Page 1

Osted Idrætsforening Jubilæumsskrift

1914

90 år

2004

90 år - og stadig aktiv


Osted Idrætsforening 90 år

2

Danmark er som bekendt foreningernes land og mange foreninger er dannet med det formål at få dannet rammer og regler for en gruppe personer med fælles interesse. I Osted var der omkring århundredeskiftet, ligesom i mange andre lokalsamfund landet over, en begyndende interesse for at spille fodbold, og i år 1914 blev foreningen Osted Boldklub(OB) stiftet. OB startede med fodbold på vanskelige baner og under svære vilkår, og på næsten samme vilkår begyndte man lidt senere også at spille håndbold i klubben. Udvidelsen fortsatte med billard og badminton. Efterhånden opstod der et krav, behov og ønske om at klubben blev drevet som en specialiseret flerstrenget interesseorganisation. Klubben blev derfor omdøbt til Osted Idrætsforening, og omfatter her ved 90 års jubilæet såvel en hovedafdelingen som underafdelinger med egne bestyrelser for fodbold, håndbold, badminton, billard, tennis, motion, petanque, samt OFS (Osted Idrætsforenings Forældre- og Støtteforeningen) der er organiseret som en selvstændig støtteforening. Såvel hovedafdelingen som underafdelingerne vil i dette jubilæumsskrift hver især berette lidt om dem selv, samt naturligvis om hvordan og hvorledes det går. Selvom redaktionen, af flere gode grunde, har måtte redigere lidt i tekststoffet, vil det forhåbentlig tydeligt fremgå, at der er "liv" i OIF, og at foreningen er aktiv på mange forskellige områder.

Sportsudvalg:

Osted idrætsforening - gennem 90 år…

Marianne Kristensen Georg Fellmann Bente Kjær Olaf Petersen

Festudvalg:

I forbindelse med Osted Idrætsforenings 75 års jubilæum i 1989, udgav OIF et relativt omfattende jubilæumsskrift. Dette skrift blev ved den lejlighed omdelt til alle husstande i Osted og nærmeste omegn.

Receptionsudvalg:

For dem der ikke længere har skriftet og ikke mindst de mange der efterfølgende er tilflyttet området, kan det oplyses at jubilæumsskriftet, sammen med andre snart historiske gamle ting, sager, pokaler og billeder udstilles under OIF's 90 års jubilæum den 4.-5. juni 2004 i foreningens klubhus på Engtoften.

Pernille Fellmann Steen Andersen Georg Fellmann Benny Høeg-Olesen Jørgen Hansen

Jens P. Andersen Steen Andersen Hans Højer Peter N. Pedersen Kurt Rasmussen Alex. C. Christensen Lejf Holm

Dette jubilæumsskrift, som OIF også har omdelt til alle husstande i Osted og omegn, er derfor særligt koncentreret om tidsperioden mellem de to jubilæer. En periode der på mange måder har levet op til 75 års jubilæumssloganet - en aktiv jubilar. Osted Idrætsforening har derfor, og med rette, valgt at fejre sit 90 års jubilæum med det nye slogan:

"90 år - og stadig aktiv"

90 år – og stadig aktiv


Osted Idrætsforening 90 år

3

Osted Idrætsforening indbyder til:

Reception Fredag d. 4. juni 2004 kl. 16.00 til 19.00 i Klubhuset, Engtoften 24, Osted Osted Idrætsforening indbyder alle som har lyst til at komme og fejre OIF på 90 års jubilæumsdagen. Vi glæder os meget til at se vores medlemmer unge som gamle, alle forældre, gamle medlemmer, gamle bestyrelsesmedlemmer, samarbejdspartnere, andre idrætsforeninger i Lejre Kommune og ikke mindst alle vore sponsorer, som yder en stor hjælp til foreningen. Kort sagt, vi håber at rigtig mange vil være med til at fejre Osted Idrætsforeningen. Vi byder på lidt at spise og drikke denne dag. Samtidig indbyder vi til:

Grillfest Lørdag d. 5. juni 2004 kl. 18.00 i Klubhuset, Engtoften 24, Osted Osted Idrætsforening indbyder til Grillfest i anledning af OIF’s 90 års jubilæumsdag. Osted Slagteren vil stå bag grillen og der vil blive serveret:

Grillet letrøget svinekam m/ svær – Kartoffelsalat – Salat m/ dressing Pris pr. person: kr. 60,00 eller

”Osted Griller ” – Kartoffelsalat – Flutes Pris pr. person: kr. 35,00 Der vil kunne købes drikkevarer til meget rimelige priser. Endvidere vil der være levende musik fra kl. 18.00 – 22.00. Tilmelding ikke nødvendig - mød bare op – tag dine venner og familie med. Vi håber at rigtig mange vil være med til at fejre foreningen ved Grillfesten. Se endvidere bagsiden med program for de øvrige aktiviteter i forbindelse med jubilæet.

Osted Idrætsforening Jens P. Andersen Hovedformand

90 år – og stadig aktiv


Osted Idrætsforening 90 år

4

Osted Idrætsforenings Hovedbestyrelse 2004 Stående fra venstre: Motionsafdelingens formand Per Akselbo Badmintonafdelingens formand Hans Høyer Petanqueafdelingens formand Olaf Petersen Tennisafdelingens formand Jørgen Hansen Billardafdelingens formand Peter N. Pedersen Håndboldafdelingens formand Morten Grønbæk Siddende fra venstre: Fodboldafdelingens formand George Fellmann Næstformand Marianne Kristensen Hovedformand Jens P. Andersen Sekretær Pernille Fellmann

90 år – og stadig aktiv


Osted Idrætsforening 90 år

5

90 år – og stadig aktiv 90 år - og stadig aktiv er vores slogan for OIF i jubilæumsåret 2004. Vi syntes at det er et meget rammende slogan for Osted Idrætsforening. Det er en meget aktiv forening med mange aktiviteter for alle aldersgrupper lige fra de små, som kan dyrke f.eks. håndbold og fodbold, og til ældre som kan spille badminton og tennis. Som barn, ung og senior kan man dyrke de 7 sportsgrene, der er i OIF. Alle afdelinger har også aktiviteter for motionister og ældre - kort sagt vi kan tilbyde alle aldersgrupper idræt i Osted Idrætsforening. Aktiv er også kendetegnet på en anden måde for OIF. Med næsten 800 medlemmer er der mange aktiviteter på vores idrætsanlæg i Ostedhallen, på Osted Idrætsanlæg samt på Osted Skole. Vi har 3 meget velfungerende idrætssteder som alle er ejet af Lejre Kommune. Det giver samarbejde med såvel kommunen som Osted Skole, hvor vi hele tiden skal have overblik og planlægge vedligeholdelser og nyanskaffelser. Det går meget fint, der er forståelse fra begge sider om at det er vigtigt at vedligeholde bygninger og inventar. Vi kunne dog nogle gange godt ønske, at det ville gå lidt hurtigere. Sportsligt har vi 7 afdelinger, der hver især har deres egen bestyrelse som gør et kæmpe stykke frivilligt arbejde for, at medlemmerne kan dyrke den eller de sportsgrene de ønsker. Badmintonafdelingen er i sagens natur en indendørs sportsaktivitet, hvor man har et samarbejde med Lejre Idrætsforening med holdfællesskab på seniorniveau. Det har givet mulighed for træning og kampe både i Ostedog Lejrehallen. Afdelingen tilbyder badminton fra de små piger og drenge, der lige kan holde en ketcher til de ældre over 60 år. Badmintonafdelingen har i alt 222 medlemmer, som er fordelt med 75 medlemmer under 25 år og 147 over 25 år. Billardafdelingen spiller billard hele året. De har nogle dejlige lokaler i kælderen på Osted Skole. Der er 4 keglebillard borde og 3 pool billardborde, som alle har internationale mål. I 2003 blev der oprettet en poolafdeling efter at poolklubben RBK 2000 fra Roskilde blev nedlagt og flyttede til Osted. Billardafdelingen har 50 medlemmer, hvoraf der er 6 under 25 år og 44 over 25 år.

