Page 1

Third Chapter Live places 

Найтшейд “ пътешествениците ” сабили на много места по светав опит да сескрият: 1. Лондон 2. Париж 3. Дубай 4. Италия 5. Египет 6. СевернаАмерика 7. СевернаКорея 8. Южна Корея 9. Южна Америка 10. Оксфорд 11. Венеция 12. Гренландия 13. Мексико Никой не езнаел с какво сасезанимавали двата могъщи вещерски рода, но много хораговорят, че работата им не била никак чиста. Въпреки, че саупражнявали следните професии: 1. Учител 2. Компютърен специалист 3. Продавач 4. Мим 5. Гид 6. Мениджър Други, които знаели за способностите им, твърдели, че сезанимават с много неприятни дейности като: 1. Рекет 2. Изнудване 3. Приготвяне на демонични вещества 4. Работас вампири 5. Събрания на тъмни същества 6. Практика на черна магия Макари ужасните слухове, дветефамилии били достатъчно могъщи, за да могат да сезащитават, когато енеобходимо, без да се предават и да разчитат едни на други, макар и честите семейни търкания помежду им. Това беше най- важната част от книгата на родаНайтшейд, но една страница дълго времееотсъствала от нея. Именно – страницата за Джейкъб , която еоткрита средотломките на стария му дом, когато решава, че семейната книга завинаги еизчезнала, но години покъсно, преди да започне училище, той я открива в багажа си и


решава, че това еединствения му източник на информация за родословнотодърво на фамилията му .

Part 3  
Part 3  

Part 3 of my hero