Page 1

2000 og 2038problemene


2000-problemet

2000-problemet startet ved at mange dataprogrammer opererte med to sifre for årstall i stedet for fire. Grunnen til dette var at på den tiden data var nytt var minne dyrt og programmerere bestemte seg derfor for å spare plass ved å bruke to sifre for årstall, for eksempel 93 i stedet for 1993. Følgene av dette ble da at mange datasystemer ved tusenårsskiftet ikke ville fungere riktig eller regne feil fordi programmene ikke skjønner overgangen fra 1999 til 2000. når årstallet ble stilt til 00 ville datamaskinen tro at årstallet var 1900 eller at det var en feil.


Hvor oppstod dette problemet? Dette problemet kunne oppstå i systemer med styrings- eller kontrollfunksjoner styrt av innebygde mikroprosessorer. Slike innebygde systemer er det i utstyr som heiser, pumper, brannalarmer, varme og kjølesystemer, moderne biler ogsåvidere. Det er ikke alle slike hjelpemidler som kunne få et 2000-problem, og det var vanskelig å finne ut hvilke som hadde og ikke hadde. Det at en mikroprosessor slutter å fungere trenger ikke få noen alvorlige konsekvenser, men det kan være grunn til at et større system stopper. Oppfølgingsplan I 1998 utarbeidet Nærings og Handelsdepartementet i Norge en oppfølgingsplan for 2000problemet, hvor målet var å gi oppmerksomhet og bevisstgjøring omkring år 2000-problemet slik at næringslivet, statsforvaltningen og den kommunale forvaltningen skulle sette i gang nødvendige tiltak før det var for sent. Mange bedrifter ble reddet, men de fleste satt igjen med kostbare følger. Mesteparten av bedriftene valgte å oppgradere datautstyret sitt i sammenheng med denne hendelsen.


Bare en bløff? Noen eksperter uttalte at IT-ansvarlige verden over kun hadde bløffet med 2000-problemet. Den 4. januar 2000 uttalte professor Knut Holtan Sørensen til Dagbladet;

- Jeg har lenge ment at år 2000-problemet var perfekt for IT-folkene fordi de da kunne si «se hvor bra det gikk, har vi ikke vært flinke», eller «se hvor galt det gikk fordi dere ikke hørte på oss». - Men det har jo faktisk skjedd så lite at det virker opplagt at IT-folkene enten har lurt oss, eller at de er langt mer inkompetente enn noen kunne drømme om, fortsetter professoren


Brukte mye ressurser på oppfølging Grunnet denne hendelsen fikk hele verden store summer og betale etter årtusenskiftet. Alle som fikk problemer måtte bytte fra to sifre til fire sifre og sette inn store ressurser for å få maskinene til å forstå at det var år 2000 og ikke 1900. Hele verden brukte omtrent 308 milliarder dollar på å forberede og rette opp 2000problemet.

2000-problemet antas også å være en av årsakene til “IT-boblen”, som var en kollaps i IT-bransjen i 2001.


2038-problemet Tirsdag den 19. januar 2038 er det også forutsett at det skal oppstå et problem innen data. Dette er fordi nå bruker mange datamaskiner og systemer en 32-bits versjon. Denne versjonen teller sekunder, og går opp til et visst antall. Dette kalles Unix-tid og er et system som teller sekunder som har gått siden standardtid den 1 januar 1970. i 2038 går denne 32-bitsversjonen av systemet ut for tall og vil stille seg tilbake til fredag 13. desember 1901. Denne datoen fordi 32-bitversjonen teller omtrent 136 år, og starter tellingen den 13.desember 1901 og går opp for sekunder den 19.01.2038. Maskinene trenger tidsstempler for å holde orden på programmer uten å slå seg vrange. Store deler av pcens lagrede dokumenter kan forsvinne.


Man har lenge visst om 2038-problemet og mange har startet å oppdatere systemversjonene sine til 64-bit. Forskjellen på 32-bit og 64-bit er hovedsakelig at 32-bit kan telle kun 136 år og den nye 64-bitversjonen kan telle 293 milliarder år fremover i tid, og tilbake 20 ganger universets alder. Det er altså en betydelig oppgradering.

Nå gjelder det bare å program mere om alle datastyrte systemer og oppgradere versj onen av bits. for at ikke dataene skal gå tapt i 20 38.


Artikkel hentet fra TV2.no, skrevet 29. desember 2009

- I 2038 bryter alle datamaskiner sammen Venter verdens største datakrasj når sekundene tar slutt.

seg fram til 19. januar 2038, så er det slutt, og maskinene tilbakestiller seg til fredag 13. desember 1901.

Om drøyt 28 år, tirsdag 19. januar 2038, kommer en hittil ukjent databug til å slå til, ifølge svenske dataeksperter.

Først og fremst er det datamaskiner med Unix-lignende operativssystem som rammes. Store deler av pc-ens lagrede dokumenter kan forsvinne og programmer kan slå seg Slutt på sekundene helt vrange. Langt mer alvorlig blir det når For tidsstemplene, altså sekundene i dakjernekraftverk, fly og bankssystem får dattoene, vil helt enkelt ta slutt, skriver Aftonbla- akrasj samtidig. det. Kan reddes – Alt som skjer i datamaskinene tidsstemples, – Snakker vi om kritiske system så kan det alle hendelser. Maskinene trenger tidsstemnaturligvis skje alvorlige ting, sier Lindström. plene for å kunne holde orden på de ulike hendelsene og fungere, sier lektor i dataMen det er fortsatt godt med tid til å forhinvitenskap ved Høgskolen i Skövde, Birgitta dre problemet. Løsningen er å bytte ut 32 Lindström, til avisen. bits-systemet med et 64 bits. 1970-tallssystem Men tellesystemet som de aller fleste datamaskiner benytter, kan bare slå to milliarder sekunder. Siden 1970-tallet har 32 bits-systemet tikket og gått. Når klokkene har talt

– Da øker vi minnet i pc-ene. Men å gjøre det på alle system kan bli et kostbart problem, sier Lindström.


Kilder http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/rapporter_planer/planer/1998/oppfolgingsplan-for-handtering-av-ar-200/5. html?id=101973 http://mobil.tv2.no/nyhetene/innenriks/forbruker/-i-2038-bryter-alledatamaskiner-sammen-3081144.html?archive=30 http://www.wordiq.com/definition/Unix_timestamp http://en.wikipedia.org/wiki/Unix_time http://en.wikipedia.org/wiki/Unix http://en.wikipedia.org/wiki/Year_2038_problem http://xkcd.com/607/

Dataproblemer  

2000 og 2038-problemer