Fodboldafdelingen har deres hovedaktivitet i sommerhalvåret. Afdelingen har også holdfællesskab med Lejre Idrætsforening, hvor samarbejdet gælder senior- og ynglinge holdene. Her har man valgt at aktiviteterne er i Osted om foråret og i Lejre om efteråret. Afdelingen tilbyder fodbold fra de mindste poder på 4-6 år til de gamle drenge som spiller Super-veteran. Osted Idrætsanlæg er et rigtig godt sted for fodboldafdelingen, hvor der er god plads til de daglige aktiviteter. Der er både opvisningsbane, grusbane samt baner for de små årgange inde på det gamle anlæg. Det nye anlæg udenfor åen er stort og flot til både træning og kampe. I vinterperioden holder medlemmerne sig i form med indendørs fodbold i Ostedhallen, hvor der både er træning og kampe samt flere store fodboldstævner. Fodboldafdelingen har i alt 176 medlemmer med 105 under 25 år og 71 over 25 år. Håndboldafdelingen har deres største sæson om vinteren i Ostedhallen, men der spilles også håndbold om sommeren på Osted Idrætsanlæg. Håndboldafdelingen har holdfællesskab med Allerslev Gymnastikforening. Der er samarbejde med alle hold undtagen de mindste piger og drenge, som spiller micro håndbold. Håndboldafdelingen tilbyder idræt til alle aldersgrupper lige fra de mindste til oldgirls og boys. Håndboldafdelingen har 44 medlemmer, hvor der er 32 under 25 år og 12 over 25 år. Motionsafdelingen er de sidste år vokset ud af motionslokalet, som er i klubhuset ved idrætsanlægget. De har et stort behov for større lokaler. Det har p.t. ikke været muligt at finde noget bedre, man håber at der bliver lavet en tilbygning til Ostedhallen. De lokaler de har er gode, og deres maskiner og redskaber er nye og moderne. Motion kan selvfølgelig dyrkes året rundt og det anbefales at være lige aktiv både sommer og vinter. Det er naturligvis alle aldersgrupper over 16 år, der kan dyrke motion, dog anbefales det at have en instruktør til rådighed de første par gange. Motionsafdelingen har 91 medlemmer, hvoraf der er 18 under 25 år og 73 over 25 år.

90 år – og stadig aktiv

Fortsættes


Petanqueafdelingen er det nyeste skud på stammen. Der kan spilles petanque hele året rundt, om vinteren må man bare feje eventuel sne væk fra banerne. Petanqueafdelingen har til huse på Osted Idrætsanlæg, hvor de har 6 baner. De har lige bygget et nyt hus med overdækket terrasse, hvor man kan søge ly for regn og blæst. Petanqueafdelingen er tilmeldt turnering i DGI, hvor de stiller med flere hold. Alle aldersgrupper og køn kan spille petanque. På nuværende tidspunkt er der 39 medlemmer og da der ikke er nogen under 25 år må vi nok sige, at de fleste medlemmer er over den første ungdom. Tennisafdelingen har valgt at tennis kun skal være en sommeraktivitet, hvor der spilles fra ca. 1. maj og til midt i oktober. Der er 2 tennisbaner på Osted Idrætsanlæg, som ligger dejligt i læ fra beplantningen ud mod det nye idrætsanlæg.

Tennisafdelingen har også bygget et hus med overdækket terrasse, hvor de kan sidde og slappe af mellem spillene. Der er også her mulighed for at spille tennis lige meget om man er barn eller voksen. Både børn og unge har træner til rådighed. Tre hold spiller i DGI motionsturnering, hvor det er lokale foreninger der spilles imod. Tennisafdelingen har i alt 97 medlemmer, hvoraf 22 er under 25 år og 75 over 25 år. Dette var en lille betragtning af, hvordan Osted Idrætsforening er her i jubilæumsåret 2004. Alle afdelinger har naturligvis plads til flere medlemmer - gå blot ind på OIF's hjemmeside www.oif.dk, der kan du læse meget mere om, hvordan du bliver medlem. Osted Idrætsforening Jens P. Andersen Hovedformand

90 år – og stadig aktiv


Osted Idrætsforening 90 år

7

90 år – og stadig aktiv


Osted Idrætsforening 90 år

8

En vigtig medspiller i lokalsamfundet Når en idrætsforening opnår at kunne fejre 90 års jubilæum, skyldes det , at der gennem alle årene har været aktive og fremsynede ledere, der har kunnet engagere medlemmerne. I Danmark har der været tradition for frivillige og folkelige foreninger, der var helt uafhængige af det offentlige system og erhvervsinteresser. Det var frivillige, ulønnede ledere, der påtog sig opgaven at undervise og træne medlemmerne. Disse ledere har betydet meget for idrætten, for børns og unges sportslige udvikling, for deres sociale liv og deres forberedelse til deltagelse i demokratiet og til at tage ansvar. Til alle tider har den ædle kappestrid og konkurrence om at stå med sejrens palmer været en stærk drivkraft. Det er trænerens opgave at inspirere til den gode præstation, men opgaven er også at sørge for kvalitet i den brede idrætsudøvelse, hvor det er glæden ved at deltage og kammeratskabet, der er afgørende. Vilkårene for de frivillige ungdoms- og idrætsforeninger ændres løbende i takt med tidens krav, behov og ønsker. Lejre kommune og Osted Idrætsforening har samarbejdet om mange opgaver og projekter, ud fra en fælles interesse om at skabe gode vilkår for idrætslig udfoldelse i lokalområdet. Samarbejdet mellem kommunen og OIF har, set fra min stol gennem mere end de 35 år, hvor jeg har fulgt udviklingen, været konstruktivt. Den nuværende Lejre kommune så dagens lys i 1970 - og der var mange påtrængende opgaver at tage fat på. En af disse opgaver var f.eks. at skabe bedre rammer for foreningslivet. En stor idrætshal i Lejre var derfor på ønskelisten, men efter nogen tids forløb, revurderede kommunen sin halpolitik, og resultatet blev en principbeslutning om, at der ved hver skole skulle opføres en idrætshal - som både skolerne og foreningerne skulle benytte. Ostedhallen blev den første hal der blev opført. Det var der ikke helt forståelse for i Lejre, men man accepterede dog den begrundelsen at

