Issuu on Google+

ffmfursr tl rurffi! tlrsfi

ffinr辰sf$ trtr ffiffitrff flutgfln[8

z

[n0punfl

f[端ltrung:

6afihauB ,ftum8fein' . CIefifter:10. f0irl

0rr 6tein

mit riner flar0bllDunU trer l端illn 端nmilton


!a:i üitD atri [cr lltnidtloqicitc,iti(tt Dcrl 6tcirt trtit üct:)irttlt tritIrrrrlt Dcl i.\itlo -!rorrriltorr, cirrc icbr Lrirliciti(lc, arti cirrtt tltirrtrr.rlirt ttclcttcrrc 6ctliitrrirrn11 [rcirtrrDclrlr' !lrt. bic irr urctri,lcrr :).)iiirtrtr'tt t)rr]lr :)icitoru'otrt ,,3uiir Gtr'irt" cl'r'.'id)t urctbcn f ort Ir. Or:r'siirit bottr: trcol.riiclltillt, urit ficitl ilil lnltrc 171),r [ri.; rtrri i(.)ltrr irrrtu'crr llrrsborr icltio ocitclltcn ![nlitrtc, itt Dtt'ct',,q1'oi;c ti'rtlclt iliillDc lcl':liotul rrnl Siurrit rr,lr 6i,lilicri ttrrD irtr'0orrryrtrttiitltrtr riii rtit,.' irrr 5ilcirrcrt rrrrdlrlct)ilDct rrrrD ;rr cincrrr uroi)l ;rrirtttttttcrritritrttttttlctt oititt it'tl

ucrcintrrrlct" bnt, icincn !rltril:i"5lirrbtln cittc rrrtqrtiil)r'c l\olitclltttt.l urrtt jcttctt iiiblicltcrr \iii[tcnitlicltcrt,ilt lcbr:tt. Ul friintc ir61; tt'r(];t;g rtrit cirrctn llrritrou, Di'r' cillr'llt ctloir{)lncn iirotcl rrrrch,lttrilDct iit, Dt'iit'n l)cro|.t qriloiicrrln !urroitliirrrc trrrr-c[,1 irltn:rrr,lcs 6chltrcfrttLlcitcrn bortttitr'llt tt)tlfücll.

3ul jttttclctt icq'öotttrrctfc:; bciillDctl iidl ncr',,Iclrlpcl ict:)iot{tt" itr rrcr Do:: ,,tinlrirrctt Dc:; trtglc:;", bot atltrDittl:r cbclli0 tuic iic itt'ti iidt Dor.a1 iruir'l)[iciicnbcn f;irrrrrrrr nidlt q,trt,i irollctrbct tttttt'Dl'. Oittt iltittt'

liiL fiillrt,lltr- (rilpffc bcr !tolrlpio. IIrru:cit bicict'(t'rlrrttc ttciitt),rt iidr t'inc tlr..irrc untitc 0'rlnlrt0llulliJr', Dir: btrrr i'iirttiici)ctt l\oltttitbutittttt ttttcl)Qt tritDct iit.3n b':u lt'il;cnur:iit'(ul0c0r'bnctul iiiirltcn iiuü bic lllrtcrl orri

rlrilctlt, Dic trci Dcr'9ct.)afirrnq Dct'ltiijulilicr !lrtlrtqcn acilnlDui utttLbctt. llntcn our li\riieL irciirrbct [ict) otr:; rrrücl)tiqcrt Sirrblittrt:-'ltliictctt ctt'id)ttt. Dic :)tcgrtrrrtllltottc, orrdl .,tirottc t)0ll 0LrpIi" tlcttttttttt ltlii Do1t}t.'llcit nrrld)tirtcu i\orlcu, üic urit ibtcrr rol)cn 0ic[tcirr:;ttrLriictt Ltlts Dt'ltt'.lt\triit'r' ,irilu !0ltDc Ilirriitrcl ituctrr'n. ücut't)tctt:;tDclt iinD Iit,ittu llrt:;id]irtiitItrltl Dcs 6tciu:r uicliadt ttcrurcttD:tctt otttifctl 6trtlptrtllrt. Q;inbc;oltctt in Dic !tnltrgc iit cin lllnptli'tllcntcr lliit rllcbfclcrl 3ili' lcilycu, Dic utttr:r'brocl)cu trori (r'0tr[illi1'1cll tlcpltcrr, 'trtfitcigcirD rrll!lc0rbltft iittD tttttct' qcll0it'ritcr !ic,rtd)trttto rllfcr i't 0irifllc, Dit irrr ,.tltcl Jiorrr iiit iulc[)c l]arttcn itrt'n,.tc 0jeltuna hottcrr. 6o iirrb orr;[) Dic iclictlübrtlitilctt üiugüngc qcbactlt a[:; tric (\]ct0iic iiir Dic LuilDcrr !i''rc b,ltrr. tll:; llrti' cut[ltrltslärrrrrc iiir bic 01[(ri]i{rt0t-cll. Oic bicr 0lrirtcit.'lltc Gortbitcirrfr.tpit cinc:; itt'r'lrt'ttDcrr 0i[,rbi'tttorcll, ciltr':liocl)bilbttu,t fc:; ittt 5iapitot ,itt Jiottl rrcr'[)ouDcttcu Dtittittrtl:i, qibt ii';icur 0rcDtrtttctt lltt:;bt'tttt. Oie rnit rricle'r StLruititllä11cn orr:illcitottctc i\illrr .iourilton l;rrt b'.'r fiiilit crtrtrut o[5 cinf Urittucruttrl oll icilt it'o[yr' rtnD Lllii(ttititc 3cit, iit cl irr Dcur Qoittid)eu rruD tiirritlcliicb orucrtcttbcrr DfiltlL'it:.r cttrtliicl)ctt oi,Jionbtcn in Jr't'ttpc[ 6ir:l-t\itliour.\rturittott rt'rtcbt bot. !crr Jrrrlrtttq ilr Iicic'nr 0iebäutrc tritbct cirr ictlöttcr tttit ü[rrutcrr qcir[ltttiirttcr'!ottltttt. e(iltq, qctclliitrct'lrciinDct iictt Dic olrcrr ic[)orr c|rrräl)lrtc rron icrt Jurcirlcrr r:itrc:;11roi;crr Sciltcttbottulr':r ulllr0uftc (t'rtottr bcr'\ittttl1tio, Ocut 6tcitt rr0r!lcloqclt iit fit 0'rtottc Dcr Urtctitt, citt':t :)it1tttpilc, tttts Dcr*cn Qrrcilc rror Dcr'$orttr Oopr'rro;u:)iorrr Dic'l\ritalirrtrcn il;r'rrr lt\rriier trcDori itiliipitttt. !cr licqcttDcu GLtrrIitr'iniittrrr'fcl Urtt'r'io, ioriric Dcr' 0)fr)ttc ictbit, tottttttt t'tl:; Dcrn iiiDiiitlitllitcrr 0etptrtrft Dr'i' (\'rrrltr'rri, oui $crrrurirf uttq lrcrcdlrctc !\cücrrtri ntl ,]rr

