Page 1

1 en 2 Kader

Naam: Klas: Mentor:


Waarom deze map? Drie keer per jaar krijgt een leerling een rapport mee naar huis. Op het rapport staan cijfers wat voor een deel de voortgang van een leerling laat zien. Maar naast het cijfermatige deel vinden willen we ook werken aan de vaardigheden van leerlingen. Daar is deze map voor bedoeld. In deze map staan doelen die wij als school belangrijk vinden. Deze doelen zijn vooral gericht op (de voorbereiding van) de les, zelfstandig werken & groepswerk. Daarnaast kunnen er persoonlijke doelen en groepsdoelen aan toegevoegd worden.

Beoordeling: Iedere pagina heeft 3 kolommen die staan voor de rapportperiodes. De leerling en docent geven een beoordeling (++, + of -, --). Aan het eind van iedere periode zal een groot deel van de kolom die erbij hoort ingevuld zijn. Het rapport komt achterin deze map en dit gaat mee naar huis. Bij de overgang naar een volgend leerjaar zal er gekeken worden naar het rapport en de (inter) actie map.

(Inter)actie: Interactie betekent wisselwerking. Deze map is bedoeld als wisselwerking tussen de leerling, school en ouders.

Leerling – school: De leerling heeft een eigen pagina in de map. Hierop kan hij zichzelf beoordelen. Daarnaast is er ruimte voor eigen inbreng. De mentor zal dit met hem / haar bespreken. Ook docenten kunnen een pagina invullen. Docenten Nederlands,

Engels en Wiskunde hebben een eigen pagina omdat deze vakken ook zwaarder meetellen bij de overgang. Daarnaast kunnen twee andere docenten een leerling beoordelen. De mentor zal per periode een gesprekje met de leerling hebben waarbij deze map centraal staat: Hoe gaat het? Hoe beoordeel je jezelf? Hoe beoordelen docenten jou? Komt dat overeen? Zijn er dingen waar je aan moet werken?

School – ouders: Tijdens spreekavonden en op huisbezoek zal de map besproken worden. Daarnaast gaat de map aan het eind van een periode mee naar huis, zodat ouders de voortgang kunnen zien.

Leerling – ouders: Ouders kunnen door deze map heel goed zien hoe het naast de cijfer die gehaald worden gaat op school. Ze kunnen hierover met hun zoon/ dochter in gesprek gaan als het niet zo goed gaat of met een trots gevoel de map samen bekijken.

Actie: Actie betekent handeling of beweging. In de map zie je allemaal actielijsten. We verwachten dat je als leerling in beweging komt. Als docenten hebben we een aantal doelen opgeschreven waar je aan mag werken. Daarnaast is er ruimte voor eigen doelen. Deze actielijsten gaan niet over je cijfers, maar vooral over je handelingen, hoe je dingen doet. Houd je map netjes en ga ervoor zodat je trots kunt zijn op jezelf!!


Actielijst Voorbereiding: Ik kom op tijd in de les Ik kom goed voorbereid naar de les: • Ik heb bij me: pen, potlood, schaar, gum, geo-driehoek, rekenmachine • Ik heb voldoende werk bij me, ik kan niet tijdens de les naar mijn kluisje • Ik kan tijdens de les niet naar de WC

Tijdens de les: Ik ga rustig op mijn plek zitten en wordt stil als de docent wil beginnen Ik weet de afspraken over de leermiddelen en houd me hieraan Ik kan mijn spullen / map netjes opruimen op de vaste plaats Ik gebruik mijn mobiel (als agenda) alleen als de docent dat aangeeft Als de bel gaat, ga ik zitten en wacht ik tot ik mag vertrekken Ik kan het lokaal netjes achterlaten

Zelfstandig werken & leraar geleide activiteiten: Ik kan stil luisteren naar de instructie van een docent Ik kan naar klasgenoten luisteren Als ik een vraag heb steek ik mijn vinger op en kan ik wachten op mijn beurt Ik kan stil werken op het moment dat dit van me gevraagd wordt Als ik klaar ben met mijn taak weet ik wat ik kan gaan doen (evt. in overleg met docent)

Persoonlijke doelen (eigen inbreng in overleg met de mentor): 1. 2. 3.

