alles weergegeven met een grafiek zodat men de ratio’s visueel kan vergelijken. In deze financiële analyse wordt er een horizontale en verticale doorlichting weergegeven. We hopen dat de aandeelhouders blij zijn met de prestaties en beslissingen die we genomen hebben. We doen er alles aan om steeds meer te innoveren en vooruit te gaan. Met deze analyse kunnen we alleen maar sterker worden, omdat we uit onze fouten kunnen leren en een oplossing ervoor kunnen vinden.

39


2.2.1 Verticale Analyse Quick ratio

Quick ratio 6,00 5,37

5,39

jaar 12

jaar 13

5,00

4,00

3,82

3,00

2,00

1,00

0,00 jaar 11

Quick ratio

Analyse van de Quick ratio Quick ratio

jaar 11 3,82

jaar 12 5,37

jaar 13 5,39

Wanneer de Quick ratio groter is dan 1 dan betekent dit dat de onderneming haar schulden op ten hoogste één jaar kan terugbetalen, zonder rekening te houden met de voorraden, omdat we de voorraden in tijden van schulden niet direct kunnen omzetten in liquide middelen. The Wood Life heeft een liquiditeitsratio die groter dan 1 is, zonder rekening te houden met de voorraden. Dit wil zeggen dat The Wood Life onafhankelijk is van haar voorraad. Ten opzichte van het basisjaar (jaar 11), is de ratio in het 12e jaar bijna 2 keer zo groot. In het 13e jaar is er een kleine stijging ten opzichte van het 12e jaar. In het 13e jaar is er een duidelijke stijging ten opzichte van het basisjaar. Dit is heel positief. De onderneming is nu dus perfect in staat om haar schulden op ten hoogste één jaar te betalen.

40


Current ratio

Analyse van de current ratio

The Wood Life had gedurende 3 jaar geen liquiditeitstekorten. Dit komt doordat de vlottende activa telkens veel groter waren dan de schulden op korte termijn. In het 13e jaar heeft de onderneming een zeer ruime buffer. De vlottende activa waren 9 maal zo groot als de schulden op korte termijn, heel positief dus! Onze onderneming kan haar schulden op korte termijn dus zeker afbetalen met de vlottende activa.

41


Solvabiliteit Solvabiliteit 60%

59%

59%

56%

50% 40% 30% 20% 10% 0% jaar 11

jaar 12

jaar 13

Solvabiliteit

Analyse van de solvabiliteit Solvabiliteit

jaar 11 59%

jaar 12 56%

jaar 13 59%

Er is weinig aan te merken op de solvabiliteit van The Wood Life. We merken op dat het eigen vermogen over heel de lijn een zeer groot percentage is van het totaal vermogen. In het 13e boekjaar bedraagt de solvabiliteit zelfs 59%. Als we dit jaar een investering willen realiseren en een lening moeten aangaan, kunnen we dit zeker doen want de bank verwacht ongeveer een minimum solvabiliteit van 33% en hier zitten we ver boven.

42


Rentabiliteit van het eigen vermogen

Analyse van de Rentabiliteit Rentabiliteit

jaar 11 12%

jaar 12 8%

jaar 13 11%

Onze rentabiliteit is de laatste jaren niet veel gestegen. In het 12e jaar hebben we even een dipje gehad en is de rentabiliteit gezakt naar 8%. Dit betekent dat we in het laatste boekjaar (jaar 13) voor elke 100 euro die we geĂŻnvesteerd hebben, 111 euro terugverdienen en we dus een rendement hebben van 11 euro per 100 euro kapitaal.

43


2.2.2 Horizontale Analyse € 2.055.000,00 € 2.464.000,00 € 2.455.000,00

Schulden < 1 jaar

HORIZONTALE ANALYSE 2013 2012 2011

€ 18.233.000,00 € 19.193.000,00 € 15.443.000,00

Schulden > 1 jaar

€ 29.646.000,00 € 28.095.000,00 € 25.670.000,00

EIGEN VERMOGEN

€ 18.879.000,00 € 17.912.000,00 € 13.604.000,00

VLOTTENDE ACTIVA

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

De vlottende activa zijn door 2 boekjaren heen gestegen met 39%. Dit is grotendeels door een stijging van zowel de liquide middelen als de voorraden. Het eigen vermogen is doorheen de twee boekjaren met 15% gestegen. Dit hebben we te danken aan de reserves die met 79% zijn toegenomen ten opzichte van het basisjaar. De schulden op korte termijn oftewel de schulden kleiner dan één jaar zijn doorheen twee boekjaren gedaald met 16%. De reden hiervoor is dat deze schulden binnen het boekjaar betaald werden. De schulden op lange termijn oftewel de schulden groter dan één jaar zijn doorheen twee boekjaren met 18% gestegen.

