Page 1

Christian Grønn, landskapsarkitekt

Fødselsår

1974

Språk

Norsk morsmål, engelsk flytende

Sivilstatus

Ugift

Adresse

Brekkeveien 21 a 1430 Ås

Mobil

95 76 79 56

E-post

christian.gronn@gmail.com

Portefølje

www.christiangronn.wordpress.com/

Nøkkelkvalifikasjoner -

Overordnet planlegging og prosjektering, prosjektledelse, prosjektkoordinering, generell IKT Gode ferdigheter i Autocad Civil 3D, Adobe Creative Suite, Sketchup, Focus Anbud og Arealplan, Microsoft Office.

Arbeidsgivere 08/2013 -dd

Frogn kommune Prosjektmedarbeider hos enhet for samfunnsutvikling, planavdelingen.

05/2012-09/2012

Braathen landskapsentrepenør as Sommerhjelp anleggsarbeid. Grunnarbeider, belegning brostein, anlegg av grusganger, grøntarbeid, vedlikehold

05/2010-01/2011

Østre Linje arkitektur og landskap as Studentpraktikant. Detaljprosjektering (tegning og beskrivelse) for landskapsavdelingen. (20 % st.)

08/2006-08/2009

Accenture as Konsulent - teamledelse, koordinering, funksjonell design, utrulling og test (ERP-prosjekter)

11/2001-07/2006

IBM Global Business Services Konsulent, Bid Manager - prosjektledelse/koordinering, applikasjonsutvikling

01/2001-11/2001

ConCrea AS (datterselskap IBM) Konsulent - applikasjonsutvikling

07/1999-01/2000

Telenor Mobil Kundeservice Kundebehandler - faktura, abonnement, mobiltjenester, salg

08/1992-08/1998

Select Service Partner, Fornebu flyplass Kokk/servitør/kasse/lager (Samtidig med skolegang og studier)

Prosjekter/oppdrag NYLIGE 07/2010-08/2011

UMB, Institutt for landskapsplenlegging Assistanse i utarbeidelse av kompendium for første års landskapsingeniører. Layout, tekst, illustrasjoner, innsamling av stoff. (Feriejobb)

04/2011

Privathage Nordstrand Hageplan (beplantning og terrengforming)

03/2011

Borettslag Hadeland Utomhusplan (beplantning) ACCENTURE

2008-2009 - 1/2 -

DnB Utrullingskoordinator/planlegger ny global kontor-platform (Windows Vista) CV Christian Grønn

Sep-13


2008

Norgesgruppen Utrullingskoordinator/planlegger ny økonomi, logistikkløsning og grunndatasystem Posten Tester av ny ordreløsning (svarsendinger)

2007

Pfizer (Dublin, Milano) Teamleder testing av finans, ordre og innkjøpsløsning Posten Funksjonelt ansvarlig for hovedbok i ny økonomiløsning

2006-2007

Pfizer (Dublin) Teamleder konfigurasjon av finans, ordre og innkjøpsløsning IBM

2006

Nordea Prosjektleder 3 mindre prosjekter / Requests For Services (IT outsourcing) Ericsson (Stockholm) Koordinator utrulling av ny internet og intranet-løsning

2005

Toyota Applikasjonsutvikler CRM-løsning Nordea (Stockholm) Delprosjektleder transfomasjons-prosjekt (IT outsourcing) Nordea (København, Helsingfors) Teknisk koordinator omplassering av ansatte (IT outsourcing)

2004

Hydro Koordinator av SAP-kurs for 400 ansatte. Kavli Prosjektleder ny portal og publiseringsløsning IBM-internt Informasjonsarkitekt design av nye internettsider Nissan Applikasjonsutvikler internet og intranet

2003

Kavli Applikasjonsutvikler CRM-integrasjonsløsning

2003-2005

IBM-internt Koordinering av 6 tilbudsbesvarelser mot store norske næringsaktører

2001-2003

IBM Solution Design Productivity Centre Bid management, kontroll og kvalitetssikring av kontrakter og tilbud. Dette involverte også risikoanalyse, business case/prising og evaluering av tjenestebeskrivelse.

2001

DNB Planlegging av test nettbank-applikasjon IBM datterselskap Applikasjonsutvikler intern-løsning

Kvalifikasjoner Utdanning

Kurs/ trening/seminarer

- 2/2 -

2009-2013

Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), Master i Landskapsarkitektur

2000

Swinburne University of Technology (Melbourne), Master of Information Tech.

1996-1999

Den Polytekniske Høgskolen, IT-diplomkandidat, Studieretning for systemarbeid

1995

Universitetet i Oslo, Examen philosophicum

1991-1994

Kristelig Gymnasium (KG), almenne fag

-

Impulsforelesningene ved Institutt for landskapsplanlegging, UMB (våren 2013)

-

FAGUS vinterkonferanse 2012 (Bekker og vassdrag)

-

BuildingSMART studentseminar 2012 (BIM)

-

NAML Grønne muligheter 4 2012 (LOD og permeable dekker)

-

Focus lanseringsseminar 2010 (Autodesk-programmer)

-

Accenture Core Consultant School

-

Oracle E-Business Suite, Human Resources Management - work structure, people mgm., self service fundamentals

-

Oracle E-Business Suite, trainee-program

-

IBM Project Management Fundamentals

-

IBM Business Principles and contracts workshop

-

IBM tilbudsledelse

-

WebSphere® Studio Application Developer (sertifisert)

-

IBM-Winter Academy (applikasjonssutvikling portalløsning)

CV Christian Grønn

Sep-13

Cv christian grønn september  
Cv christian grønn september  

landscape architect landskapsarkitekt cv jobb søknad

Advertisement