uirl

t'irrt'


ffi端[,", 端a,4 端un

,,ffi;rlryu, {,ahsortun" mit

s p,.01$,fte\il0*

?,n0

"i,u* W\/i$apl."

Eerfofit unb gebrudt uon

$ermann ntiemig, Dronienb sum/ ?Inbclt.


Infrüriften nus Oem lüotfaat 0et Eü,tolfer: ttie

id;ön,

o

Oiott,

menn fie bein

ift

beine

8i{t

$elt

gemcdlt.

ttmfliefit!

Sbr feblt's on Ongeln nur ttnb nidlt on bof |ie fein $immel iit.

$ro{t,

fie glön3t oudl für bie Sugenb nur, ber UniÜulb ift fie id;ön. Umfonft idlliidt fidl mit $imnr':ln bie ilotur

Sebod;

iür llugen, bie nid;t ie[1'n'

* mirb oetfengt unb ftirbt, nuf bie bos Softer tritt! Oie gon3e $tcdlt bet bliill'nben $tut uetbirbt

!lc[1, iebe Elume

fd;oot3 untet ieinem 6d1ritt. llllmöd;tiger! ilcfi midl, öer Sclltleit treu,

Ol

nrein $er3 bet ilnid1ulb oei!'n. Ocnn, bcnn ,rnitb mit bie Slotut fifets neu

unb emig reiSenb fein!

llus bem Eu$: ,,Eeriud;e mit 6ott 3tt

teben"

uon Submig $eröinonb $ubet'


Oos Sörli$er Grllofi oon

Ocr ltiijtlilicr 0jortt'n Dori

bu

in iciucr

Gcciciic aus gcielcn

Uigcnort nictlt urrglic!cn rucrbr'u rttit

cnDcrcn ctlortcuid)iipfu11qc11, trr,rn Dcticu jcbc illi-cu cigc'ut'n ObLiraftcr 1:i1tt uub illi-c bc= ionbcrcn :)ici;c !ubcn urng. g0n5irltci ;.11., for in ir.irrct ittrrlcu grtrblirrigcn (\-)citilltung

ou öic $cit bcr- plcuiiiid;cn (t'rlcrrabicr: clinrrcrt, iit cinc (tinttcnicilöpiun11 iu frnn. ;öiiidlcttt 6titc, Dct itt lliiit'lili nii[1t ouilrf'cciicri iit. Ocr 6cc rtrit itin,:n ttnrt'rtcltttäiiitlctt llfcrn, icittcrr lt\icicuilärlttu unb iruct;tbr.rrcn $clDrlu, i:tlrit irrrrnr- Dcr ictnc lliolb, cllcs ruur-fc tnit cittbc;oEcti iu Dcu:linbtttcn ln !lnlogc uui'),0bü011[ jcir-':; fiir iictl irr lcirrcr: turipr-iinglictlcti iiotiirtidtf cit crlloltcu 1;lictr, bcnnodl ilr ciu:ru llrictlloiicncn 0lnnicrr ucrtittt. $iir-it $rrtn; uetnbic[)r'tttc cl, bcr:]iotur (\'rciunlf rniutrrri irub iic itr itnrtc S,,rrntcn citt;uiuättgcrr. Oic Ilclicnbc lnlb filL'qcubc,r:orrb br:c L)i:nicl)cn ioiltc rrur iibcroll ba,iu bcitrngcrr, bic 6d]öullcit bcr-:liotur.- Ilcrrru:i,jlrfcbrcn uul io cntitsnlcu. angclclnt trtr bic cttgliidlc (\inl'tcnf rnrit, Ii: ciulclucu tcilt 'bc:: lt\ijltillcr !iiiitgortr:ur;. 0;irt lartttottiic{1cs Jncinnnbtlrtrciicu rrou:liLttrrr rrub Sirruit, $rllobcn!cit urrb tr.rruclltr,-.r

0iroi;;iiSigfcit uctlcifctr bcttt (\ioltcn icitrcn citlcucn O[1'ri-ottcr, ir:iutbticll lir:blic{1c tr\ctrticn, cutsl.tcbclltttc li\oiicritädtctl, 0llurutiqc t\irttncnnulLrltcrr rrnD icl)öuc .(iuuitbarrtcu bictcrt rcidllicl; llbruccl;ilttng. Urrt;iictlrb iinb cirrc i1r'Lriic ltn;Lilll r-lirr,:l Snrrbicllriiis= 6lcncricu urrb bic rrit'lcu $crniiCltcn. Us trlcibt iirlt rilcictl, ub luilu (ilr $rii; gcllt, orler ob lrtott iictl tnit bcr (t'roulcl brrrctl bic ![nllgcrr ioltrtu läitt, orri irrit jcbcut 6clpiti Itictcn iic! bci bcnr :)iunbg,nttgy iunttcr tui:fcr uclrc tlilbcr- bar', Dir rotrr üioii,:r aus gcicbcn, oit nod; cinctt bcionücrcu:)ici; Iln[rcn r:ub lrci cnrpiinbiourcu Jicnict)cll 1ul= ucrgciltidle Oinbriicfcl.nrslö icrr.


SIid cuf bie [Bolfs.tsrüde unb bic Scclcubcnföl1rc oon Yteumctfs=(9nrter aus

9er

$lora=Sempcl

0irr bciorrbcr:' rci;uollcr tcil (\itrrtcrr:;

iit ncc!

