Page 18

LIFE Focus

I

LIFE – ekosystemy leśne

LIFE a restytucja lasów

Przykład 1

Wielka Brytania: Ochrona atlantyckich lasów dębowych

Stare lasy dębu szypułkowego z ostrokrzewem oraz podrzeniem, potocznie zwane dąbrowami atlantyckimi, należą według załącznika 1 do typu siedlisk występujących prawie wyłącznie w Wielkiej Brytanii i Irlandii. W Wielkiej Brytanii wartość przyrodnicza wielu z tych obszarów – spotykanych jedynie w zachodniej części kraju – uległa degradacji pod wpływem działań gospodarczych (w tym gospodarki leśnej). Stare dąbrowy są zagrożone podsadzeniami oraz zastępowaniem lasów liściastych obcymi gatunkami iglastymi i roślinami inwazyjnymi (np. rododendron – Rhododendron ponticum), nasilającymi się problemami zgryzania przez jeleniowate (ograniczającymi naturalne odnowienia), a niekiedy dużą liczbą odwiedzających. Głównym celem pomysłodawców projektu była poprawa jakości siedlisk na siedmiu najbardziej rozległych obszarach dąbrów atlantyckich w Wielkiej Brytanii, od Loch Maree w dalekiej północno-zachodniej Szkocji, poprzez popularne i łatwo dostępne z Glasgow lasy Loch Lomond, po lasy Borrowdale w rejonie Lake i dąbrowy Merionnydd w północno-zachodniej Walii. Łącznie dąbrowy atlantyckie zajmują powierzchnię 4,9 tys. ha.

Photo: Highland Birchwoods

Dofinansowanie w ramach komponentu LIFE-Przyroda pomogło rozwinąć kompleksową i skoordynowaną strategię ochrony priorytetowych dąbrów atlantyckich na siedmiu obszarach w Wielkiej Brytanii, z których cztery należą do sieci Natura 2000 (dwa w Szkocji oraz po jednym w Anglii i Walii). Na szczególną uwagę zasługuje pionierskie wykorzystanie lokalnych zespołów planowania operacyjnego, pilnujących, aby przy okazji przeprowadzania ogólniejszych działań – jak wyznaczanie i monitorowanie obszarów Natura 2000 – uwzględniano również bardziej lokalne problemy dotyczące gospodarki leśnej.

Starodrzew dębowy z Ostrokrzewem kolczastym (Ilex aquifolium) oraz Podrzeniem żebrowcem (Blechnum spp.).

Projekt wdrażał beneficjent Highland Birchwoods – mała organizacja non profit założona w 1992 r. w celu ochrony niszczejących naturalnych lasów w Szkocji – z ramienia grupy Caledonian Partnership. Zrzesza ona niezależne organizacje ekologiczne oraz – mające duże doświadczenie w odnawianiu rodzimych siedlisk leśnych – rządowe agencje leśne, badawcze i ochronne. Projekt miał cztery główne zadania: • odnowa i doprowadzenie znacznej części siedlisk dąbrowy atlantyckiej – na obszarach kandydujących

do statusu specjalnych obszarów ochrony (SOO) w Wielkiej Brytanii – do „pożądanego stanu”; • podjęcie badań naukowych dla wsparcia rozwoju strategii ograniczenia zgryzania dąbrów atlantyckich; • ustanowienie standardowych zintegrowanych planów zarządzania i monitoringu dla SOO w celu zapewnienia preferowanych warunków w przyszłości; • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zdobytym w czasie trwania projektu z jak najszerszą grupą odbiorców. Pozwoli to rozwinąć

Forests_PL_Version_Final  
Forests_PL_Version_Final  

LIFE III European Commission Większość dodatkowych informacji dotyczących Unii Europejskiej dostępna jest na stronie internetowej dostępnej...

Advertisement