Page 1

Lørdag  den 16. november 2013

13


Lørdag  den 16. november 2013

14

Stem nu!

Det er dit valg Har du tænkt dig at stemme til kommunalvalget? Hvorfor? Hvad kan blive bedre i Middelfart Kommune?

Så stem nu, for pokker inspiration: Flere skal stemme den 19. november. Især de unge mangler af bjarne jacobsen Redaktør Fyens Stiftstidende og Melfar Posten

De unge er blevet ganske hotte hos mange ældre mænd i år. Det er valgår, og tallene fra sidste kommunalvalg skræmmer mange lokalpolitikere. Markant færre gad nemlig stemme i 2009 end i 2005. Især de unge drop■■Stine Lykke Foss Andersen, 20 år, elev på Middelfart Produktionsskole. - Ja, jeg har tænkt mig at stemme. Jeg mener, at det er vigtigt, at stemme og derved give sin mening til kende. - Jeg synes at sikkerheden i kommunen skal blive bedre, for jeg føler mig ærlig talt ikke særlig tryg om aftenen.

pede kommunalvalget, viste de efterfølgende analyser af, hvad der dog gik galt. Så derfor er de unge in. De skal stemme. Også i Middelfart. Så derfor sidder du nu med denne avis i hånden. For et af byrådets tiltag for at vække de unges interesse for lokalpolitik var beslutningen om at give en pose penge til Ungdomsrådet i Middelfart Kommune, så de gæve unge mennesker kunne involveres aktivt i arbejdet. Og disse 12 sider er et meget synligt resultat af deres arbejde. Men kun en lille del af det.

Typisk for de unge, der vælger at sidde i et ungdomsråd, er, at de er aktive, engagerede samfundsvborgere, som naturligvis skal stemme den 19. november. Det er den gejst, der gerne skal kanaliseres videre inden valgdagen.

Læs og blive klogere Derfor har medlemmerne af ungdomsrådet arbejdet på denne avis i flere måneder. Før sommerferien havde jeg et indledende møde med redaktionsgruppen, og derefter blev de sluppet løs, så deres idéer kunne

blive til ord og linjer i avisen. Og det er det blevet. I en grad, så disse linjer er det eneste, avisens redaktion leverer til avisen. Alle artikler og fotos er leveret af de unge. Og godt for det. For de er trods alt tættere på de unges hverdag end vi halvgamle nisser på redaktionen. Så hvem andre end de unge kan levere så mange gode input til, hvorfor det er så vigtigt at stemme den 19. november? Læs og bliv klogere. Og husk så at stemme den 19. november. Demokratiet har brug for det.

Kommunalvalget? Gaaaaaaaaab! nej: Kommunalvalg behøver slet ikke være kedeligt for unge, det vil man kunne opleve i denne avis Formand for Middelfart Ungdomsråd

ligheder, ungdomshuset Walker, aktiviteter og alt det andet, der har betydning for jer unge! Vi som ungdomsråd havde først på efteråret æren af at give alle 9. klasserne en ”Demokratidag”. En dag hvor besøgte rådhuset. Her hørte de, hvad et byråd er samt hvad sådan et laver.

Kommunalvalg. Noget der i mange unges ører kan lyde kedeligt, tørt og fuldstændig irrelevant. Heldigvis er det slet ikke sådan virkeligheden ser ud. Langt de fleste af de beslutninger der har betydning for Middelfart træffes i byrådet – ikke på Christiansborg. Kommunalvalget er derfor en mulighed for at få indflydelse på alt det der sker lokalt i Middelfart Kommune – uddannelsesmu-

En tur på Walker Derudover var de en tur på Walker hvor vi som ungdomsråd selv underviste dem i demokratiske processer gennem et spil, og de blev tvunget til at tage stilling til hvad der er godt og skidt ved kommunen, og hvad de mangler som unge. En del af dem blev overraskede over hvor meget de selv kunne få indflydelse på, hvis de engagerede sig og selv tog initia-

af Mia bæk

tiv til at få tingene ændret. En 9. klasses elev fra Lillebæltskolen udbrød endda:” Jeg troede kun kommunalpolitik var for gamle mænd. Men det er jo vildt spændende!” Den udmelding overraskede os noget – vi var faktisk sikre på at alle eleverne ville falde i søvn bare da vi præsenterede emnet. Hvis vi kan få 9. klasser til at synes, kommunalvalget er spændende, så håber vi på at også I med stemmeret, vil synes det er værd at stemme den 19. november og få indflydelse på jeres kommune!

■■Mia Bæk.

Engagerede unge Her i avisen har vi samlet artikler om engagerede unge i Middelfart Kommune, om de unge kandidater og deres visioner, om helt almindelige unge men-

nesker og deres holdning til det kommende valg og en hel masse andet. Vi fra ungdomsrådet ønsker jer alle rigtig god læsning, og ikke mindst et godt valg!

■■Bjarne Jacobsen.

Stem nu!

➜➜Det er vigtigt, at du be-

nytter din ret til at stemme ved kommunalvalget. Når du deltager i valget, får du nemlig indflydelse på, hvem der skal styre kommunen de næste fire år.

➜➜Du kan stemme på en,

som, du mener, vil arbejde for en god hverdag for dig og de omkring 38.000 borgere i Middelfart Kommune.

➜➜Din stemme er med til

at sammensætte kommunens byråd, som består af 25 politikere fra en række forskellige partier, der hver har deres ønsker og visioner for udviklingen i Middelfart Kommune.

➜➜Byrådet er ansvarlig for

at prioritere kommunens penge. Selv om byrådet er underlagt de beslutninger og love, der bliver vedtaget i Folketinget, er der en række områder, hvor byrådet har stor frihed til at træffe sine egne beslutninger.

➜➜Ved at stemme til kom-

munalvalget får du indflydelse på, hvem der skal styre kommunen i de næste fire år. Og hvordan pengene skal bruges. Middelfart Kommune er ansvarlig for en række opgaver, som har indflydelse på dit liv.

➜➜Kommunen er for eksempel ansvarlig for følgende områder:

➜➜Vuggestuer, dagpleje og

børnehaver, skoler, biblioteker, ungdomsskolen, Ungdomshuset Walker, musikskolen, idrætsfaciliteter og klubber for børn og voksne, hjælp til arbejdsløse, hjælp til handicappede, familierådgivning, hjemmehjælp og plejecenter, veje og cykelstier, snerydning, grønne områder.

Om avisen

➜➜Særtryk til Melfar Posten lørdag den 16. november.

➜➜Redaktion, Middelfart

Ungdomsråd: Laura Edelenbos, Mia Bæk, Louise Iversen, Cecilie Bay Nielsen, Martin Westad Bertelsen, Jonathan Roed Kirkedal, Christina Schmidth Pedersen, Philip Holmkjær.

➜➜I mange forskellige sam-

menhænge møder du derfor din kommune i din hverdag – og derfor skal DU også have indflydelse på, hvad der besluttes.

➜➜Trykt på Fynske Mediers trykkeri.

■■Kommunalvalg behøver ikke være dræbende kedeligt, selv om det nogle gange godt kan se sådan ud. F oto: Peter Leth-Larsen


Lørdag  den 16. november 2013

15

Stem nu!

■■Skal overførselsindkomsterne hæves, sådan lød et af spørgsmålene, da eleverne dystede mod hinanden i demokratispillet i Ungdomshuset Walker forleden. F oto: Middelfart Ungdomsskole

En ung dag med demokrati spil og lær: 9. klasser spiller demokratispil på Walker MIddelfart: Hvordan får

man hurtigst en hel 9. klasse til at tro de skal kede sig ihjel og ønske at de havde taget en pjækkedag? Man fortæller dem at de skal have en hel dag om demokrati og lokalpolitik! Heldigvis opdagede langt de fleste elever at det slet ikke er så dræbende kedeligt som det lyder. Demokratidagen bestod af to forskellige dele: et besøg i byrådssalen til en snak med politikerne om hvad kommunen er for en størrelse, og en tur ud på Ungdomshuset Walker hvor de skulle lære at være en mere aktiv del af demokratiet. Det var 3-5

unge fra Middelfart Ungdomsråd der underviste dem, og lige præcis ung-til-ung formidlingen gjorde at mange af eleverne syntes undervisningen var meget mindre tør og kedelig end de havde troet den ville blive. Ved deres ankomst til Walker fik de kort en introduktion til hvad Walker er, hvordan det drives af de unge selv og hvad Ungdomsrådet går og laver. Herefter fik de en rundvisning på Walker, med alt hvad der dertil hører af historier og rygter om stedet. Da denne del var overstået blev de sat til at bruge hovedet selv. Hvide papirsduge var lagt på bordene, og spørgsmål om kommunen lagt ud. Hvad kunne gøre det federe at være ung i Middelfart? Hvad kunne I godt tænke jer der skete på ungdomshuset? Hvad er godt og skidt ved

de tilbud kommunen har til jer? Hjernerne blev lagt i blød og mange gode forsag skrevet ned på dugene. Hvem ved - måske lige præcis de forslag kommer til at danne ramme om næste års events på Walker eller Ungdomsrådets arbejde?

Fart på efter idéudvikling Efter idéudviklingen skete der virkelig noget! Eleverne skulle til at spille et spil om demokratiet. De var byråd/folketing og skulle tage stilling til en masse forskellige emner. Skal overførselsindkomsterne hæves? Skal vi opsætte flere vindmøller? Øger det den økonomiske vækst hvis vi bygger nye motorveje? Skal den kriminelle lavalder sænkes? Emnerne var

mange, og diskussionerne gik lystigt. Som i den virkelige verden var der nemlig ikke penge til at gennemføre alle forslagene, så mange måtte fravælges. Samtidig skulle de passe på ikke at forkaste alt for mange forslag, for så blev befolkningen utilfreds og de ville tabe spillet. Deres succes som regering blev målt på et såkaldt ”Succesbarometer”, og den regering som på dagen havde den højeste pointscore på det barometer vandt. Endnu vigtigere blev konkurrenceelementet da personen til statsministerposten skulle findes. Igennem spillet sad eleverne med ”Agendakort”, små kort med lovforslag matchende dem i spillet. Det gjaldt naturligvis om at få flest af sine egne agendaer

gennemført, for den der gjorde det fik den prestigefyldte post som statsminister!

Vestre satte rekord Rekorden som regering blev sat af en 9. klasser fra Vestre Skole der med 37 point slog alle andre af banen, mens rekorden for at blive statsminister ligger på 5 gennemførte sager - men den var der nu en del der nåede op på. Efter spillet sagde Ungdomsrådet pænt tak for dagen, og 9. klasserne blev sluppet fri. Men var det så ligeså dræbende kedeligt som de troede det ville blive? Heldigvis ikke! En 9. klasse fra Lillebæltskolen udbrød begejstret at det faktisk havde været både sjovt, spændene og lærerigt. Heldigvis stemte langt de fleste andre klasser også i, hvilket

har bevirket at ungdomsrådet har fået tildelt 50.000 kr. igen til næste år for at lave samme arrangement for de nye afgangsklasser. Vi er frem til at undervise endnu flere søde unge mennesker og forhåbentlige lære dem at demokrati og kommunalpolitik ikke bare er for gamle halvsure mænd - det er for alle der har lyst til at engagere sig, og så er det faktisk ret sjovt!

»

Skal den kriminelle lavalder sænkes? Emnerne var mange, og diskussionerne gik lystigt i Ungdomshuset Walker.

■■Demokratidagen bestod af to dele: Et besøg i byrådssalen til en snak med politikerne om hvad kommunen er for en størrelse. Og en tur ud på Ungdomshuset Walker hvor de skulle lære at være en mere aktiv del af demokratiet.


Lørdag  den 16. november 2013

16

Lørdag  den 16. november 2013

Stem nu!

Det er dit valg Har du tænkt dig at stemme til kommunalvalget? Hvorfor? Hvad kan blive bedre i Middelfart Kommune?

Det er bare fedt at være frivillig friMiddelfart: Ungdomshus,

■■Mathias Drejergaard Sørensen, 18 år, 3. G på Middelfart Gymnasium og HF-kursus. - Ja, det har jeg da. Jeg vil gerne engagere mig aktivt i det politiske liv. - En god ting til kommunalvalget er de unges mulighed for at stemme ved at gøre det muligt at brevstemme på gymnasiet.

ungdomsråd og sportsforeninger. Der masser af muligheder for at blive frivillig i Middelfart Kommune. Og det er ikke kun erfaring og blær til dit cv, du får ud af at engagere dig i foreningslivet. Du får også nye venner og oplevelser for livet. Her fortæller tre frivillige unge om, hvorfor det er fedt at være med i netop deres projekter. Laura Edelenbos. 19 år. Medlem af Middelfart Ungdomsråd

Laura Edelenbos går i 3.g på Middelfart Gymnasium. Her er hun med i gymnasiets elevråd, og det var netop gennem elevrådet, at Laura hørte om Middelfart Ungdomsråd. I begyndelsen blev Laura lokket med, fordi hun fik at vide, at der blev serveret mad til møderne. Det er nu to år siden, og det er ikke længere maden, der trækker, når Laura tager til møde i ungdomsrådet. Det er derimod sammenholdet, arrangementerne og bevidstheden om, at hun er med til at gøre noget godt for de unge i kommunen. - Hvad laver I i ungdomsrådet? - Mens jeg har været med, har vi blandt andet startet nogle demokratidage for 9. klasserne, for at gøre dem mere interesserede i politik. Det er det, jeg er mest stolt af. Vi har både vist dem byrådet og Walker, og fortalt dem om demokrati. Vi laver

■■19-årige Mads Møller Jørgensen er glad for de frivillige opgaver i Kajakklubben Strømmen. Det giver indflydelse og udvikler én personligt, mener han. F oto: Peter Leth-Larsen

også forskellige arrangementer for de unge i kommunen. For eksempel laver vi hvert år Walker Festival på Ungdomshuset Walker. - Hvorfor er det fedt at være med? - Ungdomsrådet er rigtigt hyggeligt. Man føler jeg sig altid velkommen, når man kommer til møde, og man har mulighed for at være med til at arrangere en masse fede ting for de unge i Middelfart. - Hvad får du selv ud af det? - Jeg har fået en masse kompetencer, som jeg kan bruge i fremtiden. Jeg vil gerne blive ved med at lave organisatorisk arbejde, og det har jeg fået en rigtig god indsigt i her. Det ser rigtigt godt ud, hvis jeg skal søge ind på en uddannelse gennem kvote 2. Og så har jeg bare fået nogle rigtigt gode venner, og jeg er en del af et rigtigt hyggeligt samarbejde. Det gør mig glad at kunne gøre noget for andre på den her måde.