Ifi{}{)

bcg

Ilicr ocir{piicn

urorbcn, rrcrltuubcrr tttit Dcrn tjlunrctt'

Illcotc'r .\ricr [)ubcn bie lilttntcn, Dic nttttr ;ur-

jcit bcr $iiritctt $rorrl

bcionbcrs

boclt idtä1ttc, cinc licbt'rtollc $ilctt:. itiiifn ,r"irrrrhrrr (\:ir .l\oirrlr llininr 1 r l.r!., 1to

r tc n f ii n itl

c

ri icl1

ttc Dc

tttiotttc

tt ![ ltittltc

iit ittrcr 6citönltcit btrl[rcr irtrruer

bc=

ionbcrs tofprcnD, ;tttnoI bcr tilrnttcn= iclprrutt bcr lo!rcs;':it cutiprcc!cttD iururcr' ruicbcr ausgeucdlictt uitD.

-tn *

u


Oic Soufleou=Snlel Jiorriicttttl=liui:,,Jutiict ;ttr .1. l. :)iotrrl l" tlattc trcirrt $iititctr $rottl lcblnitcn {t\iDcrbull gciunDctt, De'c= lloib iclttc cr ibttt 1-)icl'cittctt (\')cbtllf= itcirr, rroctt bcrn ÜolbilD, brts iicl) ittl rrorr Ulttrcttontri[1c bciittbct.

$nrt

$as '.9otifdlc $aus ::tirbcrr bctn Stl0iii i:;luu5 iotltc itt iiciclr d\otturclt ttrtct) bic $orttlt'tt= ici;lrtrlttit b::; llotiidlct 6tits ittt iLiijlliltcr 0i1r'tcn citrc it\ic'Dctgotrc iirrlcn. Ot,:; tt'rotiicllc -Dtruc cnthält ci tt

r

u trt

iiltct

ia tt tlrcid)c

(t'rt'rttiilbciulttlttlttnll

r''utirllcr- ttttD nic')crlän)iic0cr .tliciitcr rntD u. o. orrc[1 gi11s frlitbar: €r:uirttltittt.l oltcr 6d1ruci;cl' (lilos= rurolcrcicn. Oic Stlrtetrcittuid)ttttlq bcs -!itruicri, itt öctl $ilrit $ron; ltcurollnt fpt, iit in ucugotiidlcnt 6til gclloltctt.


gic

Steppen=tsr端dc

qm flcinen Sallodl in rciSroller Umgebung

9os $ontfeon licfi bcr $iirit iur 6titc bcs $ontflcon ;u :)ionr onr gr0llcll itkrll=!od1 iibcr lcnr Otbrnoll cr*bcrttcu. lln icirtctu r0t:il.)trritrirlr iit bnr (tltbiiubc, i11 Dciicm Jnncrcn [ic! ttictc otttifc 5ittnit= urclf lrcfittDcn, ic!on Drrll mcitent

c

.1lr crtcnucn.


Our{blid ocm €tbootl über bie 6ol0ene ?3ofe linueg 3ur SitSe Oer Eenustempel

iit cin uicliocl; flcruortrctcnbcr icllöucr tiicfprrnft irrr lförlillcr (rlnrtcn. 3u

cDlcr ontifcn licruuciic ctllelrt iicll bcr_ €öulcntcnrp:l nrit icinem uon griirrcr

$otino iibcrloqcncur .(iupicrbac{r norü iiber ber Ormnrfronc bcc CIb=

11',-.d1

mttUeg.


Ulid nuf bcn t9ifcnfnrt

@n

Lär1u, Wä,',$

sc.'"s

tllbrunll fiilltt' rrLrriibcr oiuc Sonbitrrrfir:, bic unl itolicrriictlctt t{ltrcltl[10tr" i'rutttit t'irt;rtur !ottD' ituticliictlcs ttttr toiictt. bcpitorr;c1 tpttc giirit grtr';_rttit'O;lr.;ii.; t\ortuc'rtc'ti (\')crtcrl:1 bcii'Dlidtc* t:iI Ic:; Äu tcr)ollc*, ;,;J-;..;i t' üic1cr' icttoitgbitD 'irii;;rJü;tcri' ttcitrt'tt 5ättntcrt' bic ttritg[{c bct iibcr= bcrr ltci 11n0. riiltcrrui',iJ il; ttrclbcn.ttrttiltclt' ttrlllult Do5 i'igcnortiilc lcrnbictlnits= itänbigcn cltctl trctt arrlltl''itull;i nicl1t uricbc'* troll ;ttr (\icltltnil' *oci1 otlctDiirgs i,,ifl ttiutttrt' gc= '"' ,r"c,lcrrutilrtig "i;,;";i,iirri'lti,*r.,"-,.tr. ntt, (r)oitborr5 ;rtttt 6tcitt ici,,cn,!1,.ion3 iit' acicgt tucictrtlicllc btt:, iirrgang:i Otcin"iii,j, iibcr bcn icllon {ougc' nir trugcgcbcncr.r.$rtrrftc: 'u' aus bciucllcrr ruir trir nocllitctlcrrb l\orr bicr (1:])' bctt tl\qll (liicrnc üriictc (11)) 6onncntrriittc (2?) - +\turtl::n (2-t)' (10), 5\cttcIbriictc (11), !uiicrrtliPpc ::)-)iouuur.,,i 1iz;, ücnustcurpc[ crtloug (17;, :)r'cttc (\i0tii.lt)cs \ious (lti), !irllpflüurn glortrtcur't[ '1:ri1, 'rnr 19;, -liorri;ottrui,r.ll,t. (2]), (:i1) lLrrrr:;cttliittc (1s).-.tr]iit.!:t ilurt:;iä11r-c ti.it,t, trriicfc (2(i), e,bn,i,r,,riciil, ilttlrtgctt Dic lr1tr !'\citc.(;-r)' bcr: Tt't*pcI ftru' urtrir iic! Dorur llric'iciicl tciicrr ntrrl) .Drttt (1, 2, :l rrtrD -t) trcii,..bc'.' ltur tt\niic'6ü1dic5 bciuc{1crr, bic iic{t ir Dr,.ii;;;'l,"tlrrl.,o bcr lrciicr tro16ci, bc'r il\ctl trtti bar bottc ltfcr bitt C(:tiiit.r lo'rr,-(iiii ;utiictgcf;c.b liit;rt bicics tcitrc:rutctl:i nttitrcllgcttbctt in ilicl;t1ug oul Dclr *;J.iti;,t, bcr Dct !lttsgoltgsptttltt lrittltttt' !trrip'-uc.[1 iu ,rfunlgons* tuot, bcr ctu'n cin 6tttltlc Scit


ffi,ol'u, Vta"Iscr's üa'l, ür,%ärht1u, ffio,tun Lront

$iir

6"ft$,at ,,$i,,, $,.i,.,"

Dctt llrofiq1l iiunDqung bcttötigt uror.r ctruo

cus

2 tti.: :i

Otrrnbcrr $lit.

