Page 35

LIFE a gospodarka leśna

LIFE Focus

I

LIFE – ekosystemy leśne

I

s. 33

Przykład 1

Francja: Zarządzanie lasami i siedliskami Burgundii This awarded project introduced sustainable methods for the management of forests and linked habitats in the region of Burgundy by striking a balance between their economic, social and environmental functions. The key to its success was the close cooperation between the beneficiary, the Burgundy office of ONF, the public authority responsible for managing French state-owned forests, and a regional nature conservation NGO. Although the majority of the LIFE work was carried out in the public forests of nine pSCIs, it led to the development of a forest management strategy that is equally relevant to privately owned forests. Zespół tego nagrodzonego projektu wdrożył zrównoważone metody zarządzania lasami i połączonymi siedliskami w Burgundii, polegające na równoległym uwzględnieniu ich funkcji ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych. Kluczem do sukcesu przedsięwzięcia była bliska współpraca między beneficjentem – biurem Narodowego Zarządu Leśnictwa (ONF) w Burgundii, odpowiedzialnym za zarządzanie francuskimi lasami państwowymi, a regionalną organizacją pozarządową. Chociaż większość działań prowadzono w lasach państwowych [na dziewięciu proponowanych obszarach ważnych dla Wspólnoty (pSCI)], strategia opracowana przez zespół projektu okazała się równie odpowiednia do zarządzania lasami prywatnymi. Dziewięć wspomnianych obszarów pSCI obejmuje 7,5 tys. ha lasów państwowych (z bukiem, dębem, klonem i pionierskimi gatunkami krzewów, jak bukszpan czy jałowiec) oraz związane z nimi otwarte siedliska, m.in. wapienne wrzosowiska i obszary trawiaste, rumowiska skalne i lapiazy. Na obszarach znajduje się 20 typów siedlisk mających znaczenie dla Wspólnoty, w tym sześć o priorytetowym statusie, i 17 gatunków wymienionych w załączniku II

dyrektywy siedliskowej, m.in. rzadkie gatunki kwiatów, jak obuwik pospolity (Cypri­pedium Calceolus) czy kosaciec syberyjski (Ligu­ria sibirica Iris), a także motyle krasopani hera (Callimorpha quadripunctaria). Lasy ucierpiały w wyniku intensywnej produkcji leśnej i zaniedbań. Dlatego, żeby choć część naturalnych siedlisk mogła przetrwać, konieczne były zmiany w gospodarce leśnej. Dzięki wielostronnym działaniom, od pielęgnacji otwartych siedlisk po ochronę starych drzew, wspomagano rozwój roślin w każdym stadium ich wzrostu. Projekt wdrażało odpowiedzialne za zarządzanie lasami publicznymi biuro Narodowego Zarządu Leśnictwa w Burgundii, w bliskiej współpracy z regionalną organizacją pozarządową Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons.

Działania LIFE Mimo że większość prac leśnych prowadzono w lasach publicznych dziewięciu obszarów pSCI, zabiegom poddano również ponad 500 Prowadzenie prac w celu odnowienia siedliska Cote Dijonnaise w Fixin (FR 2600956).

Forests_PL_Version_Final  
Forests_PL_Version_Final  

LIFE III European Commission Większość dodatkowych informacji dotyczących Unii Europejskiej dostępna jest na stronie internetowej dostępnej...

Advertisement