Page 1

Komishon Anti-Fluoride

Kerido suidadano i pueblo di Kòrsou: Komishon Anti-Fluoride kier hasi un yamada na tur habitantenan di bario di Wishi, Marchena i besindario pa akudí masal na un anochi informativo tokante Fluoride den nos awa di bebe. Bin skucha pakiko nos di Anti-Fluoride ta kontra pa depositá e venenu aki den awa ku tur su konsekuensianan pa bo salú. Komishon Anti-Fluoride kier boso sosten pa pidi e gobièrnu aki pa eliminá e maldita venenu aki for di nos awa di bebe pa bienestar di bo salú i salú di bo yunan. E venenu aki ta hasiendo daño na nos salú butando ku kada dia nos estado di salú ta deteriorá un poko mas. Bin skucha dikon nos tin asina tantu hende ta dialisá i ku problema di gastamentu di wesu (artrítis / artrósis), problema kardiovaskular (preshon haltu, mal sirkulashon), problema ku suku haltu (diabétis) i hopi malesa mas. Por hasi pregunta na ekspertonan presente ku si tin konosementu i hendenan na tinu ku por bisa eksaktamente sin bira rònt di palabra. Oradornan i miembronan di Komishon Anti-Fluoride ku lo ta presente: Sr. Ryan de Jongh Sra. Sonia de Lira Sra. Amanda Pang Sr. Edwin Francisca, instruktor di fitness profeshonal Fecha: Djaweps dia 6 di febrüari 2014 Ora: 6.30 di anochi te ku 9 or Sitio: Sentro di bario Wishi / Marchena den hanchi di misa di Wishi

BINI UNU BINI TUR I LAGA NOS BAN EXPRESA NOS MAL KONTENTU PROME KU BAKA HOGA NA POS.

Komishon anti fluoride lektura wishi marchena  
Komishon anti fluoride lektura wishi marchena