Osted skole nu havde ca. 700 elever, og at gymnastik og idræt var helt håbløs i skolens gamle gymnastiksal. Inden beslutningen om Ostedhallen blev endelig vedtaget, fremsatte 6 foreninger i Osted imidlertid et forslag om en selvejende institution, der skulle opføre og drive en idrætshal, en svømmehal og et svømme-bassin, samt selskabslokaler og andre fritidslokaler. Planens realisering forudsatte, at kommunen gav en grund og stillede bygge- og underskudsgaranti. Idræts- og svømmehallen var budgetteret til 3,0 mio. kr. og 7 fuldtidsansatte skulle der til for at servicere publikum. - Den bed kommunalbestyrelsen ikke på ... Kommunalbestyrelsen fastlagde et princip om at haller og øvrige anlæg er kommunal ejendom, hvorimod driften, så vidt muligt, afvikles efter aftale mellem foreningerne og kommunen. OIF blev inddraget i planlægningen og Ostedhallen blev opført til ibrugtagning den 1. april 1975. Senere er der tilbygget cafeteria og mødelokaler. Efterhånden mente OIF at der var behov for flere fodboldbaner i Osted. Men et sådant projekt måtte også indpasses i kommunens flerårige anlægsplan, og projektet stod noget længere ude i fremtiden end OIF syntes om,- men i april 1979 blev de første spade-stik taget af Ejendomsudvalgets formand Hans Olsen og Svend Åge Sørensen der var formand for OIF. Før 1970 var kun banerne langs Engtoften anlagt, og der var bygget klubhus, som i øvrigt i en kort periode også blev anvendt som kommunens første børnehave. Senere blev klubhuset udvidet - i høj grad ved hjælp af foreningens egne ressourcer. Endnu senere er der etableret tennisanlæg og petanquebaner. Resultatet er, som alle kan se, et meget flot og velfungerende idræts-anlæg. Tak til OIF for samarbejde gennem årene og tillykke med jubilæet ! - Uden OIF ville Osted have manglet noget... Evan Jensen

90 år – og stadig aktiv


Osted Idrætsforening 90 år

9

Tillykke Osted Idrætsforening Når man som person fejrer jubilæum, eller andre mærkedage, er det sædvane at man i dagens anledning tager fri fra "hverdagens tummerum" og bruger lidt tid på at tænke "kloge tanker" om hvordan og hvorledes ens tilværelse er forløbet.

tilvækst, og at det i dag er "in at dyrke ældreidræt".

Sådan også med en forening som Osted Idrætsforening, (OIF), der den 4. juni 2004 kan fejre sit 90 års jubilæum.

Samlet er næsten 100 personer direkte involveret i driften af OIF - hvoraf mange uden overdrivelse må kaldes for rigtige ildsjæle - der uden andet, end en stor tak fra medlemmerne, leverer en uvurderlig indsats for OIF. En tak der også gælder OIF støtteforening, der via diverse pengeskabende aktiviteter hjælper lidt på det økonomiske område.

Tilværelsen for OIF er forløbet ganske udmærket. Og kort beskrevet har OIF, i nu 90 år, været til megen gavn og glæde for såvel foreningens egne medlemmer, som for hele det lokale samfund. En væsentlig grund hertil er ganske givet at foreningen i ret stort omfang, både har været og forsat stadig er i stand til at opfylde lokalområdes krav, behov og ønsker til et "aktivitetscenter" for såvel legeme som sjæl… fysisk og psykisk... Gennem snart mange år har OIF, haft et meget højt medlemstal. (ca. 700-800, hvoraf ca. halvdelen er under 25 år). Det placerer ganske klart OIF som Lejre kommunes største Idrætsforening. Osted Gymnastikforening (OG) med godt og vel 300 medlemmer er ikke medregnet i OIF's tal, så alt i alt er der tilsammen et rigtigt stort aktivitetsniveau i Osted. En væsentlig grund til det høje medlemstal er formentlig at OIF i takt med efterspørgelsen har "produktudviklet" sine aktiviteter. Det startede med fodbold i 1914, herefter håndbold, badminton, billard, tennis, motion og senest petanque. Og flere afdelinger kommer sikkert til, hvis der opstår behov og ønsker herom. Det bør bemærkes at der gennem de sidste årtier, er sket en markant udvikling fra holdidræt over mod en mere og mere individuelt præget idræt. Samtidig er det også påfaldende at aldersgruppen over 25 år, er den gruppe der har størst

Så mange aktiviteter kræver naturligvis en ret stor organisation. Der skal bruges trænere og holdledere til hver enkelt lille gruppe, og hver afdeling har sin egen generalforsamlingsvalgte bestyrelse, og samlet har alle en fælles hovedbestyrelse der overordnet "holder styr på det hele".

Men netop rekrutteringen af fremtidens trænere, ledere og bestyrelsesmedlemmer er ved at udvikle sig som et problem for en forening som OIF, og vil på sigt kunne blive en alvorlig trussel for en forsat udvikling. Dog har det vist sig gang på gang, at når man først er kommet "ind i varmen", så oplever den enkelte det så spændende og udviklende, at det nærmest bliver en personlig (og familiemæssig) livsstil man nødigt hverken vil eller kan undvære. Der er rigtig mange "OIF'er ", der som jeg selv personligt har oplevet og erfaret via et aktivt engagement, at der er langt flere glæder og succeser end ærgrelser og mismod, og at der heldigvis næsten altid kan konstateres et "positivt overskud" ved at deltage i en eller flere af foreningens aktiviteter. Afslutningsvis vil jeg slutte dette skrift med at udtrykke en stor og uforbeholden beundring for Osted Idrætsforening, og ønske foreningens nuværende medlemmer, trænere, ledere, bestyrelser m.fl. tillykke med jubilæet og opfordre jer til at have tillid til fremtiden og med optimistisk forventning se frem mod OIF's 100 års jubilæum i 2014. Alex C. Christensen eks. formand for Osted Idrætsforening

