Page 1

ERHVERV & SUNDHED

-


H

>>

JJW ARBEJDSOMRÅDER

os JJW ARKITEKTER har vi skabt en organisering, der samler arkitektværkstedets kompetenceområder i tre dynamiske afdelinger. Det er sket for at styrke JJW’s position, når det gælder nyskabende og samfundsengagerede løsninger – med

mennesket i fokus. I forhold til tidligere tiders faggrupper har vi herved skabt et tættere samarbejde på tværs af værkstedet og vi har skabt grobund for en udveksling, der synliggør og styrker vores faglige ambitioner om at videndele og tænke nyt.


3

SYNERGI ERHVERV & SUNDHED afspejler på samme måde koblingen mellem JJW’s holdning til fremtidens opgaver indenfor de to felter. Her gælder visionen om at skabe skræddersyede hverdagsrum med fokus på god akustik, indeklima, energioptimering og brugerinddragelse. Begge kompetencefelter er stærkt knyttet til viden og strategiske løsninger, hvorfor det er lykkedes os at opbygge et synergifelt mellem de to. Sundhed / Hospitaler / Laboratorier / Erhverv / Arbejdsrum / Landskab

HELHEDSSYN BY & BOLIG understreger vores fokus på sammenhængene mellem livet ude og inde: At arbejde med boliger kræver et helhedssyn, som rummer både beboere, byområder, bæredygtighed og socialkulturel forståelse. Boligen er en del af den bymæssige kontekst. Almene boliger / Plejecentre / Det 4. hjem / Renovering / Helhedsplaner / Landskab

LÆRINGSMILJØER LÆRING & KULTUR kan underdeles i lærings- og kompetencemiljøer, og rummer i stigende grad de samme udfordringer: I skolerne gælder det diskussionen om klasseværelser eller flydende undervisningsområder og i de udstillings/ forsamlingsrummene står fronterne mellem støj eller godt indeklima. Fælles for lærings- og kulturmiljøerne er, at der kræves indlevede og oplevelsesrige miljøer til indlæring og udfoldelse. Daginstitutioner / Skoler / Gymnasier / Universiteter / Forsamlingsrum / Svømmehaller / Udstillingsrum / Landskab


VI SKABER SKRÆDDERSYEDE ARBEJDSPLADSER >> Vi har sat fokus på den gode arbejdsplads. Vi har workplace designere, proceskonsulenter og specialister i akustik ansat til at få det bedste frem i virksomheden <<


5

>>V

i er stærke indenfor kontorbyggeri. Vi har en lang tradition for at tegne kontorbyggeri og er gode til at sætte os ind i vores kunders behov. Vi trækker på vores erfaringer med brugerinddragelser og en omfattende teoretisk viden om Space Management, lys & lyd og ikke mindst indeklimaproblematikker, naturlig ventilation m.v. Vi dækker over alle faser fra programmering over skitsering og projektering til byggeledelse og fagtilsyn. Derudover har vi skarpe indretningsarkitekter, der forstår at skabe den helt rigtige stemning på arbejdspladsen med møblering, design og farvesætning. OMBYGNINGER & INDRETNINGER Ombygninger og indretninger af kontor- og administrationsfaciliteter er discipliner, der har ført os vidt omkring. Vi spænder fra flytning af et par skillevægge til ombygningen af Copenhagen Europe Center’s imponerende 25.000 km2. Vi har lavet kontorindretninger for private forretningsdrivende og indrettet publikumsarealer og restaurant for Kulturministeriet.

VIDENDELING, INNOVATION OG LÆRING Hos JJW har vi mange års erfaring med at designe optimale rammer for videndeling, innovation og læring. Vi har altid fokus på at skabe en skræddersyet løsning i samarbejde med brugerne, så indretningen skaber den rigtige visuelle og fysiske identitet. Vi indretter både robuste miljøer til nysgerrige børn og eksklusive designs til erhvervskunder. Vi har også involveret os i kampen for et bedre indeklima med forskningsprojektet ”Støj i storrumskontorer” for Arbejdsmiljøfonden. Gennem projektet har vi fået en viden om akustik, som vi bruger i alle vores projekter. I JJW Arkitekter har vi sat fokus på den gode arbejdsplads. Vi har workplace designere, proceskonsulenter og specialister i akustik ansat til at få det bedste frem i virksomheden. Vi har også udviklet dialogværktøjer, der kan få medarbejdernes værdifulde viden i spil, så vi får det optimale byggeri. Vi hjælper bygherren med at træffe de rigtige valg, så de passer til virksomhedens behov. Vi er også stolte af at kunne sige, at vi selv arbejder på en skræddersyet arbejdsplads.

Bogen kan downloades på www.jjw.dk


ZACCO

>> Projektet udmønter sig ved høj grad af konceptualitet og konsekvens


ZACCO

INDRETNING INDRETNING SAMT UDARBEJDELSE AF DESIGNKONCEPT & OPTIMERING AF LEJEMÅL Branding: Zacco ønskede at skabe en sammenhæng mellem deres enkle og klar viruelle identite, og de nye fysiske omgivelser. Det blev derfor bærende for projektet at skabe tydelighed omkring deres brand, og derigennem skabe en fællesskabsfølelse indadtil i organisationen. Projektet udmønter sig ved høj grad af konceptualitet og konsekvens, klare enkle valg og få farver. Bæredygtige tiltag: Alt eksisterende inventar blev i forbindelse med flytningen givet væk til spejderne. Innovation og åbenhed: En kultur som før var lukket, og understøttet af en lukket arkitektur. Blev imødekommende med åbne kontorer, og synlighed på tværs af organisationen. Sted / Carl Jacobsensvej, Valby Bygherre / Søtoftegård A/S Kontakt / Pernille Bastrup Henriksen År / 2011 Areal / 8000 m² Opgaveform / Lejerrådgivning Team / JJW, Søtoftegård, Esbensen, Arkitema Lejerrådgiver, Indretning / JJW ARKITEKTER JJW ydelser / Lejerrådgivning. Herunder tilpasning af planløsning og materialer, afklaringer med rådgivere og teknikere, inven-tarprojekt, grafisk profil, opfølgning på byggeplads og afleveringsforretning. 1. Del. Forslag til optimering af lejemål, tilbrug for en forhandling med udlejer. 2. Del. Design koncept for Zacco JJW nøglepersoner / Katja Viltoft*, Janne R Dyhr* * Stadig tilknyttet JJW

7


RETTEN I ROSKILDE >>

Et fyrtårn der klart adskiller sig fra de øvrige byggerier i området ved at udstråle retsbygningens autoritet og urokkelighed, kvalitet og tidløshed


RETTEN I ROSKILDE

NYBYG - ENERGIRIGTIG RETSBYGNING ET REPRÆSENTATIVT FYRTÅRN Set fra Roskilde Ringvej fremtræder den nye Retsbygning som en enkel markant bygning i røde tegl med forholdsvis lukkede facader mod trafik og naboer. En bygning der gør meget ud af: at byde velkommen inden for - og hvor ingen føler sig utilpas, trods rettens alvorlige arbejdsfelt. Bygningen er organiseret omkring ’Torvet’, der er et stort samlende ankomstareal og foyer. Torvet er et terrasseret rum hvorfra der er forbindelse til alle retssale, som ligger langs kanten af Torvet i stueetage og på 1. sal. Forbindelsen til kontorer og mødelokaler på de øvre etager, foregår via en stor spiraltrappe midt i Torverummet. På Torvet kan man bevæge sig eller holde pause, se på andre eller blive set. Ved at udforme rummet, så det refererer til en kendt typologi - ’torvet i byen’ - forsøger JJW at få alle brugere af huset trygge og sikre så de kan navigere og finde ud af hvordan de skal agere i det offentlige rum. Projekt / Retsbygning Sted / Ved Ringen 1, 4000 Roskilde Bygherre / Bygningsstyrelsen Kontakt / Njal Olsen, Bygningsstyrelsen 41701217 År / 2012-14 Areal / 6.300 m² Entreprisesum / 105 + 70 mio. drift Opgaveform / Totalentreprise / OPS Rådgivningsform / Arkitektrådgivning Team / JJW / GVL / Renex Gruppen / Kirkebjerg / Oluf Jørgensen / Thing & Wainø Lavenergiklasse / 2015 Honorar / 4.9 mio. kr. JJW ydelser / Programmering - Projektering - Fagtilsyn

9


NØRREBRO TEATER

>>

Med alternative materialevalg og kreative løsninger nåede JJW rumdesignere langt med Nørrebro Teaters lille budget


