Page 1

SYREFAST SPIKER, RUND/RILLET AISI 316/A4 & AISI 304/A2

Dokument nr: CE-300086-A1 Spikeren har avrundet hode og er kam gjenget. Benyttes i aggressive miljøer og der krav til uttrekk er stort. Dimensjoner: d: 3,1 mm L: 75 mm Material: Rustfritt AISI 316/A4: EN 10088 Rustfritt AISI 304/A2: EN 10088 Karakteristiske Strekk styrke av tråd (fu) i henhold til EN 10218-1, min. 700 N/mm2 Behandling: Rustfritt A2 & A4 - Klima klasse 3

DIMENSJONER AISI 316/A4 Betegnelse 2,3x25

Nominell diameter d [mm] 2,3

Totallengde L [mm]

Kamgjenge

Hodediameter

Hodeareal Ah

lengde lg [mm]

dh [mm]

[mm²]

25,0

22,0

2,3x30

30,0

25,0

2,3x35

35,0

30,0

2,3x45

45,0

35,0

50,0

40,0

20

16

2,5x30

30

25

2,5x60

60

45

2,3x50 2,5x20

3,1x30

2,5

30,0

20,0

3,1x38

3,1

38,0

30,0

3,1x45

45,0

35,0

3,1x50

50,0

42,0

3,1x60

60,0

45,0

3,1x75

75,0

50,0

3,1x85

85,0

55,0

Hodetykkelse t [mm]

Lengde spiss lp [mm]

5,7

26,0

1,2

3,2

6,2

29,7

1,3

3,45

7,7

46,6

1,6

4,3

AISI 304/A2 Betegnelse 3,1x75

Nominell diameter d [mm] 3,1

Totallengde L [mm] 75,0

2012-03-29, Rev. 2012-08-17, Sida 1 av 3

Kamgjenge

Hodediameter

Hodeareal Ah

lengde lg [mm]

dh [mm]

[mm²]

50,0

7,7

46,6

Hodetykkelse t [mm] 1,6

Lengde spiss lp [mm] 4,3

Dokument nr: CE-300086-A1


SYREFAST SPIKER, RUND/RILLET AISI 316/A4 & AISI 304/A2

KARAKTERISTISK KAPASITET AISI 316/A4 Betegnelse 2,3x25

Nominell diameter d [mm] 2,3

Totallelngde L [mm] 25,0

2,3x30

30,0

2,3x35

35,0

2,3x45

45,0

2,3x50

50,0

2,5x20

2,5

20

2,5x30

30

2,5x60

60

3,1x30

3,1

30,0

3,1x38

38,0

3,1x45

45,0

3,1x50

50,0

3,1x60

60,0

3,1x75

75,0

3,1x85

85,0

Uttrekk fax,k [N/mm²]*

Gjenomdragning Flytmoment M Strekkbelastning y,k fhead,k [N/mm²]* ftens,k [kN] [Nmm]

4,0

24,1

1800

3,4

4,1

22,3

2300

3,7

5,2

NPD**

4400

5,8

AISI 304/A2 Beteckning

3,1x75

Nominell diameter d [mm]

3,1

Totallängd L [mm]

75,0

Utdragshållfasthet fax,k [N/mm²]* 5,2

GenomdragningsFlytmoment My,k dragbärförmåga hållfasthet ftens,k [kN] [Nmm] f [N/mm²]* head,k

NPD**

4400

5,8

* Uttrekks styrke fax, k og Gjenomdragning fhead,k er prøvd i tre med karakteristiske tetthet (ρk) 350 kg/m3 (C24). For beregninger med andre tømmer kvaliteter multipliseres verdier med ρk/350. ** "No Performance declared"

2012-03-29, Rev. 2012-08-17, Sida 2 av 3

Dokument nr: CE-300086-A1


SYREFAST SPIKER, RUND/RILLET AISI 316/A4 & AISI 304/A2

DECLARATION OF CONFORMITY I overensstemmelse med kommisjonens beslutning 97/176/EC fra den 1997-02-17, angitt i Annex III på oppdrag for " Structural timber products and ancillaries " og rådsdirektiv 93/68/EEC fra 1993-07-22, erklærer produsent: Syrefast spiker, rund/rillet, diameter 2,3 til 3,1 mm 1. Produkt i samsvar med no 14592: 2008 "Timber Structures – Dowel-type fasteners – Requirements" 2. Opprinnelig type-testing utføres for å bekrefte materielle karakteristiske verdier gitt i tabell 1 i ZA-14592. Erklært informasjon er ledsaget av CE-merket på hver pakke og dette tekniske dokumentet. 3. Opprinnelig type tester er utført av DTI, Danish Teknologisk Institutt. ftens,k: rapport DK 474099-1, Taastrup, 2012-04-27 DK 426382-1, Taastrup, 2011-04-29 My,k: rapport DK 474099-2, Taastrup, 2012-04-27 rapport DK 426382-3, Taastrup, 2011-05-05 fax,k: rapport DK 474099-3, Taastrup, 2012-05-15 DK 426382-4, Taastrup, 2011-05-12 fhead,k Rapport DK 474099-4, Taastrup. 2012-05-15 fu,k: Rapport DK 1302213, Århus, 2012-04-26 Rapport DK 1302213, Århus, 2011-04-28 4.

Disse produktene oppfyller kravene i vedlegg ZA i EN 14592

5.

Et FPC system er utarbeidet under ansvar av produsenten.

Rustfritt AISI 316/A4 & AISI 304/A2, Klima Klasse 3 Metode for å sertifisere samsvar med skruer i trekonstruksjoner er 3 Denne erklæringen gjelder før eventuell modifisering av produkter, råvarer eller produksjonsprosessen er utført, som endrer betydelig karakteristiske verdiene som er angitt. Gunnebo 2012-03-29, Revidert 2012-08-17

................................................................................. Head of Operation, Claes Arnesson

2012-03-29, Rev. 2012-08-17, Sida 3 av 3

Gunnebo Industrier AB Fastening Systems 590 93 Gunnebo Sverige

Dokument nr: CE-300086-A1

CE300086-A1_Syrefast_spiker_rund_rillet  

http://burns.idium.net/spikerverket.no/filestore/Dokumentasjon/CE300086-A1_Syrefast_spiker_rund_rillet.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you