Page 1

BESLAGSPIKER BESLAGSPIKER EL.FORZINKET ELFORZINKET // VARMGALVANISERT VARMGALVANISERT/ /AISI AISI 316/A4 316/A4

Dokument nr: CE 300147-A2 Normalt benyttet til bygg beslag for sammenføyning av ulike materialer til trevirke. Dimensjoner: El.forzinket: d 3,1-6 mm L 35-75 mm Varmgalvanisert/rustfritt stål AISI 316/A4: d 4 mm L 40-60 mm Materiale: El.forzinket/Varmgalvanisert: EN ISO 16120 Rustfritt stål AISI 316/A4: EN 10088. Karakteristiske Strekk styrke av tråd (fu) i henhold til EN 10218-1 El.forzinket/Varmgalvanisert: min. 650N/mm2 Rustfritt stål AISI 316/A4: min. 750/mm2 Behandling: El.forzinket: min. 12 alt. 20 µm Varmgalvanisert: min. 50 µm Rustfritt: Klimaklasse 3

DIMENSJONER ELFORZINKET Betegnelse 3,1x35

Nominell diameter d [mm] 3,1

3,1x40 3,4x60

3,4

3,7x40

3,7

3,7x50 3,8x32

3,8

4,0x31

4,0

Totallengde L [mm]

Kamgjenge

Hodediameter

Hodeareal Ah

lengde lg [mm]

dh [mm]

[mm²]

36,0

22,7

41,0

27,7

61,2

1,0

4,3

47,2

6,8

36,3

1,2

4,8

7,4

43,0

1,4

4,9

41,4

27,1

51,4

37,1

33,5

18,0

8,0

50,3

1,5

5,0

8,0

50,2

1,5

5,2

12,0

113,0

2,0

8,5

32,5

20,8 22,8

4,0x40

40,0

26,8

4,0x50

50,0

36,8

4,0x60

60,0

46,8

6,0

[mm]

29,2

36,5

6,0x60

Lengde spiss lp

6,1

4,0x35

4,0x75

Hodetykkelse t [mm]

75,0

61,8

62,0

43,5

VARMGALVANISERT Betegnelse 4,0x40

Nominell diameter d [mm] 4,0

Totallengde L [mm]

Kamgjenge

Hodediameter

Hodeareal Ah

lengde lg [mm]

dh [mm]

[mm²]

40,0

26,8

4,0x50

50,0

36,8

4,0x60

60,0

46,8

8,0

50,2

Hodetykkelse t [mm] 1,5

Lengde spiss lp [mm] 5,2

AISI 316/A4 Betegnelse 4,0x40

Nominell diameter d [mm] 4,0

Totallengde L [mm]

Kamgjenge

Hodediameter

Hodeareal Ah

lengde lg [mm]

dh [mm]

[mm²]

40,0

26,8

4,0x50

50,0

36,8

4,0x60

60,0

46,8

2011-11-24, Rev. 2012-06-11, Sida 1 av 5

8,0

50,2

Hodetykkelse t [mm] 1,5

Lengde spiss lp [mm] 5,2

Dokumentsnr: CE-300147-A2


BESLAGSPIKER ELFORZINKET / VARMGALVANISERT / AISI 316/A4

KARAKTERISTISK KAPASITET ELFÖRZINKAD Betegnelse

3,1x35

Nominell diameter d [mm] 3,1

Totallelngde L [mm] 36,0

3,1x40

Uttrekk fax,k [N/mm²]*

Gjenomdragning Flytmoment M Strekkbelastning y,k fhead,k [N/mm²] ftens,k [kN] [Nmm]