NØRREBRO TEATER RUMDESIGN

KREATIV INDRETNING OPFYLDELSE AF ARBEJDSMILJØ KRAV Nørrebro Teater havde problemer med at opfylde arbejdstilsynets krav om dagslys til medarbejderne. For at indfri dette krav var en ombygning og omorganisering af funktioner nødvendig. Teatret havde derudover et ønske om at samle personalet, at skabe en større synlighed både internt og eksternt, samt at give publikum en mulighed for at kigge ind i ’maskinrummet’. Tillige at synliggøre at teatret, er andet og mere end det der foregår på scenen og tiltrække nye unge talenter. Et stramt budget, behov for et godt arbejdsmiljø, der lever op til lovkrav, samt en bedre udnyttelse at teatrets m2 var krav i byggeprogrammet. Konceptet til at indfri kravene, resulterede i en mindre ombygning hvor vi har flyttet om på funktioner, ændret facaden i form at et stort nyt vinduesparti, har aktiveret ’passive’ m2 til en hyggelig, velfungerende og velbesøgt bar. Projektet har udviklet sig løbende mens vi fik ”åbnet” huset op. Mange af de oprindelige smukke og identitetsskabende lag kom frem under renoveringen og dem har vi brugt aktivt til at føre huset tilbage til dets oprindelige arkitektur. Og de smukke detaljer lå lige til at bruge, hvilket bidrog til en optimal byggeøkonomi. Endvidere lykkedes det os at få husets ejer til at sponsorere et 10 meter langt værk af kunstneren Allan Otte. Allan fik opgaven at skabe et ’byskab’ af Nørrebro som en hyldest til bydelens mangfoldighed. Værket er udført på akustiske moduler, da en regulering af rummets akustik var en vigtig nøgle i projektet. Sted / Ravnsborgade 3, 2200 København N Bygherre / Nørrebro Teater År / 2013 Byggesum / 5 mio. kr. Areal / 892 m² facader / 436 m² ombygning og indretning Opgaveform / Totalrådgivning og indretning Team / JJW Arkitekter - Rumdesigner / Ølgaard / Frandsen EL, JC Nedrivning JJW ydelser / Projekteringsledelse, programmering, brugerinddragelse, design, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, tilsyn, lyssætning

11


REPUBLIQUE >>

Med alternative materialevalg og kreative løsninger nåede JJW rumdesignere langt med Nørrebro Teaters lille budget


REPUBLIQUE

OMBYGNING OG INDRETNING - SKITSEPROJEKT IDÉOPLÆG TIL OMBYGNING AF FOYER OMRÅDE JJW Arkitekter har udarbejdet ideoplæg til ombygning af Republique Teatrets Foyer-område, så det i højere grad spiller sammen med Republiques smukke og prisvindende grafiske identitet. Udover at fungere som en foyer med alt hvad det indebærer, skal det nye foyerområde også indeholde en mindre scene. Hovedgrebet i JJWs forslag er en nedgravet amfitrappe og ombygning udvidelse af den eksisterende bar. Målet er at skabe et anderledes ankomst- og opholdsrum, der med det samme giver publikum en oplevelse og inddrager dem i Republiques univers. Materialemæssigt kommer rummet til at fremstå råt med et gennemgående betongulv, synlig rørføring og en bar i industrielt materiale. En råhed, der også opleves i teatrets to store scenerum. En differentieret belysning understøtter rummets mange nye funktioner og skaber hyggelige lommer / kuper (sofa hjørner). Det forventes at foyeren står færdig til sæson start 2015-2016. Sted / Østerbro Bygherre / Republique teater / kbh. s teatre Kontakt / Hans Christian Gimbel År / 2014-2016 Areal / 279 m² Byggesum / 1,3 mio. kr. Opgaveform / Skitseprojekt Rådgivningsform / Arkitektrådgivning - rumdesign Arkitekt / JJW Arkitekter (rumdesigner) JJW ydelser / Programmering, brugerinddragelse, design, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, tilsyn, lyssætning

13


BYGST

>>

Alle samarbejdspartnernes know how er brugt for at skabe god lyd og et godt arbejdsmiljø - Pernille Bastrup Henriksen, Projektleder


BYGNINGSSTYRELSEN

BYGHERRE- LEJERRÅDGIVNING VEDR. EGNE KONTORER BEVARINGSVÆRDIG INDUSTRIBYGNING OMDANNET TIL DOMICIL FOR BYGNINGSSTYRELSEN JJW har deltaget i arbejdet med, at omdanne den rå struktur til et moderne og åbent kontor i fire etager. Vores rolle som lejerrådgivere har omfattet en bred vifte af opgaver for, at lejers behov for fysiske omgivelser der understøtter deres virksomhed skal blive tilfredsstillet i denne bygning - fra test fit og tilpasning af planløsning og materialer, til inventarprojekt, grafisk profil, opfølgning på byggeplads og afleveringsforretning. I arbejdet med den gamle industribygning er der søgt bevaret mange detaljer - en gammel jerntrappe op til siloen, jernbøjler i væggene, rå vægge og søjler. Etagerne mødes i et stort fælles atrium, hvorfra livet i huset samler og fordeler sig. Husets arbejdspladser fordeler sig ud til facaden og længst væk fra hjertet af huset. “Vi har haft fokus på at effektivisere kvadratmeter forbruget – uden at gå på kompromis med arbejdsmiljøet. Og den nyligt gennemførte APV viser, at det er lykkedes. Tilfredsheden med de fysiske rammer, herunder det akustiske miljø ligger generelt meget højt. Men vi har da også sat alle sejl til og brugt al vores know how for at skabe god lyd og et godt arbejdsmiljø.” Pernille Bastrup Henriksen, Projektleder Sted / Carl Jacobsensvej, Valby Bygherre / Søtoftegård A/S Kontakt / Pernille Bastrup Henriksen År / 2011 / Areal / 8000 m² Opgaveform / Lejerrådgivning Team / Søtoftegård, Esbensen, Arkitema Lejerrådgiver, Indretning / JJW ARKITEKTER JJW ydelser / Lejerrådgivning. Herunder tilpasning af planløsning og materialer, afklaringer med rådgivere og teknikere, inven-tarprojekt, grafisk profil, opfølgning på byggeplads og afleveringsforretning.

15


SFST

>>

Fokus både på bygningens historie og det moderne samfunds ønsker


SØFARTSSTYRELSEN

BEVARINGSVÆRDIGT / BYGHERRE / LEJERRÅDGIVNING MED ENHVER BRUGER FØLGER NYE BEHOV I området omkring den tidligere Henkel Sæbefabrik er et bygningskompleks fra forskellige epoker blevet renoveret og ombygget til et sammenhængende domicil i 4 etager for Søfartssyrelsen med fokus både på bygningens historie og det moderne samfunds ønsker og krav til bæredygtighed. Som lejerrådgivere arbejder JJW for, at lejers behov for fysiske omgivelser der understøtter deres virksomhed skal blive tilfredsstillet i denne bygning. Vores rolle omfatter derfor en bred vifte af opgaver - fra brugerproces, tilpasning af planløsning og materialer, til inventarprojekt, grafisk profil, opfølgning på byggeplads og afleveringsforretning. Sted / Carl Jacobsensvej, Valby Bygherre / Søtoftegård A/S År / 2010 - 2012 Areal / ca. 8000 m² Opgaveform / Bygherrerådgivning / Lejerrådgivning Entreprenør / Søtoftegård JJW ydelser / Bygherre / Lejerrådgivning Herunder tilpasning af planløsning og materialer, afklaringer med rådgivere og teknikere, inven- tarprojekt, grafisk profil, opfølgning på byggeplads og afleveringsforretning.

17


KFST

>>

Bygherre har fokuseret pĂĽ, at bevare den gamle industrikarakter men med moderne energirigtigt prĂŚg


KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN

BYGHERRE- LEJERRÅDGIVNING VEDR. EGNE KONTORER RÅ STRUKTUR TIL ÅBEN MODERNE KONTORER Den flotte murstens bygning med store industrivinduer, et højt tårn og generøse etagehøjder, beliggende på Carl Jacobsens Vej i Valby, er tidligere blevet brugt som Henkel Sæbefabrik. JJW har deltaget i arbejdet med, at omdanne den rå struktur til et moderne og åbent kontor i fire etager. Vores rolle som lejerrådgivere har omfattet en bred vifte af opgaver for, at lejers behov for fysiske omgivelser der understøtter deres virksomhed skal blive tilfredsstillet i denne bygning - fra objektsøgning, brugerproces, tilpasning af planløsning og materialer, til inventarprojekt, grafisk profil, opfølgning på byggeplads og afleveringsforretning. Ved den gennemgående renovering har bygherre fokuseret på, at bevare den gamle industrikarakter men med moderne bæredygtige løsninger. Dette er opnået med bl.a. grønne tage, energivinduer med det gamle industrilook, samt hybridventilation med hjælp af forvarmet luft og udluftning via åbent atrium og ovenlys. Sted / Carl Jacobsensvej, Valby Bygherre / Søtoftegård A/S Kontakt / Ole Skotner År / 2011 Areal / 8900 m² Opgaveform / Lejerrådgivning Team / Søtoftegård / Esbensen / Arkitema / JJW JJW ydelser / Bygherre- Lejerrådgivning Herunder objektsøgning, brugerpro- ces, tilpasning af planløsning og materialer, til inven- tarprojekt, afklaringer med rådgivere, grafisk profil, opfølgning på byggeplads og afleveringsforretning.

