__MAIN_TEXT__

Page 1

Kartlegging av religionsutøvelse i Bergensskolene En undersøkelse gjort av Human-Etisk Forbund Hordaland

1

Profile for Human-Etisk Forbund

Kartlegging av religionsutøvelse i Bergensskolene  

Human-Etisk Forbund i Hordaland har over lang tid jobbet med å kartlegge praksisen for religionsutøvelse på grunnskolene i fylket. I denne r...

Kartlegging av religionsutøvelse i Bergensskolene  

Human-Etisk Forbund i Hordaland har over lang tid jobbet med å kartlegge praksisen for religionsutøvelse på grunnskolene i fylket. I denne r...

Advertisement