Page 1

8!| juni!2011

PORTRÆT

| LIXEN

PORTRÆT

LIXEN&| juni%2011%| 9

som,% men% i% 1976,% da% hun% arbejdede% på% Hjem7 met,%var%billedet%et%helt%andet.%Chefredaktøren,% Lise%Nørgaard,%har%spillet%en%stor%rolle%i%hendes% liv.%På%hjemmefronten%var%Karen%gift%med%jour7 nalist%Ole%Thisted,%som%hun%mødte%på%Roskilde% –% det% vidste% Karen,% men% også% resten% af% redak7 tionen%på%Hjemmet.%Hun%brugte%nemlig%mange%

7 7

internettet,% i% diverse% klummer% eller% lignende,% bliver% hun% sur% eller% ked.% For% med% alderen% har%

simic09@student.sdu.dk chbra10@student.sdu.dk

Venindebog Navn:% Karen Thisted

chefredaktørens% kontor% til% en% snak.% Og% det% er% %%%»Der%er%ingen%af%os%her%på%redaktionen,%der% kan% mere.% Du% er% blevet% en% pine.% Det% kan% ikke%

Fødselsdag:% 31. juli 1946

gør% jeg% altså% ikke.% Det% påvirker% mig% ikke.% Det%

fra%toiletter%og%kontorer,%fordi%de%ikke%kan%tåle%

Stjernetegn:% Løve

7 dag%godt%kan%se,%hvor%irriterende%hun%må%have% % % % Hver% aften% anretter% hun% sin% mad% på% kong7 %%%Lise%Nørgaard%gav%hende%to%muligheder.%Enten% skulle%hun%holde%op%med%at%tale%om%Ole%Thisted%

Foto:%Rune%Jensen%Heidtmann

ikke% på,% hun% kunne.% Derfor% rådede% hun% Karen%

Højde: 174 cm

Karen% turde% ikke% gøre% andet% end,% hvad% Lise% Nørgaard% sagde,% og% sammen% tilrettelagde% de% skilsmissen.% %%%Samme%aften%gik%Karen%hjem%og%lagde%papir7 erne% på% bordet% foran% sin% mand% og% fortalte,% at% hun%ville%skilles.%%%%%%% %%%»Ole%og%jeg%er%stadig%rigtig%gode%venner,%men%

Søskende:% Jeg har en søster, der hedder Anne, som er to år ældre

7

Spiser!livet!af!kongeligt!porcelæn Karen,Thisted,elsker,livet.,Og,hun,er,ikke, bange,for,at,bruge,det.,At,tage,chancer,og, have,det,sjovt,med,det,man,laver,,har,ført, hende,mange,steder,hen,i,sin,lange,karC riere.,Og,det,har,givet,hende,både,plusser, og,minusser,på,livets,bankbog.

Simone,Agger

TAKNEMMELIG.+ »Jeg% er% der% liiige% om% lidt.% In0 den%for%to%minutter,«%kvidrer%Karen%Thisted%og% lægger%røret%på.%En%halv%sandwich%senere%bliver% der%pludselig%sat%gang%i%den%ellers%så%stille%ens0 rettede%gade%i%det%indre%København.% %%%»HEJ%HEEJ!%Godt,%I%fandt%et%sted%at%sidde,«%ekko0 er%det%i%gaden.%Et%godt%stykke%væk%–%og%i%hvert% fald%så%langt%væk,%at%man%ikke%burde%kunne%føre% en% samtale% –% kommer% en% højtråbende% dame% ser% ud% som% noget,% der% ikke% har% villet% lystre% samme%morgen.% %%%Hele%den%smalle%opgang%bag%den%grønne%dør% er%Karens.%Det%samme%er%de%tre%etager,%som%lej0 ligheden%består%af.%På%hver%etage%er%der%ét%rum.% På%førstesalen%er%stuen%indrettet%med%en%lang,% lysegrøn%divaneser,%et%stort,%rundt%træbord%med% en% spraglet% dug% og% en% brændeovn% i% hjørnet.% stole,%og%inden%vi%sætter%os%til%rette,%når%Karen% lige%at%advare:%%%%%%% %%%»Den%her%bordplade,%den%falder%af.%Jeg%mang0 ler%en%mand%i%hjemmet.%Der%skal%sættes%en%pløk% ind% her,% og% den% bliver% aldrig% sat% i,«% siger% hun% bestemt. %%%Karen%smider%jakken%på%divaneseren,%puster% ud%og%smiler. %%%»Ja,%jeg%kan%desværre%ikke%rigtig%byde%jer%no0 get,«% siger% hun% og% sætter% sig% resolut% til% rette% i% den%røde%stol%ved%bordet. Benhård+begyndelse Men% Karen% har% ikke% altid% været% så% målrettet,%