- Hvorfor skal andre unge melde sig ind? - Middelfart Ungdomsråd er en rigtig god mulighed for at få indflydelse på, hvad der sker for unge i kommunen. Man kan få lov til at repræsentere sin egen generation overfor politikerne, og hvis man har nogle initiativer, kan man få dem ført ud i livet. Man kommer tættere på, hvad der sker i kommunen, og det er rigtigt fedt. Vil du også være med i Middelfart Ungdomsråd? Eller vil du bare høre mere? Så afholder ungdomsrådet valg på Ungdomshuset Walker den 21. november. Mads Møller Jørgensen 19 år. Bestyrelsesmedlem i Kajakklubben Strømmen

Mads Møller Jørgensen har været en del af kajakklubben i Middelfart i mange år. Først som medlem, men senere både som

ungdomstræner og bestyrelsesmedlem. Som træner var Mads nemlig uenig i nogle af de beslutninger, som bestyrelsen tog, og i stedet for bare at brokke sig til venner og medlemmer, stillede han selv op til bestyrelsen. Der har han nu siddet i tre år, og han er stolt og glad for det arbejde, han laver for klubben. - Hvad laver du i kajakklubbens bestyrelse? - Jeg er med til at tage en masse beslutninger omkring klubben. Vi bestemmer blandt andet hvilke både vi skal købe, og vi lægger budgetter for klubben. Vi arbejder i det hele taget med at gøre klubben bedre for både unge og gamle. - Hvorfor er det fedt at være med? - Det er fedt at være med til at forme den klub, som man bruger så meget tid på. Jeg kan tydeligt mærke, at de ting jeg har arbejdet for i klubben, bliver til

17

Stem nu!

Det er dit valg

virkelighed. - Hvad får du selv ud af det? - Jeg får en masse erfaring med at arbejde sammen med andre mennesker. Man får nogle gode oplevelser sammen med de andre medlemmer. Og så ser det også godt ud i jobansøgninger. I virksomheders øjne må det være interessant, at jeg har arbejdet med økonomi i en bestyrelse. Og ellers ser det også bare godt ud, at man har arbejdet frivilligt med noget man brænder for. - Hvorfor skal andre unge være med? - Unge mennesker er tit underrepræsenteret i bestyrelser, men det er vigtigt, at vi sætter vores mærke på beslutningerne, så foreningerne også bliver et bedre sted for unge mennesker. Det er vigtigt, at vi unge ikke bare bliver kørt over af nogle gamle gutter. Hvis du også har fået lyst til at være med til at tage beslutningerne i din forening, kan du høre mere i den enkelte forening.

Har du tænkt dig at stemme til kommunalvalget? Hvorfor? Hvad kan blive bedre i Middelfart Kommune?

■■Ingeborg Bloch Christensen, 18 år, 3. G på Middelfart Gymnasium og HF-kursus. - Ja, jeg synes det er vigtigt, at vi unge får udtrykt vores mening om hvad der sker rundt i kommunen. - Jeg synes at der skal ske noget mere på skoleområderne, altså der skal være bedre forhold for lærerne.

»

Det er fedt at være med til at forme den klub, som man bruger så meget tid på. Jeg kan tydeligt mærke, at de ting, jeg har arbejdet for i klubben, bliver til virkelighed. Mads M. Jørgensen, frivillig i strømmen

■■De lokale fodboldklubber havde svært ved at klare opgaverne uden hjælpen fra de unge frivllige. Heldigvis er de unge glade for tjansen som trænere. Foto: Peter Leth-Larsen

Lær din kommune at kende - her er en håndbog i kommunale begreber Det er slet ikke så svært og uoverskueligt, når først man ved det. Sådan er det med mange ting. Også hvordan en kommune fungerer. Læs her og bliv klogere.

Borgmesteren Borgmesteren har i sidste ende ansvaret for byrådets beslutninger og er øverste daglige leder af den samlede administration. Under byrådsmøderne sidder han for enden af bordet, og det er ham som leder slagets gang under møderne. Borgmesteren bliver fundet ved, at et parti med sin spidskandidat indgår en alliance med andre partier om at sikre et flertal bag sig. I Middelfart har vi eksempelvis 25 byrådsmedlemmer, og den nuværende borgmester, Steen Dahlstrøm (S), har i samarbejde med SF og Radikale

■■På Middelfart Rådhus mødes byrådet en gang om måneden for at træffe afgørelser i kommunens anliggender. F oto: Jesper Gimbel

Venstre sikret sig de 15 ud af de 25 mandater.

Kommunaldirektøren: Kommunaldirektøren sidder med til byrådsmøderne, men er ikke valgt til byrådet. Han er ansat som den overordnede chef i kommunen og skal samle trådene imellem byrådet og arbejdet i administrationen. I Middelfart er der tre forvaltninger, som er Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen, Teknikog Miljøforvaltningen samt Socialforvaltningen. Under hver forvaltning er der forskellige afdelinger, eksempelvis hører skoleafdelingen under ­Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen. Udvalgsstrukturen: Når valgresultater kendes, begynder byrådskonstitueringen,

det er ved denne, borgmesteren først og fremmest findes, og derefter der bliver fremsat ønsker fra de forskellige partier. Ud fra disse ønsker bliver en konstituering indgået, hvor de forskellige udvalgsposter besættes. Under Middelfart Byråd er der otte udvalg, hvor arbejdet imellem byrådsmøderne finder sted.

I Økonomiudvalget er den siddende borgmester selvskrevet som formand, og her bliver der truffet beslutninger om kommunens økonomiske planlægning. Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for jobcentret og arbejder med aktivering af arbejdsløse, dagpenge samt kontanthjælp. Skoleudvalget er ansvarligt

for den undervisning, som kommunen tilbyder. Der er selvsagt folkeskolen, men med til udvalgets arbejde hører også SSP-arbejde (samarbejdet mellem skole, socialforvaltningen og politi), ungdomsskole- og ungdomsklub aktiviteter. Børn-, Unge og Fritidsudvalget tager sig af arbejdet med dagpleje og daginstitutioner, døgninstitutioner for såvel børn som unge, og generelt de fritids- og kulturtilbud kommunen tilbyder. Her kan for eksempel nævnes hele foreningslivet såvel som museer og biblioteker. Teknisk Udvalgs arbejdsområder er generelt boligforholde-

■■Som borgmester i Middelfart har Steen Dahlstrøm visse privilegier. For eksempel borgmesterkæden, som han bærer ved ganske særlige lejligheder. F OTO: Peter Leth-Larsen

ne i kommunerne, her menes for eksempel kommunalplaner,

hvor man planlægger erhvervs- og boligområder.

Endvidere står Teknisk Udvalg for arbejdet med byforny-

else, trafikforholdene samt den kollektive trafik. Miljø- og Energiudvalget arbejder for at sikre Middelfart som den grønne vækstkommune. Her arbejdes på at formindske energiforbruget og gøre energiforbruget mere miljøvenligt. Udvalget har samtidig ansvaret for naturområderne i kommunen. Social- og sundhedsudvalget har hele ældreområdet under sig og står for de dag- og døgntilbud, Børn-, Unge- og Fritidsudvalget ikke har under sig. Endvidere arbejder udvalget med socialområdet, som er lige

■■Byrådet vedtager et årligt budget, der afgør, hvad pengene i kommunekassen skal bruges til. Tegning: Gert Ejton

fra handicappedes vilkår, boligstøtte til økonomisk trængte til misbrugsområdet.

Endvidere står udvalget bag den sundhedsforebyggende indsats i kommunen.

Budgettet Hvert år vedtager byrådet et budget for det kommende år. Til at starte med udarbejder forvaltningen et budgetforslag, og herefter begynder forhandlingerne, og høringssvar indsendes fra eksempelvis ungdomsrådet omkring det. Endvidere har ældrerådet, handicaprådet samt ungdomsrådet møde med byrådet,hvor de får mulighed for at uddybe deres skriftligt fremsendte høringssvar. Der bliver, efter forskellige forhandlinger imellem partierne og stillingstagen til høringssvarene, indgået et budgetforlig imellem et flertal i byrådet, som bliver afgørende for det endelige resultat.


Lørdag  den 16. november 2013

16

Lørdag  den 16. november 2013

Stem nu!

Det er dit valg Har du tænkt dig at stemme til kommunalvalget? Hvorfor? Hvad kan blive bedre i Middelfart Kommune?

Det er bare fedt at være frivillig friMiddelfart: Ungdomshus,

■■Mathias Drejergaard Sørensen, 18 år, 3. G på Middelfart Gymnasium og HF-kursus. - Ja, det har jeg da. Jeg vil gerne engagere mig aktivt i det politiske liv. - En god ting til kommunalvalget er de unges mulighed for at stemme ved at gøre det muligt at brevstemme på gymnasiet.

ungdomsråd og sportsforeninger. Der masser af muligheder for at blive frivillig i Middelfart Kommune. Og det er ikke kun erfaring og blær til dit cv, du får ud af at engagere dig i foreningslivet. Du får også nye venner og oplevelser for livet. Her fortæller tre frivillige unge om, hvorfor det er fedt at være med i netop deres projekter. Laura Edelenbos. 19 år. Medlem af Middelfart Ungdomsråd

Laura Edelenbos går i 3.g på Middelfart Gymnasium. Her er hun med i gymnasiets elevråd, og det var netop gennem elevrådet, at Laura hørte om Middelfart Ungdomsråd. I begyndelsen blev Laura lokket med, fordi hun fik at vide, at der blev serveret mad til møderne. Det er nu to år siden, og det er ikke længere maden, der trækker, når Laura tager til møde i ungdomsrådet. Det er derimod sammenholdet, arrangementerne og bevidstheden om, at hun er med til at gøre noget godt for de unge i kommunen. - Hvad laver I i ungdomsrådet? - Mens jeg har været med, har vi blandt andet startet nogle demokratidage for 9. klasserne, for at gøre dem mere interesserede i politik. Det er det, jeg er mest stolt af. Vi har både vist dem byrådet og Walker, og fortalt dem om demokrati. Vi laver

■■19-årige Mads Møller Jørgensen er glad for de frivillige opgaver i Kajakklubben Strømmen. Det giver indflydelse og udvikler én personligt, mener han. F oto: Peter Leth-Larsen

også forskellige arrangementer for de unge i kommunen. For eksempel laver vi hvert år Walker Festival på Ungdomshuset Walker. - Hvorfor er det fedt at være med? - Ungdomsrådet er rigtigt hyggeligt. Man føler jeg sig altid velkommen, når man kommer til møde, og man har mulighed for at være med til at arrangere en masse fede ting for de unge i Middelfart. - Hvad får du selv ud af det? - Jeg har fået en masse kompetencer, som jeg kan bruge i fremtiden. Jeg vil gerne blive ved med at lave organisatorisk arbejde, og det har jeg fået en rigtig god indsigt i her. Det ser rigtigt godt ud, hvis jeg skal søge ind på en uddannelse gennem kvote 2. Og så har jeg bare fået nogle rigtigt gode venner, og jeg er en del af et rigtigt hyggeligt samarbejde. Det gør mig glad at kunne gøre noget for andre på den her måde.

- Hvorfor skal andre unge melde sig ind? - Middelfart Ungdomsråd er en rigtig god mulighed for at få indflydelse på, hvad der sker for unge i kommunen. Man kan få lov til at repræsentere sin egen generation overfor politikerne, og hvis man har nogle initiativer, kan man få dem ført ud i livet. Man kommer tættere på, hvad der sker i kommunen, og det er rigtigt fedt. Vil du også være med i Middelfart Ungdomsråd? Eller vil du bare høre mere? Så afholder ungdomsrådet valg på Ungdomshuset Walker den 21. november. Mads Møller Jørgensen 19 år. Bestyrelsesmedlem i Kajakklubben Strømmen

Mads Møller Jørgensen har været en del af kajakklubben i Middelfart i mange år. Først som medlem, men senere både som

ungdomstræner og bestyrelsesmedlem. Som træner var Mads nemlig uenig i nogle af de beslutninger, som bestyrelsen tog, og i stedet for bare at brokke sig til venner og medlemmer, stillede han selv op til bestyrelsen. Der har han nu siddet i tre år, og han er stolt og glad for det arbejde, han laver for klubben. - Hvad laver du i kajakklubbens bestyrelse? - Jeg er med til at tage en masse beslutninger omkring klubben. Vi bestemmer blandt andet hvilke både vi skal købe, og vi lægger budgetter for klubben. Vi arbejder i det hele taget med at gøre klubben bedre for både unge og gamle. - Hvorfor er det fedt at være med? - Det er fedt at være med til at forme den klub, som man bruger så meget tid på. Jeg kan tydeligt mærke, at de ting jeg har arbejdet for i klubben, bliver til

17

Stem nu!

Det er dit valg

virkelighed. - Hvad får du selv ud af det? - Jeg får en masse erfaring med at arbejde sammen med andre mennesker. Man får nogle gode oplevelser sammen med de andre medlemmer. Og så ser det også godt ud i jobansøgninger. I virksomheders øjne må det være interessant, at jeg har arbejdet med økonomi i en bestyrelse. Og ellers ser det også bare godt ud, at man har arbejdet frivilligt med noget man brænder for. - Hvorfor skal andre unge være med? - Unge mennesker er tit underrepræsenteret i bestyrelser, men det er vigtigt, at vi sætter vores mærke på beslutningerne, så foreningerne også bliver et bedre sted for unge mennesker. Det er vigtigt, at vi unge ikke bare bliver kørt over af nogle gamle gutter. Hvis du også har fået lyst til at være med til at tage beslutningerne i din forening, kan du høre mere i den enkelte forening.

Har du tænkt dig at stemme til kommunalvalget? Hvorfor? Hvad kan blive bedre i Middelfart Kommune?

■■Ingeborg Bloch Christensen, 18 år, 3. G på Middelfart Gymnasium og HF-kursus. - Ja, jeg synes det er vigtigt, at vi unge får udtrykt vores mening om hvad der sker rundt i kommunen. - Jeg synes at der skal ske noget mere på skoleområderne, altså der skal være bedre forhold for lærerne.

»

Det er fedt at være med til at forme den klub, som man bruger så meget tid på. Jeg kan tydeligt mærke, at de ting, jeg har arbejdet for i klubben, bliver til virkelighed. Mads M. Jørgensen, frivillig i strømmen

■■De lokale fodboldklubber havde svært ved at klare opgaverne uden hjælpen fra de unge frivllige. Heldigvis er de unge glade for tjansen som trænere. Foto: Peter Leth-Larsen

Lær din kommune at kende - her er en håndbog i kommunale begreber Det er slet ikke så svært og uoverskueligt, når først man ved det. Sådan er det med mange ting. Også hvordan en kommune fungerer. Læs her og bliv klogere.

Borgmesteren Borgmesteren har i sidste ende ansvaret for byrådets beslutninger og er øverste daglige leder af den samlede administration. Under byrådsmøderne sidder han for enden af bordet, og det er ham som leder slagets gang under møderne. Borgmesteren bliver fundet ved, at et parti med sin spidskandidat indgår en alliance med andre partier om at sikre et flertal bag sig. I Middelfart har vi eksempelvis 25 byrådsmedlemmer, og den nuværende borgmester, Steen Dahlstrøm (S), har i samarbejde med SF og Radikale

■■På Middelfart Rådhus mødes byrådet en gang om måneden for at træffe afgørelser i kommunens anliggender. F oto: Jesper Gimbel

Venstre sikret sig de 15 ud af de 25 mandater.