7,4

NPD**

3695

4,5

41,0

3,4x60

3,4

61,2

7,4

NPD**

4698

5,7

3,7x40

3,7

41,4

7,1

NPD**

5853

6,3

3,7x50

51,4

3,8x32

3,8

33,5

6,8

NPD**

6273

7,5

4,0x31

4,0

32,5

7,8

NPD**

7168

7,3

6,4

NPD**

20570

17,5

4,0x35

36,5

4,0x40

40,0

4,0x50

50,0

4,0x60

60,0

4,0x75

75,0

6,0x60

6,0

62,0

VARMFÖRZINKAD Betegnelse

4,0x40

Nominell diameter d [mm] 4,0

Totallelngde L [mm] 40,0

4,0x50

50,0

4,0x60

60,0

Uttrekk fax,k [N/mm²]* 7,8

Gjenomdragning Flytmoment M Strekkbelastning y,k fhead,k [N/mm²] ftens,k [kN] [Nmm] NPD**

7168

8,7

AISI 316/A4 Betegnelse

4,0x40

Nominell diameter d [mm] 4,0

Totallelngde L [mm] 40,0

4,0x50

50,0

4,0x60

60,0

Uttrekk fax,k [N/mm²]* 7,4

Gjenomdragning Flytmoment M Strekkbelastning y,k fhead,k [N/mm²] ftens,k [kN] [Nmm] NPD**

7168

9,0

* Uttrekks styrke fax, k er prøvd i tre med karakteristiske tetthet (ρk) 350 kg/m3 (C24). For beregninger med andre tømmer kvaliteter multipliseres fax, k med ρk/350. ** "No Performance declared"

2011-11-24, Rev. 2012-06-11, Sida 2 av 5

Dokumentsnr: CE-300147-A2


BESLAGSPIKER ELFORZINKET / VARMGALVANISERT / AISI 316/A4

DECLARATION OF CONFORMITY I overensstemmelse med kommisjonens beslutning 97/176/EC fra den 1997-02-17, angitt i Annex III på oppdrag for " Structural timber products and ancillaries " og rådsdirektiv 93/68/EEC fra 1993-07-22, erklærer produsent: Beslag spiker, elforzinket, diameter 3.1 opp til og med 6,0 mm, 1. Produkt i samsvar med no 14592: 2008 "Timber Structures – Doweltype fasteners – Requirements" 2. Opprinnelig type-testing utføres for å bekrefte materielle karakteristiske verdier gitt i tabell 1 i ZA-14592. Erklært informasjon er ledsaget av CE-merket på hver pakke og dette tekniske dokumentet. 3. Opprinnelig type tester er utført av DTI, Danish Teknologisk Institutt. ftens,k er rapportert i DK 432630-1, Taastrup, 2011-06-30. fax,k er rapportert i DK 432630-2, 2011-06-30. My,k er rapportert i DK 432630-3, 2011-06-30. fu,k er rapportert i DK-1302213, Århus, 2011-06-27. 4.

Disse produktene oppfyller kravene i vedlegg ZA i EN 14592

5.

Et FPC system er utarbeidet under ansvar av produsenten.

Elförzinkning min. 12 µm alt. 20 µm. Klimaklasse 2 Metode for å sertifisere samsvar med skruer i trekonstruksjoner er 3 Denne erklæringen gjelder før eventuell modifisering av produkter, råvarer eller produksjonsprosessen er utført, som endrer betydelig karakteristiske verdiene som er angitt. Gunnebo 2011-11-24, revidert 2012-06-11 Gunnebo Industrier AB Fastening Systems 590 93 Gunnebo Sverige

................................................................................. Head of Operation, Claes Arnesson

2011-11-24, Rev. 2012-06-11, Sida 3 av 5

Gunnebo Industries So.zp.o Fastening Systems UI. Olsztynska 30 11-130 ORNETA Polen

