Page 1

cdr design cdr design

cdr d cdr design

GRIMSTAD SVØMMEKLUBB

Designhåndbok


Om GSK Grimstad Svømmeklubb er en svømmeklubb for mennesker i alle aldre. Både store og små, og unge og gamle. Fo r Grimstad Svømmeklubb er det vik tig å skape et sunt og go dt miljø med mye idrettsglede. Klubb en satser også på rekrut ter ing og en del konkurranse svømming , samtidig som den lærer barn å svømme. GSK ønsker altså å være svømmeklubben for fol k flest i Grimstad.

GRIMSTAD

SVØMMEKLUBB Komm unikasjon

Siden Grimstad Svømme klubb ønsker å treffe fol k flest i alle aldere er det viktig at designet appellerer til alle. Derfo r er f. eks logoen laget på en enkel måte som sier kun det den tre ng er å si. Fargene er friske slik at den skal treffe de yngre , og samtidig som oppsettet er ryddig og enkelt å forholde seg til for de som er litt eldre. Designet til Gr imstad Svømmeklubb øn sker å nå målgruppen ved å spille på følelser (patos). Dette ved å bruke friske blåfarger som skaper lys t til å svømme, og ved å bru ke av bilder som viser svømmegled e og konkurransefølelse . Målet til Grimstad Svømmeklubb er jo at fle re skal bli med og svømm e, og bli gode til det. Derfor trenger de å nå ut med informasjon på en attraktiv måte.

2

GRIMSTAD SVØMMEKLUBB

Innhold

GRIMSTAD Logodesign Annonse Brosjyre Webdesign

3 3 4 6

Farger Skrifttyper Tskjorte

7 7 7

SVØMMEKLUBB cdr

design cdr design


Logodesign:

Annonse: Regler for bruk av logoen: Logoen skal kun brukes i de fargene som er brukt her og skriftoppsettet skal ikke brukes på noen annen måte. Logoen skal ikke skråstilles eller strekkes ut slik at den mister sine proporsjoner. Logoen kan brukes i hvit/sort hvis det er hensiktsmessig. Det er ikke lov å sette logoen inne i en boks eller flytte på elementene i logoen uten spesiell tillatelse. Se side 7 for farger og skrifttyper!

GRIMSTAD GRIMSTAD SVØMMEKLUBB SVØMMEKLUBB

Om logoen: Logoen består kun av organisasjonsnavnet og et ikon for svømming. Dette er gjort for at budskapet skal være tydelig. Er nemlig ikke noe poeng i denne sammenhengen å få målgruppa til å tenke for mye. Den friske blåfargen skal skape en lyst til å svømme i deilig blått vann, og skrifttypen skal gi målgruppa et litt lokalt preg.

GRIMSTAD SVØMMEAKSJONEN 2011 GRIMSTAD SVØMMEKLUBB SVØMMEKLUBB

GRIMSTAD GRIMSTAD SVØMMEKLUBB SVØMMEKLUBB

Norges Svømmeforbund og Gjensidige stiftelsen fortsetter sitt gode samarbeid og arrangerer en ny Svømmeaksjon i 2011! Alle klubber i NSF, som er medlem i Norges Svømmeskole, kan være kursarrangør for Svømmeaksjonen 2011. Fra og med 15. april åpner muligheten for ildsjeler til å søke om gratis svømmekurs, dette er åpent fram til 9. mai. Skjemaet finner du på www.gjensidigestiftelsen.no Kontaktpersoner i Norges Svømme Forbund: Brita Lien, prosjektkonsulent: brita@medley.no, tlf. 47 38 18 53. Ingrid Haslev Anmarkrud, idrettskonsulent: ingrid@svomming.no, tlf. 99 71 06 61.

3


Brosjyre:

I brosjyren skal alltid bølgen/buen brukes. Det er ogsü viktig at innholdet følger margene og har like mye luft rundt seg. Dette skaper et ryddig oppsett. Logoen skal ogsü alltid vÌre med pü forsiden, og kontaktinfo skal alltid vÌre med pü baksiden. Ellers sü kan layouten og bilder varieres innenfor profilens grenser.