Kommunaldirektøren: Kommunaldirektøren sidder med til byrådsmøderne, men er ikke valgt til byrådet. Han er ansat som den overordnede chef i kommunen og skal samle trådene imellem byrådet og arbejdet i administrationen. I Middelfart er der tre forvaltninger, som er Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen, Teknikog Miljøforvaltningen samt Socialforvaltningen. Under hver forvaltning er der forskellige afdelinger, eksempelvis hører skoleafdelingen under ­Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen. Udvalgsstrukturen: Når valgresultater kendes, begynder byrådskonstitueringen,

det er ved denne, borgmesteren først og fremmest findes, og derefter der bliver fremsat ønsker fra de forskellige partier. Ud fra disse ønsker bliver en konstituering indgået, hvor de forskellige udvalgsposter besættes. Under Middelfart Byråd er der otte udvalg, hvor arbejdet imellem byrådsmøderne finder sted.

I Økonomiudvalget er den siddende borgmester selvskrevet som formand, og her bliver der truffet beslutninger om kommunens økonomiske planlægning. Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for jobcentret og arbejder med aktivering af arbejdsløse, dagpenge samt kontanthjælp. Skoleudvalget er ansvarligt

for den undervisning, som kommunen tilbyder. Der er selvsagt folkeskolen, men med til udvalgets arbejde hører også SSP-arbejde (samarbejdet mellem skole, socialforvaltningen og politi), ungdomsskole- og ungdomsklub aktiviteter. Børn-, Unge og Fritidsudvalget tager sig af arbejdet med dagpleje og daginstitutioner, døgninstitutioner for såvel børn som unge, og generelt de fritids- og kulturtilbud kommunen tilbyder. Her kan for eksempel nævnes hele foreningslivet såvel som museer og biblioteker. Teknisk Udvalgs arbejdsområder er generelt boligforholde-

■■Som borgmester i Middelfart har Steen Dahlstrøm visse privilegier. For eksempel borgmesterkæden, som han bærer ved ganske særlige lejligheder. F OTO: Peter Leth-Larsen

ne i kommunerne, her menes for eksempel kommunalplaner,

hvor man planlægger erhvervs- og boligområder.

Endvidere står Teknisk Udvalg for arbejdet med byforny-

else, trafikforholdene samt den kollektive trafik. Miljø- og Energiudvalget arbejder for at sikre Middelfart som den grønne vækstkommune. Her arbejdes på at formindske energiforbruget og gøre energiforbruget mere miljøvenligt. Udvalget har samtidig ansvaret for naturområderne i kommunen. Social- og sundhedsudvalget har hele ældreområdet under sig og står for de dag- og døgntilbud, Børn-, Unge- og Fritidsudvalget ikke har under sig. Endvidere arbejder udvalget med socialområdet, som er lige

■■Byrådet vedtager et årligt budget, der afgør, hvad pengene i kommunekassen skal bruges til. Tegning: Gert Ejton

fra handicappedes vilkår, boligstøtte til økonomisk trængte til misbrugsområdet.

Endvidere står udvalget bag den sundhedsforebyggende indsats i kommunen.

Budgettet Hvert år vedtager byrådet et budget for det kommende år. Til at starte med udarbejder forvaltningen et budgetforslag, og herefter begynder forhandlingerne, og høringssvar indsendes fra eksempelvis ungdomsrådet omkring det. Endvidere har ældrerådet, handicaprådet samt ungdomsrådet møde med byrådet,hvor de får mulighed for at uddybe deres skriftligt fremsendte høringssvar. Der bliver, efter forskellige forhandlinger imellem partierne og stillingstagen til høringssvarene, indgået et budgetforlig imellem et flertal i byrådet, som bliver afgørende for det endelige resultat.


Lørdag  den 16. november 2013

18

Lørdag  den 16. november 2013

19

Stem nu!

Det er dit valg Har du tænkt dig at stemme til kommunalvalget? Hvorfor? Hvad kan blive bedre i Middelfart Kommune?

■■Bastian Emil Jørgensen, 18 år, 3. G på Middelfart Gymnasium og HF-kursus: - Ja, det har jeg. Jeg mener at man skal deltage i demokratiet her i Danmark og at man skal bruge sin stemmeret så vidt muligt. Ja, jeg synes der er brug for nogle forbedringer. For eksempel er Middelfart en af de mindst cykelvenlige kommuner i Danmark og det synes jeg er ærgerligt, især når vi har så mange unge i byen. Jeg kunne godt tænke mig, at der var et bedre cykelnet, især langs de længere veje. Det kunne jeg godt tænke mig, at politikerne i kommunen opprioriterede.

Stem nu!

Unge kandidater til valget Heldigvis har vi her i Middelfart rigtig mange unge kandidater der brænder for Middelfarts fremtid. De har alle helt forskellige mærkesager, og kommer fra meget forskellige partier. Vi har snakket lidt med dem om deres visioner, og hvorfor kommunalpolitik ikke er helt så kedeligt som det lyder – og ikke mindst hvorfor det er vigtigt at de unge også får del i magten. En ting er de dog enige om, på trods af politiske og ideologiske stridigheder – hvis ungdommen skal høres i kommunen kræver det at vi som minimum stemmer! Christian Lynggaard Pedersen, 33 år, MIddelfart (K):

- Hvorfor er det vigtigt at unge engagerer sig? - Fordi intet kommer uden en kamp. For at de unges stemmer skal høres helt ind i byrådet, så er det utroligt vigtigt, at de unge får stemt på en person, der vil kæmpe deres sag den 19. november. Mulighederne for at påvirke byrådet omkring sager, der vedrører mange unge som f.eks. flere elev og praktikpladser, jobmuligheder, for dyre

»

Middelfart er en rigtig god kommune, men jeg ser mange punkter hvor den kan være bedre. Det gælder ikke mindst skatter og afgifter, hvor Middelfart stadig har dækningsafgiften. Den skal vækf. christian kromann (V) boliger osv.. bliver bare meget nemmere, hvis der kommer flere unge ind i byrådet. - Hvad fik dig til at gå ind i politik? - Jeg har altid gået meget op I politik, men har ikke rigtig haft tid til at gå ind aktivt i politik før nu, da jeg indtil for halvandet år siden har brugt rigtig meget af min tid, udover min familie, studie og venner, på at være professionel håndboldmålmand i både Tvis, Fredericia, Ribe og Tønder. En alvorlig skade fik dog en ende på denne karriere, og dette gav mere tid til at engagere mig mere aktivt i politik, og jeg meldte mig derfor ind i Det Konservative Folkeparti, hvor jeg også sidder i vælgerforenin-

»

Jeg har valgt at gå ind i politik, da jeg er af den holdning, at hvis man vil kæmpe for, eller ændre noget i vores samfund, så er man nødt til at deltage aktivt i denne kamp. christian Lynggaard pedersen (K) ■■Christian L. Pedersen (K).

■■Christian Kromann (V).

gens bestyrelse her i Middelfart. Jeg har valgt at gå ind i politik, da jeg er af den holdning, at hvis man vil kæmpe for, eller ændre noget i vores samfund, så er man nødt til at deltage aktivt i denne kamp. - Hvad er dine mærkesager? - Styrket ungeindsats - flere skal i arbejde eller uddannelse – Flere elev og praktikpladser. Finanskrisens største tabere må siges at være de unge. I Middelfart Kommune er det aldersgruppen fra 20-29 år, som har flest antal personer på kontanthjælp og dagpenge sammenlignet med de andre aldersgrupper. Vi skal derfor styrke ungeindsatsen i Middelfart Kommune, hvor de aktører der til dagligt har kontakt med de unge skal finde en plan i fællesskab, som kan få de unge ud af offentlig forsørgelse. Lejeboligerne er også meget dyre for mange af de unge, så priserne her skal ned i et anstændigt niveau, så det giver mening at bosætte sig som ung i Middelfart. Jeg vil også kæmpe for flere elev og praktikpladser til de unge. Allervigtigst så skal der flere unge i arbejde. Middelfart Kommune ligger helt i bunden på mange parame-

tre, når det gælder om at støtte idrætten. I forhold til landsgennemsnittet der er på 800 kroner pr. borger til idræt, så støtter Middelfart Kommune kun med 400 kroner pr. borger til idræt. Derfor skal der helt klart ske en forbedring på dette område. Indendørsidrætsgrene, som f.eks. håndbold, badminton og volleyball. De aktive her betaler hvert år et meget højt kontingent, for at klubberne kan overleve, og betale deres halleje. Det høje kontingent ekskluderer også rigtig mange børn og unge, fra at dyrke sport om vinteren med deres venner. Idræt er også sundhed samt social og kulturel opdragelse. Jeg mener det er vigtigt, at få skabt en kultur om, at håndværk er in og fedt hos de unge, så flere bliver motiverede til at tage en erhvervsuddannelse. Håndværk og design er desværre endnu ikke blevet tildelt noget mindste timetal. Jeg foreslår, at eleverne i Middelfart Kommune obligatorisk får faget 3 timer om ugen fra 4. klasse og frem til 7. klasse, og minimum som valgfag i 8 og 9 klasse. - Hvorfor skal du i byrådet? - Jeg skal i byrådet fordi, at jeg vil arbejde hårdt for at sætte de unges og idrættens problemer på dagsordenen i byrådet. Begge områder har i det foregående byråd ikke haft så stor prioritet. Dette skal der laves om på i det nye byråd, så derfor er jeg en stemme på idrætten og ungdommen. Christian kromann, 20 år, asperup (V)

- Hvorfor stiller du op til kommunalvalget? - Middelfart er en rigtig god kommune, men jeg ser mange punkter hvor den kan være bedre. Det gælder ikke mindst skatter og afgifter, hvor Middel-

Det er dit valg Har du tænkt dig at stemme til kommunalvalget? Hvorfor? Hvad kan blive bedre i Middelfart Kommune?

■■Mads Glans, 18 år, 2. G på Middelfart Gymnasium og HFkursus. - Ja, jeg synes det er vigtig, at gå ind i politik og de ting der sker i kommunen. - Jeg synes ikke at kommunen skal bruge penge på lidt ligegyldige ting, som for eksempel et springvand.

■■Philip Hust Johansen (LA). Foto: Peter Leth-Larsen

fart stadig har dækningsafgiften. Den skal væk. Ved at afskaffe den vil vi kunne tiltrække nye innovative virksomheder der ville skaffe arbejdspladser. Derudover er det et problem at så mange unge flytter fra kommunen. Det er klart at vi i Middelfart, ikke kan holde på unge der vil have en videregående uddannelse, hvilket vi heller ikke skal. Men det er vores opgave, at unge får et godt indtryk af kommunen imens de er, så de overvejer at komme tilbage. - Hvorfor er kommunalpolitik vigtigt? - Beslutningerne om vores

kommune bliver truffet i kommunalt regi. Skal vi have en ny svømmehal? En ny sportshal? Disse beslutninger er kommunale og vil uden tvivl betyde meget for den enkelte borger. Derfor er kommunalpolitik efter min mening, mindst lige så vigtigt som landspolitik. - Hvad er dine mærkesager og hvorfor skal lige præcis du i byrådet? - Jeg har tre primære interesseområder: - Unge: I forhold til de unge kunne jeg specielt godt tænke mig at man kiggede på at flytte ungdomshuset Walker til en mere central placering i Middelfart. Hvis det skete ville flere sandsynligvis bruge huset. - Erhverv: Det er vigtigt for

mig at skatter og afgifter sænkes. Dækningsafgiften skal afskaffes helt. Den er for nyligt sænket med 25 %. Hvis det er en god idé, så kan jeg ikke forstå, hvorfor det ikke er en god idé at fjerne den helt? - Ældre: De ældre har knoklet hele deres liv for at få lavet det velfærdssamfund vi har i dag. Det kan ikke passe at vi ikke kan finde plads til at de kan få en værdig alderdom. De skal have mere fleksibilitet så de kan vælge deres egen hverdag. Philip hust johansen, 20 år, asperup (LA)

- Hvorfor er det vigtigt at unge engagerer sig? - Det er vigtigt at unge enga-

gerer sig i demokratiet så også de unge kan blive repræsenteret og få deres holdninger hørt og respekteret. En ung kan bedre relatere til de behov den unge generation har end en 55-årig politiker, der ikke har gået i skole i 30 år eller været på et diskotek i 25 år. Det er vigtigt for demokratiets overlevelse at alle sociale grupper i samfundet er repræsenteret. - Hvad fik dig til at gå ind i politik? - Jeg valgte at gå ind i politik fordi jeg altid har haft en stor interesse i hvordan samfundet hænger sammen, og hvordan man kan få indflydelse. Derfor besluttede jeg mig for at den bedste måde at kunne opnå den bedste repræsentation for andre

unge borgere i Middelfart på er at stille op til kommunallvalget. -Hvad er dine mærkesager og hvorfor skal lige præcis du i byrådet? - Fuldstændig afskafning at dækningsafgiften. Denne afgift kan få virksomheder til at flytte til andre kommuner der allerede har afskaffet afgiften. - Ingen gældsætning af fremtiden. Kommunens gæld skal afdrages hurtigst muligt. Men det bliver den ikke når man samtidig tager nye lån, som skal bruges på prestigeprojekter, som f.eks. et nyt rådhus, som vi egentlig ikke har brug for. - Mindre bureaukrati i kommunen. Mange undersøgelser viser at man sagtens kan køre kommunen billigere og mere

Hanne Lauritsen, SF

Regitze Tilma, Venstre

- Hvorfor er det vigtigt, at unge stemmer? - For at de unge kan få indflydelse.

- Hvorfor er det vigtigt, at unge stemmer? - Demokrati er for alle, og alle skal høres. Har de unge ikke stemt, så er der ingen, der repræsenterer dem, når prioriteringerne skal gøres og pengene bruges.

indføres undervisning i iværksætteri for alle 8. og 9. klasser, så de kan være med til udvikle en reel iværksætterkultur i kommunen, der skal gavne os og hele Danmark i fremtiden.