19


BAIN

>>

Lokal fortolkning af international corporate designmanual


BAIN INDRETNING NYE RAMMER Konsulentfirmaet Bain & Company har fået nye rammer i en historisk industri bygning fra 1895. JJW ARKITEKTER løser en stor del opgaver for internationale virksomheder. Projektet for Bain & Company er et eksempel på dette. JJW har for Bain & Company varetaget behovsafklaring, arealanalyser, testindretninger i forbindelse med ejendomsvurdering frem til valg af endeligt lejemål. Derefter har vi udarbejdet et komplet designkoncept for indretning og ombygning i tæt dialog med Bain & Company og husets ejer By & Havn. Det har været et grundparameter for JJW, at virksomhedens kerneværdier har skullet afspejle sig i alle aspekter af projektet, og at de også har været bragt visuelt til udtryk i arkitekturen. Resultatet er et design, der tager afsæt i Bain & Companys internationale guidelines, men samtidig byder på en lokal og nordisk fortolkning. Sted / Forbindelsesvej 3, 2100 København Ø Bygherre / Bain & Company År / 2011 Areal / 2000 m² Rådgivningsform / Lejerrådgivning Team / CBRE, JJW Ydelser / Bygherrerådgivning, lejerrådgivning, komplet designkoncept

21


ELI LILY >>

Med enkle greb er der blevet føjet karakter til et ellers mere almindeligt kontormiljø


ELI LILY - KØBEHAVN

INDRETNING - NYT HOVEDKONTOR MEDICINALFIRMAET ELI LILLY HAR FÅET ET NYT HOVEDKONTOR I KØBENHAVN For JJW bestod opgaven i at skabe nye rammer for virksomheden i et valgt lejemål, med fokus på identitet, farver og optimale arbejdspladser. Med enkle greb, farver, materialevalg, specialinventar og belysning, er der blevet føjet karakter til et ellers mere almindeligt kontormiljø. En opstribet kerne med afsæt i ELI Lillys farvepalette er blevet et markant omdrejningspunkt. Kernen danner ryg for både en livlig fælleszone med café, mødefaciliteter, reception og amfitrappe, og for de mere rolige arbejdslommer på modsatte side. Her er arbejdszoner fordelt i mindre lommer adskilt af små samtalerum og akustiske mobile reoler, der skaber mulighed for stor fleksibilitet. Opgaven har omfattet lejerrådgivning, indretning, samt design af specielinventar. Projektet er udført i tæt samarbejde med bygherre, Boka Group og CB Richard Ellis. Sted / Lyskær 3E 2 tv. i Herlev Bygherre / Boka Group År / 2012 Areal / 2000 m² Opgaveform / Lejerrådgivning Arkitekt / JJW Ydelser / Lejerrådgivning, indretning, samt design af specielinventar

23


CISCO

>>

De ĂĽbne kontorarealer i kombination med intime mindre rumligheder, giver medarbejderne handlemuligheder i deres arbejdsdag, og skaber en synlighed og dynamik pĂĽ tvĂŚrs af organisationen.


CISCO SYSTEMS

BYGHERRERÅDGIVNING / LEJERRÅDGIVNING / INDRETNING OG DESIGNKONCEPT NYTÆNKNING AF ARBEJDSFORMER Cisco Systems, er en international virksomhed, der som verdensledende på markedet leverer netværksløsninger til virksomheder. JJW arkitekter har i samarbejde med CBRE, forestået rådgivning i forbindelse med skiftet fra deres domicil i Søborg til ny adresse i Frihavnen. Rådgivningen har omfattet valg af lejemål, testindretninger, udarbejdelse af ombygnings og designkoncept og tilhørende koordinering. Gennem processen har samarbejdet bestået af tæt dialog parterne imellem, Cisco´s internationale Work Place enhed, Cisco Danmark, CBRE og JJW ARKITEKTER. Det har været et vilkår fra Cisco, at projektet skal repræsentere deres globale standarder for arbejdsformer og arbejdspladsindretning, samt at huset er en levende showcase for Cisco´s teknologi og brand. Resultatet er, at Cisco har bevæget sig fra et mere traditionelt indrettet arbejdsmiljø med kontorer af varieret størrelse og faste pladser, til en åben struktur med flydende pladser. Cisco har ønsket at nytænke arbejdsformer, og derfor er personlige arbejdspladser erstattet af 50 % færre arbejdsborde, og et højt antal af varierede steder for arbejde, så som caféer, lounges, stillerum og øvrige mødefaciliteter. Cisco oplever i dag, at de har mere plads, til trods for at deres nye domicil har færre kvadratmeter end det gamle. Sted / Lautrupsgade 7, 2100 København Ø Bygherre / Cisco WPR Work Place Ressources År / 2013 Areal / 2000 m² Byggesum / 13,5 mio. kr. Opgaveform / Bygherrerådgivning, lejerrådgivning Team / CBRE / JJW Arkitekter - rumdesigner Ydelser / Bygherrerådgivning ifm udarbejdelse af indretnings- og designkoncept

25


TRYG

>> Huset er en kulturÌndring - Et organisatorisk vÌrktøj, som omfatter arkitektur, organisation, teknologi, identitet, kompetence, udvikling og samarbejde


TRYG - DET LEVENDE HUS

ARKITEKTRÅDGIVNING / BRUGERINVOLVERING INDRETNING AF DOMICILER I BALLERUP OG BERGEN FOR 2500 MEDARBEJDERE Ombygning af to eksisterende domiciler til moderne teknisk og organisatorisk visionære og innovative åbne arbejdspladser. WORKPLACEDESIGN - Projektets målsætning har været i de store linier at styrke den identitetsmæssige sammenhængskraft og på det lokale niveau at skabe de bedst mulige arbejdsfohold for den enkelte. Arbejdsprocesser, videndeling og fordybelse har været udfordringerne; møbler, teknologi og rumlige forhold har været virkemidlerne. AKUSTIKSTRATEGI - I samarbejde med GrontmijCarl Bro, har JJW i udviklet en akustikstrategi for Det Levende Hus. Lydstrategien arbejder som grundparameter med at skabe akustisk dæmpede og behagelige forhold, der dæmper generende støj men ikke fjerner nødvendig eller stimulerende lyd. BRUGERPROCES Som led i udviklingen af Det Levende Hus har der kørt en række parallelle brugerprocesforløb og workshops omkring bl.a. behovsafklaring og udviklingspotentialer og for at klæde de ansatte på til at tage de nye rammer i brug. I forbindelse med indflytning i de nye områder er hver afdeling gennem et træningsforløb, for at være klar til at skulle arbejde på en ny måde. Sted / Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup / Folke Bernadottesvei 50, 5020 Bergen Bygherre / Tryg År / 2007-2010 / Areal / Ballerup 30.000 m², Bergen 15.000 m² Byggesum / 250 mio. kr. Opgaveform / Totalrådgivning Team / Ballerup: NCC / Jakon / Grontmij-Carl Bro / Multiconsult / JJW / House of Monkeys / Zinc JJW ydelser / Projekteringsledelse, Arkitektrådgivning

27


PKA HIRCHSPRUNGHUS

>> Fra domicil til flerbrugerhus


PKA - HIRSCHSPRUNGHUS RENOVERING AF KONTORHUS

NY FYSISK IDENTITET

8

Dispositionsforslaget er en endelig bearbejdelse af tidligere analyser og skitseforslag som omhandler den fremtidige anvendelse af Bredevej 2 – bygning A og B. Den fremtidige anvendelse vil fortsat være erhverv til udlejning blot underdelt i flere lejemål. Intentioner og arkitektonisk idé Intentionen var at skabe en ny fysisk identitet til bygningen og dens kommende lejere/ brugere. Husets hovedindgang omdannet til et imødekommende og sammenbindende område som fremstår enkelt, lyst og overskueligt i et tidssvarende formsprog. Der er etableret et nyt indgangsparti ved at rykke facadelinien ca. 3 m frem samt etableringen af et horisontalt bygningselement (”fyrtårnet”). For at skabe et lyst og imødekommende fællesareal for hele huset og dets lejere ombygges nuværende indgang til et større dobbelthøjt foyerområde med fælles reception og mødefaciliteter. Kantineområde Opgradering af eksisterende kantineområde herunder mødelokaler (ny gulvbelægning og loftbeklædning). Nyt auditorium til 150 personer etableret i forlængelse af nuværende kantineområde. Overskuelighed Foyer -og kantineområde sammenkædet med en mere tydelig visuel forbindelse således at der er opnået en torv og -gadelignende sammenhæng. iSted / Bredevej 2, 2830 Virum Bygherre / Dan-Ejendomme A/S / PKA År / 2011 Areal / 11.204 m² Entreprenør / MT Højgaard Ingeniør / JGJ Rådgivende Ingeniører Arkitekt / JJW JJW nøglepersoner / Allan Kongslev, Nicolaj Gjøg* * Stadig tilknyttet JJW

