Page 1

Pris- og produktkatalog Kapittelinndeling

Byggskruer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Ekspanderende festemateriell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Pistolspiker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Bygningsbeslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Hammerspiker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Workman spikerpistoler, tilbehør, verktøy, hjelpeutstyr og luker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Lim, acryl og skum

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165

Selvvalgsprodukter/mindre antall i blisterpakker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Tekniske data / Beskrivelser og tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Christiania Spigerverk AS Nydalsveien 16 Postboks 4397 Nydalen 0402 Oslo - Telefon sentralbord: 22 02 13 00 - telefax: 22 02 13 50


byggskruer Be om å få tilsendt vår hendige lommeguide.

Alle CS skruer er produsert i henhold til god norsk byggeskikk og i samarbeide med profesjonelle brukere. Skruer som er tilpasset krevende trekonstruksjoner er utviklet av Christiania Spigerverk og testet i samarbeid med SINTEF Byggforsk .

Innholdsfortegnelse

Mer informasjon om CS skruer finnes i teknisk kapittel.

Side

Side Tremontasje/utvendig

Gipsmontasje Gips/tre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GT

6

Nordisk treskrue/terrasse mm . . . . . . . . . . . . . . . . TTVF-S

18

Gips/gips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GG

6

Nordisk treskrue/terrasse, rustfri . . . . . . . . . . . . . TTRF-S

18

Gips/stål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GS

7

Nordisk treskrue/Protecbelagt . . . . . . . . . . . . . . . TTVF-K

21

Gips/forsterkningsstål/borskjær . . . . . . . . . . . . . . . . . GSB

8

Nordisk treskrue/sammenføyninger tre . . . . . . . . TTVF-L

23

Stålstenderskrue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SSP

9

Nordisk treskrue/tyngre oppgaver . . . . . . . . . . . . TTVF-H

24

Gips/stål/skivehode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FSM-R/B

9

Universalskrue/tre, fiberkutt, rustfri . . . . . . . . . . KTF

26

Montasjeskrue/tre/stål/skivehode . . . . . . . . . . . . . . . . FS

10

Skrue for vindusblikk, syrefast A4 . . . . . . . . . . . . VBS

26

Montasjeskrue/stål m/borskjær, skivehode . . . . . . . . FSB

11

Beslagskrue/tre, TD varmforzinket . . . . . . . . . . . . BTF

27

Robust gips/stål og treskrue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RST

11

Robust gips/forsterket stålskrue m/borskjær . . . . . . . RSB

12

Tremontasje/innvendig

Robust gipsskrue/gips på gulv/gulvspon - tre . . . . . . RTG

12

Tre - innvendig montasje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TTUF-S

28

Utvendig gipsmontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UGTS/UGSB

12

Tre - innvendig montasje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TTUF-P

30

Elektriker-/plateskrue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TTSU

31

Lett montasjeskrue, gips/tre . . . . . . . . . . . . . . . . . TGM

31

Platemontasje - spon - fiber - plywood Tre/spon/tre, fiberkutt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TTF

13

Tre/spon/tre, helgjenget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TT

13

Tremontasje/utvendig

Tre/spon/tre, fiberkutt/A-4 syrefast . . . . . . . . . . . . . . TTF

14

Låseskruer med mutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Laminat/fiberplater/tre/stål, fiberkutt . . . . . . . . . . . . BKF

14

Skiver, varmforzinket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Tre/stål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TS

15

BorskruerFarmerskrue/stål rustfritt . . . . . . . . . . . . F

34

Farmerskrue/aluminium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AF

34

Ventilasjonsskrue m/redusert borskjær . . . . . . . . HSBR

35

Ventilasjonsskrue m/borskjær . . . . . . . . . . . . . . . .HSB

35

Tre/forsterkningsstål, borskjær . . . . . . . . . . . . . . . . . . TSB 15

Gulv og listverk Gulvskrue, listverk, tre, fiberkutt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LTSF

16

Selvborende skruer, stål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Gulvskrue, rustfri 410 herdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LTSF-R

16

Selvborende skruer, tre/stål . . . . . . . . . . . . . . . . . BorWing

Gulvskrue, for harde trematerialer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LTSF-H

17

Distanseskrue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Listskrue, tre, stål, fiberkutt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LLSF

17

Karmskrue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Betongskrue, universalmontasje . . . . . . . . . . . . . .

37

42

Se kapittel "Selvvalg" for mindre enheter som leveres i blisterpakker.

Beltede skruer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Forklaring til faktafelt (alle mål i mm):

U = ugjenget felt G = gjenget felt

D = diameter på skruehodet H = skruehodets høyde

B = borskjær

byggskruer

 


byggskruer

gipsmontasje Gips - treskruer 

GT

BGT

NOBB EAN 41867976

133268

GT 30 zink 3,9 x 30

1000

113,00

41867995

133265

GT 30 zink 3,9 x 30

3000

298,00

41867957

134245

GT 40 zink 3,9 x 40

100

30,00

41870738

134248

GT 40 zink 3,9 x 40

500

82,00

41870742

134244

GT 40 zink 3,9 x 40

3000

398,00

41870723

135746

GT 55 zink 3,9 x 55

400

113,00

41870776

137565

GT 75 zink 3,9 x 75

250

162,00

23378086

Beltede skruer 333268

BGT 30 zink 3,9 x 30

1000

176,00

41867586

334267

BGT 40 zink 3,9 x 40

1000

188,00

41867594

GT skruer Grovgjenget skrue for gipsplater mot trestendere. "Dobbelthodet" hindrer kar­tong­fryn­ser og vil samtidig øke holdet i gipsplaten. Stammediameter på 3,9 sikrer god bruddstyrke selv i hardt virke.

*!0C8J5B-dhfgfa!

Lengde Diam. mm mm D H U G B 30 40 55 75

3,9 3,9 3,9 3,9

8,2 8,2 8,2 8,2

4 2 4 2 4 7 4 22

24 34 44 49

• • • •

Syrefast A-4

24,00

Rustfri

100

Varmforzinket

GT 30 zink 3,9 x 30

Protec utv.

133266

Elforzinket

Antall pris

Gulkromatert

Vare Type/mål

Sort fosfat

byggskruerGips - gipsskrue 

7,5

5

32

Syrefast A-4

5,2

Rustfri

38mm

Varmforzinket

42109226

Lengde Diam. mm mm D H U G B

Spesialskrue til å skru direkte i gipsplater. Skruens gjengestigning gir et meget godt hold i kartongkledde gipsplater og benyttes også for å skru to lag gips sammen. GG38 kan også benyttes til lett og sekundær montering til gipsplater. OBS! Ved belastning blir gipsplaten dimensjonerende både ved uttrekk og skjær.

6

125,00

Protec utv.

500

NOBB EAN

Elforzinket

GG skrue

GG 38 zink 5,2 x 38

Antall pris

Gulkromatert

103810

PH2 PH2 PH2 PH2

GG 38

Sort fosfat

Vare Type/mål

Bits

Bits

PH2

www.spigerverket.no 2011


byggskruerbyggskruer

gipsmontasje Gips - stålskruer 

GS

BGS beltede

Vare Type/mål

Antall pris

102559

GS 25 sort 3,5 x 25

1000

99,00

21095906

102552

GS 25 sort 3,5 x 25

5000

485,00

21702642

102569

GS 25 zink 3,5 x 25

1000

109,00

21095922

GS 38 sort 3,5 x 38

750

113,00

GS 38 sort 3,5 x 38

3000

494,00

GS 38 zink 3,5 x 38

750

104,00

105057

GS 50 sort 3,9 x 50

500

99,00

21096037

105067

GS 50 zink 3,9 x 50

500

99,00

21096052

105757

GS 55 sort 3,9 x 55

400

133,00

43403780

107555

GS 75 sort 3,9 x 75

250

89,00

21096151

*!0C8J5B-ahfffa!

Beltede skruer 312559

BGS 25 sort 3,5 x 25

1000

155,00

21768635

312569

BGS 25 zink 3,5 x 25

1000

162,00

23378169

*!0C8J5D-bcffji! *!0C8J5D-bcfgjh!

314268

BGS 38 zink 3,5 x 38

1000

186,00

40480907

www.spigerverket.no 2011

4 4 4 4 4

1 1 2 6 21

20 33 44 45 50

• • • • •

• • • • •

Syrefast A-4

8,2 8,2 8,2 8,2 8,2

Rustfri

3,5 3,5 3,9 3,9 3,9

Varmforzinket

25 38 50 55 75

Protec utv.

Lengde Diam. mm mm D H U G B

Elforzinket

Sortfosfaterte skruer vil alltid penetrere stålet inntil 3 ganger raskere enn zinkpålagte skruer.

*!0C8J5B-afafhb! *!0C8J5B-afagha!

Gulkromatert

Dobbeltgjenget skrue med sylskarp penetrerende spiss, for montering av gips til stål inntil 1 mm stål­tyk­kel­se. "Dobbelthodet" hindrer kartongfrynser rundt skruehodet og øker holdet i gipsplaten.

*!0C8J5B-acffjd! *!0C8J5B-acffce! *!0C8J5B-acfgjc!

Sort fosfat

GS skruer

NOBB EAN

Bits

PH2 PH2 PH2 PH2 PH2

7


byggskruerbyggskruer

gipsmontasje Gipsskrue - forsterket stål m/ borskjær  Vare Type/mål

GSB

BGSB beltede

Antall pris

NOBB EAN

172557

GSB 25 sort 3,5 x 25

500

89,00

21097324

172567

GSB 25 zink 3,5 x 25

500

98,00

21097340

174251

GSB 40 sort 3,5 x 40

500

96,00

42862063

174259

GSB 40 zink 3,5 x 40

500

98,00

42026180

174857

GSB 48 sort 3,9 x 48

500

119,00

21097449

177655

GSB 76 sort 4,2 x 76

250

109,00

21097563

BGSB 25 sort 3,5 x 25

1000

149,00

40307472

174255 BGSB 40 sort 3,5 x 40

1000

239,00

40480915

*!0C8J5B-hcffhi!

*!0C8J5B-heifhh! *!0C8J5B-hhgffg!

8

4 4 4 4

1 1 3 22

16 31 37 45

4 4 4 5

• • • •

Syrefast A-4

8,2 8,2 8,2 8,2

Rustfri

3,5 3,5 3,9 4,2

Varmforzinket

25 40 48 76

Protec utv.

Gipsskrue med borskjær for mon­te­ring av gipsplater mot stål opp til 3 mm tykkelse. (Forsterket stål-stenderverk.) rundt skruehodet og øker Dobbelthodet hindrer kartongfrynser holdet i gipsplaten.

Lengde Diam. mm mm D H U G B

Gulkromatert

GSB skruer

Sort fosfat

172556

Elforzinket

Beltede skruer

Bits

PH2 PH2 PH2 PH2

www.spigerverket.no 2011


byggskruer

gipsmontasje Stålstenderskrue 

14mm

3,9

6 2,10

11,9

Syrefast A-4

Lengde Diam. mm mm D H U G B

Rustfri

SSP14 er en rask og liten skrue for sammenskruing av stålstenderverk for gipsvegger. Skruens lille hode drar seg godt ned i profilene og bygger derfor minimalt. De fine gjengene gir et meget bra hold i tynnplatestål 0,56mm. Spor PH2 gir godt grep og styring ved penetrering i stålprofilen.

41871086 Varmforzinket

SSP 14

95,00

Protec utv.

500

NOBB EAN

Elforzinket

SSP 14 sortfosfatert 3,9 x 14

Antall pris

Gulkromatert

181456

SSP 14

Sort fosfat

Vare Type/mål

byggskruerBits

PH2

Stål - montasjeskrue FSM-R/B

FSM skruer FSM-R 14 er en liten skivehodeskrue med redusert borskjær for montering av inntil 2 x 1 mm stål. Hodet bygger minimalt. erstatte FS13. Skruen vil i de fleste tilfellene kunne FSM-R 35 kan benyttes til feste av tre mot stål, som for eksempel panelplater. Alternativ skrue er BKF laminatskrue: Det må ofte testes hvilken som fungerer best til bruksområdet. FSM-B 16 Montering av inntil 2x2mm stål. Skruen vil i de fleste tilfeller erstatte FSB13.

Lengde Diam. mm mm D H U G B FSM-R 14 FSM-R 35 FSM-B 16

4,2 4,2 4,8

7,3 <1 7,3 <1 8 <1

- 4,5 3,5 • - 25,5 3,5 • - 10 3,5 •

Syrefast A-4

FSM-B 16 zink 4,8 x 16

Rustfri

184816

23961998

Varmforzinket

FSM-R 35 sort 4,2 x 35

95,00

Protec utv.