- Hvorfor skal man stemme på Venstre? - Fordi Venstre mener, de unge er værdifulde for fremtidens Middelfart. Vi arbejder for eksempel for, at der skal

- Fordi det har betydning for din hverdag, hvem der tager beslutningerne. Kommunalpolitik er nemlig også bustider, timer og vilkår på skoler, samt muligheder i kultur og fritids-

- Hvorfor skal man stemme på Socialistisk Folkeparti? - Fordi det er et parti, der tager sig af de unge, de ældre og de social udstødte. Det er også et parti der værner om miljøet. - Hvorfor er det relevant at deltage i kommunalpolitik? - Det er det, fordi det er vig-

tigt, at man tager del i de beslutninger, der bliver taget i ens kommune. - Hvad gør I for at få flere unge til at stemme? - Ja, vi har for eksempel givet ungdomsrådet penge til at udbrede demokratibudskabet, og jeg har bl.a. holdt oplæg for 9. klasserne på nogle forskellige skoler. Samtidig ved jeg, at ungdomsrådet har taget initiativ til en bus, som vil køre rundt til uddannelsesstederne, hvor unge

kan brevstemme. - Hvad har I tænkt jer at gøre for unge i Middelfart Kommune? - Jeg har tænkt mig at være lydhør overfor tanker og ideer, der kommer fra ungdomsrådet eller andre unge i kommunen. - Hvordan kan man gøre Middelfart Kommune mere attraktiv for unge? - Man kan tilbyde et godt foreningsliv og gode klubfaciliteter. Men vigtigst af alt en ordentlig

kollektiv trafik, som jeg syntes er det største problem lige nu. - Og hvordan kan man få unge til at flytte tilbage til Middelfart Kommune? - Have et varieret udbud af boliger. Igen, en god kollektiv trafik, så man har mulighed for at pendle til uddannelsessteder og arbejdspladser. Endvidere gælder for alle områderne i kommunen en god mobildækning og internetforbindelse. ■■Hanne Lauritsen. F oto: Robert Wengler

- Hvorfor er det relevant, at deltage i kommunalpolitik?

interesser. - Hvad gør I for, at få flere unge til at stemme? Vi har støttet initiativerne for en målrettet indsats mod unge, opstillet en VU’er, deltager i arrangementer, hvor unge lærer om politik og så er vi aktive i ungdomsskolens bestyrelse. - Hvad har I tænkt jer, at gøre for unge i Middelfart Kommune? - Vi støtter udviklingen af Walker og bedre fritidstilbud,

hvor unge kommer. Vi arbejder for bedre transportforbindelser til uddannelsesinstitutioner og vil give flere unge mod på iværksætteriet. - Hvordan kan man gøre Middelfart Kommune mere attraktiv for unge? - Man kan støtte op om kulturlivet og steder hvor unge mødes. Være med til at sikre, at her er et trygt sted at bo og et godt sted at lære noget. - Og hvordan kan man få unge

effektivt uden at afskedige skolelærere, pædagoger og hjemmehjælpere, men i stedet skære ned på administrationen. - Skoler, børnehaver, plejehjem osv. skal ledes på instutionen og ikke eksternt på rådhuset. Det skal i højere grad være lederens ansvar at drive institutionen som en virksomhed.

»

Kommunens gæld skal afdrages hurtigst muligt. Det bliver den ikke, når man samtidig tager nye lån til prestigeprojekter. philip hust johansen (LA)

til, at flytte tilbage til Middelfart Kommune? - Man husker de gode oplevelser og trygheden, man gerne vil give sine kommende børn. Derfor er de unge de bedste ambassadører for kommunen, men kommunens brand skal holdes ved lige.

■■Regitze Tilma


Lørdag  den 16. november 2013

18

Lørdag  den 16. november 2013

19

Stem nu!

Det er dit valg Har du tænkt dig at stemme til kommunalvalget? Hvorfor? Hvad kan blive bedre i Middelfart Kommune?

■■Bastian Emil Jørgensen, 18 år, 3. G på Middelfart Gymnasium og HF-kursus: - Ja, det har jeg. Jeg mener at man skal deltage i demokratiet her i Danmark og at man skal bruge sin stemmeret så vidt muligt. Ja, jeg synes der er brug for nogle forbedringer. For eksempel er Middelfart en af de mindst cykelvenlige kommuner i Danmark og det synes jeg er ærgerligt, især når vi har så mange unge i byen. Jeg kunne godt tænke mig, at der var et bedre cykelnet, især langs de længere veje. Det kunne jeg godt tænke mig, at politikerne i kommunen opprioriterede.

Stem nu!

Unge kandidater til valget Heldigvis har vi her i Middelfart rigtig mange unge kandidater der brænder for Middelfarts fremtid. De har alle helt forskellige mærkesager, og kommer fra meget forskellige partier. Vi har snakket lidt med dem om deres visioner, og hvorfor kommunalpolitik ikke er helt så kedeligt som det lyder – og ikke mindst hvorfor det er vigtigt at de unge også får del i magten. En ting er de dog enige om, på trods af politiske og ideologiske stridigheder – hvis ungdommen skal høres i kommunen kræver det at vi som minimum stemmer! Christian Lynggaard Pedersen, 33 år, MIddelfart (K):

- Hvorfor er det vigtigt at unge engagerer sig? - Fordi intet kommer uden en kamp. For at de unges stemmer skal høres helt ind i byrådet, så er det utroligt vigtigt, at de unge får stemt på en person, der vil kæmpe deres sag den 19. november. Mulighederne for at påvirke byrådet omkring sager, der vedrører mange unge som f.eks. flere elev og praktikpladser, jobmuligheder, for dyre

»

Middelfart er en rigtig god kommune, men jeg ser mange punkter hvor den kan være bedre. Det gælder ikke mindst skatter og afgifter, hvor Middelfart stadig har dækningsafgiften. Den skal vækf. christian kromann (V) boliger osv.. bliver bare meget nemmere, hvis der kommer flere unge ind i byrådet. - Hvad fik dig til at gå ind i politik? - Jeg har altid gået meget op I politik, men har ikke rigtig haft tid til at gå ind aktivt i politik før nu, da jeg indtil for halvandet år siden har brugt rigtig meget af min tid, udover min familie, studie og venner, på at være professionel håndboldmålmand i både Tvis, Fredericia, Ribe og Tønder. En alvorlig skade fik dog en ende på denne karriere, og dette gav mere tid til at engagere mig mere aktivt i politik, og jeg meldte mig derfor ind i Det Konservative Folkeparti, hvor jeg også sidder i vælgerforenin-

»

Jeg har valgt at gå ind i politik, da jeg er af den holdning, at hvis man vil kæmpe for, eller ændre noget i vores samfund, så er man nødt til at deltage aktivt i denne kamp. christian Lynggaard pedersen (K) ■■Christian L. Pedersen (K).

■■Christian Kromann (V).

gens bestyrelse her i Middelfart. Jeg har valgt at gå ind i politik, da jeg er af den holdning, at hvis man vil kæmpe for, eller ændre noget i vores samfund, så er man nødt til at deltage aktivt i denne kamp. - Hvad er dine mærkesager? - Styrket ungeindsats - flere skal i arbejde eller uddannelse – Flere elev og praktikpladser. Finanskrisens største tabere må siges at være de unge. I Middelfart Kommune er det aldersgruppen fra 20-29 år, som har flest antal personer på kontanthjælp og dagpenge sammenlignet med de andre aldersgrupper. Vi skal derfor styrke ungeindsatsen i Middelfart Kommune, hvor de aktører der til dagligt har kontakt med de unge skal finde en plan i fællesskab, som kan få de unge ud af offentlig forsørgelse. Lejeboligerne er også meget dyre for mange af de unge, så priserne her skal ned i et anstændigt niveau, så det giver mening at bosætte sig som ung i Middelfart. Jeg vil også kæmpe for flere elev og praktikpladser til de unge. Allervigtigst så skal der flere unge i arbejde. Middelfart Kommune ligger helt i bunden på mange parame-

tre, når det gælder om at støtte idrætten. I forhold til landsgennemsnittet der er på 800 kroner pr. borger til idræt, så støtter Middelfart Kommune kun med 400 kroner pr. borger til idræt. Derfor skal der helt klart ske en forbedring på dette område. Indendørsidrætsgrene, som f.eks. håndbold, badminton og volleyball. De aktive her betaler hvert år et meget højt kontingent, for at klubberne kan overleve, og betale deres halleje. Det høje kontingent ekskluderer også rigtig mange børn og unge, fra at dyrke sport om vinteren med deres venner. Idræt er også sundhed samt social og kulturel opdragelse. Jeg mener det er vigtigt, at få skabt en kultur om, at håndværk er in og fedt hos de unge, så flere bliver motiverede til at tage en erhvervsuddannelse. Håndværk og design er desværre endnu ikke blevet tildelt noget mindste timetal. Jeg foreslår, at eleverne i Middelfart Kommune obligatorisk får faget 3 timer om ugen fra 4. klasse og frem til 7. klasse, og minimum som valgfag i 8 og 9 klasse. - Hvorfor skal du i byrådet? - Jeg skal i byrådet fordi, at jeg vil arbejde hårdt for at sætte de unges og idrættens problemer på dagsordenen i byrådet. Begge områder har i det foregående byråd ikke haft så stor prioritet. Dette skal der laves om på i det nye byråd, så derfor er jeg en stemme på idrætten og ungdommen. Christian kromann, 20 år, asperup (V)

- Hvorfor stiller du op til kommunalvalget? - Middelfart er en rigtig god kommune, men jeg ser mange punkter hvor den kan være bedre. Det gælder ikke mindst skatter og afgifter, hvor Middel-

Det er dit valg Har du tænkt dig at stemme til kommunalvalget? Hvorfor? Hvad kan blive bedre i Middelfart Kommune?

■■Mads Glans, 18 år, 2. G på Middelfart Gymnasium og HFkursus. - Ja, jeg synes det er vigtig, at gå ind i politik og de ting der sker i kommunen. - Jeg synes ikke at kommunen skal bruge penge på lidt ligegyldige ting, som for eksempel et springvand.

■■Philip Hust Johansen (LA). Foto: Peter Leth-Larsen

fart stadig har dækningsafgiften. Den skal væk. Ved at afskaffe den vil vi kunne tiltrække nye innovative virksomheder der ville skaffe arbejdspladser. Derudover er det et problem at så mange unge flytter fra kommunen. Det er klart at vi i Middelfart, ikke kan holde på unge der vil have en videregående uddannelse, hvilket vi heller ikke skal. Men det er vores opgave, at unge får et godt indtryk af kommunen imens de er, så de overvejer at komme tilbage. - Hvorfor er kommunalpolitik vigtigt? - Beslutningerne om vores

kommune bliver truffet i kommunalt regi. Skal vi have en ny svømmehal? En ny sportshal? Disse beslutninger er kommunale og vil uden tvivl betyde meget for den enkelte borger. Derfor er kommunalpolitik efter min mening, mindst lige så vigtigt som landspolitik. - Hvad er dine mærkesager og hvorfor skal lige præcis du i byrådet? - Jeg har tre primære interesseområder: - Unge: I forhold til de unge kunne jeg specielt godt tænke mig at man kiggede på at flytte ungdomshuset Walker til en mere central placering i Middelfart. Hvis det skete ville flere sandsynligvis bruge huset. - Erhverv: Det er vigtigt for

mig at skatter og afgifter sænkes. Dækningsafgiften skal afskaffes helt. Den er for nyligt sænket med 25 %. Hvis det er en god idé, så kan jeg ikke forstå, hvorfor det ikke er en god idé at fjerne den helt? - Ældre: De ældre har knoklet hele deres liv for at få lavet det velfærdssamfund vi har i dag. Det kan ikke passe at vi ikke kan finde plads til at de kan få en værdig alderdom. De skal have mere fleksibilitet så de kan vælge deres egen hverdag. Philip hust johansen, 20 år, asperup (LA)

- Hvorfor er det vigtigt at unge engagerer sig? - Det er vigtigt at unge enga-

gerer sig i demokratiet så også de unge kan blive repræsenteret og få deres holdninger hørt og respekteret. En ung kan bedre relatere til de behov den unge generation har end en 55-årig politiker, der ikke har gået i skole i 30 år eller været på et diskotek i 25 år. Det er vigtigt for demokratiets overlevelse at alle sociale grupper i samfundet er repræsenteret. - Hvad fik dig til at gå ind i politik? - Jeg valgte at gå ind i politik fordi jeg altid har haft en stor interesse i hvordan samfundet hænger sammen, og hvordan man kan få indflydelse. Derfor besluttede jeg mig for at den bedste måde at kunne opnå den bedste repræsentation for andre

unge borgere i Middelfart på er at stille op til kommunallvalget. -Hvad er dine mærkesager og hvorfor skal lige præcis du i byrådet? - Fuldstændig afskafning at dækningsafgiften. Denne afgift kan få virksomheder til at flytte til andre kommuner der allerede har afskaffet afgiften. - Ingen gældsætning af fremtiden. Kommunens gæld skal afdrages hurtigst muligt. Men det bliver den ikke når man samtidig tager nye lån, som skal bruges på prestigeprojekter, som f.eks. et nyt rådhus, som vi egentlig ikke har brug for. - Mindre bureaukrati i kommunen. Mange undersøgelser viser at man sagtens kan køre kommunen billigere og mere

Hanne Lauritsen, SF

Regitze Tilma, Venstre

- Hvorfor er det vigtigt, at unge stemmer? - For at de unge kan få indflydelse.

- Hvorfor er det vigtigt, at unge stemmer? - Demokrati er for alle, og alle skal høres. Har de unge ikke stemt, så er der ingen, der repræsenterer dem, når prioriteringerne skal gøres og pengene bruges.

indføres undervisning i iværksætteri for alle 8. og 9. klasser, så de kan være med til udvikle en reel iværksætterkultur i kommunen, der skal gavne os og hele Danmark i fremtiden.

- Hvorfor skal man stemme på Venstre? - Fordi Venstre mener, de unge er værdifulde for fremtidens Middelfart. Vi arbejder for eksempel for, at der skal

- Fordi det har betydning for din hverdag, hvem der tager beslutningerne. Kommunalpolitik er nemlig også bustider, timer og vilkår på skoler, samt muligheder i kultur og fritids-

- Hvorfor skal man stemme på Socialistisk Folkeparti? - Fordi det er et parti, der tager sig af de unge, de ældre og de social udstødte. Det er også et parti der værner om miljøet. - Hvorfor er det relevant at deltage i kommunalpolitik? - Det er det, fordi det er vig-

tigt, at man tager del i de beslutninger, der bliver taget i ens kommune. - Hvad gør I for at få flere unge til at stemme? - Ja, vi har for eksempel givet ungdomsrådet penge til at udbrede demokratibudskabet, og jeg har bl.a. holdt oplæg for 9. klasserne på nogle forskellige skoler. Samtidig ved jeg, at ungdomsrådet har taget initiativ til en bus, som vil køre rundt til uddannelsesstederne, hvor unge

kan brevstemme. - Hvad har I tænkt jer at gøre for unge i Middelfart Kommune? - Jeg har tænkt mig at være lydhør overfor tanker og ideer, der kommer fra ungdomsrådet eller andre unge i kommunen. - Hvordan kan man gøre Middelfart Kommune mere attraktiv for unge? - Man kan tilbyde et godt foreningsliv og gode klubfaciliteter. Men vigtigst af alt en ordentlig

kollektiv trafik, som jeg syntes er det største problem lige nu. - Og hvordan kan man få unge til at flytte tilbage til Middelfart Kommune? - Have et varieret udbud af boliger. Igen, en god kollektiv trafik, så man har mulighed for at pendle til uddannelsessteder og arbejdspladser. Endvidere gælder for alle områderne i kommunen en god mobildækning og internetforbindelse. ■■Hanne Lauritsen. F oto: Robert Wengler

- Hvorfor er det relevant, at deltage i kommunalpolitik?

interesser. - Hvad gør I for, at få flere unge til at stemme? Vi har støttet initiativerne for en målrettet indsats mod unge, opstillet en VU’er, deltager i arrangementer, hvor unge lærer om politik og så er vi aktive i ungdomsskolens bestyrelse. - Hvad har I tænkt jer, at gøre for unge i Middelfart Kommune? - Vi støtter udviklingen af Walker og bedre fritidstilbud,

hvor unge kommer. Vi arbejder for bedre transportforbindelser til uddannelsesinstitutioner og vil give flere unge mod på iværksætteriet. - Hvordan kan man gøre Middelfart Kommune mere attraktiv for unge? - Man kan støtte op om kulturlivet og steder hvor unge mødes. Være med til at sikre, at her er et trygt sted at bo og et godt sted at lære noget. - Og hvordan kan man få unge

effektivt uden at afskedige skolelærere, pædagoger og hjemmehjælpere, men i stedet skære ned på administrationen. - Skoler, børnehaver, plejehjem osv. skal ledes på instutionen og ikke eksternt på rådhuset. Det skal i højere grad være lederens ansvar at drive institutionen som en virksomhed.