Kontakt oss:

Geir Erik Moen Tlf: 91115565 mgmoen@online.no

4

Grimstad Svømmeklubb er organisert i Agder Svømmekrets.

idrettsglede konkurranse godt miljø

 

 

 

 

 

 


Overskrifter skal alltid vÌre godt uthevet fra brødtekster slik som i tekstblokkene under. Logo og bilder trenger ikke ü vÌre synlige inni brosjyren hvis det er mye informasjon, men hvis mulig er det bra at det er med. Bakgrunnsbildet av vann skal alltid brukes inni brosjyren, dette for ü gjenta designet i websiden (side 6).

 

  

 

     BABYSVĂ˜MMINGVannaktivitet for barn mellom 0-4 ür. Aktiviteten er sammen med forelde og eventuelt søsken. Det er et samspill mellom foreldre og barn i et vannmijø. Babysvømmere lÌrer vannrespekt og konsekvenserfaringer. Vann i seg selv gir stor bevegelsesfrihet og barna opplever selvstendighet. I tillegg gir vann gode motoriske og sansemessige impulser.

BARNESVĂ˜MMING

Lek og svømmeopplÌring i basseng for barn i alderen 4-9 ür. Barnet lÌrer ü bli trygg og selvstendig i vann. En lÌrerik, morsom og sosial aktivitet. Tempraturen i vannet er 28 grader. Kun en voksen pr. barn i vannet Ved pümelding binder man seg til fast dag og tid med eget ansvar for ü møte opp.    

 

     

JUNIORSVĂ˜MMING

Ute te faccum dolorerat nonsed tat, quissi blaoreratio ex euisism odignis aciduis molorpe rciduisit del irilit lam velissi.Min hent lore molor iriuscilit wisl utatem in vulluptat nullupt atumsan dipsum ero dignim num zzriurerat, qui ecte do eugait, sit volore molorper ilis eril ullandre dolutpat augiatum at at alit aliquat velit wisi ex eum do dolore con ut lor sisl ex euisl illupta tetuerit dipit.

  

 

    

SENIORSVĂ˜MMING

Te velit irit, cor iriustrud dolum quis enim ipsustrud tem zzril dip enis alissed dolorpe rcipit, veniamet lortie vendio core tionsequate dolesse quiscip eugait ilit ut wisim zzriuscinci blam velissim vero conum irilisl ulputpat vullaor erillum delenibh eugueros ametue feugait, velis nos num et la commoluptat euis nim velit lan henit atummy nulputat. Agna feugiam zzrit vel dolobore eui.5
Webside:

6

Websiden til GSK har jeg valgt å dele inn i tre spalter slik at svømmeklubben skal ha mye plass til å vise frem sine sponsorer. Bildet til høyre kan f. eks byttes ut med sponsorer hvis det er ønskelig. Ellers skal skrifttyper og oppsett være som på bildet under.


Farger: RGB: 0, 174, 239 LAB: 62, -44, -50 CMYK: 100, 0, 0, 0

RGB: 0, 153, 210 LAB: 55, -40, -45 CMYK: 100, 0, 0, 15

Dette er fargene som skal brukes i GSK’s grafiske profil i tillegg til hvit og helt svart. De to blå fargene er nesten like, men den mørke blåfargen egner seg best til overskrifter. Det er også viktig at fargene alltid brukes slik at de skaper en god kontrast mellom de andre elementene i komposisjonen, slik at man sikrer god tydelighet.

RGB: 41, 41, 42 LAB: 21, 1, -1 CMYK: 0, 0, 0, 95

Tskjorte:

Skrifttyper: F25 Executive - (Bruksområde: Overskrifter og små tekstblokker) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ ab c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 § & ? ! » # $ / ( ) [ ] { } =@* , . ; : < > « » — MYRIAD PRO - (Bruksområde: Mengdetekst) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ ab c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 § & ? ! » # $ / ( ) [ ] { } =@* , . ; : < > « » — – F25 Executive skal alltid stå i god kontrast til brødteksten Myriad Pro. Dette vil si at det både skal være størrelses- og fargekontrast mellom mengdetekst og overskrifter. F25 Exexutive skal være i en av de to blå fargene i den grafiske profilen, mens Myriad Pro skal alltid være i 95 prosent svart.

7


cdr design cdr design

cdr design cdr design

Designhåndbok Grimstad Svømmeklubb - Skoleoppgave  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you