184235

*!0C8J5B-ibefhj! 500 121,00 30062244 *!0C8J5B-iecdfa! 500 97,00 30062251 *!0C8J5B-ieibgb! 500

Elforzinket

FSM-R 14 sort 4,2 x 14

NOBB EAN

Gulkromatert

181457

Antall pris

Sort fosfat

Vare Type/mål

Bits

PH2 PH2 PH2

FSM-R - kapasitet 1,5mm stål - hastighet 2500rpm max 2 sek FSM-B - kapasitet 2 + 2 mm = 4 mm stål hastighet 1800-2500 rpm max 7 sek

Notater:

www.spigerverket.no 2011

9


byggskruerbyggskruer

gipsmontasje Montasjeskrue - tre - stål, knappehode 

NOBB EAN

*!0C8J5C-dbdfhg! *!0C8J5C-dbdjfi! *!0C8J5C-dbgfhh! *!0C8J5D-iigdfc! *!0C8J5C-dcffff! *!0C8J5D-iigdgj! *!0C8J5C-dcfjfb! *!0C8J5D-iigdhg! *!0C8J5C-ddcjfj! *!0C8J5D-iigdid! *!0C8J5D-iigdja!

231357

FS 13 sort 4,2 x 13

500

95,00

21097977

231395

FS 13 Protec 4,2 x 13

250

87,00

21713540

231657

FS 16 sort 4,2 x 16

500

113,00

21097993

388635

FS 16 zink 4,2 x 16

250

66,00

21098744

232555

FS 25 sort 4,2 x 25

250

74,00

21098074

388636

FS 25 zink 4,2 x 25

250

77,00

21098751

232595

FS 25 Protec 4,2 x 25

250

117,00

21098447

388637

FS 32 zink 4,2 x 32

250

88,00

21098769

233295

FS 32 Protec 4,2 x 32

250

133,00

21098462

388638

FS 45 zink 4,2 x 45

250

125,00

21098777

388639

FS 65 zink 4,2 x 65

250

140,00

21098785

236595

FS 65 Protec 4,2 x 65

250

240,00

40941742

388640

FS 85 zink 4,2 x 85

150

191,00

21098793

388641

FS 100 zink 4,8x100

150

301,00

23597909

13 16 25 32 45 65 85 100

4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,8

11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

2 2 2 2 2 2 2 2

8 26 46 36

11 16 25 32 37 39 39 64

• • •

Rustfri

• • •

Varmforzinket

• • • • • • •

Syrefast A-4

Montasjeskruen kan like gjerne benyttes i trevirke og gir et godt hold. Pass på at min. 25mm er i trevirke. Skruer med utvendig Protecbelegg er anbefalt brukt til å skru GU (gips utvendig) mot både tre og stålstendere (<1,0mm).

Protec utv.

Montasjeskrue ( knappeskrue) til sammenskruing av stålstenderverk (<1,0mm) for gipsvegger.

Lengde Diam. mm mm D H U G B

Sort fosfat

FS skruer

*!0C8J5D-iigeag! *!0C8J5D-iigebd! Elforzinket

Antall pris

Gulkromatert

Vare Type/mål

FS

Bits

PH2 PH2 PH2 PH2 PH2 PH2 PH2 PH2

Notater:

10

www.spigerverket.no 2011


byggskruer

gipsmontasje Montasjeskrue med borskjær 

FSB NOBB EAN

250

88,00

21097621

181395

FSB 13 Protec 4,2 x 13

250

113,00

21713557

182565

FSB 25 zink 4,2 x 25

250

106,00

21097647

182595

FSB 25 Protec 4,2 x 25

250

150,00

21098405

183265

FSB 32 zink 4,2 x 32

250

121,00

21097662

183295

FSB 32 Protec 4,2 x 32

250

163,00

21098421

184240

FSB 40 zink 4,2 x 40

250

82,00

41867677

186565

FSB 65 zink 4,2 x 65

250

183,00

21097688

Robust gips - stål og treskrue 

2 2 2 2 2

15

8 20 27 35 43

5 5 5 5 7

• • • • •

• • •

PH2 PH2 PH2 PH2 PH2

RST

NOBB EAN 21096219

113258

RST 32 sort 3,9 x 32

500

120,00

26176750

114259

RST 41 sort 3,9 x 41

500

142,00

40481137

114262

RST 57 sort 4,2 x 57

400

154,00

30062301

Beltede skruer 322559 BRST 25 sort 3,9 x 25

1000

362,00

22816680

323259

BRST 32 sort 3,9 x 32

1000

365,00

21768668

324358

BRST 41 sort 3,9 x 41

1000

357,00

40480931

*!0C8J5B-bcffhg! *!0C8J5B-bdcfib! *!0C8J5B-becgch! *!0C8J5D-ccffjf! *!0C8J5D-cdcfjd!

Spesialskrue for hard, glassfiberarmert (robust) gips. Skruen benyttes både mot stålstendere (<1,0mm) og trestendere. Skruens konstruksjon med reversgjenger fjerner nok gips til at hodet får en riktig forsenkning i platene.

Sort fosfat

Lengde Diam. mm mm D H U G B 25 32 41 57

3,9 3,9 3,9 4,2

7 7 7 7

3 3 3 3

9 9 9 9

13 20 29 38

• • • •

Syrefast A-4

102,00

Rustfri

500

Varmforzinket

Antall pris

RST 25 sort 3,9 x 25

www.spigerverket.no 2011

BRST beltede

112557

RST skruer

Bits

Protec utv.

Vare Type/mål

11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Protec utv.

4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Elforzinket

13 25 32 40 65

Gulkromatert

Lengde Diam. mm mm D H U G B

Elforzinket

Flenshodeskrue for montering mot stål inntil 3 mm. (Forsterket stålstender-verk). Med utvendig Protec belegg også anbefalt til å skru GU (gips-utvendig) mot forsterket ytterveggstål.

*!0C8J5B-igfgfg! Sort fosfat

FSB skruer

*!0C8J5B-ibdgfh! *!0C8J5B-ibdjfe! *!0C8J5B-icfgfa! *!0C8J5B-icfjfh! *!0C8J5B-idcgfi! *!0C8J5B-idcjff!

Syrefast A-4

FSB 13 zink 4,2 x 13

Rustfri

181365

Varmforzinket

Antall pris

Gulkromatert

Vare Type/mål

byggskruerBits

PH2 PH2 PH2 PH2

11


byggskruerbyggskruer

gipsmontasje Robust gips - forsterket stålskrue m/ borskjær 

NOBB EAN 25532896

113858

RSB 38 3,9 x 38

500

235,00

25532904

*!0C8J5B-bcffid! *!0C8J5B-bdifid!

Spesialskrue for hard, glassfiberarmert ( robust ) gips. Skruen benyttes mot forsterkede stålstendere (<3,0mm). Skruens konstruksjon med reversgjenger fjerner nok gips til at hodet får en riktig forsenkning i platene.

Sort fosfat

Lengde Diam. mm mm D H U G B

RSB skruer

25 38

3,9 3,9

7 7

3 3

8 8

9,2 4,8 • 22,2 4,8 •

Syrefast A-4

152,00

Rustfri

500

Varmforzinket

RSB 25 3,9 x 25

Protec utv.

112558

Elforzinket

Antall pris

Gulkromatert

Vare Type/mål

RSB

Bits

PH2 PH2

Robust gipsskrue - gips på gulv / gulvspon - tre  NOBB EAN

114267

RTG 42 zink 4,2X42

500

191,00

26724468

7 7

3 3

9 9

20 30

PH2 PH2

41876762

102540

UGSB 25 Protec 4 x 25

1000

330,00

41876743

Beltede skruer 312557 BUGTS 31 Protec 4 x 31

1000

448,00

41758042

312558

1000

451,00

41758012

Sort fosfat

Lengde Diam. mm mm D H U G B 3,9 3,9

9 9

3 3

27 18

4

• •

Syrefast A-4

330,00

31 25

NOBB EAN

1000

For montering av GU (gips utvendig). Hodefasongen er en hode. Skruen leveres i to versjoner, kombinasjon av senk og utenpåliggende inntil 0,9mm tykkelse, og en utgave en for montering til trestendere og stål med borskjær for forsterket stål inntil 2,0mm. Skruene er belagt med Protec ytterbelegg for benyttelse ved bruk i korrosive soner.

Rustfri

Antall pris

UGTS 31 Protec 4 x 31

UGTS/UGSB skruer

UGTS/UGSB

BUGTS, BUGSB beltede

102530

BUGSB 25 Protec 4 x 25

• •

Bits

Varmforzinket

Vare Type/mål

4,2 4,2

Protec utv.

Utvendig gipsmontering 

32 42

Elforzinket

Spesialskrue for hard, glassfiberarmert (robust ) gips. Benyttes i gulvkonstruksjoner hvor gips legges på gulvplater ol. Skruen er gjort sterkere for å tåle den høyere belastningen dette gir, spesielt under montasjen. Skruens konstruksjon med reversgjenger fjerner nok gips til at hodet får en riktig forsenkning i platene.

Sort fosfat

Lengde Diam. mm mm D H U G B

RTG skruer

12

*!0C8J5B-bdcghd! *!0C8J5B-becghc! Syrefast A-4

26724450

Rustfri

146,00

Varmforzinket

500

Protec utv.

RTG 32 zink 4,2x32

Elforzinket

113267

Gulkromatert

Antall pris

Gulkromatert

Vare Type/mål

RTG

Bits PH2 PH2

www.spigerverket.no 2011


- spon - fiber - plywood

NOBB EAN

500

130,00

23602006

163585

TTF 35 zink 4,2 x 35

250

79,00

23602022

164585

TTF 45 zink 4,2 x 45

250

90,00

23602048

164587

TTF 45 zink 4,2 x 45

500

169,00

23602055

165585

TTF 55 zink 4,2 x 55

250

90,00

23602071

165587

TTF 55 zink 4,2 x 55

500

178,00

23602089

165575

TT 55 gul helgjenget 4,2 x 55

250

90,00

21097209

167585

TTF 75 zink 4,2 x 75

250

164,00

23602105

1000

317,00

30063176

Beltede skruer 363567 BTTF 35 zink 4,2 x 35 364567

BTTF 45 zink 4,2 x 45

500

260,00

27386929

365567

BTTF 55 zink 4,2 x 55

500

329,00

26176743

365579

BTT 55 gul helgjenget 4,2 x 55

500

228,00

21768692

*!0C8J5B-gciihj! *!0C8J5B-gdfifd! *!0C8J5B-gefifc! *!0C8J5B-gefihg! *!0C8J5B-gffifb! *!0C8J5B-gffhfc! *!0C8J5B-ghfifj! *!0C8J5D-gdfghh! *!0C8J5D-gefghg! *!0C8J5D-gffghf! *!0C8J5D-gffhji!

TTF er en treskrue med senkhode og ribber for enklere forsenking i harde materialer. mot trestendere. Skruen har fiberkutt 28 Skruen er også beregnet til fiber, spon og finér, feste. 35 for å unngå sprekkdannelse og gir også bedre 45 I tillegg har skruen serratert felt som gulvskruen LTSF. Dette gir en unik fri-stilling av 55 helgj. skruestammen og fjerner knirk siden friksjon 55 mot stammen utelukkes.

75

4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

7 7 7 7 7 7

4 4 4 4 4 4

6 18 6 25 16 25 21 30 - 51 27 44

Gulkromatert

Lengde Diam. mm mm D H U G B

TTF skruer

• • • • • •

Syrefast A-4

TTF 28 zink 4,2 x 28

Rustfri

162887

Varmforzinket

Antall pris

Protec utv.

Vare Type/mål

TTF

BTTF beltede

Elforzinket

Tre - spon - treskrue - fiberkutt 

Sort fosfat

platemontasje

byggskruer

byggskruerBits

PH2 PH2 PH2 PH2 PH2 PH2

Notater:

www.spigerverket.no 2011

13


platemontasje

byggskruer

- spon - fiber - plywood

Tre - spon - treskrue - fiberkutt, A4 syrefast 

42109393

164534

TTF 45 A4 - syrefast 4,2 x 45

250

229,00

42109423

165534

TTF 55 A4 - syrefast 4,2 x 55

250

270,00

42109438

167534

TTF 75 A4 - syrefast 4,8 x 75

100

239,00

42109457

169034

TTF 90 A-4 - syrefast 5,5 x 90

50

198,00

42109461

161034

TTF 110 A-4 - syrefast 5,5 x 110

50

271,00

42109283

162034

TTF 120 A-4 - syrefast 5,5 x 120

50

292,00

42109366

TTF A4 skruer TTF er en spesialskrue med fiberkutt for tre mot tre. Skruen er spesielt tilpasset impregnert virke i svært korrosjonsutsatte miljøer, som for eksempel næringsmiddelindustrien, marine miljøer og andre anvendelser hvor skruene blir utsatt for fukt, salt, kjemikalier mm.