29


FAVREHOLM CAMPUS >> Unikke kvaliteter og ekstraordinĂŚre oplevelser er kerneelementer i Favrholm 2011


FAVRHOLM CAMPUS - NOVO NORDISK NY FYSISK IDENTITET Favrholm i Hillerød er en fredet gård på et nedlagt landbrug, der ligger ud til en ligeledes fredet sø, der dateres helt tilbage til det 14. århundrede. Novo Nordisk købte jorden og Favrholm i 1993 og har opført et helt nyt kursus-og konferencecenter, med fitnessfaciliteter, med en samlet en 50/50-fordeling i forhold til oprindelige og nye bygninger - hvor nyt og gammelt går op i en højere enhed. Formmæssigt tager tilbygningerne afsæt i den eksisterende bygning hvorfor den ene er indbygget i landskabet i en skrænt, og den anden tilføjet som en længe inspireret af en tidligere trælade. Oplevelsesrige rammer er nøgleordet i udformningen af bygninger der både rummer møde- og konferencelokaler, spisesteder, internetcaféer og soveværelser samt sportsfaciliteter. De er skabt ud fra et ønske om dynamiske og interaktive rum der kan understøtte aktiviteter lige fra research til fysisk udfoldelse. Ikke to af centrets gæsteværelser er ens og trods begrænsninger i det gamle hus er dets unikke kvaliteter og historie kerneelementer i Favrholm anno 2011. Sted / Roskildevej 58, 3400 Hillerød Bygherre / Novo Nordisk A/S År / 2009-11 Areal / 5.650 m2 Byggesum / 85 mio. kr. Rådgivningsform / Underrådgiver til SEARCH Team / Search, JJW som underrådgiver / MOE JJW ydelser / Dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt

31


VI SKABER FREMTIDENS SUNDHEDSHUSE


33

>>J

JW Arkitekter har om- og nybygget sundhedsbyggeri igennem mere end 10 år. I 2010 blev Arcrum ved Jan Knudsen en del af JJW arkitekter, og Arcrum tilførte yderlige viden, kompetencer og erfaringer til tegnestuen gennem en solid portefølje inden for sundhedsbyggeri. JJW har et indgående kendskab til hospitalsbyggeri, plejebyggeri, byggeri til mennesker med særlige behov og institutionsbyggeri - i såvel nybyggeri som renovering. Særlig skal nævnes planlægning og indretning af nyt sengeafsnit på Herlev Hospital 2010 - 2011, ombygning af sengevask, HR og undervisning samt ombygning af auditorium samt ombygning af fysioterapi, alle på Gentofte Hospital. Herforuden Albertslund Centrum, med boliger, sundhedscenter, plejecenter og detailvarebutik.

Hos JJW ny- og ombygger vi hospitaler og sundhedscentre i en robust arkitektur, der gør det muligt at bygge til, ændre og optimere i takt med ændringen af behandlingsformer og teknologi. Hos JJW Arkitekter tror vi på, at det kan lade sig gøre at omfavne de mange forskellige behov i hospitaler, der er poetiske, oplevelsesrige og helbredende i sig selv. Vi tror på, at vi kan tegne og bygge hospitaler i varme materialer, der stimulerer sanserne og giver patienterne ro, varme og livsglæde. Vi vil gerne være med til at bane vejen for en helt ny type velfærdsbyggeri og stiller vores kompetencer indenfor planlægning og projektering af komplicerede bygninger til rådighed.


HERLEV HOSPITAL

>>

Der er holdt fast i hospitalets designlinie og farvesætning inden for de begrænsninger som budget og nutidige krav til teknik og komponenter sætter.


HERLEV HOSPITAL

OMBYGNING / SENGEAFSNIT KARDIOLOGISK AFDELING S103 BEVARINGSVÆRDIG OMBYGNING 35

Kardiologisk afdeling S 103 er indrettet med 18 sengestuer hvoraf 6 stuer kan anvendes som tosengsstuer, 2 stuer er indrettet til intermediær stuer og 2 er indrettet som bariatriske stuer, disse er forsynet med loftslifte. Der er indrettet skyllerum, depoter, ekkorum, medicinrum, teamrum, mødelokaler, dagligstue, tv stue i forbindelse med afdelingen. I lægetårnet er indrettet individuelle kontorer til sekretærer, læger, overlæger, ledende overlæge og ledende oversygeplejerske. Projektet har fokus på at patienterne skal føle ro samt tryghed, derfor er der arbejdet videre med Gernes farvesammensætning, tillige bibragt nogle neutrale træelementer, der identificerer afdelingen fra øvrige afdelinger. Billedkunstneren Poul Gernes stod bag den unikke indvendige og udvendige udsmykning af Herlev Hospital, som er karakteriseret ved en meget farverig og gennemført designlinje. JJW og Rambøll bestræbte sig på at holde fast i de væsentlige elementer i hospitalets designlinje og farvesætningen, inden for de begrænsninger som budget og nutidige krav til teknik og komponenter sætter. Sted / Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev Bygherre / Region Hovedstaden År / 2010-2011 Areal / 2040 m2 Byggesum / 35 mio. kr Opgaveform / Totalrådgivning Team / Rambøll A/S / JJW Arkitekt JJW ydelser / Projekteringsledelse, programmering, brugerinddragelse, design, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, tilsyn, byggeledelse


NEUROREHAB

>>

Det var afgørende for os at nedbryde Neurorehabiliteringshuset i overskuelige enheder


KONKURRENCE - GLOSTRUP NEUROREHABILITERINGSHUS NYBYG - IKKE REALISERET

SPECIALISERET BEHANDLING FOR HJERNEOG RYGMARVSSKADER Rehabiliteringshuset skal opleves som en bygning, der med udstrakte arme omfavner og skærmer en gruppe meget sårbare mennesker. Huset er i sin hovedstruktur, opdelt i 3 huse, to huse med boliger bundet sammen omkring et atriumhus med fællesfaciliteter. Boligenhederne er placeret omkring og omslutter et åbent gårdrum, så der for hver boligenhed skabes en rumlig overskuelig sammenhæng. Samtidig åbnes der på den 4. side af gårdrummet op mod det længere kig, naturen og verden udenfor. Opdelingen af neurorehabiliteringshuset i flere selvstændige omsluttende huse er et udtryk for vores vision om at organisere patienternes verden i mindre overskuelige bidder. Huset er et selvstændigt byggeri med en egen identitet og samtidig en naturlig og indpasset del af det samlede hospitalskompleks. Både arkitektonisk og logistisk har det været vores mål at skabe sammenhænge og koblinger mellem det gamle og det nye. Men hvor hospitalets fløje spreder sig ud i landskabet har vi samlet boligerne om mindre gårdrum, for derved at skabe en mere introvert og overskuelig verden for de mennesker der skal bo der. Udover de større landskabsrum på terræn som terapihaven, valmue og silkehaven, caféophold, placerer vi forskellige patientnære uderum oppe i etagerne. Sted / Nordre Ringvej 57 - 2600 Glostrup Bygherre / Glostrup Hospital, Region Hovedstaden År / 2013 - ikke realiseret Areal / 21.050 m2 Opgaveform / Totalrådgivningskonkurrence Team / Balslev, Midtconsult/ JJW Arkitekter, Schmidt Hammer Lassen/ Schønherr JJW ydelser / Projektkonkurrence

37


HERLEV HELHEDSPLAN

>>

Det var afgørende for os at nedbryde Neurorehabiliteringshuset i overskuelige enheder


