Page 1

BYGGBESLAG BALKSKOR

EG- PRODUKTDEKLARATION JOMA balksko typ Kombi och typ I, Balksko Special med utvändiga och invändiga flikar Gunnebo Industrier AB, Fastening Systems, försäkrar härmed att produkterna Joma balksko typ kombi 238, 260, 320, 380, 440 & 500 är i överensstämmelse med Direktiv 89/106/EEG och Direktiv 93/68/EEC. Gäller varumärkena Gunnebo Fastening och Christiania Spigerverk.

PRODUKTBESKRIVNING Balksko för anslutning av balkar i samma plan och vid anslutning mellan pelare och balk. Produkterna omfattas av följande godkännanden och kontroll: European technical Approval, Certificate ETA-08/0216 EG-intyg gällande tillverkningskontroll, Certifikat 0402-CPD-DC188012 ETAG No. 015, Three Dimensional Nailing Plates TILLVERKARE: Joma AB Målskog SE-335 91 Gnosjö Sverige ETA UTFÄRDARE: ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Danmark FPC UTFÄRDARE: SP Sveriges tekniska Forskningsinstitut Box 857 SE-501 15 Borås Sverige Anmält organ ID-nr.: 0402

Gunnebo 2013-01-14 Tel: (+46)490-300 00 Fax: (+46)490-233 00 E-mail: kundservice@gunnebofastening.com

Gunnebo Industrier AB Fastening Systems 590 93 Gunnebo Sverige

Certifikat nr: G 011 - 10 SE

G011-10Bjelkesko  
G011-10Bjelkesko  

http://burns.idium.net/spikerverket.no/filestore/Dokumentasjon/Beslag/G011-10Bjelkesko.pdf

Advertisement