Bits

• • • •

TX20 TX20 TX20 TX20

Lengde Diam. mm mm D H U G B 35 45 55 75

90 110 120

Veggpaneler, fiberplater, ferdigvegger -til tre og stålstenderverk 

Vare Type/mål

Syrefast A-4

193,00

Rustfri A-2

250

Varmforzinket

TTF 35 A4 - syrefast 4,2 x 35

Protec utv.

163534

Elforzinket

NOBB EAN

Gulkromatert

Antall pris

Sort fosfat

Vare Type/mål

TTF A4

4,2 4,2 4,2 4,8

7 7 7 7

5,5 5,5 5,5

10 10 10

4 4 4 4 6 6 6

8 18 22 36 39 44 54

23 23 29 35

45 60 60

• TND 25 • TND 25 • TND 25

BKF

BBKF beltede

Antall pris

NOBB EAN

273575

BKF 35 gul 4,2 x 35

250

212,00

21798665

*!0C8J5C-hcfhfb! *!0C8J5C-hdfhfa!

Beltede skruer 322560

BBKF 25G 4,2 x 25

1000

684,00

29565017

*!0C8J5D-ccfgab!

Lengde Diam. mm mm D H U G B

Spesialskrue med meget lavt senkhode for mange typer veggplater, ferdigvegger og laminater. BKF skruen er beregnet til skruing i fjæra på tak og veggplater til tre og stål. Skruen har høy-lav gjenge med fiberkutt og kan benyttes i treverk samt stål opp til 1mm tykkelse. Skruen er utviklet i samarbeid med landets ledende platefabrikker.

14

Sort fosfat

BKF skruer

25 35

4,2 4,2

8 8

1 1

- -

24 34

- • - •

Syrefast A-4

21798657

Varmforzinket

176,00

Protec utv.

250

Elforzinket

BKF 25 gul 4,2 x 25

Gulkromatert

272575

Rustfri A-2

byggskruerBits PH2 PH2

www.spigerverket.no 2011


- spon - fiber - plywood

Tre - stålskrue 

BTS beltede

NOBB EAN 21096763

144277

TS 42 gul 3,9 x 42

500

146,00

21096821

145775

TS 57 gul 3,9 x 57

250

89,00

21096888

147675

TS 76 gul 3,9 x 76

250

173,00

21096946

1000

244,00

29565009

Beltede skruer 142879 BTS 28 sort 3,9 x 28

TS skruer TS er en treskrue med senkhode og ribber for enklere forsenking i harde materialer. Skruen er også beregnet til fiber, spon og finér, mot stålstendere med max 1mm tykkelse.

*!0C8J5B-ecihhg! *!0C8J5B-eechhc! *!0C8J5B-efhhfc! *!0C8J5B-ehghfd! *!0C8J5B-ecihja!

Lengde Diam. mm mm D H U G B 28 42 57 76

3,9 3,9 3,9 3,9

7 7 7 7

4 4 4 4

1 4 8 22

23 34 45 50

• • • •

Syrefast A-4

111,00

Rustfri

500

Varmforzinket

TS 28 gul 3,9 x 28

Protec utv.

142877

Elforzinket

Antall pris

Gulkromatert

Vare Type/mål

TS

Sort fosfat

platemontasje

byggskruer

Bits

PH2 PH2 PH2 PH2

Tre - forsterkningsstål, borskjær 

TSB NOBB EAN 21798673

154277

TSB 42 gul 3,9 x 42

500

256,00

21096961

155775

TSB 57 gul 3,9 x 57

250

153,00

21097001

157675

TSB 76 gul 3,9 x 75

250

205,00

21097027

TSB er en treskrue med senkhode og ribber for enklere forsenking i harde materialer. Skruen er også beregnet til fiber, spon og finér, mot forsterkede stålstendere med max 2,5mm tykkelse.

Lengde Diam. mm mm D H U G B 28 42 57 75

3,9 3,9 3,9 3,9

7 7 7 7

4 4 4 4

3 21

19 33 45 45

5 5 5 5

Gulkromatert

TSB skruer

*!0C8J5B-fcihhd! *!0C8J5B-fechhj! *!0C8J5B-ffhhfj! *!0C8J5B-fhghfa!

• • • •

Syrefast A-4

198,00

Rustfri

500

Varmforzinket

TSB 28 gul 3,9 x 28

Protec utv.

152877

Elforzinket

Antall pris

Sort fosfat

Vare Type/mål

byggskruerBits PH2 PH2 PH2 PH2

Notater:

www.spigerverket.no 2011

15


byggskruerbyggskruer

gulv og listverk Gulvskrue - listverk - tre - fiberkutt  Vare Type/mål

LTSF Antall pris

NOBB EAN

293550

LTSF 35 gul 3,9x35

250

105,00

27971712

294250

LTSF 42 gul 3,9x42

250

119,00

28048783

294257

LTSF 42 hvit 3,9x42

250

218,00

28985877

295750

LTSF 57 gul 3,9x57

250

152,00

28114775

295757

LTSF 57 hvit 3,9x57

250

318,00

28991297

297050

LTSF 70 gul 3,9x70

250

185,00

28175305

*!0C8J5C-jdffab! *!0C8J5C-jecfaj! *!0C8J5C-jecfhi! *!0C8J5C-jfhfad! *!0C8J5C-jfhfhc! *!0C8J5C-jhafac!

Gulvskrue - utendørs bruk Rustfri 410 herdet NOBB EAN 28048775

294260

LTSF-R rustfri 42 3,9x42

250

294,00

28114767

295760

LTSF-R rustfri 57 3,9x57

250

358,00

28114783

297061

LTSF-R rustfri 70 4,5x70

250

458,00

43604540

298061

LTSF-R rustfri 80 4,5x80

250

543,00

43604566

299061

LTSF-R rustfri 90 4,8x90

250

758,00

42937996

299161

LTSF-R rustfri 100 4,8x100

250

856,00

43604536

Lengde Diam. mm mm D H U G B

Spesialskrue for montering av heltregulv. Spesielt lite hode med freseribber til enkel forsenking. Reversgjenger for hindring av knirk og sprekkdannelse ved senkning av skruehodet. Fungerer i tynne stålstendere, for feste av listverk. NB! 42 og 57mm leveres også i hvit. Se teknisk kapittel for montering.

komposittmaterialer som Den rustfrie LTSF-R er utmerket til nye blant annet brukes til terrassedekker. Typisk bruksområde kan også være stikkskruing og skruing utendørs hvor man ønsker skruehodet skjult.

16

Sort fosfat

LTSF og LTSF-R rustfri 410

*!0C8J5C-jdfgaa! *!0C8J5C-jecgai! *!0C8J5C-jfhgac!

35 42 57 70 80 90 100

3,9 3,9 3,9 4,5 4,5 4,8 4,8

5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,5 6,5

3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,5 4,5

12 14 17 24 30 40 50

23 28 38 46 50 50 50

• • • • • • •

Syrefast A-4

254,00

Rustfri

250

Varmforzinket

LTSF-R rustfri 35 3,9x35

Bits

• • • • • • •

TX10 TX10 TX10 TX15 TX15 TX20 TX20

Protec utv.

293560

Elforzinket

Antall pris

Gulkromatert

Vare Type/mål

LTSF-R

www.spigerverket.no 2011


byggskruer

gulv og listverk Gulvskrue - for harde trematerialer 

LTSF-H NOBB EAN 30062228

295790

LTSF-H 57 gul 4,2x57

250

187,00

30062236

Spesialskrue for montering av heltregulv i spesielt harde materialer som eik og lignende. Skruen er også beregnet for feste av eik listverk til vanlig trestenderverk eller innerveggsstål opp til 0,9 mm. Harde materialer i små dimensjoner må forborres for å hindre sprekk. Spesielt lite hode med freseribber til enkel forsenkning. Det serraterte feltet på stammen hindrer knirk og frigjør stammen fra virket. Høy lav gjenge gjør det mulig å skru i både tre, og stål opp til 0,9 mm tykkelse. Skruen gjør det enkelt å stikkskru i 45° vinkel mellom fjær og bordkant uten at det sprekker.

Sort fosfat

Lengde Diam. mm mm D H U G B 42 57

4,2 4,2

5,8 3,5 0 5,8 3,5 15

28* >2<3 • 28* >2<3 •

TX 15 TX 15

Listskrue - tre - stål - fiberkutt 

LLSF NOBB EAN 26935338

293042

LLSF 42 gul 3,0x42

200

85,00

26935346

293057

LLSF 57 gul 3,0x57

200

113,00

26935353

68212

LLSF 42 hvitlakkert hode 3,0x42

200

85,00

44296658

68213

LLSF 57 hvitlakkert hode 3,0x57

200

113,00

44296836

Spesialskrue for listverk og montasje. Spesielt lite hode med freseribber til enkel forsenking. innskruing. Fiberkutt hindrer sprekkdannelse ved Kan også brukes inntil 0,6 mm stål.

Lengde Diam. mm mm D H U G B

Sort fosfat

LLSF skruer

*!0C8J5C-jdadfd! *!0C8J5C-jdaecb! *!0C8J5C-jdafhf!

35 42 57

3,0 3,0 3,0

5,5 5,5 5,5

3 3 3

9 12 17

23 27 37

• • •

Syrefast A-4

75,00

Rustfri

200

Varmforzinket

LLSF 35 gul 3,0x35

Protec utv.

293035

Elforzinket

Antall pris

Gulkromatert

Vare Type/mål

Bits

* + reversgjenger 9mm

LTSF-H skruer

*!0C8J5C-jecjaf! *!0C8J5C-jfhjaj! Syrefast A-4

143,00

Rustfri

250

Varmforzinket

LTSF-H 42 gul 4,2x42

Protec utv.

294290

Elforzinket

Antall pris

Gulkromatert

Vare Type/mål

byggskruerBits

TX 10 TX 10 TX 10

Notater:

www.spigerverket.no 2011

17


byggskruerterrasse

byggskruer

- tre - utvendig - montasje

Nordisk treskrue BTTVF-S beltede - TD varmforzinket  TTVF-S Vare Type/mål

Antall pris

NOBB EAN

173511

TTVF-S 4,8 x 35

200

77,00

26176784

174511

TTVF-S 4,8 x 45

200

99,00

26176792

175511

TTVF-S 4,8 x 55

200

122,00

26177824

177511

TTVF-S 4,8 x 75

150

123,00

26177832

Beltede skruer 174513 BTTVF-S 4,8 x 45

500

226,00

28971653

175513

500

253,00

27370998

BTTVF-S 4,8 x 55

*!0C8J5B-hdfbbj! *!0C8J5B-hefbbi! *!0C8J5B-hffbbh! *!0C8J5B-hhfbbf! *!0C8J5B-hefbdc! *!0C8J5B-hffbdb!

Nordisk treskrue - Rustfri 410 herdet TTRF-S

200

195,00

40820243

174521

TTRF-S 4,8 x 45

200

219,00

40820482

175521

TTRF-S 4,8 x 55

200

259,00

40820490

177521

TTRF-S 4,8 x 75

150

257,00

40820565

TTRF-S Rustfri variant av TTVF-S . Samme bruksområde, men anbefales i konstruksjoner hvor man ønsker maksimal korrosjonsbeskyttelse.

18

35 45 55 75

4,8 4,8 4,8 4,8

9 9 9 9

4 4 4 4

6 16 21 23

25 25 30 48

Elforzinket

De letteste utvendige bygningskonstruksjonene, som enkle gjerder, levegger, espalier, blomsterkasser og terrassebord

Lengde Diam. mm mm D H U G B

Gulkromatert

TTVF-S og TTRF-S skruer

• • • • • • • •

Syrefast A-4

TTRF-S 4,8 x 35

Rustfri

173521

Varmforzinket

NOBB EAN

Protec utv.

