Page 1

Strategi Oversigt

Intern Strategi

Markedsanalyse

Handlingsplan designlivo designlite


STRATEGI OVERSIGT

Strategi Oversigt

Videreudvikling og nyt projekt har vist sig “Designlite at være en interaktiv

succes, og har givet blod på tanden. At internet-handel er vejen frem er ikke kun længere en artikkel på nettet; det er vores butik på nettet

Designlite er gået over al forventning, og har stadigv utallige muligheder for nye tiltag - derfor har det givet blod på tanden til nyt projekt... Med henblik på et fast solidt fundament er Designlite blevet bygget grundigt op fra bunden, og der er løbende blevet bygget på for at gøre det til en velbesøgt, funktionel og troværdig side.

...hvad skal der til? Markedet er præget af stor konkurrence, og især pris-parameteret er væsentlig på nettet. Designlite er autoriseret forhandler af alle mærkervarer, hvilket betyder pris-dumping ikke indgår som en del af salgsparametret. Det er lamper til fuld pris, men samtidig også med sikkerhed. Dette, faglig rådgivning, kundekontakt og anbefalinger fra kunder er Designlite’s måde at skille sig ud. Og det har vist sig at være en succesfuld taktik. Konstant stigende besøgstal, stigende konverteringsrater samt flere og flere henvendelser viser at det kun går en vej, fra man starter op på nettet (forudsat man går op i sin butik og sine kunder!). Ud over en unik designet web-shop med alle de ’basale’ funktioner som nærmest er obligatorisk for handel på nettet, har vi mange planer for konstant at udvikle Designlite, og gøre det til den største specialforretning på nettet af handel med lamper. Og det går den rigtige vej. Ved bl.a. at udnytte synergien fra Designlite, har vi tænkt os at skabe en lignende webshop, der til at starte med skal handle boligartikler. Der skal forhandles aftaler på plads med de rigtige leverandører, og som udgangspunkt vil der i opstartsfasen ikke blive lagerført, for at minimere både risiko og omkostninger. Der er mange muligheder for at skaffe leverandører bl.a. pga. stort netværk og goodwill indenfor lampe-branchen, hvor et godt navn og ry er væsentlig. Den nye shop har som mål at blive en ‘livsstils-shop’ og derfor er der ingen grænser for, hvad der kan sælges. Om det er boligartikler, cykler, kameraer, kunst eller andet vil tiden og udviklingen vise - dog er det væsentligt at holde sig indenfor den overordnede strategi, og ikke miste fokus eller kvalitet.

1


STRATEGI OVERSIGT

Strategi Oversigt

designlite

designlivo

Selskab butik

Selskab web

Designlite er stadig i udviklingsfasen, og skal fortsat være i eksponentiel udvikling

Designlivo er et nyt projekt med samme grundidé og opbygning som Designlite

Selskab oprettes til at administrere den fysiske butik, og ejes af MKL

Nyt selskab oprettes, for at administrere webdelen for Designlite samt det nye projekt Designlivo

Opstart

Fortsat udvidet produktsortiment samt introduktion til norsk marked

Forhandleraftaler, opstart og design af projekt

Fase 1

Vedligeholdelse, introduktion til BtB

Lancering af site, tæt leverandørsamarbejde

Kort resumé

Holding selskab af bygninger samt den fysiske butik

ApS selskab med Mogens og Christian som ejere, adm. af al webhandel

Opstartssortiment; eks. møbler, accessories etc., samt synergi af lamper fra designlite

Fase 2

Kig på flere markeder i udlandet; Sverige, Tyskland, England etc.

Udvidet produktsortiment; armaturer, cykler, kameraer etc.