44


Horizontale analyse % VASTE ACTIVA Gebouwen Machines en installaties VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Voorraden Geldbeleggingen Liquide middelen TOTAAL ACTIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Reserves Overgedragen winst/verlies SCHULDEN Schulden > 1 jaar Schulden < 1 jaar TOTAAL PASSIVA Bedrijfsresultaat Resultaat voor belastingen en uitz. Activiteiten Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Belastingen RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2011 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

29.964.000,00 18.529.000,00 11.435.000,00 13.604.000,00 8.686.000,00 4.219.000,00 499.000,00 200.000,00 43.568.000,00 25.670.000,00 17.500.000,00 5.892.000,00 2.278.000,00 17.898.000,00 15.443.000,00 2.455.000,00 43.568.000,00 3.023.000,00 3.041.000,00 1.000,00 5.000,00 759.000,00 2.278.000,00

% 106% 95% 125% 132% 101% 111% 100% 1986% 114% 109% 100% 137% 111% 121% 124% 100% 114% 112% 111% 100% 0% 112% 111%

2012 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

31.840.000,00 17.602.000,00 14.238.000,00 17.912.000,00 8.753.000,00 4.689.000,00 499.000,00 3.971.000,00 49.752.000,00 28.095.000,00 17.500.000,00 8.056.000,00 2.539.000,00 21.657.000,00 19.193.000,00 2.464.000,00 49.752.000,00 3.371.000,00 3.385.000,00 1.000,00 847.000,00 2.539.000,00

% 104% 90% 125% 139% 94% 134% 100% 2292% 115% 115% 100% 179% 70% 113% 118% 84% 115% 70% 70% 300% 0% 70% 70%

2013 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

31.055.000,00 16.722.000,00 14.333.000,00 18.879.000,00 8.154.000,00 5.641.000,00 501.000,00 4.583.000,00 49.934.000,00 29.646.000,00 17.500.000,00 10.544.000,00 1.602.000,00 20.288.000,00 18.233.000,00 2.055.000,00 49.934.000,00 2.124.000,00 2.133.000,00 3.000,00 534.000,00 1.602.000,00

45


2.2.3 Masterplan Een bedrijf moet toekomstgericht denken. Daarom is het belangrijk om een masterplan te maken waarin we enkele doelstellingen vastleggen. Hierbij stellen wij een deadline, het jaar 2020. Natuurlijk kunnen we niet in een glazen bol kijken, toch zullen we ons best doen om zoveel mogelijk doelstellingen te behalen. Een vooruitzicht moet altijd positief zijn want dit betekent dat je in de groei gelooft van je eigen bedrijf. Men moet natuurlijk realistisch blijven met deze voorspellingen. Dit plan kan het bedrijf een positieve evolutie geven in de toekomst. Daarom is het belangrijk dat ons masterplan goed wordt opgesteld. Als we naar de schulden kijken zien we een stijging in jaar 12 tegenover jaar 11. Dit is natuurlijk niet goed. In jaar 13 is er een daling. Dat betekent dat we minder schulden hebben in jaar 13 dan in jaar 12. Dit is natuurlijk een van onze doelstellingen die we graag willen bereiken tegen het jaar 2020: onze schulden zoveel mogelijk verminderen. We zitten in de goede richting. Onze schulden zijn verminderd en ons eigen vermogen is vermeerderd. In het 12e jaar waren onze vaste activa gestegen omdat we machines hebben aangekocht. Dit zorgde dan ook voor een toename van onze voorraad. Onze voorraad bleef verder stijgen tot jaar 13. Dit betekent dat er een grotere aanbieding is van onze voorraad aan onze klanten. Er is ook een positieve evolutie van de liquiditeit van de voorbije 3 jaren. Aangezien onze liquiditeit zo sterk is op het moment is het ons streefdoel om dit zo te houden. Reserves zijn heel belangrijk en daarom proberen we ze zoveel mogelijk op te bouwen. Door winst te reserveren in onze vennootschap zullen we onze kredietcapaciteit verhogen. Dit betekent op zijn beurt dat we meer zullen kunnen investeren, wat op zijn beurt leidt tot een grotere en snellere groei van onze vennootschap. Ook worden reserves gebruikt als beschermingsmiddel in tijden van nood. Om investeerders aan te trekken, moeten we een positieve rentabiliteit hebben. Op dit moment beschikken we ook over een positieve rentabiliteit, maar we moeten ons onderscheiden tegenover andere bedrijven. In jaar 13 hadden we een rentabiliteit van 11%, wat goed is maar niet uitstekend. Daarom willen wij tegen 2020 over een rentabiliteit van minstens 20% beschikken. Dit zal de aantrekkingskracht van potentiĂŤle investeerders doen stijgen.

46


De solvabiliteit van The Wood Life is over de jaren heen stabiel, gemiddeld 59%. Ons doel is om dit voor de komende jaren ook zo goed mogelijk te behouden. Zolang wij niet onder de 40% komen, hoeven we ons dus geen zorgen te maken. Ook bij de liquiditeit staan we zeer sterk. Dit betekent dat wij geen problemen hebben om onze leveranciers te betalen. Als we ooit in een financieel moeilijke situatie terecht komen, dan zouden we hier perfect kunnen uitraken. Natuurlijk hangt dit wel af van hoe groot het probleem is. We moeten wel blijven streven naar het snel omzetten van werkmiddelen in geld.

47


48


3. Frans

49


3.1 Offre d’emploi 3.1.1 Préparation de l’annonce d’emploi pour un assistant 1. Liste de toutes mes activités et responsabilités dans l’exercice de ma fonction o o o o o o o o

Gérer la comptabilité Établir des prévisions budgétaires Proposer des solutions fiscales Coordonner les services dont il a la charge Rendre des comptes à la direction Communiquer avec les services fiscaux et sociaux Eventuellement assurer une permanence juridique et sociale et participer à l’administration du personnel Anticiper les finances de l’entreprise

2. Sélection d’activités et responsabilités essentielles o o o

Gérer la comptabilité : organiser les factures, faire les comptes annuels, faire les déclarations de TVA. Proposer des solutions fiscales : être au courant de nouvelles régulations sur le plan fiscal Anticiper les finances de l’entreprise : faire les budgets de tous les départements chaque année.