90 år – og stadig aktiv


Osted Idrætsforening 90 år

10

En dejlig, livskraftig dame OIF - en dejlig, livskraftig dame, med 90 år på bagen... Det var med glæde at jeg for et stykke tid siden modtog en opfordringen om at skrive lidt til dette festskrift. Jeg har valgt at skrive om, hvad jeg har oplevet og beskæftiget mig mest med, i de ca. 15 år jeg var aktivt med i arbejdet i/for vores idrætsforening, - en indsats som naturligvis stadigvæk fortsætter om end på en lidt anden måde. Min første kontakt til OIF fandt sted lidt over midten af 80erne, da den daværende hovedformand, Henrik Krebs, i en annonce i Kugleposten søgte sekretær til hovedbestyrelsen. Jeg meldte mig glad under fanerne og blev til min store glæde hurtigt "ansat". Dette havde dog den pudsige følgevirkning, at jeg måtte melde mig ind i en af afdelingerne (med fuldt kontingent!), idet man naturligvis ikke kunne have et hovedbestyrelsesmedlem, som ikke var medlem af OIF. - Jeg nåede at være medlem af tennis, motion og billard i de ca. 10 år jeg sad i Hovedbestyrelsen. Det skal nævnes, at min hidtidige idræt var svømning………. Det varede ikke længe, inden jeg kom til at opfatte OIF som noget helt specielt, og de kommende år blev da heller ikke kedelige. I 1989 fyldte "damen" 75 år med ugelang byfest og et brag af en halfest. Så blev Alex C. Christensen hovedformand, og det blev det hele ikke kedeligere af. Der kom Tennisafdeling, (efter at "de gamle", som sandelig ikke skulle have "sådan noget", måtte erkende nødvendigheden deraf) og Motionsafdeling (med alt fra vægte til hydrauliske torturinstrumenter). Med Folkeoplysningsudvalgets oprettelse fik bl.a. de lokale idrætsforeninger en større indflydelse på fordeling af div. tilskud m.m. Idrætsforeningerne blev repræsenteret med tre repræsentanter (en fra nord, midten og syd),

og jeg blev valgt som de sydlige foreningers repræsentant i de to første perioder. Da Kuglepostens daværende redaktør, Charlotte Brink Jensen, sluttede, tilbød jeg mig, og blev også dér "ansat" meget hurtigt. (gad vide, om der heller ikke dér var andre, som ville, men sådan er det jo). Senere kom Verner Larsen til, og han overtog efter et års tid jobbet som redaktør, og nu er det Alex, der har pennen... I samme periode var jeg OIF's repræsentant i Lejre idrætsunion, hvor jeg var sekretær indtil den daværende formand Torben Wibe Andersen gik af, hvorefter jeg blev valgt til formand. Det var en meget spændende, men også lidt "trist" oplevelse, idet opbakningen til LIU fra de forskellige foreninger, if. min opfattelse, ikke var tilstrækkelig stor. Jeg er af den opfattelse, at det er bydende nødvendigt, at foreningerne står sammen. De vil så være en magtfaktor, som ingen kan se bort fra. Efter nogle år afløste Henrik Jensen fra Gevninge Idrætsforening mig. På en eller anden måde var jeg på et tidspunkt også blevet indblandet i OFS, og da Hans Olsen efter lang og god tjeneste besluttede sig for at afslutte som formand, blev jeg valgt til formand der. Det var en meget spændende tid med mange udfordringer. - Det er hårdt arbejde bl.a. halfester (sammen med Fodboldafd.), banko, skovtursditto osv. osv. Mit engagement for OIF er bestemt ikke afsluttet med ovenstående, idet jeg håber fortsat nu mere på det kommunale plan - at kunne gøre en indsats for at opretholde og fremme de gode forhold, idrætten har i Lejre. I den forbindelse er alle de mange ildsjæle, som heldigvis findes her i Lejre ganske og aldeles uundværlige. En hjertelig fødselsdagshilsen til Osted Idrætsforening og alle ildsjælene dér, samt tak for, at jeg måtte være med i alle årene. Lis Dam-Jensen

90 år – og stadig aktiv


Osted Idrætsforening 90 år

11

Tillykke med de 90 år Som det er enhver bekendt så skal der et godt helbred til for at nå så høj en alder og alligevel stadig være aktiv. Det, der kendetegner OIF, er dens dynamik, både på lederplan men også i afdelingerne. Dette har vi i Osted Idrætsforenings Forældre og Støtteforening set mange gange. I er ikke bange for at kaste jer ud i ting som andre ikke gør. Dette er en fordel for de aktive som nyder godt af jeres initiativer. I de ca. 22 år OFS har bestået har der været et tæt samarbejde med OIF og med de skiftende bestyrelser. Ens for dem alle er at samarbejdet altid har gledet selv om vi ikke altid har været enige. I samme tidsrum har vi støttet med penge til de aktive unge - ca. kr. 200.000,00. Dette syntes måske ikke af meget, men de der har fået støtte har været glade for den. Mange ting har I fået op at stå, så man også kan følge med i OIF når man er langt væk. Her tænker jeg på OIF's hjemmeside. Dette er et godt værktøj, som afdelingerne kan have stor glæde af og man kan se at den bliver brugt flittigt.

Når man kommer i klubhuset eller i hallen kan man mærke den klub ånd der hersker. Det er vigtigt at man bibeholder den, mange klubber glemmer det desværre og derved bliver det koldt og monotomt at komme der. Det er godt at se at der er plads til alle, men også at det ikke bare er sådan noget overfladisk. Der er taget mange kampe op, men der er flere endnu der skal kæmpes, bare det at holde på de aktive så de ikke smutter til større klubber. OFS glæder sig til det fremtidige samarbejde, for der er meget at samarbejde om. Selvom vi ikke altid er enige så kommer der altid noget godt ud af det, det er fordelen ved at have en god sparringspartner. Om 10 år er det så det helt store jubilæumsår. Til den tid håber vi at der stadig er lige så meget drev i OIF som nu. OFS ønsker jer et godt jubel år og håber, at der vil komme mange positive ting op af hatten fremover. OIF’s Forældre og Støtteforening Jan Ole Riber

90 år – og stadig aktiv


Osted Idrætsforening 90 år

12

90 år – og stadig aktiv


Osted Idrætsforening 90 år

13

Badmintonafdelingen Badmintonafdelingen er en stor afdeling med mange aktive spillere i næsten alle aldersgrupper…

unge der lige pludselig er blevet lidt ældre over 60 år. Denne aktivitet trækker i dag næsten 30 aktive spillere, som trofast møder op én gang om ugen og spiller badminton.

men medlemstallet er meget påvirket af tidens "trend og mode". I forbindelse med Osted Idrætsforenings 75 års jubilæum, blev der udgivet et jubilæumsskrift i hvilket man kunne læse at badmintonafdelingen i 1989 havde ca. 260 medlemmer. I år 2004 er vi 225 medlemmer, med pil opad... men, vi har i en periode været under 170 medlemmer.

Denne aldersgruppe har åbenbart igen fået tiden og lysten til at dyrke sport, og er interesseret i at få god og sund motion, så de derved vedligeholder en god fysik og ikke mindst et socialt netværk.