som% hun% er% i% dag.% Der% gik% nemlig% mange% år% inden% hun% vidste,% at% hun% ville% være% journalist.% Faktisk%blev%hun%først%klar%over%det,%da%hendes% far% pludselig% krævede,% at% hun% tog% stilling% til,% hvad%hun%ville%med%sit%liv.%Indtil%da%havde%hun% ikke% skænket% fremtiden% mange% tanker.% Hun% havde% været% på% den% Suhrske% Husmoderskole,% hvor%hun%lærte%at%plukke%fasaner%og%lave%forlo0 ren%hare.%Og%mere%var%det%egentlig%ikke%blevet% til.%Ikke%engang%en%studentereksamen.% %%%»Min%far%sagde:%Nu%må%du%tage%dig%sammen%og% sige,%hvad%du%vil%være.%Jeg%sagde:%Det%aner%jeg% ikke.% Så% sagde% han:% Du% må% sige% et% eller% andet,% og% så% må% du% se% at% komme% i% lære.% Du% kan% ikke% bare%gå%her.%Så%sagde%jeg%bare%journalist,%for%det% var% sådan% noget,% det% var% lidt% smart% at% være,«% fortæller%Karen. %%%Hun%er%vokset%op%i%Ringsted%sammen%med%sine%

dent%til%Karen,%og%hvis%de%gjorde,%var%det%kun%for% at%få%hende%til%at%løbe%ærinder.%Specielt%en%epi0 sode%husker%hun%tydeligt.%En%kollega%sagde%en% dag%til%hende,%at%hun%skulle% gå%på%apoteket%og% købe% kondomer,% så% han% kunne% hygge% sig% med% sin%kæreste%i%weekenden: %%%»Det%skal%lige%siges,%at%der%kun%var%ét%apotek% i% Ringsted,% og% at% alle% kendte% hinanden,% og% alle% kendte%i%hvert%fald%min%far.%Og%tænk,%jeg%vidste% dårligt%nok,%hvad%det%var.%Jeg%sagde%nej,%men%så% sagde%han,%jo,%det%skal%du%lige.%Sådan%hundsede% de%med%mig.%%Så%måtte%jeg%gå%derned%og%sige,%at% jeg%skulle%have%ti%kondomer.%Hold%kæft,%hvor%var% % % % Men% Karen% er% stædig.% Og% det% har% hun% altid% været.% Netop% derfor% gav% hun% heller% ikke% op.% I% ere%og%arbejdede%endnu%længere.%Og%kollegerne%

skribent% på% Roskilde% Dagblad% og% Hjemmet.% Været%redaktionschef%på%Ekstra%Bladet%og%TV%2% Nyhederne.%Søsat%programmer%som%Eleva2ren% og% Go’morgen% Danmark.% % Lavet% spin% for% Lars% Barfoed.% Været% direktør% for% tv0selskabet% Saga% Produktion.% Lavet% radio% på% P3.% Og% herudover% % % % Journalisten% Karen% Thisted% er% nemlig% heller% ikke%bange%for%at%tage%chancer%og%prøve%sig%selv% af%i%medieverdenen.%% %%%»Det%der%med%at%være%bange,%synes%jeg%ikke% om.%Man%skal%heller%ikke%falde%for%meget%til%ro%i% et%job%og%sige,%at%nu%går%man%ingen%steder.%Der% synes%jeg,%at%det%har%været%sjovt%at%prøve%nogle% forskellige%ting,%hvor%man%ikke%vidste,%hvor%man% havnede,«%fortæller%Karen.% %%%At%kaste%sig%hovedkulds%ud%i%tingene%har%givet% Karen%mange%gode%oplevelser.%Og%enkelte%dår0 lige.% %%%Da%hun%i%1998%blev%spurgt,%om%hun%ville%være% direktør% for% sit% eget% tv0selskab% Saga% Produk0 tion,% sagde% hun,% som% så% mange% gange% før,% ja,% uden%at%tøve. %%%»Det%er%det%største%nederlag%i%mit%liv.%Jeg%kørte% solgt%noget,«%siger%Karen.%

Bedste%ven:% Lasse Ellegaard – korrespondent i Mellemøsten % Yndlingsret:% Hvidkålsrouletter

7

Da#glæden#forsvandt Karen% er% generelt% taknemmelig% for% sit% liv% og% de%steder,%hendes%karriere%har%ført%hende%hen.% 7 ikke% kunne% se% sig% ud% af,% og% da% hun% for% otte% år%

Yndlingscitat:% ”Bid livet i låret”, som er fra et digt af Benny Andersen. Man skal ikke vente på, at noget kommer af sig selv

