Page 1


I

ii

~.___.._~--

~--

,.:

Klasse:

" " " " " "

-------------------------------,---------------------

3b /985-86

Ar: øverste række fra venstre:

"

1.

" " " "

2.

Evq JqmbSeI? ¡{an'rJ Jør,¡ell sen

3. 4.

9.

5/ql7e Mø/ler

RJ/,vsen 6. Astrid PecJe~en 7. N/na Jacobsen

Henn'ette N/e/sen

8.

12.

"

" " " " " " "

10. 11.

Midterste række fra venstre:

"

, ", ,,

5. /V~nl2e,

"

,,

1.

S/c/se/ Agensø

5. Trein Mø Iler

2.

6e//q Ande"'5en

6.

3.

tsaa

7.

11.

8.

12.

,I

~' "

" " " "

Cronqv¡'st"

4. f?oberto

Montanan'

"

I'

li,, ti d,

,

" " " "

"

10.

Nederste række fra venstre: 1. /1af:nae.

2.

/~b.e.nicb.

Lennart. !3kber;.

3. jesp~r 4.

I

'Jea n 11 e HctrJsen

9.

/ïmnotez:

Jonas K(tl9

5.l7nders B. fbu/s.ea. 6.

Chr/sto £ter ØeídaL

9. 10.

7.

11.

8.

12.

198f)-


j ~lñ~On'~¡CQ~

I

-

~=a-r.~U~~~~~--

-

r

Klasse:

-

~--------

3c 1985-86

Ar: øverste række fra venstre:

.

1. )eClneé.Ce. He.rmaMJ 2. Tan.,ia Molnar

I

I ,

3. 4.

Jo Skot- Han sea. Emil de Waa /

5.

Synne

Ebl:>eseo

Mï// Harlam

8.

9.

11. 12.

Midterste række fra venstre:

1.

Sandra Bloch

5.

2.

An/?o-Idg_ eire/J;'

6. Lar5Ky:

10.

7.

11.

8.

12.

I

, , t

I

Siri Aronsen 4. Ulr/I< Andersen

3.

ODrthe Andersen

9.

I

! I

II

I I!

i

Nederste række fra venstre:

1. Jef1sI34/d 2. 3.

kaur/é5 Ra.smuS~1?

L/t?do Hansen

4. Jøren

Motzfeldt

Henrik. Jet?:ien 6. Vtöeke Jo/Jc¡n:2~ • 5.

7. 8.

Jacob LerdJe

I

II I

6. Lena Br/tt OJr/stensen1O. 7.

(985

9. 10. 11. 12.


~.~r~ri~~~·

Klasse:

~,~gt~,~'~,,~r~,,~,~r~::~a~e;_~_;~;;~~;X~~ 1985-86

~X

Ar:

1985

øverste række fra venstre: 1.

M¡'chael 13""/<eleldt

5.

I=/t!mm/og Hertz

9.

2.

LOuiseFabricius-8¡eoe

6.

'Br/ar; En 9Slaa rd

10.

I

v 3. CiCles Chr/stiQn5~O 4. Morten

Christense/?

7. M/kael 8..

HaQck.

11.

5tf!<rJ/<urzdhy

12,

Midterste række fra venstre:

2.

Per Stocbho/m Ra/í.e/ Rubin

3.

Î-Innet:te

1.

Ande(5~n

4. HanneReichgfÜber

5./-<ent-P.ett.er5$on

_9.

6.

_10_.

7.

11. -----------------

8.

_12_.

_ _

_

Nederste række fra venstre:

1,

Chr/st¡'qY} Schlitt

5.

I

2.

70nnv.. N¡'el2e11

II

3.

Chc¡r/otteflnc/erser;

6.AIJ~¡e Gt/fYltrl-katborg 7. 8/rger 5¡tren5ea

_11_,

8.

12.

4.