Fase 3

Import af LED pærer, eller andre produkter/produktion af egne varer

Udnyt synergi og besøgstal til at indføre og markedsføre eget sortiment

Evt. udbredelse af butikker. In-house webskærme

Evt. oprettelse af datterselskab, til egen import/eksport eller produktion

2


STRATEGI OVERSIGT

Strategi Oversigt

Designlite Genialt “Alt fra den første mail til den endelige levering af varen, som ovenikøbet var en skaffevare, forløb fuldstændigt problemfrit. Service som i gode gamle dage”

Imponerende “Perfekt fra første til sidste sekund”

Billigt og hurtigt “Jeg købte to lamper. Lamperne var billigere end i andre butikker. De blev leveret to dage efter bestillingen. Det kan vist ikke gøres meget bedre”

Som sagt har Designlite skabt et godt og solidt fundament, selvom projektet stadig er i den spæde udviklingsfase. Denne udvikling har for alvor givet troen og lysten til at holde fortsat skarpt fokus og arbejde med siden. Det er målet at holde fortsætte udvidelsen af produktsortimentet på siden, og der er konstant henvendelser fra leverandører der ytrer ønske om at komme med på siden. Bl.a. den oplevelse giver troen på, at når først det rette fundament er bygget op, da kommer henvendelserne.

...er der flere muligheder? At være i udviklingsfasen betyder at mulighederne stadig er mange. Og bl.a. udvidelse ud over landets grænser er interesseant. Her er det i første omgang Norge der er blik på, baseret på at vi allerede nu får henvendelser fra Norge, og kan se i vores besøgshistorik at der er mange norske besøgende. Fragten er simpel, så en udvidelse hvor momsen er trukket fra priserne på hjemmesiden vil være plausibel. For at få et .no domæne skal man have tilhørsforhold i Norge, hvilket muligvis også kan lade sig gøre. Derudover er BtB området endnu ikke blevet rørt, og industribelysning kunne være et interessant segment at kigge nærmere på. Via fordelagtige leverandør aftaler er dette et område hvor vi kan være konkurrencedygtige. At importere egne varer fra eks. Kina ville kunne øge avancen væsentligt og endnu en mulighed der foreligger. Bl.a. ved LED pærer, som med tidens ‘trend’ ville være en oplagt idé. Når først det danske marked er udnyttet til fulde, skal andre lande som Sverige, England, Tyskland, Schweiz osv. også inddrages - men det er vigtigt at tage ét skridt af gangen, og have styr på processerne derhjemme, før man går skridtet videre. Det er vigtigt ikke at flytte fokus, men at udvide den.

...hvilken rolle får siden? Designlite vil fortsat fungere som en ‘special-forretning på nettet’, hvor den blandt andet vil tiltrække segmentet i BtB markedet bedre end Designlivo, eftersom det stadig vil være udtrykt som eksperter i belysning. Samtidig skal den agere bindeled til den fysiske butik, og rollen er derfor uændret, og vigtigheden ved Designlite vil ikke blive fornægtet ved indførelse af ny side, og nyt koncept.

3


STRATEGI OVERSIGT

Strategi Oversigt

Designlivo ‘Livo’ i Designlivo skal henlede tankerne på livsstil og livsglæde. Noget man får og selv designer. Altså vil vi gerne lave en shop, der opfylder alle kravene, og hvor forbrugeren kan shoppe alt til at sammensætte sin egen livsstil.

...men hvordan det? I første omgang satser vi på at kunne sælge møbler og tilhørende accessories, via. forhandleraftaler hvor vi ikke selv skal have produkterne på lager, men nærmere fungerer som salgskanal. Såfremt møbel-delen i første omgang bliver for besværlig at starte ud med, bliver det noget andet, såsom armaturer, cykler eller lignende. Uanset hvad det bliver, ved vi at vi får succes med det, og når vi får succes med det, vil aftalerne fra andre leverandører være nemme at få fat på. Det oplevede vi ved Designlite, og er sikker på det vil være samme historie på Designlivo.

alt “Videtvilgodegernei etsamle sted, og

dække alle dele af forbrugerens behov

Vi har skabt et bredt netværk indenfor lampeverdenen, hvor mange af vores forhandlere ud over lamper, også sælger alt andet til boligen. Pga. at vores leverandører ved hvad vi står for, vil sådanne aftaler være nemmere at få forhandlet på plads, end hvis vi gik ud uden noget fundament. Designlite dækker en bred del af søgeresultaterne på lamper, og ved at flytte hele lampesortimentet over på Designlivo og ændre i teksten, så de dækker andre ord, vil man kunne starte ud med en omfangsrig side, og fange de brugere der ikke handler på Designlite, hvad angår lamper. Og Designlite kan ligeledes bruges til at pege hen til Designlivo, og derved udnytte synergien fuldt ud. At udvide produktsortimentet, og gøre det så omfangsrigt som muligt, vil kunne genere en enorm brugertraffik, og skabe en værdifuldt ståsted for vores markedsposition på nettet.