3. La dénomination du poste o

Directeur financier

4. Enumérez les tâches essentielles de l’assistant Les tâches que vous avez sont les mêmes que celles de votre patron. Donc vous êtes capable de prendre en main les tâches que votre patron n’a pas commencées ou n’a pas terminées. Vous êtes capable de résoudre des problèmes sans l’intervention de votre chef.

50


5. Décrivez le profil auquel doit répondre le sollicitant pour être sélectionné pour le poste: formation (études), expérience, capacités ou compétences, caractéristiques de personnalité... Vous avez un diplôme pertinent (Bachelor ou Master) et minimum 5 ans d’expérience. Vous avez de l’ambition et vous êtes quelqu’un qui cherche la meilleure solution pour améliorer les processus internes. Vous aimez une atmosphère familiale et des lignes de communication directes qui sont typiques pour une PME. Vous avez un caractère ouvert et honnête et vous savez bien communiquer. Vous habitez par préférence dans la région et vous désirez travailler à plein temps.

51


3.1.2 L’annonce d’emploi

The Wood Life cherche (m/f)

Assistant du département financier Fonction

Comme

membre

environnement

d’une

petite

multidisciplinaire

équipe

vous

pour

faire

travaillez différentes

dans

un

tâches

administratives pour notre société :

Profil

-

maintenir les finances des projets

-

gérer l’administration des salaires et de comptabilité

-

suivre l’administration

-

assister la direction dans différentes tâches

Vous avez un diplôme pertinent (Bachelor ou Master) et minimum 5 ans d’expérience. Vous êtes très efficace sur le plan administratif, vous n’avez pas peur de chiffres et vous êtes un expert en Microsoft Office. Vous avez de l’ambition et vous êtes quelqu’un qui cherche la meilleure solution pour améliorer les processus internes. Vous aimez une atmosphère familiale et des lignes de communication directes qui sont typiques pour une PME. Vous avez un caractère ouvert et honnête et vous savez bien communiquer. Vous habitez par préférence dans la région et vous désirez travailler à plein temps.

52


Offre

Nous vous offrons une fonction qui pose un vrai défi et dans lequel nous appréciérons votre propre apport personnel. Il y a une possibilité de vous développer et de devenir membre de la direction.

Vous recevrez une

formation interne qui vous donne l’occasion d’apprendre à fond le monde de camping. Vous recevrez un salaire conforme au secteur de la vente et des chèques de repas. Solliciter

Envoyez votre CV à info@thewoodlife.be Nous attendons avec impatience votre mail.

53


3.2 Brochure informative-publicitaire 3.2.1 Préparation Reportage nr. 1 Les vêtements :  

3 paires de chaussures (p.ex. baskets toiles, paire de tongs, baskets trail) les habits groupés dans 4 sacs: 2 robes, 1 jupe, 2 shorts, 2 chemises à longues manches (pour les moustiques qui piquent), 1 pull à capuche, 4 hauts, des sous-vêtements pour une semaine complète, des pantalons (un jeans), des pants à short

La trousse à pharmacie :    

Immodium l’antiseptique la Biafine pour les coups de soleil des pansements

Accessoires:   

le moustique le poncho en cas de grosse pluie la lampe frontale

La trousse de toilette :     

petit savon de Marseille (pour le corps et les habits) mascara, petit crayon pour les yeux (pour une fille) un petit stick pour les imperfections un accessoire de luxe : le lisseur épilateur

Reportage nr. 2 Documents :   

passeport, papiers des vaccins, permis international prenez une assurance internationale (600 à 700 €) faire un scan de tous vos papiers

Accessoires :         

2 sacs à dos : un grand (60 litres) et un petit une housse imperméable duvet confort 5° (parfois les draps sont sales) la moustiquaire imprégnée d’insecticide kit de mousquetons pour attacher la moustiquaire adaptateur universel + multiprise (pour brancher plusieurs objets à la même fois) une ficelle / corde (sécher le linge) un couteau ou un couteau suisse un tire-bouchon !!! une question de vie ou de mort 54


 

sac / housse (pour mette le linge sale) 1 ou 2 serviettes en microfibres très légères qui sèchent très rapidement : une pour la douche et une pour la plage

Les vêtements :    

une doudoune (tient vraiment chaud) 2 pantalons / shorts = panta courts 3 shorts dont un short de bain 2 chemises (une un peu plus lourde et une un peu plus légère)

Le deuxième sac :      

dictionnaire Français/Anglais une batterie externe un coussin de voyage gonflable des kleenex un petit oreillet gonflable des boules quies