I de senere år har vi især mistet medlemmer i aldersgruppen 30 til 55 år. Motionsbadminton havde for 15 år siden tilmeldt 6 hold til Roskilde Amts turneringer. I år 2003/2004, er der "kun" tilmeldt 4 hold. Desværre kniber det tilmed også at skaffe afløsere, når spillere er skadet eller forhindret af andre årsager. Der er sikkert flere "gode forklaringer" herpå. En ofte hørt er; - At den disponible fritid er blevet reduceret pga. ændret arbejdstid/ forøget transporttid, og familier må, for at undgå en for stresset hverdag, opprioritere de resterende af døgnets timer til børn, familie og andre hjemlige aktiviteter, såsom computer og fjernsyn, men der er sikkert også flere andre årsager. Men vi kan da også være stolte af vores seniorafdeling, hvor 1. holdet er placeret i serie 1 i Sjællands Badminton Kreds, og vores 2. hold er placeret i serie 3. Til turneringer har badmintonafdelingen i dag tilmeldt: 2 Seniorhold 1 Herrehold 6 Ungdomshold 4 Motionisthold Og alt andet lige, så går det faktisk rigtig godt, såvel med flotte resultater for vore ungdomsspillere og med en flot placering i SBKR for vore seniorer m.m. Et stort hit har det også været at vi i 1999 har startet med ældrebadminton, som er for de

Badmintonafdelingen har som skrevet indledningsvis igen medlemsfremgang. Medlemsfremgangen er størst i børne- og ungdomsrækkerne, hvilket sikkert kan begrundes i den popularitet dansk badminton har på landsplan grundet mange fremragende spillere med fx Peter Gade og Camilla Martin i den internationale top 10. Men også et dygtigt og målrettet træningsarbejde i ungdomsafdelingen har været en succes - så i dag er vi oppe på ca. 65 børn der dyrker badminton. Økonomisk havde afdelingen for 15 år siden et driftsbudget på ca. 60.000 kr. Til sammenligning er vi i dag oppe på ca. 140.000 kr. Denne relativt store stigning skyldes større udgifter til trænere, samt stævne- og boldudgifter. De øgede driftsudgifter bliver heldigvis ikke kun dækket af kontingenter, men i stigende grad også af sponsorater. De nye skiltesponsorater i Ostedhallen medvirker også positivt til at finansiere badmintonafdelingens mange aktiviteter. Formænd for badmintonafdelingen har siden sidste jubilæum været: - 1990 Gert Sørensen 1990 - 2000 Else Olsen 2000 - 2004 Bernt Nielsen 2004 Hans Høyer Badmintonafdeling Hans Høyer

90 år – og stadig aktiv


Osted Idrætsforening 90 år

14

90 år – og stadig aktiv


Osted Idrætsforening 90 år

15

Billardafdelingen ”Billard - er et spil for alle...” står der skrevet om billardafdelingen i tidligere jubilæumsskrifter, og det er rigtigt. Vi går ud fra at alle ikke er helt bekendt med billardafdelingens historie... derfor laver vi et lille resume. Det kan konstateres at billard blev optaget i 1972 under OIF. Den 29. januar 1973 blev der afholdt stiftende generalforsamling og billardafdelingens første formand hed Erik Olsen. Vi flyttede fra Klubhuset på Engtoften til nogle meget velegnede kælderlokaler på Osted Skole, som også er vores nuværende lokaler. I sæsonen 1989 - 1990 startede billardafdelingen med 3 stk. 1/1 match kegleborde og et 1/1 match carambolebord. I dag har vi 4 stk. 1/1 match kegleborde og 2 stk. 1/1 match poolborde, samt 2 stk. 8 fods poolborde som vi kun bruger til træning. Vi er i skrivende stund ca. 50 aktive medlemmer fordelt i følgende aldersgrupper: 0-17 år: 5, 18-24 år: 1, 25-60 år: 28, 60 år og derover: 16. Vi spiller pt. i Danmarksserien, Sjællandsserien og serie 2, derudover har vi 4 parhold. I 2003 blev vi af RBK 2000 (Roskilde Billard Klub) forespurgt om vi var interesseret i en sammenlægning. Det arbejdede vi med i 7-8 mdr. og det blev en realitet i oktober måned 2003. Fra RBK kom 6 poolspillere (1. divisions elitespillere), der i sæson 2003/2004 ikke spiller på hold, og det kun er fordi de har måttet forlade deres klublokaler i Roskilde.

Spillerne er dog aktive på anden måde, idet de deltager i alle poolspillets discipliner som f.eks. mesterskaber i: SM-, DM-, Nordiske mesterskaber m.m.. Den ene af de 6 elitespillere blev i 2002 Danmarksmester i 8-Ball. I sæsonen 2003/04 fik vi igen en Danmarksmester i pool som også blev udtaget til landsholdet, som har været til europamesterskaber i Prag, hvor de sluttede med at vinde sølvmedaljer. Fra næste sæson starter de alle ud for os i 2. Division. Vi kalder sammenlægningen af RBK 2000 og OIF Billardafdeling, for årets solstråle historie. En anden god historie, vi også gerne fortæller lidt om, er vort samarbejde gennem 3 år med Lejre Kommune. Det blev kaldt "Fredagsarrangementet" og var på mange måder rigtigt godt. Det gav de unge et holdepunkt og værested. Projektet startede som et forsøg og endte som en succes. Men vi er kommet i den situation, at vi har haft mulighed for at udvide de aktiviteter, vi står for nemlig billardspil, og kan derfor ikke afse den plads, tid og kræfter som ”Fredagsarrangementet” rent faktisk krævede. Vi håber, de unge får et nyt sted af være. Vi vil derfor benytte muligheden for at sige tak til de unge for en hyggelig og mindeværdig periode, og husk at I forsat er meget velkomne i billardafdelingen. Vi vil afslutte vores lille indlæg i anledning af 90 års jubilæet, med at takke vore sponsorer, Lejre Kommune og Osted Skole for deres positive og velvillige holdning til vores sport. Billard - er et spil for alle - kom og besøg os. Vi er helt sikre på at du vil blive positivt overrasket over, hvordan og hvorledes billardafdelingen i Osted har indrettet sig... - og hvor gode faciliteter vi har. Billardafdeling Peter Nielsen Pedersen.

90 år – og stadig aktiv


Osted Idrætsforening 90 år

16

90 år – og stadig aktiv


Osted Idrætsforening 90 år

17

Fodboldafdelingen Fodboldafdelingen har siden 75 års jubilæet, haft en meget travl og aktiv periode - kort beskrevet følgende:

Økonomi: Vi kommer ikke uden om de økonomiske forhold og realiteter. Men afdelingens pengeskabende aktiviteter giver heldigvis stadig et ret stort udbytte - uden penge ingen aktiviteter.

