Page 1

23. feb 2012

IGNIZIONISSUES 41

Sådan får Danske Bank succes Af Christian Kaic

Danske Bank er under et massivt økonomisk pres. Banken har tidligere haft kriser, men det er første gang Danske Bank skal vende forretningen rundt på meget kort tid og Danske Bank skal tænke anderledes, for at genskabe den finansielle succes. Men hvilke beslutninger er det topchefen skal tage for, at gå fra krise til succes? I Ignizion har vi analyseret og udviklet en 10 punktsplan, hvordan Danske Bank får succes med, at opnå resultater, der sikrer kortsigtede indtægter, vækstmuligheder og en ny kundeorienteret kultur. Planen er to-delt, hvoraf de fem første initiativer har til hensigt, at reducere omkostningerne for Danske Bank her og nu og de fem andre initiativer har fokus på bankens fremadrettede vækstmuligheder og kultur. 1) Indledningsvist skal Danske Bank foretage frasalg af aktiviteter der ikke skaber vækst for banken fremadrettet og derfor ikke er strategiske områder. Datterselskabet Nordania Leasings primære aktiviteter er finansiering af biler, IT-udstyr og diverse produktionsudstyr. Et salg vil indbringe Danske Bank ca. 1 milliard kroner. 2) Danske Bank har en af de største driftsaftaler på! IT området En ! ! ! i Danmark. ! !

!

outsourcing af denne driftsaftale ville Danske Bank spare 800-1.200 millioner kroner om året i eksterne omkostninger. 3) Samtidigt vil det give en mulighed for, at slanke IT-organisationen i Danske Bank betydeligt. 4) Alle skal bidrage til, at Danske Bank igen bliver en solid forretning. Derfor bør Danske Bank midlertidigt fjerne de ansattes mulighed for, at få fordelagtige rentesatser på ind- og udlån. 5) For at Danske Bank bliver i stand til, at vurdere sin organisations evne til, at skabe resultater bør man foretage benchmarks og omkostningsanalyser af organisationen. Disse analyser viser forholdet mellem produktiviteten, investeringsniveauet og resultater de bidrages med. Disse analyser benchmarkes mod andre banker og børsnoterede selskaber for, at se om der skal investeres i højere produktivitet, udvikling eller afvikling. 6) Danske Bank bør købe Saxo Bank. Herved vil man få adgang til en global platform med kunder i hele verden. Samtidigt vil et køb af Saxo Bank bidrage med 1 milliard kroner om året i kassen. 7) Lave en kundeorienteret organisationsstruktur fx. en direktør for detailbanken, der er ansvarlig på tværs af forretningen uafhængigt af land. Det vil

forbedre analysegrundlaget, indsatser og løsninger 8) Danske Bank skal have fokus på produktudvikling og -forædling, fx. ved at varetage gældsrådgivning, konkursrådgivning og iværksætterrådgivning for virksomheder 9) Som udgangspunkt skal Danske Bank vende sin fokus rundt på kunderne. Det betyder, at Danske Bank skal tænke som et netværk og fungere som kundernes forlængede arm. Det vil betyde, at banken kan rådgive og hjælpe de kunder der fx. gerne vil eksportere til et specifikt land med konkrete kontakter i de lande hvor Danske Bank er repræsenteret 10) Udvikle en kundeorienteret kultur med fokus på, at skabe værdi for kunderne ved, at forstå kundernes udfordringer I Ignizion ved vi, hvor vigtigt det er, at opnå de bedste resultater, men det kræver at man får den bedste rådgivning. Nu er spørgsmålet hvad gør du ved det? Dine kommentarer, forslag og ideer er stadig velkomne på mail, sms eller vores BLOG. Og du,er velkommen til, at kontakte Christian Kaic på info@ignizion.dk eller telefon (+45) 20 99 39 99. Besøg os på: www.ignizion.dk,

© ignizion 2012- We love making companies more profitable

Saadan faar Danske Bank succes  

Danske Bank er under et massivtøkonomisk pres. Banken har tidligerehaft kriser, men det er første gangDanske Bank skal vende forretningenrun...

Saadan faar Danske Bank succes  

Danske Bank er under et massivtøkonomisk pres. Banken har tidligerehaft kriser, men det er første gangDanske Bank skal vende forretningenrun...

Advertisement