Reportage nr. 3 Accessoires :                

une tente compacte, résistante, et elle prend 5 minutes à installer super sac de couchage compacte à 0° matelas de sol 2 bâtons de marche petit kit de casserole/bôle pour faire les repas adaptateur de bonbon de gaz un kit pour faire du feu avec des allumettes qui résistent à l’eau et des gommes qui permettent de faire le feu très rapidement couteau suisse et un kit de fourchette, couteau et cuillère pour la migraine, la tourista de l’alcool, une paire de ciseaux la petite brosse à dents, le dentifrice les lingettes humides (quand il n’y a pas de douche) le rasoir, kit de manicure crème solaire crème hydrante qui cure les brûlures un chapeau, des lunettes de soleil

Reportage nr. 4 Accessoires :        

poche à eau type camelback une casquette un petit cadenas de code housse imperméable pour les documents importants scotch imperméable 2 mousquetons un petit parapluie un petit carnet avec un stylo 55


3.2.2 Brochure

56


57


58


4. Engels

59


4.1 Business Plan The Wood Life is a young and modern Belgian-based company that sells and manufactures a variety of camping gear like tents, sleeping bags, backpacks and accessories. We manufacture high-quality products in an environmentally friendly way. We intend to produce our products in the most ecologically durable way possible. In this business plan, we will discuss our company objectives, risk analysis, product description, ownership, marketing strategies and the financial forecasts.

Company objectives Company objectives play a big part in every organization. Financial, productivity and innovation objectives are our top three. Increasing the value of the organization, establishing a balanced expenses management and maintaining solvability are the main financial objectives of The Wood Life. Offering our customers, the best products and services is one of the most important things to us. Therefore, innovation is important to us. Another important company objective for The Wood Life is customer service. Offering our clients, the best service possible is absolutely essential for us.

Risk analysis Our risk analysis clearly shows that our strengths and opportunities are bigger than our weaknesses and threats. By manufacturing our products in an environmentally way, we hope to make a difference and to attract a lot of new clients. One of our biggest strengths is that we sell high quality products for a reasonable price. Like many other companies we aspire to grow big and get a bigger and possibly international brand recognition.

Product description We have a wide range of products fit to satisfy everyoneâ&#x20AC;&#x2122;s needs. In our assortment you will find tents, sleeping bags, thermos drinking bottles, pocket knives, backpacks, cooking equipment, â&#x20AC;Ś basically everything you need for a camping trip from A to Z. Our products are made from environmentally friendly and durable materials. With our products, we want our clients to feel one with nature. They are ideal for individuals and groups. Our tents and backpacks are available in a variety of different sizes and materials. The key feature of both our cooking equipment and tents is that they are all very easy to assemble.

60


Ownership The Wood Life is a very young and ambitious company. Our team consists of 6 people who each have their own valuable qualities. Leading us, Sokaina Karroum is our capable CEO with many years of experience who is very passionate about bringing The Wood Life to the international market, and making it grow to be one of the best companies. Thanks to our financial teamâ&#x20AC;&#x2122;s talents we have been debt-free till this moment.

Markets and marketing strategies We intend to target both private and corporate markets. By handing out flyers, making online advertisements and putting our commercials on YouTube we hope to gain a bigger brand recognition, which will hopefully lead us to international clients. We strive to outgrow our locally set competitors by using their weaknesses as an advantage.

Financial forecasts In our financial forecasts, you can see an estimation of our future costs and how we plan to increase our yearly revenue. Our financial forecasts also include graph charts to help you understand the numbers.

61


4.1.1 Company objectives Financial objectives The main objective of our company is to increase the value of the organization for the shareholders, the stakeholders and the owners. This objective implies that the company is trying to increase the profits of the shares. The increase in revenues represents the growth and the health of the company. Within the income are also the costs or expenses that are very important. An important goal for us is establishing a careful management of expenses. Balancing the budget is another important fact, a balanced budget reflects the discipline of good planning, budgeting and management. Maintaining solvability is a high-level objective that shows the balance between the income and expenses. With this objective, we can determine how much we can invest.

Productivity and innovation objectives Productivity is very important for The Wood Life. A manufacturing organization that can reduce waste and time in the production process, so that it reaches the customer faster, is a productive company. Innovation is also very important. We want to make The Wood Life an innovative company that stays ahead of the competition. We want to invest in research and development to create a better product or offer a better service, so that we can increase our revenues and our popularity in the market by offering a unique product.

Customer Service When a client finds the product he was looking for, and receives good customer service, he is satisfied and that satisfaction will make him come back and buy from us again. He will also probably recommend us to other people. If we add to this the fact that the competition is increasing, and the products offered in the market are increasingly equated in quality and price, then it is possible to affirm that today providing a good service to the client is fundamental if we want to stay competitive in the market. Good customer service must be present in all aspects of the business where there is any interaction with the customer, from the greeting of the personnel to the call answered by the secretary.

62


4.1.2 Risk analysis

Strengths o The production cost is low. o A reasonable price for high quality products. o Environmentally friendly production.

Weaknesses o We do not have a lot of experience. o We don’t have a strong brand recognition yet.

o We have a unique corporate culture.