Os märc itt qlsic{).r' !l\ciic utit bc'ur ücirrd) lcs 6te'irrs ;rr bcginrrcn, uric ltercits ncbcnitc.l;cnb in turlcrr $iigcn augcgcbcn mrrrDc.

bos

Ocn !l\l{t 0p1 (\ic011!s=$orroI cntlnng ,rcllcnb, crrcid)t utcn bic ciicrrrc üriirfc tbcruic'llriictc t.!cnunrrt, ruciI iic cirrcr in Srrrrbr,rn iibcr bic tbrrlic iiillrcnDcrr tiriittc ällrrticll iit. Oicic üriictc iitrcridrcitcnr\ iiitlrt [cr ücg turr trubtrcu llic.- ur:itl.;tt bcr rtrtt[citilt obgcbilbctcrr 6ountubtiicfc (27), Dic oudl ltirrnic{t.tiriicfc. gcuonnt trirD. (11)),0uct)

Jicdytcr -t:onb

iit ctri cittcr fl:tucn iut lliall.!oci) trclcgcucrr 3rricl ciu'Jlirrnr.=

rttnq:ritcin, -!icrbcr gcruibnrct, ouilrcitcllt, Dic 3rricl

iit

bcurilriotqc -!-rcrbr:r=3nicl

bc,

tur'rrtnt morbclr.

Ocrrr llicg roeitcr iolgcrrb iit bolb [cs $ontflcon (1:]) rlri.id)t. lrrr .1'ri1tcr" gruttö 3ci1tt iidl jclit tot itoticrtiidlc toucruflorrs, ciu (ticicl)cnf, nrit bcut bcr'-yicr;og Oarl !lrtgttit uott llicittror bcn $iilitcn $rnrr; i. 3t. rccltt c.rircut l;ot. 1l\citcr 0011, illl ltloilcr ruirü bic !lrrrolicttqrottc (l*) iirlltbor, Dir iicll orrf cinr.r fltint'rr 3n[cl crhctrt. t\otu $ontbcrrll olr5 [rlcibcn ruir cui öcnr Utirmo[. Dct cincn icltijrrcu {jlid, lirrfs iibcr bcu lL\ijrliltct (rjortcn, rccllts iihu i)ic ucitt,u Ottrruicicn bis lrrut icrntrr iLiolbc Din bictct.

Ocrtt critctt, lirtf ItttlQctt

n'il

t

uticbcr-

in

bcn $trrt binciniiif rcrrDcn lt\c0c folqcnb, Qc=

otn Oorttcttottslicbcr trr,rriibcrqcllcrrD iitrcr bic ic{IDinu11c,,tr,'ll1.iids (20) ;rrur

ilieibcnbcqcr, hciud;crr fcg !L\ttr,lclbottg (ls) uuD ltcnicitcu nrcitcl icllrcitcrrD uiclcrr iöönln !crrDiclpit:;bilDcr, lic iiclt oui Dic[cur f urlcn liuubq0u{l biL.tcu.

Dir

Oic lttttttiül1rc, bcrctt ilntc'.lcltc[Ic iict; bci Dcr iiodlbilbunlr Dcr,,ücrrus orts bcnr tjoDc" bciittbct, lrcttttl]cu urir ttiil)t, iorrlern iolccrr Dcrrr i!\ctt, bc'c iDcitcr (lti :lL\oiicr rntlLtrul lättit, ;ttriid ;ur idlnriururcu)cu liriictc.

eidl cturtrs linfr llriltcuü, ctrcidlcu urir 1pir5.rr',n [crr Otlrurrrtl, oui bcnr urir ;rur J.)ionrrrncut (12) gclrrrrllcn. ecrrr lt\ntl nrcitcr iotqcnD, lrictct [iclt iitrcr Dic (fiollcuc llruc I)inLtctl cinc bcr

attdl trolr\

id1önitcn 6icltt,:rr orri 0i,,. Siirdyc.

üon Dct'ltrttc I)ciitt c!.i, b0. iic orrgcitlidl ,jlull (\')ci)äcl)tui:' cincr totgcboucnru $t'iu;cifirr tnrigcitctlt ici,,,fic, als iic lt:; !icllt bct ll\clt crtrlidt [1üttc, uur bcn cirtliqcn 1!\uuiü ocüuiicrt lytrlrc, on icn:r 6tctlc bctrr.nbcrr 1u iciu".


$oei gern befu{te l0gllif{e Dtte

Sie boüe Srüde

?lui bcm llioll meitcri$rcitcnb, gcluttgctr mir binncn ftt16crlt ,3tt citrctlt i$öncn lntifen 6öulen=Scrnpel (11), in bcnt iicll bns mcitlin Icucltcnlc 6tnnbbilb ber bcfinblidlttl nrcbicciic{1c1 t\enus befinbct. !luf einer flcincn rror Icm t\cnttst:nlpcI beu t}c= treppc gclcugt urcn iu cinc intcteiiotttc oltottc, l-toc{) bercn ourc{)icltr-citctt on Dcn iuilcr bas ,,$ri:bensttrl", cin ticf licgcnbcr 0itunb oltfninttrt, bct ottcll blrrd; eritrncrt, 6d1:nci; 6äclliiicllcn bcr in bcn ,,Sulitoll" ,lltterualbet 0irttnb" ttnb bic

iln

om gegeniiberlicgcnbcn (tnbc ber Gcttlucltt bcgrcnScnbc !oclrrrgcnbe Srtifcntlippc.

bcr 6tellc, mo bic $otgt nron bcnt lliall rrocl; tucitct, io crrlic{;t llltlll ol1 6tro$e noc{; (losmig iibcr il;n linmcgfiiltt, bcn norlncitlid;ur ocfpurrft u\11 Qlortcn= llnlogc, Das GtolDcrtgrnb.