KONKURRENCE - HERLEV HOSPITAL - HELHEDSPLAN 10

Herlev Hospital 49913

IKKE REALISERET

KONKURRENCEOPGAVEN OMFATTER TRE HOVEDELEMENTER: Udbygningen af Herlev Hospital, skal ske med udgangspunkt i følgende visioner: - Det nye Herlev Hospital skal være lyst, venligt, overskueligt og imødekommende. Fremtidens patienter på Herlev Hospital skal møde et behageligt, serviceorienteret og roligt miljø, der på alle måder fremmer en positiv oplevelse af opholdet på Hospitalet. - Helhedsplanen og nybyggeriet skal på en harmonisk, overskuelig og driftsrationel måde, binde eksisterende byggeri og nybyggeri sammen. Den nye samlede bygningsmasse skal danne en ny, fleksibel og funktionel ramme, der på samme tid understøtter den oplevede kvalitet og den faglige kvalitet af hospitalets ydelser. M

M

- Konkret skal nybyggeriet blandt andet rumme så forskellige funktioner som den fælles akutmodtagelse, fødsler og behandling af syge børn. Nybyggeriet skal på en harmonisk måde, imødekomme de forskelligartede behov som disse funktioner har. Nybyggeriet skal derfor både skabe rolige, moderne og familieorienterede rammer for børnefamilierne, og give optimale forhold i forbindelse med modtagelsen af den akutte patient. Sted / Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev Bygherre / Herlev Hospital År / 2012 - 2. plads i konkurrence Areal / 60.000 m2 Byggesum / 1,5 mia. kr. Opgaveform / Storentrepriser Rådgivningsform / Totalrådgivning Team / JJW Arkitekter / Midtconsult, Moe & Brødsgaard, ÅF Hansen Henneberg

Helhedsplan med fuld udbygning 1:2000

39


KĂ˜GE

>>

Meget enkelt og robust koncept.


KONKURRENCE - UNIVERSITETSSYGEHUS I KØGE NYBYG - IKKE REALISERET

DOMMERBETÆNKNING 41

”Samlet vurdering: Forslaget viser et meget enkelt og robust koncept som i dimensioner og materialeforbrug er godt tilpasset det eksisterende sygehus og bevarer ringskoven som byskov. Blokstrukturen i sygehusanlægget er fleksibel og giver stor frihed med hensyn til størrelse på blokkene og placering af sygehusfunktioner. Aksekrydset giver godt overblik og korte interne afstande mellem de enkelte funktioner, samtidigt med at den nye vidensakse synliggør universitetsfunktionen i sygehuset.” Sted / Køge Bygherre / Region Sjælland År / 2013 Areal / 177.000 m2 Byggesum / 3.9 mia. kr. Opgaveform / Konkurrence - 2. plads Team / JJW Arkitekter, Moe & Brødsgaard, Cowi, Aarhus Arkitekterne, SHL Architects, Kristine Jensens Tegnestue


tilpasser den sig skalaen i byrummet på Blegdamsvej og mod Fælledparken ben og inviterende gestus.

RIGSHOSPITALET

>>

En overskuelig bygning, der nyfortolkerstedet og de eksisterende bygninger i et nutidigt formsprog. Projektet er velfortalt, lettilgængelig og overbevisende. Projektet opleves som arkitektonisk komposition helstøbt. Dommerbetænkningen


KONKURRENCE - 2. ETAPE RIGSHOSPITALET - HELHEDSPLAN NYBYGGERI - RÅDGIVNING

NY SAMLET MASTERPLAN Masterplanen blev skabt i et frugtbart spændingsfelt, hvor grundlæggende funktionelle hensyn til hospitalets logistik og samlede drift kvalificeres og valideres af de by-bygningsmæssige og rumdannende egenskaber ved de enkelte bygninger. Bedømmelsesudvalget indstillede i december 2011 vores forslag til at gå videre i anden etape af konkurrencen - som et af fire forslag fra første etapes syv indbudte. Begrundelsen lød bl.a.: ”Forslaget... besidder et konsekvent, overordnet arkitektonisk helhedsgreb, der reflekterer det eksisterende Rigshospital....” og ” ...der er interessante bud på nytænkning og subtile bygningsudtryk..i forslaget... ”Med hensyn til bæredygtighed skriver bedømmelsesudvalget bl.a. : ” at der er tale om et fornuftigt og troværdigt forslag...der som det eneste, har gennemført en egentlig gennemarbejdet miljøvurdering (BREEM preassessment), som viser, at teamet forstår at arbejde med dette aspekt. ”Bedømmelsesudvalget finder i sin indstilling: ”..at forslagsstilleren har et opfatteligt og kommunikerbart arkitektonisk greb om opgaven....det er ligeledes komiteens opfattelse, at der er mange fine kvaliteter og et grundliggende klart og enkelt konceptuelt greb om opgaven,....” Og ” ”Den interne logistik i bygningen er, afledet af det klare hovedgreb, særlig let opfattelig på de øvre etager og understøtter way-finding for alle grupper af brugere.” Sted / Blegdamsvej København Ø Bygherre / Rigshospitalets Kvalitetsbyggefond Kontakt / Henrik Erichsen, Projektdirektør År / 2012 Areal / 60.000 m² Byggesum / 1,6 mia. mio. kr. Opgaveform / Storentrepriser / Konkurrence 2. plads Rågivningsform / Totalrådgivning Team / JJW / SHL / H,W & P, Midtconsult,Moe & Brødsgaard / ÅF Hansen Henneberg, Hanne Bat Landskab Ansvarsområder / Totalrådgivning

43


GENTOFTE HOSPITAL HRU


GENTOFTE HOSPITAL - HR-U AFDELING BYGGELEDELSE

>>

OMBYGNINGER PÅ GENTOFTE HOSPITAL 45

Ombygningen af Bygning H & J, Gentofte Hospital har skabt plads til 230 medarbejdere inden for uddannelse og HR for Region Hovedstaden. Alle HR medarbejdere er nu samlet her fra alle øvrige hospitaler i regionen.

Særlig fokus på samarbejde og kommunikation

N Vindfang

Kontor

Print

Kontor

Bygningerne har tidligere huset blodbank, værkste- der, boliger og forskningsfaciliteter. Arbejdet har særligt haft fokus på samarbejde og kommunikation med byghrre, rådgivere og hovedentreprenør, økonomistyring, aflevering og overdragelse til driftsorganisationen.

NORDFLØJ

Kontor Gang

EDS Forrum

Toilet

H.101 Trappe

Tekøkken

Gentofte Hospitals Auditorium er samtidig ombygget og renoveret, idet hele auditoriets ovenliggende betonkonstruktion er udskiftet.

Værksted

DH101 DH102

VESTFLØJ H.103 Trappe

A(H)1.001

DH103

A

Signatur Ikke omfattet af ombygningen

Eksisterende vægge (varierende bredder) Opmuring (varierende bredder) Opklæbning af vådrumsgips Pudsreparationer

H.104 Opbevaring

Ny væg, type i henhold til beskivelse

GVxx

Eksisterende belægning

EDS

EDS H.102 Trappe

etablering af trin Nyt dørhul iht. ingeniør projket Relativ kote overkant ny belægning: -0,025 (150 mm bygning 1:100 under repos)

Ny facadedør Rist Yderdør type 01 Relativ kote repos 0,0 fald væk fra

DJxxx

Ny massiv dør

ED

Eksisterende dør

Note: Målsætning af dørhuller: hulmål

A(H)8.007 10200

Såning af græs

1500

Etablering af belægning, fliser

Indvendige glaspartier m/uden glasdøre

GP

ØSTFLØJ

Alle mål kontroleres på stedet Rev.: Emne:

A Dato: 19.06.2012 type yderdør tilføjet

Hovedprojekt

Tegner:

TL

Ansvar:

LK

Kontrol.:

LK

Dato 16.05.2012 Sagsnr.