Opportunities

Threats

o To grow and have the brand recognition of our big competitors. o To make a difference in nature. o Showing advertisements on TV. o Gaining a bigger view of the customers’

o Fierce

competition:

several

other

companies in the same sector. o We are lagging behind in the online market.

expectations. A risk analysis is very important for a company. With this analysis, a company can understand what they should do to be better and to grow. Not only are the good things mentioned in our risk analysis but also the ones that can be improved. With strengths, we mean the aspects that we think will make us different and certainly a better company in comparison with our competitors. Our production cost is low, it’s something that is very beneficial for us. The customers are always looking for the best product but at the same time for the cheapest price. We are the corporation that we are today because of our unique corporate culture. Each company has their way of doing business. How the company’s employees and management interact and handle outside business transaction defines the corporate culture. Our corporate culture is unique because there is a significant difference in our work system. However good we may be, there is always room for improvement. We as a company will evolve with the opportunities we make use of. If we look at the market then we see an opportunity for growth and achieving a brand recognition like our big competitors. We want to be famous and have success but that is not the only thing we aspire to achieve. To get a bigger brand recognition we could show advertisements on TV, where people and businesses can see our products. Gaining a bigger view of the customers’ expectation would be great, because that means that we can launch a product that people would buy.

63


4.1.3 Product description Tents Solitair Aluminium

Our Solitair Aluminium tent is the perfect choice for a backpacker or a cyclist because of its light weight. This Wood Life tent offers the unique option of removing the allweather outer tent so you can enjoy the daylight during the day or fall asleep under the stars and wake up with the morning sun on your face. Being one with nature was never so easy! The Solitair Aluminium tent is made of fly fabric for improved durability, and offers protection from damaging UV rays. Robens Voyager

Another Wood Life original tent is the Robens Voyager, which contrasts with the Solitair Aluminium 2-person tent. You don’t have to be an expert to set up this tent just like our other tents. Therefor it’s ideal for a quick journey with a friend to explore the woods. You also don’t have to worry about your friend’s stuff, because this tent offers you the front tent as an extra storage space.

64


The Oak Canyon

With two doors and a large living area, the Oak Canyon is an ideal place for the whole family to relax far away from the city. Our 12-person cabin tent provides a spacious and comfortable wilderness residence. In this tent, you can fit 3 queen airbeds in the 3 rooms. It also has 7 closable windows.

Beverage bottle The Ace Chill

When you embark upon a backpacking trip, you only bring the essentials: clothing, food, water and of course coffee. There’s no Starbucks at the top of a mountain or in the backcountry. However, just because you’re spending the weekend in the woods doesn’t mean you must spend it without coffee. Our Ace Chill 600 ml Drink Bottle locks in the liquids temperature hot for 24 hours.

65


Sleeping bags The Natura sleeping bags

The Wood Life Natura sleeping bags are designed to ensure that after a tiring day of trekking, hiking, travel or any other exploration, you will get a good nightâ&#x20AC;&#x2122;s sleep. They have a barrel shaped design which is wide at the shoulders and narrow at the legâ&#x20AC;&#x2122;s end to offer maximum comfort, warmth and space. Our sleeping bags are also extremely easy to clean as they are safe for machine washes too. Each sleeping bag comes with a travel-friendly carry bag and a compression sack with straps, which makes it quite convenient to store and carry the sleeping bag along.

66


Backpacks The Daya backpack

Our lightweight water-resistant travel backpack is large enough to carry what you need during your trip, it has enough room for your hammock, clothes, towel and more. Besides its high capacity it is also handy and lightweight! This Wood Life backpack is easy to fold up into a small pocket. So, you can easily pack it in your suitcase, purse or car and have an extra bag without taking up any extra space.

67


Cooking equipment The Wood Life Camp Kitchen Set

Finally enjoy the great outdoors without second guessing if you packed everything to cook, and serve your next meal with the lightweight, compact, and mobile design of The Wood Life Camp Kitchen Set. This kit includes an aluminum nonstick pot with a cover, nonstick pan, 2 BPA free bowls, foldable stainless steel spork, BPA free soup spoon, wooden spatula, cleaning sponge, nylon travel bag drawstring pouch. With this set you will be able to make perfectly roasted marschmallows, eggs, tender vegetables and tons of different recipes while youâ&#x20AC;&#x2122;re out in nature.

68


4.1.4 Ownership, management and personnel Ownership Typically, the founding owners also manage the company. The CEO, together with the other directors, founded the successful company The Wood Life. Shareholders are also a very important part because thanks to them the company has grown to be one of the most prestigious new companies in Belgium.

Management Sokaina Karroum is the CEO of The Wood Life. Sheâ&#x20AC;&#x2122;s the external representation of the company at conferences and shareholders meetings. Together with the other members of the board, they discuss the missions and strategies of the company. Our CFO Christophe Van Looveren handles all our financial documents. He is very capable and precise when it comes to numbers. With the help of his financial assistant Kevin Gerardo Monteiro our accounting is always up to date. They manage the financials and the cash flow of our company. Thanks to their background in finance we were able to stay debt free. The Administrative Director Berina Toplic is always precise and organised. She manages the schedules, deadlines and makes sure to stay on top of our administrative paperwork. She organizes office activities like event planning and supervises the costs and expenses to assist in budget preparation. Ms Toplic has gained a lot of experience in the administrative department during the years she worked in various companies. Sabreen Abdulrida, our Production Director, takes care of the production process by deciding what resources are required and ensuring that the production is cost effective. She also estimates and negotiates the budgets with clients and managers. And last but not the least, our Marketing director is Vincent Bresseleers who is very clever when it comes to marketing strategies. He develops marketing strategies for new and existing products. He always comes up with innovative marketing strategies and ideas to make The Wood Life well known to all target groups. Inventing catchy slogans, logos and commercial spots is his specialty.