rt' cin Robirtctt Oic !uiienf lippc iit bcitcigLut, in illrcrl $uncrtt befirrbct iidl u' tttit cincr Jtactltritbung Dcr "I\ltttts ittt:|oic"'

J;lon ftrnn bos $ricbcrrstcrl rrcrlqäcu, inbcut mqtr bct.t lt\oll iibcticllreitct; eigcnartigcr iit nber fcr untcritbiicl;c !llrsgono, Dcr itr cincll itintnltttrgsrrollctl ,,t\ol' Dcttr, :inenr tiu!cii! gcgcniibet, boi,, unb bonn ill bns ,,!t[crf;eiligitc" fiitltt, in Smei 6ptiic{;e llnuctcrs cttti rtns cinmitfen:


5ic

Icrtttctt:

,,eu uur 6tillc tonnit utir 1.p01:

gcbctt,

tllir tcirt ücrtrtitttcr giirt,

6cltritqcfiilll ttnb ttettc:, !c[rctt .ut0 (\)ciiibl, boß 0rott uticlt ticbt!" ,,Q:inicrtrfr:it unD

6tillc fiillten ;u (i0tt

l!\ic,c.,r,,,,,..,':;::'::":::l;,:":il':1,il:: :,,

bic a'i i,,,rcrc .c= bcs grc' ber,,UiniicDclci ltoc[1 llntogc, ituttctt Icltorrliclttcit obgcitinrnrtc 0:rrgc Dicit'r nritcrr", bic cur lL\oiicr Ii:1tt, cincn trriurlt trb, trtn Dotrtl iibcr Dic Siettcnbriictc (2-t) I)irrrucrt bos onbcrc

lticr;u

crrcicllctt.

,,$toro=tcnrpcl (1)) rnit bctrr tllunrt'tt'tbecrtt'r ttttD Dcrrr liuf:: icitf ärts Dtrrron oclcllcnrn $nltticttllrtiu trur lttl5, (Ill Dctr bic 5;o[1türtncrli (ä) urrrrrittclbtrr uttQrt'u;t.

llt*

1äd)itr:s

$iei ticgt

bc'L-

:'licictlcr tiluutcuicllurirt{ cr-ircut bicr- üos 1lrt11c, los in f u $crtlc ttut Gttbe ciucs bluutctrqcict)tliirftcrt llicg:g fos (b0tiicllc liotrri rutr[1t-ttittrnlt, Das ruir blrrcll llbcr=

Drr .iorn;ccttnbriictc 121), t\ic iibcr bcn tiioliftrnol iii!rt, crrcidlctt. !lur (r'rotiicticu -!'trirrs, (1(i) bciucllcn urir bcn üurgltof rlit ieinerrl Littctt Ürttttttctr rurrb inrrrr bic tliiitc üLitcr ärou,l, bcur 6cl1ö1:i:r fc5 (\')0rtcns, lic bicr otn Srbgc[c11011 irr cilcr 1rcöfi1ctcn .!1aUc itufit{rllunq qcirtnDcu I1tt. Oirt id1örrsr $crnblitt iibcr Dcn 6cc bin, bcr Dctt f;iiritcrl oit t'riutut t;ct, lrictct iicll ur'rrt Dicicr 6ttllc otts' lltl [0s (rlcbüirbe [lr.ruurgc[1cnD, iotgcn rui.- bcrnrr Dcnr 1l\oll, r:c!ts tuciter 0chcltf, uorlrci orr Dcu jirrbcitätte, oic [1ic.- intrritt:n icincs 1l\crfcs bcr.!'roigärtttcr (itrrtctr 1;enontrt urtrbr. lt\citcr6c{1oct1 qciunDcn [tit, rroc[1 bcru ticier tcit oud) 6d]oi!s ic{rr*citcnD lrriicu rrir bic urcilic obcr 6tuicn'tlriittc (22) lirrfs Iicg:rr ttr.tb gcltlngctt itr r:incn flcincn puitr, iu btut unE cin 6tonilbitb ücr Oionc crircttt, bolt\ borouf itoiictt Lrit oui lcn iollcrronutcn l$rrluunil.-.='llltor rrrit bcr lniclriit: ,,tlittnbcrt'r, ac{1tc litttttt rrnD 5irruit rrub ic[1onc ifrc ill:rfc!" tluci1 tic niicllitc, lie llcrrc t]riic{c (26) iibcric{pctttn r,ir llid)t, ioufciu niillcru rurs bcr Jiiitticitc Dcs !i9urp!äunrs ntit bcttt lllcinbcltt, Dcr rirri fcincr' -1iiil;c cinc !aubc trä1tt. Ocr ict)önc !lrrgblict, bcu nrrtu rron llicr atts gctlcfictt torru, lol;nt cs, Dcrr -liiigt'[ [linorri ;u 3cl1:n, uobci utcu ou Dcr lhtr{lbilbung ciucs 6ct;oclltcl rroriibcr foururt, ttus bcrn cin in oltcr: trcd;t gcflciDctcr tluqlllcun ouiitcigt. ict)r-citcrr

tlcnrcrtcnsurcrt iit nic ruc[1r irls Ilunbcrt ]a!rc altc cftoroftuiitiicftc glotone, lcr-cu rccit ousgclolcnc liitc icit brrs ll\o.äcr hcrlillren. Ocr tloutn, Dcr bern $iiritctt bcionDcrs urutrro[1 rLrir, utcil cs Iic ciuliglc iur 0iartcu bciinDlidle ccltc $lrrtonr


