Page 3

I

LIFE – ekosystemy leśne

I

s. 

Słowo wstępne

LIFE Focus

Szanowni Państwo, Od wielu lat Komisja Europejska w ramach Instrumentu Finansowego LIFE dofinansowuje projekty dotyczące ochrony środowiska naturalnego Europy. W ramach programu finansowane są m.in. działania odnoszące się do szeroko rozumianej ochrony przyrody. Ważną grupę stanowią przedsięwzięcia dotyczące lasów. Doceniając znaczenie tego rodzaju inicjatyw Komisja Europejska przygotowała publikację prezentującą najlepsze projekty dofinansowane w ramach Instrumentu Finansowego LIFE i jednocześnie realizowane na obszarach leśnych. Przekazujemy Państwu polskojęzyczną wersję podręcznika, w którym zostały opisane najlepsze projekty realizowane w ramach Programu LIFE na terenach leśnych. Mamy nadzieję, że zawarte w nim informacje będą pomocne w przygotowaniu projektów przyrodniczych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Anna Wilińska Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Forests_PL_Version_Final  
Forests_PL_Version_Final  

LIFE III European Commission Większość dodatkowych informacji dotyczących Unii Europejskiej dostępna jest na stronie internetowej dostępnej...

Advertisement