69


Personnel Currently we have 40 employees, without them The Wood Life would not be as successful as it is today. Our employees are very important to us because they are the ones who are producing everything. Which is why we have an open door policy to encourage openness and transparency. We plan to employ more people in the future, when we expand our company.

70


4.1.5 Markets and marketing Target Market Segment Strategy The Wood Life targets both the private and corporate markets. With the launch of our new products we will continue this focus. Working with businesses can lead to engagements with new corporate clients, they can be more valuable than private clients because they will, of course, buy large quantities of products. The Wood Life will make use of the 20/80 rule, which means that 80% of our revenue comes from 20% of our clients. That’s why we need to focus on 20% of our clients. Non-profit clients generally buy fewer products than our corporate clients, but that doesn’t mean that we will pay less attention to them.

Sales Strategy Currently we own three stores and an online webshop. Our stores are publicly more known than our online webstore. This means that we need to invest in advertisements for our online webstore. We plan to do this by spreading flyers and making online advertisements. The current trend that all companies are following is putting advertisement commercials on YouTube as do we. If this plan succeeds, we will benefit a lot from the recognition and our revenue will increase. By selling our products online our international client range will increase. But of course, there are also cons like the shipping costs and the risk of people returning the products.

Competition We have a fierce competition to deal with but since we keep on expanding, the multinationals in our sector are becoming our competitors. We strive to outgrow the locally set competitors to become part of the international market. Our online webshop comes in handy to make a difference in this sector, by selling our products online we will reach international clients. Being environmentally friendly is obviously very important to us, we try to do this by producing our products in an ecological way. This is something that most of our competitors don’t do. Which is one of the main reasons why we stand out.

71


4.1.6 Financial forecasts With this financial forecast, we want to estimate our company's success in the coming year. By expanding our product range, we want to increase our yearly revenues with 15% (around € 3.671.700,00 extra).

Revenues € 29 000 000,00 € 28 000 000,00 € 27 000 000,00 € 26 000 000,00 € 25 000 000,00 € 24 000 000,00 € 23 000 000,00 € 22 000 000,00 12

13

14 (forecast)

By doing this our future costs can be estimated by using last year’s accounting data and the extra costs for our new products. This means that we predict our costs for the next year to be around € 22.691.550,00 (€ 21.611.000,00 + € 1.080.550,00).

Total costs € 24 000 000,00 € 23 500 000,00 € 23 000 000,00 € 22 500 000,00 € 22 000 000,00 € 21 500 000,00 € 21 000 000,00 € 20 500 000,00 12

13

14 (forecast)

72


The extra products that we will add to our already excellent product range will help increase our profit. As you can see below, we expect to make a huge profit for the next year. A total of €4.600.000,00 this is € 2.400.000,00 more than what we made this year. We are sure that next year will be a fantastic year for our company.

Profit € 5 000 000,00 € 4 500 000,00 € 4 000 000,00 € 3 500 000,00 € 3 000 000,00 € 2 500 000,00 € 2 000 000,00 € 1 500 000,00 € 1 000 000,00 € 500 000,00 € 0,00 12

13

14 (forecast)

73


4.2 Promotion Plan 4.2.1 Target costumers The Wood Life targets a specific group of customers who don’t go camping too often. These people are also people who like comfort and luxury and that is what we offer. The people we target are young families, they would be around 30 years old.

4.2.2 Promotional tactics The first part of our plan is to work together with a travel company and start an online campaign where people can join up for an extraordinary camping trip. It will be offered at the lowest possible price so that the customers won’t be afraid to join up for the trip. By teaming up with the travel company we will be able to offer all of our products to the customers for no extra costs. This way they will have their best camping experience yet by using our products. The second part of our plan is to video tape the entire camping trip and all of the campers’ opinions on our camping gear and then we can truly make a special TV commercial with the power of video editing. Another possible way of gaining promotion is sponsorship. We could ask popular camping travel agencies to recommend our products to their clients. This way lots of customer would gain familiarity with our product and if their experience was satisfying they will return for other purchases. Using this technique, we can make sure our customer base keeps on growing.

4.2.3. Costs Planning this promotional tactic will not use a lot of our cash. We only need someone to arrange all the necessities for the camping trip. The products that we will be providing for the entire trip won’t cost us much either because we produce them ourselves. There will be some extra cost for getting our products to the camping location but that’s all. Being able to air a commercial requires a lot of money. This is why we chose cable TV instead of network television. Keep in mind that we are broadcasting this during prime time and these prices are quite high. So airing this commercial would cost us about € 200 each time we air it. If we calculate that we would air it 4 times a day during prime time, for 2 weeks this should put us up for around € 11.200 The sponsorship would cost us a little bit more as prices tend to be very high.

74


4.2.4 Defence of the plan Now that we have taken the costs of the possible promotions into consideration it is time to come to a conclusion and decide if this is what we want to do. As we have chosen quite a large group as our target audience, this will benefit us, as they will all get acquainted with our products. Our products have a good chance of being chosen would any of our target audience take an interest in hiking or climbing at a later time. Building customer loyalty is our goal. This all together enlarges our chances to beat the competition. The costs of this promotion plan will result in a lower usual profit at the end of year but hopefully this risk will be worth it.