Antall pris

Sort fosfat

Vare Type/mål

Bits TND25 TND25 TND25 TND25

www.spigerverket.no 2011


terrasse

byggskruer

- tre - utvendig - montasje

Nordisk treskrue - TD varmforzinketVare Type/mål

TTVF-S

BTTVF-S beltede

Antall pris

byggskruerNOBB EAN

175551

TTVF-S 5,0 x 55

150

92,00

30062186

177552

TTVF-S 5,0 x 75

150

123,00

26198184

178052

TTVF-S 5,0 x 80

150

144,00

43281764

179052

TTVF-S 5,0 x 90

150

275,00

26198168

171052

TTVF-S 5,0 x 100

150

298,00

26196873

171252

TTVF-S 5,0 x 120

150

328,00

26198150

171452

TTVF-S 5,0 x140

150

388,00

27971399

175554

BTTVF-S 5,0 x 55

500

281,00

27371004

177554

BTTVF-S 5,0 x 75

350

263,00

27373489

*!0C8J5B-hfffbd! *!0C8J5B-hhffci! *!0C8J5B-hjafcb! *!0C8J5B-hbafcj! *!0C8J5B-hbcfcd! *!0C8J5B-hbefch!

Beltede skruer

*!0C8J5B-hfffee! *!0C8J5B-hhffec!

Nordisk treskrue - Rustfri 410 herdet TTRF-S

241,00

40823908

177531

TTRF-S 5,0 x 75

150

271,00

40823924

179031

TTRF-S 5,0 x 90

150

318,00

40823940

171031

TTRF-S 5,0 x 100

150

372,00

40823866

171231

TTRF-S 5,0 x 120

150

398,00

40823874

171431

TTRF-S 5,0 x140

150

459,00 40823882

Middels kraftige utvendige bygningskonstruksjoner, som terrassebord, 22 mm eller større, tyngre levegger, kledning og boder. til de grove terrassebordene. Skruen er godt egnet og er anbefalt

TTRF-S. Rustfri variant av TTVF-S . Samme bruksområde, men anbefales i konstruksjoner hvor man ønsker maksimal korrosjonsbeskyttelse .

Lengde Diam. mm mm D H U G B

Sort fosfat

TTVF-S og TTRF-S skruer

55 75 80 90 100 120 140

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

9 9 9 9 9 9 9

4 4 4 4 4 4 4

21 23 36 41 48 68 88

30 • • 48 • • 40 • 45 • • 48 • • 48 • • 48

Syrefast A-4

150

Rustfri

TTRF-S 5,0 x 55

Varmforzinket

175531

Protec utv.

NOBB EAN

Elforzinket

Antall pris

Gulkromatert

Vare Type/mål

Bits TND25 TND25 TND25 TND25 TND25 TND25 TND25

Leveres som standard med TND 25 spor.

www.spigerverket.no 2011

19


- utvendig - montasje

Nordisk treskrue - TD varmforzinket Vare Type/mål

TTVF-S Antall pris

NOBB EAN

160006

TTVF-S 6 x 55

100

148,00

23619679

160007

TTVF-S 6 x 75

100

162,00

23619687

160085

TTVF-S 6,0 x 80

100

173,00

43281840

160008

TTVF-S 6 x 90

100

23619695

160088

TTVF-S 6,0 x 100

50

123,00

43281783

160009

TTVF-S 6 x 110

50

155,00

23619703

160010

TTVF-S 6 x 120

50

168,00

23619711

160012

TTVF-S 6 x 140

50

198,00

23619729

*!0C8J5B-gaaagg! *!0C8J5B-gaaahd! *!0C8J5B-gaaaia! *!0C8J5B-gaaajh! *!0C8J5B-gaabad! *!0C8J5B-gaabch!

Nordisk treskrue - Rustfri 410 herdet

NOBB EAN

100

228,00

27386812

162015

TTRF-S 6 x 55

100

278,00

27386820

162020

TTRF-S 6 x 75

100

348,00

27386838

162025

TTRF-S 6 x 90

100

368,00

27386846

162035

TTRF-S 6 x 110

50

278,00

27386853

162040

TTRF-S 6 x 120

50

288,00

27386861

162045

TTRF-S 6 x 140

50

368,00

27386879

Middels til kraftige konstruksjoner som bindingsverk, altaner, rekkverk, villmarkspanel, brygger, overbygg og lignende. Leveres som standard med TX 30 spor. TTRF-S. Rustfri variant av TTVF-S . Samme bruksområde, men anbefales i konstruksjoner hvor man ønsker maksimal korrosjonsbeskyttelse.

20

Lengde Diam. mm mm D H U G B 45 55 75 80 90 100 110 120 140

6 6 6 6 6 6 6 6 6

12 12 12 12 12 12 12 12 12

6,5 10,5 6,5 18,5 6,5 17,5 6,5 33,5 6,5 38,5 6,5 42,5 6,5 52,5 6,5 62,5 6,5 82,5

28 30 51 40 45 51 51 51 51

Gulkromatert

TTVF-S og TTRF-S skruer

*!0C8J5B-gcabab! *!0C8J5B-gcabfg! *!0C8J5B-gcacaa! *!0C8J5B-gcacff! *!0C8J5B-gcadfe! *!0C8J5B-gcaeai! *!0C8J5B-gcaefd!

Varmforzinket

TTRF-S 6 x 45

Protec utv.

162010

Elforzinket

Antall pris

Sort fosfat

Vare Type/mål

TTRF-S

• • • • • • • • • • • • • • • •

Syrefast A-4

tre

byggskruer

Rustfri

byggskruerBits TX30 TX30 TX30 TX30 TX30 TX30 TX30 TX30 TX30

www.spigerverket.no 2011


- utvendig - montasje

Nordisk treskrue - Protecbelagt

TTVF-K NOBB EAN

300300

TTVF-K 6 x 200

20

100,00

41186685

300302

TTVF-K 6 x 240

20

134,00

41186826

300305

TTVF-K 6 x 300

20

195,00

41186859

200 240 300

6 6 6

12 3,70 106,3 77 12 3,70 146,3 77 12 3,70 206,3 77

13 13 13

Protec utv.

Elforzinket

TTVF-K 6mm i lengder 200, 240 og 300mm er i første rekke beregnet for bruk i veggkonstruksjoner der det i tillegg til middels grove dimensjoner også kreves mulighet for å trekke virkesdelene sammen.

Gulkromatert

Lengde Diam. mm mm D H U G B S Sort fosfat

TTVF-K skruer

• • •

Nordisk treskrue - Protecbelagt

TTVF-K 8 x 120

50

155,00

41186867

300312

TTVF-K 8 x 140

50

189,00

41186925

300314

TTVF-K 8 x 160

50

246,00

41191651

300318

TTVF-K 8 x 240

20

242,00

41191669

300326

TTVF-K 8 x 400

20

589,00

41191677

www.spigerverket.no 2011

Syrefast A-4

300310

Rustfri

41340290

Varmforzinket

121,00

Protec utv.

50

Elforzinket

TTVF-K 8 x 90

TTVF-K 8mm i lengder fra 90 til 400mm er tatt frem for grove vegg og takkonstruksjoner, samt til enklere elementer med middels krav til bæring.

TX30 TX30 TX30

NOBB EAN

Gulkromatert

Antall pris

300307

TTVF-K skruer

Bits

TTVF-K

Sort fosfat

Vare Type/mål

Syrefast A-4

Antall pris

Varmforzinket

Vare Type/mål

Rustfri

tre

byggskruer

byggskruer• • • • • •

Lengde Diam. mm mm D H U G B S 90 120 140 160 240 400

8 8 8 8 8 8

15 4,00 21,0 15 4,00 21,0 15 4,00 41,0 15 4,00 61,0 15 4,00 121,0 15 4,00 261,0

52 82 82 82 102 122

13 13 13 13 13 13

Bits TX40 TX40 TX40 TX40 TX40 TX40

21


byggskruertre

byggskruer

- utvendig - montasje

Nordisk treskrue - Protecbelagt

TTVF-K

41191685

300337

TTVF-K 10 x 200

10

140,00

41191693

300339

TTVF-K 10 x 240

10

207,00

41296385

300342

TTVF-K 10 x 300

10

287,00

41191701

300347

TTVF-K 10 x 400

20

773,00

41191719

TTVF-K skruer

• • • • •

Lengde Diam. mm mm D H U G B S

TTVF-K 10mm i lengder fra 160 til 400mm er for de større oppgavene. Ved bygging og montering av elementer for både tak og etasjeskillere stilles det strenge krav til innfesting, og her vil ofte denne dimensjon komme til sin rett. Treforbindelsen vil kunne beregnes etter gjeldende regelverk.

22

Syrefast A-4

165,00

Rustfri

20

Varmforzinket

TTVF-K 10 x 160

Protec utv.

300335

Elforzinket

NOBB EAN

Gulkromatert

Antall pris

Sort fosfat

Vare Type/mål

160 200 240 300 400

10 10 10 10 10

18,4 5,00 40,0 18,4 5,00 80,0 18,4 5,00 120,0 18,4 5,00 160,0 18,4 5,00 260,0

102 102 102 122 122

13 13 13 13 13

Bits TX40 TX40 TX40 TX40 TX40

www.spigerverket.no 2011


tre

- utvendig - montasje konstruksjon

byggskruer

Nordisk treskrue - Protecbelagt 

TTVF-L NOBB EAN

160076

TTVF-L 6 x 90

50

235,00

30063820

160078

TTVF-L 6 x130

50

307,00

30063838

160080

TTVF-L 6 x160

50

376,00

30063846

TTVF-L skruer TTVF- L 6mm er en slankere variant av 8,5mm. Bruksområde for 6mm vil primært være for å feste to tredeler sammen. Eksempler som: Lekter på tak, utlekting av fasade, sammenføyning av trestenderverk i hjørneløsninger.

*!0C8J5B-gaahef! *!0C8J5B-gaahgj! *!0C8J5B-gaahid! *!0C8J5B-gaaiag! Syrefast A-4

30063812

Rustfri

196,00

Varmforzinket

50

Protec utv.

TTVF-L 6 x 65

Elforzinket

160074

Gulkromatert

Antall pris

Sort fosfat

Vare Type/mål

byggskruer• • • •

Lengde Diam. mm mm D H G U G B S 65 90 130 160

6 6 6 6

7,5 7,5 7,5 7,5

4,3 4,3 4,3 4,3

25 25 35 35 35 40,7 35 35 70,7 35

12 15 15 15

Bits TND25 TND25 TND25 TND25

Nordisk Treskrue har produktgodkjenning, NBI Teknisk Godkjenning no. 2422, som er utstedt av Sintef Byggforsk

Nordisk treskrue - Protecbelagt NOBB EAN

160072

TTVF-L 8,5 x 130

25

234,00

30063564

160060

TTVF-L 8,5 x 160

25

273,00

29825916

160062

TTVF-L 8,5 x 190

25

342,00

29825924

160064

TTVF-L 8,5 x 220

25

410,00

29825932

160066

TTVF-L 8,5 x 245

25

507,00

29825940

160068

TTVF-L 8,5 x 300

25

666,00

29825957

TTVF-L skruer Bruksområdet for TTVF-L er feste av to tredeler, og kan for eksempel benyttes til feste av vanlig konstruksjonsvirke til limtre, eller lignende sammenføyninger bestående av to tredeler. Nordisk Treskrue har produktgodkjenning, NBI Teknisk Godkjenning no. 2422, som er utstedt av Sintef Byggforsk

www.spigerverket.no 2011

*!0C8J5B-gaahah! *!0C8J5B-gaahcb! *!0C8J5B-gaagai! *!0C8J5B-gaagcc! *!0C8J5B-gaageg! *!0C8J5B-gaagga! *!0C8J5B-gaagie! Syrefast A-4

30063556

Rustfri

189,00

Varmforzinket

25

Protec utv.

TTVF-L 8,5 x 90

Elforzinket

160070

Gulkromatert

Antall pris

Sort fosfat

Vare Type/mål

TTVF-L

• • • • • • •

Lengde Diam. mm mm D H G U G B S 90 130 160 190 220 245 300

8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3

6,5 35 6,5 42 6,5 57 6,5 72 6,5 97 6,5 99 6,5 127

35 18,5 42 18,5 57 18,5 72 97 19,5 99 18,5 127

21 21 21 21 21 21 21

Bits TX40 TX40 TX40 TX40 TX40 TX40 TX40

23


- utvendig - montasje konstruksjon

Nordisk treskrue - TD varmforzinket 

NOBB EAN

166,00

27345057

160019

TTVF-H 6 x 65

100

153,00

41957701

*!0C8J5B-gaabgf!