»

Kommunens gæld skal afdrages hurtigst muligt. Det bliver den ikke, når man samtidig tager nye lån til prestigeprojekter. philip hust johansen (LA)

til, at flytte tilbage til Middelfart Kommune? - Man husker de gode oplevelser og trygheden, man gerne vil give sine kommende børn. Derfor er de unge de bedste ambassadører for kommunen, men kommunens brand skal holdes ved lige.

■■Regitze Tilma


Lørdag  den 16. november 2013

20

Lørdag  den 16. november 2013

21

Stem nu!

Det er dit valg Har du tænkt dig at stemme til kommunalvalget? Hvorfor? Hvad kan blive bedre i Middelfart Kommune?

■■Anne Smedergaard Hermansen, 18 år, medarbejder i Tiger. - Nej det tror jeg ikke. Jeg går ikke så meget op i politik for tiden, der er mange andre ting at tænke på. - Det ville være godt, hvis der blev gjort noget for bedre offentlig transport.

Stem nu!

Flere unge kandidater til det kommende byråd

Har du tænkt dig at stemme til kommunalvalget? Hvorfor? Hvad kan blive bedre i Middelfart Kommune?

MIkkel dragmose hansen, 26 år, middelfart (SF)

-Hvorfor er det vigtigt, at unge stemmer? - Demokrati virker kun, hvis borgerne bruger rettighederne. Derfor er det vigtigt at stemme, så har man altid retten til at brokke sig bagefter, hvis man er uenig. Hvis unge ikke stemmer, jamen så er det igen de ældre generationer, som sætter dagsordenen, og så kommer der ikke udvikling til ungdomshuset, cafémiljøer, skaterbaner eller bedre offentlig transport.

■■Daniel Lind (DF). Christian buhl, 21 år, middelfart (EL)

-Hvorfor valgte du at gå ind i politik? - Min familie har ofte diskuteret politik omkring middagsbordet. I 2005, da jeg gik i gymnasiet, valgte jeg og flere andre fra min daværende klasse at gå ind i SF Ungdom. Vi havde værdier om stærke fællesskaber, nedbrydning af den negative sociale arv og en udvidelse af demokratiet. Helt konkret var der brug for et ungdomsråd, forandringer og nye ideer. Efter den tid er der kommet forandring, nye idéer og et ungdomsråd - og de gør det drøngodt. -Hvad er dine mærkesager og hvorfor skal lige præcis du i byrådet? - Bedre uddannelser. - Foreningspulje til unge - alle skal have adgang til fritidsinteresser. - Mere frihed til unge og lige muligheder. - Jeg skal i byrådet, fordi jeg brænder for at gøre en forskel. Jeg vælger dialog frem for diktater og mere frihed til unge og ældre frem for bureaukrati og begrænsninger. Jeg vil hellere

»

Hvis unge ikke stemmer, jamen så er det igen de ældre generationer, som sætter dagsordenen. Mikkel Dragmose Hansen, SF

- Hvorfor er det vigtigt at unge engagere sig? - Af samme grund er det også utrolig vigtigt at stemme, når der er valg og derved støtte op om vores demokratiske samfund. Jeg har snakket med nogle mennesker, som ikke synes de kan støtte op om nogen af vores partier og derfor ikke har tænkt sig at stemme. Dette synes jeg er utrolig ærgerligt. I stedet for ikke at stemme, synes jeg man bør udtrykke sin utilfredshed og stemme blankt i stedet – eller endnu bedre, engagere sig i politik og lave om på de ting man er utilfredse med. forebygge end brandslukke jeg vil være en stemme for dem, der ikke selv kan tage ordet. Kort sagt: Jeg vil arbejde røven ud af bukserne for en Middelfart Kommune over middel. Jonathan kirkedal, 19 år, middelfart (S)

- Hvorfor stiller du op til byrådet? - Jeg stiller op til byrådet, fordi jeg har et ønske om igennem de nære beslutninger at forbedre forholdene for de unge samt at sikre, at alle børn og unge i kommunen får den bedste uddannelse til videre i livet. - Hvorfor er det vigtigt at unge engagerer sig?

- Det er vigtigt for at sikre, at de unge bliver repræsenteret og tænkt på i beslutningerne, men også fordi de unge er dem, som skaber liv i kommunen. Kulturelt, i foreninger og mange andre steder, er de nogle ufattelig betydningsfulde ressourcer at have med. - Hvad fik dig til at gå ind i politik? - Det er troen på, at jeg som person kan bidrage til, at det bliver tænkt i nye og anderledes baner. Det er en kultur, jeg gerne vil støtte op om. - Hvorfor er det vigtigt at unge stemmer? - Det er ikke kun vigtigt at unge stemmer, men det er

»

Det er ikke kun vigtigt at unge stemmer, men det er vigtigt, at alle tager aktivt del i demokratiet. Jonatan Kirkedal, S vigtigt, at alle tager aktivt del i demokratiet. Det skaber en forståelse for de beslutninger, der bliver truffet, men også ved at være bevidste omkring beslutningerne en mulighed for at påvirke dem. - Hvad er dine mærkesager og hvorfor skal lige præcis du i by-

rådet? - Jeg stiller op på tre mærkesager. Den første er, at vi i Middelfart Kommune skal have overbygningsskoler for 7-9. klasserne. Det betyder, at vi samler disse klassetrin på nogle større skoler i kommunen, hvor man bliver inddelt i linjer. Det betyder, at lærerne kan tilrettelægge en mere målrettet undervisning, men også at eleverne oplever, at deres personlige udvikling bliver taget alvorligt. Altså skal overbygningsskolerne være et led på vejen imod at sikre en undervisning af høj kvalitet. - Min anden mærkesag er, at vi skal sikre, at foreningslivet er for alle. Vi skal afsætte nogle penge, som går specifikt til at be-

Johannes Lundsfryd, S - Hvorfor er det vigtigt, at unge stemmer? - Fordi Middelfart Kommune træffer beslutninger, som også har betydning for unge. Det gælder fx lokale busser, økonomi til Walker, veje, cykelstier, tilskud til idræt, ungdomsboliger osv. Men også fordi unge er en del af samfundet på lige fod med alle andre. De skal være med til at bestemme, hvordan skatten skal bruges og hvor der skal spares: Skal pengene gå til de handicappede, til at lappe huller i vejene eller til pleje af de ældre?

- Hvorfor skal man stemme på Socialdemokraterne? - Fordi vi arbejder for et mere retfærdigt samfund. Der skal være plads til alle - også dem, som er kommet skævt i gang med livet. Socialdemokraterne er for dem, der kan tænke på andre end sig selv. - Hvorfor er det relevant, at deltage i kommunalpolitik? - Fordi vi alle har medansvar for, at der er gode tilbud til børn, unge, handicappede og ældre. Det ansvar er du som ung med

Det er dit valg

til at forvalte, når du bestemmer, hvordan vi skal tage os af opgaverne. - Hvad gør I for, at få flere unge til at stemme? - Kommunen giver tilskud til, at ungdomsrådet kan lave aktiviteter for unge om demokrati og valg. Desuden bliver der mulighed for at stemme på nogle ungdomsuddannelser. Det er vigtigt, at alle stifter bekendtskab med demokrati - allerede i folkeskolen. Fx er det en nordisk tradition, at unge har indflydelse

på undervisningen. Dét er opdragelse til demokrati i praksis. - Hvad har I tænkt jer, at gøre for unge i Middelfart Kommune? - Kommunen skal give tilskud til Walker, så der er et godt og levende sted for unge. Desuden skal der gives tilskud til forenings- og idrætslivet, musikskolen og ungdomsboliger. Vi skal indrette folkeskolen, så mange unge både har lyst og kompetencer til at tage en ungdomsuddannelse. Uddannelse er den vigtigste bagage, som

■■Mikkel Dragsmose-Hansen (SF). Foto: Peter Leth-Larsen

tale kontingentet for dem, som er økonomisk pressede. Det er helt afgørende, at vi får alle børn og unge med i det foreningsliv, som har så stor betydning for sammenhængskraften i kommunen. Men også for at man møder hinanden på tværs af sociale lag. Min sidste er, at vi i højere grad skal benytte os af de unge ressourcer, vi har gående rundt ude på Walker. Jeg foreslår, at man benytter sig af det kunst, som de unge laver, ved at have det hængende såvel i gadebilledet som i offentlige bygninger.

- Hvorfor er det vigtigt at de unge bliver hørt i byrådet? - Det er vigtigt at de unge bliver hørt i byrådet fordi de er en vigtig gruppe i vores kommune. De bor her, udvikler og uddanner sig her, hvilket de skal have de bedste muligheder for. For at de skal få disse, skal de tages alvorligt og inkluderes i vores demokratiske system, både fordi

»

I stedet for ikke at stemme, synes jeg man bør udtrykke sin utilfredshed og stemme blankt i stedet. Christian Buhl, EL

»

Det er vigtigt, at man allerede som ung engagerer sig i den aktuelle politiske dagsorden nationalt og internationalt såvel som kommunalt. Daniel Lind, DF de unge oftest bedst selv ved, hvad de vil have, og som et trin i deres udvikling som ansvarlige borgere i vores samfund. Især i Middelfart Kommune er det vigtigt at inkludere de unge, da en stor del af dem flytter væk. Denne udvikling kan måske modvirkes ved at lade de unge vide, at de kan være med til at forme den by og den kommune de bor i. - Hvad er dine mærkesager og hvorfor skal lige præcis du i byrådet? - Jeg stiller op til kommunalvalget for Enhedslisten netop for at være en af de unge stemmer i byrådet. Jeg vil gerne være med til at forbedre forholdene for det at være ung her i kommunen. Derfor er nogle af de ting, jeg vil fokusere på, at forbedre den kollektive transport både i Middelfart by, men også i byerne og områderne udenfor, da det skal være lettere for unge at komme i skole og til sociale arrangementer. Mit fokus ligger også på at bevare og øge støtten til de ak-

■■Jonathan Kirkedal (S).

■■Christian Buhl (EL).

tiviteter og initiativer, der er for unge her i kommunen. Her kan blandt andet nævnes Musikhuset Walker og Ungdomsskolen. - Sidst vil jeg også arbejde for, at vi her i kommunen skal have billigere og mere tilgængelige ungdomsboliger, for at de unge, der har kræfter på at flytte hjemmefra, ikke skal til at flytte fra kommunen eller blive boende ved deres forældre, fordi de ikke har råd.

politikken vakte dengang min interesse. I takt med mit uddannelsesforløb begyndte jeg at interessere mig mere for EU- og socialpolitik samt økonomiske og erhvervsmæssige spørgsmål. Det stod tidligt klart for mig, at det var Dansk Folkeparti, jeg kunne identificere mig bedst med, og derfor valgte jeg at blive medlem af partiet. I dag sidder jeg i bestyrelsen i DF Ungdom Fyn og er suppleant til bestyrelsen i DF Middelfarts lokalforening.

Daniel Lind, Middelfart (DF)

Hvorfor er det vigtigt, at unge engagerer sig? - Det er vigtigt, at man allerede som ung engagerer sig i den aktuelle politiske dagsorden nationalt og internationalt såvel som kommunalt. Det er det, fordi den førte politik påvirker unge, lige såvel som det påvirker alle andre samfundsgrupper. Derfor er det vigtigt, at man som ung bruger sin demokratiske rettighed ved at stemme på valgdagen, og at man har en forståelse for, at de demokratiske rettigheder ikke er kommet af sig selv, og man derfor ikke må tage dem forgivet. Hvad fik dig til at gå ind i politik? - Min interesse for politik opstod allerede i 9 klasse, hvor der i samfundsfagstimerne blev rejst forskellige politiske spørgsmål til diskussion i klassen. Specielt værdi-, udlændinge- og rets-

■■Thomas Rasmussen 19 år, HHX på IBC Fredericia – Middelfart: - Nej. Fordi jeg ikke interesserer mig for sådan noget. - Walker skal udnyttes bedre. Der er en tom lagerhal som kunne bruges til noget.

Hvad er dine mærkesager og hvorfor skal lige præcis du i byrådet? - Jeg har valgt at stille op til kommunalvalget, fordi jeg ønsker at arrangere mig i min kommune og deltage i udformningen af fremtidens forhold her på Vestfyn. Min interesse inden for det kommunale dækker blandt andet erhvervspolitik. Jeg ønsker at skabe de bedste vilkår for både de nuværende virksomheder såvel som de kommende virksomheder. Middelfart Kommune har et kæmpe potentiale for at skabe vækst blandt andet på grund af den geografiske placering og den omgivende infrastruktur. Ved at styrke erhvervslivet i Middelfart Kommune vil det kunne give os bedre muligheder for at styrke andre kommunale goder vi sætter pris på, som f.eks. den lokale velfærd, fritidstilbud og forhold der vedrører skolerne i Middelfart Kommune.

Svend Aage Nielsen, DF unge kan få.

- Hvorfor er det vigtigt, at unge stemmer? - Det er der mange grunde til, men grundlæggende er det jo for at få demokratiet til at virke.

- Hvordan kan man gøre Middelfart Kommune mere attraktiv for unge? - Ved at lytte til unges ønsker og sørge for, at der er nogle gode fritidstilbud. - Og hvordan kan man få unge til, at flytte tilbage til Middelfart Kommune? - Ved at der er nogle spændende arbejdspladser at få, når man er færdig med sin uddannelse. Desuden betyder den flotte na-

■■Johannes Lundsfryd.

tur og de gode muligheder for børn, at mange flytter tilbage fra storbyen, når de bliver forældre.