Bettina

Ch,..¡'sten sen

9. ----------------_10_,

_ _


l I I II II II 'I

'I: 'I

:

'I

I

I 'I 'I I J ,I

I! I

¡ I I I I I 1 I I I I l I I II 1 1 'I

I I I I I I I

ri 1 I

!:7::::::===;:=====;======-=_:__:_:::_:=:__----------------------------------------

_

I

I, I I

f

Klasse:

f

I I ri ri

,

I I I I I I I I I I

3y

1985- 86

Ar:

/98::r

øverste række fra venstre: 1.

Michqe/ /~ierl"e

2.

MQthiaMarcussen

5.

6.I3/rq/tta MQdsen ...

10.

_11_.

3.

Hanne Miche/seI?

7. N/co/aj

4.

A/Ian HC::;l1sen

8.

I:

9_.

!f_ylten-fç¡val/ius

_

_

12.

Midterste række fra venstre:

I I I

1.

Chr/st/ne¡ Clot-(5en

An/ta Wenzel 3. Mar/ene Wenn¡'cf.<e 4. Ma/ken AnC/resen

2.

Ar¡n/

5.

VCl9ner

6. .

_9. 10.

_

--------------------

7.

11.

8.

12.

Nederste række fra venstre:

se Brand

1.

Nor-tin Ped£>r:5en

5.

2.

Lene N/e/seo

6.

3.

Chc¡rlotte flansen

7.

11.

4.

Danie/ Probst:

8.

12.

LI

IS

t-

9. 10.


!l "1 r

I

('io

Klasse:

'~I

r 'I

n

"'

11 'I '[_

32' /985- SG

Ar: øverste række fra venstre:

1.

Asqer Sørensen ..,

5.

St¡'g Pett!rs

9.

2.

Thomas Cor/$en

6.

John Steffen $e"

10.

3.

SØren Hers/-da d ThtJrnqs r;~mQ /

7.

80ris Wil/em s

11.

4.

12.

8. Midterste række fra venstre:

5.

4~r¡l1e Ludwig

9.

lohl? ~a sene-eren

6.

(J/la Bærentzen

10.

He/cli Sto/ænberf} 4. Lene Jørgensea

7.

11.

8.

12.

1.l3etbÍ?a 8el"n ,

I !' t¡

!.

2. 3.

Nederste række fra venstre:

,

II

,'I

jfr/st/an V//hv

2.jeqnn~tteRxler5e(2

5.

M/I-(aeJ Wöld//(o

9.

6.

P/q Jørgeílsen

10.

3. Chn5t/no chn'stenS&7

7. -----------------

11.

8.

12.

1.

4.

/{ai-jQ Hal1sen o

----.-------------

1985


===========;=:=.====--------~--------------------------------------------------., -

Klasse:

3U

1985"- 86

Ar: øverste række fra venstre:

/985

1

IlI: Il

I'

1.

I-Ie/di Franc/<

5.

PetEr Jørqensen v

9.

2.

Adam 7Øn6berg

6.

Eo Morsen

10.

ri

3.

Morten S. Andersen

7.

Peter /v1 Øl/er

11.

~

Kar/nQ

12.

4..

8.

Ho/ck

I

~

I~

Midterste række fra venstre:

Oorte Appe/ .. 2. Susanl1e Eh/ers

5.

AIls /{arabuj l,CC

9.

6.

Dorthe Sør.eosen

10.

Marianne FbuJsen " lurid Hoppe.

7.

11.

8.

12.

1.

3.

Q I,

I,

u

cIf)

IJ IJ II b

Nederste række fra venstre:

I

1.F/~l'YIm¡"n9 (Jc;¡mml2/tofé

5.

Pern/Ile Jensen

2. SVend Hä;LJ'IW¡'SC-

6.

)ørqer¡ Larsen ....

3. Charlotte

H¡ÚJsqger

7.

11.

4. HeÙ;/¡" [o n

a z ser:

8.

12.

¡

9. 10.

I

Årgang 1986  

studenter1986

Årgang 1986  

studenter1986

Advertisement