75


76


5. Godsdienst

77


5.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Profit, planet en people. De 3 Pâ&#x20AC;&#x2122;s waarmee ik aan de slag ben gegaan om ons maatschappelijk beleid te kunnen kaderen voor het vak godsdienst. Ons bedrijf The Wood Life legt voornamelijk de nadruk op planet, en op de tweede plaats komt profit. Uiteraard houden we ook rekening met people, in de zin dat de gezondheid van ons personeel een zeer belangrijke plaats inneemt in ons beleid.

5.1.1 Planet Hiermee wordt de milieudimensie bedoeld van het ondernemen: welke effecten heeft The Wood Life op het leefmilieu? -

Voor de productie van ons kampeermateriaal gaan we op zoek naar milieuvriendelijke oplossingen. Voor de aanvoer van bijvoorbeeld hout hebben we gekozen voor een Belgische leverancier die ons op korte termijn de gewenste hoeveelheid hout kan leveren. Het feit dat we kiezen voor een lokale leverancier bespaart ons transportkosten, en minder transport is uiteraard beter voor het milieu. Voor elke gekapte boom worden er onmiddellijk ook 3 nieuwe terug aangeplant. De zeer korte leveringstermijn samen met de verminderde transportkosten zorgen ervoor dat de kost zeer concurrentieel wordt ten opzichte van de invoer van tropische houtsoorten.

-

Het afvalwater dat we produceren bij onze productielijnen, wordt gezuiverd in een zuiveringsstation. Dit station werd opgericht samen met een aantal bedrijven in de buurt waardoor de kosten kunnen gedeeld worden.

-

We trachten zoveel mogelijk energie te besparen en hiervoor voeren we een bewustmakingsbeleid bij het personeel. We vragen om zoveel mogelijk het licht uit te doen en in de winter niet onnodig de ramen open te zetten. Integendeel, we draaien eerder de verwarming een graadje lager en vragen het personeel om een extra trui aan te trekken. Dikketruiendag wordt bij ons dus iets vaker ingepland dan elders.

-

We maken het personeel ook bewust van de afval die ze produceren. In plaats van bij iedereen een aparte vuilbak te plaatsen waar alles bij elkaar wordt gegooid, vragen we iedereen om zijn afval naar de keuken te brengen waar ze moeten sorteren volgens de regels die de overheid ons oplegt. We geven hiervoor ook de nodige workshops aan het personeel.

78


5.1.2 Profit Profit komt op de tweede plaats bij The Wood Life, maar heeft toch nog een prominente plaats binnen ons bedrijfsbeleid. De tweede P gaat over de economische dimensie van het ondernemen: goederen produceren die kunnen verkocht worden aan een prijs die verantwoord is voor de maatschappij, maar die ook winst moet opleveren voor het bedrijf. -

Voor onze productielijnen gebruiken we zoveel mogelijk duurzame energie. We hebben zonnepanelen geïnstalleerd, hetgeen ons een aanzienlijke kost bespaart op de electriciteitsfactuur, en dit heeft ook een positieve invloed op de uiteindelijke verkoopprijs van onze producten.

-

Voor de onderdelen van onze producten zijn we steeds op zoek naar de goedkoopste, en tegelijkertijd de milieuvriendelijkste producten. Onze voorkeur gaat hierbij steeds naar lokale leveranciers, waardoor we kunnen besparen op transportkosten. Voor de productie van onze tenten maken we gebruik van AAAkwaliteit tentdoek, dat gefabriceerd wordt in een nabij gelegen fabriek, en waar het gehele productieproces van a tot z op de voet kan opgevolgd worden door The Wood Life. Dit stelt ons in staat om zeer kort op de bal te kunnen spelen wanneer er onverwacht productieproblemen zouden ontstaan. Dit voordeel zal ook de uiteindelijke kost kunnen drukken.

-

Aangezien we het milieu hoog in het vaandel dragen, geven we geen bedrijfsauto’s aan het personeel. Wij bieden wel elektrische fietsen aan voor diegenen die binnen de 10 km van de werkplaats wonen. Collega’s die verder dan 10 km van de werkplaats wonen, bieden we bus- en treinabonnementen aan.

De kost die we besparen door de bedrijfsauto’s aan de kant te laten staan, vertaalt zich ook weer positief naar de uiteindelijke productiekost van onze kampeerartikelen.

5.1.3 People De derde P staat voor people, de sociale dimensie van het ondernemen: welke gevolgen zijn er voor de mensen zowel binnen als buiten de onderneming? -

We zorgen er te allen tijde voor dat het personeel in een veilige omgeving kan werken.

Aan

de

productielijnen

worden

bijvoorbeeld

een

helm,

veiligheidsschoenen, veiligheidsbril en eventueel handschoenen verplicht om te dragen. -

Voor het personeel op kantoor zorgen we voor ergonomische stoelen, en indien nodig, kan er een bureau aangevraagd worden die verstelbaar is in de hoogte, waardoor je afwisselend zittend of rechtstaand kan werken. 79


-

Er is een jaarlijks onderzoek voor alle werknemers waarbij onder meer de rug wordt gescreend, en er worden ook workshops gegeven met oefeningen en tips om de rug zo min mogelijk te belasten.