- Hvorfor skal man stemme på Dansk Folkeparti? - Man skal stemme på Dansk Folkeparti ud fra 80/20 reglen – vælg det parti der dækker fleste af dine synspunkter, og her igen er der jo mange grunde, f.eks. EU-politikken. - DF har ikke rigtig nogen skolepolitik, men vi mener,

at folkeskolen skal inkludere mange men ikke alle. - Nogle børn behøver speciel hjælp, og her er det vigtigt, at pengene skal følge barnet, og ikke som der bliver gjort i Middelfart Kommune, hvor pengene bliver smurt ud over alle skoler. - Pengene forsvinder blot ned i skolebudgettet og det barn der virkelig trænger til hjælp, får ikke den hjælp i klassen som de har brug for. Desuden har DFU også nogle fede fester.

- Hvorfor er det relevant, at deltage i kommunalpolitik? - Det er jo relevant, fordi hele vort samfund hviler på demokratiet og derfor er det en selvfølgelighed, at alle deltager, så deres synspunkter kommer med i debatten og i beslutningerne. - Hvad gør I for, at få flere unge til at stemme? - Vi opsøger de unge, hvor de er. - Hvad har I tænkt jer, at gøre for unge i Middelfart Kommune?

- Vi vil inddrage dem i de emner, der interesserer den enkelte unge. Primært i ungdomspolitikken, skolepolitikken og folkeoplysningsudvalget. - Hvordan kan man gøre Middelfart Kommune mere attraktiv for unge? - Vi vil arbejde for en god infrastruktur, så de unge har nemt ved at komme frem og tilbage til uddannelsesstederne. Vi vil sørge for et aktivt kulturliv for de unge, som er båret af de unge.

- Og hvordan kan man få unge til, at flytte tilbage til Middelfart Kommune? - Det er jo reelt et spørgsmål til de unge. Derfor skal vi politikere lytte til de unge omkring deres ønsker og gøre noget ved svarene. - Vi skal også være rummelige og åbne, samt arbejde, for deres ideer, via alle mulige talerør for de unge, eksempelvis ungdomsrådet. ■■Svend Aage Nielsen


Lørdag  den 16. november 2013

20

Lørdag  den 16. november 2013

21

Stem nu!

Det er dit valg Har du tænkt dig at stemme til kommunalvalget? Hvorfor? Hvad kan blive bedre i Middelfart Kommune?

■■Anne Smedergaard Hermansen, 18 år, medarbejder i Tiger. - Nej det tror jeg ikke. Jeg går ikke så meget op i politik for tiden, der er mange andre ting at tænke på. - Det ville være godt, hvis der blev gjort noget for bedre offentlig transport.

Stem nu!

Flere unge kandidater til det kommende byråd

Har du tænkt dig at stemme til kommunalvalget? Hvorfor? Hvad kan blive bedre i Middelfart Kommune?

MIkkel dragmose hansen, 26 år, middelfart (SF)

-Hvorfor er det vigtigt, at unge stemmer? - Demokrati virker kun, hvis borgerne bruger rettighederne. Derfor er det vigtigt at stemme, så har man altid retten til at brokke sig bagefter, hvis man er uenig. Hvis unge ikke stemmer, jamen så er det igen de ældre generationer, som sætter dagsordenen, og så kommer der ikke udvikling til ungdomshuset, cafémiljøer, skaterbaner eller bedre offentlig transport.

■■Daniel Lind (DF). Christian buhl, 21 år, middelfart (EL)

-Hvorfor valgte du at gå ind i politik? - Min familie har ofte diskuteret politik omkring middagsbordet. I 2005, da jeg gik i gymnasiet, valgte jeg og flere andre fra min daværende klasse at gå ind i SF Ungdom. Vi havde værdier om stærke fællesskaber, nedbrydning af den negative sociale arv og en udvidelse af demokratiet. Helt konkret var der brug for et ungdomsråd, forandringer og nye ideer. Efter den tid er der kommet forandring, nye idéer og et ungdomsråd - og de gør det drøngodt. -Hvad er dine mærkesager og hvorfor skal lige præcis du i byrådet? - Bedre uddannelser. - Foreningspulje til unge - alle skal have adgang til fritidsinteresser. - Mere frihed til unge og lige muligheder. - Jeg skal i byrådet, fordi jeg brænder for at gøre en forskel. Jeg vælger dialog frem for diktater og mere frihed til unge og ældre frem for bureaukrati og begrænsninger. Jeg vil hellere

»

Hvis unge ikke stemmer, jamen så er det igen de ældre generationer, som sætter dagsordenen. Mikkel Dragmose Hansen, SF

- Hvorfor er det vigtigt at unge engagere sig? - Af samme grund er det også utrolig vigtigt at stemme, når der er valg og derved støtte op om vores demokratiske samfund. Jeg har snakket med nogle mennesker, som ikke synes de kan støtte op om nogen af vores partier og derfor ikke har tænkt sig at stemme. Dette synes jeg er utrolig ærgerligt. I stedet for ikke at stemme, synes jeg man bør udtrykke sin utilfredshed og stemme blankt i stedet – eller endnu bedre, engagere sig i politik og lave om på de ting man er utilfredse med. forebygge end brandslukke jeg vil være en stemme for dem, der ikke selv kan tage ordet. Kort sagt: Jeg vil arbejde røven ud af bukserne for en Middelfart Kommune over middel. Jonathan kirkedal, 19 år, middelfart (S)

- Hvorfor stiller du op til byrådet? - Jeg stiller op til byrådet, fordi jeg har et ønske om igennem de nære beslutninger at forbedre forholdene for de unge samt at sikre, at alle børn og unge i kommunen får den bedste uddannelse til videre i livet. - Hvorfor er det vigtigt at unge engagerer sig?

- Det er vigtigt for at sikre, at de unge bliver repræsenteret og tænkt på i beslutningerne, men også fordi de unge er dem, som skaber liv i kommunen. Kulturelt, i foreninger og mange andre steder, er de nogle ufattelig betydningsfulde ressourcer at have med. - Hvad fik dig til at gå ind i politik? - Det er troen på, at jeg som person kan bidrage til, at det bliver tænkt i nye og anderledes baner. Det er en kultur, jeg gerne vil støtte op om. - Hvorfor er det vigtigt at unge stemmer? - Det er ikke kun vigtigt at unge stemmer, men det er

»

Det er ikke kun vigtigt at unge stemmer, men det er vigtigt, at alle tager aktivt del i demokratiet. Jonatan Kirkedal, S vigtigt, at alle tager aktivt del i demokratiet. Det skaber en forståelse for de beslutninger, der bliver truffet, men også ved at være bevidste omkring beslutningerne en mulighed for at påvirke dem. - Hvad er dine mærkesager og hvorfor skal lige præcis du i by-

rådet? - Jeg stiller op på tre mærkesager. Den første er, at vi i Middelfart Kommune skal have overbygningsskoler for 7-9. klasserne. Det betyder, at vi samler disse klassetrin på nogle større skoler i kommunen, hvor man bliver inddelt i linjer. Det betyder, at lærerne kan tilrettelægge en mere målrettet undervisning, men også at eleverne oplever, at deres personlige udvikling bliver taget alvorligt. Altså skal overbygningsskolerne være et led på vejen imod at sikre en undervisning af høj kvalitet. - Min anden mærkesag er, at vi skal sikre, at foreningslivet er for alle. Vi skal afsætte nogle penge, som går specifikt til at be-

Johannes Lundsfryd, S - Hvorfor er det vigtigt, at unge stemmer? - Fordi Middelfart Kommune træffer beslutninger, som også har betydning for unge. Det gælder fx lokale busser, økonomi til Walker, veje, cykelstier, tilskud til idræt, ungdomsboliger osv. Men også fordi unge er en del af samfundet på lige fod med alle andre. De skal være med til at bestemme, hvordan skatten skal bruges og hvor der skal spares: Skal pengene gå til de handicappede, til at lappe huller i vejene eller til pleje af de ældre?

- Hvorfor skal man stemme på Socialdemokraterne? - Fordi vi arbejder for et mere retfærdigt samfund. Der skal være plads til alle - også dem, som er kommet skævt i gang med livet. Socialdemokraterne er for dem, der kan tænke på andre end sig selv. - Hvorfor er det relevant, at deltage i kommunalpolitik? - Fordi vi alle har medansvar for, at der er gode tilbud til børn, unge, handicappede og ældre. Det ansvar er du som ung med

Det er dit valg

til at forvalte, når du bestemmer, hvordan vi skal tage os af opgaverne. - Hvad gør I for, at få flere unge til at stemme? - Kommunen giver tilskud til, at ungdomsrådet kan lave aktiviteter for unge om demokrati og valg. Desuden bliver der mulighed for at stemme på nogle ungdomsuddannelser. Det er vigtigt, at alle stifter bekendtskab med demokrati - allerede i folkeskolen. Fx er det en nordisk tradition, at unge har indflydelse

på undervisningen. Dét er opdragelse til demokrati i praksis. - Hvad har I tænkt jer, at gøre for unge i Middelfart Kommune? - Kommunen skal give tilskud til Walker, så der er et godt og levende sted for unge. Desuden skal der gives tilskud til forenings- og idrætslivet, musikskolen og ungdomsboliger. Vi skal indrette folkeskolen, så mange unge både har lyst og kompetencer til at tage en ungdomsuddannelse. Uddannelse er den vigtigste bagage, som

■■Mikkel Dragsmose-Hansen (SF). Foto: Peter Leth-Larsen

tale kontingentet for dem, som er økonomisk pressede. Det er helt afgørende, at vi får alle børn og unge med i det foreningsliv, som har så stor betydning for sammenhængskraften i kommunen. Men også for at man møder hinanden på tværs af sociale lag. Min sidste er, at vi i højere grad skal benytte os af de unge ressourcer, vi har gående rundt ude på Walker. Jeg foreslår, at man benytter sig af det kunst, som de unge laver, ved at have det hængende såvel i gadebilledet som i offentlige bygninger.

- Hvorfor er det vigtigt at de unge bliver hørt i byrådet? - Det er vigtigt at de unge bliver hørt i byrådet fordi de er en vigtig gruppe i vores kommune. De bor her, udvikler og uddanner sig her, hvilket de skal have de bedste muligheder for. For at de skal få disse, skal de tages alvorligt og inkluderes i vores demokratiske system, både fordi

»

I stedet for ikke at stemme, synes jeg man bør udtrykke sin utilfredshed og stemme blankt i stedet. Christian Buhl, EL

»

Det er vigtigt, at man allerede som ung engagerer sig i den aktuelle politiske dagsorden nationalt og internationalt såvel som kommunalt. Daniel Lind, DF de unge oftest bedst selv ved, hvad de vil have, og som et trin i deres udvikling som ansvarlige borgere i vores samfund. Især i Middelfart Kommune er det vigtigt at inkludere de unge, da en stor del af dem flytter væk. Denne udvikling kan måske modvirkes ved at lade de unge vide, at de kan være med til at forme den by og den kommune de bor i. - Hvad er dine mærkesager og hvorfor skal lige præcis du i byrådet? - Jeg stiller op til kommunalvalget for Enhedslisten netop for at være en af de unge stemmer i byrådet. Jeg vil gerne være med til at forbedre forholdene for det at være ung her i kommunen. Derfor er nogle af de ting, jeg vil fokusere på, at forbedre den kollektive transport både i Middelfart by, men også i byerne og områderne udenfor, da det skal være lettere for unge at komme i skole og til sociale arrangementer. Mit fokus ligger også på at bevare og øge støtten til de ak-

■■Jonathan Kirkedal (S).

■■Christian Buhl (EL).

tiviteter og initiativer, der er for unge her i kommunen. Her kan blandt andet nævnes Musikhuset Walker og Ungdomsskolen. - Sidst vil jeg også arbejde for, at vi her i kommunen skal have billigere og mere tilgængelige ungdomsboliger, for at de unge, der har kræfter på at flytte hjemmefra, ikke skal til at flytte fra kommunen eller blive boende ved deres forældre, fordi de ikke har råd.

politikken vakte dengang min interesse. I takt med mit uddannelsesforløb begyndte jeg at interessere mig mere for EU- og socialpolitik samt økonomiske og erhvervsmæssige spørgsmål. Det stod tidligt klart for mig, at det var Dansk Folkeparti, jeg kunne identificere mig bedst med, og derfor valgte jeg at blive medlem af partiet. I dag sidder jeg i bestyrelsen i DF Ungdom Fyn og er suppleant til bestyrelsen i DF Middelfarts lokalforening.

Daniel Lind, Middelfart (DF)

Hvorfor er det vigtigt, at unge engagerer sig? - Det er vigtigt, at man allerede som ung engagerer sig i den aktuelle politiske dagsorden nationalt og internationalt såvel som kommunalt. Det er det, fordi den førte politik påvirker unge, lige såvel som det påvirker alle andre samfundsgrupper. Derfor er det vigtigt, at man som ung bruger sin demokratiske rettighed ved at stemme på valgdagen, og at man har en forståelse for, at de demokratiske rettigheder ikke er kommet af sig selv, og man derfor ikke må tage dem forgivet. Hvad fik dig til at gå ind i politik? - Min interesse for politik opstod allerede i 9 klasse, hvor der i samfundsfagstimerne blev rejst forskellige politiske spørgsmål til diskussion i klassen. Specielt værdi-, udlændinge- og rets-

■■Thomas Rasmussen 19 år, HHX på IBC Fredericia – Middelfart: - Nej. Fordi jeg ikke interesserer mig for sådan noget. - Walker skal udnyttes bedre. Der er en tom lagerhal som kunne bruges til noget.

Hvad er dine mærkesager og hvorfor skal lige præcis du i byrådet? - Jeg har valgt at stille op til kommunalvalget, fordi jeg ønsker at arrangere mig i min kommune og deltage i udformningen af fremtidens forhold her på Vestfyn. Min interesse inden for det kommunale dækker blandt andet erhvervspolitik. Jeg ønsker at skabe de bedste vilkår for både de nuværende virksomheder såvel som de kommende virksomheder. Middelfart Kommune har et kæmpe potentiale for at skabe vækst blandt andet på grund af den geografiske placering og den omgivende infrastruktur. Ved at styrke erhvervslivet i Middelfart Kommune vil det kunne give os bedre muligheder for at styrke andre kommunale goder vi sætter pris på, som f.eks. den lokale velfærd, fritidstilbud og forhold der vedrører skolerne i Middelfart Kommune.

Svend Aage Nielsen, DF unge kan få.

- Hvorfor er det vigtigt, at unge stemmer? - Det er der mange grunde til, men grundlæggende er det jo for at få demokratiet til at virke.

- Hvordan kan man gøre Middelfart Kommune mere attraktiv for unge? - Ved at lytte til unges ønsker og sørge for, at der er nogle gode fritidstilbud. - Og hvordan kan man få unge til, at flytte tilbage til Middelfart Kommune? - Ved at der er nogle spændende arbejdspladser at få, når man er færdig med sin uddannelse. Desuden betyder den flotte na-

■■Johannes Lundsfryd.

tur og de gode muligheder for børn, at mange flytter tilbage fra storbyen, når de bliver forældre.