Groepswerk: Ik kan rustig overleggen binnen mijn eigen groepje

Groepsdoelen (in overleg met de mentor): 1. 2. 3.

Uitslag leerstijlentest: Ik ben een: DOENER / DENKER / DROMER / BESLISSER

Aanvullingen tijdens deze periode:


Actielijst Voorbereiding: Ik kom op tijd in de les Ik kom goed voorbereid naar de les: • Ik heb bij me: pen, potlood, schaar, gum, geo-driehoek, rekenmachine • Ik heb voldoende werk bij me, ik kan niet tijdens de les naar mijn kluisje • Ik kan tijdens de les niet naar de WC

Tijdens de les: Ik ga rustig op mijn plek zitten en wordt stil als de docent wil beginnen Ik weet de afspraken over de leermiddelen en houd me hieraan Ik kan mijn spullen / map netjes opruimen op de vaste plaats Ik gebruik mijn mobiel (als agenda) alleen als de docent dat aangeeft Als de bel gaat, ga ik zitten en wacht ik tot ik mag vertrekken Ik kan het lokaal netjes achterlaten

Zelfstandig werken & leraar geleide activiteiten: Ik kan stil luisteren naar de instructie van een docent Ik kan naar klasgenoten luisteren Als ik een vraag heb steek ik mijn vinger op en kan ik wachten op mijn beurt Ik kan stil werken op het moment dat dit van me gevraagd wordt Als ik klaar ben met mijn taak weet ik wat ik kan gaan doen (evt. in overleg met docent)

Persoonlijke doelen (eigen inbreng in overleg met de mentor): 1. 2. 3.

Groepswerk: Ik kan rustig overleggen binnen mijn eigen groepje

Groepsdoelen (in overleg met de mentor): 1. 2. 3.

Aanvullingen tijdens deze periode:


Actielijst Voorbereiding: Ik kom op tijd in de les Ik kom goed voorbereid naar de les: • Ik heb bij me: pen, potlood, schaar, gum, geo-driehoek, rekenmachine • Ik heb voldoende werk bij me, ik kan niet tijdens de les naar mijn kluisje • Ik kan tijdens de les niet naar de WC

Tijdens de les: Ik ga rustig op mijn plek zitten en wordt stil als de docent wil beginnen Ik weet de afspraken over de leermiddelen en houd me hieraan Ik kan mijn spullen / map netjes opruimen op de vaste plaats Ik gebruik mijn mobiel (als agenda) alleen als de docent dat aangeeft Als de bel gaat, ga ik zitten en wacht ik tot ik mag vertrekken Ik kan het lokaal netjes achterlaten

Zelfstandig werken & leraar geleide activiteiten: Ik kan stil luisteren naar de instructie van een docent Ik kan naar klasgenoten luisteren Als ik een vraag heb steek ik mijn vinger op en kan ik wachten op mijn beurt Ik kan stil werken op het moment dat dit van me gevraagd wordt Als ik klaar ben met mijn taak weet ik wat ik kan gaan doen (evt. in overleg met docent)

Persoonlijke doelen (eigen inbreng in overleg met de leraar): 1. 2. 3.

Groepswerk: Ik kan rustig overleggen binnen mijn eigen groepje

Groepsdoelen (in overleg met de leraar): 1. 2. 3.

Aanvullingen tijdens deze periode:


Actielijst Voorbereiding: Ik kom op tijd in de les Ik kom goed voorbereid naar de les: • Ik heb bij me: pen, potlood, schaar, gum, geo-driehoek, rekenmachine • Ik heb voldoende werk bij me, ik kan niet tijdens de les naar mijn kluisje • Ik kan tijdens de les niet naar de WC

Tijdens de les: Ik ga rustig op mijn plek zitten en wordt stil als de docent wil beginnen Ik weet de afspraken over de leermiddelen en houd me hieraan Ik kan mijn spullen / map netjes opruimen op de vaste plaats Ik gebruik mijn mobiel (als agenda) alleen als de docent dat aangeeft Als de bel gaat, ga ik zitten en wacht ik tot ik mag vertrekken Ik kan het lokaal netjes achterlaten