$oei Eouten, bie im 3nnern oiele antile 9unitoette ent!olten

Eorbercniigt bes Gdtloffes

9os $ontfecn

itt Oulogrtr ouilte;oQcncu !lrtcn iit, uurbc bolb noc{1 ieincr !lnpilcu;un.c1 bas -90{ru0äcr bcr (llbc [enrustrcipiilt unb iortgeidlmenunt. Ou ,$iirit bc' gotr iicl1 iur .qog11 ielbit ouf bic 6uc11e uub uor locllcrircut, tils cr bos tläuurc{;cn, rnt' $cit beg ücrtitrg int lßuficr trcibcni, noc! oufiinbcu fonttte. t\onr ltDurpbäuur urenbur Dir rms ouf citrcur bcr uiclcn ll\cqe, uon bcncn lcbs icirrt'cillctrctt Jtci;c bot, micbcr bctn ($otiicl)en t)cuic;u, utrs ctirettcnr\ ot.t tcur !lublict Dcr: rrit'lcn idyönt'n, rr. ;. t. audl icltcttcu (Eletnplorc irlrnbtönbiiclct liabctbäuurc, Jcbcrn uim., bie bcr $iirit l;icu onpiltrn;en [ie[i. eonll iibsrqttcren tuir obcnnals Dcu llioliltono[, irr bcm mir utrs ber icl1öncn 6iÜten ir].tlctl, bic iid; rtott Dcr onicfcincnb ous Dcnr 0jortcn [linousfii!rcnbcn lt\otiEbriictc (28) ous bietett. 3tt tur;cr gnticrllung beiinbct iidl crbcr id;on ruicbcr cint $ö[1tc, bic trns liniibcrtrringt ;rr :)ioicninicl uub ciue ;mcitc, bic unc iu 9teumods=(9orten lonbet, ber benottttt iit urit beur Jtornetr bcs (r'rärtnus, ber iur ltufttcrgc bcs $iiritcn nod; 176tt bicicn tcil

ttct:ctt Dcn bur.*d;

bcs (\')artcns geic{pifcn l;ot. Ourd,1 bic llrrlagcn mit rrielcn ieltcttcn tläurlcn unb f c{)önen 6trou{mcrf iiibruritliclen 6ceipi!1c bes ictt.-citcnD, näl1crn u:ir tutg f er Jiouäcart=Jtticl crr (\'rortcrr:i, lnu olls bicier !iiclytung Dcn ltrgortcn 1u betrctcn, Dcr einc !lllcgorie bes

icr

rurcnicflidlcn tcbcrt:r loritctlt.


t ,

'llttionos ncl;tttcu tttt:; bic lictrlictlcn it\r'!tr. Dcr StinDtlcit rrui, iic iiillrcn in Dttr !abr['iut[1, c'irr lirrrrbtcil, iciicrr:]iiidtcu iiit bic liiiit:rr 0'rc[1crt:r lutf gor)ot0r:i ttcitittttttt iirtf. Utt,.lrt'trrct'bt'u bic tlcururrDt'rrt'n {ticltc, Iic rrorr [1icr ous t1e'Icu rrub Itltr ttb ltllb itt tttrtI cittc ircrrrtltitllc ![rr::iicl)t bictrrr. Uiniqc ]uidlriitrn ul0C)ll bcll üli'ttDcrr:t'ou Dt'rr ctttid)cibcrrIcrr Otr:llcl 0rrillicrtioln, Dn[i cr bcu lid,)tiqcrr !t\ctl ,irr iiult rr, iid; ttcnriillcrr urui, rrrrf üc.ur illrr Dr'rrrrr trut OrrDe rin:s Drrtrtlcu (trcn11c:; iic €ttitrrc fcr.:trcrrrt:; lLirrrin rrrit Ig1.(\iq11.-: uorr fcln cutltcgrulcrrd)tct. ecr !$cA iiillrt icboc0 rrict;t urcitcr, bos tritD, Dn5 riu:; rtnloq, [1nt ilic Crtrrttttttultcrr gctürricl)t; citt (tiittci',luriutlt;rrl llttrtrllr'. iiricll urcttig-'u 6cltrittcn rrbt'r'rtctut-rbrt uioir rcclltl cinttt lltt::qnu11, i',cr;rnrr rtlr)iiuttr, Dr:rrr 0rciitDc Dcr Gcli,.lt:u iii11rt, Do:; lnnll 11ulr, o[lrrc cut' tüuicllt ;rr nrcrDcrr, cr-r'ciil)cn t0lllt. ,l$crrrr rniin iicl) ttrrdt 6iiDrn,irr nicnlct, io clrcidlt rurtn berr Uiiclttnrt (7) iu Dtrrr citrc ctl)nolottiiri)c 6rrttttttlrriril rrrrt:r'Qctrt'ocltt iit, iic Dic:)iotrrt-ioritllcr'ßolitcr rrr.ru ibtcl lt\clturrricqclrrrrQ rrrit 0oof utitctcltlodlt bnltlu. Uin [;ol1cr lcrrhcnqong idtlicitt iiclt icituriilt.-; rirr, rrttb rlcitoltct cincrr licltlict)crr lirrrrDtttid iib:r Dic rrr.rr-ttc, lr,qtrtrrr:lt\icicn nncll ilcrrr !r'cl)[tctq rruD bcur l\cltirr0, cincrn it\ollurnc[)bnuic, far ltiu; iur.!rirrtcltlrrrttbr'rtrr f,r'ttt iclttcn !t\all Dcl oltrc ticqt.

li\ir

nrclrl,l

liclrriliitt !ci'

u llll!-, rlul f cu tccinrrbcrriührc ,iu, llul ,ilr

(\'rortcrrg

bcttt

cigc'ntlic[1ctt

;rr rlclnn{cn, bclll

6r{1lo[

nii

bcin Groucu gnufc unb bct Sirilc.

O,l:;6cttloß ttrtttbc u0tt bt'ut $r'crruD urrD llnrrrrr,.'iitct'bcr; t\rtcr5 $foud, !i1. rron t f i, irr c[[crn tlaiiiicttcn üorritit crrict)tt't utrD l77l] ciuqcncibt. 3rr icirtt't'ilrt:;icl)uriictrrtrtt iiuD;olltrtidlr urtrtrrollc 5lutritrue.r'fc, Dtrrrrut,-.r uictr ontifc 6tiiifc trcrttrtrtDt't. eic Oittlictltrrrrtl iit iur 0iroitcn utrf (\'rtru;r.rr rturrcr.äur)crt tr[laltcrr ltclrticbcn.

o'r I

ttt 0 rr ll'-i D o

iicil)t:; u0lll 6cltlott licqt bcr J.linlitrtll (+), trl bcn iictl ilcr 6orlutcrprot unicllliclit. Llttt Dicic:;0rcbiirr[: f)cuirtr'-lcbcttf, tlclrtrr{cu ruil nrri ilcn cfcrnoligcn $ricDIloi, Dcäcu Itbldytrrii nndi ilct'6trrDticitc;rr, Dic in fcrr 3obrcu lti0{ tri:.; lfiOt) irr rrcrrqotiictlcnr 6tit crltotttc titrttitcirrtircl)c (2) triltct, Lnü[lrctti t,\tr:; l7fil] crboutc (\irtrrrc -!'rtrrrs (ii) trcu uorr tticlcn '}\iortctr ltclcbtctr Sricbboi troc[1 6iifcu bcgicrr;t. llntcr cirrcr groi;crr Srout'r=