-

In de refter van het bedrijf wordt er gezond en biologisch eten aangeboden aan een zeer economische prijs van 3â&#x201A;Ź, dessert inbegrepen. Water wordt gratis aangeboden. Frisdranken zoals cola zijn niet verkrijgbaar.

-

Jaarlijks wordt er een teambuilding georganiseerd om de samenhorigheid van de teams aan te sterken. Dit is telkens weer een groot succes en wordt enorm geapprecieerd door het personeel.

80


Logboeken

81


82


83


84


Besluit The Wood Life kende niet echt een vlotte start en het bleek een project met vallen en opstaan te worden. Het enthousiasme in de groep moest af en toe aangewakkerd worden, want de resultaten van de GiP taken vielen af en toe tegen. Al van in het begin bleek het niet eenvoudig om de teamleden op dezelfde lijn te krijgen. Ook dat is blijkbaar ondernemerschap, en we slaagden er uiteindelijk toch in om samen aan de kar te trekken, in dezelfde richting. De antwoorden op de vele vragen kwamen naar boven naarmate het schooljaar vorderde. The Wood life werd een kampeerbedrijf met nadruk op duurzame materialen en voortdurende innovatie. We hebben getracht zoveel mogelijk energie te besparen op onze productielijnen en het personeel kan rekenen op een veilige werkplek met de nodige workshops en teambuilding. Mijn functie als financieel directeur heb ik graag uitgeoefend. Ik heb ervaren dat er heel wat komt kijken bij het leiden van een zaak. Met de analyse van de jaarrekeningen heb ik mijn functie als financieel directeur in de praktijk kunnen brengen, zoals een horizontale en verticale analyse van onze cijfers maken om dan op basis van deze ratio’s een toekomstplan voor onze onderneming op te kunnen stellen. Een zaak opstarten is en blijft een risicovolle onderneming en de kennis die ik heb opgedaan, neem ik mee in mijn rugzak naar de toekomst. Deze GiP-taak heeft me veel bijgebracht, maar voornamelijk één ding, namelijk dat ik eerst twee keer zal nadenken alvorens in zo’n avontuur te stappen. En zoals ik deze GiP-taak ben begonnen met een citaat, wil ik nu graag de taak beëindigen met de wijze woorden van Sir Winston Churchill : “Succes is het vermogen om keer op keer te falen zonder daarbij je enthousiasme te verliezen.” Ik dank hierbij de lezer hartelijk voor de aandacht en de tijd die u aan het lezen van deze GiP-taak heeft besteed.

Christophe Van Looveren

85


Literatuurlijst Seminarie •

Walgraef, E., Faber, A., Vael, K. GiP Handleiding. (2017)

Frederix, F., Hendricks, D., Van Besien, M. Top Team bedrijfssimulatie (2017)

KBO Public Search. Geraadpleegd op 8 oktober 2017 via https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=nl

First Solar. Geraadpleegd op 7 januari 2018 via http://www.firstsolar.com/en-EMEA/

Vestas. Geraadpleegd op 7 januari 2018 via https://www.vestas.com/

Colruyt. Geraadpleegd op 7 januari 2018 via https://www.colruyt.be/nl/home

De Tijd: Eurnext Brussel BEL20. Geraadpleegd op 7-10 januari 2018 via https://www.tijd.be/markten-live/beurzen/euronext-brussel/bel20.html

Bedrijfseconomie •

De Kampeerder. Geraadpleegd op 25 januari 2018 via http://www.kampeerder.be/

Google maps. Geraadpleegd op 25 januari 2018 via https://www.google.be/maps

NBB Balans centrale. Geraadpleegd op 25 januari 2018 via https://www.nbb.be/nl/balanscentrale

Frans •

Préparation sac à dos fille tour du monde. Geraadpleegd op 20 februari 2018 via https://www.youtube.com/watch?v=x1RImXGHTso

Comment voyager gratuitement. Geraadpleegd op 20 februari 2018 via https://www.youtube.com/watch?v=GYwKhYFPbNc

Decathlon. Geraadpleegd op 20 februari 2018 via https://www.decathlon.be/nl/splashpage/

Wat doet een financieel assistent? Geraadpleegd op 10 januari 2018 via https://www.123test.nl/beroepen/beroep-financieel-medewerker/

86


Engels •

Decathlon. Geraadpleegd op 20 november 2017 via https://www.decathlon.be/nl/splashpage/

Google translate. Geraadpleegd op 20 november 2017 via https://translate.google.com/?hl=nl

What is a financial forecast? Geraadpleegd op 20 november 2017 via http://www.businessdictionary.com/definition/financial-forecast.html

Godsdienst •

MVO. Geraadpleegd op 10 maart 2018 via https://www.mvovlaanderen.be/

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Geraadpleegd op 10 maart 2018 via https://www.duurzaam-ondernemen.nl/info/wat-is-mvo/

87


88


Bijlagen

89


Bijlagen

1

Voorbeeld opdracht van seminarie

2

Evaluatieblad voor elke opdracht

3

Jaarrekeningen van The Wood Life

90


1

Opdrachten seminarie

91


92


93


2

Evaluatieblad

94


3

Jaarrekeningen van The Wood Life

95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112

Geïntegreerde proef Christophe Van Looveren  

Geïntegreerde proef The Wood Life

Geïntegreerde proef Christophe Van Looveren  

Geïntegreerde proef The Wood Life

Advertisement