12-1248

GENTOFTE HOSPITAL - HRU

Bygning H, 1. sal, Fremtidige forhold

SYDFLØJ

Bygherre: Region H

Matr.nr. 11N af Gentofte

PLANTEGNING - FREM. FORHOLD

Tegn.nr

STUEETAGE - Byg. H

A(H)1.001

Tegner : PTM Ansvar : LK Skala : 1:100

Filnavn : A(H)1.001

Kont.:

LK

Revision:

A

1cm

HOU+PARTNERE ARKITEKTER A/S

Tlf.: 3393 2266

HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Tlf.: 3810 4201

Projekt / HR-U afdeling Sted / Gentofte Hospital Bygherre / Region Hovedstaden Kontakt / Flemming Buch / Gert Olsen År / 2012 - 2013 (Byggestart (1. byggemøde) 22.04.12 – Pernille Løj Bygn. H og J Aflevering Sengevask 30.04.13) Areal / 1200 m² Byggesum / 24 mio. kr. Opgaveform / Byggeledelse Rådgivningsform / Delt rådgivning Entreprenør / Hovedentr. – Julius Nielse & søn Ingeniør / Rådg. ing. Henrik Larsen Arkitekt / Hou & Partner arkitekter Honorar / 1,2 mio kr JJW ydelser / Byggeledelse, tilsyn og miljøarbejder (asbest, bly, PCB m.v.) JJW nøgleperson / Stig Nielsen* * Stadig tilknyttet JJW Arkitekter


GENTOFTE HOSPITAL H&J

>>

Alle HR medarbejdere er nu samlet her fra alle regionens øvrige hospitaler


GENTOFTE HOSPITAL - BYGNING H & J OMBYGNING - BYGGELEDELSE

OMBYGNINGER PÅ GENTOFTE HOSPITAL 47

Ombygning af Bygning H & J Gentofte Hospital har skabt plads til 230 medarbejdere inden for uddannelse og HR for Region Hovedstaden. Alle HR medarbejdere er nu samlet her fra alle regionens øvrige hospitaler. Bygningerne har tidligere huset blodbank, værksteder, boliger og forskningsfaciliteter. Som en del ombygningsprojektet er der etableret en ny sengevask-afdeling ved at man har nedrevet den eksisterende terapiafdeling og ombygget den til ny sengevask for hele hospitalet. Den nye afdeling har muliggjort en standardiseret vask af alle senge på hospitalet. Derudover har man opgaven udvikling af fysio- og ergoterapeutiske funktioner ved at flytte den eksisterende afdeling og ombygget for at rumme ny ryg- og lændeafdeling. Projekt / HR-U afdeling / Sengevask Sted / Gentofte Hospital Bygherre / Region Hovedstaden Kontakt / Flemming Buch / Gert Olsen År / 2012 - 2013 (Byggestart (1. byggemøde) 22.04.12 – Pernille Løj Bygn. H og J Aflevering Sengevask 30.04.13) Areal / 1200 m² / 500 m² Byggesum / 24 / 16 mio. kr. Opgaveform / Byggeledelse Rådgivningsform / Totalrådgivning Entreprenør / Hovedentr. – Julius Nielsen & søn / NCC Ingeniør / Rådg. ing. Henrik Larsen / Ramböll Arkitekt / Hou & Partner arkitekter, HCM Arkitekter Byggeledelse / JJW JJW ydelser / Byggeledelse, tilsyn og miljøarbejder (asbest, bly, PCB m.v.) JJW nøgleperson / Stig Nielsen* * Stadig tilknyttet JJW


VI SKABER FREMTIDENS LABORATORIER >> Laboratoriebyggeri er et felt som vi hos JJW tillægger stor værdi og fortsat vil styrke og øge. Vi deltager i og følger derfor udviklingen inden for laboratoriebyggeri nøje <<


49

>>E

t godt arbejdsmiljø skaber de bedste resultater. Det gælder også i laboratoriebyggeri, hvor der skal være gode rammer for videndeling og innovation, uanset hvor installationstungt og teknisk kompliceret laboratoriet er. Hos JJW Arkitekter arbejder vi med laboratoriebyggeri på alle niveauer fra forsknings- og undervisningslaboratorier på gymnasie- og universitetsniveau til GMO- og isotopklassificerede laboratorier, laboratorier til dyreforsøg og mikroskopi-faciliteter. Fælles for alle projekterne er, at vi tænker helhedsorienteret. I en verden, hvor viden og metoder hele tiden udvikler sig, er det vigtigt at have fleksible rammer, der kan tilpasses fremtidens behov. Derfor lægger vi vægt på at skabe et robust design, der er driftsikkert og kan omfavne morgendagens viden og arbejdsmetoder. JJW LØSER OPGAVEN FRA IDÉ TIL DRIFT Hos JJW Arkitekter har vi en værktøjskasse spækket med redskaber, vi kan plukke fra, når vi starter

et projekt op. Vi tænker helhedsorienteret i alle laboratoriebyggeriets faser fra behovsanalyse og brugerinddragelse til indflytningsklare laboratorier og tilhørende faciliteter. Vi søger bæredygtige løsninger med brugerne i centrum og arbejder målrettet med at optimere hvert enkelt projekt. Vi arbejder med energioptimering og totaløkonomiske hensyn i samarbejde med de andre rådgivere og holder fokus på ressourceforbruget i opbygningen og driften af laboratorier. VI ER GODE SAMARBEJDSPARTNERE Vi er vant til at styre processer, og sørger for, at bygherren har et godt overblik med projektet gennem hele processen. Vi er dygtige kommunikatører og har en bred vifte værktøjer, vi bruger til at holde alle informeret og sikre fremdrift i projektet. Undervejs i projektet tager vi løbende risikovurderinger og identificerer mulige faldgruber, så vi kan sætte hurtigt ind, hvis problemer skulle opstå. Derfor er vi gode til at bygge til den fastsatte pris og tid. Derudover sikrer en dynamisk og fortløbende risikoanalyse på basis af tværfaglige granskninger, at pris og tid kan overholdes.


NORDFORBRÆNDING

>>

Vi har fået lavet et anlæg, der ser ind i fremtiden


NORDFORBRÆNDING - NY OVNLINIE 5 BEDRE ENERGIUDNYTTELSE, BEDRE MILJØTAL OG EN ØKONOMISK GEVINST Baggrunden for projektekt er Nordforbrændings ønske om at erstatte 3 ældre ovnlinjer ved etablering af ny ovnlinje. Kraftvarmeværket fastholder hermed en uændret forbrændingskapacitet, men med en endnu bedre energiudnyttelse, bedre miljøtal og en økonomisk gevinst. I det overordnede arkitektoniske og tekniske layout placeres den nye ovnlinje parallelt med eksisterende ovnlinje 4 for at udvidelsen opleves visuelt og størrelsesmæssig optimal både i de nære omgivelser og i bydelens skyline. Sted / Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Bygherre / Nordforbrænding IS Kontakt / Jørgen Bendiksen, Grontmij År / 2014 - 2015 Areal / 4077 m² Byggesum / 729 mio. kr. Entrepriseform / Storentreprise Rådgivningsform / Totalrådgivning (Grontmij, Rambøll) Team / JJW Arkitekter & Landskab, Grontmij, Rambøll, Hoffmann m. fl., JJW ydelser / Projektforslag, Myndighedsprojekt, Udbudsprojekt, Projektopfølgning og fagtilsyn

51


Bygningsstyrelsen for universitetsbygninger i Region Sjælland og Hovedstaden.

CAMPUS TAASTRUP Nybygningen rummer laboratorier for Veterinær Reproduktion og Obstetrik (VRO) og udføres som GMO1.

Flugtvejstrappe Til N 2

Adgang l Venlaon

Port l Sekonsrum


CAMPUS TAASTRUP KU - SUND VRO NY LABORATORIEBYGNING

SAMLER FUNKTIONER

Flugtvejstrappe Til N 2

Adgang l Venlaon

Port l Sekonsrum

53

Ny laboratoriebygning på Campus Taastrup, Københavns Universitets Campus i Taastrup er planlagt i 1960’erne af arkitekterne Steen Eiler Rasmussen og Mogens Koch som et forsøgsområde for den daværende Kgl. Veterinær-og Landbohøjskole. Bygningerne er samlet i et robust og lavmælt anlæg omkring Højbakkegårds gamle hovedbygning og falder fint ind i landlige omgivelser, som svarer til de forskningsmæssige aktiviteter. Bygningsanlægget huser i dag undervisnings- og forskningsfaciliteter for KU’s Sundhedsvidenskabelige og Biovidenskabelige fakulteter. Den nye laboratoriebygning samler funktioner fra forskellige bygninger på Campus Frederiksberg med tilsvarende funktioner i Taastrup, og sikrer mere moderne forskningsforhold, og giver mulighed for at udbygge det faglige samarbejde. Den nye laboratoriebygning er resultatet af et miniudbud under rammeaftalen med Bygningsstyrelsen for universitetsbygninger i Region Sjælland og Hovedstaden. Nybygningen rummer laboratorier for Veterinær Reproduktion og Obstetrik (VRO) og udføres som GMO1 Projekt / Nybyggeri indenfor rammeaftale laboratoriebygning VRO Sted / Campus Taastrup Bygherre / KU År / 2015 - 2017 (under projektering) Areal / 1.350 m² brutto Byggesum / 2.7 mio. kr. Rådgivningsform / Totalrådgivning Ingeniører / Elgaard Architecture Arkitekt / JJW (Totalrådgiver) JJW nøglepersoner / Peder Walsøe Pedersen* * Stadig tilknyttet JJW Arkitekter