Det sportslige: I den forløbne periode har vi i afdelingen haft stor glæde af vort førstehold. I et år var de helt oppe og spille i Sjællandsserien. Det gik faktisk meget godt, men uheldet var ude: Mange gode spillere forsvandt fra holdet, og rutscheturen nedad begyndte. Vi endte i serie 3. Det var i øvrigt lige efter denne periode, at vi indledte samarbejdet med Lejre Idrætsforening. Dette samarbejde startede med nogle enkelte ungdomshold, det er gået godt og vi håber at samarbejdet kan fortsætte.

Roskilde Festival: Vi har i snart mange år deltaget på den årlige Roskilde Festival. Også her er der sket en enorm udvikling og vi nærmer os nu en omsætning på næsten 1 mio. kr. Da vi startede, havde vi ca. 60 frivillige hjælpere dette tal er i dag næsten 130. Vi synes, det er meget flot, at folk stiller sig til rådighed og bruger deres fritid og sommerferie herpå.

Pige- og damefodbold: Vi har i perioden haft flere hold, og det med nogen succes. Vi må dog beklage meget at vi pt. ikke kan "levere damefodbold". Er der nogen, der har lyst til at tage initiativet? Ungdomsholdene: Aktiviteten i ungdomsfodbold er af meget naturlige årsager noget svingende, og det samme gælder resultaterne, selv om resultaterne ikke er det absolut vigtigste. Det vigtigste er et socialt kammeratskab. Vi skal dog også være meget vågne over for, at der jævnligt dukker nye individualister og talenter op. Således kan vi f.eks. nævne, at vi sidste år kunne rykke et helt ynglingehold op som seniorer. I dag spiller fem af disse på vort førstehold. Det er vi meget tilfredse med. Indestævner: OIF indestævner har eksisteret i over 25 år. At indestævner i fodbold bliver afholdt er af stor betydning for klubben. Der er normalt aktiv deltagelse af ca. 350 fodboldhold i vintersæsonens 4 weekend stævner. Udvalget er godt tilfreds med afviklingen af disse stævner, og deltagerantallet tyder da også på, at spillerne er tilfredse. Fodboldskolen: I 2003 kunne fodboldafdelingen fejre 10-års-jubilæum, som afholder af fodboldskole. "Skolen" har alle årene været en stor succes, med meget stor deltagelse.

Party: Sidste år havde partyfesten 10-årsjubilæum (i dens nuværende form.) Vi synes, det er en god idé at holde disse fester, og den store tilslutning tyder helt klart på, at byens borgere er enige heri. Fremtiden i fodboldafdelingen: Skal vi udtrykke nogle ønsker for fremtiden, må det blandt meget andet blive følgende: ”At det sportslige arbejde på alle hold fortsat vil lykkes, og at der vil være fremgang at spore på alle fronter”. Vigtig info: For at I kan danne jer et indtryk af, hvad der foregår i vor afdeling, håber vi, at I vil møde op på idrætsanlægget på Engtoften, og ved selvsyn opleve den store aktivitet, der er i en moderne fodboldafdeling. Vi håber at endnu flere får lyst til, på den ene eller anden måde at involvere sig i arbejdet i OIF, og deltage som aktiv, hjælper, træner eller leder i en eller flere af de aktiviteter, der finder sted. Vi ønsker Osted Idrætsforening held og lykke de næste 10 år, hvor der så kan rundes af med et 100-års-jubilæum. Fodboldafdelingen George Fellmann

90 år – og stadig aktiv


Osted Idrætsforening 90 år

18

90 år – og stadig aktiv


Osted Idrætsforening 90 år

19

Håndboldafdelingen I 1989 vandt Osteds Microspillere Sjællandsmesterskaberne. Efter at have vundet kredsmesterskaberne i Himmelev gik det løs i Hvalsø. Her vandt Osted først 3-1 over Vejby, dernæst gik det ud over Gilleleje som blev slået 5-8 I 1990 vandt Old Girls Sjællandsmesterskaberne 1989

Medlemstallet i afdelingen er på dette tidspunkt 161

Damesenior 1991 Osteds damehold klarer sig stadig forrygende godt. Efter at være nået halvt igennem sæsonen ligger vi alene i spidsen af rækken. Sidste år rykkede vi jo som mange sikkert ved fra serie 3 op i serie 2 og det ser ud til på nuværende tidspunkt at det bliver til endnu en oprykning i 1992 Old Boys 1994 I 1994 vandt Old Boys deres pulje, men blev slået ud i kredskampene om Sjællandsmesterskaberne.

1990

Damerne 1997 Sæsonen 1996-97 vandt Damerne deres række i serie 4 og gik videre til Sjællandsmesterskaberne.

1994

1997

I år 2000 indgik vi holdfællesskab med Allerslev, og det har medført, at der er blevet skiftet farver på vores spiller tøj, som nu er blå bukser og hvide trøjer. I 2003 er vores medlemstal i afdelingen 44 18. nov. 2003 var der skoleturnering i Ostedhallen. 4. og 5. kl. fra Osted og Glim skoler mødtes i en miniturnering for hvert klassetrin. 23. Nov. 2003 var der ministævne i Lejrehallen, hvor foreninger fra lokalområdet mødtes for at spille håndbold. Lejrehallen var fyldt med børn og deres forældre.

90 år – og stadig aktiv

2003


Osted Idrætsforening 90 år

20

90 år – og stadig aktiv


Osted Idrætsforening 90 år

21

Motionsafdelingen OIF’s motionsafdeling blev stiftet i august 1991 og afdelingens første formand blev Torsten Dam-Jensen Lokalet på Engtoften blev stillet til rådighed og med et lån på 50.000,00 kr. begyndte bestyrelsen at arbejde på at indrette det nye motionslokale. Der blev besøgt forskellige institutioner og motionscentre, før de rigtige motionsredskaber af mærket HYDRA blev fundet og installeret. Multitræneren og håndvægte blev leveret af Michael Strynø. Der var i starten en del utilfredshed med HYDRA udstyret især fra piger/damer, der mente, at de kun var beregnet til mænd. I Kugleposten 3. årgang 1992 besvarede formanden kritikken med følgende ord: "Her må vi melde pas forbi"! Faktisk er vore avancerede HYDRA maskiner særdeles anvendelige og effektive til alle, ikke mindst til dem, som ikke er interesserede i store "bøffer". HYDRA maskinerne viste sig efterfølgende, når medlemmerne blev instrueret i brugen, at være rigtig gode. Efter en opstart, hvor der var problemer med udeblevne instruktører, faldt medlemsantallet og var en periode i underkanten af det budgetterede, men ved målrettet indsats fra bestyrelsen kom der styr på tingene, og motionsafdelingen blev et rigtig godt sted at træne, hvilket et medlemstal på ca. 140 også viser. Motionsafdelingen har altid været styret meget økonomisk af de skiftende bestyrelser, hvilket har bevirket, at samtidig med en løbende udskiftning af redskaberne er lånet på 50.000,00 kr. betalt tilbage.