- Hvorfor skal man stemme på Dansk Folkeparti? - Man skal stemme på Dansk Folkeparti ud fra 80/20 reglen – vælg det parti der dækker fleste af dine synspunkter, og her igen er der jo mange grunde, f.eks. EU-politikken. - DF har ikke rigtig nogen skolepolitik, men vi mener,

at folkeskolen skal inkludere mange men ikke alle. - Nogle børn behøver speciel hjælp, og her er det vigtigt, at pengene skal følge barnet, og ikke som der bliver gjort i Middelfart Kommune, hvor pengene bliver smurt ud over alle skoler. - Pengene forsvinder blot ned i skolebudgettet og det barn der virkelig trænger til hjælp, får ikke den hjælp i klassen som de har brug for. Desuden har DFU også nogle fede fester.

- Hvorfor er det relevant, at deltage i kommunalpolitik? - Det er jo relevant, fordi hele vort samfund hviler på demokratiet og derfor er det en selvfølgelighed, at alle deltager, så deres synspunkter kommer med i debatten og i beslutningerne. - Hvad gør I for, at få flere unge til at stemme? - Vi opsøger de unge, hvor de er. - Hvad har I tænkt jer, at gøre for unge i Middelfart Kommune?

- Vi vil inddrage dem i de emner, der interesserer den enkelte unge. Primært i ungdomspolitikken, skolepolitikken og folkeoplysningsudvalget. - Hvordan kan man gøre Middelfart Kommune mere attraktiv for unge? - Vi vil arbejde for en god infrastruktur, så de unge har nemt ved at komme frem og tilbage til uddannelsesstederne. Vi vil sørge for et aktivt kulturliv for de unge, som er båret af de unge.

- Og hvordan kan man få unge til, at flytte tilbage til Middelfart Kommune? - Det er jo reelt et spørgsmål til de unge. Derfor skal vi politikere lytte til de unge omkring deres ønsker og gøre noget ved svarene. - Vi skal også være rummelige og åbne, samt arbejde, for deres ideer, via alle mulige talerør for de unge, eksempelvis ungdomsrådet. ■■Svend Aage Nielsen


Lørdag  den 16. november 2013

22

Lørdag  den 16. november 2013

23

Stem nu!

Det er dit valg Har du tænkt dig at stemme til kommunalvalget? Hvorfor? Hvad kan blive bedre i Middelfart Kommune?

■■Kasper Midtgaard, 19 år, HHX på IBC Fredericia – Middelfart: - Nej, jeg har ikke tænkt mig at stemme. Fordi jeg ikke ved hvad kommunalpolitik går ud på, og forstår ikke hvad jeg stemmer på. - Jeg så gerne at det kulturelle tilbud til unge, blev bredere. F.eks. at Walker blev til et bredere publikum.

Stem nu!

Unges mening er vigtig at få med

■■Kommunaldirektør Steen Vinderslev nævner kommunens stærke fokus på ungdomsuddannelse til alle, som et af kommunen fokusområder, når det gælder de unge. F OTO: Peter Leth-Larsen

Middelfart: Vi har taget en

snak med Middelfarts kommunaldirektør, Steen Vinderslev, for at høre, hvad han bruger sin hverdag på. Vi har fremsat en række spørgsmål til Steen, der handler om hans arbejdsgang, hvad kommunen står for i forhold til unge, og hvordan man som ung i kommunen kan gøre en forskel.

Har du tænkt dig at stemme til kommunalvalget? Hvorfor? Hvad kan blive bedre i Middelfart Kommune?

■■Sidsel Torp Henriksen. F oto: Kim Rune

-Hvad indebærer dit arbejde som kommunal direktør? - Det indebærer overordnet ledelse af en rigtig stor organisation med 3500 ansatte. Et spændende job, hvor jeg sammen med rigtigt mange forskellige parter er med til at udvikle vores kommune både med hensyn til erhverv, beskæftigelse, bosætning, kulturelle tilbud, kommunal service mv. Det indebærer også et tæt samarbejde med byrådet og borgmesteren, hvor linjerne for udviklingen i de kommende år tegnes. Det giver en meget afvekslende hverdag.

»

Der er flere aftryk fra ungdomsrådet i de beslutninger byrådet har truffet. Eksempelvis indsatsen omkring at få flere unge gjort interesserede i lokalpolitik og i at stemme til kommunalvalget den 19. november. steen vinderslev, kommunaldirektør

- Kan du prøve at give en kort forklaring af, hvad kommunen styrer i forhold til unge og deres tilværelse? - Kommunen tager sig af folkeskole, idrætstilbud, offentlig transport, kulturelle tilbud, støtte til foreninger, musikskole og meget andet, som retter sig mod de unge. En vigtig opgave er også at støtte unge i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse. - Hvordan adskiller Middelfart Kommune sig i forhold til andre på ungepolitik? - I bund og grund er der mange opgaver, der er de samme i alle kommuner. Hvis jeg skal nævne noget, så tænker jeg, at det stærke fokus vi har på ungdomsuddannelse til alle,

Det er dit valg

både i byrådet, foreninger, græsrødder mv.

det tætte samarbejde med ungdomsrådet og Walker er nogle af de steder, hvor byrådet har sat en særlig dagsorden her hos os. - Hvorfor er det vigtigt, at unge

engagere sig i politik fra en ung alder? - Det er der mange grunde til. Byrådet skal bestå af et bredt udsnit af befolkningen - også

unge. Det giver bedre grundlag for nuancerede drøftelser, inden der bliver truffet beslutninger, end hvis alle er ens og har samme alder. Dernæst er mange af vo-

res vigtige udfordringer knyttet til børn- og ungeområdet – eksempelvis skolereformen og en ny folkeskole. Også her kan unge bidrage med vigtige

perspektiver i forbindelse med beslutninger. - Hvordan kan unge gøre en forskel i kommunen fra et politisk

synspunkt? -Fra mit synspunkt, så handler det om at blande sig, give sine holdninger til kende, kæmpe for sine synspunkter og være aktiv

- Hvordan bruger kommunen den feedback som ungdomsrådet og lignende giver? - Ungdomsrådets input er med i Byrådets overvejelser, når de behandler sagerne, og historien har vist, at indsparkene fra rådet flytter noget. Der er flere aftryk fra ungdomsrådet i de beslutninger byrådet har truffet. Eksempelvis indsatsen omkring at få flere unge gjort interesserede i lokalpolitik og i at stemme til kommunalvalget den 19. november. Et andet eksempel er Walker.

Sjovere.nu Af Sidsel Torp Henriksen Formand for Netværket af Ungdomsråd Det er ikke kun i Middelfart Ungdomsråd, der sættes fokus på det kommende kommunalvalg og på, hvordan man får de unge vælgere til at bruge deres stemme. Det er et gennemgående tema for mange af Danmarks ungdomsråd i år, og det sker bl.a. gennem kampagnen Sjovere.nu, som Netværket Af Ungdomsråd lancerede i uge 41. Sjovere.nu går, som det fremgår af navnet, ud på at gøre kommunalvalget sjovere. Nu. NAU fik i foråret nogle penge fra Dansk Ungdoms Fællesråd til at lave kampagnen, der i løbet af det sidste halve år er blevet udviklet af de ansatte i NAU samt en kampagnegruppe bestående af en række frivillige fra forskellige ungdomsråd rundt omkring i Danmark. Produktet er bl.a. blevet et idékatalog, hvor ungdomsrådene kan finde idéer til, hvordan de lokalt kan sætte fokus på kommunalvalget og gøre det sjovere. Her kan man blandt andet læse om, hvordan man skriver et godt læserbrev, laver

flashmobs, stabler et debatarrangement på benene, skriver et kærestebrev til en politiker, laver videoer og mange andre ting. Derudover vil man på hjemmesiden www.sjovere.nu kunne følge med i hvilke tiltag der er i gang rundt omkring i de forskellige kommuner, da der løbende bliver skrevet artikler om hvad der sker. Formålet med kampagnen er at få flere unge til at stemme, men også at få unge til at se, at kommunalvalget og kommunalpolitik kan være sjovt og spændende, og ikke kun er for 50-årige mænd med gråt hår.

»

Formålet med kampagnen er at få flere unge til at stemme, men også at få unge til at se, at kommunalvalget og kommunalpolitik kan være sjovt og spændende, og ikke kun er for 50-årige mænd med gråt hår. Sidsel Torp Henriksen

■■Julie Wendelboe Jensen, 18 år, elev på Middelfart Ungdomsskole: - Ja, jeg har tænkt mig at stemme til kommunalvalget den 19. november, fordi i år har jeg muligheden for at stemme. Det er vigtigt at forholde sig til politik, uanset om man synes, det er spændende eller ej. På et tidspunkt i ens voksenliv bliver man nødt til at tage stilling til politik, både i kommunen eller Danmarks. Men jeg syntes, at der mangler flere mål i kommunalpolitik, fordi der bliver kørt mere hetz fra de forskellige politikere i stedet for at fortælle, hvorfor eller hvad de gerne vil gøre for, at Middelfart er en god kommune at bo i. - Hvad kan blive bedre? At kommunen laver bedre veje for bilister og cyklister i sær vejene udenfor Middelfart.

Agnete Damkjær, R

Christian Lynggaard Pedersen, K

- Hvorfor er det vigtigt, at unge stemmer? - Det er generelt vigtigt, at alle stemmer – ellers mister vi den grundlæggende idé med demokratiet. Det er særlig vigtigt, at unge stemmer, fordi de er fremtidens stemme. De skal stemme, fordi det giver dem mulighed for indflydelse på deres lokalsamfunds udvikling. De skal stemme, fordi deres holdninger og meninger er for vigtige til ikke at blive inddraget. At stemme er at tage ansvar for det samfund, du er en del af.

- Hvorfor er det vigtigt, at unge stemmer? - Det er vigtigt, at de unge får stemt, da de ellers risikerer, at de andre bestemmer hen over hovedet på dem. Det er også på valgdagen, at levevilkårene for de unge i Middelfart Kommune bliver lagt for de næste fire år.

- Hvorfor skal man stemme på Radikale Venstre? - I det Radikale Venstre tror vi på fremtiden, derfor er uddannelse og grøn vækst vigtige mærkesager.

- Hvorfor er det relevant, at deltage i kommunalpolitik? - Politik er for vigtig – derfor kan det ikke overlades til andre. Igen, det handler om at tage ansvar og have indflydelse på udviklingen af sit lokalområde. I stedet for at brokke sig ved cafébordene, kan beslutninger påvirkes i byrådet. - Hvad gør I for, at få flere unge til at stemme? - Vi har bl.a. afsat en pulje til et ”Unge og Demokrati” forløb. Derfor har næsten alle 9. klasser i Middelfart Kommune, været på en såkaldt demokratidag i byrådssalen, hvor en politiker har fortalt om at være byrådsmedlem. Samtidig spillede 9.klasserne et demokratispil på Walker. Her ud over, har byrådet besluttet det skal være muligt at

afgiv sin brevstemme på de forskellige ungdomsuddannelser. - Hvad har I tænkt jer, at gøre for unge i Middelfart Kommune? - Vi vil gerne styrke foreningslivet, fx idræt og kultur, så unge har gode muligheder for at indgå i fællesskaber med andre unge – eller med andre aldersgrupper med samme interesser. Det er også vigtigt med fokus på bedre cykelstier og fleksible transportmuligheder, så unge har mulighed for nemt at komme til uddannelsessteder, arbejdspladser, foreninger og forlystelser. - Hvordan kan man gøre Middelfart Kommune mere attraktiv for unge- og hvordan kan man få unge til, at flytte tilbage til Middelfart Kommune?

- Der er tre gode grunde til at flytte tilbage til Middelbart; det er B, B og B (partibogstav for Radikale Venstre. red.). Beliggenheden har flere betydninger. Her er det vigtigt med skov, strand og vand til den aktive fritid. – Kort afstand til forskellige uddannelsessteder og stort udbud af arbejdspladser. - Gode skoler og muligheder for institutionsplads. Det er også vigtigt at Middelfart Kommune er i front med infrastruktur, har gode vilkår for erhvervslivet, så arbejdspladserne er attraktive at søge, samt et attraktivt boligmarked og gode byggegrunde.

■■Agnete Damkjær. F oto: Robert Wengler

- Hvorfor skal man stemme på De Konservative? - Det skal man fordi, vi er partiet, der både kæmper for de stærke og svage i vores samfund. De dygtige og arbejdssomme skal udfordres, motiveres og belønnes for deres flid. De svage, dem der ikke er stærke nok, til at klare sig selv, skal have en ekstra hjælp. Vi ønsker et samfund, hvor vi hver især skal tage et ansvar både for vores eget liv og andres. Vi ønsker også mere

frihed til mennesket, og et opgør med statens stigende formynderi, der dikterer hvordan vi bør og skal leve. - Hvorfor er det relevant at deltage i kommunalpolitik? - Fordi det handler om vores nære samfund. Det vil sige hvordan vi ønsker, forholdene f.eks. skal være i vores børnehaver, skoler og plejehjem. Det kunne også være initiativer for unge, som f.eks.at øge indsatsen for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs. - Hvad gør I for at få flere unge til at stemme? - Vi vil prøve at opsøge de unge og fortælle, hvor vigtig deres stemme er. Jeg vil personligt tage ud på produktionsskolen og få en snak med de unge her.

Jeg deltager også i et vælgermøde på HTX i Fredericia for de elever ,der er bosiddende i Middelfart Kommune. Og så deltager jeg også i vælgermødet, der foregår kl. 20 den 14. november i Ungdomshuset Walker. - Hvad har I tænkt jer at gøre for unge i Middelfart Kommune? - Det vigtigste må være at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs. I Middelfart Kommune er det aldersgruppen fra 20-29 år, som har flest antal personer på kontanthjælp og dagpenge sammenlignet med de andre aldersgrupper. Vi skal derfor styrke ungeindsatsen i Middelfart Kommune, hvor de aktører der til dagligt har kontakt med de unge skal finde en plan i fællesskab, som kan få de unge ud af offentlig forsørgelse.

Vi skal også arbejde hårdt for at skabe flere praktik- og lærepladser til de unge. Det er utrolig vigtigt, at vi lytter til de unges ønsker, så de føler, at Middelfart Kommune er et attraktivt sted at være. Vi skal også arbejde for, at det bliver billigere for de unge at finde et sted at bo. Hvis vi kigger på andre steder omkring os, så ligger Middelfart uhørt højt her. Selv i Odense er det markant billigere at bo. - Hvordan kan man gøre Middelfart Kommune mere attraktiv for unge? - Det handler om at lytte til de unge og få en god dialog om, hvad der er realistisk og urealistisk. Jeg tror på, at man bliver gladere for at bo et sted, hvis man selv har været med til at bestemme hvordan forholdene

skal være, og kan føle at man har et medejerskab i det. - Og hvordan kan man få unge til, at flytte tilbage til Middelfart Kommune? - Det er i hvert fald vigtigt, at de unge har mulighed for at finde et arbejde, en læreplads eller praktikplads, der matcher nogenlunde deres kvalifikationer. Det kunne også være en mulighed, at man oprettede nogle ungdomskollegier for de unge, så de kommer til at færdes i et miljø med andre unge. Disse kollegier kunne f.eks. også bruges til at hjælpe nogle af de mange unge, der hvert år har svært ved at finde et sted at bo i Odense. Jeg tror på, at de unge gerne vil være hvor de unge er. Derfor kunne et ungdomskollegium være en mulighed, da

■■Christian Lynggard Pedersen.

den kan være med til at skabe en ungdomskultur i Middelfart. Sidst men ikke mindst, så skal vi tage dialogen med de unge, og høre hvad de mener der skal til, for at gøre det mere attraktivt at være ung i Middelfart Kommune.