Zelfstandig werken & leraar geleide activiteiten: Ik kan stil luisteren naar de instructie van een docent Ik kan naar klasgenoten luisteren Als ik een vraag heb steek ik mijn vinger op en kan ik wachten op mijn beurt Ik kan stil werken op het moment dat dit van me gevraagd wordt Als ik klaar ben met mijn taak weet ik wat ik kan gaan doen (evt. in overleg met docent)

Persoonlijke doelen (eigen inbreng in overleg met de leraar): 1. 2. 3.

Groepswerk: Ik kan rustig overleggen binnen mijn eigen groepje

Groepsdoelen (in overleg met de leraar): 1. 2. 3.

Aanvullingen tijdens deze periode:


Actielijst Voorbereiding: Ik kom op tijd in de les Ik kom goed voorbereid naar de les: • Ik heb bij me: pen, potlood, schaar, gum, geo-driehoek, rekenmachine • Ik heb voldoende werk bij me, ik kan niet tijdens de les naar mijn kluisje • Ik kan tijdens de les niet naar de WC

Tijdens de les: Ik ga rustig op mijn plek zitten en wordt stil als de docent wil beginnen Ik weet de afspraken over de leermiddelen en houd me hieraan Ik kan mijn spullen / map netjes opruimen op de vaste plaats Ik gebruik mijn mobiel (als agenda) alleen als de docent dat aangeeft Als de bel gaat, ga ik zitten en wacht ik tot ik mag vertrekken Ik kan het lokaal netjes achterlaten

Zelfstandig werken & leraar geleide activiteiten: Ik kan stil luisteren naar de instructie van een docent Ik kan naar klasgenoten luisteren Als ik een vraag heb steek ik mijn vinger op en kan ik wachten op mijn beurt Ik kan stil werken op het moment dat dit van me gevraagd wordt Als ik klaar ben met mijn taak weet ik wat ik kan gaan doen (evt. in overleg met docent)

Persoonlijke doelen (eigen inbreng in overleg met de leraar): 1. 2. 3.

Groepswerk: Ik kan rustig overleggen binnen mijn eigen groepje

Groepsdoelen (in overleg met de leraar): 1. 2. 3.

Aanvullingen tijdens deze periode:


Actielijst Voorbereiding: Ik kom op tijd in de les Ik kom goed voorbereid naar de les: • Ik heb bij me: pen, potlood, schaar, gum, geo-driehoek, rekenmachine • Ik heb voldoende werk bij me, ik kan niet tijdens de les naar mijn kluisje • Ik kan tijdens de les niet naar de WC

Tijdens de les: Ik ga rustig op mijn plek zitten en wordt stil als de docent wil beginnen Ik weet de afspraken over de leermiddelen en houd me hieraan Ik kan mijn spullen / map netjes opruimen op de vaste plaats Ik gebruik mijn mobiel (als agenda) alleen als de docent dat aangeeft Als de bel gaat, ga ik zitten en wacht ik tot ik mag vertrekken Ik kan het lokaal netjes achterlaten

Zelfstandig werken & leraar geleide activiteiten: Ik kan stil luisteren naar de instructie van een docent Ik kan naar klasgenoten luisteren Als ik een vraag heb steek ik mijn vinger op en kan ik wachten op mijn beurt Ik kan stil werken op het moment dat dit van me gevraagd wordt Als ik klaar ben met mijn taak weet ik wat ik kan gaan doen (evt. in overleg met docent)

Persoonlijke doelen (eigen inbreng in overleg met de leraar): 1. 2. 3.

Groepswerk: Ik kan rustig overleggen binnen mijn eigen groepje

Groepsdoelen (in overleg met de leraar): 1. 2. 3.

Aanvullingen tijdens deze periode:

De Meerwaarde  
De Meerwaarde  

Een boekje leerlingen en leraren de prestaties van de leerling in kunnen vullen.

Advertisement