Motionsafdelingen har med stor succes gennem årene arrangeret arrangementer som: Motionsløb, motionscykling, foredrag, grillaften og tur til Lalandia. Det må dog siges, at de sidste år har det været næsten umuligt at få nogen til at deltage, så det har været med stor beklagelse, at vi har været nødt til at indstille de aktiviteter. Pladsmangel har altid været og er stadigvæk det gennemgående samtaleemne på bestyrelsesmøder. Imidlertid fik vi for ca. 2 år siden stillet et lille lokale i forbindelse med motionslokalet til rådighed. Ved fælles hjælp og en enkelt professionel håndværker blev en væg fjernet, og rummet malet. Det var derfor med stor glæde, at vi i forbindelse med et velbesøgt åbent hus arrangement kunne indvi lokalet, hvor der var plads til motionsafdelingens nye løbebånd. Det blev utrolig godt modtaget, og var lige det, som skulle til for at få endnu flere medlemmer. I skrivende stund er vi for første gang siden motionsafdelingens start i den situation, at vi har så mange medlemmer, at vi har måtte bestille flere hulkort/nøgler. Det lille problem er løst, så hvis du er interesseret i at dyrke lidt muskeltræning, konditionstræning eller bare dyrke lidt motion og samtidig møde andre mennesker, er det muligt at få en gratis prøvetime. Til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske Osted Idrætsforening tillykke med de 90 år. Motionsafdelingen Benny Høeg-Olesen

90 år – og stadig aktiv


Osted Idrætsforening 90 år

22

90 år – og stadig aktiv


Osted Idrætsforening 90 år

23

Petanqueafdelingen Petanqueafdelingen blev på en stiftende generalforsamling den 19. august 1999 etableret som den 7. underafdeling i Osted Idrætsforening. Siden stiftelsen er det gået slag i slag med anlægsarbejde, festligheder og naturligvis petanquespil. Lørdag den 12. august 2000 kunne afdelingen således fejre indvielsen af 4 nye baner, samt udvidelsen af bane nr. 1 som vi overtog fra tennisafdelingen.

Den 3. september 2002 blev bane 6 indviet, og ved samme lejlighed fik vi ved et festligt arrangement overrakt pengene fra Lions og Nordea. Selve klubhuset var dog ikke færdigt endnu. Lejre kommune havde hjulpet med gravearbejde på "byggegrunden" og fliserne var lagt. Resten måtte vente til næste år. I løbet af sommeren 2003 kom der igen gang i byggeriet og mange medlemmer ydede igen en stor indsats. Tilsvarende er der megen tak til de lokale håndværkere og virksomheder, samt Lejre Kommune, der på forskellig vis har hjulpet petanqueafdelingen

Det viste sig dog hurtigt, at de 5 baner ikke var nok, hvis man skulle afvikle konkurrence inden det blev mørkt, i det populære spilsystem kaldet sekstetten - specielt i forårs- og efterårsmånederne var det et problem med lyset. Et andet problem var også at vi manglede lidt læ og tag over hovedet, hvis der kom en heftig regnbyge. Endvidere ville det også være meget praktisk med fast installeret elektricitet.

Ultimo august 2003 var klubhuset færdigt og klar til indvielse, men eftersom der forsat manglede lidt malerarbejde og færdiggørelse af noget jordarbejde blev det færdige petanqueanlæg dog først indviet i foråret 2004.

For at få styr på økonomien til både ny bane, klubhus m.m. gik vi i gang med at søge tilskud fra forskellige fonde og lign.

Afdelingen har ca. 40 medlemmer, og der spilles hele året rundt. I vinterhalvåret - hver søndag formiddag (hvis vejret tillader det) og i sommerhalvåret også fast hver tirsdag og torsdag aften.

Vi fik positive tilbagemeldinger fra Lions Club Lejre og Nordea Danmark Fonden. Fra DGI Roskilde Amt fik vi et rentefrit lån via salg af "Lillebror lodder" har medlemmer selv bidraget med at få økonomien på plads - og endelig har OIF hovedafdeling hjulpet. Efter en del besværligheder om placering af bane 6 og klubhus, fik vi den 20. juni 2002 den endelige tilladelse til at opføre en bygning på 40 kvadratmeter.

Resultatet af alle disse anstrengelser er at Petanqueafdelingen nu har et særdeles velanlagt og velfungerende anlæg.

Men anlægget er altid åbent for individuelle spil. Petanqueafdelingen tilbyder gratis prøvespil og "lånekugler" til alle der ønsker at prøve.

Petanqueafdelingen Olaf Petersen

90 år – og stadig aktiv


Osted Idrætsforening 90 år

24

90 år – og stadig aktiv


Osted Idrætsforening 90 år

25

Tennisafdelingen Tennisafdelingen startede i foråret 1990, som den 5. underafdeling i Osted Idrætsforening. Forud for det, havde der været en heftig debat om hvor banerne skulle placeres... Der var ingen tvivl om at tennisbanerne, der typisk er en sommeridræt, skulle placeres på idrætsanlægget nede ved Engtoften.

Indvielsen af Tennisafdelingen blev foretaget Lørdag den 16. juni med en reception i Klubhuset. Selve tennisbanerne blev åbnet med en kamp mellem daværende formand for Osted Idrætsforening Alex C. Christensen og Evan Jensen, borgmester i Lejre Kommune. Til indvielsen havde man også fået Kenneth Carlsen og Peter Bastiansen til at komme, for at give en opvisningskamp. Peter Bastiansen vandt 6-3 , 6-3.

Men så hørte enigheden også op.... "det var fodboldens område", og dermed skulle de nok bestemme, hvor der var plads til tennis. Der var mange forslag: Nede bag cindersbanerne, på hjørnet ved rensningsanlægget hvor der nu er petanque, ude på den anden side af åen, og flere andre forslag.

Den første bestyrelse bestod af formand Niels Kr. Sørensen, Peder Kjærsgaard, Erik Hansen, Hanne Steffensen samt Jørgen Andersen.

Det bedste forslag var dog det, at hvis man flyttede fodboldafdelingens opvisningsbane lidt ned mod cindersbanerne så ville det medføre, at der blev skabt et meget velegnet areal med særdeles gode læ- og adgangsforhold. Flere kaldte arealet for "områdets smørhul" og det er netop her, at tennisafdelingen i dag har sine baner.

I tennisafdelingen har der været 4 formænd: Niels Kr. Sørensen, Peder Kjærsgaard, Benny Andersen og nu Jørgen Hansen.

Hele anlægget kom til at koste 445.000 kr. hvor kommunen betalte 370.000 kr. og resten blev lånt af OIF hovedafdeling, tipsmidler, RAG samt støtteforeningen.

