Page 1

Handlingsprogram For ungdommens bystyre i Arendal

2013 - 2014


Om UB Ungdommens Bystyre (UB) ble etablert i 1997 og består av medlemmer fra ungdomsskolene og de videregående skolene i Arendal. Mål for ungdommens bystyre i Arendal kommune er:

• Være et aktivt talerør for ungdom i Arendal i saker ungdom er opptatt av • Gi ungdom opplæring i å delta i demokratiske prosesser • Gi politikere og administrasjonen økt kunnskap om ungdommens meninger og løsninger

Ungdom er de som vet best hvordan det er å være ung og hva de unge ønsker. Derfor er UBs viktigste oppgave å formidle dette videre til politikerne. 3


Lederen har ordet Det er en stor ære å bli valgt til leder for ungdommens bystyre (UB) i Arendal! Å arbeide for ungdom og ungdommens sak er viktig for meg! Viktige saker som utfordringer med kollektiv trafikk, mobbing, narkotika og skolenedleggelse skal jeg, sammen med resten av UB jobbe med! At politikerne får vår mening er i min interesse! Og de skal få høre fra meg!

Anders Hervik Mobil: 46 92 45 14 Epost: and-her1@hotmail.no 4


Ministre

Antimobbeminister Sanne Boye Jacobsen Mobil: 45 28 29 87

Miljøminister Marthe NÌss Thomassen Mobil: 97 40 30 03

Narkotikaminister Liv Hannah Johansen Mobil: 90 99 57 16

Transportminister Sander Høyland Mobil: 45 40 46 79

5


Kjære bystyrerepresentanter, fylkestingsrepresentanter og stortingsrepresentanter:

e til å ikk e r e d r rdre n å ta UB utfo ansvar, me ene re sid frasi de å de neste r! P gdom ansva e se hva un r ! kan de ndal ønsker i Are

UB forstår at politikere ikke er ansvarlige for alt!

6

UB utfor drer der e til å handle, ikke bor tforklare !

UB ønsker tilbakem elding på de ulike utfordringe ne vi gir dere i handlingspr ogrammet!


Kjernesaker Ungdommens Bystyres kjernesaker 2013/2014

Mobbing

Ingen skal bli mobbet, på skole, fritid & nett!

Mot narkotika

Miljøtiltak

Ungdommens Bystyre vil jobbe for en narkotikafri by.

Mer grønt i byen og flere møteplasser uten alkohol.

Kollektivtilbud Kollektivtilbudet er utrolig viktig for å komme seg fram og spare miljøet.

7


Mobbing Ingen skal bli mobbet, på skole, fritid & nett! UB mener:

Mobbing kan drepe. Vi må se mer på hvorfor noen mobber.

UB vil:

Ungdommens Bystyre vil at Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune vedtar: - at det er mobberen som må bytte skole i en mobbesak, ikke mobbeofferet - at skolene gir mer straff til mobberne - lærerene blir flinkere til å snakke mer med mobber/mobbeofre - skolens helseapparat skal daglig snakke med mobberen - jobber mer med mobbing på skolen, f.eks klassens time - flere foredrag om mobbing og konsekvenser - helsesøster må være mer tilgjengelig / flere helsesøstre/psykologer 9


10


Narkotika Ungdommens Bystyre vil jobbe for en narkotikafri by UB mener:

Rus er et veldig stort problem i Arendal i dag. Det starter ofte med at ungdom vil prøve noe nytt og kan derfor havne i et farlig miljø. I Arendal bør fritidsklubbene, skolene og idrettsklubbene fokusere mer på å vise at ungdom kan ha det gøy uten rus.

UB vil:

- at fritidsklubbene skal promoterere seg selv bedre og ha et bredere tilbud

- utfordre kommunen og Stortinget til å innføre mer opplæring i konsekvensene som følger med narkotika bruk - at ungdom får opplæring av personer med kompetanse, tidligere rusmisbrukere og eventuelt pårørende 11


Miljøtiltak UB mener: For ungdom er det viktig med gress og grønne parker! Viktig å legge til rette for at Arendal er en attraktiv by hele året, ikke bare om sommeren. Vi ønsker flere arrangementer for ungdom.