Lørdag  den 16. november 2013

22

Lørdag  den 16. november 2013

23

Stem nu!

Det er dit valg Har du tænkt dig at stemme til kommunalvalget? Hvorfor? Hvad kan blive bedre i Middelfart Kommune?

■■Kasper Midtgaard, 19 år, HHX på IBC Fredericia – Middelfart: - Nej, jeg har ikke tænkt mig at stemme. Fordi jeg ikke ved hvad kommunalpolitik går ud på, og forstår ikke hvad jeg stemmer på. - Jeg så gerne at det kulturelle tilbud til unge, blev bredere. F.eks. at Walker blev til et bredere publikum.

Stem nu!

Unges mening er vigtig at få med

■■Kommunaldirektør Steen Vinderslev nævner kommunens stærke fokus på ungdomsuddannelse til alle, som et af kommunen fokusområder, når det gælder de unge. F OTO: Peter Leth-Larsen

Middelfart: Vi har taget en

snak med Middelfarts kommunaldirektør, Steen Vinderslev, for at høre, hvad han bruger sin hverdag på. Vi har fremsat en række spørgsmål til Steen, der handler om hans arbejdsgang, hvad kommunen står for i forhold til unge, og hvordan man som ung i kommunen kan gøre en forskel.

Har du tænkt dig at stemme til kommunalvalget? Hvorfor? Hvad kan blive bedre i Middelfart Kommune?

■■Sidsel Torp Henriksen. F oto: Kim Rune

-Hvad indebærer dit arbejde som kommunal direktør? - Det indebærer overordnet ledelse af en rigtig stor organisation med 3500 ansatte. Et spændende job, hvor jeg sammen med rigtigt mange forskellige parter er med til at udvikle vores kommune både med hensyn til erhverv, beskæftigelse, bosætning, kulturelle tilbud, kommunal service mv. Det indebærer også et tæt samarbejde med byrådet og borgmesteren, hvor linjerne for udviklingen i de kommende år tegnes. Det giver en meget afvekslende hverdag.

»

Der er flere aftryk fra ungdomsrådet i de beslutninger byrådet har truffet. Eksempelvis indsatsen omkring at få flere unge gjort interesserede i lokalpolitik og i at stemme til kommunalvalget den 19. november. steen vinderslev, kommunaldirektør

- Kan du prøve at give en kort forklaring af, hvad kommunen styrer i forhold til unge og deres tilværelse? - Kommunen tager sig af folkeskole, idrætstilbud, offentlig transport, kulturelle tilbud, støtte til foreninger, musikskole og meget andet, som retter sig mod de unge. En vigtig opgave er også at støtte unge i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse. - Hvordan adskiller Middelfart Kommune sig i forhold til andre på ungepolitik? - I bund og grund er der mange opgaver, der er de samme i alle kommuner. Hvis jeg skal nævne noget, så tænker jeg, at det stærke fokus vi har på ungdomsuddannelse til alle,

Det er dit valg

både i byrådet, foreninger, græsrødder mv.

det tætte samarbejde med ungdomsrådet og Walker er nogle af de steder, hvor byrådet har sat en særlig dagsorden her hos os. - Hvorfor er det vigtigt, at unge

engagere sig i politik fra en ung alder? - Det er der mange grunde til. Byrådet skal bestå af et bredt udsnit af befolkningen - også

unge. Det giver bedre grundlag for nuancerede drøftelser, inden der bliver truffet beslutninger, end hvis alle er ens og har samme alder. Dernæst er mange af vo-

res vigtige udfordringer knyttet til børn- og ungeområdet – eksempelvis skolereformen og en ny folkeskole. Også her kan unge bidrage med vigtige

perspektiver i forbindelse med beslutninger. - Hvordan kan unge gøre en forskel i kommunen fra et politisk

synspunkt? -Fra mit synspunkt, så handler det om at blande sig, give sine holdninger til kende, kæmpe for sine synspunkter og være aktiv

- Hvordan bruger kommunen den feedback som ungdomsrådet og lignende giver? - Ungdomsrådets input er med i Byrådets overvejelser, når de behandler sagerne, og historien har vist, at indsparkene fra rådet flytter noget. Der er flere aftryk fra ungdomsrådet i de beslutninger byrådet har truffet. Eksempelvis indsatsen omkring at få flere unge gjort interesserede i lokalpolitik og i at stemme til kommunalvalget den 19. november. Et andet eksempel er Walker.

Sjovere.nu Af Sidsel Torp Henriksen Formand for Netværket af Ungdomsråd Det er ikke kun i Middelfart Ungdomsråd, der sættes fokus på det kommende kommunalvalg og på, hvordan man får de unge vælgere til at bruge deres stemme. Det er et gennemgående tema for mange af Danmarks ungdomsråd i år, og det sker bl.a. gennem kampagnen Sjovere.nu, som Netværket Af Ungdomsråd lancerede i uge 41. Sjovere.nu går, som det fremgår af navnet, ud på at gøre kommunalvalget sjovere. Nu. NAU fik i foråret nogle penge fra Dansk Ungdoms Fællesråd til at lave kampagnen, der i løbet af det sidste halve år er blevet udviklet af de ansatte i NAU samt en kampagnegruppe bestående af en række frivillige fra forskellige ungdomsråd rundt omkring i Danmark. Produktet er bl.a. blevet et idékatalog, hvor ungdomsrådene kan finde idéer til, hvordan de lokalt kan sætte fokus på kommunalvalget og gøre det sjovere. Her kan man blandt andet læse om, hvordan man skriver et godt læserbrev, laver

flashmobs, stabler et debatarrangement på benene, skriver et kærestebrev til en politiker, laver videoer og mange andre ting. Derudover vil man på hjemmesiden www.sjovere.nu kunne følge med i hvilke tiltag der er i gang rundt omkring i de forskellige kommuner, da der løbende bliver skrevet artikler om hvad der sker. Formålet med kampagnen er at få flere unge til at stemme, men også at få unge til at se, at kommunalvalget og kommunalpolitik kan være sjovt og spændende, og ikke kun er for 50-årige mænd med gråt hår.

»

Formålet med kampagnen er at få flere unge til at stemme, men også at få unge til at se, at kommunalvalget og kommunalpolitik kan være sjovt og spændende, og ikke kun er for 50-årige mænd med gråt hår. Sidsel Torp Henriksen

■■Julie Wendelboe Jensen, 18 år, elev på Middelfart Ungdomsskole: - Ja, jeg har tænkt mig at stemme til kommunalvalget den 19. november, fordi i år har jeg muligheden for at stemme. Det er vigtigt at forholde sig til politik, uanset om man synes, det er spændende eller ej. På et tidspunkt i ens voksenliv bliver man nødt til at tage stilling til politik, både i kommunen eller Danmarks. Men jeg syntes, at der mangler flere mål i kommunalpolitik, fordi der bliver kørt mere hetz fra de forskellige politikere i stedet for at fortælle, hvorfor eller hvad de gerne vil gøre for, at Middelfart er en god kommune at bo i. - Hvad kan blive bedre? At kommunen laver bedre veje for bilister og cyklister i sær vejene udenfor Middelfart.

Agnete Damkjær, R

Christian Lynggaard Pedersen, K

- Hvorfor er det vigtigt, at unge stemmer? - Det er generelt vigtigt, at alle stemmer – ellers mister vi den grundlæggende idé med demokratiet. Det er særlig vigtigt, at unge stemmer, fordi de er fremtidens stemme. De skal stemme, fordi det giver dem mulighed for indflydelse på deres lokalsamfunds udvikling. De skal stemme, fordi deres holdninger og meninger er for vigtige til ikke at blive inddraget. At stemme er at tage ansvar for det samfund, du er en del af.

- Hvorfor er det vigtigt, at unge stemmer? - Det er vigtigt, at de unge får stemt, da de ellers risikerer, at de andre bestemmer hen over hovedet på dem. Det er også på valgdagen, at levevilkårene for de unge i Middelfart Kommune bliver lagt for de næste fire år.

- Hvorfor skal man stemme på Radikale Venstre? - I det Radikale Venstre tror vi på fremtiden, derfor er uddannelse og grøn vækst vigtige mærkesager.

- Hvorfor er det relevant, at deltage i kommunalpolitik? - Politik er for vigtig – derfor kan det ikke overlades til andre. Igen, det handler om at tage ansvar og have indflydelse på udviklingen af sit lokalområde. I stedet for at brokke sig ved cafébordene, kan beslutninger påvirkes i byrådet. - Hvad gør I for, at få flere unge til at stemme? - Vi har bl.a. afsat en pulje til et ”Unge og Demokrati” forløb. Derfor har næsten alle 9. klasser i Middelfart Kommune, været på en såkaldt demokratidag i byrådssalen, hvor en politiker har fortalt om at være byrådsmedlem. Samtidig spillede 9.klasserne et demokratispil på Walker. Her ud over, har byrådet besluttet det skal være muligt at

afgiv sin brevstemme på de forskellige ungdomsuddannelser. - Hvad har I tænkt jer, at gøre for unge i Middelfart Kommune? - Vi vil gerne styrke foreningslivet, fx idræt og kultur, så unge har gode muligheder for at indgå i fællesskaber med andre unge – eller med andre aldersgrupper med samme interesser. Det er også vigtigt med fokus på bedre cykelstier og fleksible transportmuligheder, så unge har mulighed for nemt at komme til uddannelsessteder, arbejdspladser, foreninger og forlystelser. - Hvordan kan man gøre Middelfart Kommune mere attraktiv for unge- og hvordan kan man få unge til, at flytte tilbage til Middelfart Kommune?

- Der er tre gode grunde til at flytte tilbage til Middelbart; det er B, B og B (partibogstav for Radikale Venstre. red.). Beliggenheden har flere betydninger. Her er det vigtigt med skov, strand og vand til den aktive fritid. – Kort afstand til forskellige uddannelsessteder og stort udbud af arbejdspladser. - Gode skoler og muligheder for institutionsplads. Det er også vigtigt at Middelfart Kommune er i front med infrastruktur, har gode vilkår for erhvervslivet, så arbejdspladserne er attraktive at søge, samt et attraktivt boligmarked og gode byggegrunde.

■■Agnete Damkjær. F oto: Robert Wengler

- Hvorfor skal man stemme på De Konservative? - Det skal man fordi, vi er partiet, der både kæmper for de stærke og svage i vores samfund. De dygtige og arbejdssomme skal udfordres, motiveres og belønnes for deres flid. De svage, dem der ikke er stærke nok, til at klare sig selv, skal have en ekstra hjælp. Vi ønsker et samfund, hvor vi hver især skal tage et ansvar både for vores eget liv og andres. Vi ønsker også mere

frihed til mennesket, og et opgør med statens stigende formynderi, der dikterer hvordan vi bør og skal leve. - Hvorfor er det relevant at deltage i kommunalpolitik? - Fordi det handler om vores nære samfund. Det vil sige hvordan vi ønsker, forholdene f.eks. skal være i vores børnehaver, skoler og plejehjem. Det kunne også være initiativer for unge, som f.eks.at øge indsatsen for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs. - Hvad gør I for at få flere unge til at stemme? - Vi vil prøve at opsøge de unge og fortælle, hvor vigtig deres stemme er. Jeg vil personligt tage ud på produktionsskolen og få en snak med de unge her.

Jeg deltager også i et vælgermøde på HTX i Fredericia for de elever ,der er bosiddende i Middelfart Kommune. Og så deltager jeg også i vælgermødet, der foregår kl. 20 den 14. november i Ungdomshuset Walker. - Hvad har I tænkt jer at gøre for unge i Middelfart Kommune? - Det vigtigste må være at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs. I Middelfart Kommune er det aldersgruppen fra 20-29 år, som har flest antal personer på kontanthjælp og dagpenge sammenlignet med de andre aldersgrupper. Vi skal derfor styrke ungeindsatsen i Middelfart Kommune, hvor de aktører der til dagligt har kontakt med de unge skal finde en plan i fællesskab, som kan få de unge ud af offentlig forsørgelse.

Vi skal også arbejde hårdt for at skabe flere praktik- og lærepladser til de unge. Det er utrolig vigtigt, at vi lytter til de unges ønsker, så de føler, at Middelfart Kommune er et attraktivt sted at være. Vi skal også arbejde for, at det bliver billigere for de unge at finde et sted at bo. Hvis vi kigger på andre steder omkring os, så ligger Middelfart uhørt højt her. Selv i Odense er det markant billigere at bo. - Hvordan kan man gøre Middelfart Kommune mere attraktiv for unge? - Det handler om at lytte til de unge og få en god dialog om, hvad der er realistisk og urealistisk. Jeg tror på, at man bliver gladere for at bo et sted, hvis man selv har været med til at bestemme hvordan forholdene

skal være, og kan føle at man har et medejerskab i det. - Og hvordan kan man få unge til, at flytte tilbage til Middelfart Kommune? - Det er i hvert fald vigtigt, at de unge har mulighed for at finde et arbejde, en læreplads eller praktikplads, der matcher nogenlunde deres kvalifikationer. Det kunne også være en mulighed, at man oprettede nogle ungdomskollegier for de unge, så de kommer til at færdes i et miljø med andre unge. Disse kollegier kunne f.eks. også bruges til at hjælpe nogle af de mange unge, der hvert år har svært ved at finde et sted at bo i Odense. Jeg tror på, at de unge gerne vil være hvor de unge er. Derfor kunne et ungdomskollegium være en mulighed, da

■■Christian Lynggard Pedersen.

den kan være med til at skabe en ungdomskultur i Middelfart. Sidst men ikke mindst, så skal vi tage dialogen med de unge, og høre hvad de mener der skal til, for at gøre det mere attraktivt at være ung i Middelfart Kommune.


Lørdag  den 16. november 2013

24

VALGMØDE

TORSDAG 14. NOV – 20:00 UNGDOMSHUSET WALKER

KOM OG BLIV KLAR TIL AT STEMME TIL VALGET!

VALGFEST

TIRSDAG 19. NOV – 19:00 0 UNGDOMSHUSET WALKER R

FØLG KOMMUNALVALGETS UDVIKLING LIVE! E!

ungdomsraadet.middelfart.dk Ungdomsrådets Facebookside: MIDDELFART UNGDOMSRÅD

Middelfart KOMMUNE

STEM NU!  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you