Iciittilct iidl citt idliitrcl rtuillotiitllr:r ijlrruucrr, icurcr.crblidt nron iuruittctr bcs $lolicc' cirrcn ttroijcrt 6tcirrior-fopl1trg, iu Icrrr i.,]t. $iirit $ran; Dic trci bcr:)icu11t. ttri'i|,c

itnltttrtq l,c:: Siircll[loit's qcitttrDcttcu (tjcbciur Dcr'[1icr cilitlrtrls $citrrttctcu bciicl;cn licli,.

ikidl Dcttr $cirrd) üicic:; ititnttruu{l:irrollcu $ricDI;oic:; rircltbul uir rrrrs uricbcr trctn Sctltoiic;u unb trt'r-[ättrttctt uiclyt, bcn gloi;cn (iirrtttoborrur;rr bccc[1tcrr, Dcr rcrlltcr .\'lonD, icr 6d)utnlir:itc Drs 6orurrcrirrcrlcs qcqcrriitrct*, bicllt our lt\c0t itcl)t. lllcnbcn tltir tttt:; iotttt orrf ilcut triidlitctr !t\lrlc uod) rcdlt:;, io (tc[0n{cll nrir;rr bcur t'ritcn i\rrr= , Dtt:: bcr ,Tiirit l7{iJ llicl turr liiiirliltcr 6cc clridltcu ticii, bcur crrttliicl)cu 6iii, icr urit tirrtifcrr f;l'0(|rclltclt rrrrD ircur ürudlitiid ciuc:.; iracd)iicl1cn Jrrqc::; (cidlniictt iit. tlcrf


!$itlcrottfit'tt5ct;rrirl)i.citcrrD,ictlctlruitr.echtcrbatribctttt.ttrpclLc1$git0(51 llrttt:;iäl)rc lrtrb nrcitcr [litrtcll obcrlttol:; Dctt rurit bcr borrorlicgcnDcu llrtlcllcitct|: fcrllfcr:,,, ittrrrrlr rillt 6cc 6tcitt, bctr ul'n,ll Dt]11 [1icr. tirr:: arrf Dcrrr iogerrorintt.tr ,,[10[lctr cutlontl rucitcrltcllctrD, rn fiir,icitcr 3cit crrcictlt'

Sitrr;rrorDcrrriitllrrotr[licrntrl,bciorrIcrsUirtltlt,]slro[Ibot[tictcnbcll6tr:ilt arri bic Ootltättc ,,,it g.0i,.,.. !iir-id)bärtr.crr bc'ilon;tct $'ilurc! Äilllnbotri[lrcrLlllriaiilttrll:itrr0ttcICntl0l1(t-orrftiir.;citc.rtnbcngcrlc[i)rrritcll\ciic;ltttl llrrlltL.lils''trtt ltllicl'cr 1l\onDcutntl ;rtriitt' ,,:)icitourc'rt ;u.r Otciui' tcrrt iiitl.-t .-cctltcr ironD cirt

ffionbul-ffi,üfte, ba,l, Üu'- ffiä'ftgu' W"'1" glcinc (6onbc1=$a!rt:

(i.lorrDctittttiorl((;)-ü\oli:;btiittc(28)-.!lor.tritlLtctr[rrilcfc2l-I,l0llhict.ottg

(1)), iitrcr bic i\cttcntrriictc (2-t) ;ltr'!ottiictt= bic ßobIqüft: ttoctl bcrtt f;tolotcnrpcl L]ir'ttllttttcrrt (12)' ntt bcr ltcttctl t\t-iirtc ttippc (l{)), brut l.\cnrrstcürpcl (ll), tillD Dtnt

11ct1cn

12(i) l1rirD bos

bis Ilicr t\oot uricftr bcltitqcn, bos trott bcl. -iotltiudtrtbr-iictc

tccr*

11c'

iobrcniit,-tiiitt|trllr.tttltrlitlrrrlr[liirrrrl(17)rtrt|6cl1lrr1i(1)uortlci;trr(liorrbcIitcrtiott. uric obctr bcicllrir:bctt' :')iiictro:g tltrrll bcltt,,0'rLlitt)tllt5 ittur 6tcin" Gtofie

$o!tt:

(2(i). $ott L!it l'rci |cr ficirtcrr $,it)rt |ris ;ttt iicuctr t]r*iicfl 6oitttctt= Dct tttttcr urlD brtIr'1.) lclt 6OnltcntottoI bicr- ;ur icltlrrirrrurcrrDctr ütiidc 120) t'nt= [i)itrtrr'rn ttltD 6tcin (15) irliidc (27) rruü Dcr Tf;crilicbriidc (11)) llinbrtrct), ,itttil 6t'lin" obcr 'rbcr:)iiirtfctlrt lrrctrcr.;u fiui;;rir.iitt;rrllr nntlcactcltcllcll ,,(i0itb0ll5 Ältnl (t'ronDclitrttiott'

ecr.

11it'icl)c ']$c1.1

iibcr- bctl 6cc nLlctl bcr

{lei 0')cgcltirrittf tlt'rDctt

lic

$ct1rt:rl ouctl

itr

ttnrgctc!rtcr :)iiclltrrnrl brtr*ctlgciiiIrt'

6tttnbc' 5cr JJtinbcitPrci:; iiir cint' 0')0nDctiLrt)rt trrtrü3t 2,-10 lliorf ic {t) $fq'' $ci tncbr ul:' (i $rrllr'ttcitrtclllttcrtt uocrDctt fiir ictc $ei-fon r:rlloirctt' 6tuttb: bic uuD iiir.(\ittbct iiutci- ttl 3qbrcn 2t) $io. iiir Silcittc $c[)rt co' 1 6tttnbc' (t'rroiic $trbrt co. 2 OtunDcn r


ilur gefl. l0ear0tung ! Oit' lrr'i )r'rr rirr,irlnctr'l\rrrrurctfcn ttrit Dt'tr '.)lrrqtttrt rr irr.-, 1\lnrrc.-,,

ii[t1'1r'111

lllii'\ttrrl

Im

ill \il0nullcrtr orrrtriiil)r'tcn Joltlcrr itirrrrrrcrr It't irtii btt' :)iiicticitr' Dc'r llrrricitlntlci juur

ünutt

funnige, gul 0urrüliiftetr

(ltt)frr11)1 turrttrt'.

lfrem0en,Zirnmer

Jrrl Icit'illrltrr llir'rr1ir'r'rrrrq lirrtt'rr tnt bctt'lt\.'r'itlctr,irrrrtlt'rr irrr tt'r011('n rriclirrdt frirrirlirrqt', trrri ilr'rrt'rr irr urr'iiitr €chLiit t'r'liitttt'rrrbc Jlt(l{rt)crr iitrcl 1il'' lt\crllichtrrrrrl t1r'r:rorl)l iirrb.