Lengde Diam. mm mm D H U G B

Sort fosfat

TTVF-H skruer 50 og 60 mm lengde leveres med 6 kant hode og TX 30 spor. Kombi; Passer til både 10 mm pipe og TX 30 bit

50 65

6 6

4,5 4,5

20 30 15 50

• •

Nordisk treskrue - TD varmforzinket 

27345594

160021

TTVF-H 8 x 45

50

174,00

27345602

160024

TTVF-H 8 x 55

50

204,00

27346865

160026

TTVF-H 8 x 75

50

227,00

27346873

160028

TTVF-H 8 x 100

50

286,00

27346881

160030

TTVF-H 8 x 130

50

374,00

27346899

Lengde Diam. mm mm D H U G B 35 45 55 75 100 130

8 8 8 8 8 8

13 13 13 13 13 13

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

11 21 25 30 40 70

24 24 30 45 60 60

Gulkromatert

Hodeform: 6 kant med TX 30 spor Kombi; Passer til både 13 mm pipe og TX 30 bit

*!0C8J5B-gaacac! *!0C8J5B-gaacbj! *!0C8J5B-gaacea! *!0C8J5B-gaacge! *!0C8J5B-gaacii! *!0C8J5B-gaadab!

• • • • • •

Syrefast A-4

168,00

Varmforzinket

50

Protec utv.

TTVF-H 8 x 35

Tunge bruksområder som trapper, bjelker, brygger og bærende konstruksjoner

Kombi

NOBB EAN

Elforzinket

Antall pris

160020

TTVF-H skruer

Bits

TTVF-H

Sort fosfat

Vare Type/mål

Syrefast A-4

100

Rustfri

TTVF-H 6 x 50

Protec utv.

160016

Elforzinket

Antall pris

Gulkromatert

Vare Type/mål

TTVF-H

Varmforzinket

tre

byggskruer

Rustfri

byggskruerBits

Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi

Notater:

24

www.spigerverket.no 2011


- utvendig - montasje konstruksjon

Nordisk treskrue - TD varmforzinket

NOBB EAN

212,00

27346907

160032

TTVF-H 10 x 50

50

227,00

27346915

160034

TTVF-H 10 x 75

25

174,00

27346923

160036

TTVF-H 10 x 90

25

209,00

27346931

160038

TTVF-H 10 x 120

25

248,00

27346949

160041

TTVF-H 10 x 150

25

329,00

27346956

062081

Skive 10.5 x 21 DIN125 stål VFZ

200

521,00

28940377

De tyngste og mest krevende konstruksjonene, hvor det stilles meget strenge krav til soliditet og holdbarhet, som for eksempel tyngre beslag, limtrekonstruksjoner, terrassemarkiser o.l.

Kombi; Passer til både 15 mm pipe og TX 40 bit Hodeform: 6 kant med TX 40 spor

Lengde Diam. mm mm D H U G B 40 50 75 90 120 150

10 10 10 10 10 10

15 15 15 15 15 15

6 6 6 6 6 6

16 20 30 35 60 90

24 30 45 55 60 60

Gulkromatert

TTVF-H skruer

*!0C8J5B-gaadbi! *!0C8J5B-gaadcf! *!0C8J5B-gaadej! *!0C8J5B-gaadgd! *!0C8J5B-gaadih! *!0C8J5B-gaaebh! *!0C8J5A-gcaibc!

• • • • • •

Syrefast A-4

50

Varmforzinket

TTVF-H 10 x 40

Protec utv.

160031

Elforzinket

Antall pris

Sort fosfat

Vare Type/mål

TTVF-H

Rustfri

tre

byggskruer

byggskruerBits Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi

Notater:

www.spigerverket.no 2011

25


byggskruertre

byggskruer

- utvendig - montasje

Universalskrue - tre, fiberkutt, Rustfri 410 herdet  NOBB EAN

250

183,00

41870852

253034

KTF 30 5,0 x 30

250

225,00

41870878

253534

KTF 35 5,0 x 35

250

277,00

40891863

254534

KTF 45 5,0 x 45

250

352,00

40891988

256034

KTF 60 5,0 x 60

250

395,00

40891996

257534

KTF 75 5,0 x 75/50

250

525,00

40892002

Anbefales i konstruksjoner hvor man ønsker maksimal korrosjonsbeskyttelse .

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

9 9 9 9 9 9

3 1 3 6 3 7 3 7 3 20 3 25

24 24 28 38 40 50

Protec utv.

25 30 35 45 60 75

Elforzinket

Universalskrue med koppet hode og plan underside. Brukes til all byggmontering utvendig og innvendig. Fiberkutt reduserer risiko for sprekk i trevirke og gir samtidig bedre hold. Utmerket til montering av ren­ne­krok til frontbord.

Lengde Diam. mm mm D H U G B

Gulkromatert

KTF skruer (Rustfri)

Syrefast A-4

KTF 25 5,0 x 25

Bits

• • • • • •

TX TX TX TX TX TX

Rustfri

252534

Varmforzinket

Antall pris

Sort fosfat

Vare Type/mål

KTF

Skrue for vindusblikk - Syrefast A-4  NOBB EAN

388625

VBS 3,5 x 19

200

128,00

42331955

388626

VBS hvit 3,5 x 19

200

207,00

42331966

388627

VBS sort 3,5 x 19

200

207,00

42331985

26

3,5 3,5 3,5

6 6 6

2,5 1,0 18 2,5 1,0 18 2,5 1,0 18

Syrefast A-4

19 19 19

Rustfri

VBS VBS hvit VBS sort

Protec utv.

Type Lengde mm Bits D H U G B Elforzinket

Syrefast A-4 skrue for vindusblikk leveres i 19mm lengde og i materiale Syrefast A4, også med fargede hoder i sort og hvitt. Undersiden av hodet er svakt konisk for å gi en bedre tetting mot plateunderlaget. Skruen er også utstyrt med ”S”spiss for å hindre sprekkdannelser i trevirke. Spor i hode er firkant no.1.

Sort fosfat

VBS-skruer

Varmforzinket

Antall pris

Gulkromatert

Vare Type/mål

VBS

• 4kant 1 • 4kant 1 • 4kant 1

www.spigerverket.no 2011


tre

byggskruer

- utvendig - montasje

Beslagskrue - TD varmforzinket

BTF

Beslagskrue med vulst. Skruen har fiberkutt, noe som reduserer faren for sprekker i virket ved innskruing. Skruen er beregnet til montering av beslag. Tverrbelastning: 1,88 kN Uttrekk: 1,71 kN Karakteristisk kapasitet for CS Beslagskrue BTF 40 ved feste av stålbeslag med godstykkelse 1,5 mm og 5,0 mm hull. Feste i trevirke med kvalitet min. C18 iht. NS-EN 338. Forutsatt full forankringslengde. Tilsvarer 53,4 N/mm effektiv innskruingslengde.

Sort fosfat

Lengde Diam. mm mm D H U G B

BTF skruer

40

5,0

No.

SINTEF Bygg forsk

Utstedt: Revidert:

Norsk medlem i European Organis ation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc

Gyldig til:

Side:

8

2

5

28

Syrefast A-4

*!0C8J5C-fdfbfc!

23598105

Rustfri

185,00

Varmforzinket

250

Protec utv.

BTF 40 utv. 5,0 x 40

NOBB EAN

Elforzinket

Antall pris

Gulkromatert

Vare Type/mål 253515

byggskruerBits TX20

2506 18.04.2007 18.04.2012 1 of 3

CS Beslagskrue BTF 40 og Besl agspiker VF

4,0 mm er godkjen t av SINTE F Byggfo rsk med egenskaper, bruksom råder og betinge lser for bruk som angitt i dette dokumentet 1. Innehaver av godkjenningen Christiania Spigerverk AS Postboks 4397 Nydalen 0402 Oslo www.spigerverket.no 2. Produsent Christiania Spigerverk AS, Nydalen, Oslo 3. Produktbeskrivelse CS Beslagskrue BTF 40 er en selvbor ende skrue med vulst under hodet, tilpasset en hulldiameter på 5,0 mm. Skruen har lengde 40 mm, og øvrige mål fremgår av fig. 1. Skruene er av stål med strekkfasthet ca. 950 N/mm2, og er varmforsinket ved termodiffusjon til et sinkbelegg med tykkelse ca. 50 μm. Skruehodet har Torx 20 spor. CS Beslagspiker VF 4,0 mm er en kammet, rund spiker med vulst under hodet, tilpasset en hulldiameter på 5,0 mm. Godkjenningen omfatter spiker i lengdene 40, 50 og 60 mm, og målene fremgår av fig. 2. Spikeren er av stål med strekkfasthet 800–900 N/mm2 , og som er varmforsinket ved dypping til et sinkbel egg med tykkelse 70 – 75 μm.

Fig. 1 CS Beslagskrue BTF 40 – 5,0 x 40

4. Brukso mråde CS Beslagskrue BTF 40 og CS Beslag spiker VF 4,0 mm brukes til feste av hullplater og stålbeslag i bærende trekonstruksjonsforbindelser. 5. Egenskaper Bæreevne Basert på prøvning kan det regnes med karakteristiske kapasiteter ved feste av stålbeslag til trevirke som angitt i tabell 1 og 2. Fig. 2 CS Beslagspiker VF 4,0 mm

© Copyright SINTEF Byggforsk Referanse: Godkj. O 21705

Kontr. O 21366

Hovedk ontor: SINTEF Byggforsk Postboks 124 Blindern – 0314 Oslo Telefon 22 96 55 55 – Telefaks 22 69 94 38

Emne: Festemidler for trekonstruksjone r

Firmapost: byggforsk@sintef.no www.sintef.no/byggforsk

www.spigerverket.no 2011

Trondheim: SINTEF Byggforsk 7465 Trondheim Telefon 73 59 30 00/33 90 – Telefaks 73 59 33 50/80

27


byggskruertre

byggskruer

- innvendig montasje

Nordisk treskrue - innvendig montasje  Vare Type/m책l

TTUF-S Antall pris

NOBB EAN

*!0C8J5D-aaabaj! *!0C8J5D-aaabda!

300010

TTUF-S 3 X 11,5/15

200

47,00

25532946

300013

TTUF-S 3 X 16,5/20

200

48,00

25532953

300148

TTUF- S 3 x 25

200

66,00

43271143

300151

TTUF- S 3 X 30

200

69,00

43271158

300016

TTUF-S 3,5 X 16/20

200

50,00

25532961

300019

TTUF-S 3,5 X 21/25

200

52,00

25532979

300022

TTUF-S 3,5 X 26/30

200

56,00

25532987

300025

TTUF-S 3,5 X 31/35

200

58,00

25532995

300154

TTUF- S 3,5 X 40

200

65,00

43271177

300157

TTUF- S 3,5 X 30/50

100

50.00

43271196

300028

TTUF-S 4 X 15,5/20

200

54,00

25533001

300031

TTUF-S 4 X 20,5/25

200

56,00

25533019

300034

TTUF-S 4 X 25,5/30

200

59,00

25533027

300037

TTUF-S 4 X 30,5/35

200

64,00

25533035

300040

TTUF-S 4 X 35,5/40

200

66,00

25533043

300043

TTUF-S 4 X 29/45

200

68,00

25533050

300046

TTUF-S 4 X 30/50

200

74,00

25533068

300052

TTUF-S 4 X 35/60

200

89,00

25533084

300160

TTUF- S 4,0 X 30/70

100

71,00

43271215

300058

TTUF-S 4,5 X 20/25

200

60,00

25533100

300061

TTUF-S 4,5 X 25/30

200

65,00

25533118

300064

TTUF-S 4,5 X 30/35

200

68,00

25533126

300067

TTUF-S 4,5 X 35/40

200

74,00

25534728

300070

TTUF-S 4,5 X 29/45

200

79,00

25558263

300073

TTUF-S 4,5 X 30/50

200

83,00

25558271

300079

TTUF-S 4,5 X 35/60

200

97,00

25563792

300082

TTUF-S 4,5 X 40/70

100

67,00

25759325

300085

TTUF-S 4,5 X 50/80

100

80,00

25759333

300088

TTUF-S 5 X 24,5/30

200

74,00

25759341

300091

TTUF-S 5 X 34,5/40

200

85,00

25759358

300094

TTUF-S 5 X 30/50

200

98,00

25768607

28

*!0C8J5D-aaabgb! *!0C8J5D-aaabjc! *!0C8J5D-aaaccc! *!0C8J5D-aaacfd! *!0C8J5D-aaacie! *!0C8J5D-aaadbe! *!0C8J5D-aaadef! *!0C8J5D-aaadhg! *!0C8J5D-aaaeag! *!0C8J5D-aaaedh! *!0C8J5D-aaaegi! *!0C8J5D-aaafcj! *!0C8J5D-aaafib! *!0C8J5D-aaagbb! *!0C8J5D-aaagec! *!0C8J5D-aaaghd! *!0C8J5D-aaahad! *!0C8J5D-aaahde! *!0C8J5D-aaahjg! *!0C8J5D-aaaicg! *!0C8J5D-aaaifh! *!0C8J5D-aaaiii! *!0C8J5D-aaajbi!