NN BAGSVÆRD 1R


NOVO NORDISK BAGSVÆRD - BYGNING 1R

PRODUKTIONSANLÆG SAMT LABORATORIEFACILITETER NYBYGNING 55

Novo Nordisk etablerer en ny produktionsenhed i tilknytning til et eksisterende anlæg i Bagsværd. Den fremtidige bygning skal understøtte oprensning og udviklingen af nye produkter. Udover de primære produktionsrum skal der etableres en række supportrum, der blandt andet indrettes som laboratorie-, vaske-, centrifugerum. Bygningen er disponeret så den med nemt kan sammenbygges med nabobygningen. Endvidere er bygningen planlagt så bygningskroppen kan spejles så produktionen kan fordobles, uden at påvirke eksisterende produktion. Produktionen kræver oplag af op til 40.000 brandfarlige enheder. Dette betyder selvfølgelig at myndighedsbehandlingen bliver meget kompliceret, men også at de lokale brandmyndigheder ikke kan håndterer brandstrategien. Denne overgår til beredskabsstyrelsen. Arkitektfagligt betyder dette høje krav til indretningen samt skærpet krav til projekteringen. Projekt / CMC API Development Purification Pilot Produktionsenhed Sted / Bagsværd Bygherre / Novo Nordisk År / Okt. 2013 - feb. 2016 Areal / 3.700 m² brutto Byggesum / 430 mio. kr. Rådgivningsform / Delt rådgivning med underrådgivere Ingeniører / Jacobs (hovedrådgiver), Rambøll Arkitekt / JJW arkitektrådgivning JJW ansvarsområder / al arkitektrådgivning fra skitse til færdig bygning – herunder planlægning og projektering af renrum i klasse D og C. JJW nøglepersoner / Peder Walsøe Pedersen*, Thomas Thomsen*, David Ploug* * Stadig tilknyttet JJW Arkitekter


NN MÅLØV C1 C2


NOVO NORDISK MÅLØV - BYGNING C1 OG C2

OPF PHASE III - PRODUKTIONSENHED (PILOT PLANT)

7 6

8

1

BD-30

2

F-30

3

F-30

4

Brand skydedør?

5

Brand skydedør?

6

F-30

7

F-30

8

BD -30

9

5 4 3 10

2

11 12

1

9

F-30

10

Pilkington Pyrostop 60-101

11

Pilkington Pyrostop 60-101

12

Pilkington Pyrostop 60-101

13

BS-60

13

Hul fra stue til 2.sal

OPF PHASE III PRODUKTIONSENHED (PILOT PLANT) Novo Nordisk er ved at ombygge et produktionsområde på ca. 2800 m2 i en eksisterende bygning, C2. Projektet indeholder produktionsfaciliteter, herunder laboratorium og kontorfaciliteter, til deres nye satsning – oral indtag af insulin. Områderne projekteres til renhedsklasse D. Projektet kan egentligt beskrives ved at være en meget kompliceret fabrik der skal bygges ind i en alt for lille bygning. Dette stiller meget store krav til planlægning, samarbejde og faglige kompetencer. Projekt / OPF Phase III - Produktionsenhed (Pilot Plant) Sted / Novo Nordisk Park, Måløv Bygherre / Novo Nordisk År / Nov. 2013 - jan. 2016 Areal / 2.800 m2 brutto Byggesum / 330 mio. kr. Rådgivningsform / Totalrådgivning Ingeniør / NNE Pharmaplan (hovedrådgiver), Rambøll (underrådgiver) Arkitekt / JJW arkitektrådgiver (underrådgiver) JJW ansvarsområder / Arkitektfaglige skitsering, projektudvikling, renrumsdesign myndighedsbehandling, tilsyn og byggeledelse. JJW nøglepersoner / Peder Walsøe Pedersen*, Christian Nielsen*, David Ploug* *Stadig tilknyttet JJW Arkitekter

57


NN MÅLØV G8


NOVO NORDISK MÅLØV - BYGNING G8

6 MINDRE KONTOROMBYGNINGER SAMT TOILETOMBYGNINGER 6 MINDRE KONTOROMBYGNINGER 59

RecessedRecessed LEDLED spots, Lotis Modular LED spots, Lotis Modular Recessed spots, Lotis Modular Painted wall about tiles intiles the same colour ascolour tiles Painted wall about tiles the same as tiles Painted wall about inin the same colour Handdryer, Dison Dison as tilesHanddryer, Built in mirror (Reflection shows doors and entryroom) Built in mirror (Reflection shows doors and entryroom) Handdryer, Dison Door maintenance /(Reflection technique, oak veneer maintenance / technique, oakdoors veneer and Built inDoor mirror shows Built-in basin tapbasin with on-off touch freetouch sensor, Built-in tap with on-off freeVola sensor, Vola entryroom) Built-in touch freetouch soapdispenser Built-in free soapdispenser Door maintenance / technique, oak veneer PorcelainPorcelain washbasin, Duravit Architec washbasin, Duravit Architec Built-in basin tap with on-off touch free senTouch free panel Geberit Touch free panel Geberit sor, Vola Wallmounted toilet, Duravit Starck 3 Starck 3 Wallmounted Duravit Built-in touch freetoilet, soapdispenser Stainless Stainless steel accessories, Vola steel accessories, Vola Porcelain washbasin, Duravit Architec Wall tiles, 15x15 cm, Mosa Colours, corp. colourchoice Wall tiles, 15x15 cm, Mosa Colours, corp. colourchoice Touch free panel Geberit Doors, and doorand frames toilets,tooak veneer Doors, doortoframes toilets, oak3veneer Wallmounted toilet, Duravit Starck Floor tiles, 30x30 Mosacm, Greys, colourchoice Floor tiles,cm, 30x30 Mosacorp. Greys, corp. colourchoice Stainless steel accessories, Vola

Wall tiles, 15x15 cm, Mosa Colours, corp. colourchoice

NOVO NOVO NORDISK, NORDISK, MÅLØV MÅLØV DESIGNPROPOSAL DESIGNPROPOSAL - RESTROOMS - RESTROOMS SURFACES SURFACES AND COMPONENTS AND COMPONENTS 31.10.2014 31.10.2014 / JJW ARKITEKTER / JJW ARKITEKTER

Novo nordisk er en virksomhed hvor organisation og arealkrav ændre sig med ganske kort varsel, hvilket ofte også betyder tilpasninger i bygningsmassen. Denne type ombygninger bygger på hurtig planlægning og aktion, da bygherren ofte skal have opgaven udført hurtigst muligt. Fra bygherren bestiller opgaven til håndværkerne starter går der ofte ikke mere end 2 uger. Toiletdesignet udmærker sig ved at være apteret med sanitet og inventar som alt er berøringsfrit. Projekt / 6 mindre kontorombygninger Sted / Novo Nordisk Park, Måløv Bygherre / Novo Nordisk År / Nov. 2014 - april 2015 Areal / 300 m2 netto Byggesum / 4.5 mio. kr. Rådgivningsform / Totalrådgivning Constructability / MI Support Ingeniør / Rambøll (hovedrådgiver) Arkitekt / JJW arkitektrådgiver (underrådgiver) JJW ansvarsområder /Skitsering, design, indretning og myndighedsbehandling JJW nøglepersoner / Peder Walsøe Pedersen*, Anja Toxværd Larsen* *Stadig tilknyttet JJW Arkitekter


NN GENTOFTE HAD


GEN-INDRETNING AF LABORATORIER ARKITEKTRÅDGIVNING LABORATORIE INDRETNING 61

JJW Arkitekter yder arkitektrådgivning i forbindelse med ombygningen af eksisterende Novo Nordisk laboratorier og bygninger i Gentofte. Projekt / HAD Sted / Gentofte Bygherre / Novo Nordisk År / Dec. 2013 - marts. 2014 Areal / 80 m2 netto Byggesum / 450 mio. kr. Rådgivningsform / Totalrådgivning Constructability / MI Support Ingeniør / Rambøll (hovedrådgiver) Arkitekt / JJW arkitektrådgiver (underrådgiver) JJW ansvarsområder / Arkitektfaglige skitsering, projektudvikling, myndighedsbehandling, tilsyn JJW nøglepersoner / David Ploug* * Stadig tilknyttet JJW Arkitekter


NOVO

>>

Den komplekse bygning skal understøtte udvikling af nye produkter


NOVO - BAGSVÆRD, MÅLØV OG GENTOFTE

NYBYGNING BA 1R PURIFICATION PI

OMBYGNING TILBYGNING MAA C2 OPFPHASE 3

Novo Nordisk har med dette projekt et ønske om at etablerer en ny produktionsenhed i tilknytning til eksisterende anlæg. Den komplekse bygning skal understøtte udvikling af nye produkter. Udover de primære produktionsrum er der en række supportrum indrette som laboratorierum, opvask, centrifugerum mfl. Bygningen er disponeret med øje, og mulighed, for en fremtidig sammenbygning med nabobygning og med mulighed for udvidelse til dobbelt størrelse.