Dokumentsnr: CE-300147-A2


BESLAGSPIKER ELFORZINKET / VARMGALVANISERT / AISI 316/A4

DECLARATION OF CONFORMITY I overensstemmelse med kommisjonens beslutning 97/176/EC fra den 1997-02-17, angitt i Annex III på oppdrag for " Structural timber products and ancillaries " og rådsdirektiv 93/68/EEC fra 1993-07-22, erklærer produsent: Beslagspiker , Varm galvanisert, diameter 4,0 mm, 1. Produkt i samsvar med no 14592: 2008 "Timber Structures – Doweltype fasteners – Requirements" 2. Opprinnelig type-testing utføres for å bekrefte materielle karakteristiske verdier gitt i tabell 1 i ZA-14592. Erklært informasjon er ledsaget av CE-merket på hver pakke og dette tekniske dokumentet. 3. Opprinnelig type tester er utført av DTI, Danish Teknologisk Institutt. ftens,k er rapportert i DK 432630-1, Taastrup, 2011-06-30. fax,k er rapportert i DK 432630-2, 2011-06-30. My,k er rapportert i DK 432630-3, 2011-06-30. fu,k er rapportert i DK-1302213, Århus, 2011-06-27. 4.

Disse produktene oppfyller kravene i vedlegg ZA i EN 14592

5.

Et FPC system er utarbeidet under ansvar av produsenten.

Varm galvanisert min. 50 µm. Klimaklasse 3 Metode for å sertifisere samsvar med skruer i trekonstruksjoner er 3 Denne erklæringen gjelder før eventuell modifisering av produkter, råvarer eller produksjonsprosessen er utført, som endrer betydelig karakteristiske verdiene som er angitt. Gunnebo 2011-11-24, revidert 2012-06-11 Gunnebo Industrier AB Fastening Systems 590 93 Gunnebo Sverige

................................................................................. Head of Operation, Claes Arnesson

2011-11-24, Rev. 2012-06-11, Sida 4 av 5

Gunnebo Industries So.zp.o Fastening Systems UI. Olsztynska 30 11-130 ORNETA Polen

Dokumentsnr: CE-300147-A2


BESLAGSPIKER ELFORZINKET / VARMGALVANISERT / AISI 316/A4

DECLARATION OF CONFORMITY I overensstemmelse med kommisjonens beslutning 97/176/EC fra den 1997-02-17, angitt i Annex III på oppdrag for " Structural timber products and ancillaries " og rådsdirektiv 93/68/EEC fra 1993-07-22, erklærer produsent: Beslagspiker, rustfri AISI 316/A4, diameter 4,0 mm 1. Produkt i samsvar med no 14592: 2008 "Timber Structures – Doweltype fasteners – Requirements" 2. Opprinnelig type-testing utføres for å bekrefte materielle karakteristiske verdier gitt i tabell 1 i ZA-14592. Erklært informasjon er ledsaget av CE-merket på hver pakke og dette tekniske dokumentet. 3. Opprinnelig type tester er utført av DTI, Danish Teknologisk Institutt. ftens,k er rapportert i DK 432630-1, Taastrup, 2011-06-30. fax,k er rapportert i DK 432630-2, 2011-06-30. My,k er rapportert i DK 432630-3, 2011-06-30. fu,k er rapportert i DK-1302213, Århus, 2011-06-27. 4.

Disse produktene oppfyller kravene i vedlegg ZA i EN 14592

5.

Et FPC system er utarbeidet under ansvar av produsenten.

Rustfri AISI 316/A4, klimaklasse 3 Metode for å sertifisere samsvar med skruer i trekonstruksjoner er 3 Denne erklæringen gjelder før eventuell modifisering av produkter, råvarer eller produksjonsprosessen er utført, som endrer betydelig karakteristiske verdiene som er angitt. Gunnebo 2011-11-24, revidert 2012-06-11 Gunnebo Industrier AB Fastening Systems 590 93 Gunnebo Sverige

................................................................................. Head of Operation, Claes Arnesson

2011-11-24, Rev. 2012-06-11, Sida 5 av 5

Gunnebo Industries So.zp.o Fastening Systems UI. Olsztynska 30 11-130 ORNETA

Dokumentsnr: CE-300147-A2

CE300147-A2_Beslagspiker2  

http://burns.idium.net/spikerverket.no/filestore/Dokumentasjon/Hammerspiker/CE300147-A2_Beslagspiker2.pdf

CE300147-A2_Beslagspiker2  

http://burns.idium.net/spikerverket.no/filestore/Dokumentasjon/Hammerspiker/CE300147-A2_Beslagspiker2.pdf

Advertisement