www.spigerverket.no 2011


- innvendig montasje

Nordisk treskrue - innvendig montasje 

NOBB EAN

110,00

25806266

300100

TTUF-S 5 X 40/70

100

76,00

25810680

300103

TTUF-S 5 X 40/80

100

89,00

25822438

300106

TTUF-S 5 X 45/90

100

98,00

25822446

300109

TTUF-S 5 X 60/100

100

110,00

25822453

300163

TTUF- S 5 X 60/120

100

136,00

43271226

300112

TTUF-S 6 X 33,5/40

200

109,00

25874082

300115

TTUF-S 6 X 30/50

200

123,00

25874090

300118

TTUF-S 6 X 35/60

200

142,00

25913427

300121

TTUF-S 6 X 40/70

100

93,00

25914896

300124

TTUF-S 6 X 40/80

100

113,00

25914904

300127

TTUF-S 6 X 45/90

100

121,00

25929308

300130

TTUF-S 6 X 60/100

100

137,00

25929316

300133

TTUF-S 6 X 70/120

100

182,00

25989963

300136

TTUF-S 6 X 70/140

100

239,00

26176503

300139

TTUF-S 6 X 70/160

100

305,00

26176511

300146

TTUF-S 6 x 70/180

100

449,00

27386895

*!0C8J5D-aabbca! *!0C8J5D-aabbfb! *!0C8J5D-aabbic! *!0C8J5D-aabcbc! *!0C8J5D-aabced! *!0C8J5D-aabche! *!0C8J5D-aabdae! *!0C8J5D-aabddf! *!0C8J5D-aabdgg! *!0C8J5D-aabdjh! *!0C8J5D-aabegf!

Lengde Diam. mm mm D H U G B

Sort fosfat

TTUF-S skruer

*!0C8J5D-aabaah! *!0C8J5D-aabadi! *!0C8J5D-aabagj! *!0C8J5D-aabaja!

TTUF med senkhode eliminerer den tradisjonelle forsenkingsjobben, da skruene selv er utstyrt med kuttende ribber under hodet. 3 6 1,7 * * • Forsenkningen virker i alle typer av materiale, også i plast. 3,5 7 2 * * • Ved hardere virke er effekten enda bedre og etterlater en perfekt 4 8 2,3 * * • forsenkning. 4,5 9 2,6 * * • Ved at vinkelen på hodet er 40° vil skruen passe perfekt til alle 5 10 2,9 * * • forhåndsforsenkede hull. Fiberkuttet og de sagtakkede gjengene i 6 12 3,4 * * • tuppen av skruen hjelper til med å hindre sprekker, reduserer momentet ved innskruing og gjør all forboring unødvendig. * Eksakte mål finnes under betegnelsen Dimensjon mm, hvor

Syrefast A-4

200

Rustfri

TTUF-S 5 X 35/60

Protec utv.

300097

Elforzinket

Antall pris

Gulkromatert

Vare Type/mål

TTUF-S

Varmforzinket

tre

byggskruer

byggskruerBits

TX15 TX15 TX20 TX20 TND25 TND25

tallene refererer til diameter x gjengelengde / totallengde

Notater:

www.spigerverket.no 2011

29


tre

byggskruer

- innvendig montasje

Nordisk treskrue - innvendig montasje 

NOBB EAN

66,00

43270863

300204

TTUF-P 3,0x20

200

68,00

43270852

300201

TTUF-P 3,5x15

200

69,00

43270833

300210

TTUF-P 3,5x20

200

62,00

26935361

300213

TTUF-P 3,5x25

200

67,00

26935379

300216

TTUF-P 3,5x30

200

71,00

26935387

300269

TTUF-P 4,0x15

200

74,00

43270897

300222

TTUF-P 4,0x20

200

68,00

26935403

300225

TTUF-P 4,0x25

200

68,00

26935411

300228

TTUF-P 4,0x30

200

71,00

26935429

300272

TTUF-P 4,0x35

200

86,00

43270992

300231

TTUF-P 4,0x40

200

76,00

26935437

300234

TTUF-P 4,0x30/50

200

83,00

26935445

300237

TTUF-P 5,0x30

200

94,00

26935452

300240

TTUF-P 5,0x40

200

106,00

26935460

300243

TTUF-P 5,0x30/50

200

116,00

26935478

300246

TTUF-P 5,0x35/60

200

123,00

26935486

300275

TTUF-P 5,0x40/70

100

96,00

43271003

300249

TTUF-P 5,0x50/80

100

104,00

26935494

300252

TTUF-P 6,0x40

200

125,00

26935510

300255

TTUF-P 6,0x30/50

200

142,00

26935528

300258

TTUF-P 6,0x35/60

200

158,00

26935536

300261

TTUF-P 6,0x40/70

100

106,00

26935544

300264

TTUF-P 6,0x50/80

100

126,00

26935551

300267

TTUF-P 6,0x60/100

100

149,00

26935502

TTUF-P kompletterer programmet på innvendige treskruer. Skruen har TX spor og panhode med ribber under for best mulig feste.

Fiberkuttet og de sagtakkede gjengene i tuppen av skruen hjelper til med å hindre sprekker, reduserer momentet ved innskruing og gjør all forboring unødvendig.

30

*!0C8J5D-aacccg! *!0C8J5D-aaccfh! *!0C8J5D-aaccii! *!0C8J5D-aacdbi! *!0C8J5D-aacdej! *!0C8J5D-aacdha! *!0C8J5D-aaceaa! *!0C8J5D-aacedb! *!0C8J5D-aacegc! *!0C8J5D-aacejd! *!0C8J5D-aacfcd! *!0C8J5D-aacffe! *!0C8J5D-aacfif! *!0C8J5D-aacgbf! *!0C8J5D-aacgeg! *!0C8J5D-aacghh!

Lengde Diam. mm mm D H U G B

3,5 4 5 6

7 8 10 12

* * * *

* * * *

* * * *

Gulkromatert

TTUF-P skruer

*!0C8J5D-aacbad! *!0C8J5D-aacbde! *!0C8J5D-aacbgf!

• • • •

Rustfri

200

Varmforzinket

TTUF-P 3,0x15

Protec utv.

300207

Elforzinket

Antall pris

Sort fosfat

Vare Type/mål

TTUF-P

Syrefast A-4

byggskruerBits

TX15 TX20 TND25 TND25

* Eksakte mål finnes under betegnelsen Dimensjon mm, hvor tallene refererer til diameterxgjengelengde/totallengde

www.spigerverket.no 2011


byggskruer

elektriker-/platemontasje Elektrikerskrue/plateskrue (treskrue - fingjenget) 

TTSU NOBB EAN 21098835

388649

TTSU 19 4,2 x 19

250

73,00

21098843

388650

TTSU 25 4,2 x 25

250

81,00

21098850

388651

TTSU 32 4,2 x 32

250

89,00

21098868

388652

TTSU 38 4,2 x 38

250

103,00

21098876

388653

TTSU 45 4,2 x 45

250

116,00

21098884

388657

TTSU 85 4,2 X 85

250

268,00

21098926

Fingjenget treskrue med panhode. detaljer til stål av inntil 1mm Skruen kan også benyttes til feste av tykkelse. Pass på at min. 25mm er i innskrudd ved i trevirke.

Lengde Diam. mm mm D H U G B 16 19 25 32 38 45 85

elektrikere og blir derfor ofte TTSU er en perfekt skrue til bruk for omtalt som EL-skrue. (Skruen ble tidligere kalt PS.)

4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

8 8 8 8 8 8 8

3 3 3 3 3 3 3

16 19 25 32 38 45 85

Gulkromatert

TTSU skruer

*!0C8J5D-iigeic! *!0C8J5D-iigejj! *!0C8J5D-iigfaf! *!0C8J5D-iigfbc! *!0C8J5D-iigfcj! *!0C8J5D-iigfdg! *!0C8J5D-iigfhe!

• • • • • • •

Lett montasjeskrue - Gips/tre 

388643

TGM 4,8 x 35 Zink

250

91,00

42109552

388644

TGM 4,8 x 45 Zink

250

112,00

42109563

Benyttes til all lettere montasje, som for eksempel oppheng av bilder, håndkleholdere og lignende, direkte i gips uten bakenforliggende stendere. Monteres med vanlig skrutrekker.

Lengde Diam. mm mm D H U G B

Sort fosfat

TGM

25 35 45

4,8 4,8 4,8

9 9 9

3 3 3

25 35 45

• • •

Syrefast A-4

42109544

Rustfri

82,00

Varmforzinket

250

Protec utv.

TGM 4,8 x 25 Zink

www.spigerverket.no 2011

PH2 PH2 PH2 PH2 PH2 PH2 PH2

NOBB EAN

Elforzinket

Antall pris

388642

Bits

TGM

Gulkromatert

Vare Type/mål

Syrefast A-4

68,00

Rustfri

250

Varmforzinket

TTSU 16 4,2 x 16

Protec utv.

388648

Elforzinket

Antall pris

Sort fosfat

Vare Type/mål

byggskruerBits PH2 PH2 PH2

31


byggskruertre

byggskruer

- utvendig - montasje

L책seskrue med mutter

Vare Type/m책l

Antall pris

NOBB EAN

380010

6 x 20

25

49,00

29825973

380013

6 x 35

25

53,00

29825981

380016

6 x 50

25

56,00

29825999

380019

6 x 65

25

58,00

29846326

380021

6 x 80

25

63,00

29846334

380023

6 x 100

25

65,00

29846342

380024

8 x 30

25

65,00

29846359

380026

8 x 40

25

69,00

29846367

380028

8 x 50

25

72,00

29861853

380030

8 x 60

25

75,00

29918307

380032

8 x 70

25

79,00

29918315

380033

8 x 90

25

83,00

42109476

380035

8 x 100

25

89,00

29935277

380036

8 x 110

25

95,00

42109480

380037

8 x 120

25

98,00

29936333

380040

8 x 150

25

110,00

29936341

380041

10 x 35

25

86,00

29936358

380044

10 x 50

25

96,00

29936366

380046

10 x 60

25

101,00

30010086

380048

10 x 70

25

107,00

30012967

380049

10 x 90

25

120,00

42109495

380051

10 x100

25

125,00

30035042

380052

10 x110

25

186,00

42109506

380053

10 x120

25

138,00

30035059

380056

10 x150

25

163,00

30035067

380058

10 x180

25

196,00

30035075

380061

10 x240

5

89,00

30035083

32

*!0C8J5D-iaaebj! *!0C8J5D-iaaeea! *!0C8J5D-iaaege! *!0C8J5D-iaaeii! *!0C8J5D-iaafbi! *!0C8J5D-iaafdc! *!0C8J5D-iaafgd! *!0C8J5D-iaafih! *!0C8J5D-iaagbh!

www.spigerverket.no 2011


tre

byggskruer

- utvendig - montasje

byggskruerLåseskrue med mutter

Vare Type/mål

Antall pris

NOBB EAN

380062

12 x 50

25

136,00

30035091

380066

12 x 70

25

153,00

30035109

380067

12 x 90

20

200,00

42109514

380069

12 x100

25

179,00

30035117

380070

12 x 110

20

219,00

42109533

380072

12 x130

25

207,00

30035125

380075

12 x160

10

128,00

30035133

380077

12 x200

5

92,00

30035141

380080

12 x260

5

114,00

30036735

Låseskruer 8.8 Varmforzinket til sammenføyning av konstruksjoner og trematerialer.