Kulturkortet er bra! Vi trenger flere steder å møte venner - hengeplasser!

UB vil: - ha flere gressplener i Arendal by, mindre grått og mer grønt - renovere parken ved kinoen og sette opp flere trær og blomster - rense pollen og gjestehavnen for diverse søppel - innføre kildesortering i sentrum for bedre resirkulering - ha flere steder å være sosiale utendørsflere benker og sitteplasser

12


Kollektiv Kollektivtilbudet er utrolig viktig for å komme seg til skolen, kunne besøke venner, delta på aktiviteter og begrense CO2-utslipp.

UB mener:

UB er glade for at dere har fokus på å øke bussjåførenes sikkerhet ved å redusere kontanter på bussene, og mener dere har gjort det på en god måte med ulike rabatter på verdikort og billige månedskort. UB oppfordrer dere til å sørge for bedre margin mellom at bussene kommer og går fra sentrum, slik at det blir mulig å få til busskifte selv om den bussen man sitter på er 5 minutter forsinket, noe som ofte skjer. Viktig at bussrutene er pålitelig. Det skjer ikke i dag. Det er stor forskjell på service og humøret til de ulike

bussjåførene. Miljøet fortjener at vi satser kollektivtrafikken! Det er også nødvendig med bussbelte i alle busser.

UB vil:

UB oppforder Aust-Agder fylkeskommune til: - å opprette en billett-terminal i sentrum - å prioritere bussavganger på søndager i hele kommunen - å la busskortet gjelde også ferge (Hisøy/Tromøy) og tog (Nelaugsbanen) - å tilpasse busstilbudet til skoletidene - å sørge for bedret kommunikasjon mellom bussjåfører - å sørge for mer driftsikre busser og stabilt billettsystem - aldersgrense for voksenbillett bør økes til 18 år - buss sjåførene bør få økt kunnskap om ruter, holdeplasser og overganger 13


Skole Ved avstemning om skolesak skulle diskuteres under ett eller individuelt per skole ble førstnevnte vedtatt med 29 mot 5 stemmer. Ved avstemning om votering over skolesaken ble det enstemmig vedtatt at votering over nedleggelse skulle gjennomføres per skole. Ved avstemning over Løddesøl skole ble det vedtatt at skolen nedlegges med 21 mot 8 stemmer. 14

14


Ved avstemning over Eydehavn skole ble det vedtatt at skolen nedlegges med 19 mot 10 stemmer. Avstemning over Nesheim skole ble det vedtatt at skolen bevares med 19 mot 10 stemmer.

Større skoler med bedre kvalitet UB mener: Strukturen i Arendalsskolen er i enkelte tilfeller for dårlig. Vi mener at nedleggelse av 2 skoler (Løddesøl og Eydehavn) er en viktig bit i arbeidet om å bedre skoler. Vi mener også at de små skolene gjør det vanskeligere for elever å føle seg inkludert. Det er også lettere og få god spesialundervisning på store skoler. UB ønsker at Nesheim skole bevares med bakgrunn i lang reisetid til ny skole, fare for å miste gode vennskap i nærmiljøet og for at bygdesamfunnet skal gå i oppløsning.

UB vil: Legge ned to skoler: - Eydehavn og Løddesøl - Lage større og bedre skoler - Bygge ny skole på Roligheden 15


Det beste med Arendal er... - at vi unge blir hørt pü av politikerne! (ny skatehall, billigere busskort, flotte idrettsanlegg)

- at vi har et fargerikt og levende kulturliv! (Hove festivalen, Hove Tri, UKM)

- vi har varierte fritidstilbud som dekker manges interesser! (kulturskolen, fritidsklubber, idrettslag, fine turomrĂĽder)

cdr design

Handlingsprogram - Ungdommens bystyre - 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you