I 1998 fik vi lov til at udvide terrassen til det den er i dag, også med frivillige kræfter. Senere har vi anskaffet mange nye ting, bl.a. en motoriseret tromle og en hel ny boldmaskine som vi fik et stort tilskud til fra Tuborgfonden.

Det blev opført af et entreprenørfirma med speciale i tennisanlæg: K.F.l. Jacobsen A/S i Ølstykke. Der blev brugt affaldsslagger til bunden og toplaget består af knust Norsk granit. PODA Hegn leverede trådhegnet, der mod fodboldbanerne er ekstra højt bl.a. for at undgå at bolde fra tennis og fodbold flyver ind på hinandens baner – hvilket dog alligevel sker en gang imellem. Vi har også fået vandingsanlæg, der dog trænger til udskiftning, da denne form for underlag kræver en hel del fugtighed, bl.a. for at striberne skal kunne blive nede i gruset.

I de første år lå medlemstallet på omkring 180 medlemmer, men er senere faldet til et mere konstant antal på omkring 100 stk.

I sæsonen 1992 fik vi så den overdækkede terrasse, opført af afdelingens egne medlemmerne. Dengang havde man et godt sammenhold, det kniber det lidt mere med i dag.

I de første mange år har vi selv forårsklargjort banerne, men de sidste par år har vi fået et professionelt firma til at renovere dem Vores fremtidsvisioner i afdelingen er at vi kan få lavet et godt lysanlæg på banerne, så vi kan spille lidt længere om aftenen, endvidere ønsker vi et nyt vandingsanlæg, som er mere fuldautomatisk end det vi har nu. Tennisafdelingen Jørgen Hansen

90 år – og stadig aktiv


Osted Idrætsforening 90 år

26

Formandsliste OB – En-strenget forening 1914 – 1971 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Johan Andersen Carl Olsen Christian Jensen Poul Jensen Thorvald Nielsen Herman Olsen Aage Poulsen Christian Hansen Harry Nielsen Sv. Mølgaard Pedersen Aage Sørensen Willy Olsen Jens Hemmingsen Bent Tolstrup Jørgen Christiansen Kristian Poulsen Laus Rasmussen Cai Nielsen Boye Nielsen

Hovedformandsliste OIF – Flere-strenget forening 1971 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Birger Petersen Kjeld Hansen Kurt Rasmussen Sv. Åge Sørensen Henning K. Jensen Morten Junge Poul Jørgensen Henrik Krebs Alex C. Christensen Flemming Olsen Jens Peter Andersen

90 år – og stadig aktiv


Osted Idrætsforening 90 år

27

Det er svært at spå, især om fremtiden Osted Idrætsforening set med en formands øjne frem til 100 års jubilæet i 2014. Det er svært at spå - især om fremtiden, som Storm P. vist engang sagde, men jeg tager alligevel udfordringen op. Jeg tror, at de mange frivillige idrætsledere er en uddøende race. Det er muligt, at der vil være få ledere som kan beslutte nogle overordnede opgaver, men derudover vil der være et lønnet sekretariat, som vil stå for det administrative og den daglige drift af foreningen. Det kunne reducere afdelingsbestyrelserne med i hvert fald op til 60%. Hvor pengene skal komme fra, er altid det store spørgsmål, når man vil prøve noget nyt som andre ikke har prøvet før. Skal en forening som OIF lønne og holde et sekretariat i gang vil det være en årlig udgift op mod 1000 kr. pr. medlem. Det er total urealistisk, at det kan lade sig gøre med en så stor kontingentforhøjelse. Da alle ved at det arbejde, der gøres i idrætsforeningerne, er et kæmpe stort socialt arbejde, hvor kommune og amter sparer mange penge til behandlingssystemet, hærværk, vold og anden lediggang kan jeg ikke forstille mig at de vil lade en sådan opgave passere og lukke øjnene for nytænkning og fremskridt for mulighederne for stadig at kunne dyrke idræt i lokalområderne.

2 idrætsforeninger som Osted Idrætsforening og Osted Gymnastikforening er spild af resurser. Der er ingen tvivl om, at vi skal arbejde hen efter at lægge de 2 foreninger sammen til en stor og stærk forening, som kan føre nogle samlede forhandlinger overfor de offentlige myndigheder som vi samarbejder med. OIF har også en støtteforening OFS, hvis hovedformål er at støtte ungdomsarbejdet i OIF. Naturligvis skal disse 2 foreninger også lægges sammen, så bestyrelserne, medlemmerne og ikke mindst forældrene føler et større ansvar for at få støtteforeningen til at fungere. Jeg vil også gerne se frem i tiden for det sportslige. Jeg mener, at skolerne og SFO’erne har et stort ansvar med hensyn til idræt. Det er meget påkrævet at der er betydelig mere aktivitet i idrætstimerne, så eleverne kan se en mening med at dyrke idræt. Vi har så mange forskellige tilbud i de 2 foreninger i Osted, som skolerne kan tage udgangspunkt i. Men alt i alt skal skolerne og SFO’erne have flere idrætstimer, så eleverne ikke bare sidder stille og ikke får et naturligt forhold til at dyrke motion. Jeg er sikker på, at motion vil blive en stor faktor indenfor idræt. Det er en stor opgave for foreningen at tage dette op, så der er et tilbud til alle lige meget om man vil dyrke motion individuelt eller kollektivt. Jens P. Andersen Hovedformand

90 år – og stadig aktiv


Osted Idrætsforening 90 år

28

Jubilæumsprogram I forbindelse med Osted Idrætsforenings 90 års jubilæum er der planlagt følgende jubilæumsaktiviteter Dato

Tid

Afdeling

Aktivitet

Sted

3. juni

18:30

Fodbold

Turneringskamp – Serie 5 Lejre/Osted – HTI-Sengeløse 2

Opvisningsbanen Idrætsanlægget

4. juni

16:00

OIF

Jubilæumsreception

Klubhuset

5. juni

10:00

Håndbold

Stævne for ungdomshold

13:00

Fodbold

Turneringskamp – Serie 4 Lejre/Osted – Tune IF

13:00

Motion

Åbent hus

13:00

Tennis

Stævne

15:00

Fodbold

Turneringskamp – Serie 1 Lejre/Osted – Faxe BK

15:00

Petanque

Kamp i 6-tetten

18:00

OIF

Jubilæumsgrillfest

Klubhuset

Fodbold

DGI Landsmesterskaber for miniput

Idrætsanlægget

20.-22. august

I øvrigt henvises til opslag og dagspressen

90 år – og stadig aktiv

Håndboldbanerne Idrætsanlægget Opvisningsbanen Idrætsanlægget Motionslokalerne Idrætsanlægget Tennisbanerne Idrætsanlægget Opvisningsbanen Idrætsanlægget Petanquebanerne Idrætsanlægget

Osted Idrætsforenings Jubilæumsskrift - 2004 - 90 år  
Osted Idrætsforenings Jubilæumsskrift - 2004 - 90 år  
Advertisement