7 siger%Karen. %%%Selv%de%mindste%ting%som%at%handle%ind%og%lave% mad% var% for% stor% en% opgave.% Ikke% en% gang% når% hendes% mange% venner% og% kolleger% ringede% til% hende,%kunne%hun%overskue%at%løfte%røret.% %%%»Jeg%prøvede%at%gå%i%supermarkedet,%men%jeg% måtte% stille% kurven% og% gå% hjem.% Så% spiste% jeg%

Yndlingsdrik:% Gin & Tonic

%%%Kort%forinden%havde%Karen%skrevet%%bestseller7 7 7

Favoritmusik:% Bach ”Jesus bleibt meine Freunde”

hjalp%Karen%gennem%den%mørke%periode. %% % »Han% ringede%på% et% tidspunkt,%hvor%jeg%ikke% turde% andet% end% at% tage% telefonen,% fordi% han% blev% ved% og% ved% med% at% ringe.% Jeg% kan% ikke,%

Elsker:% At læse bøger

mig%en%eneste%tjeneste.%Du%skal%gå%ud%og%lukke% 7

ind%i%et%lille%sommerhus%i%en%periode.% forældre% og% sin% to% år% ældre% søster.% Karens% far% var% byens% matador.% Altid% klædt% i% jakkesæt% og% med%en%stor%cigar%i%munden.%Efter%Karen%havde% fortalt%om%sine%nyopdagede%journalistdrømme,% rejste%han%sig%%med%det%samme,%tog%telefonen%og% ringede%til%chefredaktøren%for%Dagbladet%Ring0 sted.%Da%røret%igen%blev%lagt%på,%havde%Karen%fået% en% læreplads% på% bladet% med% start% to% måneder% senere.%18%år%gammel. %%%»Sådan%kom%jeg%ind,%og%det%var%forfærdeligt.% Det%var%i%60’erne,%hvor%det%lige%var%begyndt%at% blive%rød%front.%De%havde%islandske%sweatre%og% langt%hår.%Og%der%kom%jeg%gående%ind,%provins0 slet%ikke%ligesom%dem,«%siger%Karen.% % % % Starten% på% det% journalistiske% liv% var% derfor% ikke%let.%I%de%første%måneder%talte%de%andre%sjæl0

på%dagbladet%indså%til%sidst,%at%Karen%rent%fak0 tisk% kunne% andet% end% at% hedde% Thisted% til% eft0 ernavn. Udfordringer,+kom+an! At%være%blevet%journalist%har%Karen%aldrig%for0 hende%en%læreplads%er%noget%af%det%bedste,%der% er%sket%i%hendes%liv. %%%»Jeg%er%optaget%af%journalistik%hele%tiden.%Jeg% glæder%mig%altid%til,%jeg%skal%læse%Politiken.%Jeg% ser%virkelig%frem%til%det,«%siger%Karen%og%poin0 terer: % % % »Dét,% at% være% interesseret% i% journalistik,% er% altså%ikke%noget,%du%kan%være%fra%9%til%17.« %%%Netop%passionen%for%faget%og%lysten%til%at%ud0 fordre% sig% selv% har% drevet% Karen% ud% i% mange%%

oplevelser%gennem%Karens%karriere.%En%af%dem% er,%at%hun%har%mødt%Huxi%Bach.%Karen%betegner% mødet%med%ham%og%årene,%hvor%de%lavede%radio0 programmet%”Den%løse%kanon”,%som%de%sjoveste% år%i%hendes%64%år%lange%liv. %%%»Når%vi%sidder%og%taler%sammen,%sker%der%et% eller%andet.%Når%vi%taler%om%journalistik,%ting%og% sager,%folk,%dronningen%og%alt%muligt,%så%sker%der% noget,%som%vi%ikke%kan%styre.%Vi%ved%ikke,%hvad% det%er,«%siger%Karen%om%den%specielle%kemi,%der% er% mellem% hende% og% den% halvt% så% gamle% kol0 lega.% Når+skilsmisse+er+løsningen Som% Karen% sidder% der% i% den% store,% broderede,% røde%stol,%virker%hun%ikke%det%mindste%ubeslut0

Slapper%bedst%af:% Når jeg er i mit sommerhus uden telefon og computer

Karen.%I%kurven%var%der%smidt%en%rullepølse,%en% spegepølse,%noget%rugbrød,%en%dåse%sardiner,%to%

skikkelse%ovre%på%den%anden%side%af%gaden.% %%%»Så%så%jeg,%at%han%holdt%øje%med%mig.%Det%var% noget% vildt% for% mig,% at% jeg% havde% åbnet% døren% og%set%et%menneske%stå%lidt%fra%mig%og%nikke%til%

Hader%mest:% Den måde Danmark behandler indvandrere på

Madglad#livsnyder Foto:7Rune7Jensen7Heidtmann

Karen Thisted  

Karen Thisted

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you