Page 1

10 X omdømmebygging & stedsutvikling i vilkårlig rekkefølge

Christoffer Olavsson Evju / 2010

www.utkant.wordpress.com

www.twitter.com/coevju


#1 Steder er ikke produkter, de er felleskap Det virker som en selvfølgelighet, men det virker også som om mange glemmer at det man har med å gjøre er et levende sted med ekte folk. Det er ikke alltid den virkelige verden får plass i den lille firkanta boksen som heter merkevare. Prøv å unngå at stedet blir en sånn liten boks. Det skal være plass til alle.


#2 Den største verdien av merkevarebygging er potensielt sett større selvinnsikt Merkevarebygging i stedsutvikling er uten verdi om det man lÌrer i prosessen ikke fører til reell forandring.


#3 Dere er selv hovedmålgruppen for merkevareprogrammet Bildene man skaper av stedet sitt handler i dette tilfelle ikke kun om andres syn på stedet, men også om de lokale sine egen selvforståelse. Å engasjere de som bor på, eller har sterke følelser knyttet til stedet, er avgjørende for å styrke stedet. Utviklingen er avhengig av en rekke små og store aktører og initiativer.


#4 Hvorfor er alle bygder like? Det er ikke noen regel at alle omdømmeprogrammer skal hete ”Naturlig, ekte og nært”. Bildene til høyre er hentet fra forsidene til 15 tilfeldig valgte bygdekommuner og destinasjonsselskaper.


#5 Hvorfor ender ofte bygda opp som et museum når den vender seg mot fremtiden? Omdømmeprogrammer har en tendens til å være konserverende. Vi ser oss alltid tilbake når vi skal finne noe særegent ved stedene våre. La fremtiden også være med å legge føringer for stedsutviklingen – ikke kun fortiden. PS Jeg har ingengting i mot Lom (t.h), så sant det ikke blir et forbilde alle ønsker å ta etter...


#6 Steder er skjøre merkevarer En ren påminnelse. Omdømmet er sårbart fordi det er summen av alle de handlingene og ytringene som knyttes opp mot et sted. Det kan man ikke kontrollere – og det ønsker vi heller ikke kontrollere fullt ut. Vi lever i et demokrati.


#7 Hør på hva folk utenifra har å si Hva er det folk utenifra synes beskriver dere? Hva er det de ønsker seg og forventer når de kommer? Hva er det de husker når de drar?


#8 Samhandling, ikke nødvendigvis samarbeid Vi må ikke på død og liv gjøre alt i fellesskap, men vi må dele en felles ide om fremtiden og ha felles interesse av å dra i samme retning. Gjør det fordelaktig å bevege seg i samme retning.


#9 Hvis norske bygder og småsteder bygger omdømme basert på ekthet og lokalkultur, hvorfor har jeg da ikke sett disse noe sted? Hvem er det vi omfavner med identitetsprosjektene våre, og hvem blir stående utenfor? Lokalkultur er ikke ensbetydende med hjemmelaget syltetøy og kortreist mat.


Stillbilde fra musikkvideoen til Torgnys “The only game�. regi: Emil Trier


#9 Den mest dyrebare ressursen er verken natur, historie eller bygningskultur. Det er stedets egne innbyggere. Alt avhenger av stedets innbyggere. Deres interesse og bevissthet om stedet m책 vekkes. Det er de som skaper merkevaren. Det kan ikke gjentas for ofte.


10 X omdømmebygging og stedsutvikling  

Webversjon av bolk fra presentasjon for deltakere på møte for Nettverket for lokale og regionale natur- og kulturparker i Telemark 03.juni 2...

10 X omdømmebygging og stedsutvikling  

Webversjon av bolk fra presentasjon for deltakere på møte for Nettverket for lokale og regionale natur- og kulturparker i Telemark 03.juni 2...

Advertisement