...hvad kan det bruges til i sidste ende? For at gøre avancerne mere attraktive, ville import af egne varer klart gøre en forskel. Og målet ligger da også i, ud over de kendte varer, at kunne inddrage egne varer. Sågar egen produktion kan være en mulighed, engang ude i fremtiden. Har man først bygget en besøgt og populær side op, der fungerer og får god omtale, vil det være muligt at markedsføre egne produkter uden omkostninger, på siden. Derved kan man skridt for skridt, tage fuld udnyttelse af de forskellige synergieffekter.

4


STRATEGI OVERSIGT

Strategi Oversigt

Selskab butik For Mogens skal der (muligvis) oprettes et holding selskab, for at kunne administrere bygninger og selskaber, samt selskabet til selve butikken. Ved at have et selskab der vedrører selve den fysiske butik, vil det være muligt at adskille og performance måle udviklingen og rentabiliteten for hhv. butikken og netshoppen. Fordelen herved er øget fokus på succes, både i butikken og nettet. Der kan nenmmere laves procesoptimering, samt identifikation af forbedringer ved at kunne adskille og fokusere på de enkelte dele frem for helheden. Der er også mange muligheder på den fysiske butiks front, bl.a. kan åbning af flere butikker rundt omkring i landet være en mulighed, om ikke som en franchise, så som selvstændige butikker med fast personale. Hvorvidt dette bliver realiseret eller ej, vil vise sig såfremt chancen byder sig.

Selskab web Ved at indgå partnerskab for Mogens og Christian, kan webdelen fokuseres og analyseres ned til mindste detalje, hvor oprettelse af ApS selskab skal styre denne del. Alle omkostninger og indtægter der kun vedrører hjemmesiden vil blive tilknyttet dette selskab, og herved kan man via regnskaber bedre finde svagheder og styrker ved internethandlen. Risikoen fordeles ligeledes ligeligt. Såfremt internetsalget bliver den succes der bestræbes, kan geninvestering i selskabet gøre at de næste skridt bliver mulige. Skal der udvides til import/eksport eller lagerføring af varer, kræver det anderledes kapital, hvilket vil kunne fremskaffes via successen med dette selskab. Det er altså med øje for geninvestering de første år, for igen at skabe et solidt og stærkt fundament for fremtiden, og øge mulighederne for udvidelse. Går alt efter planen, vil et datter-selskab kunne komme på tale, for at agere eget brand, ved evt. produktion af egne varer.

5


STRATEGI OVERSIGT

Intern Strategi

Fokusområder

Webshops følger naturligt en anden livscyklus end normale fysiske butikker, og andre fokusområder. Man interagerer på en helt anderledes måde med brugeren, og skaffer sine kunder gennem andre kanaler. Mund-tilmund har her en anderledes betydning, og der er mulighed for at fange en større og mere fleksibel målgruppe. Som oversigt og basis-strategi for både Designlite og Designlivo (og webshops generelt) er et ‘tandhjul’ som nedenstående plausibel, idet det giver grundidéen og en rettesnor for, hvad der skal gøres af arbejde og vedligeholdese, for at opnå den ønskede effekt og succes på nettet. Det er vigtigt at vide hvad der skal til, og hvad der kræves for ikke at miste overlikket i en verden hvor anbefalingerne er mange.