Tilbygning til C2 med indretning af kontor samt ombygning af eksisterende rum i C2, civildel af produktionsenhed.

Sted / Bagsværd Bygherre / Novo Nordisk År / 2013-2015 Areal / 2.800 m² Rådgivningsform / Delt rådgivning med underrådgivere Ingeniør / Rambøll / Jacobs Ydelse / Arkitektrådgivning

OMBYGNING AF KONTORAREALER 6BB Lettere ombygning af kontor. Sted / Bagsværd Bygherre / Novo Nordisk År / 2013-2014 Areal / 2.200 m² Rådgivningsform / Delt rådgivning Ingeniør / Rambøll Ydelse / Arkitektrådgivning

Sted / Måløv Bygherre / Novo Nordisk År / 2013-2014 Rådgivningsform / Delt rådgivning Ingeniør / Rambøll / NNE Pharmaplan Ydelse / Arkitektrådgivning

PAVILLION MAA A1P Tilbygning og ombygning af pavillionbygning A1P. Sted / Måløv Bygherre / Novo Nordisk År / 2013 Rådgivningsform / Delt rådgivning Ingeniør / Rambøll Ydelse / Arkitektrådgivning

LABORATORIE INDRETNING - GE HAD Ombygning af eksisterende laboratorier. Mindre ombygninger i eksisterende bygning. Sted / Gentofte Bygherre / Novo Nordisk År / 2013-2014 Rådgivningsform / Delt rådgivning Ingeniør / Rambøll Ydelse / Arkitektrådgivning

63


PANUM GMO

>>

Fokus har særligt været på at opgradere labratorierne til godkendte GMO-klasser


PANUM - GMO LABORATORIE

UNDERVISNINGS- OG FORSKNINGS LABORATORIER - RAMMEAFTALE OPGRADERINGER AF LABORATORIER TIL TIDSSVARENDE FORSKNINGSFACILITETER JJW Arkitekter har i forbindelse med rammeaftalen vedr. Panum gennem en 7 årig periode ombygget og moderniseret en lang række laboratoriefaciliteter på Panum. Fokus har særligt været på at opgradere labratorierne til godkendte GMO-klasser med fokus på vedligehold, regøring, tekniske installationer etc. JJW har forestået rådgivning mht. alle elementer fra bygningsoverflader til indventarløsninger. Målet har været at skabe undervisnings- og forskningsfaciliteter i verdensklasse indenfor rammerne af Panums mure. Sted / Blegdamsvej København Ø Bygherre / Københavns Universitet og UBST År / 2006-2010 Areal / 180.000 m² Opgaveform / Fagentreprise Rådgivningsform / Totalrådgivning Ingeniør / EKJ Rådgivende Ingeniører A/S JJW ydelser / Projekteringsledelse

65


PANUM

>>

Attraktive og tidssvarende fysiske rammer er en afgørende forudsætning for, et levende og lærende studiemiljø.


PANUM - KØBENHAVNS UNIVERSITET / UBST FORTÆTNINGSPROJEKT

EN GENNEMGRIBENDE MODERNISERING 67 25.06.2007

25.06.2007

Overordnet handler KU’s ”Campusvision” om: - Afgive areal = flere penge til kernefunktioner. - Skabe et bedre miljø for studerende og ansatte. - Modernisere de fysiske rammer for forskning og undervisning.

?

Udflytning til...

? ?

Udflytning til...

Øvelseslaboratorium

Udflytning til...

Panum Instituttet - flytteplan

Panum Instituttet - flytteplan

Uge 38 - 2007 Biomedicin

Retsmedicin

Odontologi

International sundhed

Cellulær og molekylær medicin

I april 2006, blev bygningsplanen for Københavns Universitet offentliggjort. Planens hovedkonklusion er, at Københavns Universitet koncentreres i tre store campusområder, Panum Instituttet bliver omdrejningspunktet for Nørre Campus.

Uge 47 - 2007

Lediggjort

Ukendt

Biomedicin

Retsmedicin

Neurovidenskab og farmakologi

Nyt forskningscenter

Nyindflyttet ukendt

Odontologi

International sundhed

Fællesfunktioner

Anden ekstern lejer

Cellulær og molekylær medicin

Lediggjort

Ukendt

Neurovidenskab og farmakologi

Nyt forskningscenter

Nyindflyttet ukendt

Fællesfunktioner

Anden ekstern lejer

25.06.2007

25.06.2007

?

Biomedicin udflytter til...

?

ICMM udflytter til...

?

Udflytning til...

? ?

Udflytning til...

Udflytning til...

Panum Instituttet - flytteplan

Panum Instituttet - flytteplan

Uge 09 - 2008

Uge 02 - 2008 Biomedicin

Retsmedicin

Cellulær og molekylær medicin

Lediggjort

Ukendt

Biomedicin

Retsmedicin

Cellulær og molekylær medicin

Lediggjort

Ukendt

Odontologi

International sundhed

Neurovidenskab og farmakologi

Nyt forskningscenter

Nyindflyttet ukendt

Odontologi

International sundhed

Neurovidenskab og farmakologi

Nyt forskningscenter

Nyindflyttet ukendt

Fællesfunktioner

Anden ekstern lejer

Fællesfunktioner

Anden ekstern lejer

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har, ca. 4000 studerende fordelt på 10 uddannelser. Et så stort antal studerende, stiller store krav til studiemiljøet, hvor attraktive og tidssvarende fysiske rammer er en afgør/ende forudsætning for, et levende og lærende studiemiljø. Derudover er der i disse år, også en politisk forventning om, at vi i Danmark skal kunne tiltrække højtkvalificerede udenlandske studerende til de danske universiteter, hvilket vil være til gavn for det danske samfund. Fakultetets ledelse er enig i denne målsætning, og der er allerede igangsat flere initiativer til formålet. Men et attraktivt studiemiljø er et af de vigtigste konkurrenceparametre, til at tiltrække de dygtigste udenlandske studerende. Det skyldes, at de studerende i Danmark såvel som i udlandet i langt højere grad end tidligere befinder sig på studieområderne – også efter undervisningens ophør.

Ledelsen og de studerende på fakultetet ønsker derfor i fællesskab at gøre en indsats for at forbedre studiemiljøet. Med Novo Nordisk Fondens donation, en af de største i dansk forskning, blev fortætningsprocessen sat i gang. Processen går ud på at få frigjort de ca. 4.000 m2 i bygn. 4 & 6, som skal huse de ny proteinforskningscenter. For at dette byggeri kunne gå i gang, pågik der en hel række omrokeringer - p.t. 15 delprojekter af forskellig størrelse og omfang - rundt på den store del af Panum, primært i tårnene. Sted / Blegdamsvej København Ø Bygherre / Københavns Universitet og UBST År / 2006-2009 Areal / 103.000 m2 Opgaveform / Fagentreprise Rådgivningsform / Totalrådgivning Ingeniør / EKJ Rådgivende Ingeniører A/S


PANUM PROTEIN

>>

Laboratoriemiljøet danner grundlag for udformning af fremtidige laboratoriemiljøer på Panum.


PANUM - CENTER FOR PROTEIN RESEARCH

FORSKERMILJØ I VERDENSKLASSE ETABLERET PÅ PANUM Novo Nordisk fonden donerede 600 mio kr. til Sundhedsvidenskabelig Fakultet på Københavns Universitet, og skabte muligheden for etableringen af Proteinforskningscenteret med det formål at være en af verdens førende institutioner indenfor forskning omkring Proteiners udseende, funktion og samspil i celler og væv. Forskning danner grundlag for udvikling af fremtidens mediciner indenfor kræft, diabetes og demens mv. The Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research (CPR) er etableret på tre etager i bygning 4 og 6 i Panum Bygningen i København, og omfatter et ”state of the art” fleksibelt laboratoriemiljø for ca. 120 forskere med avancerede laboratorier, kontor, møde- og undervisningslokaler mv. Laboratoriemiljøet danner grundlag for udformning af fremtidige laboratoriemiljøer på Panum. Sted / Blegdamsvej København Ø Bygherre / UBST Universitets- og Bygningsstyrelsen År / 2007-2009 Areal / 4.000 m² Opgaveform / Fagentreprise Rådgivningsform / Delt rådgivning, Rammeaftale Ingeniør / EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Specialistrådgivere /NNE Pharmaplan A/S JJW ydelser / Design, dispositionsforslag, projektforslag

69


JJW ARKITEKTER DANMARK

FINSENSVEJ 78 2000 FREDERIKSBERG

TEL (+45) 3324 0909 CVR NR 1937 2375

ARKITEKTER@JJW.DK WWW.JJW.DK


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.