Jrr t'irrurr :)irurbtlrrrrrl Drrrr:lt lic qf irrrrrir rrltrlnqc iirtb cturo f -* ll GtrruDerr ct iotirt'tlidt ; ititotlt iil 0ii irrnrli)Lrlh ticirr' 3rit niittt rrrijqtiLh, öic rrclirl)it'Icrrt'ri

-nttttrtlttrtqtrr

ilr

6rofi

e üttelltr0ofls'fi äume

lrciictttiltcrr.

Gintrittsqrlb uri1tr [rcitn l\cirrclr üci, (i.nr.tcrri, nicfit rrl;lhnr

llri ßiil)rilclD iirrü ,ilr

,irr11lcn

iirrf

[n fi1,0 lsls !

bcr:

€triiriiil.trc iiir. Lrcilc !itrcriolyr.tcrr l0 .Iicrrni(t ic'gcr.iou lioicrrirriclfiiltlc iiir lrciDc iibtfin[r11g11 l{)'}'icrrrritt jc {'rlion icclarrtr:rriiilllc iiir riur iitrclitrlrrt Itt -|,icrrrri$ ic i.r''Liorr llrrrt:;iiiht'c iiir.ciuc ii[rc1i(l1j.1 lt) gicrrrrilr jc.]r,r'iorr €orrrtncltrtltcrr lrrrrr |,r'ciir rron li {'icrrrri.n iirrD orri tcDcr ß.ihr.r r:rltiittlictt, iir: [rclcclltiltrn,irrr.:l\cnrrlirnle rr0ll

{

[rclicbirtcu Siihtrtr.

6tcitt tutDl\itloi-rrrutiltott iinD gliiiittct rron l{)-11)ltI;r, irrrü\iutcl qcicttloiicn! Uirrtritt: :irt 1i;.,,,,i,r. Otri' ']'antllcorr rrnü io:r J..)iorrrrntctrt iinb qciiiirr:t Drrll l0- ll) tItlr. li:; tt'rpfiill;1' ljrrrrr, iit qt'iiiirrct t)0n 1)- l2.ji0 uuI uon l-t-_ 17.:]0 lthr.. Uiutritt: :itt gictrrriti. Otr,.i -111pIi iit rrt'ijiinct D0n !t- 12.:i{) llbr urrb uou l{--17.:i0 ilttr. Q:irrtritt: ;-r{) {rictruig.

boppcltc'I.r'ciir: Gefcllfsaftcn uorr rrrinDcitcn:r 2() I\tliorrcrr,iolllcrr lyolbt'-grt'iiL'. - Gr{lülerfnrtcn toitcrr iibcuitU ir g,:r.ion Itt ttttD tlt'ltclt trtti]ct'Gotttttttrcrtb

Gin3clfü!rungen {\[t1'

rittcl)rrrittnq rrrril üorrrrtoq liir \titrDcr. itt'l\t'tltcittttrrl0r'urncllie rrcr', iouric iiir: JJiilitiir rrtrD ltr.trcitgDicrrit ot)rrc 0[)Lnoc.

mit fesnhnfisr CItlturhlung ürofirr [r0nttigPr üortsn fl rrlo,f0arfpla0 rrn0 ünragrn )F

für

lllereine,

8rüultn unü üelellfrbufto,fr

eifentrr

n0r0 uor0rriger lllrrftän0igung er0e

blir0 bernbgelcftfr

l0rni[e

* l{nr lllkifer,[rnpfthtun g nrir0

liiictt)r'rrrt rrl)llr' (!r'lrlltl)lri; icri .)\crioiicrr, n i ctt t qcitrrttct

I

Eebrfen

I

I


f0lnn 0er

6affhaut

ü[ütliür üartmt

Eussn$trtn CIeli0ü: f0. f0irl

il[ürli[ in flnbalt ilog, xxtr fllorft,ffirnruf ,53 llllcnige fiinuten uom l0ort unO oom 0o0n0of

* f,ngcne0mer f,ufent0o(t für 6ommerfrifültr unD ilourilten

0ss üous Oer gutrn

frürlte

üefuüm 6ir bie tanbfüaft, lirll mie ttiftorifrll beürutfame [ü0rtiürr üarttnfrlttipfung,

Die un6

in unueränDeter

6rlltinlldt mit il)rrn reiüen frunftfrtläten erlla(ten btieb.

(frflärungcn 3u bcn $af;lenotrgoben oui uotitellenbem $lone, bie uud.l bci bct Scfd;reibung bu $iif;rungen t\etmenbung geiunöelr lcrbcn. 1. Orllofi

2. .Qirrle ts. 0rroues -1. JJicrftoll

lous

5. tcurtrrel ber t\citc (i. (tronbclicr 7. Giicnlort

tt. Foigörtncrci

{). $Ioroternpcl

10. Suiicnflippe 11. ücnustcmpcl

12. l]ionuurcnt

1ii. fiantleon

14. llurolicngrottc 111.

0

ri

o lllliirtrtlrr liilrtt'{rett

6tein

16. 0iotiic0es $ctts

17. 18. 19. 20. 21. 22.

lt9mpföurn lliurdelbiitte Giierne $riide

2:).

$o!c Sriiüe

24. 20. 26, 27. 28. 29. 30.

Settcn=tsriiifc llgnes=Sriicfe

i31.

Gd;mirnnrenbe lSriidc $ornSaden=Sriicfc

Gtuien=Sriiifc

lleue tsriicfe Sonnen=Sriicfc $otfs=l3riiife

firin;eiiinncn=$riirf Oirolics ttaUocft

llntrfäln

ll2. :)iqti)ous

c


Der Wörlitzer Park