Page 1

Enkeltpersoner, grupper, lag foreninger og elevråd kan søke!

Trenger du penger? Søk UB! Ungdommens Bystyre vil gjøre Arendal til en bedre kommune å være ung i!

1

Skriv ned hva du vil gjøre for ungdom i Arendal!

2

Hvor mye penger trenger du? Hvilke utgifter og inntekter kommer?

3

Send en mail innen 30. mai 2014 til hanne.lien@arendal.kommune.no

Skriv kontonummer samt kontaktperson over 18 år.

UB - Trenger du penger  
UB - Trenger du penger  
Advertisement