*!0C8J5D-iaagce! *!0C8J5D-iaaggc! *!0C8J5D-iaagjd! *!0C8J5D-iaahcd! *!0C8J5D-iaahfe! *!0C8J5D-iaahhi! *!0C8J5D-iaaiai! DIN 603/934

Gjenger d1 M6 M8 M10 M12 Gjengestigning mm 1 1,25 1,5 1,75 Hodediameter dk mm 16,55 20,65 24,65 30,65 Hodehøyde k mm 3,88 4,88 5,38 6,95 Firkantansats v mm 6,48 8,58 10,58 12,7 Nom.gj.lengde b mm Inntil I=125 mm 18 22 26 30 Fra 125 til 200 mm 24 28 32 36 Over 200 mm 45 49 57

Skiver - Varmforzinket

Vare Type/mål Antall pris S/d x t mm

NOBB EAN

68202

Firkantskive 25 / 9 x 3

100

112,00

44296072

68203

Firkantskive 30 / 11 x 3

50

90,00

44296166

68204

Firkantskive 40 / 14 x 4

50

125,00

44296257

www.spigerverket.no 2011

33


byggskruerutvendig

byggskruer

- montasje

Farmerskrue Leveres i praktiske plastesker

Vare Type/mål

Antall pris

NOBB EAN

*!0C8J5A-gccead! *!0C8J5A-gcceba! *!0C8J5A-gccech! *!0C8J5A-gcceeb!

062240

F20 hvit stål 4,8x20

250

179,00

21099460

062241

F20 sort stål 4,8x20

250

179,00

21099478

062242

F20 oxidrød stål 4,8x20

250

179,00

21099486

062244

F20 kopperbrun stål 4,8X20

250

179,00

30062194

062250

F35 hvit stål 4,8x35

250

189,00

21099536

062251

F35 sort stål 4,8x35

250

189,00

21099544

062252

F35 oxidrød stål 4,8x35

250

189,00

21099551

062254

F35 kopperbrun stål 4,8X35

250

189,00

30062202

062274

AF35 hvit - alu. 5,5x35

250

622,00

42879476

17453

AF35 sort - alu. 5,5x35

250

622,00

43855893

062272

AF35 oxidrød - alu. 5,5x35

200

498,00

21713698

68214

AF60 sort - A2 - rustfri 4,8 x 60

100

185,00

44297006

68215

AF60 sort - A2 - rustfri 4,8 x 60

250

465,00

44297014

*!0C8J5A-gccfac! *!0C8J5A-gccfbj! *!0C8J5A-gccfcg! *!0C8J5A-gccfea!

Sekskantpipe

RAL nummer: hvit 9010 oxidrød 3009 kopperbrun 8004 sort 9011

34

Stål 20 Stål 35

4,8 4,8

Syrefast A-4

Rustfri

Borskrue som benyttes for feste av stålplater til tre. Skruene har 25my elzink belegg og er pulverlakkert i ulike farger. 8 mm 6 kt. hode. Bruk 8 mm nutsetter eller 8 mm dybdestiller

Lengde Diam. mm mm D H U G B

Varmforzinket

Farmerskruer

21103643

Protec utv.

1

Elforzinket

Sekskantpipe 8 mm

NOBB EAN

Gulkromatert

006287

Antall pris

Sort fosfat

Vare Type/mål

Pipe

• •

8 mm 8 mm

Alu 35 5,5 • Alu 60 4,8 •

8 mm 8 mm

www.spigerverket.no 2011


byggskruer

BORSKRUER Vare 201365

Dimensjon Borskjær Bruksområde Overflate

Bilde område Antall

Pris

NOBB 21097753

zink 8-10 my

1/4"

250

69,00

zink 8-10 my

1/4"

1000

255,00

201315 4,2x13 HSB ventilasjonsskrue m/ borskjær

zink 8-10 my

1/4"

250

69,00

201319

for montering av 4,2x13 inntil 2,5 mm stål

zink 8-10 my

1/4"

1000

255,00

062400

5,5x25/3 tilZ og C profiler,

201369

4,2x13 HSBR ventilasjons-

Bit/ Pipe

skrue m/red. borskjær for 4,2x13 montering av < 2 mm stål.

Feste av tynnplate

byggskruerEAN

*!0C8J5C-abdgfa! 21097761 *!0C8J5C-abdgji! *!0C8J5C-abdbff! 23597347 *!0C8J5C-abdbjd! 23606841

Sølv Protec

8 mm

BF

1000

139,00

40618886

1,5-3,5 mm

Overlappskrue

062401

6,3x22/1 m/frislipp 1x2mm

Sølv Protec

8 mm

AI

1000

166,00

40618902

062402

6,5x38/2 Feste tynnplate

Sølv Protec

8 mm

EJ

100

226,00

40618910

062403

6,5x50/3 Feste tynnplate

Sølv Protec

8 mm

EJ

100

246,00

40618928

062404

5,5x25/4 Feste tynnplate

Sølv Protec

8 mm

CG

100

166,00

40618936

062405

5,5x38/5 Feste tynnplate til

Sølv Protec

8 mm

DH

100

204,00

40618951

062406

5,5x51/5 Feste tynnplate til

Sølv Protec

8 mm

DH

100

234,00

40618969

062407

5,5x76/5 4-12mm stål

Sølv Protec

8 mm

DH

100

299,00

40618985

Rustfri 304SS

8 mm

EJ

100

490,00

40619025

Rustfri 304SS

8 mm

E

100

442,00

40619033

Rustfri 304SS

8 mm

E

100

609,00

40619058

100

364,00

23619737

062802 6,3x90 lignende Sølv Protec 8 mm + TND25 konstruksjon. kombispor Benyttes også der

100

514,00

23619745

062804 6,3x115 Sølv Protec 8 mm + TND25 kombispor

100

663,00

23619752

plate

2,0 mm til trevirke

3,0 mm til trevirke

4-6 mm til trevirke

4-12mm stål

4-12mm stål

Feste tynnplate til

Tynnplater til tre Feste av tynnplate 062408 4,9x32 til trevirke. Forbores over 0,7 mm.

062409

062410

Grovgjenget type

4,9x25 med 14 mm neoprenskive. For tynnplate til tre4,9x50 virke. Normal forboring Ø=3,2 mm.

Gjengende skruer 062800 6,3x64 Feste av f eks Sølv Protec 8 mm + TND25 oppspendt kombispor bindingsverk til konstruksjonsstål IP / HUP eller

mineralbrannisolasjon < 30mm er benyttet.

www.spigerverket.no 2011

35


byggskruerbyggskruer

BORSKRUER Borskruer, Selvborende / gjengende skruer - stål

201315

062400

201365

062402

062401

062408

062404

062410

062403

062409

062406

062405

062800-04

062407

A

C

B

Overlapp/sidelapp

Tynnplate til stål 1,5-3,5 mm

D

F

E

Tynnplate til stål 5,0-12,0 mm

Tynnplate til trevirke

G

Tynnplate til stål 3,0-6,0 mm

Tynnplate til lettbjelke 1,5-3,5 mm

I

H Tynnstål til stål 3-6 mm

Tynnstål til stål 5-12

Overlapp/sidelapp MAX 4x1,2 mm

J

Tynnprofil til tre

For mer informasjon om borskruer - se teknisk kapittel.

TIPS: Boring i konstruksjonstål over ST37 kvalitet vil allltid være krevende. Det må skje med rett hastighet - 1600rpm - og det bør brukes borpasta der det er hensiktsmessig. Man vil kunne oppleve at boroperasjonen tar tid og at enkelte skruer vil ryke (slutter å bore). Får man for store problemer eller forbruk av skruer anbefaler vi alternativ løsning med forboring 5,8mm og gjengende skruer 6,3mm.

36

www.spigerverket.no 2011


byggskruer

montasje tre til stål

byggskruerBorWing - Selvborende skrue, tre - stål 

62000

62001

62002

62003

62007

62004

62005

62006

Dimensjon Tre- Stål- Vare Borskjær Bit Overflate tykkelse tykkelse Antall

Pris

NOBB

EAN

TND25

Protec

6-30

1-2

100

133,00

062001 BW 4,8 x 50/3 TND25

Protec

10-38

2-4

100

158,00

062002 BW 4,8 x 85/2 TND25

Protec

10-60

1-2

100

227,00

*!0C8J5A-gcaaad! 30063929 *!0C8J5A-gcaaba! 30063937 *!0C8J5A-gcaach!

062007 BW 5,5 x 65/5

TX 30

Protec

10-36

4-12

100

226,00

40618878

062004 BW 5,5 x 85/3

TX30

Protec

25-60

2-4

100

300,00

30063952

062005 BW 5,5 x 90/5

TX30

Protec

25-55

4-12

100

329,00

062006 BW 5,5 x 115/5 TX30

Protec

40-80

4-12

100

491,00

062000 BW 4,2 x 45/2

30063911

*!0C8J5A-gcaaeb! 30063960 *!0C8J5A-gcaafi! 30063978 *!0C8J5A-gcaagf!

BorWingskruer BorWing er en serie skruer beregnet til å feste tre på stål. Prinsippet er enkelt og virker slik at vingene frigjør stammen gjennom treverket slik at gjengene ikke blir engasjert i virket. Når vingene treffer stålet brytes de av og ødelegger ikke for feste i stålet. Det er viktig å studere tabellen for riktig ståltykkelse og tretykkelse ved valg av skrue.

For mer informasjon om selvborende skruer - se teknisk kapittel.

Notater:

www.spigerverket.no 2011

37


byggskruerdistanseskrue

/ karmskrue

Distanseskrue

Vare Type/mĂĽl

38

byggskruer

Montering i karmer og lekter. Skruens utforming med rette gjenger under hodet muliggjør avstandsmontering og justering. Hodediameter 8,0 mm. Skruene har TND25 spor.

Antall pris

NOBB EAN

466090

Distanseskrue 6 x 60

100

155,00

23597487

466092

Distanseskrue 6 x 70

100

178,00

23597495

466094

Distanseskrue 6 x 80

100

201,00

23597503

466096

Distanseskrue 6 x 90

100

223,00

23597511

466098

Distanseskrue 6 x 100

100

278,00

23597529

466100

Distanseskrue 6 x 110

100

312,00

23597537

466102

Distanseskrue 6 x 120

100

355,00

23597545

466104

Distanseskrue 6 x 130

100

384,00

23597552

*!0C8J5E-ggajag! *!0C8J5E-ggajca! *!0C8J5E-ggajee! *!0C8J5E-ggajgi! *!0C8J5E-ggajic! *!0C8J5E-ggbaac! *!0C8J5E-ggbacg! *!0C8J5E-ggbaea!

www.spigerverket.no 2011


byggskruer

karmskrue

byggskruerKarmskrue Karmskrue TDS er egnet til massive byggematerialer som betong, naturstein og murverk ved bruk av Murplugg 8/40. Den kan også brukes uten plugg til treverk. TND 25 spor. Anbefalt murplugg: 8 mm.

Karmhylse med flens Karmskrue

Karmhylse m/skrue

Dekknapp

Vare

T-nøkkel universal

Type

Flerstegbor

Lengde

Antall

Pris

NOBB

466108

Karmskrue 6 x 80 TDS

100

503,00

30063598

466110

Karmskrue 6 x 100 TDS

100

583,00

30063606

466005

Karmhylse m/skrue

50

100

341,00

22208391

466010

Karmhylse m/skrue

70

100

361,00

22208409

466015

Karmhylse m/skrue

90

50

195,00

22208417

466001

Karmhylse med flens M 5/30

100

254,00

41741541

466003

Karmhylse med flens M 5/30

4

21,00

40900185

466002

Karmhylse med flens M 6/40

50

177,00

41741556

466004

Karmhylse med flens M 6/40

4

30,00

40900201

466023

Treskrue inkl. bits 5,8 x 65 TND 25

50

42,50

42332265

466024

Betongskrue 5,0 x 50 TND 25

50

122,00

42332273

466025

Borskrue 4,8 x 32 Ph2

100

187,00

42332284

006207

Montasjebit Insex L = 25mm

1

8,00

43196417

466016

Dekknapp for karmhylse - hvit

100

33,00

22816730

466017

Dekknapp for karmhylse - brun

100

33,00

22816748

466018

Dekknapp for karmhylse - furu

100

33,00

22816755

466020

T-nøkkel universal

1

79,00

22816763

466021

Rett kombinøkkel

1

37,00

22816771

466022

Montasjenøkkel med 10mm tange for maskin

1

45,00

22816789

006204

Flerstegbor Komplett 14/5 mm

1

192,00 30064000

006205

Senterbor for flerstegbor 5 mm

1

29,00 30064018

www.spigerverket.no 2011

EAN

*!0C8J5E-ggbaii! *!0C8J5E-ggbbab! *!0C8J5E-ggaafa! *!0C8J5E-ggabae! *!0C8J5E-ggabfj!