6


STRATEGI OVERSIGT

Intern Strategi

Kernekompetencer For at kunne lave en ny webshop, der kan skabe en konkurrencefordel på et konkurrence præget marked, er det vigtigt at satse på egne kernekompetencer. Designlite har opnået succes, pga. professionelt og troværdigt design, blandet med vigtigheden af at vise folkene bag butikken. Ved at gøre information så let tilgængelig som muligt, har det kunnet skabe tryghed og ro hos forbrugeren. Kundeservicen og kundekontakten har været altafgørende, og vil fortsat være det i fremtiden. At give forbrugeren mulighed for at bedømme siden, og dele deres oplevelser via services som f.eks. Trustpilot, har vist sig værende et vigtigt salgsparameter, og noget der vil blive fulgt i fremtiden. Det gør både at forbrugeren får tillid til siden, men samtidig også at personalet bag får ‘ejerskabsfølelse’ af kundernes oplevelse, og kredit herfor. Det gælder om at have et ‘produkt’ konkurrenterne ikke kan kopiere, og eftersom sortimentet er allestedsnærverende, må man sørge for at kundeservicen og kompetencen bliver et af de primære konkurrenceparametre. Sammenhængen mellem ens ord og handlinger er vigtig i denne forbindelse, og ligeledes sammenhæng i den strategi man vælger. Det nytter ikke at være god til en ting, og så pludselig inddrage noget der ikke hænger sammen. Det er derfor vigtigt at have konsistens og en rød tråd, hele vejen igennem firmaet og opbygningen af ens webshops. På den måde giver tingene hele tiden mening, og kunderne kan finde vej ad flere forskellige kanaler. Det tætte samarbejde med MCB, der udvikler og designer selve webshoppen, anser vi ligeledes for at være en kernekompetence. Det er en virksomhed der har gennemgående kendskab til opbygning og udvikling af webshops gennem mangeårs erfaring, samt store kunder. Via workshops og møder vil der

7


INTERN STRATEGI

Markedsanalyse

Markedsanalyse Alle analyser fra Danmarks statistik viser, at internetsalget er støt stigende, og forbrugerne får større og større tiltro til at få dankortet op af lommen, og køre den igennem til nethandel. Derfor er tiltro stadig vigtig, og markedet bærer præg af svindlere, der fylder meget når et enkelt tilfælde opstår. Derfor er forbrugeren også forpasselig, når det gælder internetkøb. Konkurrencen er høj på nettet, og det kræver ikke enorm kapital at starte en webshop, derved er indgangsbarrierne lave, og truslen for nye konkurrenter er allestedsnærværende. Det kræver fokus på at skille sig ud, og lave en webshop, som andre ikke umiddelbart har mulighed for. Mht. produktsortimentet og prisgrupper, er dette et sted hvor fokus på pris er høj, og forbrugeren er illoyal som aldrig set før. Det kræver plejning og andre konkurrence-parametre, hvor sikkerhed og garantier kan være med til at overtale forbrugeren, frem for at tage chancen hos en anden hjemmeside der måske ser mere suspekt ud. Før man opnår høj omsætning og bliver en uundværlig kunde, vil leverandører have en høj forhandlingsmagt, både hvad angår prissætning, men også yderligere krav til fremføring af deres produkter. Vores mål er selvsagt at blive så store, at vi kommer til at få fordelen af rabatter på storkøb og derved højere avance. Der kunne foretages langt større og mere omfattende markedsanalyse, men på nettet handler det stort set kun om én ting. Vær mest synlig. Kan man det, er det stort set ligegyldet, hvordan konkurrencen, eller markedet er. Det gælder om at skabe sit eget marked.

Vision og mission

Vores vision er at blive Danmarks største og mest troværdige livsstilsshop på nettet. For vores forhandlere vil vi være Danmarks største salgskanal på nettet. Missionen er i den forbindelse af skaffe glade og tilfredse kunder, via en unik kundeservice, og en unik webshop. Der kunne foretages langt større og mere omfattende markedsanalyse, men på nettet handler det stort set kun om én ting. Vær mest synlig. Kan man det, er det stort set ligegyldet, hvordan konkurrencen, eller markedet er. Det gælder om at skabe sit eget marked.

8

Strategiplan  
Strategiplan  

Strategiplan for udvikling af Designlite, samt oprettelse af ny livsstils-webshop Designlivo.