*!0C8J5E-ggabgg! *!0C8J5E-ggabhd! *!0C8J5E-ggabia! *!0C8J5E-ggacad! *!0C8J5E-ggacba! *!0C8J5E-ggacch! *!0C8J5A-agcaej! *!0C8J5A-agcafg! 39


byggskruerbyggskruer

betongskruer Fakta om Betongskrue

Avhengig av bruksområde er det en rekke fordeler som gjør betongskruen ideel for alle lette, midlere og tyngre laster og den kan i flere tilfeller erstatte bruk av ekspansjonsankre,bolter, kjemiske ankre, slagankre eller til og med nylonplugger • et grundig og gjennomtestet system • brannklassifisering R 120 i betong • ingen ekspansjonskrefter • korte kant- og senteravstander • festet er 100 % demonterbart

Monteringsanvisning

Betongskruen monteres enkelt ved at man borer med angitt diameter, tilsvarende skruens kjernediameter. Under innskruing vil gjengene skjære spor og samtidig presse stammen mot betongen slik at et meget sikkert og stabilt feste oppnås.

Monteringsdata Gjengediameter Gjengediameter på MMS-St gjengetapp

6mm 7,5mm 10mm 12mm M8

M10

Bordiameter mm 5 6 8 10 Senteravstand

Anbefalt mm

100

100 150 180

Minimum mm

50

50

50

60

Kantavstand

Anbefalt mm

50

50

75 90

Minimum

mm

50

50

50

60

Nøkkelvidde v/sekskantskrue

mm

10

13

16

18

Anbefalt maks. tiltrekningsmoment

Nm

12

20

50

80

Anbefalt last, C 30/37 betong

Last uttrekk Last skjær Forankringsdybde

kN kN mm

5,3 2,9 40

6,2 6,7 40

10,3 8,0 55

12,3 10,7 70

Brannmotstand,

*R30

kN

0,9

1,5

2,7

4,4

maks. last ved brann,

R60

kN

0,6

1,1

2,0

3,2

feste er i betong C30

R90

kN

0,4

0,8

1,5

2,4

R120 kN 0,3 0,5 1 1,5

Anbefalt arbeidslast i betong ol. Sikkerhetsfaktor = 3 er inkludert i uttrekksverdiene. * Tabellen angir den maksimale last som festet kan belastes med for å kunne motstå en normert brann i angitt tid. Eks. R30-6mm skrue holder i 30 min med en last på 0,9kN

40

www.spigerverket.no 2011


byggskruer

betongskruer Betongskrue senkhode/TX

Standard overflate er elzink min 5µm

NB ! Andre dimensjoner og typer kan skaffes på bestilling.

Vare

Type/mål

Bit

003900

Betongskrue senk 6,0 x 40

Antall

Pris

NOBB

TX 30

100

221,00

23377716

*!0C8J5A-adjaad!

Betongskrue senk 6,0 x 60

TX 30

100

356,00

23377724

*!0C8J5A-adjaba!

Betongskrue senk 6,0 x 80

TX 30

100

553,00

23377732

*!0C8J5A-adjach!

Betongskrue senk 6,0 x 100

TX 30

100

605,00

23377740

*!0C8J5A-adjade!

Betongskrue senk 7,5 x 45

TX 40

50

167,00

23377757

*!0C8J5A-adjbac!

Betongskrue senk 7,5 x 60

TX 40

50

215,00

23377765

*!0C8J5A-adjbbj!

Betongskrue senk 7,5 x 80

TX 40

50

325,00

23377773

*!0C8J5A-adjbcg!

Betongskrue senk 7,5 x 100

TX 40

50

358,00

23377781

*!0C8J5A-adjbdd!

Betongskrue senk 7,5 x 120

TX 40

50

451,00

23377799

*!0C8J5A-adjbea!

Betongskrue senk 7,5 x 140

TX 40

50

557,00

23377807

*!0C8J5A-adjbfh!

Betongskrue senk 7,5 x 160

TX 40

50

595,00

23377815

*!0C8J5A-adjbge!

003901 003902 003903 003910 003911 003912 003913 003914 003915 003916

byggskruerEAN

Notater:

www.spigerverket.no 2011

41


byggskruerbyggskruer

betongskruer Betongskrue 6-kant / monteringsverktøy Standard overflate er elzink min 5µm

Vare

Type/mål

Pipe

Antall

Pris

NOBB

*!0C8J5A-adjdaa! *!0C8J5A-adjdce! *!0C8J5A-adjddb! *!0C8J5A-adjdei! *!0C8J5A-adjeaj! *!0C8J5A-adjebg! *!0C8J5A-adjecd! *!0C8J5A-adjeda! *!0C8J5A-adjeeh! *!0C8J5A-adjefe! *!0C8J5A-adjfai! *!0C8J5A-adjgfc! *!0C8J5A-adjfbf!

003930

Betongskrue 6,0 x 40

6-kant 10

100

374,00

23377864

003932

Betongskrue 6,0 x 60

6-kant 10

100

440,00

23377880

003933

Betongskrue 6,0 x 80

6-kant 10

100

677,00

23377898

003934

Betongskrue 6,0 x 100

6-kant 10

100

726,00

23377906

003940

Betongskrue 7,5 x 45

6-kant 13

50

217,00

23377914

003941

Betongskrue 7,5 x 60

6-kant 13

50

255,00

23377922

003942

Betongskrue 7,5 x 80

6-kant 13

50

409,00

23377930

003943

Betongskrue 7,5 x 100

6-kant 13

50

442,00

23377948

003944

Betongskrue 7,5 x 120

6-kant 13

50

475,00

23377955

003945

Betongskrue 7,5 x 140

6-kant 13

50

585,00

23377963

003950

Betongskrue 10 x 60

6-kant 16

25

263,00

23377971

003965

Betongskrue 10 x 80

6-kant 16

25

307,00

23598121

003951

Betongskrue 10 x 100

6-kant 16

25

318,00

23377989

003976

Betong øyeskrue/himling 6 x 40

200

1117,00

23597263

*!0C8J5A-adjhgi!

359,00

30062210

*!0C8J5A-adjjec!

med spesial bit i pakken

42

EAN

Innv. øye; Ø = 7mm

003994

Bit for øyeskrue

1

www.spigerverket.no 2011


byggskruer

betongskrue/dør- og vindusmontasje Betongskrue - Universalmontasje - og tre mot betong 

WCS

Antall pris NOBB EAN

003982

Betongskrue WCS 7,5 x 72 mm

50

177,00

30063762

003983

Betongskrue WCS 7,5 x 92 mm

50

205,00

30063770

003984

Betongskrue WCS 7,5 x 112 mm

50

235,00

30063788

003985

Betongskrue WCS 7,5 x 132 mm

50

270,00

30063796

003986

Betongskrue WCS 7,5 x 152 mm

50

304,00

30063804

*!0C8J5A-adjibc! *!0C8J5A-adjicj! *!0C8J5A-adjidg! *!0C8J5A-adjied! *!0C8J5A-adjifa! *!0C8J5A-adjigh!

Lengde Diam. mm mm D H U G B

Sort fosfat

Betongskrue - og tre mot betong For montering av dører, vinduer med Karmhylse (Adjufix e.l) til betong, (dybde min.40mm inn i betong). Montering av treverk, montasjeskinner, klammer, enkle beslag til betong/tegl fortrinnsvis som sekundærfeste. For montering til lettbetong av normal kvalitet og konsistens, bør dybde økes til min. 60mm.

62 72 92 112 132 152

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

• • • • • •

Syrefast A-4

30063754

Rustfri

169,00

Varmforzinket

50

Protec utv.

Betongskrue WCS 7,5 x 62 mm

Elforzinket

003981

Gulkromatert

Vare Type/mål

byggskruerBits

TX30 TX30 TX30 TX30 TX30 TX30

Se forøvrig 466005, 466010 og 466015 Karmhylse 006204 Flerstegbor Komplett 14/5 mm. 06205 Senterbor for flerstegbor 5 mm side 79.

Lettbetongskrue med senkhode 

98,00

43029715

003996

Lettbetongskrue 8,0 x 90 mm T30

50

119,00

43029726

003997

Lettbetongskrue 8,0 x 110 mm T30

50

148,00

43029734

www.spigerverket.no 2011

Sort fosfat

Lengde Diam. mm mm D H U G B

Kan benyttes direkte i lettbetong uten forboring, og kan være et alternativ for enkel innfesting av for eksempel trevirke, der det ikke stilles høye krav til uttrekkskapasitet. Skruen har gjenger med utforming egnet for lettbetong. Densiteten (materialtetthet) i lettbetongen er avgjørende for hvilken uttrekksverdi man oppnår på skruen, der høyere materialdensitet gir høyere uttrekksverdi. Selve Lettbetongen vil oftest være dimensjonerende i en slik forbindelse. Benytt redusert hastighet på skrudrill ved montering, det er alltid fare for å trekke over gjengene i porøse materialer. Ved overtrekking av gjenge, la skruen stå men sett alltid inn en ny skrue i ”friskt” materiale. Det er viktig at festetykkelsen ikke overskrider skruens gjengefrie område, altså at det ikke står gjenger i trevirket, men kun i Lettbetongen når skruen er ferdig montert. Velg derfor skrue med gjengefritt område tilsvarende minimum trevirkets tykkelse.

65 90 110

8 8 8

12 4,0 5 12 4,0 30 12 4,0 50

60 60 60

- - -

Syrefast A-4

50

Rustfri

Lettbetongskrue 8,0 x 65 mm T30

Varmforzinket

Pris NOBB EAN

Protec utv.

003995

Lettbetongskrue med senkhode

Antall

Elforzinket

Type/mål

Gulkromatert

Vare

Bits

• • •

TX30 TX30 TX30

Materialreferanse/dybde: Dybde 60mm Dybde 80mm

Lettbetong 500 0,5kN 0,7kN

Leca 0,6kN 0,7kN

43


byggskruerbyggskruer

beltede skruer

Beltede skruer for de fleste skruautomater. Andre dimensjoner og varianter kan skaffes på foresørsel.

Beltede skruer - samleoversikt

44

Vare

Type/mål

Antall

Pris NOBB EAN

312559

BGS 25 sort 3,5 x 25

1000

155,00

21768635

312569

BGS 25 zink 3,5 x 25

1000

162,00

23378169

BGS 38 zink 3,5 x 38

172556

BGSB 25 sort 3,5 x 25

1000

149,00

40307472

174255

BGSB 40 sort 3,5 x 40

1000

239,00

40480915

174256

BGSB 42 sort 3,5 x 42

1000

259,00

40307480

322559

BRST 25 sort 3,9 x 25

1000

362,00

22816680

323259

BRST 32 sort 3,9 x 32

1000

365,00

21768668

324359

BRST 42 sort 3,9 x 42

1000

357,00

22816698

142879

BTS 28 sort 3,9 x 28

1000

244,00

29565009

333268

BGT 30 zink 3,9x30

1000

176,00

41867586

334267

BGT 40 zink 3,9x40

1000

188,00

41867594

365579

BTT 55 gul helgjenget 4,2 x 55

500

228,00

21768692

363567

BTTF 35 zink 4,2 x 35

1000

317,00

30063176

364567

BTTF 45 zink 4,2 x 45

500

260,00

27386929

365567

BTTF 55 zink delgjenget 4,2 x 55

500

329,00

26176743

174513

BTTVF 4,8 x 45

500

226,00

28971653

175513

BTTVF-S 4,8 x 55

500

253,00

27370998

174554

BTTVF-S 5,0 x 45

500

237,00

27386721

175554

BTTVF-S 5,0 x 55

500

281,00

27371004

177554

BTTVF-S 5,0 x 75

350

263,00

27373489

322560

BBKF 25G 4,2 x 25

1000

684,00

29565017

312557

BUGTS 31 Protec 4 x 31

1000

448,00

41758042

312558

BUGSB 25 Protec 4 x 25

1000

451,00

41758012

*!0C8J5D-bcffji! *!0C8J5D-bcfgjh!

*!0C8J5D-cdcfjd! *!0C8J5D-cedfjj! *!0C8J5B-ecihja!

*!0C8J5D-gffhji! *!0C8J5D-gdfghh! *!0C8J5D-gefghg! *!0C8J5D-gffghf! *!0C8J5B-hefbdc! *!0C8J5B-hffbdb! *!0C8J5B-heffef! *!0C8J5B-hfffee! *!0C8J5B-hhffec! *!0C8J5D-ccfgab!

www.spigerverket.no 2011

Pris-ogproduktkatalog2011skrue  

http://burns.idium.net/spikerverket.no/filestore/temp_mappe/Pris-ogproduktkatalog2011skrue.pdf

Advertisement